انهار
انهار
مطالب خواندنی

مبطلات روزه- جماع، جنابت و استمناء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

روزه جنب با تيمم

سؤال:کسي که مي‌داند نمي‌تواند تا قبل از اذان صبح غسل کند، آيا مي‌تواند خود را جنب کند و با تيمم روزه بگيرد؟ و آيا روزۀ او صحيح است يا نه؟

جواب: اشکال ندارد.

 

ملاعبه روزه‌دار با همسر

سؤال:اگر فرد روزه‌دار در ماه رمضان با همسر خود ملاعبه کند، حکم موارد ذیل را بیان فرمایید:

الف: بداند اگر ملاعبه کند، جنب می‌شود و اتفاقاً جنب هم شود؟

ب: قبلاً اين کار را کرده و جنب نشده و براي اولين بار بدون اينکه قصد خروج مني داشته باشد، جنب شده باشد؟

ج: قبلاً به واسطۀ ملاعبه جنب شده و احتمال مي‌داده اين بار هم جنب شود؟

د: اگر مثلاً مرد راضي و زن ناراضي باشد، در کفاره تأثيري دارد؟

هـ: کفارۀ جماع جمع است يا نه؟

و: به طور کلي، پرداختن به امور زناشويي به جز مباحث جنابت در حال روزه چگونه است؟ (صحبت‌هاي عاشقانه، تحريکات جنسي، ملاعبه و ...)

 

جواب: الف: روزه باطل است و کفاره هم دارد.

ب: اشکال ندارد.

ج: روزه صحيح است.

د: صرف عدم رضايت فايده ندارد و روزه باطل است و قضا و کفاره دارد، مگر يکي ديگري را مجبور کند و اختيار را از او بگيرد که روزه باطل است، ولي کفاره بر گردن کسي است که مجبور کرده است.

ه: کفارۀ جماع با همسر جمع نيست و با حرام جمع است.

و: بسيار بد است و ارزش روزه را مي‌برد، ولي مُفسد نيست.

 

جنابت روزه‌دار بعد از اذان صبح

سؤال:تکليف زن يا مردي که بعد از اذان صبح جنب بشوند، چيست؟

جواب: هر وقت غسل کنند، اشکال ندارد، ولي اگر مقاربت پيدا شود، روزه باطل و قضا و کفاره دارد.

 

احساس نياز جنسي روزه‌دار

سؤال: چند وقتي است که ازدواج کرده‌ام و الحمدلله زندگي خوبي دارم، اما حالا با فرا رسيدن ماه رمضان مشکلي برايم پيدا شده و مي‌خواستم بدانم که آيا احساس نياز جنسي در روزهاي ماه مبارک رمضان روزه را باطل مي‌کند؟ و براي حل اين مشکل چه کاري را بايد انجام دهم؟

جواب: اگر هم‌بستر نشويد و يا مني از شما بيرون نيايد، روزه باطل نيست و بهترين راه خود را منصرف کردن از تمايلات جنسي و پرداختن به عبادات است.

 

خوابيدن جنب، قبل از اذان صبح

سؤال:کسي که در شب ماه رمضان در خواب محتلم شود و نيمه شب از خواب بيدار شود و بدون اينکه بفهمد صبح شده يا نه، دوباره بخوابد و پس از طلوع آفتاب بيدار شود، روزۀ او چه حکمي دارد؟

جواب: صحيح است.

 

تقدّم غسل به خوردن سحري در تنگي وقت

سؤال:اگر شخصي در ماه رمضان يك ربع ساعت مانده به اذان صبح بيدار شود و ببيند جنب است و در اين وقت براي خوردن سحري يا غسل فقط وقت هست، وظيفۀ او چيست؟ آيا مي‌تواند سحري بخورد و روزه را با تيمم بگيرد يا بايد غسل کند و روزه را بدون سحري بگيرد؟

جواب: اگر مي‌تواند سحري نخورد، نخورد و غسل کند.

 

روزه استيجاري جنب

سؤال:شخصي که روزۀ استيجاري بر عهدۀ اوست، اگر وقتي بيدار مي‌شود، معلوم شود قبل از اذان صبح محتلم بوده، مي‌تواند روزۀ استيجاري خود را بگيرد؟

جواب: اشکال ندارد.

 

خوابيدن مجدد جنب، قبل از اذان صبح

سؤال: در ماه رمضان من بايد قبل از اذان صبح، غسل جنابت مي‌کردم، ولي چون خسته بودم وقتي براي سحري بيدارم کردند، سريع دوباره خوابيدم و البته مي‌دانستم که بايد غسل کنم و بعد از اذان بيدار شدم. تکليف روزۀ آن روز من چيست؟ اگر روزه باطل است، آيا کفاره هم واجب مي‌شود يا قضا کافي است؟

جواب: روزه باطل نيست و قضا و کفاره ندارد.

 

احتمال احتلام روزه‌دار

سؤال:من بعد از اينکه به سن بلوغ رسيدم، هر وقت بخواهم بخوابم، اگر به روي شکم بخوابم، در خواب محتلم مي‌شوم. آيا خوابيدن به اين صورت و محتلم شدن براي روزه اشکالي دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

 

خروج مايع شبيه به مني

سؤال:در مواقع تحريکات جنسي براي پسري در ماه رمضان مايع شفافي از او خارج گرديده است، بدون آنكه استمناء كرده باشد، آيا روزه‌اش باطل است؟

جواب: اشکال ندارد.

 

ملاعبه روزه‌دار

سؤال:اگر کسي در ماه رمضان با خود ملاعبه کند و مني درون او حرکت نمايد، ولي چيزي خارج نشود، آيا روزه‌اش باطل است؟

جواب: باطل نيست.

 

روزه جنب با تيمم

سؤال:کسي که در شب ماه رمضان خود را با استمناء جنب کند و وقت کافي هم براي غسل کردن داشته باشد، اما تا اذان صبح غسل نکند تا وقت تنگ شود و با تيمم روزه بگيرد، آيا روزۀ او باطل است؟

جواب: روزه باطل نيست، ولي گناه‌کار است.

 

جنابت روزه‌دار بعد از اذان صبح

سؤال:حكم روزه‌داري که در خواب و قبل از ظهر جنب شود، چيست؟

جواب: روزۀ او صحيح است.

 

تأخير غسل و مواجهه با تنگي وقت

سؤال:کسي که به هر دليلي غسل واجب خود را تا اذان صبح به تأخير بيندازد و در تنگي وقت با تيمم وارد روزه شود، حكم روزۀ آن روزش چه مي‌شود؟

جواب: روزۀ او صحيح است.

 

خودارضايي روزه‌دار

سؤال:کسي که نمي‌دانسته خودارضايي روزه را باطل مي‌کند و در حال روزه اين کار را کرده است، تکليف روزۀ او چه مي‌شود؟ در مورد قضا و کفاره چه وظيفه‌اي دارد؟

جواب: قضا دارد.

 

ضرورت معالجه بر استمناء روزه‌دار

سؤال:تشخيص پزشکان براي معالجۀ بيمارى كه در بيمارستان تحت معالجه است، منحصر به تجزيۀ منى بيمار مى‌باشد و چون بيمار مجرّد است، گرفتن منى متوقّف بر استمناء، آن هم در ماه مبارك رمضان است. لطفاً حكم استمناء و روزۀ مريض را بفرمائيد؟ وظيفۀ او در خصوص قضا و کفاره چيست؟

جواب: اگر چاره‌اي ندارد، استمناء کند، ولي روزۀ او قضا دارد، نه کفاره.

 

انجام ناقص غسل قبل از اذان صبح

سؤال:من در شب ماه رمضان محتلم شدم و وقت كافي براي غسل و سحري خوردن داشتم. اول، سحري خوردم و براي غسل به حمام رفتم. در حمام وقتي كه شروع كردم سرم را براي غسل بشويم، ديدم اذان صبح را شروع كرده‌اند. تكليف روزۀ من چه مي‌شود؟ آيا كفاره دارد يا فقط قضاي آن لازم است؟

جواب: روزه صحيح است.

 

معاشقه زن و مرد روزه‌دار

سؤال:آبي که در هنگام معاشقه از زن يا مرد خارج مي‌شود، پاک است يا نجس؟ آيا مبطل روزه است؟

جواب: پاک است و روزه را باطل نمي‌کند.

 

باقي ماندن زن و مرد بر جنابت بر اثر خوابيدن

سؤال: اگر در شب ماه مبارک رمضان، غسل جنابت بر زن و مرد واجب شود و بخوابند و پس از اذان صبح بيدار شوند، حکم روزۀ آنها چيست؟ و از نظر کفّاره و قضا، چه وظيفه‌اي دارند؟

جواب: روزۀ آنها صحيح است.

 

زمان غسل روزه‌دار

سؤال:روزه‌داري كه در روز ماه مبارك رمضان محتلم شده است، آيا لازم است كه زود غسل كند؟

جواب: لازم نيست، ولي خوب است

 

انجام ناقص غسل قبل از اذان صبح

سؤال:اگر براي غسل به حمام بروم و بعد كه از حمام بيرون مي‌آيم، بفهمم كه تمام غسل من يا قسمتي از غسل، بعد از اذان صبح بوده (قبل از ورود به حمام فكر مي‌كردم وقت براي غسل هست)، حكم روزۀ آن روز من چگونه است؟ قضا و کفاره چه مي‌شود؟

جواب: روزه صحيح است.

 

روزه قضا يا مستحبي جنب

سؤال:كسي كه بعد از اذان صبح بيدار شده و ببيند جنب شده است، آيا مي‌تواند روزۀ مستحبي يا قضا بگيرد؟

جواب: مي‌تواند.

 

باقي مادن بر جنابت تا اذان صبح در يوم‌الشک

سؤال:كسي كه در روز قبل از ماه مبارک رمضان که يوم الشّک اعلام شده است، بعد از اذان صبح بيدار شده و ببيند جنب شده است، آيا مي‌تواند روزه بگيرد؟ اگر بعد معلوم شود آن روز ماه رمضان بوده، روزه‌اش صحيح است؟

جواب: مي‌تواند روزه بگيرد.

 

باقي ماندن بر جنابت تا اذان صبح در حالت بين خواب و بيداري

سؤال:آيا اينکه مثلاً کسي ساعتش زنگ مي‌زند و در حالت بين خواب و بيداري آن را خاموش مي‌کند و مي‌خوابد، حکم بيداري را دارد يا خير؟

جواب: اشکال ندارد.

 

خوابيدن مجدد جنب تا اذان صبح

سؤال:اگر كسي در شب جنب شود و بخوابد و نيمه شب بيدار شود و دوباره بخوابد و پس از طلوع آفتاب از خواب بيدار شود، آيا قضا و كفّاره دارد؟

جواب: کفاره ندارد، ولي قضا خيلي خوب است.

 

تأخير غسل تا بعد از اذان ظهر

سؤال:اگر مكلّف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بيدار شود و ببيند كه محتلم شده است و دوباره پيش از اذان صبح به اميد اينكه براى غسل كردن بيدار مى‏شود، بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند و غسل خود را تا اذان ظهر به تأخير بيندازد و بعد از اذان ظهر غسل كرده و نماز ظهر و عصر را بخواند، روزۀ آن روز او چه حكمى دارد؟

جواب: صحيح است.

 

ادامه عذر روزه‌دار براي غسل کردن

سؤال:كسي كه در ماه مبارك رمضان غسل واجبي بر عهدۀ او قرار گيرد و تا آخر ماه مبارك نتواند غسل كند، آيا براي هر روز بايد تيمم كند يا يك تيمم بدل از غسل براي او كافي است؟ نماز و روزۀ او چگونه است؟

جواب: يک تيمم کافي است و براي نمازها بايد وضو بگيرد و اگر همه شب قبل از اذان صبح تيمم کند، بسيار خوب است.

 

تيمم معذور در اول شب

سؤال:شخصي كه در شب ماه رمضان جنب شود و يا زني كه از حيض پاك گردد و يقين دارد كه تا اذان صبح آب براي غسل نمي‌يابد يا عذر او برطرف نمي‌شود، مي‌تواند همان ابتداي شب تيمّم كند و بخوابد يا بايد تا نزديك وقت اذان صبر كند؟

جواب: مي‌تواند تيمم کند، ولي اگر قبل از اذان تيمم کند، بهتر است.

 

باقي ماندن بر جنابت تا اذان صبح(در روزه غير ماه رمضان)

سؤال:کسي که در غیر ماه مبارک رمضان، قبل يا بعد از طلوع فجر جنب شده است و قبل از ظهر غسل مي‌کند و مبطلات روزه را انجام نداده، آيا مي‌تواند نيت روزۀ قضا يا استيجاري نمايد؟

جواب: می‌تواند.

 

اطلاع از باطل بودن غسل، بعد از اذان صبح

سؤال:روزه‌داري که پس از طلوع آفتاب متوجه شود که به علتي غسل جنابت قبل از اذان صبح او باطل بوده، حکم روزۀ او چيست؟ آيا قضا و کفاره دارد؟

جواب: قضا و کفاره ندارد، ولي بايد غسل کند.

 

روزه بدون غسل و تيمم در اثر جهل

سؤال:شخصي در شب ماه رمضان جنب شده و آب براي تيمم در دسترس نداشته و متوجه تيمم هم نبوده است. تکليف روزۀ آن روز او چيست؟

جواب: روزۀ او صحیح است.

 

شوخي روزه‌دار با همسر

سؤال:شوخی و ملاعبه با همسر، آیا ضرری به صحت روزه می‌زند؟

جواب: خير.

 

مجبور کردن زن روزه‌دار به جماع

سؤال:مردي که به هر علتي مثل مرض، روزه نمي‌گيرد، اگر همسر روزه‌دار خود را مجبور به جماع نمايد، روزۀ زن باطل است؟ و آيا کفاره دارد يا نه؟ کفارۀ آن به عهدۀ چه کسي است (زن يا مرد)؟

جواب :  روزۀ او باطل مي‌شود و کفارۀ او بر مرد است.

 

روزه گرفتن در حال جنابت(جهلاً)

سؤال:شخصي كه چند روز را در حال جنابت روزه بگيرد و نداند كه شرط صحت روزه، طهارت از جنابت است، آيا بايد براي روزه‌‌هايي كه با اين حال انجام داده، فقط قضا به جا بياورد يا كفاره هم دارد؟

جواب: قضا و کفاره ندارد، گرچه قضا بسيار مطلوب است.

 

غسل جنابت با آب نجس

سؤال:كسي قبل از اذان صبح در ماه رمضان جنب شده و بعد براي روزه غسل كرده است. بعد از سه روز مي‌فهمد كه آبي كه با آن غسل كرده، نجس بوده است. حكم نماز و روزۀ او در اين سه روز چگونه است؟

جواب: نمازها را قضا کند و روزه‌هاي او قضا ندارد.

 

کفاره جماع

سؤال:اگر روزه‌دار در يك روز ماه رمضان چند دفعه جماع نمايد، آيا بايد براى هر جماع يك كفاره بدهد؟

جواب: يک کفاره کفايت مي‌کند.

 

باقي ماندن بر جنابت تا اذان ظهر

سؤال:اين جانب چندين مورد در ماه رمضان محتلم شده‏ام، آن هم قبل از سحرى و قبل از اذان صبح و اين مسأله را اين طور ياد گرفته بودم كه اگر كسى جنب شود، تا اذان ظهر وقت دارد غسل كند و فقط معصيت كرده است كه تا اذان ظهر بر جنابت مانده و نيز مسألۀ تيمّم را نمى‏دانستم و ندانسته و بى‌اطّلاع نسبت به مسأله، به حالت جنابت وارد اذان صبح مى‏گرديدم و بعد از اذان صبح و قبل از اذان ظهر غسل مى‏كردم. اكنون خواهش‌مندم بفرمائيد براي قضا و كفّارۀ‏ اين روزه‌ها چه وظيفه‌اي دارم؟

جواب: روزه‌ها قضا دارد.

 

کفاره ملاعبه با همسر و خروج مني

سؤال:اگر كسى در ماه رمضان با علم به اینکه خروج منی مبطل روزه است، عمداً كارى كند كه از او منى بيرون آيد (مثلاً با همسر خود ملاعبه کند) آيا بايد 60 روز روزه بگيرد يا خير؟

جواب :  اگر با همسر باشد، کفارۀ جمع ندارد.

 

کفاره خروج سهوي مني

سؤال:اگر شخصى بدون نیت خروج منی با خود بازی کند، ولى منى از او خارج شود، روزۀ او چه حكمى دارد؟ و آیا باید کفارۀ جمع بدهد؟

جواب: روزۀ او صحيح است و قضا و کفاره ندارد.

 

حکم خارج شدن مني در خواب

سؤال:آيا روزه‌داري که در خواب، مني از او خارج شود، روزه‌اش باطل است؟

جواب: باطل نمي‌شود.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -