انهار
انهار
مطالب خواندنی

آیت الله العظمی تبریزی (قدس سره)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سؤال 1690 ـ بـعـد از ازدواج ( چهار سال ) فهمیدم همسرم به نوعی بیماری صرع که از نوع ارثی است ، مبتلا می باشد .
قبل ازازدواج هیچ ابراز نکرده بودند ، حال می توانم به خاطر این مریضی فسخ عقد نمایم ؟
پاسخ: بسمه تعالی در صـورتـی کـه هـمراه با آن بیماری دیوانگی قبل از عقد نداشته باشد ، حق فسخ ندارید .و اگر دیـوانـگـی قـبـل از عـقـد داشته حق فسخ ثابت است .و اگر بعد از عقد و قبل از وطی دیوانگی حادث شده ، گرچه حق فسخ ثابت است ، ولی احتیاط مستحب در ترک فسخ است ، واللّه العالم .
سؤال 1691 ـ مردی که برای بار دوم ازدواج کرده و از زن نخستین خود فرزندانی نیز دارد ، و اینک قادر به نزدیکی با زن حتی برای یک بار هم نیست ، آیا حق فسخ عقد برای زن هست ؟
پاسخ: بسمه تعالی چـنانچه عنین بودن مرد قبل از ازدواج با زن مزبور محقق شده آن زن حق فسخ عقد را دارد ، هر چند مرد از زن سابق دارای اولادی باشد ، واللّه العالم .
سؤال 1692 ـ آیا مردی که همسرش در عده طلاق رجعی است می تواند در همین روزها به او نگاه شهوت آلود کند ، گرچه میل بازگشت هم ندارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی مـادامـی کـه عـده زن تـمام نشده زوجیت باقی است و نظر با التذاذمانعی ندارد و لو قصد رجوع نداشته باشد ، طلاق رجعی باقی است ، واللّه العالم .
سؤال 1693 ـ شخصی همسرش را به دلیل ناسازگاری طلاق رجعی می دهد ، البته خانم می گوید : من حامله هستم ، ولی شوهرگفته خانم را باور نمی کند .بعد از طلاق حمل ظاهر می شود ،آیا طلاق صحیح است .
پاسخ: بسمه تعالی صحت طلاق مزبور محل اشکال است ، و بنابر احتیاط ـ اگررجوع نکند ـ باید بعد از ظهور حمل ، طلاق را اعاده کند ، واللّه العالم .
سؤال 1694 ـ شوهرم در حدود چهار سال است من و فرزندش راگذاشته و هیچ خبری از وی نداریم .و خرجی زندگی نداریم ودر خانه برادرم زندگی می کنیم .به دادگاه شهر ری مراجعه کرده ایم و آنها به ما فرمودند که باید به یکی از بیت های آقایان در قم بروید تا آنان با صلاح دید خود ، حکم قضا را صادرکنند ، حضرت عالی چه می فرمایید ؟
پاسخ: بسمه تعالی در صـورتـی کـه نـزد حـاکـم شرع جامع الشرایط ثابت شود که شوهر نفقه نمی دهد ، حاکم شرع مـی تـوانـد بـه تـقـاضـای زوجـه وی را بـا شـرایط طلاق دهد .و پس از گذشت عده طلاق ، زن می تواندشوهر کند ، واللّه العالم .
سؤال 1695 ـ مـیزان در طلاق خلع چیست ؟علاوه بر بذل مهریه ، آیامرد می تواند اموال دیگری مطالبه کند ؟
پاسخ: بسمه تعالی در صورتی که زن نسبت به شوهر کراهت داشته باشد ، نه شوهر نسبت به زن ، و زن مالی را به رضا و رغـبـت خـود به شوهر بذل کند تا متعاقبا وی را طلاق دهد ، طلاق خلعی است .ومرد نمی تواند وی را الزام بر بذل نماید ، واللّه العالم .
سؤال 1696 ـ در طلاق باید شهود عادل باشند ، آیا حسن ظاهر کافی است یا احراز عدالت ؟
پاسخ: بسمه تعالی.حسن ظاهر طریق است برای عدالت واقعی در صورتی که عدم عدالت محرز نباشد .و حسن ظاهر عـبـارت اسـت از ایـن که شخص خودش با کسی معاشرت داشته باشد و از وی معصیتی نبیند وبا کسانی که با وی معاشرت دارند خبر بدهند که از وی جز خیرچیزی ندیده اند ، واللّه العالم .
سؤال 1697 ـ زنـی بـه خـلع ، طلاق یافت .در عده ، شوهرش نزد او آمد وپس از گفت گو و دلجویی ، بـدون آن کـه زن بـه بـذل خـود رجـوع نـماید مرد با زن همبستر می شود .البته این دو از احکام آگـاه نـبـودند .از آن هنگام هشت ماه سپری شده ، و دیگر بار بایکدیگر هم بستر نشده اند ، آیا زن می تواند با دیگری ازدواج کند ؟
پاسخ: بسمه تعالی در فـرض سؤال ، دخول رجوع به زوجیت حساب نمی شود وتمایل زن به دخول هم رجوع در بذل حساب نمی شود ، وطی مزبور وطی به شبهه بوده ، و ازدواج آن زن با مرد دیگر پس ازانقضای عده وطی به شبهه ، مانعی ندارد ، واللّه العالم
سؤال 1698 ـ با توجه به این که طلاق به تقاضای زن بود ، و ایشان ازابتدای ازدواج بدون دلیلی موجه از زنـدگـی مـشـتـرک سرپیچی کرده و در منزل پدری ساکن است .و این جانب حاضر به سازش و زندگی هستم آیا شرعا مهریه به ایشان تعلق می گیرد ؟
پاسخ: بسمه تعالی تـمـام مهریه را مالک است .و اگر قبل از دخول طلاق دهید ، نصف آن به ملک شما برمی گردد ، واللّه العالم .
سؤال 1699 ـ اگـر شـوهـر به همسرش وکالت دهد یا هنگام عقد شرط نمایند چنانچه شوهر معتاد شد ، طـلاق بـا زوجـه باشد .
اگرشوهر معتاد شد و زوجه خواست طلاق بگیرد ، آیا رجعی خواهد بود یا اقـسـام دیگر طلاق ؟و در صورت رجعی بودن ،اگر شوهر رجوع کرد زن مجددا می تواند خود را مطلقه نماید ؟
پاسخ: بسمه تعالی در صـورتـی کـه شوهر به زوجه خود وکالت دهد تا خود را طلاق دهد ، در مورد خاص یا در ضمن عـقـد ، شـرط وکالت نماید که درصورت اعتیاد شوهر و مانند آن از جانب وی خود را مطلقه سازد مـانعی ندارد .و نوع طلاق بستگی به شرائط زمان طلاق دارد از قبیل کراهت زوجه و بذل مال به زوج مـقارن صیغه خلع لذا ممکن است رجعی یا خلعی باشد .در صورت رجعی پس ازرجوع زوجه وکالت در ضمن عقد باقی است ، واللّه العالم .
سؤال 1700 ـ بـنـده در سـال 73 در 27 سـالگی با آقایی در سن 55 سالگی ازدواج کردم .ایشان به مرض عنین و ناتوانی دچار شده اند .ازدادگاه تقاضای طلاق کرده ام ، ولی شوهرم نمی پذیرد .با توجه به ایـن که اکنون در بحران جوانی هستم ، آیا می توانم طلاق بخواهم ؟همچنین سال آینده لیسانس خود را از دانشگاه می گیرم .اگر او همچنان نپذیر تکلیفم چیست ؟
پاسخ: بسمه تعالی چـنـانچه زوج بعد از دخول عنین شده است ، برای زوجه اختیارفسخ نیست و این امر ابقائی است بـرای زوجـه ، و دنیا دارامتحان است هر کس به نحوی آزمایش می شود .در این صورت زوجه باید صبر کند یا به وجهی شوهر را راضی نماید تا به وجه صحیح وی را طلاق دهد .واللّه العالم .
سؤال 1701 ـ بـیست سال پیش مردی با خانمی ازدواج کرد به دنبال اختلاف خانوادگی ، دو سال پیش زوج طی نوشته ای که به زوجه داد طلاق را نوشته و به او داده ، یعنی بدون اجرای صیغه شرعی و بـدون وکیل ، او فقط نوشته (( تو زن من نیستی )) .اینک می خواهند به قم رجوع کنند .حکم این مساله را بیان نمایید ؟
پاسخ: بسمه تعالی تـا طـلاق شرعی واقع نشده و یا از موارد فسخ نباشد گفتن این که تو زن من نیستی اثری ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1702 ـ از جـمـلـه شـروط ضمن عقد نکاح این جانب منع ازدواج دوم است .چنانچه من با داشتن هـمسر دایم به دلیل عسر وحرج ایجاد شده توسط همسرم اقدام به ازدواج موقت کردم ،آیا از نظر شرعی ازدواج دوم من باعث ایجاد حق طلاق ازناحیه زوجه دایم می گردد ؟
پاسخ: بسمه تعالی چـنـانـچه ضمن عقد نکاح شرط شده که زوجه وکیل باشد ازطرف زوج تا در صورت ازدواج دوم زوج ، و لـو به صورت نکاح موقت ، خود را طلاق بدهد زوجه مزبور می تواند در این صورت از ناحیه زوج ، خود را طلاق بدهد ، واللّه العالم .
سؤال 1703 ـ زن شیعه ، و همسرش سنی است .شوهر سه بار لفظ طلاق را برای زوجه اش به کار می برد ، آیا این طلاق درست است ؟
پاسخ: بسمه تعالی طلاق واقع می شود و زوجه شوهر خود را بر طبق مذهب اهل سنت ملزم می سازد ، واللّه العالم .
سؤال 1704 ـ هـمـسـری کـه شـوهرش مفقود شده و پس از حدود دو سال طبق وکالت بلاعزلی که در طـلاق خـود داشت ، خود را مطلقه نمود .پس از انقضای عده طلاق ، با شوهر جدید ازدواج نمود .چهار سال از ازدواج دومی گذشت ، خبر شهادت همسر اولش را آوردند .از علائم و پلاک مشخص شـد کـه ایـشـان هـمان هشت سال پیش به شهادت رسیده بود .در حقیقت طلاق دو سال بعد از شهادتش واقع شده .حال آیا ازدواج دوم صحیح است ؟اگر حرام و باطل است حرمت ابدی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی ازدواج با مرد دوم باطل بوده است .بعید نیست موجب حرمت ابدی نباشد .و نکاح مزبور که قبل از بـلـوغ خـبر وفات واقع شد ،نه نکاح زن شوهردار بوده و نه نکاح معتده ، بلکه نکاح با زنی بوده که هنوز عده وفات نگرفته و از این جهت باطل بوده است ،واللّه العالم .
سؤال 1705 ـ کـسی که همسرش باردار است و به خلعی او را مطلقه می کند .و زن قبل از وضع حمل به بـذل رجـوع نـمـی کـنـد ، آیـا این شخص می تواند قبل از وضع حمل به زوجه اش رجوع نماید یابا خواهرانش ازدواج کند ؟
پاسخ: بسمه تعالی حق رجوع ندارد ، مگر با عقد مجدد .و قبل از وضع حمل می تواندخواهرش را بگیرد ، واللّه العالم .
سؤال 1706 ـ ایـن جـانـب پدر همسرم را وکیل ساختم تا در دادگاه همسرم را طلاق بدهد ، اما او بدون دادگاه ، همسرم را طلاق خلعی داده اند ، آیا این طلاق صحیح است ؟
پاسخ: بسمه تعالی در فـرض مـزبـور که پدر همسر شما وکیل بود که با مراجعه به دادگاه همسرتان را طلاق بدهد ، چـنـانـچـه بـدون مراجعه به دادگاه همسرتان را طلاق خلعی داده اند ـ همان طور که در سؤال فرض شده ـ طلاق مزبور باطل است و اثری ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1707 ـ حدود بیست و یک سال پیش همسرم را طلاق دادم وبچه ای داشتم که حکم دادگاه کرد مـن حق بچه نداشته باشم .اکنون دایی ایشان علیه من شکایت کرده و یک میلیون تومان خواستار شده است ، حکمش چیست ؟
پاسخ: بسمه تعالی نـفقه فرزندی که فقیر است بر پدر واجب است .و چنانچه کسی برای بچه خرج کرده و به پدر هم نگفته و به پدر هم قرض نداده است که بعدا بگیرد ، حق مطالبه مخارج را ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1708 ـ آیـا در طـلاق شرط است که شاهد ، درست و به عربی خواندن صیغه را بداند یا عادل باشد کافی است ؟
پاسخ: بسمه تعالی عـربی دانستن شاهد در طلاق لازم نیست .اگر اجمالا بداند که در مجلس ، طلاق زنی خوانده می شود کافی است ، واللّه العالم .
سؤال 1709 ـ چـنانچه پدر و مادر یا یکی از آنها به فرزند خود بگویند که زنش را طلاق دهد یا علیه زن او هر حکمی یا وصیتی بکنند به جا آوردن این حکم یا وصیت بر فرزند واجب است ؟
پاسخ: بسمه تعالی در صورتی که طلاق برای فرزند مشقتی داشته باشد ، اطاعت لازم نیست ، واللّه العالم .
سؤال 1710 ـ دخـتـری چـنـد سال قبل با مردی ازدواج کرد مرد در حین عقد اظهار سلامتی کرد .پدر دامـاد شـرط کـرد که اگر شوهرعیبی و مرضی داشته باشد دختر حق فسخ داشته باشد .بستگان مرد اطمینان دادند که مرد سالم است و هیچ عیبی ندارد .و عقد هم بر این اساس واقع شد .پس از مـدتـی مـعلوم شد که مرد در حین عقد اعمی بوده و دختر را گول زده انداکنون دختر حاضر به زندگی با ان مرد نیست ، ولی شوهرراضی به طلاق نیست .حالا وظیفه دختر چیست ، آیامی تواند فسخ کند یا منحصر به طلاق است ؟
پاسخ: بسمه تعالی در نـزد بعضی از فقها ، چنانچه سلامت مرد در ضمن عقد شرطشده باشد ، زن اختیار فسخ دارد ، ولـی ایـن مطلب نزد ما محل اشکال است ، و باید به نحوی مرد را راضی کنند تا طلاق بدهد ،واللّه العالم .
سؤال 1711 ـ زنـی بـه وسیله قرص از حاملگی جلوگیری کرده و به همین علت عادت نمی شود ، آیا ده روز یا بیشتر یا کمتر از زمانی که باشوهرش همبستر شده است بگذرد ، می شود او را طلاق داد ؟
پاسخ: بسمه تعالی طلاق زن مزبور باید پس از گذشت سه ماه از زمان همبسترشدن باشد ، واللّه العالم .
سؤال 1712 ـ دختری را شوهر می دهند ، بعد مشخص می شود که شوهرش سنی بوده ، تکلیف چیست ؟
پاسخ: بسمه تعالی نیاز به طلاق شوهر دارد ، واللّه العالم .
سؤال 1713 ـ در دادگـاه بـر خلاف میل باطنی ، راضی به طلاق شدم ،ولی قبل از این که صیغه طلاق جاری شود پشیمان شدم وحضورا به همسرم گفتم : من راضی به طلاق نیستم .با توجه به شهود ، آیا این طلاق صحیح است ؟
پاسخ: بسمه تعالی اگر شما با اختیار ، دادگاه را وکیل کرده اید که صیغه طلاق راجاری کند ، و بعد از پشیمانی آنها را عزل و مطلع نساخته اید ،طلاق مزبور با فرض تحقق و احراز سایر شرایط ـ صحیح ونافذ است .و اطلاع همسر بر عدم رضا اثری ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1714 ـ مطابق مسئله 2395 رساله : اگر زنی بعد از زناشویی ازشوهرش طلاق بگیرد ، سپس مرد دیگری ازدواج کند و ازشوهر دوم دختری بزاید ، آیا آن دختر به شوهر اول ربیبه ومحرم می شود ؟
پاسخ: بسمه تعالی ربیبه می شود و محرم است ، واللّه العالم .
سؤال 1715 ـ آیا فسخ در عقد نکاح فوری است ؟
پاسخ: بسمه تعالی خیار فسخ در عقد نکاح فوری نیست ، واللّه العالم .
سؤال 1716 ـ در عقد اگر اوصافی را شرط کنند .و چنین اوصافی در زن یا مرد نبود ، حق فسخ را دارند ؟
پاسخ: بسمه تعالی نداشتن اوصاف حق فسخ نمی آورد ، واللّه العالم .
سؤال 1717 ـ خـانـمی که می داند شرعا در قبال کارهای منزل زوج ، هیچ وظیفه ای نداشته و زوج حق ندارد او را مجبور به کار کند ، باوجود این او کارهای منزل را انجام داد و متقابلا امتیازاتی ازشوهر گرفت ، از قبیل خروج از منزل ، رفتن به منزل اقوام و.. .
وبعد از مدتی زندگی مشترک بر اثر عدم توافق اخلاقی زوج او رامطلقه نمود ، آیا او می تواند مطالبه حق الزحمة و اجرة المثل نماید
پاسخ: بسمه تعالی چنانچه قصد تبرع کرده است که ظاهر سؤال است ، حقی بر زوج ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1718 ـ طلاقی که از روی اکراه و تهدید باشد و بدون اجازه همسر ، صحیح است ؟
پاسخ: بسمه تعالی اگـر طـلاق بـه جهت خوف از دیگران که ضرر به او برسانند بوده است طلاقش صحیح نیست .و اگـر دیـگـران بـه او گـفـته اند طلاق بده و از روی خجالت طلاق داده ، طلاقش صحیح است ، واللّه العالم .
سؤال 1719 ـ بعد از عقد اگر زوجه بگوید من طلاق می خواهم ، و زوج هم بگوید باید خسارت مرا بدهی تا طلاق بدهم ، آیا خسارت خواستن شرعی است ؟
پاسخ: بسمه تعالی چنانچه زوجه نسبت به زوج کراهت داشته باشد و برای طلاق خلعی مبلغی را که شوهر می خواهد ، بـه وی بـذل کـند مانعی ندارد ، و در صورت عدم کراهت طلاق رجعی است .و لو آنکه مال هم به شوهر بدهد ، واللّه العالم .
سؤال 1720 ـ زنـی مـتـهاون در نماز است و آنچه شوهر او را نصیحت یاامر به معروف یا تهدید به طلاق کرده ، اثر نکرده است ، آیامی تواند او را طلاق دهد یا با او بسازد ؟
پاسخ: بسمه تعالی می تواند طلاق دهد ، واللّه العالم .
سؤال 1721 ـ طـلاقـی که با دستور حاکم شرع صورت پذیرد ، در مواردی که ذاتا قابل رجوع باشد ، مرد می تواند رجوع کند یا خیر
پاسخ: بسمه تعالی اگـر طـلاق حـاکم شرع از باب امتناع شوهر از نفقه باشد ، طلاق بائن است .و در غیر این صورت رجعی می باشد ، واللّه العالم
سؤال 1722 ـ مردی همسر حامله اش را طلاق می گوید و مرد هم زمان باوضع حمل زن می میرد ، آیا با هـم زمانی مرگ شوهر و زایمان زن ، طلاق گرفته شده ، یا اینکه همسر از ترکه مرد ارث می بردو عده وفات لازم است ؟
پاسخ: بسمه تعالی اگـر قـبل از تمام شدن وضع حمل بمیرد ، باید عده نگه دارد ، و ارث ایضا هست .و اگر مقارن با تمام شدن کامل وضع حمل باشد عده و ارث نیست ، واللّه العالم .
سؤال 1723 ـ زوجـه در طـلاق خـلـعـی مهر خود را به زوج بذل می نماید .پس از طلاق در ایام عده به مـبـذولـه خـود رجـوع می کند ، در این صورت ایا زوجیت دارد ؟به شکلی که اگر زوج به زوجه رجـوع نـکـرد مهریه به زوجه برسد ؟نیز ایا سایر احکام رجعی ازقبیل نفقه زوجه ، توارث و دیگر چیزها بر آن بار می شود ؟
پاسخ: بسمه تعالی در مـفـروض سؤال اگر زوج از رجوع زوجه مطلع شد و مانع شرعی دیگری از رجوع شوهر وجود نـداشـت ، حقوق مبذوله ازجمله مهر را زوجه می تواند مطالبه کند و احکام طلاق رجعی ازجمله ارث و نفقه پس از رجوع ثابت است ، واللّه العالم .
سؤال 1724 ـ دخـتـری ، پـسـر را بـا دسـیسه ای وادار به ازدواج با خودمی کند .به این شکل که وی زن حامله ای را به پزشک نشان داده و شناسنامه خود را نیز به جای شناسنامه او به پزشک ارائه می کند .آن گـاه پـزشـک نـیـز بـر هـمـان اساس حامله بودنش راتاءیید می کند .سپس آن نامه را به پسر می نمایاند و می گوید : یابا من ازدواج می کنی یا شکایت به دادگاه می برم .پسر نیز ازترس آبروی خـود ، با وجود بی میلی با او ازدواج می کند .پس از آن روشن می شود که دختر باکره است .اگر با او نزدیکی کند حرام است ، و بخواهد طلاقش دهد هم مهریه را خواستارمی شوند ، چه باید کرد ؟
پاسخ: بسمه تعالی چنانچه فرضی را که نوشتید متحقق باشد ، چون نکاح اکراها واقع شده صحیح نیست .و احتیاج به طلاق ندارد ، پس حق مقاربت ندارد ، و مهری بر عهده او نیست ، واللّه العالم .
سؤال 1725 ـ بعد از طلاق نفقه فرزند بر عهده کیست ؟مصارفی که غیرپدر بر فرزند نموده حق مطالبه از پدر را دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی نفقه فرزندی که فقیر است بر پدر واجب است و چنانچه کسی برای بچه خرج کرده باشد به پدر هم نگفته و به پدر هم قرض نداده است که بعدا بگیرد ، حق مطالبه مخارج را ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1726 ـ زن بـه بـهـانـه این که می خواهد از شوهرش طلاق بگیرد ، دردادگاه به شهادت دروغ از بـسـتـگـان مـادر و مادر بزرگ عسر وحرج را ثابت می کند .حاکم شرع هم حکم طلاق می دهد ، وشـوهر به هیچ وجه راضی به طلاق نیست ، آیا این طلاق صحیح است ؟و اگر صحیح است نوبت به مهریه می رسد یا نه مرقوم بفرمایید ؟
پاسخ: بسمه تعالی عـسر و حرج زن در باقی ماندن بر زوجیت در فرض ثبوت ، فی نفسه ولایت حاکم شرع بر طلاق را موجب نمی شود و ولایت طلاق با شوهر است .و اگر در ضمن عقد نکاح ، وکالت در طلاق برای زن شـرط شـده بـاشـد آن شرط معتبر است .و همچنین چنانچه شوهر نفقه نمی دهد یا عاجز از انفاق باشد در این صورت زن می تواند به حاکم شرع مراجعه نماید تا شوهر را به طلاق یا انفاق اجبار نماید و پس از امتناع شوهر ، برای حاکم شرع جایز است طلاق بدهد ، اما مهریه به نکاح ثابت است و پس از دخول ، تمام آن استقرار پیدا می کند .و زوجه در صورت تمکن زوج آن را می تواند مطالبه نماید .و قبل از دخول در هر حال می تواند مهر را مطالبه کند ، واللّه العالم .
سؤال 1727 ـ مواردی را که زن می تواند قانونا طلاق بگیرد لطفا توضیح دهید ؟
پاسخ: بسمه تعالی طلاق به دست مرد است و مواردی که زن از شوهر ضمن عقدنکاح یا عقد دیگر ـ وکالت در طلاق گـرفـتـه بـاشـد ، حـق دارد بـارعـایـت شرایط از طرف شوهر ، خود را طلاق بدهد .و همچنین درصـورتی که مرد از دادن نفقه امتناع کند ، حاکم شرع او را مجبورمی کند یا نفقه بدهد یا زن را طلاق بدهد .و اگر هیچ کدام را انجام نمی دهد خود حاکم زن را طلاق می دهد ، واللّه العالم .
سؤال 1728 ـ در طـلاق رجـعی که اخراج زن از خانه حرام است آیامقصود وجوب نفقه او بر مرد است ؟ دوم این که حکم نفقه زن در اقسام طلاق بائن چیست ؟
پاسخ: بسمه تعالی 1 ـ در طـلاق رجـعی نفقه زن بر عهده شوهر است و لازم است زن در خانه ای که قبل از طلاق در آن سکونت داشته بماند .
2 ـ درطلاق بائن زن حق نفقه ندارد ، مگر آنکه حامله باشد ، واللّه العالم

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -