انهار
انهار
مطالب خواندنی

اسباب سرایت نجاست

بزرگ نمایی کوچک نمایی

١ – پاک بودن شیئی که یقین به سرایت نجس نداریم

سؤال:مدتی قبل پایم زخمی شده بود و آن را با بتامتازون ضد عفونی کردم و تصادفا مقداری آب بر روی پای زخمی من ریخته شد ولی چون دمپایی به پا داشتم فقط متوجه ریختن 2 یا 3 قطره بر روی فرش شدم. آیا فرش نجس شده است؟ و با توجه به این که فرش در وسط سالن است و آب کشیدن آن با شلنگ بسیار مشکل است چگونه باید آبکشی شود؟ آیا نمازهایی که سایرین در آن قسمت خوانده اند باطل است و من مسؤول آن هستم؟ لطفا مرا راهنمایی کنید از ترس عصبانیت پدر و مادرم هنوز به کسی نگفته ام.

جواب: در صورتی که یقین به سرایت نجس از پایتان به فرش نداشته باشید آن فرش پاک است و آب کشیدن آن لازم نمی باشد.

٢ – سرایت نجاست توسط متنجس اول و دوم

سؤال:چنانچه شى اى با تماسّ با نجاست نجس شود، سپس خود این شىء با شىء دومى تماس پیدا کند و همانطور شىء دوم با شىء سوم و... حال این واسطه ها تا چه تعداد باعث انتقال نجاست به شىء بعدى مى شود؟

جواب: تا دو واسطه باعث انتقال نجاست مى شود نه بیشتر، یعنى اگر دست نجس مثلاً به دست دیگرى بخورد آن هم نجس مى شود و اگر آن، به شىء سومى بخورد نجس مى شود؛ ولى اگر شىء سوم به چهارمى بخورد نجس نخواهد شد و به تعبیر دیگر، متنجّس اوّل و دوم سبب سرایت نجاست مى شود ولى متنجّس سوم سبب نخواهد شد. و این امر بسیارى از مشکلات باب طهارت و نجاست را حل مى کند.

٣ – خون آمدن جایی از بدن و خیس بودن تمام بدن

سؤال:اگر کسی داخل حمام باشد یعنی تمام بدن او خیس باشد و یکی از انگشتان او خون بیاید آیا تمام بدن او از سر تا پا نجس است؟ اگر فرد دیگری دستش را به سر او بزند دست او هم نجس می شود؟

جواب: چنانچه خون به سایر اعضا سرایت نکند نجس نمی شود.

جواب: خودتان را به سختی نیاندازید و مراقب باشید گرفتار وسواس نشوید.

٤ – حکم ترشح آب قلیل بر واسطه سوم

سؤال:اگر آب قلیل بر روی زمینی که واسطه سوم نجاست است ریخته شود و ترشح کند یا به اطراف پخش شود، آن آب نجس است؟

جواب: نجس نیست.

٥ – پنبه ی آغشته به الکل روی محل تزریق

سؤال:آمپول زن پنبه ی آغشته به الکل را روی زخم آمپول می گذارد، پنبه به قدری خیس بوده که لباس زیر و شلوار هم خیس شده است. آیا لباس زیر و شلوار نجس شده و باعث سرایت نجاست می شود؟

جواب: اگر الکل خونی نشده پاک است.

٦ – تطهیر واسطه دوم و سوم با آب قلیل

سؤال:اگر با آب قلیل شیء نجس را بشوییم، غساله و ترشات آن نجس است. اگر شیء نجس، واسطه دوم و سوم باشد و عین نجاست در آن نباشد حکم آن چگونه است؟

جواب: واسطه سوم باعث نجاست نمی شود و حتی اگر آن شیء واسطه دوم باشد چون غساله واسطه سوم می شود، غساله باعث نجاست نمی شود.

٧ – وظیفه مکلف در جایی که رفت و آمد سگ ها زیاد است

سؤال:در روستای ما سگ ها زیاد رفت و آمد می کنند. وظیفه ما در روزهای برفی چیست؟

جواب: اگر یقین قطعی نباشد اجتناب لازم نیست.

٨ – منظور از متنجس دوم به بعد

سؤال:بر طبق قانون متنجس ها که متنجس چهارم نجس نیست اگر مثلا متنجس دوم آب قلیل باشد باز هم متنجس چهار نجس نمی شود؟ و اگر متنجس دوم آب قلیل باشد و به یک پارچه بخورد به گونه ای خیس شود (پارچه متنجس سوم) اگر دست به پارچه خیس بخورد نجس می شود یا نه؟

جواب: منظور از متنجس دوم به بعد این است که متنجس دوم خشک شود سپس با رطوبت جدیدی به سومی ملاقات کند و سومی هم به همین ترتیب.

٩ – انتقال نجاست از واسطه دوم به شیء مرطوب

سؤال:اگر لباسی متنجس دوم باشد و بر اثر رطوبت نجاستش را به شلوار مرطوبی که تن ماست انتقال دهد آیا شلوار مرطوب عامل انتقال نجاست به بدن است یا به عنوان متنجس سوم است و رطوبت منتقله به بدن نجس نیست؟

جواب: در فرض سوال شلوار هم متنجس دوم است و بدن را نجس می کند.

١٠ – نجس کننده بودن چیزی که با استصحاب نجاستش ثابت شده

سؤال:اگر با استفاده از استصحاب، نجس بودن چیزی را حکم دادیم (نه بر اساس یقین) حال اگر دست پاک به این شیء بزنیم، دست ما نجس می شود؟

جواب: آری، محکوم به نجاست است.

 

١١ – نجس کننده بودن چیزی که با استصحاب نجاستش ثابت شده

سؤال:اگر با استفاده از استصحاب، نجس بودن چیزی را حکم دادیم (نه بر اساس یقین) حال اگر دست پاک به این شیء بزنیم، دست ما نجس می شود؟

جواب: آری، محکوم به نجاست است.

١٢ – سرایت نجاست از پایین به بالا

سؤال:الف) آیا نجاست از سطوح پایین تر به سطوح بالاتر منتقل می شود؟ سطحی را در نظر بگیرید که دارای چند درجه شیب است به طوری که اگر آب بریزیم از بالا به پایین جاری می شود، اگر در قسمتی از آن سطح مقداری نجاست باشد آیا این نجاست سطوح بالاتر را نیز نجس می کند؟

ب) حداقل ارتفاع یا شیب برای انتقال نجاست از سطوح پایین تر به بالاتر چقدر است؟

جواب: الف) خیر، نجس نمی شود.

ب) همین قدر که بگویید این سطح شیب دارد گرچه خیلی ناچیز باشد.

١٣ – کشیدن دستمال خیس روی فرش

سؤال:اگر قسمت بسیار کوچکی از یک فرش نجس شود اما به دلیل جا به جا شدن فرش دقیقاً ندانیم که کجای فرش نجش شده بود سپس با یک دستمال خیس روی مساحتی حدود سه چهارم فرش کشیده شود اما صد در صد یقین ندانیم که روی قسمت نجس کشیده شده است یا نه، آیا کل قسمت هایی از فرش که با این دستمال روی آن کشیده شده است نجس شده؟

جواب: در فرض سوال، در صورتیکه روی تمام فرش نکشیده باشند نجس نیست.

١٤ – شک بین متنجس دوم و سوم

سؤال:با توجه به اینکه متنجس سوم نجس کننده نیست اگر شک کنیم شیء متنجس دوم است یا متنجس سوم در صورت اصابت شیء دیگر با آن با واسطه رطوبت آن شیء دوم نجس می شود یا خیر؟ و به عبارتی در شک بین متنجس دوم و سوم آن را دوم فرض کنیم یا سوم؟

جواب: باید آن را متنجس دوم فرض کنید.

١٥ – سرایت نجاست سگ در روزهای بارانی

سؤال:پس از بارندگی کوچه های روستا گل می شود و آب در چاله ها جمع می شود و سگ های بسیاری بر روی گل های خیس یا چاله های پر از آب می روند و این سگ ها در تمام محله ها و حیاط خانه ها و داخل طویله ها که آن هم خیس است می روند. با توجه به نجس بودن بدن سگ آیا هر کجا که سگ ها با این شرایط رفت و آمد می کنند نجس می شود؟ اگر پس از قطع شدن باران که زمین خیس است با کفشی که کف آن نجس است اما عین نجاست در آن نیست در خیابان راه برویم آیا از هر کوچه یا خیابانی که برویم نجس میشود؟ آیا این شرایط راه رفتن باعث پاک شدن کف کفش می شود؟

جواب: در مواردی که یقین دارید سرایت حاصل شده نجس است و غیر آن هر چند مظنون باشد نجس نیست و در اینگونه موضوعات زیاد تحقیق و تفحص نکنید.

١٦ – سرایت نجاست در اثر جریان آب باران

سؤال:روستای ما طوری است که به یک طرف شیب دارد و اگر باران ببارد همه آب ها از بالای روستا به طرف پایین سرازیر می شود. با توجه به این مطلب اگر در بالای روستا قسمتی از زمین نجس شود (مثلا با خون) و بعد باران ببارد به طوری آب جاری شود ولی به قدری نباشد که عین نجاست را برطرف کند، با توجه به اینکه بعد از قطع ریزش باران هم مقداری آب جاری است و این آب گل آلود است، اگر این آب از روی عین نجاست هم عبور کند آیا به هرجا می رود زمین را نجس می کند؟ یعنی تمام خیابان از بالا تا پایین نجس می شود؟

جواب: خیر، نجس نمی شود.

١٧ – دست و پای سوسک و حشرات کوچک

سؤال:آیا دست و پای سوسک و مانند آن که ظاهراً در نجاست زندگی می کنند، محکوم به نجاست است یا مانند هر چیز دیگر اصل بر طهارت می باشد؟

جواب: مادام که نداند محکوم به طهارت است.

١٨ – برخورد دست خیس به متجنس دوم

سؤال:جسمی واسطه دوم نجاست است. اگر شخصی دست خیس اش را به این جسم بزند و بعد همان دست را به ما بزند آیا ما نجس شده ایم؟

جواب: در صورتی که همان دست را قبل از خشک شدن بزند نجس می شود ولی اگر خشک شود و مجددا دست خیس گردد و به جایی بزند نجس نمی شود.

١٩ – نجاست لباس و بدن غسل دهنده میت

سؤال:کسی که میت را غسل می دهد و لباسش با آب غسل خیس شده است. آیا این لباس پاک است؟

جواب: اگر با آب قلیل باشد نجس می باشد و اگر با آب لوله کشی غسل دهند ترشحات پاک است.

٢٠ – شک در واسطه ها

سؤال:اگر ندانستیم جسمی متنجس اول است یا دوم، وظیفه چیست؟

جواب: باید آن را متنجس اول حساب کنید.

٢١ – عدم سرایت نجاست از زخم در جایی که تمام بدن خیس است

سؤال:اگر کل بدن انسان خیس باشد و یک زخم خیلی کوچک در جایی از بدن بوجود آید، آیا کل بدن نجس می شود؟

جواب: خیر، تا یقین به سرایت نجاست به جایی را ندارید، غیر از جای زخم بقیه بدن پاک است.

٢١ – عدم سرایت نجاست از زخم در جایی که تمام بدن خیس است

سؤال:اگر کل بدن انسان خیس باشد و یک زخم خیلی کوچک در جایی از بدن بوجود آید، آیا کل بدن نجس می شود؟

جواب: خیر، تا یقین به سرایت نجاست به جایی را ندارید، غیر از جای زخم بقیه بدن پاک است.

٢٢ – نجس شدن جایی از کف زمین در حالی که تمام آن خیس است

سؤال:اگر کف زمین سرامیک باشد و خیس، رسیدن چیز نجس به جایی از آن باعث نجس شدن کل آن می شود؟

جواب: زمین یا پارچه و مانند آن اگر رطوبت داشته باشد و چیز نجسى به آن برسد همان قسمت نجس مى شود و بقیّه پاک است، مگر این که رطوبت بقدرى زیاد باشد که از جایى به جاى دیگر سرایت کند. همچنین خیار و خربزه و ماست و امثال آنها اگر رطوبت زیاد و مسرى نداشته باشد، همان محلّ ملاقات نجس مى شود.

٢٣ – خوردن دست خیس پاک محتلم به اشیاء

سؤال:هنگامی که منی از انسان خارج شد و غسل بر او واجب شد اگر مثلا دست او خیس باشد و به چیزی بخورد آیا آن چیز نجس می شود؟ (دست او پاک باشد)

جواب: نجس نمی شود مگر این که دستش آلوده به چیز نجسی شده باشد.

٢٤ – حکم سرایت نجاست از سکّه و اسکناس

سؤال:آیا تماس دست مرطوب با پول اسکناس یا سکّه که در بین مردم ردّ و بدل مى شود موجب نجاست دست مى شود؟

جواب: تا یقین به نجاست پیدا نشود محکوم به پاکى است.

٢٥ – سرایت از طریق موش زنده

سؤال:اگر موش زنده وارد غذا شود زنده بیرون بیاید آیا آن غذا پاک است؟

جواب: پاک است ولى آلوده است و بهتر پرهیز از آن است.

٢٦ – برخورد دست با چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست

سؤال:اگر دست به چیزی بخورد که نجس است ولی عین نجاست نیست نجس میشود؟

جواب: در صورتی که دست یا آن چیز نجس مرطوب باشد و رطوبت سرایت کند نجس می شود.

٢٧ – شک در برخورد دست خیس با شیء نجس

سؤال:اگر قسمتی از چادر نجس باشد و فردی با دست خیس آن را بردارد ( البته نمیدانیم که دست به قسمت نجس برخورد کرده یا نه) و بعد با همان دست خیس به وسایل دیگر دست زده باشد آیا تمام آن وسایل نجس شده است؟

جواب: نجس نمی شود.

٢٨ – نجس شدن لباسی که خیس است

سؤال:اگر قسمتی از یک لباس خیس نجس شود آیا این نجاست به همه جای لباس منتقل میشود یا فقط همان قسمت نجس محسوب میشود؟

جواب: در صورتی که لباس چنان خیس باشد که آب در آن جریان پیدا کند همه لباس نجس می شود. در غیر این صورت تنها محل اصابت نجاست نجس می شود.

٢٩ – حکم آبی که از شیء چرب نجس عبور می کند

سؤال:با سلام

میخواستم بدانم اگر چیز چربی نجس شود آیا آبی که از آن میگذرد هم نجس میشود؟

جواب: آری نجس می شود مگر اینکه آب لوله کشی باشد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -