انهار
انهار
مطالب خواندنی

احکام نماز جمعه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

1- شرکت در نماز جمعه اهل تسنن

سؤال:در وضعیت کنونى شرکت کردن در نماز جمعه را در کشورهاى اهل تسنن(مالزى) را براى فرد شیعه توضیح دهید و شخص شمابا توجه به اهمیت این فریضه الهى و نیاز دنیاى اسلام براى همبستکى و نشان دادن یک توان و قدرت یکپارچگى چه توصیه اى به یک فرد شیعه میکنید؟

پاسخ:  شرکت در نماز جمعه آنها خوب است و کفایت از نماز ظهر می کند و در چنین مواقعی سجده بر فرش مانعی ندارد.

2- وجوب یا استحباب نماز جمعه

 سؤال:آیا شرکت در نماز جمعه واجب است یا مستحب می باشد؟

پاسخ:  نماز جمعه واجب تخییری است یعنی مخیر است که یا نماز ظهر را بخواند یا نماز جمعه و در زمان ما اولویت با نماز جمعه است.

3- ذکر گفتن در هنگام خطبه خواندن امام جمعه

سؤال: در هنگام ایراد خطبه اول و دوم نماز جمعه توسط امام، گفتن ذکر با تسبیح توسط مأمومین چه حکمی دارد؟

 پاسخ: اشکالی ندارد به شرط آنکه مانع از گوش دادن به خطبه ها نشود.

4- شروع شدن خطبه های نماز جمعه قبل از اذان ظهر

 سؤال:خطبه اول نماز جمعه تهران قبل از اذان ظهر خوانده می شود. آیا نماز جمعه در این حالت صحیح است؟ اگر خیر تکلیف چیست؟

 پاسخ: در این صورت پس از نماز جمعه و قبل از نماز عصر نماز ظهر تان را اعاده کنید.

5- نماز خواندن در هنگام خطبه های نماز جمعه

سؤال: 1- حکم نماز خواندن مأمومین نماز جمعه هنگام ایراد خطبه چیست وآیا به صحت نماز جمعه فرد مزبور خدشه ای وارد می سازد یا نه؟

سؤال:2- حکم نماز خواندن مامومین نماز جمعه در حد فاصل میان اتمام خطبه دوم وآغاز نمازجمعه چیست وآیا به صحت نماز جمعه فرد مزبور خدشه میزند یا نه؟(با توجه به اینکه این مسأله در برخی مناطق از جمله شهرستان خوی رایج می باشد).

پاسخ:  1- در اثناء خطبه ها نماز خواندن اشکال دارد.

2- مانعی ندارد.

6- بلند خواندن نماز ظهر در روز جمعه

 سؤال: آیا بلند خواندن قرائت نماز ظهر در روز جمعه جایز است؟

پاسخ:  اگر در حضر نماز بخوانند بلند خواندن مستحب است و اگر در سفر باشد در صورتى مستحب است که با جماعت بخواند نه فرادى.

7- شرکت مسافر در نماز

سؤال: اگر مسافر با طهارت فقط دو خطبه نماز جمعه را استماع کند آیا از دو رکعت ظهر کفایت مى کند و اصولا آیا مسافر مى تواند در نماز جمعه شرکت کند؟

 پاسخ: مسافر مى تواند در نماز جمعه شرکت کند و نماز او مجزى است ولى تنها استماع دو خطبه کافى نیست و باید دو رکعت نماز جمعه را بخواند.

8- خواندن خطبه ها پیش از اذان

سؤال: در بعضى مناطق خطبه هاى نماز جمعه را پیش از اذان مى خوانند در این صورت آیا باز هم شرکت در نماز جمعه واجب تخییرى است و اگر کسى در نماز جمعه شرکت کند نماز ظهر را نیز باید بخواند؟

پاسخ:  در فرض مسأله احتیاط آن است که نماز ظهر را هم بخواند.

9- اقتدا به نماز عصر امام جمعه

سؤال: آیا اقتدا به نماز عصر امام جمعه صحیح است؟

 پاسخ: اشکالى ندارد.

10- شرکت بانوان در نماز جمعه

سؤال: آیا شرکت بانوان در نماز جمعه کراهت دارد؟

 پاسخ: شرکت آنها در نماز جمعه با توجه به عناوین ثانویه در عصر و زمان ما اولى است.

11- شرکت مبتلایان به سلس بول درنماز جمعه با یک وضو

سؤال: آیا مجروحین جنگ و کسانى که قطع نخاع شده، و قدرت برنگهدارى بول ندارند، مى توانند با یک وضو در نماز جمعه شرکت کرده، و به استماع خطبه و اداى نماز جمعه و عصر بپردازند؟

 پاسخ: آنها باید مقارن شروع خطبه ها وضو بگیرند، و بلافاصله در نماز جمعه شرکت کنند. در این صورت، نمازشان (حتّى نماز عصر) با همان وضو صحیح است.

12- برگزاری نماز جماعت ظهر جمعه

سؤال: طبق معمول مراسم ترحیم در مساجد برگزار مى گردد، که بعضاً در روز جمعه واقع مى شود; مسجد تا مصلاّى شهر حدّاقل یک کیلومتر فاصله دارد. با توجّه به تحقیقاتى که از حاضرین شده، کسى قصد شرکت در نماز جمعه ندارد، همان گونه که قصد تحقیر نماز جمعه هم در کار نیست. آیا مى شود اوّل وقت نماز را به جماعت خواند؟

 پاسخ: خواندن نماز جماعت در شرایط مزبور اشکالى ندارد; ولى بهتر است براى احترام نماز جمعه، جماعت را در وقت نماز جمعه ترک کنند.

13- مقدار نماز جمعه از نظر ساعت

 سؤال:در رساله توضیح المسائل آمده است: «وقت نماز جمعه از اوّل ظهر است به مقدارى که اذان و خطبه ها و نماز مطابق معمول انجام شود، و با گذشتن آن، وقت نماز جمعه پایان مى یابد.» مستدعى است مقدار زمان آن را از نظر ساعت بیان فرمائید.

 پاسخ: وقت نماز جمعه عبارتست از مقدار زمانى که براى ایراد خطبه ها به صورت متعارف و انجام نماز به طور متعادل لازم است، و ممکن است در حدود یک ساعت الى یک ساعت و ربع از اوّل زوال متعارف باشد، و بعد از آن وقت نماز جمعه مى گذرد.

14- رکوع اضافه بعد از قنوت در رکعت دوم نماز جمعه

 سؤال:امام جمعه اى در رکعت دوّم نماز پس از رکوع قنوت خواند، و بعد از قنوت اشتباهاً دوباره به رکوع رفت، تکلیف نماز امام جمعه و مأمومین چیست؟

 پاسخ: نماز امام و مأمومینى که همراه امام به رکوع اضافى رفته اند باطل است، و آنها که متوجّه اشتباه امام شده و به رکوع نرفته اند نماز خود را به صورت جمعه تکمیل مى کنند، و سپس احتیاطاً نماز ظهر را هم به جا مى آورند.

15- خواندن نماز مستحبی یا قضا بین خطبه و نماز جمعه

سؤال: اقامه نماز مستحبّى، یا قضا، یا استیجارى، پس از پایان خطبه و قبل از اقامه نماز جمعه چه حکمى دارد؟

 پاسخ: احتیاط ترک آن است.

16- دیر رسیدن به خطبه های نماز جمعه

 سؤال:اگر کسی به خطبه های نماز جمعه نرسد و یا وسط های آن برسد آیا باید نماز ظهر را نیز بخواند یا نیازی نیست ؟

پاسخ:  اعاده نماز ظهر لازم نیست ولی در رسیدن به خطبه ها کوتاهی نکنید.

17- بجا نیاوردن یکی از دو سجده توسط امام

سؤال: اگر امام در نماز جمعه در رکعت اول یک سجده کم بخواند و نماز را تمام کند آیا نماز اشکال ندارد؟ آیا برای جبران باید دوباره نماز جمعه را بخواند و یا دیگر نمی تواند بخواند و باید چهار رکعت ظهر نیت کند؟

 پاسخ: نماز امام صحیح است ولی مأمومین باید دو سجده خود را کامل کنند.

18- پشت کردن به امام جمعه در بین دو خطبه

 سؤال:در مشهد در ابتدای ایراد خطبه دوم به هنگام بردن نامهای شریف ائمه (علیهم السلام) نمازگزاران برمی‌خیزند و برای اسم حضرت رضا (علیه السلام) رو به سوی ایشان می‌کنند به طوری که در آن حالت رو به امام نیستند. آیا اساسا می‌توان ایستاد و اگر جواب مثبت است آیا می‌توان پشت به امام جمعه نمود؟

 پاسخ: پشت کردن به امام جمعه شرعا اشکال دارد ولی ایستادن و نشستن مانعی ندارد.

19- خواندن سوره حمد در پایان خطبه های نماز جمعه

 سؤال:آیا بعد از خطبه های نماز جمعه می توان به جای سوره ، سوره حمد خواند؟

پاسخ:  اشکالی ندارد.

20- نیت اعاده نماز ظهر در روز جمعه

 سؤال:در نماز جمعه حین خواندن نماز ظهر که واجب نیست نیت واجب کنیم یا مستحب؟

 پاسخ: به قصد احتیاط بخوانید.

21- کسی که به خطبه ها در نماز جمعه نرسد

 سؤال:اگر شخص دیر به خطبه های نماز جمعه برسد (مثلا در بین خطبه دوم برسد) یا فقط به نماز جمعه برسد، آیا باید نماز ظهرش را به طور جداگانه بعد از نماز جمعه بخواند؟

پاسخ:  نمازش صحیح است ولی احتیاط واجب آن است که عملاً تاخیر نیاندازد.

22- صحبت کردن یا حرکت کردن در بین خطبه ها

 سؤال:اگر در بین خطبه های نماز جمعه صحبت کنیم یا اینکه سر را برگردانیم آیا باید نماز ظهر را به طور جداگانه بعد از نماز جمعه به جا آوریم؟

 پاسخ: لزومی ندارد ولی این کارها را انجام ندهید.

23- عدالت در حاکم شرع و مرجع و امام جمعه و جماعت

 سؤال:آیا در مورد امام جماعت، امام جمعه، حاکم شرع و مرجع تقلید اصل بر عدالت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یا باید عدالت ایشان برای انسان ثابت شود؟

 پاسخ: عدالت امام جمعه و جماعت و حاکم شرع و مرجع تقلید شرط است منتها اثبات عدالت از طرق مختلف امکان پذیر است. مثلا امام جماعتی در مسجد معروف شهر ایستاده و افراد ظاهرالصلاحی به او اقتدا کرده اند، این مقدار کافی است و در مورد امام جمعه ها می دانیم تا تحقیق کامل درباره آنها نشود به این مقام منصوب نمی شوند

24- اگر در رکعت اول به جای قنوت به رکوع رفته

 سؤال:در رکعت اول نماز جمعه به دلیل اشتباه مکبر در تلفظ (به جای قنوت گفته شد رکوع) تعداد زیادی به رکوع رفتند و بعد متوجه شده و ایستادند. حکم نماز چیست؟ برای احتیاط بعد از اتمام نماز جمعه دو سجده سهو بجا آوردم و نماز ظهر را خواندم اما به سبب اینکه به نماز عصر برسم سریع خواندم و دچار شک بین سه و چهار شدم، به سبب کمی وقت اعتنا نکردم. لطفاً بفرمایید چه کنم؟

پاسخ:  ان شاءالله نماز جمعه صحیح بوده است.

25- ذکر گفتن در هنگام خطبه خواندن امام جمعه

سؤال: در هنگام ایراد خطبه اول و دوم نماز جمعه توسط امام، گفتن ذکر با تسبیح توسط مأمومین چه حکمی دارد؟

 پاسخ: اشکالی ندارد به شرط آنکه مانع از گوش دادن به خطبه ها نشود.

26- امامت مسافر در نماز جمعه

 سؤال:آیا شخص مسافر که نماز او قصر است می تواند امامت نماز جمعه را عهده دار شود؟

 پاسخ: اشکال دارد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -