انهار
انهار
مطالب خواندنی

نماز در کلام معصومین (علیهم السلام)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
نماز معراج مؤمن
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلوة، معراج المؤمن.
نماز، معراج مؤمن است.
نماز نور مؤمن
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلوة، نور المؤمن.
نماز، نور مؤمن است.
نماز نشانه ایمان
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): علم الایمان، الصلوة.
نماز، نشانه ایمان است.
نماز ستون دین
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلوة، عماد دینکم.
نماز، ستون دین شماست.
نماز وسیله تقرب بنده به خدا هست
قال الکاظم (علیه السلام): افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفة به، الصلوة.
بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی  تقرب پیدا می کند، نماز است.
نماز پرچم اسلام
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): علم الاسلام، الصلاة.
نماز، پرچم اسلام است.
نماز وسیله تقرب مؤمن
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ان الصلوة، قربان المؤمن
همانا نماز خواندن، وسیله تقرب مؤمن به خداست.
نماز و پایه های دین
قال الباقر (علیه السلام): بنی  الاسلام علی خمس : الصلوة و الزکوة و الصوم و الحج و الولایة.
اسلام بر روی پنج پایه بنا شده است: نماز، روزه ، زکات، حج و ولایت.
اهل بیت (علیهم السلام) اقامه کنندگان نمازند
قال الحسین (علیه السلام): «الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاة» قال : هذه فینا اهل البیت.
(در تفسیر آیه ) "کسانی که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت دهیم ، نماز را به پا می دارند" فرمود: این در مورد ما خاندان اهل بیت است .
نماز آخرین توصیه انبیاء
قال الصادق (علیه السلام): احب الاعمال الی الله - عز وجل - الصلوة و هی اخر وصایا الأنبیاء
نماز، بهترین کارها نزد خداوند و آخرین وصیتهای پیامبران الهی است.
جایگاه نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): موضع الصلوة من الدین کموضع الرأس من الجسد.
جایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است.
نماز سیمای دین
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): لکل شی ء وجه و وجه دینکم الصلاة.
هر چیز دارای سیماست، سیمای دین شما نماز است.
نماز در وصیت امیرالمؤمنین (علیه السلام)
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): الله الله فی الصلوة، فانها عمود دینکم.
خدا را، خدا را درباره نماز، چرا که ستون دین شماست.
نماز کلید بهشت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلوة مفتاج الجنة
نماز کلید بهشت است .
تداوم نماز و انتظار
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لا یزال العبد فی صلوة ما انتظر الصلوة
بنده مادام که منتظر نماز است در حال نماز است .
نماز روشنایی چشم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم)
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): قره عینی فی  الصلاة
روشنی چشم من در نماز است .
نماز و خدمت
قال الصادق (علیه السلام): ان طاعة الله خدمته فی الارض فلیس شی ء من خدمته یعدل الصلاة
پیروی و اطاعت از پروردگار خدمت کردن به او در زمین است وهیچ چیز در خدمت به پروردگار معادل نماز نیست .
حقیقت نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، اذا ثبت العمودثبتت الاطناب و الاوتاد و الغشاء، و اذا انکسر العمود لم ینفع وتد و لا طنب و لاغشاء
مثل نماز مانند مثل ستون خیمه است ، هرگاه ستون ثابت باشد طنابها و میخهاو پرده ها ثابت و سودمند خواهند بود و هرگاه ستون بکشند و در هم فرو ریزد، نه میخ نافع است و نه ریسمان سودی دارد و نه پرده ای اثری  خواهد داشت .
نماز بهترین اعمال در قیامت
قال الصادق (علیه السلام): ان افضل الاعمال عند الله یوم القیامة ، الصلوة
همانا بهترین عمل در روز قیامت نزد خداوند، نماز است .
نماز، روش پیامبران
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلاة من شرایع الدین ، و فیها مرضاة الرب - عز و جل - فهی منهاج الانبیاء
نماز از سنتهای  دین ، و مایه خشنودی پروردگار و راه و روش پیامبران است .
نماز، سفره الهی
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الا ان الصلاة مأدبة الله فی الارض قد هنأهالاهل رحمته فی کل یوم خمس مرات
آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی  پنج  بار برای اهل رحمتش (افراد شایسته رحمت ) گوارا نموده است .
ماهیت نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم):... لان الصلاة تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر وتمجید و تقدیس و قول و دعوة
چون نماز، تسبیح ، تهلیل ، تکبر، تمجید، تقدیس ،قول ، و دعوت به حق است .
نماز، رأس اسلام
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلاة رأس الاسلام
نماز (به منزله ) رأس اسلام است
نماز آخرین سفارش رسول خدا (ص )
قال الصادق (علیه السلام): علیک بالصلاة ! فان اخر مااوصی به رسول الله و حث علیه الصلاة
بر تو باد به نماز! زیرا آخرین چیزی که رسول خدا (ص ) به آن سفارش نمود (و انسان ) را بر انجام آن تاکید نمود، نماز بود.
فریاد ابلیس از نمازگزار
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): ان العبد اذا سجد نادی ابلیس :یا ویله اطاع و عصیت و سجد و ابیت
وقتی که بنده ای  سجده کرد، ابلیس فریادمی زند وای بر من ! او اطاعت کرد، ولی  من معصیت کردم ، او سجده کرد و من از این عمل سرباز زدم .
نماز، بهترین عبادت
امام رضا (ع ) : ان الصلواة افضل العبادة لله
همانا، نماز، بهترین عبادت برای  خداست .
نماز، نیکوترین صورت خلق
امام رضا (ع ) : ان الصلوة احسن صورة خلقها الله
به درستی نماز نیکوترین صورتی است که خدا آن را خلق کرد.
سفارش اکید برای نماز
فیما اوصی به أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): عند وفاته : الصلوة ، الصلوة ، الصلوة
در آن چیزی که امیرالمومنین (ع ) هنگام وفات وصیت کرد، این بود: نماز، نماز، نماز.
ارزش نماز
قال الصادق (علیه السلام): اذا قام المصلی  الی الصلاة ، نزلت علیه الرحمة من اعنان السماء الی  اعنان الارض و حفت به الملائکة و ناداه ملک لو یعلم هذاالمصلی ما فی الصلاة ما انفتل
هنگامی که انسان به نماز ایستاد، رحمت خدا ازآسمان بر او نازل می شود و ملائکه اطرافش را احاطه می کنند و فرشته ای می گوید: اگراین نمازگزار ارزش  نماز را می دانست هیچ گاه از نماز منصرف نمی شد.
نماز علامت عامل دین
قال الصادق (علیه السلام): قال لقمان لابنه : لکل شی ء علامة یعرف بهاو یشهد علیها و ان للدین ثلاث علامات : العلم و الایمان و العمل به ، (الی ان قال ) وللعامل ثلاث علامات الصلوة و الصیام و الزکوة
حضرت لقمان به فرزندانش فرمود:برای هر چیزی علامتی است که به وسیله آن علامت شناخته می شود و به او شهادت داده می شود، به درستی که برای دین سه علامت است : 1- علم ، 2- ایمان ، 3- عمل به ایمان تا آنجا که فرمود: برای عامل به دین سه علامت است : 1-نماز، 2- روزه ، 3- زکات .
نماز باقیات صالحات
سئلت ابا عبدالله )علیه السلام( عن الباقیات الصالحات ، فقال : هی  الصلواة فحافظوا علیها
(ادریس قمی  می گوید:) از امام صادق (ع ) در مورد کارهای نیک ماندگار سؤال کردم ، امام فرمود: آن نماز است ،پس محافظت بر نماز کنید.
برتری نماز
قال الصادق (علیه السلام): اما انه لیس شی ء افضل من الحج الا الصلاة
به درستی که هیچ عملی بالاتر از حج نیست ، مگر نماز.
نماز، عطیه الهی
امام رضا (ع ) : (الصلوة ) صلة الله للعبد بالرحمة
نمازعطیه و احسانی است از طرف خداوند برای بنده ، که از راه رحمت و عنایت بخشنده است .
نماز، نشانه دین
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): واقام الصلاة فاتها الملة
بر پا داشتن نماز، نشانه اصلی دین است .
نماز اولین سؤال از انسان
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اول ما یسالون عنه الصلوات الخمس
اولین چیزی که از انسانها سؤال می شود، نمازهای پنج گانه است .
نور نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلاة نور
نماز، روشنی  است .
زیادی خواب ، سبب قلت نماز
حضرت عیسی (ع ) : یا بنی اسرائیل لا تکثرواالاکل فانه من اکثر الاکل اکثر النوم و من اکثر النوم اقل الصلاة و من اقل الصلاة کتب من الغافلین
ای بنی اسرائیل در خوردن زیاده روی نکنید، همانا محصول زیادخوردن بسیار خوابیدن است و هر کس بسیار بخوابد، نماز و عبادتش کم خواهد بود وآنگاه در زمره غافلان به شمار خواهد آمد.
تاثیر زیاد سجده کردن
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ادع الله ان یدخلنی الجنة ، فقال :اعنی بکثرة السجود
مردی  به حضور پیامبر اسلام (ص ) آمد و عرض کرد: دعا کن خدامرا به
بهشت داخل کند، فرمود: مرا با زیادی سجده کردن همراهی  کن .
دور کعت نماز و بخشش گناهان
قال الصادق (علیه السلام): من صلی رکعتین یعلم مایقول فیهما انصرف و لیس بینه و بین الله - عز وجل - ذنب الا غفره له
هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید، از نماز فارغ می شود، در حالی که میان اوو میان خدای عز و جل گناهی نیست ، مگر اینکه خداوند برای او می بخشاید.
نماز وسیله سنجش
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلواة میزان
نماز وسیله سنجش است .
نماز در سفر
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): لایخرج فی سفر یخاف فیه علی دینه و صلاته
درسفری که می ترسید بر دینتان و نمازتان خارج نشوید.
چهار نیاز شیعه
قال الکاظم (علیه السلام): لاتستغنی شیعتتا عن اربع : خمرة یصلی علیها، و خاتم یتختم به و سواک یستاک به و سبحة من طین قبر ابی عبدالله (علیه السلام)
پیروان ما از چهار چیز بی نیاز نیستند:1- سجاده ای که بر روی آن نماز خوانده شود.2- انگشتری که در انگشت باشد.3- مسواکی که با آن دندانها را مسواک کنند.4- و تسبیحی از خاک مرقد امام حسین (ع ).
امتحان شیعه از طریق نماز
قال الصادق (علیه السلام): امتحنوا شیعتنا عند ثلاث : عندمواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیها، و عند سرارهم کیف حفظهم لها عند عدونا والی اموالهم کیف مواساتهم لاخوانهم فیها
شیعیان ما و پیروان ما را به سه مساله امتحان کنید:1- اهمیت به اوقات نماز، که آیا اول وقت نماز را برپا می دارند یا خیر؟2 - حفظ اسرار، یعنی  در حفظ اسرار و مسائل محرمانه کوشا هستند یا خیر؟3 - و از حیث  توانمندیهای  مالی ، یعنی آیا در مال خودبرای برادران دینی سهمی قائلند و دست  آنها را می گیرند یا خیر؟
جایگاه والای نماز
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): ما اهمنی ذنب امهلت بعده حتی اصلی رکعتین ، و اسال الله العافیة
از آن گناه پروایی  ندارم که پس از آن فرصت یابم دو رکعت نماز گزارم و ازخدا عافیت و سلامتی  بطلبم .
نماز نگهبان الهی
قال الصادق (علیه السلام): ان الصلوة حجزة الله فی  الارض
همانانماز نگهبان الهی در زمین است .
نماز محبوبترین اعمال
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ان احب الاعمال الی الله - عزوجل - الصلاة و البر و الجهاد
همانا، محبوبترین اعمال در نزد خداوند: نماز، نیکی کردن و جهاددر راه خداست .
نماز مستحبی در خفا
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): صلاة الرجل تطوعا حیث لایراه الناس تعدل صلاته علی اعین الناس خمسا و عشرین
نماز مرد که داوطلبانه و مستحبی درجایی که مردم او را نبینند به جا آورد، برابر بیست و پنج نماز است که در برابرچشم مردم انجام دهد.
نماز عامل علو درجه
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): بالصلاة یبلغ العبد الی الدرجة العلیاء لان الصلاة تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر و تمجید و تقدیس و قول و دعوة
به وسیله نماز بنده به درجه عالی و مقام والا می رسد، زیرا نماز تسبیح و تهلیل و تحمید وتکبیر و تمجید و تقدیس الهی است ، نماز قول حق و دعوت به سوی حق می باشد.
خواب با علم
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): نوم علی علم خیر من صلاة علی  جهل
خواب باعلم بهتر از نماز با جهل است .
اجر نماز، پس از مرگ
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلاة انس فی قبره و فراش تحت جنبه و جواب لمنکر و نکیر
نماز مونس (نمازگزار) در قبر، فراش نیکو در زیرش ،و پاسخ نمازگزار برای نکیر و منکر می باشد.
نماز زاد و توشه مؤمن
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلاة زاد للمؤمن من الدنیا الی  الاخرة
نماز زاد و توشه مؤمن در دنیا برای آخرت می باشد.
نماز عوامل رستگاری
قال الصادق (علیه السلام): المنجیات : اطعام الطعام و افشاء السلام والصلاة باللیل و الناس نیام
عوامل رستگاری : اطعام کردن ، آشکارا سلام کردن ، نمازشب خواندن در حالی که مردم آرمیده اند.
نماز موجب اجابت دعا
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلاة اجابة للدعاء و قبول للاعمال
نمازموجب اجابت دعا و قبولی اعمال است .
نماز سلاح مؤمن
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلاة سلاح علی  الکافر
نماز سلاح مؤمن علیه کافراست .
نماز وسیله تقرب به خدا
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): الصلوة قربان کل تقی
نمازخواندن وسیله نزدیکی به خدا است برای هر شخص پرهیزکار.
نماز، شست و شو در چشمه زلال
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): مثل الصوات الخمس کمثل نهرجار عذب علی باب احدکم یغتسل فیه کل یوم  خمس مرات فما یبقی ذالک من الدنس
نمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند که بر در خانه هایتان روان است وهر روز پنج بار خود را در زلال آن شست و شو می دهید، دیگر هیچ پلیدی باقی  نمی ماند.
نگاه شیطان بر نمازگزار
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): اذا قام الرجل الی الصلاة اقبل الیه ابلیس ینظر الیه حسدا لما یری من رحمة الله التی  تغشاء
هنگامی که کسی به نماز برمی خیزد، شیطان می آید و به نظر حسادت به او نگاه می کند، زیرا می بیند که رحمت خدا او را فرا گرفته است .
برکات نماز
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): ان الانسان اذا کان فی الصلاة ، فان جسده وثیابه و کل شی ء حوله یسبح
هنگامی  که انسان در حال نماز است ، اندام و جامه اوو هر چه پیرامون اوست ، خدا را تسبیح می گویند.
نماز موجب سیاه شدن چهره شیطان
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلوة تسود وجه الشیطان
نماز چهره شیطان را سیاه می کند.
نماز، دژ محکم در مقابل شیطان
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): الصلوة حصن من سطوات الشیطان
نماز قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حملات شیطان نگاه می دارد.
سازندگی نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لاصلوة لمن یطع الصلوة ، و طاعه الصلوة ان تنهی عن الفحشاء و المنکر
کسی که مطیع نماز نباشد، نمازش کامل نیست و اطاعت ازنماز همان دوری  از فحشاء و منکر است . (نمازی نیست برای کسی که اطاعت و پیروی از نماز نکند. سپس پیامبر (ص ) می افزاید: طاعت و پیروی از نماز به این است که نماز او را از فحشاء و منکرات وزشتیها باز دارد.)
کمک ملائکه به نمازگزار هنگام مرگ
قال الصادق (علیه السلام): ان ملک الموت یدفع الشیطان عن المحافظ علی الصلاة و یلقنه شهادة ان لا اله الله و ان محمدا رسول الله فی تلک الحالة العظمیة
همانا "ملک الموت " شیطان را در دم مرگ از کسی که حافظ نماز است ، دور می کند و شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت رسول خدا (ص ) رادر هنگام هولناک مرگ به او تلقین می کند (توفیق شهادتین پیدا می کند).
گناه زدایی نماز
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): و انها لتحت الذنوب حت الورق
نمازگناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ریزد.
پاداش نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): قال الله تعالی : افترضت علی امتک خمس صلوات و عهدت عندی عهدا انه من حافظ علیهن لوقتهن ادخلته الجنة و من لم یحافظعلیهن فلا عهد له عندی
خداوند متعال فرمود: نمازهای پنج گانه را بر امت توواجب کردم و با خود پیمان بستم که هر کس مراقب آن نمازها و وقت آنها باشد، اورا به بهشت  داخل نمایم ، و کسی که مراقب آنها نباشد من تعهدی نسبت به او ندارم .
نماز راهیابی به درگاه خداوند
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): یا اباذر! مادمت فی الصلاة فانک تقرع باب الملک الجبار و من یکثر قرع باب الملک فانه یفتح له
ای ابوذر! تاهنگامی  که در نماز هستی درب خانه ملک جبار را می کوبی ، و هر کس درب خانه ملک را بسیار بکوبد، به رویش باز می شود.
نماز، عامل شکست شیطان
امام مهدی (ع ) : ما ارغم انف الشیطان بشی ء مثل الصلاة فصلها و ارغم انف الشیطان
هیچ چیز مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد و او را خوار نمی کند، پس  نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال .
نماز رحمت الهی
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): لو یعلم المصلی ما یغشاه من الرحمة لمارفع رأسه من السجود
اگر نماز گزار بداند که چقدر از رحمت (خداوند تعالی ) او رافرا گرفته است ، سرش را از سجده بر نمی دارد.
نماز، عامل دوری شیطان
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لا یزال الشیطان یرعب من بنی ادم حافظ علی الصلوات الخمس فاذا ضیعهن تجرء علیه و اوقعه فی  العظائم
شیطان پیوسته از فرزندان آدم در وحشت و هراس است تا آنگاه که نمازهایش را به دقت و با شرایطو آداب می خواند. پس اگر نماز را ضایع نموده (و در وقت مقرر آن به جا نیاورد)، شیطان بر او چیره می شود و او را در گناهان کبیره می اندازد و وی  راگرفتارمی کند.
نماز و باران رحمت
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): الصلوة تنزل الرحمة
نماز رحمت الهی را نازل می کند.
اعمال ، تابع نماز
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): و اعلم ان کل شی ء من عملک تبع لصلاتک
بدان که تمام اعمالت تابع نمازت خواهند بود.
بی بهره از نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنکر لم تزده من الله الا بعدا
هر کس که نمازش او را از فحشاء و منکر باز ندارد، هیچ بهره ای از نماز جز دوری از خدا حاصل نکرده است .
نماز عامل تکبر زدایی
حضرت فاطمه زهرا (س ) : (جعل الله ) الصلاة تنزیها لکم عن الکبر
خداوند نماز را جهت دوری شما از کبر و خود پسندی مقرر فرمود.
نماز، خانه اخلاص
امام باقر (ع ) : الصلاة بیت الاخلاص
نماز (حقیقی وکامل ) جایگاه و خانه اخلاص است .
نجوای نمازگزار
حدیث قدسی  : یقول الله تعالی : المصلی  یناجینی
نمازگزار(هنگام خواندن نماز) با من نجوا می کند.
نماز و شست و شوی گناهان
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لو کان علی باب دار احدکم نهر واغتسل فی کل یوم منه خمس مرات اکان یبقی فی  جسده من الدرن شی ء؟ قلت : لا. قال :فان مثل الصلاة کمثل النهر  الجاری کلما صلی صلاة کفرت ما بینهما من الذنوب
- اگر باشد در کنار خانه شما نهری و در آن روز پنج نوبت خود را شست و شو دهید،آیا در بدن شما چیزی از آلودگیها می ماند؟- هرگز! (انسان از آلودگی پاک می شود).- نماز نیز مثل نهر جاری و روانی است که هرگاه بر پا می شود گناهان را می شوید وازبین می برد.
نماز، وسیله شفا
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): قم فصل فان فی الصلوة شفاء
بر خیز نمازبه جا آور! پس همانا در نماز شفا است .
نماز کفاره گناه
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلوة کفارة الخطایا ثم قرأ: "ان الحسنات یذهبن السیئات "
نماز کفاره گناهان می باشد. سپس آن حضرت این آیه را خواند که :"حسنات سیئات را از بین می برد".
تأثیر دو رکعت نماز مقبول
قال الصادق (علیه السلام): من قبل الله منه صلاة واحدة لم یعذبه
اگر خداوند از کسی دو رکعت نمازش را قبول کند، او را عذاب نمی کند.
نماز وسیله راندن شیطان
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): الصلوة حصن الرحمن و مدحرة الشیطان
نماز قلعه خدای بسیار مهربان ، و وسیله ای برای دور کردن شیطان است .
نماز نورانیت منزل
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): نوروا منازلکم بالصلاة و قرائة القران
به خانه هایتان با خواندن نماز، و قرائت قرآن ، نورانیت ببخشید.
نماز وسیله خاموشی  آتشها
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ما من صلاة یحضر وقتها الا نادی ملک بین یدی الناس : ایها الناس ! قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلاتکم
هیچ نمازی  نیست مگر این که چون وقت آن فرا می رسد فرشته ای  درپیش روی مردمان ندا می کند: ای مردم ! برخیزید به سوی آتشی که بر پشت خودافروخته اید، تا آن را با نماز خویش خاموش کنید.
نماز مونس نمازگزار در قبر
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ان الصلاة تأتی الی  المیت فی قبره بصورة شخص انور اللون یونسه فی قبره و یدفع عنه اهوال البرزخ
نماز به صورت انسانی سفید چهره وارد قبر میت شده و با او انس می گیرد و وحشتهای برزخ را از اوبرطرف می کند.
تأثیر انتظار نماز
قال الصادق (علیه السلام): من اقام فی مسجد بعد صلوته انتظارللصلوة فهو ضیف الله و حق علی الله ان یکرم ضیفه
کسی که بعد از هر نماز درمسجد بایستد، در حالی که انتظار نماز بعدی  را می کشد، پس او مهمان خداست ، و برخداست که مهمانش را اکرام کند.
شهادت زمین در قیامت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ما من رجل یجعل جبهته فی بقعة من بقاع الارض الا شهدت له بها یوم القیامة
هر انسانی که پیشانی خود را برای سجده بر قطعه ای از زمین بگذارد، آن زمین در روز قیامت به نفع او شهادت خواهد داد.
نماز، وسیله تقرب بنده
امام رضا (ع ) : (الصلوة ) طلب الوصال الی الله من العبد
(نماز) مطالبه وصال و تقرب بنده به سوی خداوند است .
رفع بلا به وسیله نماز گزار
قال الصادق (علیه السلام): ان الله یدفع بمن یصلی  من شیعتنا عمن لا یصلی من شیعتنا و لو اجمعوا علی ترک الصلوة لهلکوا
همانا خداوندبه وسیله شیعیانی که نماز به جا می آورند، از شیعیان بی نماز (بلا) را دفع می کند،ولی  اگر همه تارک نماز بودند، هر آینه همه هلاک می شدند.
نماز ناظر بر اعمال
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلوة تنظر و لا تنظر بها
برای نمازباید انتظار کشید ولی نماز را معطل کار دیگر نباید کرد.
توجه خدا به نمازگزار
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اذا اقام العبد المؤمن فی صلاته نظرالله - عز و جل - الیه
وقتی که بنده مؤمن به نماز می ایستد، خداوند سبحان به اونظر می کند.
نماز، مانع عذاب
کنا عند رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) یوما، فقال : رایت البارحة عجایب، فقلنا: یا رسول الله و ما رأیت حدثنابه فداک انفسنا و اهلونا و اولادنا (الی  ان قال ...) قال - صلی الله علیه و اله -و رایت رجلا من امتی قد احتوشته ملائکة العذاب فجائته صلوته فمنعته منه
عبدالرحمن بن سمره گفت : روزی خدمت رسول گرامی اسلام (ص ) بودم ، حضرت فرمودند:من دیشب عجایبی دیدم . عرض کردم : یا رسول الله ! چه دیدید؟ برای  ما بیان بفرمایید، جان و اهل و اولاد ما فدای تو باد! حضرت فرمودند: دیدم مردی از امت مرا که ملائکه عذاب او را محاصره کرده بودند در این حال نمازش آمد و مانع ازعذابش شد.
نماز موجب بخشش گناهان
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): ما اهمنی ذنب امهلت بعده حتی اصلی رکعتین و اسأل الله العافیة
گناهی که پس از ارتکاب آن فرصت یافته ام که دو رکعت نماز بخوانم و از خدای بزرگ آمرزش بخواهم مرا غمگین نساخته است .
نماز موجب تقرب
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): تعاهدوا امر الصلاة و حافظوا علیها، واستکثروا منه ، و تقربوا بها فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا
امر نماز رامراعات کنید و آن را محافظت نمایید و بسیار به جا آورید و با آن به خدا تقرب جویید، زیرا نماز "فریضه ای است که بر مومنین نوشته شده و وقت آن تعیین گردیده است ".
نماز عامل ورود بهشت
قال الصادق (علیه السلام): ان ربکم لرحیم یشکرالقلیل ، ان العبد لیصلی الرکعتین یرید بها وجه الله  فیدخله الله به الجنة
هماناپروردگار شما مهربان است ، عمل کم را تقدیر می کند، هر آینه انسان دو رکعت نمازمحض خدا به جای آورد، خداوند به سبب آن نماز، او را وارد بهشت می کند.
ملاقات پروردگار
قال الصادق (علیه السلام): هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن و حافظ علی مواقیتهن لقی  الله یوم القیامة
کسی که این نمازهای پنج گانه را به پا دارد و محافظت از اوقات آن نماید، پروردگار را روز قیامت ملاقات می کند.
تمسک و استعانت از نماز
قال الصادق (علیه السلام): کان علی - علیه السلام - اذااماله امر فزع قام الی الصلاة ثم تلا هذه الایة "واستعینوا بالصبر والصلاة "
شیوه علی (ع ) چنان بود که چون مشکل مهمی برای او پیش می آمد، به نماز می ایستاد و این آیه را می خواند: "... واستعینوا بالصبر و الصلاة ".
طالب خشنودی خدا
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لیست الصلاة قیامک وقعودک ، انما الصلاة اخلاصک و ان ترید بها الله وحده
نماز برخاستن و نشستن تو نیست ، جز این نیست که نماز خالص قرار دادن توست و این که به آن خشنودی تنها خدا را بخواهی.
نماز و برطرف شدن اندوه
قال الصادق (علیه السلام): ما یمنع احدکم اذا دخل علیه غم من غموم الدنیا ان یتوضأ ثم یدخل المسجد فیرکع رکعتین یدعو الله فیهما، اما سمعت الله تعالی یقول : "واستعینوا بالصبر و الصلاة "
چه مانعی  دارد که چون یکی از شماغم و اندوهی از غمهای دنیا بر او درآمد، وضو بگیرد و به مسجد برود و دو رکعت نماز بخواند و برای  رفع  اندوه خود خدا را بخواند. مگر نشنیده ای که خدا می فرماید:"واستعینوا بالصبر و الصلاة ".
توجه ملک الموت به نمازگزار
امام باقر (ع ) : ان ملک الموت قال لرسول الله - صلی الله علیه و اله - : ما من اهل بیت  مدر و لا شعر فی بر و لا بحر الا وانا اتصفحهم فی کل یوم خمس مرات عند مواقیت الصلاة
همانا، ملک الموت به رسول خدا (ص ) گفت : هیچ اهل خانه ای و صاحب جامه ای  در خشکی و دریا نیست ، مگراین که من در هر روز پنج بار هنگام نماز از آنها می گذرم .
نماز همراه زکات ، باعث تقرب
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): ان الزکاة جعلت مع الصلاة قربانا لاهل الاسلام
همانا زکات همراه نماز مایه تقرب مسلمانان به خداوند است .
نشانه قبولی نماز
قال الصادق (علیه السلام): من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل فلینظر هل منعته صلاته عن الفحشاءو المنکر فبقدر ما منعته قبلت منه
هرکس دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه ، ببیند که آیا نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته یا نه ؟ پس به هر قدر که نمازش او را از گناه باز داشته  به همان اندازه نمازش قبول شده است .
رهایی از گرما، با نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان الحر من فیح جهنم
هر وقت گرما و شدت آن بر شما سخت گرفت ، توسط نماز آن راخنک کنید، زیرا گرما و حرارت از جوشش جهنم است .
التجا به نماز در سختیها
رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اذا حزنه امر فزع الی  الصلاة
شیوه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) چنان بود که چنانچه مشکلی برای او پیش می آمد، به
نماز پناه می برد و از آن استعانت می جست .
جبران ناراحتی با نماز
قال الصادق (علیه السلام): کان علی - علیه السلام - اذا هاله شی ء، فزع الی الصلاة ، ثم تلی هذه الآیة "واستعینوا بالصبر و الصلاة "
هنگامی که برای  امیرالمؤمنین (ع ) مشکلی پیش می آمد، به نماز پناه می برد (ناراختی خود را به طریق نماز جبران می کرد) و آیه "واستعینوا بالصبر و الصلاة " را تلاوت می نمود.
استقبال خدا از نمازگزار
امام باقر (ع ) : اذا استقبل المصلی القبلة استقبل الرحمن بوجهه
آنگاه که نمازگزار رو به قبله نماید، خداوند رحمان به صورتش رو می آورد.
عبور از صراط
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلاة جواز علی  الصراط
نماز جواز عبور ازصراط است .
اثر کار نیک برای میت
قال الصادق (علیه السلام): یدخل علی  المیت فی قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء، و یکتب اجره للذی یفعله و للمیت
نماز و روزه و صدقه و نیکی و دعا برای میت در قبر او داخل می شود، و اجر و پاداش این امور برای میت و آن کسی که آن را انجام می دهد، نوشته می شود.
نماز پاسدار انسان
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): و عن ذلک ما حرس الله عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات
و از اینجاست که خداوند با نمازها و زکاتها و سختکوشی درنماز، از بندگان با ایمانش پاسداری  می کند.
حایل آتش دوزخ
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): و تکون صلاة العبد عند المحشر تاجا علی رأسه و نورا علی وجهه و لباسا علی بدنه و سترا بینه و بین النار
نماز بنده در محشرتاجی است بر سر او، و موجب نورانیت صورتش ، لباس
برای بدن وی ، و ساتر و حایل بین او و آتش جهنم است .
شفیع نمازگزار
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلاة شفیع بینه و بین ملک الموت
نمازشفیع نمازگزار در نزد ملک الموت است .
نماز محبوب پارسایان
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): الصلاة قربان کل تقی ، و الحج جهاد کل ضعیف ، و لکل شی ء زکاة و زکاة البدن الصیام ، و جهاد المرأة حسن التبعل
نمازوسیله تقرب و نزدیک شدن هر پارسایی به خداست ، و حج ، جهاد افراد ناتوان است .هر چیزی زکات دارد و زکات و پاک کردن بدن ، روزه گرفتن  است . جهاد زن هم خوب شوهرداری کردن می باشد.
اجر نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلاة ... مفتاحا للجنة و مهورا لحورالعین و ثمناللجنة
نماز موجب فتح و گشایش ابواب جنت برای او می باشد و مهریه حورالعین وثمن و بهای بهشت است .
حق نماز را چه کسانی  می شناسند؟
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): و قد عرف حقها (الصلوة )رجال من المؤمنین الذین لا تشغلهم عنها زینة متاع ،و لا قرة عین من ولد و لا مال ،یقول الله سبحانه : "رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة وایتاء الزکوة "
حق نماز را مؤمنین شناخته اند که نه زینت های دنیا، نه نور چشمی هااز فرزند و نه مال ، آنان را از عبادت پروردگارشان باز نمی دارد، زیرا که خداوندسبحان می گوید: "مردانی هستند که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و رداخت زکات باز نمی دارد".
تأثیر قنوت و سجده طولانی
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): طول القنوت و السجود ینجی من عذاب النار
قنوت و سجده طولانی در نماز، نمازگزار را از عذاب آتش نجات می دهد.
تأثیر سلام نماز
امام حسن عسکری (ع ) :فاذا سلم من صلاته ، سلم الله علیه وسلم علیه ملائکته
پس زمانی  که بنده نمازش را سلام داد، خداوند و ملائکه بر اوسلام می فرستند.
ارزش نماز واجب
قال الصادق (علیه السلام): صلاة فریضة ، خیر من عشرین حجة ...
نماز واجب بهتر از بیست حج مستحبی  است .
طلب عبادت
امام حسن (ع ) : ان من طلب العبادة تزکی لها و اذا اضرت النوافل بالفریضة فارفضوها
هر کس طلب عبادت دارد، دل را برای آن پاک می کند،و هرگاه نمازهای مستحبی  به نمازهای واجب ضرر رسانید (باعث آسیب رسانی به یکی از صفات و ابعاد نمازهای واجب شد) نمازهای مستحبی را ترک کنید.
نمازهای واجب یومیه
امام باقر (ع ) : عما فرض الله - عز و جل - من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات فی اللیل و النهار
زراره می گوید: از حضرت امام باقر(ع ) سؤال کردم که خداوند عز و جل چه مقدار نماز را واجب کرد؟ آن حضرت فرمودند:پنج نماز را واجب کرد.
سؤال از نمازهای پنج گانه
قال الصادق (علیه السلام): اذا لقیت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم یسألک عما سوی  ذلک
هنگامی که خداوند را با نمازهای پنج گانه واجب ملاقات کردی ، سؤال از شما نمی شود، مگر از نمازهای پنج گانه .
نشانه شیعه بودن
قال الصادق (علیه السلام): شیعتنا اهل الورع و الاجتهاد و اهل الوفاء و الامانة و اهل الزهد و العبادة و اصحاب الاحدی و خمسین رکعة فی الیوم و اللیلة
شیعیان ما اهل تقوی و پاکدامنی و کوشش و جدیت اند و مردمی  باوفا وامین اند و اهل زهد و عبادتند و کسانی هستند که در شبانه روز پنجاه و یک رکعت نماز می خوانند.
افضل واجبات
امام رضا (ع ) : اعلم ان افضل الفرائض بعد معرفة الله - عزو جل - الصلوة الخمس
بدان که افضل واجبات بعد از معرفت خدای عز و جل نمازپنج گانه است .
نخستین عمل واجب
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اول ما افترض الله علی أمتی ، الصلوات الخمس
اولین چیزی که خداوند بر امت من واجب کرد، نمازهای پنج گانه است .
وجوب نماز
قال الصادق (علیه السلام): ان الله فرض الزکوة کما فرض الصلاة
خدازکات را واجب کرد، همان طور که نماز را واجب کرد.
شرط قبولی نماز نافله
امام باقر (ع ) : انما تقبل النافلة بعد قبول الفریضة
همانا، نماز مستحبی زمانی مورد قبول است که نماز واجب مورد قبول واقع شود.
نشانه های مؤمن
امام حسن عسکری (ع ) : علامات المؤمن خمس ، صلاة الخمسین ، وزیارة الاربعین و التختم فی الیمین ، و تعفیر الجبین و الجهر "بسم الله الرحمن الرحیم ".
علایم و نشانه های مؤمن پنج چیز است :1- خواندن 51رکعت نماز در شبانه  روز ( 17 رکعت نماز واجب و 34رکعت نافله ).2- زیارت اربعین امام حسین  (ع ).3- انگشتر به دست راست کردن .4- پیشانی بر خاک نهادن .5- بلند گفتن "بسم الله الرحمن الرحیم " درنمازها.
حاجت خواستن بعد از نماز
قال الصادق (علیه السلام): ان الله - عز و جل - فرض علیکم الصلوات فی احب الاوقات الیه ، فاسئلواالله حوائجکم عقیب فرائضکم
به درستی  که خداوند نمازهای واجب را در محبوبترین اوقات واجب کرد، پس حاجات خودرا بعد از نمازهایتان بخواهید.
عابدترین مردم
معصوم (ع ) : سمعته - علیه السلام - یقول : قال الرب تعالی :اذا صلیت ما افترضت علیک فانت اعبد الناس
ابی حمزه گفت : از امام (ع ) شنیدم که فرمود: خداوند می فرماید: آن وقتی  که نمازی  را که بر تو واجب کردم ، به جا آوردی، پس عابدترین مردم هستی .
تربت امام حسین (ع )
قال الصادق (علیه السلام): السجود علی تربة الحسین - علیه السلام - یخرق الحجب السبع
سجده بر تربت امام حسین (ع ) هفت پرده و مانع را می شکافد.
طهارت
قال الصادق (علیه السلام): لا صلوة الا بطهور
نماز درست نیست ، مگر باطهارت (وضو، غسل، تیمم).
مسواک با هر نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لو لا ان اشق علی امتی ، لأمرتهم بالسواک مع کل صلوة
اگر بر امت من سخت و دشوار نبود، هر آینه به آنها دستور می دادم که با هر نماز مسواک بزنند.
نماز و عطر
قال الصادق (علیه السلام): رکعتان یصلیها المتعطر، افضل من سبعین رکعة یصلیها غیر متعطر
دو رکعت نماز با عطر بهتر است از هفتاد رکعت نماز کسی که عطر نزده است .
نماز و مسواک
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): رکعتین بسواک ، احب الی الله - عز و جل -من سبعین رکعة بغیر سواک
دو رکعت نماز با دندانهای مسواک زده ، نزد خداوند ازهفتاد رکعت نماز بدون مسواک بهتر است .
انتظار بعد نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): انتظار الصلوة بعد الصلوة کنز من کنوزالجنة
انتظار کشیدن از نماز تا نماز دیگر، گنجی است از گنجهای  بهشت .
قنوت طولانی
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اطولکم قنوتا فی دار الدنیا اطولکم راحة یوم القیامة فی  الموقف
هر کسی از شما قنوتش در این دنیا طولانی تر باشد، در آخرت در موقف محشر راحتی او بیشتر خواهد بود.
لباس تمیز برای نماز
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): النظیف من الثیاب یذهب الهم والحزن و هو طهور للصلاة
لباس تمیز غم و ناراحتی را برطرف کرده و آن لباس پاک (مناسب ) نماز است .
سلام بر نمازگزار
امام صادق (ع ) : اذا دخلت المسجد و القوم یصلون فلا تسلم علیهم و سلم علی النبی - صلی الله علیه و اله - ثم اقبل علی صلاتک و اذا دخلت علی قوم جلوس یتحدثون فسلم علیهم
هنگامی که داخل مسجد شدی و زمانی که مردم مشغول نماز هستند، بر آنها سلام نکن ، بلکه بر رسول خدا (ص ) سلام کن و مشغول نمازشو، ولی  وقتی وارد بر گروهی شدی که مشغول صحبت هستند، بر آنها سلام کن .
لباس دارای تصویر
قال الصادق (علیه السلام): انه کره ان یصلی و علیه ثوب فیه تماثیل
از امام صادق (ع ) روایت شده است که آن حضرت کراهت داشت از این که با لباسی که در آن تصویری هست نماز بخواند.
نماز کامل همراه با صلوات
قال الصادق (علیه السلام): ان من تمام الصوم اعطاءالزکوة (لفطرة ) کما ان الصلاة علی النبی - صلی  الله علیه و اله و سلم - من تمام الصلاة
همانا پرداخت زکات فطره (در آخر ماه رمضان ) مایه تمامیت روزه می باشد،چنان که صلوات بر محمد (و آل او) باعث تمامیت نماز است (یعنی نماز با صلوات و روزه با زکات فطره کامل می شود).
کلید نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الوضوء مفتاح الصلاة
وضو کلید و وسیله افتتاح نماز است .
نماز در مکانهای مقدس
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): جعلت لی الارض مسجدا و طهورا
همانا زمین برای من سجده گاه و پاک کننده قرار داده شده است .
نماز کامل با پرداخت زکات
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لا تتم صلاة الا بزکوة
نماز کسی کامل نمی شود مگر با پرداخت زکات .
بی احترامی به نماز
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): من لم یأخذ اهبة الصلوة قبل وقتها فماوقرها
کسی  که قبل از نماز خود را برای اقامه نماز آماده نکند، به نمازبی احترامی نموده است .
خواب قبل از نماز عشا
قال الصادق (علیه السلام): قال رسول الله - صلی الله علیه واله - : لما اسری بی الی السماء مضیت باقوام ترضخ رؤسهم بالصخر، فقلت : من هؤلاءیا جبرئیل ؟ فقال : هؤلاء الذین ینامون عن صلاة العشاء
از امام صادق (ع ) نقل شده که پیامبر خدا (ص ) فرمود: آنگاه که مرا به آسمان بردند، به جماعتی گذشتم سرهای آنهابا سنگ کوفته می شد، گفتم ای جبریل اینها کیانند؟ گفت : اینها آنانند که قبل ازخواندن نماز عشاء می خوابند.
قبله
قال الصادق (علیه السلام): اذا استقبلت القبلة فانس من الدنیا و ما فیها والخلق و ما هم فیه و استفرغ قلبک عن کل شاغل یشغلک عن الله
هنگامی که برای نماز به جانب قبله ایستادی ، دنیا و آنچه در آن است را فراموش کن و قلب خود رااز هر گونه سرگرم کننده ای که تو را از خدا باز دارد، فارغ ساز.
قرائت صد آیه در نماز
قال الصادق (علیه السلام): من قرأ مائة ایة یصلی بها فی لیلة کتب الله - عز و جل - له بها قنوت لیلة
هر کس در یک شب یکصد آیه از قرآن را در نمازی بخواند، خدا به این وسیله برای او عبادت سراسر شب بنویسد.
تلاوت قرآن در نماز
امام حسین (ع ) : من قرأ ایة من کتاب الله - عز و جل - فی صلاته قائما یکتب له بکل حرف مائة حسنة
کسی که آیه ای از قرآن را ایستاده در نماز خود بخواند، به هر حرفی  صد حسنه برای او نوشته می شود.
قرائت قرآن در نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): قراءة القران فی الصلاة افضل من قراءة القران فی  غیرالصلاة
قرائت قرآن در نماز افضل است از غیر نماز.
رکوع و سجود طولانی
قال الصادق (علیه السلام): و علیکم بطول الرکوع و السجود فان احدکم اذا طال الرکوع و السجود یهتف ابلیس من خلفه ، فقال یا ویلتاه ! اطاعوا وعصیت و سجدوا و ابیت
بر شما باد به طول رکوع و سجده ، که هرگاه یکی از شمارکوع و سجودش طول بکشد شیطان به دنبال او فریاد می زند: وای بر من ! او اطاعت کردو من معصیت کردم او سجده کرد و من سر باز زدم .
سجده
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): لو یعلم المصلی  ما یغشاه من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من السجود
اگر نمازگزار بداند چه اندازه مشمول جلال الهی است ، هرگز راضی نمی شود که سر از سجده بردارد.
حق سجود
قال الصادق (علیه السلام): ما خسر و الله من اتی بحقیقة السجود و لو کان فی العمر مرة واحدة
به خدا قسم کسی که حق سجود را به جای آورد و سجده حقیقی  کند به هیچ عنوان زیان متوجه او نشود، اگر چه در تمام مدت عمر چنین سجودی را یک بار به جای  آورد.
سجده نزدیکترین حالت
امام صادق (ع ) :اقرب ما یکون العبد الی الله -عز و جل - و هو ساجد، قال الله - عز وجل - : "و اسجد و اقترب "
نزدیکترین حالت بنده به خداوند بزرگ وقتی است که در سجده است خداوندفرمود: سجده کن وتقرب جوی ".
عادت به نماز
قال الصادق (علیه السلام): لا تنظروا الی  طوع رکوع الرجل و سجوده ، فان ذلک شی ء اعتاده فلو ترکه استوحش لذلک و لکن انظروا الی صدق حدیثه و اداءامانته
به رکوع و سجده های طولانی افراد نگاه نکنید، زیرا ممکن است به آن عادت کرده باشند و برای او یک امر عادی شده باشد، و اگر آن را ترک کنندوحشت کنند،بلکه راستگویی و امانتداری او را بنگر.
سلام
قال الصادق (علیه السلام): معنی السلام فی کل صلوة الامان ، ای من ادی امر الله وسنة نبیه - صلی  الله علیه و اله - خاشعا منه قلبه فله الامان من بلاء الدنیا وبرائة من عذاب الاخرة
معنی  "سلام " در پایان نماز، امان است ، یعنی هر کس که امرخدا و سنت پیامبرش را با خشوع قلب به جای آورد، از بلای دنیا در امان ، و ازعذاب آخرت برکنار است .
سجده مایه تقرب
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): اقرب ما یکون العبد من الله اذا سجد
نزدیکترین وقتی که بنده به خدا نزدیک می شود، در هنگام سجده است .
سوره حمد، عطیه الهی
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اعطانی الله - عز و جل - فاتحة الکتاب
خداوند سوره حمد را به من عطا کرده است .
رکوع و سجود ناقص
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): و لا صلاة لمن لا یتم رکوعها و سجودها
نمازگزاری  که رکوع و سجودش را ناقص انجام دهد، آن نمازش ، نماز نیست .
سجود و رکوع بهترین عبادت
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): نعم العبادة السجود و الرکوع
سجود و رکوع در پیشگاه الهی ، خوب عبادتی  است .
تأثیر طولانی رکوع و سجود
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): لا یقرب من الله سبحانه الا کثرة السجود و الرکوع
چیزی جز کثرت سجود و رکوع ، شخص را به تقرب خداوند سبحان نرساند.
طولانی کردن سجده
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): و اذا اردت ان یحشرک الله معی فاطل السجود بین یدی الله الواحد القهار
و اگر خواستی خداوند تو را با من محشورسازد، سجده در پیشگاه خدای یکتای قهار را طولانی  کن .
مقدمه نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): و لکل شی ء انف و انف الصلاة التکبیر
برای هرچیزی مقدمه ای است و مقدمه نماز، تکبیر است .
توجه خداوند به نمازگزار هنگام قبله
امام باقر (ع ) :اذا استقبل المصلی القبلة استقبل الرحمان بوجهه ، لا اله غیره
آنگاه که نمازگزار رو به قبله کرد،پروردگار عالم به صورتش رو می آورد، جز او خدایی  نیست .
حمد و سوره در نماز
امام رضا (ع ) :امر الناس بالقراءة فی الصلوة لئلایکون القران مهجورا مضیعا
مردم به خواندن حمد و سوره در نماز به این جهت موظف شده اند که قرآن مجید متروک و ضایع نشود.
تعلیم سوره حمد
روی عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلّم) انه قال لجابر بن عبدالله الانصاری : یا جابر! الا اعلمک افضل سورة انزلهاالله فی کتابه ؟ فقال له جابر: بلی بابی انت و امی یا رسول الله ! علمنیها. قال :فعلمه "الحمد" ام الکتاب . ثم قال : یا جابر! الااخبرک عنها؟ قال : بلی ، بابی انت و امی یا رسول الله ! اخبرنی .قال : هی شفاء من کل داء الا السام
از پیامبر (ص) روایت شده که به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: ای جابر، آیا برترین سوره ای  راکه خدا در کتابش نازل فرموده به تو نیاموزم ؟ جابر عرض کرد: آری  پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا، آن را به من بیاموز. پس رسول الله سوره "حمد"(ام الکتاب ) را به او تعلیم داد و فرمود: ای جابر آیا آگاهت نسازم از این سوره ؟عرض کرد: چرا، پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله ! از آن مرا باخبر ساز.فرمود: آن شفای هر دردی است جز مرگ .
خشوع زینت نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الخشوع زینة الصلاة
خشوع ، زینت و زیورنماز است .
خشوع در نماز
قال الصادق (علیه السلام): اذا کنت فی  صلاتک فعلیک بالخشوع و الاقبال علی صلاتک فان الله تعالی یقول : "الذین هم فی صلاتهم خاشعون "
هرگاه در حال نمازبودی ، بر تو باد به خشوع و توجه کامل به نماز، چون خداوند در قرآن می فرماید: "اهل ایمان کسانی هستند که در نماز خشوع می ورزند".
خشوع چیست ؟
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ما الخشوع ؟ قال : التواضع فی الصلاة و ان یقبل العبد بقلبه کله علی  ربه ...
از پیامبر اکرم (ص ) سؤال شد: خشوع چیست ؟ فرمود:فروتنی و خاکساری  در نماز و این که بنده با تمام قلبش به سوی خدا برود...
نماز و حضور قلب
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لیس لک من صلاتک الا ما احضرت فیه قلبک
نیست برای تو از نماز، مگر قلب تو در حال نماز باشد.
چهار بخش نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): بنیت الصلوة علی اربعة اسهم سهم منهااسباغ الوضوء، و سهم منها الرکوع و سهم منها السجود و سهم منها الخشوع
نماز برچهار بخش بنا شد: 1- گرفتن وضوی کامل . 2- رکوع . 3- سجود. 4- خشوع .
حضور در عبادت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اعبد الله کأنک تراه فان کنت لا تراه فانه یراک
عبادت کن خداوند تعالی را، چنانچه گویا او را می بینی ، و اگر تو او رانمی بینی او تو را می بیند.
حضور قلب
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اذا قام العبد الی الصلوة فکان هواه و قلبه الی الله تعالی انصرف کیوم ولدته امه
هنگامی که انسان برای نماز می ایستد، اگر همه توجه اش و قلبش به سوی  خدا باشد، در حالی  نمازش تمام می شود، که مثل روزی است که پاک به دنیا آمده .
محبت خداوند و محبت مؤمنین در دل
امام صادق (ع ) : لیس من مؤمن یقبل بقلبه فی صلوته الی الله الا اقبل الله الیه بوجهه و اقبل بقلوب المؤمنین الیه بالمحبة له بعد حب الله - عز و جل - ایاه
مومنی نیست که در نمازش با حضورقلب به خداوند توجه کند، مگر این که خداوند به او رو می کند، و بعد از محبت خداوند عز و جل در دل ، قلوب مومنین را به سوی او متوجه می کند.
آخرین نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): صل صلوة مودع تری انک لا تصلی بعد ما صلوة ابدا
آنچنان نماز بگزار که گویی آخرین نماز توست و دیگر هرگز نمازی  نخواهی خواند.
نماز و تفکر
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلة والقلب لاه
دو رکعت نماز همراه با تفکر و حضور قلب ارزشمندتر از یک شب زنده داری با دل سرگردان و بدون توجه است .
مانع خشوع
رای النبی (صلی  الله علیه و آله و سلّم) رجلا یعبث بلحیته فی صلاته فقال : "اما انه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه "
پیامبر اکرم (ص )دیدند مردی در حال نماز با ریش خود بازی  می کند، فرمودند: "اگر قلب او خشوع می داشت قطعا همه اعضایش نیز خاشع می بود".
دو رکعت با حضور قلب
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من صلی رکعتین و لم یحدث فیهمانفسه بشی ء من امور الدنیا غفر الله له ذنوبه
کسی  که دو رکعت نماز بخواند و درآن دو رکعت ، قلب خود را به چیزی از امور دنیا مشغول نکند، خداوند گناهانش رامی آمرزد.
عارف به حق نماز
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): من اتی الصلاة عارفا بحقها غفر الله له
کسی که نماز به جا آورد در حالی که عارف به حق آن باشد، خداوند او را می آمرزد.
نماز با توجه
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): رکعة من عالم بالله خیر من الف رکعة من متجاهل
یک رکعت نماز کسی که متوجه خدا باشد، بهتر از هزار رکعت کسی  است
که از خدا غافل باشد.
فقط یاد خدا در حال نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من صلی صلوة لا یذکر فیها شیئا من امر الدنیا، لا یسئل الله شیئا، الا اعطاه
کسی که نماز می خواند، در حال نماز هیچ چیز از امور دنیایی به یادش نیاید (فقط خداوند در نظرش باشد)، در این صورت هرچیزی از خداوند بخواهد، به او عطا می کند.
سه بار غافل شدن در نماز
قال الصادق (علیه السلام): اذا قام العبد الی  الصلاة اقبل الله - عز و جل - علیه بوجهه فلا یزال مقبلا علیه حتی یلتفت ثلاث مرات فاذاالتفت ثلاث مرات اعرض عنه
وقتی بنده به نماز ایستاد خداوند متعال به او توجه می کند و توجهش را از او قطع نمی کند تا موقعی که سه مرتبه از یاد خدا غافل گردد،در این هنگام  خداوند سبحان نیز از او اعراض خواهد کرد.
لازمه غرق در نماز شناخت کامل خداوند است
امام سجاد (ع ) : قلت لابی عبد الله - علیه السلام - : انی رایت علی بن الحسین اذا قام الی الصلوة غشی لونه لون اخر، فقال لی : والله ان علی بن الحسین کان یعرف الذی یقوم بین یدیه
امام سجاد (ع ) را دیدم که هنگامی که به نماز ایستاد، چهره اش را رنگی  دیگر پوشاند.امام صادق (ع ) به من فرمود: "به خدا قسم ، علی بن الحسین (ع ) کسی را که برای اونماز می کرد، می شناخت ".
آن مقدار از نماز بالا می رود
قال الصادق (علیه السلام): ان العبد لترفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها و ما یرفع له الا ما اقبل علیه بقلبه ...
همانااز نماز بنده نصفش یا یک سوم ، یا یک چهارم ، یا یک پنجم برای او بالا می رود، وآن مقداری که از نماز حضور قلب داشته باشد، بالا می رود...
توجه به نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ان العبد لیصلی الصلاة لا یکتب له سدسها و لاعشرها، و انما یکتب للعبد من صلاته ما عقل منها
به درستی بنده نماز می خواندبرای او، نه یک ششم آن و نه یک دهم آن نوشته نمی شود، جز این نیست که برای بنده از نمازش آن مقدار نوشته می شود که به آن توجه کرده است .
هدیه پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) به علی (علیه السلام)
اهدی الی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ناقتان عظیمتان ، فجعل احدیهمالمن یصلی رکعتین لا یهم فیهما بشی ء من امر الدنیا و لم یجبه احد سوی  علی - علیه السلام - فاعطاه کلتیهما
از ابن عباس نقل شده که گفت : به پیامبر (ص ) دو شتر هدیه دادند، پیامبر(ص ) یکی از این دوشتر را هدیه قرار داد برای کسی که دو رکعت نماز به جای آورد و چیزی از امور دنیارا به خاطر نیاورد و به فکر چیزی از دنیانیفتد. کسی به پیامبر (ص) پاسخ مثبت نداد (یعنی کسی چنین نمازی را که درآن هیچ به فکر دنیا و مافیها نیفتد، نخواند)بجز حضرت علی (ع ) که پاسخ مثبت داد. پیامبر (ص ) هر دو شتر را به علی (ع )مرحمت فرمود.
نماز با تفکر
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیلة
دو رکعت نماز سبک ، در صورتی که همراه با تفکر و اندیشه باشد، بهتر از عبادت سراسر یک شب است .
طلب خیر به وسیله نماز
قال الصادق (علیه السلام): من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلی رکعتین فاتم رکوعها و سجودها ثم جلس فاثنی علی الله و صلی  علی رسول الله - صلی الله علیه و اله - ثم سأل الله حاجته ، فقد طلب الخیر من مظانه و من طلب الخیرمن مظانه لم یخب "
هر کس وضوی خوب بگیرد و دو رکعت نماز با رکوع و سجود کامل به جای آورد و با خدای خود خلوت کند و بر رسول خدا (ص ) درود فرستد،سپس حاجت خود را از خدا درخواست نماید، به تحقیق که در زمان مناسبش درخواست کرده و هرکس چنین نماید، هرگز ناامید وناموفق نخواهد بود.
حالت خشوع در نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): خیارکم الینکم مناکب فی  الصلوة
بهترین شما کسی است که شانه هایش در نماز افتاده تر باشد.
خشوع امیرالمؤمنین (ع ) در نماز
قال الصادق (علیه السلام): و کان علی (علیه السلام) اذا قام الی الصلوة فقال : "وجهت وجهی  للذی فطر السموات و الارض " تغیر لونه حتی یعرف ذلک فی  وجهه
هنگامی که علی (ع ) به نماز می ایستاد، این آیه شریفه رامی خواند: "رو می آورم با تمام وجودم به کسی که آسمانها و زمین را آفرید" و رنگ مبارک حضرتش تغییر می کرد، به طوری که تغییر حالت و دگرگونی از صورت مبارکش بخوبی
مشاهده می گشت .
خوف حضرت فاطمه (س ) در نماز
معصوم (ع ) :کانت فاطمة - علیهاالسلام -تنهج فی الصلاة فی خیفة الله تعالی
فاطمه زهرا (س ) در حال نماز از شدت ترس نفسش به شماره می افتاد.
ملاک قبولی نماز
قال الصادق (علیه السلام): قال الله تبارک و تعالی : انما اقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتی ، و یکف نفسه عن الشهوات من اجلی  و یقطع نهاره بذکری ولا یتعاظم علی خلقی و یطعم الجائع و یکسو العاری ، و یرحم المصاب و یؤوی الغریب ...
خداوند متعال فرمود: نماز کسی را می پذیرم که :1- درمقابل عظمت من خاضع باشد.2- از خواسته های نفسانی به خاطر من خود را دور کند.3-روزش را با یاد من به پایان برد.4- بر بندگانم بزرگی نفروشد.5- به گرسنه غذا دهد.6- برهنه را بپوشاند.7- به مصیبت دیده مهربانی کند.8- غریب راپناه دهد.
قبولی یک نماز
قال الصادق (علیه السلام): من قبل الله منه صلاة واحدة لم یعذبه
اگر خداوند از کسی یک نماز بپذیرد او را عذاب نمی کند.
نشانه قبولی نماز
قال الصادق (علیه السلام): من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل فلینظر هل منعته صلاته عن الفحشاءو المنکر فبقدر ما منعته قبلت منه
هرکس دوست دارد بداند که نمازش قبول شده یا نه ، ببیند که آیا نمازش او را ازگناه و زشتی  باز داشته یا نه ؟ پس به هر قدر که نمازش او را از گناه باز داشته ، به همان اندازه نمازش قبول شده است .
حضور قلب
امام سجاد (ع ) : ان العبد لا یقبل من صلاته الا ما اقبل علیه منهابقلبه
همانا نماز بنده پذیرفته نمی شود، مگر آنچه را که با قلبش به نماز توجه کرد.
استخفاف در نماز مانع قبولی نماز
قال الصادق (علیه السلام): و الله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من لو کان یصلی لبعضکم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان الله لایقبل الا الحسن فکیف یقبل ما یستخف به ؟
قسم به خدا، شما از همسایگان و دوستان خود کسانی را می شناسید که اگر برای بعضی  از شما نمازی بخوانند از او قبول نخواهیدکرد، به علت استخفاف  و بی اعتنایی که بر آن روا داشته ، همانا خداوند چیز نیکو وشایسته را فقط
می پذیرد، پس چگونه بپذیرد عبادتی راکه به آن بی توجهی شده است ؟
سخت ترین چیز
قال الصادق (علیه السلام): والله انه لیأتی  علی الرجل خمسون سنة ، وما قبل الله صلاة واحدة فای  شی ء اشد من هذا
قسم به خدا، از زندگی انسان پنجاه سال بگذرد (و نماز خوانده باشد)، ولی خداوند یک نماز او را قبول نمی کند، چه چیزی سخت تر از این !
نماز و ولایت
امام سجاد (ع ) : فی جواب سائل سأله عن حدود الصلاة ... قال :و ما سبب قبولها؟ قال - علیه السلام - : ولایتنا و البراءة من اعدائنا
در پاسخ کسی که پرسید از حدود نماز... و چه چیزی سبب قبولی نماز است ؟ فرمود: "ولایت مااهل بیت ، و برائت از دشمنان ما".
چهار چیز مانع قبولی نماز
قال الصادق (علیه السلام): اربعة لا تقبل لهم صلوة : الامام الجائر و الرجل یؤم القوم و هم له کارهون و العبد الابق من موالیه من غیر ضرورة والمرئة تخرج من بیت زوجها بغیر اذنه
چهار گروه هستند که نمازشان قبول نیست :1- پیشوای جائر.2- مردی  که امامت نماز جماعتی را به عهده می گیرد که جماعت از امامت اوکراهت دارد.3- عبدی که بدون ضرورت از مولایش فرار کند.4- زنی که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود.
مانع قبولی نماز زن
قال الصادق (علیه السلام): ایما امراة باتت و زوجها علیها ساخطفی حق ، لم تقبل منها صلوة حتی  یرضی عنها
هر زنی  که شب بخوابد در حالی که شوهرش به خاطر (مطلب ) حقی از وی خشمگین باشد، هیچ نمازی از او قبول نمی شود، مگرآن که شوهرش از او راضی  شود.
شرط قبولی نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتار و صمتم حتی تکونوا کالحنایا لم یقبل الله منکم  الا بورع
اگر آن قدر نماز بخوانید تا همچون زه کمان شوید، و آن قدر روزه بگیرید تا همچون کمان خم شوید، خدا از شما قبول نمی کند، مگر این که انسان با ورع باشید.
غیبت ، مانع قبولی نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من اغتاب مسلما او مسلمة لم یقبل الله صلوته و لا صیامه اربعین یوما و لیلة الا ان یغفر له صاحبه
هر کس غیبت مردیا زن مسلمانی را کند، تا چهل شبانه روز نماز و روزه اش پذیرفته نیست ، مگر این که غیبت شونده او را ببخشد.
خشم بر والدین ، مانع قبولی نماز
قال الصادق (علیه السلام): من نظر الی  ابویه نظرماقت ، و هما ظالمان لم یقبل الله له صلاة
هر که به پدر و مادر نگاه تند و خشم آلود کند، اگر چه به وی ستم کرده باشند، خداوند نمازش را نمی پذیرد.
نتیجه لقمه حرام
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من اکل لقمة حرام لم تقبل له صلوة اربعین لیلة و لم تستجب له دعوة اربعین صباحا
کسی که لقمه حرام بخورد، تا چهل شب نماز او قبول نمی شود و دعای  وی نیز تا چهل روز به اجابت نمی رسد.
نماز و زکات
امام رضا (ع ) :من صلی و لم یزک لم تقبل صلوته
هر کس نماز بخواند، ولی زکات و مالیات اسلامی نپردازد، نمازش قبول نمی شود.
گناه مانع نماز شب
جاء رجل الی امیرالمؤمنین (علیه السلام) فقال : یا امیرالمؤمنین انی  قد حرمت الصلاة باللیل ، فقال امیرالمؤمنین -علیه السلام - : انت رجل قد قیدتک ذنوبک .
مردی نزد امیرالمؤمنین (ع ) آمد وگفت : ای امیر مؤمنان ! من از نماز شب محروم شدم . علی (ع ) فرمود: تو مردی هستی که گناهانت تو را زندانی  (اسیر) کرده است .
شرب خمر مانع نماز
قال الصادق (علیه السلام): لا تقبل صلوة شارب الخمر اربعین یوماالا ان یتوب
نماز شرابخوار تا چهل روز مقبول نخواهد شد، مگر این که توبه کند.
آمادگی کامل برای نماز
امام باقر (ع ) : لا تقم الی الصلاة متکاسلا و لامتناعسا و لا متثاقلا
در حال کسالت و خواب آلودگی و سنگینی به نماز نایستید.
دروغ ، مانع نماز شب
قال الصادق (علیه السلام): ان الرجل لیکذب الکذبة فیحرم بهاصلاة اللیل
همانا مردی دروغ می گوید، پس به خاطر آن دروغگویی از نماز شب محروم می شود.
نماز و آزردن همسر
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من کان له امرئة تؤذیه لم یقبل الله صلاتها و لا حسنة من عملها حتی تعینه وترضیه و ان صامت الدهر... و علی الرجل مثل ذلک الوزر اذا کان لها مؤذیاظالما
کسی که همسر خود را بیازارد، نماز و اعمال نیک او مورد پذیرش الهی  قرار نمی گیرد، مگر آن که به کمک او بپردازد و رضایتش را جلب کند، گر چه همیشه روزه دار باشد و البته شوهر نیز دارای همین نوع از عقاب است ، در صورتی که همسر خویش را بیازارد و به او ظلم روا دارد.
مانع تقرب به خدا
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): لا قربة بالنوافل اذا اضرت بالفرائض
نوافل و مستحبات اگر به واجبات ضرر برسانند موجب تقرب به درگاه خدای تعالی نخواهند بود.
کیفر مضاعف
امام باقر (ع ) :من شرب الخمر فسکر منها لم یقبل الله صلاته اربعین یوما فان ترک الصلاة فی هذه الایام ضوعف علیه العذاب لترک الصلاة
کسی که شراب بنوشد و مست شود، تا چهل روز نماز او قبول نیست ، پس اگر نمازی  را دراین روزها ترک کند عقاب و کیفر وی نیز چند برابر است .
پنج چیز مانع قبولی نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لا یقبل الله صلاة خمسة نفر. الابق من سیده و امرأة لا یرضی عنها زوجها و مدمن الخمر و العاق و اکل الربا
خداوندنماز پنج گروه را نمی پذیرد:1- بنده ای که از نزد مولای خود فرارکرده است .2- زنی که شوهرش از وی راضی نیست .3- شرابخوار و دائم الخمر.4- کسی که عاق والدین شده است .5- رباخوار.
تحقیر نماز و محروم از شفاعت
قال الصادق (علیه السلام): لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاة
هر کس نماز را سبک بشمارد، به شفاعت ما دست نخواهد یافت .
دزدترین مردم
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): ان اسرق الناس من سرق من صلاته
دزدترین مردم کسی است که از نمازش کم بگذارد.
با عجله خواندن نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اسرق الناس فاالذی یسرق من صلاته فصلاته تلف کما یلف الثوب الخلق فیضرب بها وجهه
دزدترین مردم کسی است که به خاطر سرعت و شتابزدگی از نماز خود کم کند، نماز چنین انسانی همچون جامه مندرسی در هم پیچیده شده ، به صورت اوپرتاب می گردد.
شتابزدگی در نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم):...لا صلوة لمن لا یتم رکوعها و سجودها
کسی که رکوع و سجودش را ناتمام و شتابزده به جا می آورد، نمازش پذیرفته نیست .
کاهلی در نماز
امام باقر (ع ) :لا تقم الی الصلوة متکاسلا و لا متناعسا و لامتثاقلا فانها من خلل النفاق
با حال مستی  و خواب آلوده و کاهلانه نماز را به جانیاور، که اینها ازروزنه های نفاق است .
نماز با عجله
قال الصادق (علیه السلام): ان العبد اذا عجل فقام لحاجته یقول الله تبارک و تعالی : "اما یعلم عبدی انی  انااقضی  الحوائج "
زمانی  که بنده برای رفع حاجت خود نمازش را با عجله بخواند، خداوند می فرماید: "آیا بنده من نمی داند که حاجت او را من برآورده می کنم ".
نتیجه سبک شمردن نماز
قال الصادق (علیه السلام): اذا قام العبد فی  الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالی لملائکته : اما ترون الی عبدی کأنه یری ان قضاء حوائجه بیدغیری ، اما یعلم ان قضاء حوائجه بیدی
هرگاه بنده برای نماز به پا خیزد و نمازش را سبک ادا کند، خداوند به فرشتگان خود می فرماید: آیا به بنده من نمی نگرید که گویا برآوردن حاجتهایش را به دست دیگری  غیر از من می بیند آیا نمی داند که برآوردن حوایج او به دست من است .
آفات سریع خواندن نماز
قال الصادق (علیه السلام): ابصر علی بن ابی طالب (علیه السلام) رجلا ینقر صلاته فقال : منذ کم صلیت بهذه الصلاة ؟ فقال له الرجل : منذ کذا وکذا فقال : مثلک عند الله مثل الغراب اذا نقر لو مت ، مت علی غیر ملة ابی القاسم محمد - صلی الله علیه واله - ثم قال علی - علیه السلام - :ان اسرق الناس من سرق من صلاته
علی  (ع ) به مردی که نمازش را به سرعت می خواند، نگاه کرد. امام سؤال کرد از چه وقتی این طور نماز می خوانی ؟ مرد پاسخ داد: از فلان وقت تا به حال . امام فرمودند: مثل (نماز خواندن ) تو در پیش خداوند مثل کلاغی است که (بسرعت ) از زمین دانه می چیند، اگرتو به این حالت بمیری ، مرده ای به غیر دین پیامبر اسلام . امام فرمودند: همانا که دزدترین مردم کسی است که از نمازش بدزدد (یعنی کم کند).
عذاب ضایع کننده نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لا تضیعوا صلاتکم ، فان من ضیع صلاته حشره الله مع قارون و فرعون و هامان - لعنهم الله و اخزاهم - و کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین ، فالویل لمن لم یحافظ صلاته
نماز خودتان را ضایع نکنید، به حقیقت هر کس نماز خویش را ضایع کند،خداوند عز و جل او را با قارون و فرعون و هامان محشور می کند، خداوند به آنان لعنت کند و آنها را رسوا سازد، وبر خدا لازم است آنها را با منافقها به آتش داخل کند، پس وای بر کسی که به نمازش مواظب نباشد.
محرومیت از شفاعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لا ینال شفاعتی من اخر الصلوة بعد وقتها
کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت ) به شفاعت من نخواهدرسید.
ترک نماز باعث حبطعمل
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من ترک صلاته حتی تفوته من غیرعذر فقد حبط عمله
کسی که نمازش را بدون عذر ترک کند (نخواند) تا وقت آن بگذرد، عمل او نابود شده است .
فاصله کفر و ایمان
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة
فاصله کفر و بندگی ترک نماز است .
مورد لعن واقع شدن
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): تارک الصلاة ملعون فی  التوراة ملعون فی الانجیل ملعون فی الزبور ملعون فی القران ملعون فی  لسان جبرئیل ملعون فی لسان میکائیل ملعون فی لسان اسرافیل ملعون فی لسان محمد
ترک کننده نماز در تورات و انجیل و زبور و قرآن مورد لعنت قرار گرفته و به زبان جبرئیل و میکائیل واسرافیل و محمد (ص) ملعون است.
ترک نماز و هنگام مردن
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من ترک صلوة لا یرجو ثوابها و لایخاف عقابها فلا ابالی ایموت یهودیا ونصرانیا او مجوسیا
کسی که نماز را ترک کند، در حالی که امید به پاداش نمازش ندارد و ازعذاب ترک نماز نیز ترسناک نیست ، پس باکی نیست که یهودی بمیرد، یانصرانی ، یا مجوسی .
عاقبت ترک نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من ترک الصلاة متعمدا کتب اسمه علی باب النار ممن یدخلها
هر کس عمدا نمازش را ترک کند، بر درب جهنم نامش ازدوزخیان نوشته می شود.
پاسخ اهل دوزخ
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): ألا تسمعون الی جواب اهل النار حین سئلوا:"ما سلککم فی سقر؟ قالوا: لم نک من المصلین "
آیا به پاسخ اهل دوزخ گوش فرانمی دهید که وقتی از آنها می پرسند: "چه چیز شما را گرفتار دوزخ ساخت ؟ می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم ".
بیزاری از تارک الصلوة
قال الصادق (علیه السلام): جاء رجل الی النبی  (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال: یا رسول الله! اوصینی ،فقال : لا تدع الصلاة متعمدا فان من ترکها متعمدا فقد برئت منه ملة الاسلام
مردی  پیش رسول خدا (ص ) آمد و عرض کرد: یارسول الله ! مرا نصیحتی بفرمایید، حضرت فرمود: نماز را عمدا رها مکن ، کسی که عمدانماز را ترک کند ملت اسلام از او بیزار است .
عقاب تارک الصلوة
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من ترک الصلوة متعمدا من غیر علة فقدبرء من ذمة الله و ذمة رسوله
کسی که نماز را عمدا و بدون علت ترک کند از امان خدا و رسولش دورخواهد بود.
نشانه کفر و نفاق
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الجفاء کل الجفاء و الکفر من سمع منادی الله تعالی ینادی بالصلاة و یدعوه الی الفلاح فلا یجیبه
نشانه ستمکاری  و کفر(نفاق ) آن است که کسی منادی خدا را بشنود که به نماز ندا می دهد و وی را به رستگاری می خواند و دعوت او را اجابت نکند.
درخواست بی نماز در برزخ
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): تارک الصلاة یسأل الرجعة الی الدنیا، و ذلک قول الله تعالی : حتی اذا جاء احدهم الموت قال : "رب ارجعون لعلی أعمل صالحا فیما ترکت ، کلا انها کلمة  هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون "
بی نماز درخواست می کند به دنیا برگردد، و این است سخن خداوند متعال تا گاهی که به یکی  از آنان مرگ آمد گوید: "پروردگارا مرا برگردانید تا شایدعمل شایسته انجام دهم در آنچه بازگزاردم ، نه چنین است آن سخنی است که  او گوینده اش هست ، واز پشت آنهاتا روزی که برانگیخته شوند برزخ است .
نتیجه ترک نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لتنقضن عری الاسلام عروة ، کلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتی تلیها، فاولهن نقض الحکم ، و اخرهن الصلاة
دستگیره های اسلام یک به یک شکسته می شود، هرگاه یک دستگیره نابود شود ردم به آنچه نزدیک آن است چنگ می زنند، اول آنها شکستن حکومت است (حکومت اسلامی را از دست صاحب آن خارج می کنند) و آخر آنها نمازاست (نماز را ترک می کنند).
وضو کلید نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم):...والوضوء مفتاح الصلاة
وضو کلید نمازاست .
نصف ایمان
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الوضوء نصف الایمان
وضو گرفتن نیمی از ایمان است .
اثر تجدید وضو
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الوضوء علی الوضوء نور علی  نور
وضوی پس از وضو بسیار پسندیده است .
آثار وضو
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): أمتی الغر المحجلون من اثار الوضوء یوم القیامة
امت مرا دست و پای نورانی باشد روز قیامت ، از آثار وضو که در دنیا گرفته باشد.
مسواک و وضو
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): السواک شطر الوضوء
مسواک کردن جزئی ازوضو است .
مسواک هنگام هر وضو
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): یا علی ! و علیک بالسواک عند کل وضوء
ای علی ! بر تو باد مسواک زدن هنگام هر وضو.
مسواک در سحر
امام باقر (ع ) :ان السواک فی السحر قبل الوضوء من السنة
سحرگاه ، پیش از وضو، مسواک زدن از سنت اسلامی  است .
پاکی ، کلید نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): مفتاح الصلاة الطهور
کلید نماز، پاکی است .
ورود به مسجد با وضو
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لا تدخل المساجد الا بالطهارة
داخل مساجد مشو، مگر با وضو.
گشایش دربهای بهشت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من اسبغ وضوءه و احسن صلاته ، و ادی زکاة ماله و کف غضبه و سجن لسانه ، و استغفر لذنبه ، و ادی النصیحة لاهل بیت نبیه فقد استکمل حقایق الایمان و ابواب الجنة مفتحة له
کسی که وضوی خود را شاداب وکامل به جای آورد، و نماز خویش را نیکوبخواند، زکات مالش را بپردازد، و خشم خود را فرو نشاند و زبانش را ازگناهان مربوطبه زبان ببندد، و برای گناه خودبا توبه طلب آمرزش کند، و نسبت به اهل بیت پیامبر خویش خیرخواه باشد، البته تمام حقایق ایمان در او کامل شده و درهای بهشت به روی او باز است .
بستر همانند مسجد
قال الصادق (علیه السلام): من تطهر ثم اوی الی فراشه بات وفراشه کمسجده
هر کس وضو بگیرد، سپس در رختخواب خود برود و بخوابد، بستر اومانندمسجد او خواهد بود.
وضو پیش و بعد از غذا
قال الصادق (علیه السلام): الوضوء قبل الطعام و بعده یذهبان الفقر
وضو پیش از غذا و بعد از غذا، فقر را از بین می برد.
وضو هنگام غذا
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): یا علی ! ان الوضوء قبل الطعام و بعده شفاءفی الجسد و یمن فی  الرزق
یا علی ! قبل از غذا و بعد از غذا، وضو گرفتن ، شفای بدن و برکت در روزی است .
وضو برای نماز مغرب
قال الکاظم (علیه السلام): من توضأ للمغرب کان وضوئه ذلک کفارة لما رضی من ذنوبه فی نهاره ما خلاالکبائر
کسی که برای  نماز مغرب وضوبگیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته آن روزاوست بجز گناهان کبیره .
وضو برای نماز صبح
قال الکاظم (علیه السلام): و من توضأ الصلاة الصبح کان وضوئه ذلک کفارة لما مضی من ذنوبه فی  لیلته الا الکبائر
کسی که برای نماز صبح وضومی گیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته آن شب اوست بجز گناهان کبیره .
وضو برای تلاوت قرآن
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): لا یقرأ العبد القران اذا کان علی غیر طهور حتی  یتطهر
هنگامی  که وضو ندارید، قرآن نخوانید، تا این که وضو گرفته شود.
طهارت ظاهر و باطن
قال الصادق (علیه السلام): طهر قلبک بالتقوی و الیقین عندطهارة جوارحک بالماء
در وقت پاکیزه نمودن اعضای خود با آب ، دل خویش را به پرهیزگاری و یقین پاک گردان .
پاکی به وسیله وضو
امام رضا (ع ) :انما امر بالوضوء لیکون العبد طاهرااذا قام بین یدی الجبار و عند مناجاته ...
همانا امر شده است به وضو، تا آن که بنده پاک باشد، به هنگامی که می ایستددر مقابل خداوند جبار و همچنین وقت مناجات نمودن .
با طهارت به مسجد رفتن
قال الصادق (علیه السلام): علیکم باتیان المساجد فانهابیوت الله فی الارض من اتاه مطهرا طهره الله من ذنوبه و کتب من زواره
بر حضوردر مساجد مواظبت کنید! چرا که مساجد، خانه های خداوند در زمین است . کسی که باحالت طهارت وارد مسجد شود، خداوند او را از گناهانش تطهیر می نماید و نام وی رادر زمره زایرین خویش می نویسد.
کار مانع از اول وقت
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): صل الصلوة لوقتها الموقت لها و لاتعجل وقتها لفراغ و لا تؤخرها عن وقتها لأشتغال و اعلم ان کل شی ء من عملک تبع لصلوتک
نماز را در وقت مقرر آن به جای آور، و به خاطر فراغت عجله مکن وبه علت اشتغال آن را به تأخیر میفکن ، و بدان که همه اعمال تو بسته به نمازتوست .
مانع وقت نماز
امام رضا (ع ) : حافظوا علی مواقیت الصلوات ، فان العبدلا یأمن الحوادث
مراقب وقتهای نماز باشید (که تا وقتش فرا رسید انجام دهید)چرا که انسان از حوادثی که مانع انجام نماز در وقت گردد، ایمن نیست .
وقت نماز صبح
امام باقر (ع ) : وقت صلاة الغداة ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس
وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع خورشید است .
محبوبیت نماز در وقت
قال الصادق (علیه السلام): افضل الاعمال الی  الله الصلاة لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله
بهترین اعمال نزد خداوند، نمازاول وقت است پس از آن نیکی بر پدر و مادر، و سپس جهاد در راه خدا است .
دو وقت نماز
امام رضا (ع ) :اعلم ان لکل صلاة وقتین اول و اخر فأول الوقت رضوان الله و اخره عفو الله
بدان که هر نماز دو وقت دارد: اول وقت وآخر وقت . اول وقت خشنودی پروردگار و آخر آن بخشش خداوند است .
مذمت تأخیر نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ثلاث لا تؤخر و هن الصلاة اذا انت والجنازة اذا حضرت و الأیم اذا وجدت  کفؤا
سه چیز را نباید به تأخیر انداخت ،نماز همین که وقت آن رسید، و برداشتن  جنازه وقتی آماده شد، و شوهر دادن بیوه وقتی هم کفو خود را یافت .
ثواب نماز صبح در اول وقت
قال الصادق (علیه السلام): فاذا صلی العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبتت له مرتین تثبتها ملائکة اللیل و ملائکة النهار
پس هرگاه نمازگزار نماز صبح را با طلوع فجر به جای آورد دو مرتبه برای  او نوشته می شود، هم فرشته صبح و هم فرشته شب می نویسند (نماز صبح را فرشته روز و فرشته شب هر دومشاهده می کنند).
اذان در اول وقت نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اذا دخل الوقت یا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتک بالاذان
ای بلال ! هنگامی  که وقت نماز رسید بالای دیوار بروو صدای خود را به وسیله اذان بلند کن .
بخشایش یا عذاب خداوند
امام باقر (ع ) :و من صلاها لغیر وقتها مؤثراعلیها غیرها فان ذلک الیه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه
کسی که نماز را در غیروقتش به جا آورد و چیز دیگری را بر نماز انتخاب کند و ترجیح دهد، به درستی که این کار، خدا را مختار می کند که اگربخواهد او را ببخشاید و اگر بخواهد او راعذاب کند.
نماز اول وقت ، جدایی از غافلین
امام باقر (ع ) : ایما مؤمن حافظ علی الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فلیس هذا من الغافلین
هر مؤمنی  محافظت برنمازش نماید، و او را در وقتش به جا آورد، از انسانهای غافل شمرده نمی شود.
نورانیت اذان
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): یا علی ألاذان نور
یا علی ! اذان نور است .
پاداش مؤذن بهتر است
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من اذن محتسبا یرید بذلک وجه الله - عز و جل - اعطاه الله ثواب اربعین الف شهید و اربعین الف صدیق و یدخل فی شفاعته اربعین الف مسی ء من امتی الی  الجنة
کسی که اذان بگوید، و به خداوندتوجه داشته باشد، خداوند به او ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار راستگو را عطامی کند و چهل هزار از امت گناهکاران شامل شفاعتش گردیده و داخل بهشت می شوند.
آفات بی توجهی به اذان
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): من سمع النداء و هو فی المسجد ثم خرج فهو منافق ، الا رجل یرید الرجوع الیه ، او یکون علی غیر طهارة فیخرج لیتطهر
کسی که صدای اذان را در مسجد شنید، و بدون خواندن نماز (جماعت ) از مسجد خارج شودمنافق است ، مگر این که قصد برگشت برای نماز خواندن دارد، یا وضو ندارد و برای گرفتن وضو از مسجد خارج شود.
سربلندی اذان گویان در قیامت
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): یحشر المؤذنون یوم القیامة طوال الأعناق
اذان گویان ، روز قیامت با سرافرازی و سربلندی محشور می شوند.
نجات از آتش
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ان لحوما محرمة علی النار و هی  لحوم المؤذنین
همانا، گوشتهایی  بر آتش (جهنم ) حرام است (آتش آنها را نمی سوزاند) وآن گوشت بدن اذان گویان است .
ثواب برای اذان گو
امام باقر (ع ) :المؤذن یغفر الله له مد بصره و مدصوته فی السماء و یصدقه کل رطب ویابس سمعه ، و له من کل یصلی معه فی مسجده سهم و له بکل من یصلی  بصوته
خداوند مؤذن را به اندازه ای که چشمش می بیند و صدایش در آسمان می پیچد می آمرزد، هر خشک و تری که آواز او را می شنود او را تصدیق می کند، و از ثواب هر کس که با او در مسجد نماز گزارد سهمی نصیب او شود و به شمار هرکس که به بانگ او نماز بخواندحسنه ای برای  اوست .
پاداش شهید
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): للمؤذن فیما بین الاذان و الاقامة مثل اجرالشهید المتشحطبدمه فی سبیل الله
برای شخص اذان گو در فاصله اذان و اقامه ،ثوابش مانند ثواب شهیدی  است که در راه خدا در خون خود می غلطد.
واجب شدن بهشت بر مؤذن
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من اذن فی مصر من أمصار المسلمین سنة وجبت له الجنة
هر کس در یکی از شهرهای مسلمانان یک سال اذان بگوید بهشت بر او واجب می شود.
تأثیر گفتن اذان و اقامه
قال الصادق (علیه السلام): من صلی باذان و اقامة صلی خلفه صفان من الملائکة و من صلی باقامة بغیراذان صلی خلفه صف واحد ما بین المشرق والمغرب
هر کس که نماز را با اذان و اقامه بخواند، دو صف از فرشتگان در پشت سرش نماز می گزارند، و کسی که نماز را با اقامه تنها بخواند یک صف  از فرشتگان در پشت سرش نماز می خوانند و اندازه صف به قدر میان مشرق ومغرب است .
اذان با صدای بلند
قال الصادق (علیه السلام): کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) یقول لبلال اذا دخل الوقت یا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتک بالاذان
رسول خدا (ص ) هنگامی که وقت نماز فرا می رسید به بلال می فرمود: بالای دیوار (مسجد)برو و اذان را با صدای بلند بگو.
محشور با شهداء و پیامبران
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): یحشر المؤذنون من امتی مع النبیین و الصدیقین و الشهداء
اذان گویان ، از امت من با پیامبران و راستگویان و شهیدان محشور می شوند.
تأثیر هفت سال اذان گفتن
امام باقر (ع ) :من أذن سبع سنین محتسبا جاءیوم القیامة و لا ذنب له
هر کس هفت سال برای خدا اذان بگوید، روز رستاخیزبدون گناه وارد محشر می شود.
اجابت اذان مؤذن
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اجابة المؤذن کفارة الذنوب
اجابت اذان مؤذن ، کفاره گناهان است .
فرار شیطان از اذان
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ان الشیطان اذا سمع النداء هرب
به درستی که شیطان وقتی صدای اذان را شنید فرار می کند.
قرعه برای اذان گفتن و شرکت در صف اول نماز جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لو علم الناس ما فی النداء و الصف الاول لاستهموا علیه
اگر مردم می دانستند چه فضیلتی دارد اذان گفتن و شرکت در صف اول
جماعت ، هر آینه برای این کار قرعه کشی  می کردند.
اذان گفتن در همه حال
امام رضا (ع ) :یؤذن الرجل و هو جالس و یؤذن و هوراکب
شخص اذان گو چه نشسته باشد و چه سواره اذان می گوید.
دعا هنگام اذان
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): اغتنموا الدعاء عند اربع : عند قرائة القران و عند الاذان و عند نزول الغیث وعند التقاء الصفین للشهادة
در چهارزمان دعا را غنیمت شمارید: 1- هنگام قرائت قرآن . 2- هنگام اذان .3- هنگام نزول باران . 4- هنگام رو به رو شدن دو لشکر مؤمنین و کفاربرای  جنگ .
تأثیر اذان و اقامه در گوش نوزاد
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من ولد له مولود فلیؤذن فی  اذنه الیمنی ، و لیقم فی الیسری ، فأن ذلک عصمة من الشیطان
کسی که فرزندی به او داده شد (به دنیا آمد) در گوش راستش اذان و درگوش چپش اقامه بگوید، زیرااین عمل ، نوزاد را از شر شیطان حفظ می نماید.
اجابت ندای مؤذن
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): اجابة المؤذن یزید فی  الرزق
اجابت دعوت اذان گو، سبب افزایش روزی  می شود.
تکرار اذان مؤذن
امام باقر (ع ) :کان رسول الله - صلی  الله علیه و اله -اذا سمع المؤذن یؤذن قال مثل مایقوله فی کل شی ء
رسول خدا (ص ) وقتی صدای اذان مؤذن را می شنید، آن جملات را تکرارمی کرد.
علاقه بلال به رسول خدا (ص )
قال الصادق (علیه السلام): ان بلالا کان عبد صالحا، فقال :لا اؤذن لاحد بعد رسول الله - صلی  الله علیه و اله -
همانا که بلال بنده ای شایسته بود و گفت : من برای احدی بعد از رسول الله (ص ) اذان نمی گویم .
اذان با صدای بلند
قال الصادق (علیه السلام): اذا اذنت فلا تخقین صوتک فان الله یأجرک مد صوتک فیه
زمانی که اذان گفتی ، صدایت را کوتاه مکن ، زیرا که خداوند به مقدار بلندی صدای تو در اذان ، پاداش می دهد.
آشنایی با وقت اذان
قال الصادق (علیه السلام): لا یستقیم الأذان و لا یجوز ان یؤذن به الا رجل مسلم عارف
اذان برپا نمی شود و نباید آن را بگوید، مگر مرد مسلمانی که به وقت آن آشنا باشد.
تحقیر اذان
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): سیأتی علی الناس زمان یترکون الاذان علی ضعفائهم
زمانی  خواهد آمد که اذان را تحقیر کرده و آن را به افرادی  ناتوان می سپرند.
علت نماز جماعت
امام رضا (ع ) :انما جعلت الجماعة لئلا یکون الاخلاص والتوحید و الاسلام و العبادة لله الاظاهرا مکشوفا مشهورا
نماز جماعت قرار داده شده است ، تا اخلاص و یگانگی و اسلام و عبادت برای خداوند آشکار، باز و ظاهرباشد.
خوش گمانی به نمازگزار
قال الصادق (علیه السلام): من صلی خمس صلوات فی الیوم واللیلة فی جماعة فظنوا به خیرا و اجیزوا شهادته
هر که پنج نماز شبانه روز را به جماعت می خواند به او خوش گمان باشید و گواهی اش را بپذیرید.
ثواب پشت سر عالم
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من صلی خلف عالم فکأنما صلی خلف رسول الله
کسی  که پشت سر عالم نماز به جا آورد، مانند کسی است که پشت سرپیغمبر خدا نماز خوانده است .
صف جهاد و صف جماعت
قال الکاظم (علیه السلام): ان الصلوة فی الصف الاول کالجهادفی سبیل الله - عز و جل -
نماز خواندن در صف اول ، مانند جهاد در راه خداست .
ثواب اقتدا به عالم
قال الصادق (علیه السلام): الصلاة خلف العالم بالف رکعة
نماز در پشت سر یک عالم برابر هزار رکعت است .
صف اول جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ان الله و ملئکته یصلون علی الذین یصلون الصفوف الاول
به حقیقت خداوند و فرشتگانش بر کسانی که صفهای اول نماز جماعت را به هم پیوند می دهند، درود می فرستند.
لبیک به اذان نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): اذا سمعت الاذان فأت و لو حبوا
هنگامی که اذان نماز را شنیدی ، هر چه سریعتر به مسجد بیا، گر چه سینه خیز باشد.
امام جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): امام القوم وافدهم فقدموا فی صلاتکم افضلکم
امام جماعت هر جمعی نماینده آن در پیشگاه خداوند می باشد، پس برای امامت جماعت خود بهترینها را برگزینید.
نماز جماعت در صبح
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لان اصلی الصبح فی جماعة احب الی من ان اصلی لیلتی حتی  اصبح
اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم ، در نظرم محبوبتر ازعبادت و شب زنده داری تا صبح است .
آفات جدایی از جمعیت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من فارق جماعة المسلمین فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه قیل : یا رسول الله وما جماعة المسلمین؟ قال : جماعة اهل الحق و ان قلوا
کسی که از جمعیت مسلمان جدا شود، رشته اسلام را از گردنش باز نموده .از حضرت سؤال شد: منظور کدام جمعیت است ؟ آن حضرت فرمود: مردم اهل حق ، هر چندکم باشند.
فضیلت نماز جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): صلاة الرجل فی جماعة خیر من صلاته فی بیته اربعین سنة . قیل : یا رسول الله !صلوة یوم ؟ فقال : صلوة واحدة
نماز خواندن انسان در جماعت بهتر است از نمازی که چهل سال در خانه خوانده شود. عرض کردند:یا رسول الله ! نماز یک روز؟ حضرت فرمود: بلکه یک نماز.
اخطار پیامبر و ترک نماز جماعت
قال الصادق (علیه السلام): هم رسول الله - صلی الله علیه و اله - بأحراق قوم فی منازلهم لا یصلون بالجماعة
حضرت پیغمبر (ص )خواست خانه ها را بر قومی که در منازل نماز می گذاردند و به جماعت حاضر نمی شدند،بسوزاند.
بی اعتنایی به نماز جماعت
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): من سمع النداء فلم یجبه من غیرعلة فلا صلاة له
هر کس که صدای اذان جماعت را بشنوند و بدون هیچ عذری  پاسخ ندهد، نماز ندارد (نمازش مقبول نیست ).
برائت از آتش دوزخ و نفاق
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من صلی اربعین یوما جماعة یدرک التکبیرة الاولی ، کتب له برائتان برائة من النارو برائة من النفاق
کسی که نماز خود را با جماعت و با درک تکبیر اول نماز، چهل روز انجام دهد، خداوند دو برائت را برای او مقرر می سازد: 1- برائت از آتش دوزخ .2- برائت از نفاق .
ترک نماز جماعت
امام باقر (ع ) :من ترک الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المسلمین من غیر علة فلا صلاة له
کسی  که از روی بی میلی ، بدون عذر و علت نمازجماعت را که اجتماع مسلمانان است ترک کند، نمازی برای او نیست .
نماز جماعت با هر دشواری
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلاة جماعة و لو علی رأس زج
در نماز جماعت شرکت نمایید، گر چه آن را بر سر آهن و نوک نیزه انجام دهید(یعنی  هر قدر سخت و دشوار باشد، از حضور در جماعت دریغ نکنید).
رعایت حال مأمومین
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): انی لأکون فی  الصلوة فاسمع بکاء الصبی فاخفف مخافة ان اشق علی  امه
من گاهی در حال نماز که هستم صدای گریه کودکی رامی شنوم و نماز را سبک و کوتاه می کنم ، چرا که می ترسم مادرش را به رنج افکنم .
دوری از ایمان
قال الصادق (علیه السلام): من خلع جماعة المسلمین قدر شبر، خلع ربقة الایمان من عنقه
کسی  که به اندازه یک وجب از جماعت مسلمانان (عملا) دوری  کند،ریسمان ایمان را از گردنش در آورده و به دور افکنده است .
نظم صفهای جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): یا ایها الناس اقیموا صفوفکم و امسحوابمناکبکم لئلا یکون فیکم خلل و لاتخالفوا فیخالف الله بین قلوبکم الا و انی أراکم من خلفی
رسول خدا (ص ) خطاب به جمعیتی فرمود: ای مردم صفهای (نماز جماعت )رامنظم و مساوی  کنید و دوش به دوش بایستید تا فاصله و جدایی میان شمانیفتد ونامرتب نباشید که خداوند دلهای شما را از یکدیگر دور گرداند وبدانید که من شمارا از پشت سر می بینم که چگونه نظم را در صفهای  جماعت برقرار می کنید.
نماز و وحدت اسلامی
قال الصادق (علیه السلام): من صلی معهم فی الصف الاول کان کمن صلی خلف رسول الله (ص ) فی الصف الاول
کسی که در صف اول نماز جماعت اهل سنت شرکت نماید، مانند آن است که در صف اول پشت سر پیامبر (ص ) نماز خوانده باشد.
تأخیر نماز به خاطر جماعت
قال الصادق (علیه السلام): عن جمیل بن صالح انه سال ابا عبدالله - علیه السلام - ایهما افضل ؟ یصلی الرجل لنفسه فی اول الوقت اویؤخرها قلیلا و یصلی باهل مسجده اذا کان امامهم ؟ قال : یؤخر و یصلی باهل مسجده اذاکان الامام
جمیل بن صالح از امام صادق (ع ) سؤال کرد: کدام یک از این دو افضل است : انسان در اول وقت نمازش را بخواند یا مقداری نماز را تأخیربیندازد تا بااهل مسجد به جماعت نماز بخواند، زمانی که مسجد امام جماعت دارد؟ حضرت فرمود:نماز را به تأخیربینداز، با اهل مسجد نماز بخوان ، زمانی که مسجد امام جماعت دارد.
آفات بی میلی به مساجد
قال الصادق (علیه السلام): و من صلی فی بیته جماعة رغبة عن المساجد فلا صلاة له و لمن صلی معه الامن علة تمنع من المسجد
و هر کس از روی بی میلی به مساجد در خانه اش هر چند نماز جماعت بخواند برای او نمازی  نخواهد بودو حتی برای کسانی که با او نماز خوانده اند، مگرآن که واقعا علتی مانع از حضور درمسجد بوده باشد.
مداومت بر نماز جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): و من لزم جماعة المسلمین حرمت علیهم غیبته و ثبتت عدالته
کسی که بر نماز جماعت مداومت داشته باشد، غیبت او بر مسلمانان حرام وعدالتش ثابت می شود.
فضیلت نماز جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بخمس و عشرین درجة
یک نماز که به جماعت برگزار گردد، برتری و فضیلت دارد بر بیست و پنج نماز فرادی .
امام جماعت فکر مأمومین
قال الصادق (علیه السلام): ینبغی للامام ان یکون صلاته علی صلاة اضعف من خلفه
بر امام جماعت شایسته است که نمازش بر اساس نمازضعیفترین مأمومین خودباشد (نماز را در حال نماز جماعت طولانی  نکند).
اهمیت نماز جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): الصلاة جماعة و لو علی رأس زج اذاسئلت عمن لا یشهد الجماعة فقل : لااعرفه
نماز باید به صورت جماعت خوانده شود،و لو بر نوک تیز پیکان باشد، زمانی که از شما سؤال شد در مورد کسی که به جماعت حاضر نمی شود، بگویید اورا نمی شناسیم .
فضیلت سمت راست
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): فضل میامن الصوف علی میاسرها کفضل صلوة الجماعة علی صلوة الفرد
فضیلت سمت راست بر سمت چپ ، صفهای جماعت همانند فضیلت نمازجماعت است بر نماز فرادی .
کامل کننده نماز
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): سووا صفوفکم فان تسویة الصف تمام الصلاة
صفهای  نماز جماعت را مساوی کنید، پس همانا که مساوی کردن صفها، کامل کننده نماز است .
حضور در نماز جماعت با قصد پاک
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من اتی الجماعة ایمانا واحتسابا استأنف العمل
کسی  که در نماز جماعت با ایمان و قصد پاک و خشنودی خداداخل شود، اعمال خود را از سر گیرد. (کنایه از این است که گناهان گذشته اش بخشیده  می شود).
سبب ورود بهشت
قال الصادق (علیه السلام): من صلی عن یمین الامام اربعین یوما دخل الجنة
کسی  که سمت راست امام جماعت چهل روز نماز بخواند وارد بهشت می شود.
صف اول و صف ملائکة
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): افضل الصفوف اولها و هو صف الملائکة و افضل المقدم میامن الامام
بهترین صفهای نماز جماعت ، صف اول است ، وآن صف ملائکه است و بهترین جای صف اول سمت راست امام است .
فضیلت یک رکعت
امام رضا (ع ) :فضل الجماعة علی الفرد بکل رکعة الفارکعة
فضیلت نماز جماعت بر نماز فرادی هر یک رکعت برابر دو هزار رکعت است .
نماز جماعت سبب ورود به بهشت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): فما من مؤمن مشی الی الجماعة الا خلف الله علیه اهوال یوم القیامة ، ثم یأمر به الی  الجنة
پس مؤمنی نیست که در راه نماز جماعت قدم بردارد مگر این که خداوند تبارک و تعالی  ترس وهراس روز قیامت را برای او سبک می گیرد، سپس او را امر می کند به ورود به بهشت .
اقتدا به امام جماعت اهل ولایت
امام رضا (ع ) :و لا تصلی خلف فاجر و لایقتدی الا باهل الولایة
پشت سر آدم فاجر نماز نخوان ، اقتدا فقطبر شخص اهل ولایت اهل بیت عصمت و طهارت جایز است .
استجابت دعا
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ان الله یستحیی  من عبده اذا صلی فی جماعة ثم سأله حاجة ان ینصرف حتی یقضیها
زمانی که بنده ای  نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او حیاء می کند، و هنگامی  که از او طلب حاجت کرد، منصرف نشود، مگراین که حاجتش را برآورد.
محافظت بر صف اول
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): و من حافظ علی الصف الاول و التکبیرة الاولی لا یؤذی مسلما اعطاه الله من الاجر ما یعطی المؤذنون فی الدنیا و الاخرة
کسی که محافظت و مداومت بر صف اول و تکبیر اول نماید، و مسلمانی  را اذیت نکند، خداوند به او اجری معادل اجری که مؤذن در دنیا و آخرت دریافت می کند، عطاخواهد کرد.
اقتدا به سه گروه ممنوع است
قال الصادق (علیه السلام): ثلاثة لا یصلی خلفهم :المجهول ، و الغالی و ان کان یقول بقولک ، و المجاهر بالفسق و ان کان مقتصدا
پشت سر سه گروه نماز نخوان (اقتداء نکن ):1- پشت سر شخص ناشناخته .2- مرد غلو کننده ، هر چند که امامی و هم عقیده تو باشد.3- شخص متظاهر به فسق و گناه ، اگر چه مردی میانه رو و معقول باشد.
آفات بی نظمی در نماز جماعت
قال الصادق (علیه السلام): ینبغی للصفوف ان تکون تامة متواصلة بعضها الی بعض ، و یکون بین کل صفین قدر مسقطجسد الانسان اذا سجد
سزاواراست که صفها کامل و به هم پیوسته باشند، و میان دو صف فاصله به اندازه ای باشد که یک انسان بتواند سجده کند و اگر در نماز جماعت فاصله دو صف جلو و عقب کمتر از این باشد، چنین نمازی نماز کامل و درستی نیست .
مانع اقتدا به مؤمنین
قال الصادق (علیه السلام): من قال بالجسم فلا تعطوه شیئا من الزکاة و لا تصلوا خلفه
هر کس قائل به جسمانیت خدا باشد از زکات چیزی به اوندهید و در پشت سرش نماز نخوانید.
آفات بی نظمی در نماز جماعت
کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) یمسح مناکبنا فی الصلوة و یقول :استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبکم
رسول خدا (ص ) شانه های نمازگزاران را در نماز جماعت می گرفت و منظم می کرد، ومی فرمود: مساوی و منظم باشید، نامنظم و جدا از هم نباشید که قلبهای شما از یکدیگرجدا می شود.
فضیلت تکبیر اول
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): التکبیرة الاولی مع الامام خیر من الدنیاو ما فیها
تکبیر اول را با امام جماعت گفتن بهتر است از دنیا و آنچه در آن است .
نمازهای پنج گانه با جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): من صلی  الخمس فی الجماعة وحافظ علی الجمعة فقد اکتال الاجر بالمکیال الاوفی و قال تعالی : "ثم یجزیه الجزاءالاوفی "
کسی که نماز پنج وقت خود را به جماعت بخواند و به نماز جمعه حاضر شود،پس به تحقیق اجر خود را به حد کافی دریافت کرده است . سپس رسول خدا (ص ) این آیه کریمه را تلاوت فرمود: "پس جزا داده شود بر آن ، جزای کاملتر".
مقدار نماز جماعت
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): و اذا قمت فی صلاتک للناس ، فلا تکونن منفرا و لا مضیعا فان فی الناس من به العلة و له الحاجة
و هنگامی که به نمازجماعت برای مردم می ایستی باید نمازت نه نفرت آور و نه تضییع کننده باشد (نه آن قدر آن را طول بده که موجب تنفر مأمومین شود و نه آن قدر سریع که نماز را ضایع کنی ) چرا که در بین مردمی که با تو به  نماز ایستاده اند، هم بیمار وجوددارد و هم افراد حاجتمند هست .
مورد شفیع امام جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ان امامک شفیعک الی الله - عز وجل - فلا تجعل شفیعک سفیها و لا فاسقا
همانا امام و پیشنماز تو، شفیع و واسطه توبه درگاه با عظمت الهی است ، پس هرگز کسی  را که فاسد و بی خرد است وسیله و شفیع خود به درگاه الهی قرار مده .
اولین نماز جماعت
قال الصادق (علیه السلام): اول جماعة کانت ان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) کان یصلی و أمیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیهماالسلام) معه
نخستین جماعتی که برگزار شد، روزی بود که رسول خدا (ص ) داشت نماز می خواند وعلی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (علیه السلام) همراه آن حضرت بود.
سفارش رسول خدا (ص ) در مقدار نماز جماعت
قال علی (علیه السلام): و قد سألت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) حین وجهنی الی الیمن کیف اصلی  بهم؟ فقال : صل بهم کصلاة اضعفهم، و کن بالمؤمنین رحیما
من از رسول خدا (ص ) به هنگامی که مرابه سوی "یمن " فرستاد، پرسیدم : چگونه با آنان نماز بخوانم ؟ آن حضرت در پاسخم فرمود: "نمازی  بخوان همچون نمازی که ناتوان ترین آنها می خواند و نسبت به مؤمنان رحیم و مهربان باش ".
شفاعت کننده
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ان الله وعد ان یدخل الجنة ثلاثة نفور بغیرحساب و یشفع کل واحد منهم فی ثمانین الفا، المؤذن و الامام ، و رجل یتوضا ثم یدخل المسجد فیصلی فی  الجماعة
همانا خداوند به سه گروه وعده داد، بدون حساب واردبهشت شوند، و هر یک از این سه گروه (روز قیامت ) می توانند هشتاد هزار نفر راشفاعت کنند وآنها عبارتند از: 1- مؤذن . 2- امام جماعت . 3- کسی که وضو بگیرد،سپس داخل مسجد شود و نماز را به جماعت به جا آورد.
برتری نماز جماعت بر فرادی
قال الباقر (علیه السلام): فضل صلاة الجماعة علی صلاة الرجل فردا خمس و عشرون درجة فی  الجنة
نماز جماعت بر نماز فرادی بیست و پنج درجه بهشتی فضیلت و برتری  دارد.
عبور از صراط
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): و من حافظ علی الجماعة حیثما کان مر علی الصراطکالبرق الخاطف اللامع فی اول زمرة مع السابقین
کسی که محافظت و مداومت بر نماز جماعت کند، مانند برق سریع و درخشان همراه نخستین گروه بهشتیان از روی صراط می گذرد.
تسریع در نماز جماعت
قال الصادق (علیه السلام): صلی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) الظهر و العصر فخفف الصلاة فی الرکعتین فلما انصرف ... قالوا: خففت فی الرکعتین الاخیرتین؟ فقال لهم : او ما معتم صراخ الصبی
روزی رسول خدا (ص ) نمازظهر و عصر را به جا می آورد، ناگهان دو رکعت آخر نماز را تخفیف (تسریع ) دادند،اصحاب پس از نماز از حضرت سؤال کردند، که آیا دستور جدید آمده ؟ فرمود: برای چه ؟ گفتند: چرا دو رکعت آخر نماز را سبکتر خواندی ؟ فرمود: مگر صدای فریاد گریه کودک را نمی شنوید.
به فکر ناتوان ترین مأمومین باش
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): و صلوا بهم صلاة أضعفهم و لا تکونوا فتانین
و با مردم همانند نمازگزاردن ناتوان ترین آنان نماز گزارید و(با طول دان آن موجبات زحمات آنان را فراهم نیاورید) و سبب فتنه و فسادنباشید.
نماز با جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): لو یعلمون ما فی العشاء و الفجر لاتوهما ولو حبوا
اگر بدانند آنچه را که در خواندن نماز عشاء و صبح با جماعت هست به آن می آیند، هر چند با زانوها و دستها باشد، مانند راه رفتن کودک با نشستن گاه خود.
کناره گیری از جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاة القاصیة والناحیة فایاکم و لشعاب و علیکم بالجماعة و العامة والمسجد
شیطان گرگ انسان است همانند گرگ گوسفندان که همیشه میشهای  دور افتاده وکناره گیر را می گیرد. پس از دسته بندیها (گروه گرایی و خط بازی ) بپرهیزید و برشما باد به حضور در جماعت و مجالس عمومی و مسجد.
تشکیل صف نماز جماعت
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): ثلاثة یضحک الله الیهم : الرجل اذاقام باللیل یصلی و القوم اذا صفوا فی الصلاة ، و القوم اذا صفوا فی قتال العدو
سه گروهند که خداوند از آنان خشنود است :1- کسی که نماز شب می خواند.2- جمعی که نماز جماعت تشکیل می دهند.3- دسته ای که در برابر دشمن در راه خدا صف آرایی  کرده اند.
مواظبت بر نماز جماعت
قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): مروة الحضر، قراءة القران ومجالسة العلماء و النظر فی الفقه و المحافظة علی الصلاة فی  الجماعات
از علی بن ابی  طالب (علیه السلام) نقل شده که فرمود: جوانمردی در حضور در وطن ،قرآن خواندن و همنشینی با علماء و نگریستن در احکام دین و مواظبت بر نمازخواندن در جماعتهاست .
اقامه نماز جماعت امام زمان (عج)
یجتمع المهدی  (علیه السلام) و عیسی بن مریم (علیه السلام) فیجی ءوقت الصلوة فیقول المهدی لعیسی (علیهما السلام): تقدّم، فیقول عیسی  (علیه السلام) انت اولی بالصلوة فیصلی عیسی (علیه السلام) ورائه مأموما
در حدیث آمده است : پس از ظهور، عیسی بن مریم (علیهما السلام) در هنگام نماز درکنار امام (علیه السلام) حاضر می شود و امام (علیه السلام) به او امامت بر نماز جماعت را تعارف می کند. ولی او می گوید: تو سزاوارتری به این امر، و سپس به عنوان مأموم پشت سر او به جماعت می ایستد.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -