انهار
انهار
مطالب خواندنی

موانع رسیدن آب به پوست

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات وضو (آیت الله العظمی بهجت قدس سره)
موانع رسیدن آب به پوست
لاک و لوازم آرایش
سؤال 599. آیا لاک و لوازم دیگر آرایشى که زنان استفاده مى کنند براى وضو گرفتن اشکالى ایجاد مى کند؟
پاسخ: لاک و امثال آن که جرمیّت دارد، مانع از رسیدن آب به پوست است، لذا باید قبل از وضو آن ها را برطرف کند.
خط لب و خط ابرو
سؤال 600. کاشتن خط لب و ابرو آیا مانع از رسیدن آب مى شود؟ وضو در این صورت صحیح است؟
پاسخ: وضو صحیح است.
حنا بستن دست و ناخن
سؤال 601. خضاب کردن دست و ناخن با حنا چه حکمى دارد؟
پاسخ: براى وضو و غسل مانعى ندارد.
بلند گذاشتن ناخن
سؤال 602. آیا بلند گذاشتن ناخن در وضو اشکال ایجاد مى کند؟
پاسخ: اشکال ندارد، فقط باید به زیر آن قسمت هاى بلند از ناخن، آب برسد.
زود گرفتن وضو براى آرایش بعدى
سؤال 603. اگر زنى براى این که بعدا مى خواهد آرایش کند زودتر وضو بگیرد آیا در نیّت او خللى وارد مى شود یا وضوى او صحیح است؟
پاسخ: اگر قبل از وقت نماز باشد باید به نیّت استحباب، وضو بگیرد، نه براى خواندن نماز واجب.
سرمه در وضو
سؤال 604. ابروهاى من ریخته و در دانشگاه مجبورم از سرمه استفاده کنم، وظیفه من در مورد وضو و نماز چیست؟
پاسخ: اگر سرمه مانع رسیدن آب به پوست است، لازم است برطرف شود.
داروى تقویت مو
سؤال 605. داروهایى که براى جلوگیرى از ریزش موى سر با تجویز پزشک استفاده مى شود، آیا براى وضو اشکال ایجاد مى کند.؟
پاسخ: اگر مانع رسیدن آب به پوست است، باید برطرف شود و اگر ضرورت دارد، وظیفه ى او جبیره است و احتیاطا تیمم هم ضمیمه کند خوب است.
موى مصنوعى و رسیدن آب به پوست
سؤال 606. آیا موى مصنوعى در وضو و غسل، مانع از رسیدن آب به پوست مى شود؟
پاسخ: اگر به پوست چسبیده است، مانع است.
بودن مانع از رسیدن آب به پوست
سؤال 607. پوست بدن اینجانب بسیار چرب است. آیا چربى آن در وضو و غسل، مانع از رسیدن آب به پوست است؟
پاسخ: اگر جرم ندارد که مانع از رسیدن آب به پوست باشد، اشکال ندارد. اما اگر احراز کند که صورت یا دست ها به قدرى چرب است که آب به پوست نمى رسد، اوّل محل وضو را از چربى خشک کند و بعد وضو بگیرد.
عدم مانعیّت رنگ ساعت مچى
سؤال 608. بر روى مچ دستم آثار رنگى که از ساعت مچى نشأت گرفته باقى مانده است، آیا براى وضو گرفتن اشکال دارد؟ با توجّه به این که اثر باقى مانده پاک نمى شود.
پاسخ: رنگ بدون جرم، مانع حساب نمى شود.
رنگ مو
سؤال 609. رنگى که خانم ها براى موى سر استفاده مى کنند، آیا مانع از صحّت مسح در وضو مى شود؟
پاسخ: بعد از برطرف کردن جرم، رنگ تنها مانع از مسح نمى شود.
کاشتن ناخن مصنوعى
سؤال 610. اخیرا افرادى که فاقد ناخن هستند، به وسیله پیشرفت علم پزشکى مى توانند ناخن مصنوعى بکارند.
1) حکم شرعى کاشتن ناخن مصنوعى را بیان فرمایید.
پاسخ: شخصى که اصلاً ناخن ندارد و مى خواهد ناخن مصنوعى بکارد، آن ناخن جزو بدن او نمى شود، چون رشد و نموّ ندارد و از اوّل این کاشتن جایز نیست، چون اضطرار ندارد.
2) در هر حال اگر کسى ناخن مصنوعى بکارد، وظیفه اش در وضو و غسل چیست؟
پاسخ: در وضو و غسل اشکال پیدا مى شود و در داخل وقت نماز، ضایع نمودن امر واجب محسوب مى شود و قبل از وقت نماز هم خلاف احتیاط است؛ ولى اگر این کار را کرد و هنگام وضو یا غسل امکان بیرون آوردنِ آن نبود، باید در مسح و غسل عمل به جبیره کند.
احتمال به وجود آمدن مانع بعد از وضو
سؤال 611. پس از نماز و گذشتن حدود یک ساعت از وضو گرفتن، متوجّه قى چشم شدم. اگر احتمال بدهم که پس از وضو حاصل شده، آیا وضو صحیح است؟
پاسخ: در فرض مذکور وضو صحیح است.
انواع کرم در وضو
سؤال 612. آیا کرم، مانع از رسیدن آب است؟
پاسخ: اگر چربى آن به حدّى است که عرفا آب به پوست مى رسد مانع نیست.
چربى مو و پوست سر
سؤال 613. آیا روغن زیتون یا نارگیل یا هر روغن دیگر، مانع مسح سر است؟
پاسخ: اگر چربى به گونه اى است که عرفا آب به پوست مى رسد، مانع نیست.
مواد آرایشى روى پوست
سؤال 614. بعد از استفاده از مواد آرایشى و پاک کردن آن ها رنگى بر بدن باقى مى ماند، آیا این رنگ مانع از رسیدن آب به پوست مى شود؟
پاسخ: در صورت داشتن جِرم، مانع محسوب مى شود؛ ولى اگر فقط رنگ باشد (مثل رنگ حنا) مانع نیست.
لاکى بودن انگشت بزرگ پا هنگام وضو
سؤال 615. اگر انگشت بزرگ پا هنگام وضو لاک داشته باشد، آیا اشکالى دارد؟
پاسخ: اگر انگشتان دیگر پا، لاک ندارد مى توان از سر انگشتان دیگر مسح نمود اما اگر بخواهد از سر انگشت بزرگ مسح کند، برطرف کردن لاک به اندازه ى مسمّاى مسح لازم است.
مسح کردن روى غیر لاک ناخن
سؤال 616. آیا در مسح مى توان تمام انگشتان را به جز انگشت کوچک لاک زد و روى آن مسح کشید؟
پاسخ: بله، مى توان.
لاک زدن انگشتان کوچک پا
سؤال 617. اگر چهار انگشت کوچک پا را لاک بزنیم و براى وضو انگشت بزرگ را لاک نزنیم، آیا وضو صحیح است؟
پاسخ: بله، با مسح بر انگشت بزرگ، وضو صحیح است.
پماد چشمى
سؤال 618. دچار بیمارى اى شدم که باید پلک هایم را هر شب با پمادى مخصوص چرب کنم و حق استفاده از صابون را نیز ندارم تکلیف چیست؟
پاسخ: هر مقدار که وقت بستن پلک ها باطن حساب مى شود اشکال ندارد و در غیر آن اگر چربى آن تا وقت نماز باقى بماند و براى وضو مانع باشد، باید آن را کم کند به حدى که عرفا آب به پوست برسد و اگر ازاین مقدار هم معذور است، وظیفه اش جبیره است.
وضوى افراد رنگ کار
سؤال 619. شغل افرادى، به گونه اى است که همیشه با رنگ یا گریس و چیزهاى دیگر سر و کار دارند و هر چه وقت صرف کنند، بعد از وضو باز هم رنگ یا گریس دیده مى شود، وظیفه این افراد چیست؟
پاسخ: رنگ و چربى که عرفا جرم ندارد، مانع نیست و اگر مشکوک است باید برطرف کند. (مسأله ى 297 رساله)
ماندن اثر اشیا بر دست
سؤال 620. آیا اثر شستن دست آلوده به نفت و نیز رنگ خوراکى ها ـ مثل گردو و اثر گچ و سیمان و نیز خودکار و خودنویس و چیزى که در مدت طولانى از دست پاک مى شود ـ مانع رسیدن آب به اعضا مى باشند یا خیر؟
پاسخ: در صورت داشتن جرم مانع محسوب مى شوند اما اگر فقط رنگ آن به اعضاى وضو باقى مانده باشد، مثل رنگ گردو اشکالى ندارد.
موادّ آرایشى سر
سؤال 621. آیا موادى مانند ژل، کتیرا و روغن مو که براى موى سر استفاده مى شود، مانع از وضو مى شوند؟
پاسخ: اگر داراى جرم است که مانع از رسیدن آب است باید برطرف شود.
سرمه ى چشم در هنگام وضو
سؤال 622. آیا سرمه چشم براى زنان در هنگام وضو ضررى به صحت وضو مى زند یا خیر؟
پاسخ: اگر داخل چشم کشیده شده باشد، اشکالى ندارد و در صورتى که بیرون از چشم بوده و مانع از رسیدن آب به پوست باشد، لازم است برطرف شود.
وجود مانع پس از وضو
سؤال 623. اگر کسى بعد از وضو متوجه شده چیز خیلى کمى به اعضاى وضویش بوده چه کند؟
پاسخ: اگر در وقت وضو بوده و مانع بوده باید دوباره وضو بگیرد.
دیدن مانع بلافاصله بعد از مسح
سؤال 624. اگر وضو گیرنده در مسح پا، مانعى را بعد از مسح دید آیا مى تواند مانع را برطرف کند و دوباره مسح کند؟
پاسخ: اگر موالات به هم نخورد، اشکال ندارد.
دیدن مانع در هنگام نماز و بعد از آن با بررسى قبل از وضو
سؤال 625. اگر قبل از وضو، از نظر مانع رسیدن آب وارسى شود و در اثناى نماز یا بعد از نماز متوجه مانعى شود حکم چیست؟ و نیز اگر قبل از نماز وارسى نکرده باشد و بعد یا در اثناى نماز متوجه مانع شود.
پاسخ: در صورت اوّل نماز و وضویش صحیح است و در صورت دوم وضویش را احتیاطا دوباره بگیرد؛ ولى اگر بعد از نماز متوجه شود نمازش صحیح است.
چرک زیر ناخن
سؤال 626. آیا پاک نمودن چرک هاى زیر ناخن در هنگام وضو لازم است؟
پاسخ: اگر زیر ناخن چرک باشد، وضو اشکال ندارد، ولى اگر ناخن را بگیرند باید براى وضو چرک آن را برطرف کنند و نیز اگر ناخن بیشتر از حد معمول بلند باشد، باید چرک زیر مقدارى را که از معمول بلندتر است برطرف نمایند.
رفع مانع در اثناى وضو
سؤال 627. آیا در اثناى وضو یا غسل مى شود مانع را برطرف کرد یا حتما باید قبل از شروع وضو باشد؟
پاسخ: اگر موالات و شرایط وضو مثل شستن از بالا به پایین رعایت شود، اشکالى ندارد.
عدم دست رسى به مواد شوینده جهت از بین بردن جرم اعضا
سؤال 628. اگر موادّ روغنى به صورتى بود که بدون پاک کننده از روى اعضاى وضو پاک نمى شد و مواد شیمیایى و پاک کننده در مدت نماز در اختیار نباشد، در چنین مواقعى تکلیف وضو و غسل چیست؟
پاسخ: باید وضو و غسل جبیره به جا آورد و احتیاطا تیمم هم بنماید.
شک در جرم بودن
سؤال 629. اگر شک کنیم، چیزى که بر اعضاى وضو است جرم دارد یا خیر تکلیف چیست؟
پاسخ: باید احراز کند که آب به پوست مى رسد و اگر شک زیاد ناشى از وسوسه است اعتنا نکند. (توضیح بیشتر در مسأله ى 297 و 375 رساله آمده است.)
مسح از روى جوراب نازک
سؤال 630. آیا مى شود از روى جوراب نازک مسح کشید؟
پاسخ: جایز نیست.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -