انهار
انهار
مطالب خواندنی

مصرف زکات

بزرگ نمایی کوچک نمایی
قرض دادن از زکات
سؤال1800. آیا مى‏شود براى کار خیر از پول زکات به مردم قرض داد؟
پاسخ: قرض دادن جزو مصرف زکات نیست، اگر در مورد سبیل‏اللّه‏ باشد، جایز است.
صرف زکات در مدرسه‏سازى
سؤال1801. نظر به این که کمبود فضاهاى آموزشى در اکثر نقاط کشور از مشکلات عمده‏ى دولت و ملّت به حساب مى‏آید و با عنایت به این که یکى از موارد مصرف زکات «فى سبیل‏اللّه‏» مى‏باشد، مستدعى است نظر مبارک را در خصوص تخصیص این مورد از زکات به امر مقدّس مدرسه‏سازى مرقوم فرمایید؟
پاسخ: مدرسه‏اى که منفعت عمومى و دینى دارد که نفع آن به عموم مسلمانان مى‏رسد و براى اسلام نفع دارد، جزو فى سبیل‏اللّه‏ است که بنابر احوط شرط است که منبع مالى دیگرى براى ساختن آن نباشد.
صرف سهم غارمین در دین خود
سؤال1802. فردى واجب الزکاة مى‏باشد، در حالى که خودش بدهکار است، آیا مى‏تواند آن زکات را از جهت سهم غارمین در بدهکارى خودش مصرف کند؟ آیا فقیر مى‏تواند زکاتش را خودش بردارد؟
پاسخ: نمى‏تواند زکات را از جهت سهم غارمین در بدهکارى خودش مصرف کند، همان گونه که فقیر نمى‏تواند زکاتش را خودش بردارد، هر چند مى‏توانند از دیگران، با وجود سایر شرایط، زکات بگیرند.
صرف زکات در کتابخانه و کتاب
سؤال1803. آیا مى‏توان از زکات براى تأسیس کتابخانه، خرید و نشر کتاب‏هاى مذهبى و اداره‏ى آن بهره گرفت؟
پاسخ: بله، مى‏توان.
پرداخت زکات به معلّم قرآن
سؤال1804. اگر کسى را جهت تعلیم قرآن به اطفال مؤمنین اجیر نمایند، آیا جایز است مال الاجاره را از زکات پرداخت نمایند، آیا در مورد مزبور نیاز به اجازه‏ى حاکم دارد؟
پاسخ: ظاهرا نیاز به اجازه ندارد.
پرداخت زکات به مبلّغ
سؤال1805. اگر مؤمنین در ایّام تبلیغى رمضان یا محرّم قدرت مالى براى دعوت مبلّغ نداشته باشند؛ آیا از پول زکات مى‏توانند براى این امر اقدام کنند؟
پاسخ: ظاهرا مى‏توانند.
میزان مصرف زکات در مورد «فى سبیل اللّه‏»
سؤال1806. چه مقدار زکات را مى‏توان «فى سبیل اللّه‏» مصرف کرد؟
پاسخ: هر مقدارى که مورد نیاز آن باشد؛ به شرط این که بنابر احوط منبع مالى دیگرى براى وصول به آن نباشد.
فرستادن بچه‏هاى بى‏بضاعت به مدرسه با زکات
سؤال1807. آیا مى‏توان زکات را صرف فرستادن بچّه‏هاى افراد بى‏بضاعت به مدرسه نمود؟
پاسخ: با ملاحظه‏ى جهت «فى سبیل الخیر» بودن مانعى ندارد، به شرط آن که منابع مالى دیگرى براى این امر وجود نداشته باشد.
ترجیح بین فقیر یا مسجد نیمه کاره در صرف زکات
سؤال1808. اگر در شهرى هم فقیر مستحقّ و هم مسجد نیمه کاره باشد، در مصرف زکات اولویت با کدام یک مى‏باشد؟
پاسخ: هر کدام که در نیاز و احتیاج اولویت دارند.
مصرف زکات در تهیه‏ى جهیزیه‏ى دختر فرد دیگر
سؤال1809. کسى فقیر نیست؛ ولى توانایى تهیه‏ى جهیزیه دخترش را ندارد، آیا زکات را مى‏توان به این فرد داد؟
پاسخ: اگر تهیه جهیزیه او در عناوین دیگر غیر از فقر ـ از مصارف زکات ـ قرار مى‏گیرد، جایز است.
دادن زکات به کودک فقیر نابالغ
سؤال1810. آیا مى‏توان زکات را به کودک فقیر نابالغ داد یا حتما باید به سرپرست او داده شود؟
پاسخ: باید به سرپرست و ولىّ او داد.
مصرف زکات در آزاد کردن زندانى چک بى‏محل
سؤال1811. اگر کسى به دلیل کشیدن چک بى‏محل در زندان باشد، آیا مى‏توان زکات را جهت رهایى او به کار برد؟
پاسخ: براى اداى قرض او مى‏شود داد.
پرداخت زکات متوفّى به جاى بدهى او
سؤال1812. اگر کسى که بدهکار است فوت کند و مالى داشته باشد که زکات بر آن واجب شده است، آیا مال زکوى را مى‏توان از بابت پرداخت بدهى طلب‏کاران، بابت قرض او پرداخت نمود؟
پاسخ: خیر، نمى‏توان.
استفاده از زکات براى ساختن انبار عمومى
سؤال1813. آیا اهالى روستا مى‏توانند براى ساختن انبار براى نگهدارى کالاهاى سهمیّه عموم اهالى از زکات استفاده کنند؟
پاسخ: اگر مورد نیاز مسلمین است و محلّى دیگر براى هزینه ساخت آن نیست، مانعى ندارد.
مصرف زکات در خرید پارچه کفن براى عموم
سؤال1814. در غسّال خانه روستاى ما گاهى اوقات به علت عدم وجود کفن دچار مشکل مى‏شویم. لطفا بفرمایید آیا از پول زکات شخص یا اشخاصى مى‏توان چند طاقه پارچه خرید و در غسال‏خانه براى همه‏ى مسلمین قرار داد؟
پاسخ: نسبت به میّتى که ترکه به قدر کفن ندارد و متبرّعى هم نیست، مانعى ندارد.
صرف زکات در اماکن عمومى که افراد متمکّن نیز از آن استفاده مى‏کنند
سؤال1815. آیا زکات را مى‏توان صرف در اماکن عمومى کرد که افراد متمکّن نیز از آن استفاده مى‏کنند؟
پاسخ: اگر منفعت عمومى و دینى دارد، جایز است.
تعمیر قبرى که منسوب به امامزاده است از محل زکات
سؤال1816. از گذشته قبرى به عنوان امام‏زاده شهرت یافته، امّا شجره‏نامه آن دقیقا معلوم نیست. آیا تعمیر آن از زکات جایز است؟
پاسخ: ظاهرا مانعى ندارد، اگر تعمیر ضرورى شده و راه دیگرى جز زکات نیست.
مصرف زکات در ساخت دستشویى براى اهل تسنن
سؤال1817. در منطقه‏ى بلوچستان در اثر فقر مادّى و فرهنگى، مردم آن حتى از داشتن سرویس بهداشتى محرومند. در این صورت، آیا مى‏توان براى آن‏ها از زکات دستشویى ساخت؟ (لازم به توضیح است که اکثر آن‏ها از برادران اهل سنت هستند).
پاسخ: مبنى بر اندراج تحت یکى از دو سهم است که توضیح آن در جامع المسائل، ج 2، ص 113 آمده است.
صرف زکات در خرید کتب علمى
سؤال1818. اگر یک دانش‏آموز دبیرستانى یا دانشجوى دانشگاهى نیاز به کتاب‏هاى علمى ـ مانند فیزیک، ریاضى، شیمى و... ـ داشته باشد، آیا پدر مى‏تواند جهت این امور براى فرزندش از زکات هزینه کند؟
پاسخ: اگر ایمن از تضرّر ایمانى به بعض لوازم آن‏ها باشد مى‏تواند؛ وگرنه نمى‏تواند.
خرید ظروف وقفى از محل زکات
سؤال1819. آیا مى‏توان زکات را براى خرید ظروف وقفى براى مسجد صرف کرد؟
پاسخ: اگر محلّ دیگرى بنابر احوط براى تهیه آن‏ها نیست و مورد نیاز است، جایز است.
خریدن کتب دینى براى خود از زکات اموال
سؤال1820. آیا طلبه مى‏تواند زکاتش را صرف خرید کتب دینى براى خود نماید؟
پاسخ: خیر، نمى‏تواند.
استفاده از زکات در برگزارى مسابقات قرآنى بین دانش‏آموزان
سؤال1821. آیا از وجوهات حاصل از زکات مى‏توان براى برگزارى مسابقات قرآنى و نشر فرهنگ دینى بین دانش‏آموزان استفاده کرد؟
پاسخ: جایز است.
مصرف زکات در کمک به سیل‏زدگان و زلزله‏زدگان
سؤال1822. آیا وجوهات شرعى ـ مانند خمس و زکات ـ را مى‏توان در مواردى مانند کمک به سیل‏زدگان و زلزله‏زدگان مصرف کرد؟
پاسخ: در زکات جایز است؛ و در خمس از سهم امام ـ علیه‏السّلام ـ مجاز است، البته پس از استجازه‏ى از مقلَّد (مرجع تقلید) در مقدارى که مى‏خواهد مصرف کند.
مصرف زکات در کمک به زلزله زدگان و قحطى زدگان سایر کشورها
سؤال1823. آیا مى‏توان زکات را براى کمک به زلزله زدگان اندونزى یا قحطى زدگان اتیوپى فرستاد؟
پاسخ: اگر مسلمان یا مؤلفه باشند، جایز است؛ آن جا که مصالح اهل ایمان غایت مقصوده است.
اولویت در بین موارد مصرف زکات
سؤال1824. در بین موارد مصرف زکات، اولویت به چه ترتیب مى‏باشد؟
پاسخ: هر چه اهمیت بیشترى داشته باشد، در اولویت قرار مى‏گیرد که به حسب موارد مختلف است.
دادن مواد غذایى به عنوان زکات
سؤال1825. آیا به عنوان زکات مى‏توان به فقرا مواد غذایى داد؟
پاسخ: اگر به عنوان دفع قیمت است، احوط محافظت بر نقد است، مگر گیرنده به کالا راضى باشد.
ذبح گاو و گوسفند متعلق به زکات و تقسیم گوشت آن بین فقرا
سؤال1826. آیا در زکات گاو و گوسفند، مى‏توان حیوان را سر برید و گوشت آن را بین چند فقیر تقسیم نمود؟
پاسخ: اگر قیمت کم نشود و با تراضى با گیرندگان باشد، مانعى ندارد

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -