انهار
انهار
مطالب خواندنی

لباس نمازگزار

بزرگ نمایی کوچک نمایی
حکم استفاده آقایان از طلای سفید و برلیان در نماز
سؤال: آیا آقایان می توانند در نماز حلقه ازدواج از جنس طلای سفید و برلیان در دست داشته باشند؟
پاسخ:زینت به طلا به هر رنگی باشد برای مردان حرام است ولی برلیان و مانند آن اشکالی ندارد.
نجس بودن صندلی و عصا هنگام نماز
سؤال: آیا نجس بودن صندلى چرخ دار، یا عصائى که به دست برادران جانباز است، براى نماز مانعى دارد؟
پاسخ:اشکالى ندارد.
خون آمدن از اعضاء بدن هنگام نماز
سؤال: اگر در حال نماز خواندن از دماغ انسان خون بیاید، آیا باید نمازش را ادامه بدهد یا شکستن نماز واجب است؟
پاسخ:چنانچه ظاهر صورت یا دست او بیش از مقدار درهم آلوده شود باید نماز را بشکند و اعاده کند، و اگر کمتر باشد ادامه نماز اشکالى ندارد.
بودن دستمال نجس همراه لباس
سؤال: اگر دستمال نجسى در جیب لباس نمازگزار باشد، آیا نماز صحیح است؟
پاسخ:اشکالی ندارد.
خون آمدن مکرر از اعضاء
سؤال: بیماران یا بعضى از عزیزان که در جنگ بدنشان ترکش خورده و چندین جاى آن مجروح است، گاه در طول شبانه روز از بدن آنها خون مى آید، وظیفه این عزیزان براى نماز چیست؟
پاسخ:آن مقدار که مى توانند، از سرایت به سایر اعضاء جلوگیرى مى کنند و بقیّه مانعى ندارد و نمازشان صحیح است.
چسبیده بودن چیز نجس به لباس
سؤال: اگر چیز نجسی مانند ادرار یا ...به قسمتی از لباس چسبیده باشد نماز با آن چه حکمی دارد؟
پاسخ:هرگاه چیز خشک نجسی به لباس بچسبد نماز با آن اشکالی ندارد ولی اگر تر بوده و لباس با آن نجس شده نماز با آن در حال علم و عمد باطل است جز در خون کمتر از یک بند انگشت.
نماز خواندن خانمها با چادر نازک
سؤال: آیا نماز خواندن با چادر نازک در ست است؟
پاسخ:در صورتی که بدن نما نباشد و به جز گردی صورت و دست ها تا مچ را بپوشاند اشکالی ندارد.
برخورد سگ با لباس
سؤال: اگر سگى با لباس شخصى تماس پیدا کند و او با همان لباس وارد مسجد شود، آیا تطهیر مسجد واجب است؟
پاسخ:در صورتى که لباس، یا بدن سگ رطوبت نداشته باشد، نه لباس نجس مى شود و نه مسجد.
آلوده بودن کیسه ادرار
سؤال: شخصى است که ادرار یا مدفوع بى اختیار از او خارج مى شود و با کیسه از سرایت آن به سایر بدن جلوگیرى مى کند، حال قبل از نماز اگر کیسه آلوده باشد آیا تعویض آن واجب است؟ اگر کیسه پاک باشد و در حال نماز مدفوع و یا بول بدون اختیار خارج گردد، تکلیف چیست؟
پاسخ:کسى که بول یا غایط پى در پى از او خارج مى شود باید بعد از هر وضو فوراً مشغول نماز شود و براى بجا آوردن نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده، وضو گرفتن دیگر لازم نیست به شرط این که میان نماز و این کارها فاصله اى نیندازد و در حال نماز حمل کیسه آلوده با خود ، نماز را باطل نمى کند.
پوشیده نبودن قسمتی از بدن در نماز
سؤال: چنانچه زن هنگام نماز یا پس از آن دریابد برخى از اندامش که پوشیدن آن لازم بوده است عریان مانده، تکلیفش چیست؟
پاسخ:نمازش صحیح است.
نماز کسی که بول و غائط او غیر ارادی خارج می شود
سؤال: کسى که ادرار و مدفوع او غیرارادى است با توجّه به این که هر لحظه امکان دارد از او ادرار یا مدفوع خارج گردد و اطراف عورتین و لباس او اکثر اوقات نجس است حتى اگر عوض کند مجدّداً نجس مى شود چگونه نماز بخواند؟
پاسخ:با همان حال نماز بخواند و در مورد وضو گرفتن مطابق دستورى که در رساله توضیح المسائل مسأله 329 داده ایم عمل کند.
نماز خواندن با کفش و دستکش
سؤال: نماز خواندن با کفش و دستکش، اگر چه پاک باشند چه حکمى دارد؟
پاسخ:با دستکش مانعى ندارد، و با کفش نیز، اگر مانع رسیدن سر انگشت پا به زمین نشود، اشکال ندارد.
استفاده از عینک طلا در نماز
سؤال: استفاده از عینکى که دسته آن مخلوط به طلا، یا طلاى آن ظاهر است، براى مردان چه حکمى دارد؟ نماز خواندن با آن چه صورت دارد؟
پاسخ:اگر مخلوط به طلا باشد، اشکالى ندارد; امّا اگر قسمت طلا به صورت روکش باشد، جایز نیست.
منظور از لباس کوچکی که نجاست آن مانع نیست
سؤال: در مسأله 774 رساله آمده: «اگر لباسهاى کوچک، مثل جوراب نجس باشد نماز او صحیح است» آیا شُورت هم جزء لباسهاى کوچک است؟
پاسخ:شُورت جزء لباسهاى کوچک نیست; زیرا منظور از لباس کوچک، لباسى است که عورت با آن قابل پوشاندن نباشد.
 نماز خواندن با شیء رهنی
سؤال: اگرشخصی شئ ای را تا زمان معینی نزد فردی به امانت بگذارد تا طلب وی را بیاورد , اما تا زمان مقرر طلب فرد را نیاورد , آیا اگر طلبکار (امانت گیرنده) پس از مدت مقرر با شئ امانتی (مثلا اگز شئ امانتی ساعت یا انگشتریا ... باشد) نماز خوانده باشد نمازش صحیح است؟
باتشکر
پاسخ:با آن نمی تواند نماز بخواند ولی می تواند آن را بفروشد و به مقدار طلب خود بردارد و یا خودش آن را تملک کند و اضافه قیمت را به صاحبش بدهد. و این در واقع رهن است نه امانت.
نماز خواندن با لباسی که آرم صلیب دارد.
سؤال: آیا کسی میتواند با لباسی که آرم صلیب روی آن حک شده است نماز بخواند
پاسخ:نماز خواندن با آن لباس اشکال دارد.
دیدن لکه قرمز در لباس نماز
سؤال: اگر لکه ای قرمز رنگ روی چادر نماز مشاهده شود اما ندانیم که خون است یا چیز دیگر (مثلا رنگ یا سُس) چه باید کرد؟
پاسخ:اگر یقین به نجاست آن ندارید، پاک است و تجسس لازم نیست.
نماز خواندن با لباس آغشته به رطوبت ملاعبه
سؤال: آیا آب سفید رنگ و چسبنده ای که در هنگام شهوتی شدن و قبل از ارضاء از مرد خارج می شود نجس است؟ و آیا نماز خواندن با لباس آغشته به آن ایراد دارد؟
پاسخ:رطوبت مزبور غسل ندارد و اگر قبلا بعد از بول استبراء کرده پاک است.
استفاده از زیورآلات برای بانوان در نماز
سؤال: آیا زیورآلات (طلا) ازهر قسم برای نماز بانوان مشکلی ایجاد می کند؟
پاسخ:اشکالی ندارد.
همراه داشتن شیء غصبی در نماز
سؤال: اگر شخصی هنگام نماز شیء غصبی به همراه داشته باشد یا در جایی غصبی نماز بخواند و بعد به صاحب آن بگوید نماز او چه حکمی دارد؟
پاسخ:هرگاه چیزی غصبی در جیب او بوده باشد برای نماز او اشکال ندارد ولی اگر در جای غصبی باشد نماز باطل است.
جهل به حکم وجود موی گربه در لباس
سؤال: حکم نمازهای قبلی بنده در صورتیکه نمی دانستم نماز خواندن با لباسی که موی گربه بر روی آن است باطل می باشد چگونه است؟ آیا ندانستن حکم تاثیری در قبول بودن یا باطل بودن نمازها دارد؟
پاسخ:در صورتیکه در فراگیری مسئله کوتاهی نکرده باشید نمازهای گذشته صحیح است.
همراه داشتن انگشتر طلا سفید در نماز
سؤال: از نظر شما خواندن نماز با انگشترى که طلاى سفید است چیست؟
پاسخ:باطل است ولى پلاتین با طلاى سفید تفاوت دارد و نماز با آن اشکال ندارد.
نماز در لباس مشکوک النجاست
سؤال: نماز در لباسى که در نجاست آن شک داریم چه حکمى دارد؟
پاسخ:مادامى که یقین به نجاست آن نداشته باشید مى توان با آن نماز خواند
لباس شهرت
سؤال: لباس شهرت چیست؟ و استفاده از آن چه صورتى دارد؟
پاسخ:منظور از لباس شهرت آن است که لباسى بپوشد که مشهور به زهد و قدس شود و جنبه ریاکارى داشته باشد و استفاده از چنین لباسى شرعاً اشکال دارد.
نماز خواندن بیماران با لباس نجس
سؤال: بدن برخى از بیماران بسترى در بیمارستان به واسطه خون گیرى و مانند آن نجس است، و بعضى نیز داراى لباس نجس مى باشند. در صورتى که امکان غسل و دسترسى به لباس پاک نباشد، براى اداى نماز چگونه باید عمل کنند؟
پاسخ:باهمان حال نماز مى خوانند، و اگر غسل بر آنها واجب شده باشد، تیمّم مى کنند.
نماز خواندن با لباس آلوده به خون بواسیر
سؤال: آیا با خون هموروئید (بواسیر) داخلى یا خارجى، مى توان نماز خواند؟
پاسخ:در صورتى که زخمها در خارج بوده باشد، نماز خواندن مانعى ندارد و ملحق به قروح و جروح است; ولى اگر زخم، داخل باشد و خون بیرون آید، نماز خواندن با آن اشکال دارد; مگر در مواردى که عسر و حرج داشته باشد.
تعدد خون کمتر از یک درهم
سؤال: اگر در دو جاى بدن یا لباس، لکّه خونى، که هر کدام به اندازه حدوداً یک درهم است، باشد. آیا نماز خواندن با آن اشکال دارد؟
پاسخ:آرى، اشکال دارد.
نماز خواندن با لباسی که با پول پدر بدون اجازه او خریداری شده
سؤال: اگر دختری پولی را به نیتی دروغی از پدرش بگیرد وخرج کار دیگری مثلا لباس خریدن بکند با آن لباس میتوان نماز خواند؟
پاسخ:اشکال دارد.
آگاهی از نامشروع بودن پول لباس نماز پس از مدت طولانی
سؤال: اگر فردی نداند با لباسی که از پول نامشروع تهیه شده نماز خوانده و بعد از مدتی بفهمد تکلیف نمازهای خوانده شده چیست؟؟؟آیا تحقیق جهت کسب اطمینان که آیا لباس از پول نامشروع تهیه شده است یا نه لازم است؟؟؟

پاسخ:
1ـ نمازهای گذشته اش که نمی دانسته صحیح است. ولی در آینده با چنان لباس هایی نماز نخواند.
2ـ در صورتی که اموالش آلوده به حرام نباشد تحقیق لازم نیست.
نماز خواندن با لباس هایی که از کشور کفار تهیه شده
سؤال: لباس های که ما می خر یم بعضی پارچه های خارجی دارند که به احتمال زیاد از حیوانی تهیه شده که ذبح شرعی نشده مثلا من نمی دانم لباسی که بر تن دارم چگونه تهیه شده و اصلا به این موضوع توجه نکرده ام حکم نماز هایی که اینگونه خوانده ام چیست ؟؟؟

پاسخ:با لباسهاى چرمى که از بازار مسلمانان تهیّه مى شود مى توان نماز خواند هرچند شک داشته باشد که از حیوانى است که ذبح شرعى شده یا نه، امّا اگر یقین داشته باشد که چرم را از ممالک غیر اسلامى آورده اند و فروشنده یک انسان لاابالى است که درباره آن تحقیق نکرده نماز با آن جایز نیست و اگر نداند چرم از بلاد اسلامى است یا غیر بلاد اسلامى اشکالى ندارد.
نماز خواندن با لباس نجس بعد از تیمم بدل از غسل
سؤال: آیا اگر با لباس نجس بعد از تیمم بدل از غسل نماز خوانده شود باطل است یا نه اگر باطل است باید اعاده شود یا نه؟
پاسخ:باید نماز های بعد را قضا کنید.
وجود موی گربه در لباس نمازگزار
سؤال: ۱ـ اگر روی لباس نماز گذار مو حیواناتی از قبیل گربه باشد،
الف) بعد از نماز بفهمد
ب) در حین نماز ببیند
ج) روی لباس قبلا مو بوده ونماز گذار لباس را تمیز کرده باشد ولی شک بر بودن مو داشته باشد
د) مدتها بعد بفهمد که مو روی لباس بوده است. لطفا راهنمایی بفرمایید دراین شرایط لباس نماز گذار چه حکمی دارد.
پاسخ:اگر قبلا بفهمد که آن مو بر لباس قرار دارد و یا شک در برطرف شدن آن بعد از یقین به قرار گرفتن داشته باشد نماز او اشکال دارد و اگر در وسط بفهمد اگر از همان جا آن را از خود جدا کند نمازش صحیح است.
نماز خواندن با لباس نجس در حال ضرورت
سؤال: به دلیل بیماری روده ای گاهی خون از مقعد خارج میشود که لباس را نجس میکند. اگر لباس نداشته باشیم یا اصلا جایی برای تعویض نباشد آیا میتوان با آن لباس نماز خواند؟
پاسخ:اگر نتواند خود را تطهیر کند با همان لباس نماز می خواند.
آگاهی از نجاست لباس بعد از نماز
سؤال: اگر بعد از نماز متوجه خونی شدن لباس شدیم آیا نماز صحیح است؟
پاسخ:اشکالی ندارد و نماز صحیح است.
یقین به نجاست لکه مشکوک پس از نماز
سؤال: لکه ای در لباسم دیدم شک داشتم نجاست است یا نه با همان لباس چند روز نماز خواندم بعد از چند روز یقین پیدا کردم نجاست است حکم نماز هایم چیست؟
پاسخ:نمازتان صحیح بوده است.
وجود تارهای ابریشم در لباس نمازگزار
سؤال: اگر در لباس نمازگزار مرد از ابریشم (فقط به صورت خطوط روی پیراهن) استفاده شود نماز چه حکمی دارد؟
پاسخ:اشکالی ندارد.
 نجس بودن جوراب بلند در نماز
سؤال: آیا نماز خواندن با جوراب بلند نجس صحیح است؟
پاسخ:در صورتیکه به اندازه ای باشد که بتواند قسمت عورت پیش و پشت را به تنهایی بپوشاند نماز در آن جایز نیست در غیر اینصورت جایز است.
اطلاع از مقدار خون بعد از نماز
سؤال: اگر نمازی را خواندیم و پس از پایان نماز متوجه شدیم که خون چسبیده به لباس بیشتر از میزان معفو است چه کار باید انجام دهیم؟
پاسخ:اگر خبر ندارید که بدن یا لباس نجس است و بعد از نماز بفهمید، نماز صحیح است، امّا اگر قبلاً باخبر بوده و فراموش کرده اید و با آن نماز خوانده اید باید نماز را اعاده کنید، خواه در وسط نماز یادتان بیاید، یا بعد از نماز و اگر وقت نماز گذشته باید قضا کنید.
حکم وجه و کفین زنان در نماز
سؤال: رأى شریف حضرتعالى در مورد وجه و کفّین براى زنان، در حال نماز و در اعمال حجّ و غیر این دو چیست؟
پاسخ:وجه و کفّین در حکم حجاب در همه جا مستثنى است.
برداشتن ابرو و موهای صورت برای زنان
سؤال: در عرف مرسوم است که بانوان بعد از ازدواج، خود را به امورى از قبیل زیر ابرو برداشتن و زائل کردن موهاى ریز صورت و مانند آن زینت مى کنند، آیا در این صورت استتار واجب است؟
پاسخ:اگر تنها کم کردن موهاى صورت و ابرو و مانند آن باشد اشکالى ندارد.
میزان پوشش در نماز
سؤال: استفاده از لباس های تنگ ولی پوشیده برای خانم ها در نماز مجاز است؟ به بیان دیگر، حجاب واجب در نماز مانند حجابی است که باید مقابل مرد نامحرم داشت؟
پاسخ:فرقی بین آن دو نیست.
پوشش زن در نماز
سؤال: آیا پوشش زن در نماز باید طورى باشد که از هیچ طرف، بدن او دیده نشود؟ و آیا پوشاندن زینت و زیورهاى صورت و دست در نماز در جایى که نامحرم نیست لازم است؟
پاسخ:پوشاندن تمام بدن در نماز به استثناى وجه و کفّین و پاها تا مچ از چهار طرف لازم است و زینت آلات اگر روى لباس باشد براى نماز اشکال ندارد.
نماز خواندن زن در معرض دید نامحرم
سؤال: در جایى که نامحرم به قصد ریبه و تلذّذ به زن نگاه مى کند و یا صورت و کفّین او زینت دارد و بدون پوشاندن آنها نماز مى خواند، نمازش چه حکمى دارد؟
پاسخ:نمازش اشکال ندارد ولى احتیاط واجب آن است که خود را در معرض دید نامحرم قرار ندهد.
پوشیده نبودن کف پای بانوان در نماز
سؤال: آیا دیده شدن کف پا در نماز خانم ها، اشکال دارد؟
پاسخ:اشکالی ندارد.
پوشاندن چانه در نماز توسط بانوان
سؤال: آیا در نماز برای زنان پوشاندن چانه واجب است؟واگر تا حال نپوشانده باید نمازهای خوانده را قضا کند؟
پاسخ:اگر جاهل قاصر بوده قضا ندارد و اگر مقصر بوده قضا دارد.
پوشاندن النگو در نماز
سؤال: آیا پوشاندن النگو در نماز اشکال دارد و نپوشاندن موجب بطلان نماز میشود؟ اگر باعث بطلان میشود و فرد نمی دانسته آیا نمازهای قبلی اش باطل است وظیفه او چیست؟
پاسخ:پوشاندن آن از نظر نامحرم لازم است ولی اگر هنگام نماز نامحرمی نباشد ضرری به نماز او نمی زند.
نمایان بودن سایه دست از زیر چادر
سؤال: اگر در هنگام نماز سایه دست پیدا باشد چه حکمی دارد؟ (از لحاظ نازک و ضخیم بودن چادر)
پاسخ:اشکالی ندارد.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -