انهار
انهار
مطالب خواندنی

فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی

بزرگ نمایی کوچک نمایی

ازدواج با بهايي

(مسأله2856) ازدواج مسلم يا مسلمه با بهايي جايز نيست و اگر عقد بين آنها واقع شود باطل است، چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا كنند و محتاج به طلاق نيست، ليكن اگر زن نمي دانسته كه مرد بهايي است يا مسأله را نمي دانسته كه نبايد به بهايي شوهر كند، بعد از جدايي از او بايد عده وطي به شبهه كه عده طلاق است نگهدارد.

كسب كردن

(مسأله2857) كسب كردن به قدر مايحتاج خود و عيال واجب النفقه در صورت ممكن واجب است، بلكه به جهت اداء دين هم بنابراحتياط، واجب مي باشد.

مسائل اجتماعي اسلام

(مسأله2871) تحصيل اعتقاد به اصول دين و مباني اسلام بر هر مسلمان واجب است.

(مسأله2872) ياد گرفتن و ياد دادن علوم و صنايعي كه مورد احتياج عموم است و همچنين علوم و صنايعي كه سبب قوت و شوكت جامعه مسلمين و برتري قواي دفاعي آنها بركفار مي شود، بر همه واجب مؤكد است به وجوب كفايي و بايد مسلمانان به نحوي قوي شوند كه قطع طمع كفار را از بلاد و نواميس و اعراض و اموال و معادن و ثروت خود بنمايند.

(مسأله2873) از مهمترين مطالب اسلامي، توجه به وضع تعليم و تربيت فرزندان و مراقبت در حسن ترقي و تكامل علمي و تربيتي آنها است.

(مسأله2874) فرستادن فرزندان به دبستانها و دبيرستانها و كودكستانهايي كه اسلاميت و امانت و علاقه مندي مؤسس و معلّمان آنها به سنن اسلامي محرز و شناخته نشده و معرف انحراف فكر و عقيده و فساد اخلاق باشد، جايز نيست.

(مسأله2875)كفار حق ندارند در بلاد اسلام، مدرسه دائر كنند و تعليم و تربيت اطفال مسلمانان را عهده دار شوند، و جايز نيست فرزندان خود را به مدارس و كودكستانهاي آنها بفرستند.

(مسأله2876)تأسيس مدارس مختلط اعم از ابتدايي و عالي و تدريس در آن مدارس و فرستادن فرزندان به آن مدارس و همكاري با آنها جايز نيست.

(مسأله2877) بر مسلمانان واجب است در صورتي كه مدارس و دانشگاهها و دانشكده هاي علوم و صنايع مورد احتياج عموم، طبق آداب و سنن رعايت احكام اسلام به تعداد كافي نباشد، خودشان مستقيماً به تأسيس اين گونه مدارس و دانشگاهها بر اساس تعاليم مقدسه اسلام و اجراء برنامه هاي ديني، اقدام نمايند و مهما امكن طوري تربيت بدهند كه از تمام طبقات هر كس استعدادش بيشتر است بتواند به تحصيل ادامه دهد.

(مسأله2878) دانش آموزان و دانشجوها در هر رشته اي از علوم مباحه، اگر غرضشان از تحصيل، خدمت به جامعه و ازدياد عظمت اسلام و رفع حاجت مسلمانان از بيگانگان باشد، اجر و ثواب بسيار دارند.

(مسأله2879) حضور دركلاس درسي كه استاد آن، فساد عقيده داشته باشد و در ضمن درس، به طور ضمني، عليه اسلام تبليغ مي كند، جايز نيست.

(مسأله2880) خريد وفروش اجناس و امتعه بيگانگاني كه با مسلمانان، در حال جنگ هستند، در وصورتي كه سبب قوت آنها و ضعف مسلمانان شود، جز در موارد اضطرار و ضرورت، مثل معالجه بيمار و امثال آن، جايز نيست.

(مسأله2881)بر تجار و بازرگانان مسلمان، واجب است –به وجوب كفايي- كه از رخنه كردن بيگانگان داخلي و خارجي در امور تجارت و صنايع و مؤسسات بازرگاني، با همكاري و مشورت يكديگر و تأسيس شركتهاي مشابه، جلوگيري نمايد و نگذارند فرق ضاله و بيگانه، زمامدار امور اقتصادي مسلمين شوند و به هر وسيله اي ممكن است ايادي آنها را قطع نمايند.

(مسأله2882)همكاري و شركت با مؤسسات فرهنگي بيگانگان وفرق ضالّه – كه از عوامل مهم استعمار و تضعيف مسلمين و تقويت كفار بوده و هست، جايز نيست.

(مسأله2883)شركت در مجالس و محافل اهل بدع و فرق ضالّه، حرام است مگر براي ردّ آنها، در صورت تمكّن.

(مسأله2884)عمل به برنامه هايي كه بر خلاف شعائر و دستورات و احكام شرع مقدس اسلام باشد حرام است و بر هر مسلماني خودداري و جلوگيري از عمل به آن، واجب است.

(مسأله2885)سازش با بيگانگان، عليه منافع مسلمانان و اتكاء به آنها و همدستي با آنها، همه از گناهان بزرگ و معاصي كبيره است.

(مسأله2886)ساختن  وبنا كردن اماكن فساد و خانه هاي گناه و رفتن در آن خانه ها و اماكن، حرام است و همچنين اجاره دادن منازل براي اين گونه محرّمات، حرام است.

(مسأله2887)كسب مال بايد ازراه حلال و مشروع باشد و از راههاي حرام، مثل قمار و دزدي و ربا و غنا و مسابقه هاي جديده محرّمه، حرام است.

(مسأله2888)از چيزهاي كه احترام بسيار دارد، جان و مال و آبروي مسلمان است كه هيچ كس بدون حكم شرع، حق تجاوز به آنها را ندارد.

(مسأله2889)خانه افراد مسلمين محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن، جايز نيست بلكه سركشيدن به خانه غير، از بالاي بام يا شكاف ديوار يا روزنه در، جايزنيست.

(مسأله2890)خريد و فروش و كمك به مطبوعات و نشريات و روزنامه و مجلات گمراه كننده و خواندن آنها حرام است مگر براي اطلاع بر مفاسد و رفع آن در صورت تمكن، براي كساني كه واقعاً اهليّت و شايستگي رفع آن را دارد.

(مسأله2891)اعانت و كمك و همكاري با نشريات صحيح و مورد اعتماد، از وظائف مهمّه است و از اموري است كه سبب تعميم و توسعه معارف و تبليغات اسلامي مي شود.

(مسأله2892)اعانت ظلمه و كساني كه با دين و احكام دين، ضدّيت و معاندت دارند و همراهي نمودن با آنها در ظلم و ستم، تجاوز به حريم دين و حرام است.

(مسأله2893)برمسلمانان لازم است كه حقوق و روابط اجتماعي خود را طبق احكام اسلام، مرتب و منظم كنند و از بدع و سنتهاي بيگانگان، جداً پرهيز نمايند.

(مسأله2894)هر مسلماني بايد سعي كند روش و رفتار و اخلاق او ، طبق تعاليم اخلاقي و فقهي اسلامي باشد تا هم خودش سعادتمند گردد و هم آبروي جامعه اسلامي بيافزايد.

(مسأله2895)كساني كه متدين و ملتزم به احكام اسلام نيستند و اهل نماز و روزه و وظائف شرعيه نمي باشند، لياقت عهده داري مشاغل اجتماعي اسلامي و مناصب عمومي را ندارند و اگر عهده دار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق عمومي شناخته مي شوند.

(مسأله2896)وظيفه هر مسلمان است كه در بهبودي امور و  وضع معاش و اقتصادي مسلمانان اهتمام نمايد كه (من أصبح و لم يهتمّ بأمور المسلمين، فليس بمسم).

(مسأله2897)مسلمانان بايد در بين خودشان با گذشت و همكار يكديگر باشند و نسبت به كفّار، سخت و از دادن هرگونه اختيار و سلطه با آنها نسبت به امور مسلمين، اجتناب نمايند.

(مسأله2898)حسن سلوك و رفتار مسلمانان با بيگانه و مسلمانان، بايد براساس تعاليم اسلام و در نهايت اعتدال و خير خواهي براي همه خلق باشد.

(مسأله2899)مسافرت به بلاد كفار و نقاطي كه انسان درآن نقاط نمي تواند وظائف اسلامي خود را اانجام دهد جز در موارد ضرورت وارشاد آنها، جايز نيست.

(مسأله2900)غصب اموال مردم، حرام است و حتي در دانه و هسته اي از مال كسي بدون رضايت او نمي توان تصرف كرد.

(مسأله2901)ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معاملات ربوي، چه طرف، شخصي باشد يا مؤسسات، از قبيل بانك ها و ساير شركتها، حرام است.

(مسأله2902)چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلتهايي كه شده و وابسته به بانكها گرديده است، تا بانكها وضع خود را با تعاليم اقتصادي اسلامي تطبيق نكرده اند، مسلمانان متمكن با همكاري يكديگر مؤسسات قرض الحسنه اسلامي تأسيس كنند و اين مخالف علني با احكام خدا را به اطاعت احكام او مبدل سازند.

(مسأله2903)مسلمانان بايد در تجارت و معامله و كليه مناسبات و روابط فيما بين خود و بيگانه، دستورات اسلام را از هر جهت، رعايت كنند و از غش و كم فروشي و خيانت و اجحاف، خودداري نمايند.

(مسأله2904)مسلمانان بايد در مورد اشخاص مجهول كه ملبّس به لباس علما و طلاب هستند، تحقيق نمايند، اگر به مقامي ديگر غير از مقام علماء و مجتهدين – كه نوّاب حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مي باشند –ارتباط داشته باشند، ازآنها كناره كرده و از ضلالت و اضلال آنها بپرهيزند.

(مسأله2905)تصرف و دخالت در امور اوقاف مجهول التوليه و غيّب و قصّر و مساجد و مدارس ديني و موقوفه و كتابخاه هاي موقوفه اي كه متولي منوصب ندارد، براي غير مجتهد جامع الشرائط يا مأذون از طرف او حرام و خلاف شرع است و تصرف در وجوهي كه آنها مي دهند، جايز نيست.

(مسأله2906)مزدوران و كاركنان ظلمه كه خود را به عنوان مبلغ و مروّج دين، معرفي مي كند و با اهل باطل و برنامه هاي باطله همكاري مي نمايند گناهشان از ديگران، بيشتر است و لازم است مسلمانها از آنها بپرهيزند و فريب ظاهر لباس و كلمات آنها را نخورند.

(مسأله2907)مسلمان اگر بتواند جامعه و مملكت را در مسير اجراء احكام اسلام قرار دهد و احكام اسلامي را اجرا سازد، بايد اقدام كند و واجب است با كساني كه اين نيت را دارند، همكاري و تشريك مساعي نمايد.

(مسأله2908)همكاري مردها با زنهاي اجنبيه و بيگانه در امور تجاري و اداري به نحوي كه به تقليد از بيگانگان مرسوم شده كه از محرّمات، پرهيز نمي كنند و مراعات احكام شرعيه را نمي نمايند، جايز نيست.

(مسأله2909)هيچ كس حق ندارد در مقام قضاوت به استناد قانوني غير از قانون اسلام خواه از امور جزايي باشد يا حقوقي، كسي را محكوم يا حاكم سازد.

(مسأله2910)هيچ فرد مسلماني نمي تواند به عنوان دستور شرع، فرمان غير شرعي او را اجرا نمايد و او را درجلوگيري از شعائر اسلام و غصب حقوق و آزادي هاي مشروعه و كارهاي ضد اسلامي، كمك و ياري نمايد.

(مسأله2911)جعل قوانین خلاقف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و کمک به اجرا کنندگان  این قوانین  حرام است.

(مسأله2912)مبارزه بانفوذ اقتصادي و فكري و سياسي بيگانگان، در بلاد اسلام، بر هر مسلمان واجب است و كمك كردن به آن حرام است.

(مسأله2913)سلب آزادي هاي مشروعه مردم و تحكّم و استبداد بر امور آنها، جايز نيست.

(مسأله2914)ساختن مجسمه و خضوع در مقابل آن، حرام است و نيايش و احترام در برابر مجمسه ها و نصب آنها در معابر و ميادين، حرام است.

(مسأله2915) گلپایگانی: اعانت ظلمه و کسانی که با دین و احکام دین ضدیت و معاندت دارند  تجاوز به حریم دین و حرام است.

(مسأله2916)پوشيدن لباس مخصوص به مردها بر زنها، و لباس مخصوص به زنها بر مردها حرام است.

(مسأله2917)استخدام كفار ، اعم از ذمّي و غير ذمي در ادارات و سازمانهايي كه بايد بر جريان امور، نظارت و يا امور دفاعي كشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جايز نيست  وپاسبان و افسر و قاضي و متصديان مشاغل ديگر از اين قبيل، همه بايد مسلمان باشند.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -