انهار
انهار
مطالب خواندنی

فتاوای آیت الله العظمی وحید خراسانی (مدظله)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

نیابت از زنده در واجبات

سؤال 302 : مادر من در سن 46 سالگی دیابت گرفتند و نمی‌توانند روزه بگیرند ایشان 6 ماه روزۀ قضا به گردن دارند که مربوط به قبل از سن 46 سالگی است، کفاره روزه‌های ایشان پرداخت شده است، من روزه قضا ندارم آیا می‌توانم روزه های قرضی مادرم را بگیرم؟

جواب:خیر تا وقتی زنده هستند نمی‌توانید.

نیّت روزه قضای ماه مبارک بعد از ظهر

سؤال 303 :  آیا کسی که بعد از ظهر از خواب بیدار شده و در طول روز مبطلات روزه را انجام نداده و روزه قضای ماه مبارک به گردن او می باشد می تواند بعد از اذان ظهر نیت روزه بنماید؟

جواب: در مفروض سؤال نیت روزه قضای ماه مبارک بعد از اذان ظهر تا عصر بنابر احتیاط واجب صحیح نمی باشد.

نیّت روزه مستحبی بعد از اذان ظهر

سؤال 304 : آیا در روزه مستحبی در صورتی که چیزی که روزه را باطل نکرده انجام نداده است می شود بعد از اذان ظهر نیت کرد؟

جواب: در مفروض سؤال در صورتی که مقداری از روز باقی مانده باشد که در آن بتواند نیت روزه بکند روزه صحیح است.

دادن کفاره روزه به یک فقیر

سؤال 314 :  آیا می شود در کفاره روزه در اطعام شصت فقیر به یک فقیر به اندازه دو یا سه مرتبه اطعام دهد؟

جواب: کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را اطعام بدهد، نمی‌تواند یک نفر از آنها را دو مرتبه یا بیشتر سیر کند، یا به هر کدام از آنها بیشتر از یک مدّ طعام بدهد و زیادی را از کفاره حساب کند ولی می‌تواند فقیر را با عیال ( اگرچه صغیر باشند و در صورتی که از جهت سنّ به حدّی باشند که در مورد آنها اطعام عرفاً صدق کند) سیر نماید یا به ولی صغیر برای آن صغیر یک مدّ بدهد.

قبول روزه استیجاری برای کسی که روزه واجب به عهده دارد

سؤال 318 : آیا کسی که روزه واجب به عهده دارد می تواند روزه استیجاری را قبول نماید؟

جواب: بله، در فرض مذکور مانعی ندارد.

فدیۀ مریض و پیر

سؤال 324 : سؤال325: مادربزرگم 65ساله است و روزه هایش را گرفته و کفاره هم داده امسال نتوانسته روزه هایش را بگیرد، می‌تواند قبل از آمدن رمضان آینده کفاره روزه هایش را بدهد؟ (چرا که می‌گوید امیدوار نیست سال دیگر زنده باشد)

جواب: اگر بواسطه پیری روزه گرفتن برای او مشقت داشته لذا روزه نگرفته است قبل از رمضان آینده می‌تواند فدیه‌ای که بر او بواسطۀ نگرفتن روزه واجب شده بپردازد و روزه‌هایی که نگرفته قضا ندارد ولی اگر بواسطۀ مریضی روزه نگرفته چنانچه تا ماه رمضان سال آینده این مریضی استمرار پیدا کند و نتواند قضای روزه‌ها را بگیرد قضا ندارد و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد و در این فرض در صورتی که بداند که نمی‌تواند تا رمضان آینده قضای روزه ها را بگیرد پرداخت قبل از ماه رمضان سال آینده بنابر احتیاط واجب کافی نیست و در صورتی که شک داشته باشد تا رمضان آینده می‌تواند قضای روزه ها را بگیرد، بنابر فتوی پرداخت کافی نیست بنابر این ذمۀ ایشان از این تکلیف فارغ نمی‌گردد.

فدیه تأخیر

سؤال 325 : حکم کسی که قضای روزه ماه مبارک رمضان را تا سال بعد تأخیر بیاندازد چیست؟

جواب: اگر می‌توانسته  قضای روزه ماه  رمضان را بجا آورد ولی عمداً یک سال یا چند سال آن را تأخیر بیاندازد، باید قضای آن را بگیرد و از جهت تأخیر در سال اول برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد، و در صورتی که قصد گرفتن قضای روزه را داشته ولی عذری برای او پیش آمده و نتوانسته قضای آن را بجا آورد، باید قضای آن روزها را بگیرد و بنابر احتیاط واجب برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد، و امّا از جهت تأخیر سال های بعدی چیزی بر او واجب نیست.

دادن فدیه روزه نگرفتن چند روز، به یک فقیر

سؤال 326 : آیا کسی که در اثر مرض روزه های ماه مبارک را نگرفته می تواند فدیه و کفاره آن را به یک فقیر بدهد؟

جواب: کسی که باید برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد می‌تواند کفاره چند روز را به یک فقیر بدهد.

خوردن قرص در روزۀ ماه رمضان

سؤال 409 : اگر شخصی در روز ماه مبارک رمضان وقتی روزه است برای جلوگيری از حاملگی بايد قرصی بخورد. چون قرص مذبور هر 12 ساعت بايد خورده شود و هرگونه برنامه ريزی برای خوردن آن يکی از قرص‌ها را داخل وقت روزه قرار خواهد داد، تکليف چيست؟ اگر کسی روزه خود را با اين شرايط خورد، تکليف چيست؟

جواب: اگر بارداری خطر جانی برای مادر دارد و منع از بارداری راهی جز خوردن این قرص ندارد خوردن این قرص ها جایز است و الا خوردن روزه حرام  است و برای هر روز باید شصت فقیر را غذا دهید هر کدام 750 گرم یا شصت روز روزه بگیرد و قضای روزه‌ها را بجا‌آورید.

ساندن غبار به حلق

سؤال 410 : با توجه به اینکه مدتی است هوای برخی مناطق کشور تحت تاثیر گرد و غبار شدید قرار گرفته تا حدّی که منجر به کاهش دید و سختی تنفّس می‌شود با توجه به در پیش بودن ماه رمضان و ابطال روزه با گرد و غبار غلیظ لطفاً نظر فقهیتان را در مورد روزه گرفتن در این هوا برای کسانی که مجبورند در این مناطق زندگی و کار کنند بیان نموده و بفرمائید تکلیف مردم در این مناطق چیست؟

جواب: بنابر احتياط واجب رساندن غبار به حلق روزه را باطل می‌كند و بايد تا می‌تواند مواظبت نمايد تا غبار به حلق نرسد، هر چند با زدن ماسک باشد و اگر به واسطه باد، غباری پيدا شود و انسان با اين كه متوجه است مواظبت نكند و به حلق برسد بنابر احتياط واجب روزه باطل ميشود و اگر مواظبت نكند و غبار داخل حلق شود چنانچه يقين يا اطمينان يا گمان داشته كه به حلق نميرسد روزه اشكالی ندارد و همچنین اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند يا بی اختيار غبار به حلق برسد روزه باطل نمی‌شود بله آنچه اجتناب از آن دشوار است روزه را باطل نمی‌كند.

مفطر بودن سيگار کشيدن

سؤال 411 : آيا سيگار روزه را باطل مي‌کند يا خير (براي کسي که 25سال به سيگار اعتياد دارد)

جواب: بنابراحتياط واجب روزه را باطل مي کند ولي اگر کسي اين کار را انجام داد واجب است در بقيه روز از مفطرات (چيزهايي که روزه را باطل مي کند) پرهيز کند و قضاء و کفاره بنابر احتياط بر او واجب مي گردد. (استفتاء/14183) (منهاج 2/قبل از م 985 و م 1006) (رساله/م 1589)

احتلام پیش از اذان صبح

سؤال 412 : در ماه مبارک رمضان شخص مسافری شب محتلم شده و بعد از اذان صبح از خواب بیدار شده و متوجه جنابتش می‌گردد در صورتی که غسل را انجام دهد و از اذان صبح هم مفطری انجام نداده باشد و پیش از اذان ظهر به وطن رسیده و نیت روزه کرده باشد، آیا این روزه صحیح است یا باید قضای آن را بجا آورد؟

جواب: هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده، اگر چه بداند پيش از اذان، محتلم شده روزه او صحيح است

کفاره روزه ماه مبارک

سؤال 413 : کفاره خوردن عمدی روزه ماه مبارک رمضان چیست؟

جواب: کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان این است که یک بنده آزاد کند، یا دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام یک مدّ (که تقریباً ده سیر است) طعام، یعنی گندم یا آرد یا نان یا خرما و مانند اینها بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد بنابر احتیاط واجب بین تصدق به هر اندازه که می‌تواند و استغفار جمع نماید، و اگر امکان تصدق نبود استغفار کند، اگرچه یک مرتبه بکوید «استغفرالله» و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفاره بدهد.

کفاره قضای روزه ماه مبارک

سؤال 414 : اگر کسی قضای روزه ماه مبارک را گرفته ولی در طول روز عمداً کاری انجام داده که روزه باطل می شود آیا کفاره ای بر عهده اوست و کفاره آن در این صورت چقدر است؟

جواب:در قضای روزه ماه مبارک رمضان می‌تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید ولی اگر وقت قضا تنگ باشد (بنابر احتیاط واجب) نمی‌تواند روز ه را باطل نماید. و اما اگر بعد از ظهر عمداً کاری را که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، باید به ده فقیر هرکدام یک مدّ طعام بدهد و اگر نمی‌تواند باید سه روز روزه بگیرد و احوط آن است که پی در پی باشد.

کفاره افطار به حرام

سؤال 415 : من در ماه رمضان 3 سال پيش 2روز از روزه‌ام را به صورت حرام باطل نمودم و هنوز روزه قضايي نگرفته‌ام چه کنم؟

جواب: واجب است قضاء روزه های باطل شده را بگيريد  كفاره هم بر شما واجب است كه بنابر احتياط واجب كفاره جمع بر عهده شماست كه در اين احتياط واجب می‌توانيد به أعلم بعدی رجوع كنيد اگر أعلم بعدی كفاره جمع را برای عمل حرام شما واجب نميداند میتوانيد برای هر روز كه روزه تان را باطل نموديد غذا دادن به شصت فقير را به عنوان كفاره انتخاب نمائيد كه در اين صورت شصت روز روزه بر شما واجب نيست و نيز در صورت تاخير قضاء روزه از سالی كه فوت شده كفاره تأخير يعنی برای هر روز يک مدّ طعام واجب است. (استفتاء/10574) (منهاج 2/م 1009)

باطل کردن روزه به کار حرام (کفاره جمع)

سؤال 416 : اگر روزه دار روزه خود را با کار حرامی باطل کند کفاره آن چیست؟

جواب: اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند (چه آن چیز اصلاً حرام باشد مثل شراب و زنا، یا به جهتی حرام شده باشد مثل نزدیکی کردن با عیال خود در حال حیض) بنابر احتیاط، کفاره جمع بر او واجب می‌شود، یعنی باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند، یا به هرکدام آنها یک مدّ طعام بدهد، و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هر کدام آنها که ممکن باشد واجب  است انجام دهد، و بنابر احتیاط واجب استغفار هم بنماید.

مصرف کفارۀ غیر عمد

سؤال 1417 : آیا می‌توان مبلغ کفاره غیر عمد را به موسسات خیریه پرداخت نمود یا خیر؟

جواب: مصرف کفارۀ غیر عمد، فقیر مؤمن است و باید احراز شود که طعام به دست او می‌رسد.

جنب شدن بدون قصد در روزۀ ماه رمضان در اثر ملاعبه

سؤال 1419 : ماحكم من نام مع زوجته فی رمضان واجنب بدون الادخال ای مجرد ملاعبه وملاطفه مع زوجته وهو لا يعرف انّ عمله هذا يودی إلى اجنابه ولو كان يعلم لابتعد عنها؟

جواب: اذا لم یکن قاصداً لخروج المنی و لم یکن من عادته خروجه لکن سبقه المنی و خرج فان کان یحتمل خروجه احتمالاً معتداً به حینئذ فیجب علیه القضاء دون الکفارة و اذا کان مطئمناً بعدم الخروج لکنّه خرج اتفاقاً فلا یجب علیه القضاء فضلاً عن الکفارة.

روزه گرفتن در صورت بیماری معده

سؤال 1420 : اينجانب ناراحتي شديد معده دارم و به گفته دكتر متخصّص حق گرفتن روزه ندارم، آیا در این صورت هم روزه بر من واجب است و ترک آن گناه می‌باشد؟

جواب: روزه بر شما در صورتی که از گفتۀ دکتر اطمینان پیدا می‌کنید و یا احتمال عقلائی بدهید که منشاء خوف ضرر مهم باشد واجب نیست و گناهی بر شما نمی‌باشد و نزد خداوند متعال معذورید.

روزه گرفتن در صورتی که دکتر نهی کند

سؤال 1421 : اگر دکتر به شخصی بگوید روزه برای او ضرر دارد و او را از روزه منع نماید تکلیف آن چیست؟ آیا باید باید طبق گفته دکتر عمل کند؟

جواب: اگر از گفته دکتر گمان به ضرر یا خوف ضرر برای او حاصل شود واجب است که روزه نگیرد، و همچنین اگر دکتر حاذق بود، و مورد اطمینان و وثوق او باشد، و این شخص اطمینان به خطای دکتر نداشته باشد باز هم نباید روزه بگیرد و در غیر این دو صورت روزه  بر او واجب است.

خوف ضرر در موردی که دکتر بگوید ضرر ندارد

سؤال 1422 : اگر دکتر بگوید روزه گرفتن برای شما ضرر ندارد ولی ما می ترسیم که روزه برایمان ضرر داشته باشد می‌توانیم روزه بگیریم؟

در فرض مذکور در صورتی‌که ترس منشأ عقلایی داشته باشد روزه گرفتن جایز نیست.

روزه زن حامله

سؤال 1423 : تکلیف زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حمل او یا برای خودش ضرر دارد چیست؟

جواب: در فرض مذکور روزه او صحیح نیست و بعداً باید روزه خود را قضا بنماید،و در موردی که روزه برای حمل او ضرر داشته  باشد علاوه بر قضاء باید برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد، و احتیاط مستحب این است که در صورتی هم که روزه برای خودش ضرر دارد، یک مدّ طعام به فقیر بدهد

روزه زنی که بچه شیر می دهد

سؤال 1424 : آیا زنی که بچه شیر می دهد می تواند روزه بگیرد؟

جواب: اگر شیر او کم باشد و روزه برای بچه یا برای خودش ضرر داشته باشد جایز نیست روزه بگیرد بلکه باید بعداً قضای آن را بجا آورد، و این حکم در صورتی است که شیر خوردن این بچه از راه دیگری میسر نباشد، و اگر میسر باشد واجب است آن زن روزه بگیرد، و در صورتی که روزه برای بچه اش ضرر داشته باشد علاوه بر قضاء باید فدیه هم بپردازد، یعنی برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد، و احتیاط مستحب این است که درصورتی هم که روزه برای خودش ضرر داشته باشد، برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد.

راه های ثابت شدن اول ماه

سؤال 1425 : نظر ایشان در مورد تعیین اول ماه برای روزه گرفتن و اعلام عید فطر چیست؟ با توجه به اینکه چند سالی است که در این مورد بین مراجع اختلاف است چه حکمی حجت است؟

جواب: اول ماه به چند چيز ثابت مى شود: اول: آنكه خود انسان ماه را ببيند. دوم: عده اى كه از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا مى‌شود بگويند ماه را ديده‌ايم و همچنين است هر چيزى كه به واسطه آن يقين يا اطيمان پيدا شود. سوم: دو مرد عادل بگويند كه در يک شب ماه را ديده ايم ولى اگر صفت ماه را بر خلاف يكديگر بگويند اول ماه ثابت نمى شود و همچنين اگر قابل تصديق نباشند مثل اينكه آسمان صاف باشد و عده استهلال كنندگان زياد باشند و غير از اين دو ديگران هرچه دقت كنند نبينند. چهارم: سى روز از اول ماه شعبان بگذرد كه به واسطه آن اول ماه رمضان ثابت مى شود و سى روز از اول ماه رمضان بگذرد كه به واسطه آن اول ماه شوال ثابت مى شود.

ثبوت عید فطر به حکم حاکم شرع

سؤال 1426 : در حکمی مانند اعلام عید فطر از طرف حاکم شرع، اگر نظر مرجع تقلید و حاکم شرع یکی نبود باید به حکم کدامیک عمل کرد؟

جواب: ثبوت اول ماه به حکم حاکم شرع محل اشکال است.

شکّ در مقدار نماز و روزه‌ي قضا شده

سؤال 1427 : اينجانب در گذشته مقدار زيادي نماز و روزه نگرفته‌ام (بدون عذر شرعي) و تعداد آنها را هم نمي‌دانم، چه مقدار نماز و روزه و كفاره بر عهده من است؟

جواب: در مفروض سؤال اگر شک داريد كه چه مقدار نماز قضا بر عهده شماست مى توانيد به مقدارى كه يقين داريد كمتر از آن مقدار نيست اكتفاء كنيد اگرچه احتياط مستحب آن است كه آنقدر بخوانيد كه يقين كنيد ديگر نمازى به عهده شما نيست. و در روزه نيز در مفروض سؤال كه بدون عذر نگرفته ايد مى توانيد نسبت به قضا و كفاره به اقلّ كه همان مقدارى است كه مى دانيد از آن مقدار كمتر نيست اكتفاء كنيد. (استفتاء/11128) (منهاج 2/م 1046)


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -