انهار
انهار
مطالب خواندنی

8- تبعیت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسأله 210) تبعیّت آن است که چیز نجسی بواسطهٔ پاک شدن چیز نجس دیگر1 پاک شود2.

این مسأله دررساله آیت الله مظاهری نیست.

1- خوئی، تبریزی، سیستانی: بواسطهٔ پاکی چیز دیگر...

2- بهجت: و همین طور است کودکی که در جنگ با مسلمانان از کفار اسیر می شود که به سبب تبعیت مسلمان اسیر کننده، پاک می گردد.

مکارم: تبعیّت آن است که چیزی به تبع چیز دیگری پاک شود که شرح آن در مسائل آینده خواهد آمد.

(مسأله 211) اگر شراب سرکه شود، ظرف آن هم تا جایی که شراب1 موقع جوش آمدن به آنجا رسیده  پاک می شود2 و کهنه و چیزی هم که معمولاً روی آن می گذارند اگر به آن رطوبت نجس شود3 پاک می گردد4. بلكه اگر موقع جوشیدن، سربرود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن پشت ظرف هم پاک می شود.

1- مکارم: یا انگور...

2- اراکی: [پایان مسأله].

3- خوئی، سیستانی، تبریزی، وحید: اگر با آن نجس شده ...

4- گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی، وحید: ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتیاط واجب آن است که بعد از سرکه شدن شراب، از آن اجتناب کنند.

سیستانی: ولی اگر به علّت جوشش پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، بنابراحتیاط واجب با تبعیّت پاک نمی شود.

مکارم: اگرمعمولاً به آن رطوبت نجس شود آن هم پاک می گردد؛ امّا اگر موقع جوشش سربرود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن پشت ظرف پاک نمی شود.

مظاهری: اگر شراب سرکه شود، ظرف آن و پارچه و چیزی هم که معمولاً روی آن می گذارند پاک می گردد...

*****

بهجت: مسأله- اگر شراب سرکه شود اطراف داخل ظرف نیز با پاک شدن آن پاک می شود.

زنجانی: مسأله- اگر شراب سرکه شود داخل ظرف که به شراب نجس شده پاک می شود ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شده است، باید بعد از سرکه شدن شراب نیز از آن اجتناب کنند.

مسائل اختصاصی

گلپایگانی، صافی: مسأله 217- ظرفی که آب انگور در آن جوش می آید و چیزهایی که مانند کفگیر برای پختن آب انگور، به کار می رود - بنابرقول به نجاست آب انگور جوشان - بعد از کم شدن دو قسمت آب انگور پاک می شود، ولی [در مسأله 113] گذشت که آب انگور به جوشیدن نجس نمی شود.

خوئی، تبریزی، وحید: مسأله 217- سیستانی: مسأله 210- بچۀ  کافر به تبعیّت در دو مورد پاک می شود:

1- کافری که مسلمان شود طفل او در پاکی تابع اوست و همچنین اگر جدّ طفل یا مادر یا جدّهٔ او مسلمان شوند*.

2- طفل کافری که به دست مسلمانی اسیر گردد، و پدر یا یکی از اجداد همراه او نباشد؛ در این دو مورد پاکی طفل به تابعیّت مشروط به این است که طفل در صورت ممیّز بودن، اظهار کفر ننماید.

*سیستانی: ولی حکم به طهارت در این مورد مشروط به آن است که بچه همراه آن تازه مسلمان و تحت سرپرستی او باشد و همچنین کافری نزدیک تر از او همراه آن بچه نباشد...

زنجانی: مسأله 216- فرزندان نابالغ کفّار بعد از مسلمان شدن یکی از پدر یا مادر یا جدّ یا جدّهٔ نزدیک پاک می شوند، مگر اینکه ممیّز باشد و اظهار کفر کنند.

زنجانی: مسأله 218- آب انگور اگر جوش بیاید و پیش از آنکه دو سوم آن کم شود یا سرکه شود به جایی بریزند، بنابر احتیاط باید آنجا را آب بکشند؛ ولی داخل ظرفی که آب انگور در آن جوش می آید و چیزهایی مانند کفگیر که  برای پختن آب انگور به کار می رود و در آن قرار دارد، بعد از سرکه شدن یا  کم شدن دو سوم آب انگور پاک می شود.

مکارم: مسأله 230- فرزندان نابالغ کفّار بعد از ایمان آوردن پدران آنها پاک می شوند.

مظاهری: مسأله 185- کافری که مسلمان شود اطفال نابالغ او در احکام اسلام تابع او می باشند؛ و  همچنین است اگر جدّ طفل نابالغ یا مادر یا جدّه او مسلمان شود، گرچه پدر او کافر باشد؛ و همچنین است طفل کافری که بدست مسلمان اسیر شود.

(مسأله 212) تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می دهند و پارچه ای که با آن عورت میت را می پوشانند و دست کسی که او را غسل می دهد1 و همینطور کیسه و صابونی که با آن شسته می شود بعد از تمام شدن غسل پاک می شود.

1- خوئی، تبریزی، وحید: تمام این چیزها که با میت شسته شده است بعد از تمام شدن غسل، پاک می شود.

سیستانی: تمامی این موارد ـ به مقداری که معمولاً موقع غسل، با میّت و آب‌هایی که بر او ریخته، در تماس است ـ بعد از تمام شدن غسل، پاک می‌شود. ولی لباس و بدن غسّال و سایر وسایل غُسل دادن بنا بر احتیاط واجب به تبعیت پاک نمی‌شوند و نیاز به شستن جداگانه دارند.

اراکی، گلپایگانی، مکارم، بهجت، صافی، نوری، مظاهری: بعد از تمام شدن غسل پاک می شود.

زنجانی: بعد از تمام شدن غسل پاک می شود و همچنین پیراهن میّت، در جایی که معمولاً از زیر پیراهن غسل داده می شود.

(مسأله 213) کسی که چیزی را با دست خود آب می کشد (اگر دست به آن چیز با هم آب کشیده شود1) بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم پاک می شود.

این مسأله در رساله آیات عظام : زنجاني، مكارم و مظاهری نیست.

1- [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: گلپایگانی، بهجت و صافی نیست]

*****

خوئی، تبریزی، سیستانی، وحید: مسأله- کسی که چیزی را آب می کشد، بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم که با آن چیز شسته شده پاک می شود. (سیستانی: همچنین در تطهیر لباس با ماشین‌‌های لباس شویی، بعد از پاک شدن لباسها محفظه گردان ماشین و قسمت داخلی درب ماشین هم (که عرفاً وسیله شستشو به حساب می‌آیند) با تبعیت پاک می‌‌شوند و نیاز به آب کشیدن ندارند.)

(مسأله 214) اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل، آب بکشند1 و به اندازه معمول فشار دهند تا آبی که روی آن ریخته اند جدا شود2، آبی که در آن می ماند پاک است3.

1-  فاضل: اگر لباس و مانند آن را آب بکشند...

زنجانی: به تعدادی که لازم است آب بکشند...

2- سیستانی: تا آبی که با آن شسته شده جدا شود...   مکارم: تا آب از آن خارج شود...

3- خوئی، تبریزی: بلکه آبی که از او جدا شده نیز پاک است به تفصیلی که در مسأله (27) گذشت.

وحید: و حکم آبی که از آن جدا می شود در مسأله (27) گذشت.

(مسأله 215) ظرف نجس را که با آب قلیل آب می کشند1، بعد از جدا شدن آبی که برای پاک شدن، روی آن ریخته اند2 قطره های آبی که 3 در آن می ماند پاک است4.

1- مکارم: قطره هایی که آخر کار در آن می ماند، پاک است.

2- سیستانی: بعد از جداشدن آبی که برای پاک شدن با آن شسته شده، آب کمی که در آن می ماند پاک است.

3- خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، زنجانی، فاضل، بهجت، وحید: آب کمی که...

4- خوئی، تبریزی: و همچنین است آبی که از او جدا شده به تفصیلی که در مسأله (27) گذشت.

وحید: و حکم آبی که از او جدا می شود در مسأله (27) گذشت.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -