انهار
انهار
مطالب خواندنی

ازدواج هاى حرام و جایز

بزرگ نمایی کوچک نمایی
ازدواج با خواهر زن با رضایت همسر
سؤال 14. زمانى که زنى در زوجیت مردى است، در صورتى که زن اجازه دهد آیا مرد مى تواند با خواهر او ازدواج کند؟
پاسخ: خیر، نمى تواند ازدواج نماید.
ازدواج با شوهر خاله
سؤال 15. آیا در ازدواج با شوهر خاله، اجازه خاله شرط است؟
پاسخ: اجازه او شرط است، ولى اگر بدون اجازه او عقد نمایند و بعدا وى بگوید به آن عقد راضى هستم، بنابر اقرب اشکال ندارد.
گرفتن خواهرزن
سؤال 16. اگر مادربزرگ، نوه ى دخترى خود را شیر بدهد، داماد او به همسرش حرام مى شود. آیا داماد پس از فوت مادرزن، مى تواند با خواهرزن خود ازدواج کند؟
پاسخ: نمى تواند، با خواهر زن ازدواج کند.
طلاق زن و ازدواج با خواهر زن
سؤال 17. اگر مردى براى این که با خواهر زن خود ازدواج کند، او را به شکل ظاهرى طلاق دهد، در حالى که زن در خانه او باقى بماند، آیا مرد مى تواند با خواهرش ازدواج کند؟
پاسخ: اگر طلاق شرعى دهد، مى تواند با او ازدواج نماید.
ازدواج با دختر خوانده
سؤال18. ازدواج با دختر خوانده چه وجهى دارد؟
پاسخ: اگر به او محرم نباشد، اشکال ندارد.
نهى اسلام از ازدواج هاى فامیلى
سؤال19. در بعضى از روایات اسلامى، از ازدواج هاى فامیلى نزدیک نهى شده است، با توجه به این مطلب، ازدواج حضرت على ـ علیه السّلام ـ با حضرت فاطمه ـ علیهاالسّلام ـ که با موافقت پیامبر ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلّم ـ بود، چه توجیهى دارد؟
پاسخ: هر چند خصوص این ازدواج به امر الهى بود؛ اما از این جهت استثنا نبود.
ازدواج با فرقه هاى منحرف
سؤال20. دادن و گرفتن دختر از فرقه هاى منحرف چه حکمى دارد؟
پاسخ: صلاح نیست و بعض موارد آن، منع شرعى دارد.
ازدواج با پدر داماد خود
سؤال21. ازداوج مادر با پدر شوهر دختر خویش جایز است؟
پاسخ: بله، جایز است.
ارتداد
سؤال22. مردى بعد از دخول به زوجه، به ارتداد فطرى مرتدّ شده است، اگر توبه کند مى تواند مجدّدا به زن رجوع کند؟
پاسخ: نمى تواند.
عدّه ى ارتداد
سؤال23. شوهرى مرتدّ شده و زن مسأله را نمى دانسته است، آیا از حین اطّلاع از مسأله باید عدّه نگهدارد یا از هنگام ارتداد که عقد منفسخ شده است؟
پاسخ: از حین ارتداد باید عده را محاسبه نماید.
ازدواج با مذاهب دیگر
سؤال24. آیا ازدواج مردان سنّى با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنى چه طور؟
پاسخ: در غیر ناصبى و غالى جایز است، ولى ازدواج مرد سنّى با زن شیعه کراهت دارد، به اختلاف مراتب در دورى از ایمان ـ به معناى اثنى عشرى بودن ـ ، و مى تواند در هر یک از زن و مرد به عناوین ثانویه حرام باشد و بدین لحاظ حکم موارد، مختلف است.

ازدواج با اهل تسنّن
سؤال25. آیا ازدواج زن شیعه بامرد سنّى جایز است یا خیر؟ بر فرض عدم جواز، آیا علاوه بر حرمت تکلیفى، محکوم به بطلان نیز هست؟
پاسخ: وضعا صحیح است.
ازدواج با کافره
سؤال26. اگر انسان در کشور کفر مشغول تحصیل باشد و نتواند با زن مسلمان ازدواج کند، آیا با زن کافره مى تواند ازدواج کند؟
پاسخ: ازدواج موقت با زنان اهل کتاب جایز است.
ازدواج دختر شیعه با سایر فرقه هاى مسلمان یا اهل کتاب
سؤال27. ازدواج دختران شیعه اثنى عشریه با مردان داراى عقاید دیگر (فرقه هاى دیگر مسلمانان و یا اهل کتاب) چه حکمى دارد؟
پاسخ: اجتناب نمایند که یا فى الجمله حرام تکلیفى است یا حرام تکلیفى و وضعى مى باشد، واللّه العالم.
ازدواج با دخترى که از فرقه اهل حق است
سؤال28. مى خواهم با دخترى که از فرقه اهل حق است ازدواج کنم، آیا جایز است؟
پاسخ: خیر، جایز نیست.
دختر ربیبه
سؤال29. آیا دختر ربیبه مثل خود ربیبه محرم است؟ دختر ربیب و دختر پسر زن، چه حکمى دارد؟
پاسخ: بلى، محرم هستند.
زن شوهردار
سؤال30. آیا زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدى مى شود؟
پاسخ: بله.
حرمت دختر مزنّى بها
سؤال31. اگر شخصى پس از خواستگارى از دخترخاله ى خود و قبل از عقد، با خاله خود زنا کند و پس از متوجّه شدن توبه کند، آیا مى تواند با دخترخاله ازدواج کند یا خیر؟ اگر خاله، خواهر صُلبى مادر نباشد، یعنى فقط از جانب مادر مشترکند، آیا حکم تفاوتى مى کند و مراد از قبل از ازدواج قبل از عقد است یا قبل از خواستگارى و مراسم مقدّماتى؟
پاسخ: نمى توانند باهم ازدواج کنند، على الاحوط (مسأله 1913 رساله) و فرقى بین انواع خاله ها نیست و مراد از «قبل از ازدواج» قبل از عقد است.
برادر و خواهر ناتنى
سؤال32. حرمت ازدواج برادر با خواهر، از طرف پدر است یا مادر؟ یعنى اگر پدرها یکى باشند و مادرها مختلف و یا بالعکس مى توانند باهم ازدواج کنند؟
پاسخ: دو نفر اگر از پدر یکى باشند یا از مادر یکى باشند یا از هر دو، خواهر و برادر هستند و نمى توانند باهم ازدواج کنند.
اختلاف در بقاى عقد
سؤال33. در صورت اختلاف بین زن و مردى، در مورد این که عقد نکاح سابق به قوّت خود باقى است و یا به علل شرعى ـ مثل طلاق و فسخ ـ زوجیّت خاتمه یافته است، قول کدام یک معتبر و مقدّم است؟
پاسخ: قول به بقاى زوجیّت مقدّم است.
ازدواج با بستگان نزدیک
سؤال34. لطفا نظر مبارک را در رابطه با ازدواج با بستگان نزدیک بیان فرمایید؟
پاسخ: شرعا جایز است و در بعض موارد آن مطلوب هم هست.
ازدواج با زنان فاحشه
سؤال35. آیا ازدواج کردن با زنان فاحشه حرام است؟ آیا این گونه زنان مرتدّ هستند؟ آیا مى توان به قول آن ها مبنى بر نداشتن همسر اعتماد کرد؟
پاسخ: مرتدّ نیستند و ازدواج با آنان قبل از توبه مکروه است و قبول قول آن ها مانعى ندارد؛ هر چند مستحب است عفّت را استعلام کند.
ازدواج با جنّ
سؤال36. آیا ازدواج دختر با جنّ جایز است؟
پاسخ: چون معرضیّت زیادى براى فتنه و منازعه دارد و خوف خطر دارد، خلاف احتیاط است و بر تقدیر جواز، احوط متعه است یا این که طورى باشد که شرط کنند ـ به نحو شرط نتیجه ـ وکالت را که اختیار طلاق با دختر باشد. البته در صورتى که از جهت اسلام و ایمان کفو باشند.
جواز ازدواج غیر سیّد با سیّده
سؤال37. زن سیّده با مرد غیر سیّد مى تواند ازدواج کند یا خیر؟ آیا کفو یکدیگر هستند؟
پاسخ: مسلمان کفو مسلمان است و ازدواج آن ها اشکال ندارد.
ازدواج مبتلایان به ایدز
سؤال38. آیا شخص مسلمانى که به ایدز مبتلا مى باشد، مى تواند دختر مسلمانى را به عقد خود درآورد؟
پاسخ: عقد بلامانع است، ولى اگر وطى همراه با ضرر و موجب سرایت مرض است، ممکن است حکم وجوب تمکین برداشته شده باشد.

ازدواج با فرد زناکار
سؤال39. زنى که در دوران عقد یا زمان عدّه مرتکب زنا شود و بعدا با اطلاع ولىّ او از این موضوع، به عقد زانى درآید، ازدواج آن ها جایز است؟ حکم فرزندانى که حاصل مى شود چه مى باشد؟
پاسخ: عقد باطل است، مگر این که زنا در عده ى طلاق بائن یا عده ى وفات بوده باشد و فرزندان آن ها مادامى که نمى دانستند عقد باطل است، ولد شبهه هستند و لحوق شرعى به آن ها دارند.
ازدواج با خواهر و دختر مفعول
سؤال40. شخصى با پسرى لواط کرده است، ولى شکّ دارد که در زمان این عمل بالغ بوده یا نه، آیا ازدواج او با خواهر یا دختر یا مادر آن پسر جایز است؟
پاسخ: به مسأله ى 1923 رساله رجوع شود.
سؤال41. اگر دو پسر عمو یا دو پسر خاله در کودکى با هم لواط کرده اند، آیا یکى از آن ها نمى تواند با خواهر دیگرى ازدواج کند؟
پاسخ: مادر، خواهر و دختر کسى که لواط داده به لواط کننده حرام است، اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولى اگر کمان کند که دخول نشده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمى شوند.
سؤال42. اگر کسى از روى جهل و نادانى با کسى لواط کرده باشد و سپس توبه کند آیا مى تواند خواهر او را بگیرد؟
پاسخ: خیر، نمى تواند.
سؤال43. آیا آیه «إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا» شخص لواط کننده با خواهر ملوط را شامل نمى شود و باعث این نمى شود که ازدواج آن ها صحیح باشد؟
پاسخ: خیر، باعث آن نمى شود.
سؤال44. اگر قبل و بعد از بلوغ عمل شنیعى انجام شود و مطمئنا به مقدار اندک هم دخول نشده، آیا مى توان با خواهر آن پسر ازدواج کرد؟
پاسخ: اگر دخول نشده، منعى ندارد.
سؤال45. در رساله آمده: «مادربزرگ و مادر و خواهر و دختر پسرى که لواط داده بر لواط کننده حرام است، اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند». سؤال این که شخصى در سنّ 12 سالگى دست به چنین عملى زده و بعدا هم خواهر آن پسر را گرفته و داراى فرزندانى است، چون مسأله را نمى دانسته، و تازه متوجّه شده که آن زن بر او حرام است، حکم مسأله چیست؟ اگر باید از هم جدا شوند، زن از نظر مهریه و نفقه چه حکمى دارد؟ آیا زن مى تواند بگوید من همه ى مهریه و نفقه ام را مى خواهم؟
پاسخ: در فرض مسأله اگردر لواط دخول واقع شده، زوجه بر شوهر خود حرام مؤبّد است و باید از یکدیگر جدا شوند و مرد هم باید تمام مهریّه ى زوجه را که مهر المثل است بپردازد و زن نفقه ندارد و نسبت اولاد هم به پدر و مادر محفوظ است و اولاد شرعى آن ها مى باشند، واللّه العالم.
لواط با برادر همسر
سؤال46. من فعلاً داراى همسر و چند فرزند هستم، ولى در زمان طفولیّت با برادر همسرم، متأسفانه لواط کرده ام. در موقع ازدواج هم ملتفت بودم، ولى به خاطر مادرم قبول کردم و فعلاً بسیار ناراحتم، بفرمایید تکلیفم چیست؟
پاسخ: اگر یقین به دخول در فعل لواط دارید، واجب است فورا از همسرتان جدا شوید و به هم حرام هستید.
ازدواج در عدّه ى رجعیّه با خواهر زن
سؤال47. هر گاه زوجه مطلّقه رجعیّه فوت کند، آیا شوهر وى در عدّه ى او مى تواند با خواهر آن زن ازدواج کند؟
پاسخ: بله، مى تواند.
عدم رعایت عدّه
سؤال48. دخترى نامزد جوانى بوده است و براى رعایت مسایل شرعى، صیغه ى عقد موقّت خوانده بودند و باهم خلوت مى کردند و جوان از راه دُبر با دختر نزدیکى مى کرده است. ولى بعد از مدّتى از هم جدا مى شوند و دختر که جاهل بوده و نمى دانسته این آمیزش هم عدّه دارد، در زمان عدّه ى شرعى به عقد دایم دیگرى درآمده و فعلاً بعد از چند سال زندگى متوجّه شده است، حکم او چیست؟
پاسخ: اگر نزدیکى شوهر دوم در زمان عده نبوده، عقد باطل است، ولى زن بر او حرام نمى شود، بلکه مى تواند بعدا زن را عقد نماید.
کسى که اهل نماز نیست
سؤال49. آیا ازدواج با دخترى که به ظاهر مسلمان است ولى اهل نماز نیست، مثل ازدواج با کافر است؟
پاسخ: خیر.
ازدواج با مادرزن فرزند
سؤال50. آیا ازدواج پدر با مادر زن فرزند خویش شرعا جایز است؟
پاسخ: جایز است.
ازدواج خنثى
سؤال51. آیا ازدواج دو خنثى با یکدیگر جایز است؟
پاسخ: صحیح نیست.
سؤال52. اگر دو نفر خنثى با یکدیگر ازدواج نمایند و بعد از مدّتى معلوم شود که هر دو مذکّر یا مؤنّث هستند، تکلیف چیست؟
پاسخ: باید از یکدیگر جدا شوند

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -