انهار
انهار
مطالب خواندنی

مکان نمازگزار

بزرگ نمایی کوچک نمایی
وجود حائل بین نمازگزاران زن و مرد
سؤال: آیا بودن پرده و دیوار بین زنان و مردان در حال نماز خواندن و موعظه کردن لزومى دارد؟
پاسخ:بودن پرده بهتر است ولى واجب نیست مشروط بر این که موازین شرعى رعایت شود.
خواندن نماز واجب در حجر اسماعیل
سؤال: با توجّه به این که برخى از فقهاى بزرگوار، حجر اسماعیل را جزو کعبه مى دانند، خواندن نمازهاى واجب، داخل حجر چه حکمى دارد؟
پاسخ:احتیاط این است که نماز واجب را در حجر اسماعیل و داخل کعبه نخوانند، ولى نماز مستحبّ مانعى ندارد; بلکه فضیلت دارد.
فضیلت نماز در طبقات مختلف ساختمان
سؤال: آیا نماز خواندن در طبقات بالای یک ساختمان نسبت به نماز خواندن در روی زمین (طبقه همکف) فضیلت کمتری دارد؟
پاسخ:تفاوتی نمی کند.
گوش دادن به موسیقی در حین نماز
سؤال: یا می توان در حین نماز به موسیقی کلاسیک یا آرام گوش داد؟
پاسخ: خیر، نمازتان را در جایی خلوت که بتوانید حضور قلب داشته باشید بجا آورید.
نماز خواندن در جایی که در آنجا مشروب خورده شده است
سؤال: در اتاقی که در آن مشروب خورده شده آیا می توان نماز خواند؟اگز شک داریم چطور
پاسخ:نماز اشکالی ندارد.
حکم نماز مسافرین هوایی
سؤال: وقتی با هواپیما مسافرت می کنم تا هنگام رسیدن به مقصد، هوا روشن می شود برای نماز صبح چه باید کرد؟
پاسخ:در صورتی که می ترسید آفتاب طلوع کند در همان هواپیما به همان حالت که هستید نماز را بخوانید سپس احتیاطاً آن را قضا کنید.
نماز خواندن در مجاورت شراب خواران
سؤال: میخواستم بدانم کسی که در یک آپارتمان میخواهد زندگی کند بداند که در آن آپارتمان مشروب مصرف می کنند از لحاظ شرع چه حکمی دارد؟ آیا می شود در آن خانه نماز خواند؟
پاسخ:نماز خواندن در آنجا اشکالی ندارد، ولی نهی از منکر با زبان خوب را فراموش نکنید.
نماز خواندن بر سجاده ای که در آن آیات قرآن نوشته شده
سؤال: نماز خواندن بر سجّاده ها و یا قالیچه هایى که در آن آیات قرآن و کلمات مقدّسه نوشته شده است، چه صورتى دارد؟ در حالى که در موقع نشستن و به سجده رفتن، آیات قرآن زیر پا قرار مى گیرد.
پاسخ:جایز نیست؛ مگر این که آیات زیر پا نماند.
نماز خواندن بر روی سجاده ای که عکس مسجد النبی در آن است
سؤال: آیا نماز خواندن بر سجّاده هائى که بر آن عکس مسجدالنّبى(صلى الله علیه وآله) یا مسجدالحرام کشیده شده است و گاهى در زیر پا قرار مى گیرد، اشکال دارد؟
پاسخ:اگر قصد توهین نباشد اشکالى ندارد؛ ولى بهتر این است که آن طرف سجّاده را در جلوى رو قرار دهند.
نماز خواندن در جایی که صدای موسیقی شنیده می شود
سؤال: با عرض سلام وخسته نباشید. خواندن نماز در جاییکه صدای موسیقی شنیده می شود چه حکمی دارد؟ با تشکر
پاسخ:هرگاه مجلس واحدی حساب شود نماز در آنجا اشکال دارد ولی هرگاه از بیرون مجلس صدایی به گوش می رسد همین که گوش ندهد کافی است.
نماز در اماکن استیجاری که مالک اصرار بر تخلیه دارد
سؤال: خواندن نماز در اماکن و ادارات دولتى که استیجارى مى باشد ومالکش مصرّ به تخلیه است و اظهار عدم رضایت مى کند در صورتى که به علت ناچارى ساختمان هنوز تحت اختیار ارگانهاى دولتى مى باشد چه حکمى دارد؟
پاسخ:در صورت ضرورت قطعى اشکالى ندارد.
نماز بر روی فرشی که قسمتی از آن با پول حرام رفو شده است
سؤال: آیا مى توان روى فرشى که قسمت کمى از آن با پول حرام رفو شده است نماز خواند یا همان قسمت خاص اشکال دارد؟
پاسخ:همان قسمت خاص اشکال دارد.
نمازخانه های مجهول المالک
سؤال: در دانشگاه معمولا مکانى را براى نماز اختصاص مى دهند آیا بر دانشجویان لازم است که به خاطر نماز خواندن در این مکانها مبلغى به فقرا بدهند به اعتبار این که این مکانها مجهول المالک است و آیا این مسأله در مورد تدریس در دانشگاه هم صادق است؟
پاسخ:اگر مکانى که براى نماز اختصاص داده شده است در دست حکومت است و وضع آن براى شما روشن است نماز خواندن در آن با اجازه مسؤولین مانعى ندارد و لازم نیست چیزى بدهید و اگر واقعا مجهول المالک است و راهى براى شناخت مالک آن نیست در این صورت مى توانید نماز بخوانید و وجهى را در مقابل آن به فقرا بپردازید.
مکانی که با پول بلیط بخت آزمایی خریداری شده
سؤال: شخصى در زمان طاغوت یک عدد بلیط بخت آزمایى به قیمت 5 تومان خرید و مبلغ 100هزارتومان برنده شد و با آن خانه اى تهیه کرد، آیا نماز خواندن در این خانه جایز است؟
پاسخ:باید آن را به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع صدقه دهد و اگر خودش مستحق باشد مى تواند با اجازه حاکم شرع تصرف کند.
نماز خواندن در پرتو روشنایی غیر قانونی
سؤال: نماز خواندن، یا تلاوت قرآن، در پرتو روشنایى برق و گازى که بدون اجازه دولت کشیده شده، چه صورتى دارد؟
پاسخ:استفاده غیر قانونى از این امور جایز نیست; ولى نماز خواندن در چنان فضایى اشکال ندارد، امّا خواندن قرآن اشکال دارد.
نماز بر روی فرش نجس
سؤال: ریختن منی یا چیز نجس روی فرش یا موکت و سپس نماز خواندن بر روی آن فرش چه حکمی دارد؟
پاسخ:چنانچه خشک باشد و به لباس منتقل نشود اشکال ندارد.
نماز خواندن در محلی که مشغول غیبت هستند
سؤال: اگر در حین نماز خواندن صدای غیبت را بشنوم اشکالی دارد نمازم را قطع کنم و به جایی که صدای غیبت را نشونم بروم؟
پاسخ:هرگاه در همان اتاق که نماز می خوانید مشغول غیبت باشند باید نماز را رها کنید و جای دیگر نماز بخوانید زیرا حضور در مجلس گناه جایز نیست.
خواندن نماز در محل نجس
سؤال: اگر محلی به دلیلی نجس شده باشد و یا شک به نجاست آن باشد و ما مطلع باشیم و در آن محل نمازخوانده شود چه وظیفه ای داریم؟
پاسخ:نماز خواندن در محل نجس اشکالی ندارد مشروط بر اینکه خشک باشد.
نگاه به نامحرم در نماز
سؤال: اگر در نماز نگاه زن به نامحرم یا به قاب عکس (محرم یا نامحرم) بیافتد چه حکمی دارد؟
پاسخ:نماز صحیح است ولی سعی کنید در جایی نمازتان را بجا بیاورید که حضور قلب بیشتری دارید و در مقابلتان عکس نباشد.
نماز خواندن در پارک
سؤال: برگذاری نماز جماعت در پارک با توجه به اینکه عده ای میگویند زمین پارک را شهرداری غصب نموده جایز است؟
پاسخ:هرگاه از غصب بودن زمین پارک اطلاع نداشته باشید حمل بر صحت کنید و نماز خواندن در آنجا صحیح است.
نماز خواندن در اتوبوس
سؤال: گاهى مشاهده مى شود که هنگام مسافرت با اتوبوس، بعضى از رانندگان مسافران را براى خواندن نماز پیاده نمى کنند و اگر تذکّر بدهند احتمال دارد که توجّه نکنند، تکلیف چیست؟
پاسخ:تا آنجا که توان دارید تذکّر بدهید و اگر جدّى تذکّر بدهید مطمئن باشید اثر مى کند و نگه مى دارند و اگر نگه نداشتند باید در ماشین، به هر طور که مى توانید، نماز بخوانید
نجاست فرش
سؤال: نمى دانیم کجاى فرش 12 مترى نجس است، آیا این شبهه محصوره است یا غیر محصوره؟ آیا مى توان روى آن نماز خواند؟
پاسخ:شبهه محصوره، است ولى نماز خواندن روى آن مانعى ندارد.
نماز خواندن در زمین غصبی
سؤال: آیا گذشت زمان حکم زمین غصبى را عوض مى کند؟
پاسخ:مسلّم است که نماز در زمین غصبى حرام است و مرور زمان هرگز حکم آن را تغییر نمى دهد.
تبدیل غیر قانونی حیاط منزل به اتاق مسکونی
سؤال: یکی از بستگان ما مشغول بزرگ کردن خانه خود با استفاده از حیاط خانه است. این کار غیرقانونی است، مگر آن که جریمه آن داده شود. آیا این کار شرعا اشکال دارد؟ همچنین آیا در این صورت این منزل غصبی است و نمی‌توان در آن نماز خواند یا نماز خواندن ما در آن مانعی ندارد؟
پاسخ:نبایدکاری بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی انجام دهد ولی خانه مزبور غصبی محسوب نمی شود.
نماز در زمینهایی که حصار ندارد
سؤال: آیا انسان مى تواند در بیابان یا مزرعه اى که حصار ندارد ولى مالک دارد، نماز بخواند، یا از آب تلمبه اى که در آن مزرعه وجود دارد، استفاده نماید؟
پاسخ:در صورتى که مزاحمت و فسادى ایجاد نکند، مانعى ندارد.
خواندن نماز درا تاقی که بالای محل عبور ومرور ساخته شده
سؤال: هرگاه کسى کوچه محلّ عبور و مرور مردم را به زور تصرّف کند، و روى آن دو اتاق بسازد، و آن را متّصل به ساختمان خود نماید، آیا مى توان در آن ساختمان نماز و سایر احکام الهى را انجام داد؟
پاسخ:اگر مزاحم عابرین نباشد و در آن منطقه ساختن اتاق روى کوچه ها معمول باشد (آن گونه که در زمانهاى قدیم معمول بود)، اشکالى ندارد، در غیر این صورت، جایز نیست.
نماز خواندن در زمین دولتی غصبی
سؤال: اگر تعداد زیادی از مردم به غصبی بودن یک زمین دولتی (مثل پارک فضای سبز) اذعان کنند آیا میتوان با اعتماد به حکومت اسلامی در آن نماز خواند؟
پاسخ:در صورتی که از گفته آنها اطمینان حاصل شود نمی توان نماز خواند ولی اگر شک کنید اشکالی ندارد
نمازخانه اداره ای که رضایت کامل صاحبان آن گرفته نشده
سؤال: اداره ای که اینجانب در آن اشتغال به کار دارم طبق شواهد و پرونده های قضایی موجود هنوز رضایت کامل مالکان زمین آن توسط دولت گرفته نشده است و ایشان ادعای طلب وجه زمین را دارند . علیهذا نماز خواندن در نمازخانه این اداره از نظر غصبی بودن زمین آن برای کارمندان چه حکمی دارد؟
پاسخ:اگر زمین معامله شده ولی وجه آن را نپرداخته اند تصرفات شما در آن زمین مانعی ندارد. ولی اگر بیعی صورت نگرفته و زمین در ملک مالک اصلی باقی است و صاحب ملک راضی نیست تصرفات شما جایز نمی باشد.
 نماز خواندن در بیمارستان های مصادره ای
سؤال: نماز خواندن بیماران و پزشکان و پرستاران و کارمندان بیمارستانهایى که طبق حکم دادگاه مصادره شده، یا اجاره اى بوده و مدّت اجاره سپرى شده و مالک حاضر به تجدید اجاره نیست، چه حکمى دارد؟
پاسخ:در مورد بیمارستان هاى مصادره اى هر گاه توسّط حکومت اسلامى مصادره شده مجاز هستید در آن نماز بخوانید، و در مورد اماکن اجاره اى که مدّت اجاره تمام و صاحبش راضى به ادامه تصرّف نیست، چنانچه مجبور نباشید در بیرون نماز خود را بخوانید، و در صورت اجبار مانعى ندارد.
نماز خواندن در ملک موروثی
سؤال: من و سه خواهرم در خانه ای که از پدر به ارث مانده شریک هستیم و اینک من و خانواده ام در این خانه (مشاع) زندگی می کنیم در حالیکه یکی یا دو تن از خواهرانم ناراضی اند و به سادگی رضایت نمی دهند.
حال حکم نماز های من و همسر و فرزندانم در این ملک چیست؟
پاسخ:تصرف در ملک مشترک بدون رضایت تمامم افراد جائز نیست.
گرفتن جا در صف اول نماز جماعت
سؤال: اگر کسی در محل نماز مهر یا وسیله دیگری گذاشته باشد و در وقت نماز در آن مکان حاضر نشود اگر شخص دیگری بخواهد در آن مکان نماز بخواند باید تا موقع رکوع صبر کند و سپس اگر شخص مورد نظر رؤیت نشد می توان در آن مکان نماز خواند؟ آیا این حکم در صف اول نماز جماعت نیز ثابت است یا نیازی به صبر کردن نیست؟
پاسخ:تفاوتی نمی کند مگر اینکه عده ای در کنار هم این کار را کرده باشند که ارتباط را قطع کند.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -