انهار
انهار
مطالب خواندنی

مبطلات روزه- خوردن و آشامیدن

بزرگ نمایی کوچک نمایی

استفاده از پماد براي تَرک لب

سؤال: پماد ويتامينه‌اي که شخص براي ترک نخوردن لب‌ها در حال روزه استفاده مي‌کند، آيا براي روزه اشکال دارد؟

جواب:اشکال ندارد.

 قرار دادن غير خوراکي در دهان

سؤال: اگر شخصي چيزي غير خوراكي را دهان قرار دهد و احساس شوري (يا هر نوع مزۀ ديگر) کند، روزۀ او چگونه است؟

جواب:اشکال ندارد.

 استفاده از اسپريِ تنگي نفس

سؤال: من یک جانباز شیمیایی هستم. آیا استفاده از اسپری مخصوص برای رفع تنگی نفس در طول مدت روزه، روزه را باطل می‌کند یا نه؟

جواب:اشکال ندارد.

 جويدن آدامس

سؤال: آيا روزه‌دار مي‌تواند آدامس بجود؟

جواب:جايز نيست.

 چکاندن قطره در بينى

سؤال: قطره ريختن در بينى با توجه به اينكه به حلق راه دارد و ممكن است به حلق وارد شود، روزه را باطل مى‌كند يا خير؟

جواب:اشکال ندارد.

احساس کردن مزه طعام سحري در طول روز

سؤال: احساس کردن مزۀ طعامي که در حين سحري خورده شده، براي روزه دار اشکالي دارد؟

جواب:اشکال ندارد.

 چشيدن غذا توسط روزه‌دار

سؤال: چشيدن شوري و يا شيريني غذا براي روزه چه حكمي دارد؟

جواب:اگر فرو نرود، اشکال ندارد.

 سنگ تميز زير زبان

سؤال: برخي در ماه رمضان براي رفع تشنگي و اينکه آب در دهانشان جمع شود، سنگ تميز زير زبان خود قرار مي‌دهند. آيا اين کار اشکال دارد و مبطل روزه است يا خير؟

جواب:اشکال ندارد.

 

 استنشاق آب در دهان و بيني

سؤال: استنشاق (آب در بيني کردن) در حال روزه، آيا روزه را باطل مي‌كند؟

جواب:اشکال ندارد؛ همچنين در دهان.

 غرغره کردن آب توسط روزه‌دار

سؤال: آيا غرغره کردن آب براي روزه‌دار اشکال دارد و موجب بطلان روزه است يا خير؟

جواب:موجب بطلان نیست، ولی اگر فرو رفت، باید آن روز را روزه باشد و بعد از ماه مبارک رمضان، قضاي آن روزه را بگیرد.

 

 خوردن آب براي کارکنان هواپيما

سؤال: اگر هواپيما در ارتفاع بالا و مسير طولانى در حال پرواز باشد و پرواز حدود دو ساعت و نيم تا سه ساعت طول بكشد، مهمان‌دار و خلبان هواپيما براى حفظ تعادل خود هر بيست دقيقه احتياج به نوشيدن آب دارند. در اين صورت، آيا در ماه مبارك رمضان، كفاره و قضاى روزه بر آنها واجب مى‌شود؟

جواب:در فرض مذکور، اگر بتواند مسافرت نکند، و اگر نتواند بايد آب را بخورد، ولي روزۀ او قضا دارد.

 

 باقي ماندن سحري بين دندان‌ها

سؤال: غذايي که از سحري زير دندان مي‌ماند، در موارد زير چه حکمي دارد:

الف: اگر به صورت عمدي فرو داده شود؟

ب: اگر غير عمدي و خودبه‌خود فرو رود؟

جواب:الف- روزه باطل است.

ب- اشکال ندارد.

 خورن سحري تا پايان اذان صبح

سؤال: آيا شخص مي‌تواند در هنگام سحري خوردن تا آخر اذان صبح غذا بخورد و بعد هم در مغرب از بعد از تمام شدن اذان مغرب افطار کند؟

جواب:اول اذان، بلکه يک مقدار قبل از اذان خودداري کند.

 

 خوردن عمدي غذا

سؤال: روزه‌داري که سهواً چيزي در حالت روزه بخورد و بعد به خيال اينکه روزه‌اش باطل شده، دوباره غذا بخورد، حکم روزه‌اش از نظر قضا و کفاره چگونه است؟

جواب:بايد قضاي آن روزه را بگيرد.

 

 خوردن خون ناشي از کشيدن دندان

سوال : شخصي که در ماه رمضان مبادرت به کشيدن دندان خود کند و خون دندان خود را در حال روزه فرو برد، حکم روزۀ او چگونه است؟ و از نظر قضا وکفاره چه وظيفه‌اي دارد؟

جواب:قضا و کفاره ندارد.

 خون ريزي از دهان

سؤال: آیا خون آمدن از دهان روزه‌دار موجب بطلان روزه می‌شود یا خیر؟

جواب : نمي‌شود.

 

 فرو بردن آب دهان مخلوط با خون

سوال : اگر مقدار كمي خون از لثۀ روزه‌دار خارج شود و  با آب دهان او مخلوط گردد، فرو بردن آن، روزه را باطل مي‌كند يا نه؟

جواب:روزه باطل نيست.

 

 خون‌ريزي از لثه‌ها

سؤال: به علت خون‌ریزی از لثه‌هایم اکثر مواقع مقداری خون با آب دهانم مخلوط می‌شود. آیا فرو بردن آب دهان براي صحت روزه اشکالی دارد؟

جواب:اشکال ندارد.

 

 استفاده از ماده ناس

سؤال: استفاده از مادۀ «ناس» که از توتون و تنباکو و آهک و ... به دست مي‌آيد و آن را زير زبان می‌گذارند و سپس از دهان بيرون می‌اندازند، آیا مبطل روزه است؟

جواب:مبطل است.

 روزه‌داري افراد معتاد

سؤال:  فردي كه معتاد به ترياك است و نمي‌تواند آن را در روز ترك كند، تكليف روزه‌اش چيست؟ آيا مي‌تواند فقط به مقدار لازم ترياك استفاده كند و مابقي روز را روزه باشد؟

جواب:بايد روزه بگيرد و بسياري از ترياکي‌ها بوده اند که روزه مي‌گرفته‌اند، ولي واقعاً اگر نمي‌تواند، اشکال ندارد، اما روزۀ او باطل است. و اگر تا ماه رمضان بعدي نتوانست قضا کند، قضا هم ندارد و در صورت توان مالي بايد براي هر روز معادل 750گرم گندم به فقرا بدهد

 

استفاده از مواد دارويي براي بيماران مبتلا به آسم و تنگي نفس

سؤال: براى بیماران مبتلا به تنگى نفس و آسم، نوعى داروى طبى وجود دارد كه به‌صورت پودر گاز و از طريق دهان وارد ريه می‌شود. گاهى بيمار در يك روز چندين مرتبه از آن استفاده مي‌نماید. آيا روزه گرفتن برای اين شخص جايز است یا خیر؟ و با توجه به اينكه بدون استفاده از آن، روزه گرفتن غير ممكن و يا بسيار سخت خواهد بود، می‌تواند هم‌زمان با استفاده از این دارو، روزه هم باشد؟

جواب:چون جرم ندارد، روزه را باطل نمي‌کند.

 

 حکم کثيرالعطش برا ي مبتلايان به مرض قند

سؤال: اين جانب به مرض قند مبتلا هستم و در روزۀ ماه مبارک رمضان طبق دستور پزشک داروها را مي‌شود قبل از سحر و بعد از افطار استفاده کرد، لکن به اين سفارش مي‌کنند که تا قبل از ظهر يا در طول روز دو ليوان آب مصرف شود، آيا مي‌توان در چنين صورتي روزه‌دار بود يا خير؟ همچنین مي‌شود اين موقعيت ديابت را با کثيرالعطش مطابق نمود، همانطور که مي‌توان به اندازۀ رفع خطر آب مصرف کرد، بنابر دستور پزشک حاذق متديّن دو ليوان آب مصرف نمود و روزه‌دار بود؟

جواب:روزه باطل مي‌شود ولي چون معذور است اشکال ندارد و راجع به کثيرالعطش نيز همين است، روزه صحيح نيست. ولي‌ چون معذور است اشکال ندارد و کسي از بزرگان راجع به ذوالعطاش نگفته است با خوردن آب روزه باطل نمي‌شود. ولي اگر مرض تا ماه مبارک رمضان بعدي ادامه داشت، روزه‌هايي که افطار کرده است قضا هم ندارد.

 

 خوردن قرص در طول روز براي بيماران

سؤال: کسی که فشار خون دارد و باید حتماً قرص مصرف کند، می‌تواند فقط یک یا دو عدد قرص بیماری خود را بخورد و بدون اینکه آبی بخورد، روزه باشد؟ در غیر این صورت، چه تکلیفی دارد؟

جواب:روزۀ او باطل است، ولي اگر هميشه بايد قرص را بخورد، قضا ندارد، ولي خوب است از غير قرص اجتناب کند.

 

 فرو بردن اخلاط سينه

سؤال: آيا فرو بردن قهري و ناخواستۀ اخلاط سينه که به فضاي دهان رسيده است، روزه را باطل مي‌كند؟

جواب:باطل نمي‌کند.

 

 فرو ردن اخلاط سينه(2)

سؤال: شخص روزه‌داري که سر کلاس درس به خاطر احترام استاد نمي‌تواند از کلاس خارج شود و اخلاط سينه که وارد فضاي دهان شده را فرو مي‌دهد، چه حكمي دارد؟ آيا كفارۀ جمع بر او لازم مي‌شود، چون عمداً فرو داده است؟

جواب:اشکال ندارد.

 

 فرو بردن اخلاط سينه در نماز

سؤال: اگر در حين خواندن نماز، اخلاط سينه به دهان روزه‌دار بيايد، چه وظيفه‌اي دارد؟ آيا بايد نماز را باطل کند و يا اينکه مي‌تواند آن را فرو برد؟

جواب:مي‌تواند آن ‌را فرو برد.

 

 فرو بردن اخلاط سينه در نماز

سؤال: اگر در حين خواندن نماز، اخلاط سينه به دهان روزه‌دار بيايد، چه وظيفه‌اي دارد؟ آيا بايد نماز را باطل کند و يا اينکه مي‌تواند آن را فرو برد؟

جواب:مي‌تواند آن ‌را فرو برد.

 

 فروبردن چرک گلوي ناشي از بيماري

سؤال: كسي كه در ماه رمضان سرما خورده و مرتباً گلويش چرك مي‌كند، آيا فرو دادن چرك گلو براي او مبطل روزه است؟ در حالي كه اگر مدام بخواهد آب دهان خود را خارج كند، مشكل است.

جواب:اشکال ندارد.

 

 شستن و مسوال زدن در طول روز

سؤال: آيا شستن دهان در روزۀ ماه رمضان براي اينکه بوي بد آن از بين برود، اشکالي دارد؟

جواب:اشکال ندارد، بلکه مسواک کردن نيز اشکال ندارد.

 

 شستن دهان با آب نمک، دهان‌شويه يا مسواک زدن با خمير دندان

سؤال: آيا مسواک کردن با خمير دندان يا بدون آن در حال روزه اشکالي دارد؟ دهان شويه و استفاده از آب نمک چطور؟

جواب:اشکال ندارد.

 

 استفاده از نخ دندان

سؤال: استفاده از نخ دندان كه حاوي فلورايد و طعم نعناع است، آيا براي روزه ضرري دارد؟

جواب:ضرر ندارد.

 

 استفاده از قرص براي بيماران در طول روز

سؤال: به خاطر بيماري که داشتم، به پزشک مراجعه نمودم و ايشان قرصي را تجويز نمودند که هر 6 ساعت بايد مصرف شود و حداقل دو تا از اين قرص‌ها در روز مصرف مي‌شود. آيا مي‌توانم در وقتش فقط قرص‌ها را بخورم و روزه هم باشم يا بايد همۀ قرص‌ها را در شب که روزه نيستم، بخورم يا بايد روزه نگيرم؟

جواب:اگر دکتر مي‌گويد بايد در روز مصرف شود، مصرف کنيد، ولي روزه باطل مي‌شود.

 

 وارد کردن دستگاه‌هاي پزشکي به معده

سؤال: آيا وارد كردن دستگاه آندوسكوپي به معده براي عكس‌برداري بدون اينكه چيزي كه مبطل روزه است، همراه آن داخل معده شود، روزه را باطل مي‌كند؟

جواب:اشکال ندارد.

 

 وارد کردن اشياء پزشکي مثل دماسنج به دهان

سؤال: واردکردن شيء خارجي مثل دماسنج، در دهان براي روزه‌دار اشکالي‌ دارد؟

جواب:اشکال ندارد.

 

 خروج جسم خيس شده از دهان و ورود مجدد آن به دهان

سؤال: زدن موزيك در ماه مبارك که سازهاي آن زير زبان قرار مي‌گيرد و پس از خروج از دهان بدون اينکه آن را خشک کنيم، در دهان خود قرار مي‌دهيم، آيا روزه را باطل مي‌کند؟

جواب:باطل نمي‌کند.

 

 زدن زبان به لب‌ها و کندن پوست لب

سؤال: آيا زبان زدن به لب‌ها روزه را باطل مي‌كند؟ كندن پوست لب چطور؟

جواب:اشکال ندارد.

 

 استفاده از کرم‌هاي ويتامينه

سؤال: آيا استفاده از كرم‌هاي ويتامينه که توسط پوست، جذب پوست بدن مي‌شود، به صحت روزه شکالي وارد مي‌کند و آن را باطل مي‌نمايد؟

جواب:باطل نمي‌کند.

 

 استفاده از پماد براي ترک لب‌ها

سؤال: پماد ويتامينه‌اي که شخص براي ترک نخوردن لب‌ها در حال روزه استفاده مي‌کند، آيا براي روزه اشکال دارد؟

جواب:اشکال ندارد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -