انهار
انهار
مطالب خواندنی

مسائل متفرقه وضو

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات وضو (آیت الله العظمی بهجت قدس سره)
مسائل متقرفه وضو
وضوى کودک غیر بالغ
سؤال 501. آیا وضوى بچه غیر بالغ صحیح است که قرآن به دست او بدهیم؟
پاسخ: اگر به نحو صحیح وضو بگیرد، صحیح است.
مبتلا شدن کودک به حدث اکبر
سؤال 502. آیا کودک نابالغ، مُحْدِثْ به حدث اکبر مى شود؟
پاسخ: فرق نمى کند، نسبت به هر سببى که براى او ممکن است.
استحباب نفسى وضو
سؤال 503. لطفا معناى استحباب نفسى را بفرمایید که آیا وضو استحباب نفسى دارد؟
پاسخ: بله و معناى استحباب نفسى آن است که وضو به قصد قربت صحیح است، هر چند نیّت هیچ یک از غایات آن را هم نکند، حتى نیّت بودن بر طهارت را.
وضو زیر باران
سؤال 504. زیر باران به چه نحوه اى وضو گرفته شود که وضو صحیح باشد، با توجّه به این که آب باران با آب وضو مخلوط مى شود؟
پاسخ: عضو را در باران مى گیرد با رعایت ترتیب از بالا به پایین ـ به حسب قصد ـ و در تمام زمان بارش قصد وضو داشته باشد؛ لکن در وضو باید مسح سر و پاها به آب جدید از باران واقع نشود و آب وضو با آب باران جدید ممزوج هم نشود، که اگر مخلوط گردد، چنان چه به حدّى است که مانع از تحقّق مقدار واجب از مسح با آب وضو است، وضو باطل مى گردد، و اگر به مقدار مستهلک باشد، ضرر ندارد.

خون آمدن بعد از وضو از اعضاى وضو
سؤال 505. آیا اگر پس از وضو از بعضى اعضاى وضو خون بیرون بیاید، وضو باطل است؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
وضو گرفتن بدون توجه
سؤال 506. غرق شدن در افکار عمیق، به گونه اى که صداى خبرى را متوجه نشود، آیا وضو را باطل مى کند؟
پاسخ: اگر در ابتدا نیّت وضو داشته، اشکالى ندارد.
میزان خروج باد معده
سؤال 507. آیا خروج باد معده از انسان، میزان خاصى در باطل شدن وضو دارد؟
پاسخ: خارج شدن باد معده به هر مقدار که باشد، باطل کننده وضو است.
وضو قبل از غسل واجب یا مستحب
سؤال 508. آیا قبل از انجام غسل واجب یا مستحب، گرفتن وضو لازم است؟
پاسخ: غیر از غسل جنابت براى نماز و غیره، وضو هم لازم است، چه وضو قبل از غسل باشد یا بعد از آن.
خوردن در حین وضو
سؤال 509. اگر در حین وضو چیزى بخوریم، وضوى ما درست است؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
اشتباه انجام دادن وضو
سؤال 510. من قبلاً وضویم را اشتباه انجام مى دادم، آیا نمازم اشکال دارد؟
پاسخ: اگر به نحو باطل بوده، نماز با آن هم باطل بوده است.
وضو گرفتن قبل از وقت نماز
سؤال 511. آیا وضو گرفتن به نیّت خواندن نماز واجب، قبل از وقت نماز و با علم به این که وقت نماز نشده است، اشکال دارد؟
پاسخ: باید به قصد طهارت و وظیفه ى فعلیّه گرفته شود. هر چند داعى بر این، با طهارت بودن در وقت نماز باشد.
سؤال 512. حداکثر چه زمانى قبل از اذان نماز مى توان به نیّت آن نماز واجب وضو ساخت؟
پاسخ: اصلاً قبل از وقت نمى توان وضو گرفت مگر به نیّت استحباب یا غایت واجب دیگرى غیر از نماز مورد نظر.
سؤال 513. در صورتى که انسان مى داند بعد از داخل شدن وقت نماز اگر وضو را تأخیر بیندازد، ناچار به مسح بر حایل مى شود، آیا تقدیم وضو واجب است؟ در صورتى که تأخیر وضو منجر به وضوى ضرورت یا تقیّه گردد، آیا باز همین حکم را دارد؟
پاسخ: احوط لزوم تقدیم است.
تجدید وضو
سؤال 514. تجدید وضو جایز است یا نه؟ و اگر شخص تجدید وضو کرد و نماز خواند، بعد یادش آمد که وضوى قبلى اش باطل شده، آیا نمازى که با این وضوى جدید خوانده صحیح است؟
پاسخ: تجدید وضو جایز است، و در فرض مذکور نماز او صحیح است.
فلسفه استحباب تجدید وضو
سؤال 515. فلسفه استحباب تجدید وضو براى نماز چیست؟
پاسخ: ائمه ـ علیهم السّلام ـ در روایت فرموده اند: «الوضوء على الوضوء نورٌ على نورٍ»؛ (وضوگرفتن در حال وضو، نورى است که بر نور اضافه مى شود.)
اعتقاد به شستن دو بار دست
سؤال 516. کسى که اعتقاد داشته دست راست دو بار باید شسته شود، آیا وضویى که مى گرفته صحیح است؟
پاسخ: بله، صحیح است.
وضو با کفش غصبى
سؤال 517. وضو گرفتن با کفش غصبى چه حکمى دارد؟
پاسخ: اظهر عدم بطلان وضو است، اگرچه با غصب کردن کفش، مرتکب گناه شده است.
وضو با کفشى که عوض شده
سؤال 518. کفش من در مکانى عوض شده است، آیا مى توانم با پوشیدن آن وضو بگیرم؟
پاسخ: اگر شاهد حال بر رضایت صاحب آن باشد، اشکال ندارد.
وضو در مکان غصبى
سؤال 519. آیا وضو گرفتن در مکان غصبى اشکال دارد؟
پاسخ: وضو صحیح است، هر چند مرتکب حرام شده است.
وضو گرفتن با کفش مجهول المالک
سؤال 520. وضو گرفتن با کفش هایى که مالک آن مشخص نیست، چه حکمى دارد؟
پاسخ: وضو صحیح است، هر چند مرتکب حرام شده است.
حدود فاصله زمانى در شستن اعضاى وضو
سؤال 521. هنگام وضو و غسل، چه مدت فاصله ى زمانى در شستن اعضا اشکال ندارد؟
پاسخ: در وضو، فاصله زمانى باید به اندازه اى باشد که در زمان شروع عضو بعدى، مجموع اعضاى سابق در هواى معتدل نخشکیده باشد؛ ولى در غسل، موالات لازم نیست. (جهت توضیح بیشتر به مسأله ى 287 رساله رجوع شود.)
تفاوت وضوى مرد با وضوى زن
سؤال 522. لطف کنید تفاوت وضوى زن با مرد را بفرمایید؟
پاسخ: در واجباتِ وضو فرقى ندارند.
وضوى احتیاطى بعد از غسل جنابت
سؤال 523. شخصى بعد از سه الى چهار ساعت بعد از غسل جنابت مى خواهد نماز بخواند و نمى داند محدث شده یا نه، آیا مى تواند احتیاطا وضو بگیرد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
حکم جاهل به بطلان وضو
سؤال 524. اگر شخصى که جاهل به بطلان وضوى خویش است، نماز بخواند، نماز او چه حکمى دارد؟
پاسخ: آن نماز را دوباره باید بخواند.
خشک کردن یا خشک نکردن اعضاى وضو
سؤال 525. آیا خشک کردن رطوبت بعد از وضو مکروه است و یا خشک نکردن مستحب است؟
پاسخ: افضل، خشک نکردن است.
نماز مستحبى بدون وضو
سؤال 526. آیا خواندن نماز مستحبى بدون وضو به قصد ورود یا رجا جایز است؟
پاسخ: جایز نیست.
عمل بر خلاف وظیفه تیمم
سؤال 527. کسى که به خاطر تنگى وقت باید تیمم کند، چنان چه بر خلاف وظیفه خود عمل کرد و وضو گرفت، آیا وضویش صحیح است؟
پاسخ: اگر به قصد آن نماز وضو نگرفته، وضویش صحیح است.
وضو گرفتن در توالت
سؤال 528. اگر به واسطه ى عذرى داخل توالت وضو سازد، آیا اشکال دارد؟
پاسخ: با رعایت طهارت محل شستن دست و صورت و مسح مانعى ندارد.
نماز با وضوى گرفته شده براى غیر نماز
سؤال 529. آیا مى شود با وضویى که براى غیر نماز گرفته شده، نماز یومیّه را انجام داد؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
قصد باطل کردن وضو
سؤال 530. آیا وضو هم مانند روزه با قصد باطل نمودن باطل مى شود؟
پاسخ: باطل نمى شود.
وضو گرفتن در ایام عادت زنانه
سؤال 531. آیا وضو گرفتن در ایام عادت صحیح است و همان ارزش وضوى زمان عادى را دارد؟
پاسخ: استحباب وضو در ایام عادت باقى است، هر چند با آن نمى توان اعمالى را که باید با وضو انجام داد، به جاى آورد.
نماز خواندن با وضوى یک نماز معین
سؤال 532. شخصى که صرفا به نیّت نماز ظهر و عصر وضو گرفته، آیا مى تواند با همان وضو نماز مغرب و عشا را بخواند؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
خشک کردن دست و صورت قبل از وضو
سؤال 533. شخصى قبل از وضو دست ها و صورتش را شسته، آیا باید آن ها را براى وضو خشک کند؟
پاسخ: لازم نیست.
اداى نماز واجب با وضوى مستحبى
سؤال 534. آیا با وضوى مستحبى مى توان نماز واجب خواند؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
زمان اعتبار یک وضو
سؤال 535. با یک وضو تا چه زمانى مى توان نماز خواند؟
پاسخ: تا وقتى که یکى از مبطلات وضو حادث نشود.
ضرر داشتن آب براى بدن
سؤال 536. کسى که به علت سرماخوردگى آب براى او ضرر دارد، هنگام وضو چه باید بکند؟
پاسخ: اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، در صورت دسترسى باید با آب گرم وضو بگیرد و در غیر این صورت وظیفه او تیمم است.
خوابى که باطل کننده وضوست
سؤال 537. خواب در چه حدّى وضو را باطل مى کند؟
پاسخ: خوابى که به واسطه ى آن چشم نبیند و گوش نشنود؛ ولى اگر چشم نبیند و گوش بشنود، وضو باطل نمى شود؛ و هم چنین است اگر گوش هم نشنود ولى نخوابیده باشد، مثل این که به فکر مشغول باشد
نماز با وضوى نماز قضا
سؤال 538. با وضویى که براى نماز قضا گرفته شده، مى توان نماز دیگرى مثل نماز واجب بخوانیم؟
پاسخ: اشکالى ندارد و مى شود با آن هر عملى که نیاز به وضو دارد انجام داد.
ریخته شدن آب وضو به چاه توالت
سؤال 539. آیا وضو گرفتن در دستشویى هایى که فاضلاب آن به چاه توالت مى ریزد، اشکال دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
وضو گرفتن در حضور نامحرم
سؤال 540. آیا مرد مى تواند در جایى که یقین دارد نگاه زن نامحرم با ریبه به دست و بازوى او مى افتد، وضو بگیرد، در صورت ناچارى چه کند؟
پاسخ: هرچند کار حرام کرده، ولى وضوى او صحیح است، و با پشت کردن به او و حفاظ قرار دادن دست ها به بدن وضو بگیرد.
سؤال 541. اگر وضو گرفتن زن منحصر به حضور نامحرم باشد، وظیفه چیست؟
پاسخ: در زیر چادر وضو بگیرد و به مقدار واجب و به مثل مرتبه اى از تدهین اکتفا نکند.
سؤال 542. وضو گرفتن مرد در جایى که زن نامحرم او را مى بیند چگونه است؟
پاسخ: اگر مى داند که زن، نگاه حرام مى کند، در جاى دیگر وضو بگیرد.
از پایین به بالا شستن
سؤال 543. در رساله عملیّه حضرتعالى، مسأله 243 آمده است: در وضو اگر از پایین به بالا بشوید و به همان شستن اکتفا کند، بلکه مطلقا در بعضى موارد وضو باطل است، مراد از «بعض موارد» چیست؟
پاسخ: مراد این است که به مجموع از پایین به بالا و از بالا به پایین قصد وضو کند یا بدون قصد باشد، به خلاف این که آب را از پایین به بالا بریزد، ولى هنگامى که آب به پایین برمى گردد قصد وضو کند که صحیح است. چنان که در وسیلة النجاة آمده است.
خروج آب بعد از وضو از انسان
سؤال 544. اگر آبى بعد از وضو و غسل (پس از استبراء) از انسان خارج شود و نداند این آب چه آبى است، چه حکمى دارد؟
پاسخ: پاک است و ناقض وضو یا غسل نیست.
شک بعد از وضو در انجام برخى از اجزاى وضو
سؤال 545. اگر بعد از وضو شک کند که برخى اجزاى وضو را انجام داده یا خیر، حکم وضویش چیست؟
پاسخ: لازم نیست اعتنا کند.
بیرون آمدن خون از لثه در حین وضو
سؤال 546. آیا بیرون آمدن خون از لثه در موقع وضو گرفتن، وضو را باطل مى کند؟
پاسخ: اگر عضو وضو را در حین شستن نجس نکند؛ یعنى به خارج از دهان و صورت سرایت نکند، وضو باطل نمى شود.
خروج رطوبت مشکوک بعد از وضو
سؤال 547. اگر انسان بعد از استبراى از بول وضو گرفت و بعد از وضو رطوبتى مردّد بین بول و منى از او خارج شد، چه کند؟
پاسخ: احتیاطا غسل کند و وضو هم بگیرد.
خون دیدن بعد از اتمام وضو
سؤال 548. شخصى بعد از وضو خونى در صورت مى بیند و نمى داند قبل یا بعد از وضو بوده، آیا وضویش اعاده دارد؟
پاسخ: خیر، وضویش صحیح است.
ضرر داشتن آب براى وضو
سؤال 549. اگر شخصى یقین به ضرر آب نداشته و وضو بگیرد و سپس معلوم شود که آب برایش ضرر داشته، آیا وضویش صحیح است؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
شست و شوى اعضاى وضو قبل از وضو
سؤال 550. شستن دست ها و صورت و نیز مواضع مسح قبل از وضو چه حکمى دارد؟
پاسخ: مانعى ندارد، فقط باید مواضع مسح را خشک کند.
قصد طهارت براى وضو
سؤال 551. منظور از قصد طهارت، براى وضو چیست؟ آیا در نیّت وضو، مشخص کردن واجب یا مستحب بودن وضو لازم است؟ و آیا با وضوى مستحب مى توان کار واجب انجام داد؟
پاسخ: منظور از قصد طهارت با وضوبودن است و نیّت وجوب یا استحباب در وضو لازم نیست، و با وضوى مستحبى هم مى توان کار واجب را انجام داد.
خروج باد از فَرج زن
سؤال 552. گاهى از مهبل (فرج) خانم ها باد مى آید، آیا این مبطل وضو مى شود؟
پاسخ: وضو باطل نمى شود.
یارى رسانى غیر مستقیم در وضو
سؤال 553. شخص مى خواهد وضو بگیرد، ولى شخص دیگرى شیر را باز مى کند یا شلنگ را مى گیرد تا او وضو بگیرد، آیا اشکال دارد؟
پاسخ: خیر اشکال ندارد.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -