انهار
انهار
مطالب خواندنی

امام خامنه‎اي از نگاه حضرت آيةالله الغظمی سيستاني (بخش هشتم)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
امام خامنه‎اي از نگاه حضرت آيةالله الغظمی سيستاني: امروز عزت اسلام در گرو عزت جمهوري اسلامي و عزت جمهوري اسلامي در گرو عزت آيةالله خامنه اي است (بخش هشتم)
 علي احمدي خواه
اشاره: امام خامنهاي شخصيتي بزرگ و كم نظيري است كه در طول تاريخ تشيع تا كنون كمتر شخصيتي به جامعيت ايشان داشتهايم. در ميان علما و بزرگان و مراجع عظام نيز كمتر شخصيتي يافت ميشود كه اين گونه مورد علاقه علما و بزرگان حوزهها باشد در چند شماره پيشين نگاه برخي بزرگان علما و مراجع و عرفاي برجسته را درباره ايشان آورديم و در اين شماره، امام خامنهاي از منظر مرجع بزرگ آيتا... سيستاني را پي خواهيم گرفت.
حضرت آيتا... سيد علي سيستاني–حفظه الحفيظ– ميفرمايند: من زمان آقاي خميني هر شب برايشان دعا ميكردم و امروز براي آقاي خامنهاي هر شب دعا ميكنم.(1) حجتالاسلام سيد يدا... شيرمردي، بعد از بيان مسائل انتخابات رياست جمهوري سال 88 و گل آلود شدن آب براي ماهي گرفتن منافقان و اهانت آنان به مقدسات – از جمله رقصشان با بهائيان در روز عاشورا و اهانت به رهبري و پاره كردن عكس امام، كه روز بعد هم ميرحسين آنان را مردان خداجو ناميد - گفت: مجتهدان اعلم ما، همه اصل ولايت فقيه را قبول دارند؛ بزرگاني چون آيتا... سيستاني در عراق فرمودند «من هر شب در كنار مرقد مطهر اميرالمؤمنين-عليهالسلام- رهبري معظم انقلاب حضرت آيتا... خامنهاي را دعا ميكنم».(2)
در نمازهاي صبحگاهي براي سلامتي آيتا... خامنهاي دعا ميكنم
حجتالاسلام سيدعليرضا تكيهاي؛ رئيس ستاد اعتكاف استان قم، با بيان خاطرهاي از آيتا... سيستاني گفت: چند سال پيش در سفري به عراق، براي ارائه گزارش برنامههاي اعتكاف استان قم، خدمت حضرت آيتا... سيستاني رسيديم، ايشان عنوان داشت، من شخصاً در نمازهاي صبحگاهي براي سلامتي مقام معظم رهبري و پايداري نظام جمهوري اسلامي دعا ميكنم، قدر اين نعمت الهي را بدانيد و از اين فرصت ايجاد شده در كشور براي افزايش معنويت بيشتر استفاده نماييد.(3)
يك زماني، امام خامنهاي فرموده بودند: «موفقيت امور آيتا... سيستاني به خاطر حاج آقاي شهرستاني است». وقتي آن طلبهاي كه در نجف اشرف به خدمت آيتا... سيستاني رفته بود، آن جمله را از قول آقا براي آن بزرگوار نقل ميكند، ايشان ميفرمايند: «به آقاي خامنهاي بگو! من شهرستاني شما هستم».(4)
ايران يگانه حكومت اسلامي است، بايد تقويت شود
آيتا... مرتضي اشرفي شاهرودي ميگفتند كه: در ايام فروردين امسال(سال90) كه به عتبات عاليات مشرف شده بودم، در نجف اشرف جلسه 45 دقيقهاي خصوصي با آيتا... العظمي سيستاني داشتم. اين مرجع معظم تقليد، در اين جلسه گفتند كه: احاطه و اشراف من به قضاياي ايران از شما هم بيشتر است. به گزارش مركز خبر حوزه، ايشان بر اين نكته هم تاكيد داشتند كه در شرايط كنوني، شيعه دشمنان فراواني دارد و آنها از قدرت شيعه به شدت در هراس هستند. ايران يگانه مملكت داراي حكومت اسلامي است و لذا همه بايد در جهت تقويت اين نظام اسلامي تلاش كنيم؛ نسبت به ايران و قضاياي كشور انتقاداتي هم دارم، اما نگران آن هستم كه با بيان اين انتقادها، نظام جمهوري اسلامي تضعيف شود و بنده در اينباره عندا... مسؤول ميباشم و لذا حتي كلمهاي در جهت تضعيف نظام اسلامي ايران بر زبان نخواهم راند.(5)
محمدنبي حبيبي-دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي- در سال 1389ش به خدمت حضرت آيتا... سيستاني مشرف شد. وي از ايشان كسب تكليف كرد؛ آن بزرگوار در جواب فرمودند: «كساني كه ميخواهند براي اسلام و مسلمين خدمت كنند، بايد همه همتشان را در حول محور ولايت صرف كنند! بايد همه همتشان را در حول محور ولايت صرف كنند»! [اين جمله را دوبار تكرار كردند].
آقاي حبيبي ميگويد: نكتهاي كه تا به حال، آن را رسانهاي نكردهام اين است كه وقتي صحبت از مقام معظم رهبري شد، ايشان با احترام و تكريم، لفظ «آقا» را به كار گرفتند. زماني كه يك مرجع تقليد، مقام معظم رهبري را همچون ساير ارادتمندان «آقا» با تكريم و احترام ويژه خطاب ميكنند، معناي ويژهاي دارد.(6)
سيد عليرضا مرندي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي طي نطق ميان دستور در صحن علني مجلس، گفت: در سفري كه به عتبات عاليات داشتم، توفيق زيارت مرجع عاليقدر حضرت آيتا... سيستاني را پيدا كردم. ايشان فرمودند: «كشورهاي غربي از همه امكانات كشورهاي اسلامي نهايت سوءاستفاده را كردند، ولي متأسفانه شاهان و حكومتهاي كشورهاي اسلامي تلاش نكردند تا از توانمنديهاي علمي آن كشورها بهرهاي نصيب كشورهاي اسلامي شود». - آقاي مرندي افزود: آيتا... سيستاني ضمن ابراز محبت و ارادت نسبت به مقام معظم رهبري و جمهوري اسلامي ايران فرمودند: «جمهوري اسلامي ايران راه درست را پيدا كرده و در اين مسير در حال پيشرفت است».(7)
كسي كه شهريه آيتا... خامنهاي را نميگيرد، شهريه ما را هم به او ندهيد!
حجتالاسلام سجادي؛ مدير مدرسه علميه آيتا... حكيم اصفهان با اشاره به ديدار خود با حضرت آيتا... سيستاني در نجف، به خبرنگار مركز خبر حوزه، گفت: اين ديدار، پس از اغتشاشات انجام گرفت. حضرت آيتا... سيستاني در آن ديدار تاكيد داشتند كه «هر گاه حكومت ايران تضعيف شود، ساير حكومتها محدوديتهايي را براي شيعيان ايجاد ميكنند». حدود دو سال پيش تعدادي از طلاب نجف كه معارض با جمهوري اسلامي ايران بودند، تصميم گرفتند شهريه مقاممعظمرهبري را نگيرند، حضرات آيات سيستاني و حكيم از مراجع تقليد مقيم نجف تصريح كردند: شهريه ما را هم به آنها ندهيد!(8)
پشت سر رهبر انقلاب حركت كنيد!
حضرت آيتا... سيستاني، در ديدار با يكي از اعضاي بيت امام، توصيههاي قابل تاملي را بيان كرده است. ايشان ضمن بيان اينكه مسائل ايران را از طريق سايتها و رسانههاي مجازي دنبال ميكنند نسبت به برخي اخبار در ايران اظهار نگراني كردند؛ و - با تاكيد بر اينكه بايد همواره به وحدت در كشور حساسيت داشت و براي تحقق اين مهم كوشيد - به اين عضو بيت امام توصيه كردند كه: همواره پشت سر رهبر انقلاب حركت كنيد و پشتيبان ولايت فقيه باشيد!(9)
عزت اسلام در گرو عزت جمهوري اسلامي؛ عزت جمهوري اسلامي، در گرو آيتا... خامنهاي
آيتا... سيد علي سيستاني در جاي ديگري فرموده اند: امروز سربلندي و عزت اسلام در گرو عزت جمهوري اسلامي ايران است و عزت و سربلندي جمهوري اسلامي ايران نيز در گرو سربلندي و موفقيت آيتا... خامنهاي ميباشد.(10)
چفيه رهبري بر دوش نوه حضرت آيتا... سيستاني
ديدارهاي مراجع، علما و فضلاي حوزه علميه قم با رهبر انقلاب كه معمولا در دو نوبت بعد از ظهر و بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار شده، با حاشيههاي جالبي همراه بوده است. در يكي از اين ديد و بازديدها كه حجتالاسلام سيدجواد شهرستاني داماد و رئيس دفتر حضرت آيتا... سيستاني با دو پسر نوجوانش خدمت رهبري ميرسند، حاشيه جالبي داشت. در اين ديدار و در همان حين كه حجتالاسلام شهرستاني فرزندان خود را بهعنوان نوه آيتا...سيستاني معرفي ميكردند، نوه كوچك آيتا... سيستاني با اشتياق خاصي چفيه رهبري را از ايشان ميگيرد تا بيت آيتا...سيستاني هم چفيه رهبر انقلاب را با خود برده باشند.(11)
پينوشتها
1. سايت بقيةا... HTTP://BAGHIATALLAH14.BLOGFA.COM . نيز ر. ك: ماهنامه امتداد امام، نوروز 1390، ضميمة شماره 61، ص18.
2. نشريه پرتو، ش 534، 16/4/89
3. حجتالاسلام سيدعليرضا تكيهاي به نقل از خبرگزاري حوزه، تير 1390.
4. حجت الاسلام و المسلمين استاد فقيهي اصفهاني به نقل از: ماهنامه امتداد امام، نوروز 1390، ضميمة شماره 61، ص18.
5. نشريه پرتو، شماره 589، مورخه 19/5/90
6. نشريه پرتو سخن، شماره 560، مورخه 15/10/1389ش،
7. سيد عليرضا مرندي به نقل از: نشريه پرتو سخن، شماره 572، 24/1/1390ش.
8. نشريه پرتو سخن، شماره 567، مورخه 4/12/1389ش،
9. پرتو سخن، شماره 538، 13/5/1389
10. سايت ردپا HTTP://RADEPA-B.BLOGFA.COM. سيرة امين؛ بررسي ابعاد مديريت رهبر معظم انقلاب در فتنة 88، ص 101.
11. پرتو سخن، شماره 550، 12/8/89.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -