انهار
انهار
مطالب خواندنی

9- شراب

بزرگ نمایی کوچک نمایی

9- شراب[1]

(مسأله 111) شراب و هر چيزي كه انسان را مست مي كند، چنانچه به خودي خود روان باشد، نجس است1، و اگر مثل بنگ و حشيش، روان نباشد اگر چه چيزي در آن بريزند كه روان شود، پاك است.

1- زنجاني: و اگر مايعي زياد آن مست كننده باشد مقدار كم آن نيز نجس است... قبلی

1- زنجاني: و مايعي که فقط مصرف مقدار زیادی از آن خاصیت مست كنندگی دارد، مقدار كم آن نيز نجس است...

خوئي، تبريزي: شراب (خوئي: و نبيذي كه مسكر است) نجس است و بنابر احتياط واجب هر چيزي كه انسان را مست مي كند، چنانچه بخودي خود روان باشد نيز نجس است...

وحید: شراب و نبیذ مسکر نجس است؛ و در غیر این دو، از مسکرات مایع بجز فقّاع – که حکم آن خواهد آمد- احتیاط مستحبّ اجتناب است...

بهجت: شراب و هر چيزي كه زياد آن انسان را مست مي كند، چنانچه به خودي خود مايع باشد نجس و خوردن آن حرام است اگرچه كم باشد يا مست كنندگي آن خفيف باشد...

*****

سيستاني: مسأله- شراب نجس است و غير آن از چيزهايي كه انسان را مست مي كند، نجس نيست.

مكارم: مسأله- شراب و هر مايعي كه انسان را مست مي كند نجس است بنابر احتياط واجب؛ امّا اگر مثل بنگ و حشيش باشد كه مخدّر و مستي آور است و ذاتاً مايع نيست پاك است، هرچند آن را با آب مخلوط كنند و به صورت مايع درآورند، ولي استعمال آن به هر حال حرام است.

(مسأله 112) الكل صنعتي كه براي رنگ كردن درب و ميز و صندلي و مانند اينها به كار مي برند1 اگر انسان نداند از چيزي كه2 مست كننده و روان است درست كرده اند، پاك مي باشد3.

1- خوئي، وحید: تمام اقسامش پاك مي باشد.[پايان مسأله]

تبريزي: كه خودش به تنهايي مست كننده نيست پاك مي باشد.[پايان مسأله]

2- بهجت: به تنهايي...

3- گلپايگاني، صافي: اگر انسان نداند كه مست كننده است و يا نداند كه آن را ابتداء از چيز مست كنندهٔ روان درست كرده اند پاك است.

زنجاني: اگر انسان نداند كه مست كننده است يا نه، پاك است.

سبحانی: ولی خوردن آن حرام است.

*****

فاضل: مسأله- الكل سفيد و طبي كه الكل خالص مي باشد و مصارف طبي دارد پاك مي باشد، مگر اينكه از شراب و فقاع گرفته شده باشد كه در اين صورت نجس است. همچنين مواد پاك كننده ديگر كه از مشتقات الكل است و در مراكز درماني كاربرد دارد پاك مي باشد. همچنين الكل صنعتي كه همان الكل سفيد به اضافه مقداري مواد سمّي است و كاربرد صنعتي دارد پاك مي باشد. ادكلن و مواد صنعتي ديگر نيز كه مشتمل بر الكل مي باشد پاك است.

سيستاني: مسأله- الكل؛ چه صنعتي، و چه طبّي، تمام اقسامش، پاك است مگر آنکه معلوم و مُحرز باشد آن الکل از تبخیر و تقطیر شراب، حاصل شده است که در این صورت، نجس می باشد.

مكارم: مسأله- الكل طبّي و صنعتي كه انسان نمي داند از چيز مست كنندهٔ مايع گرفته شده پاك است، همچنين ادكلن و عطرها و داروهايي كه با الكل طبّي يا صنعتي مخلوط است. 

مظاهری: مسأله – الکل صنعتی ، عطرها ، ادکلن ها و داروهایی که با آن مخلوط است، پاک می باشند.

مسائل اختصاصي

مكارم: مسأله 125- الكلهايي كه ذاتاً قابل شرب نيست يا جنبهٔ سمّي دارد، نجس نيست، ولي هر گاه آن را رقيق كنند و مشروب و مسكر باشد، نوشيدنش حرام است و احتياطاً حكم نجس دارد.

سبحانی: مسأله 112- الکل هایی که ذاتاً قابل شرب نیستند و نوعی سم حساب می شوند نجس نیستند ولی اگر آنها را با آب رقیق کنند و قابل شرب بشوند حکم نجس دارند و نوشیدن آنها حرام است.

(مسأله 113) اگر انگور و آب انگور به خودي خود جوش بيايد، حرام، ولي نجس نيست مگر آن كه معلوم شود كه مست كننده است1 و اگر بواسطهٔ پختن جوش بيايد خوردنش حرام است ولي نجس نيست.

1- اراكي: اگر انگور و آب انگور به خودي خود جوش بيايد، حرام، و پاك بودن آن محل اشكال است...

*****

خوئي، فاضل، تبريزي، مظاهری: مسأله- اگر انگور و آب انگور به خودي خود يا به واسطهٔ پختن جوش بيايد، پاك است ولي خوردن آن حرام است..

.گلپايگاني، صافي: و آنچه به آتش جوش آمده، اگر به آتش، دو ثلث آن كم شود حلال مي شود،و آنچه به غير آتش جوش آمده به سركه شدن حلال مي شود.

.زنجاني: خوردن آن حرام و بنابر احتياط نجس مي باشد.

وحید: مسأله – اگر انگور یا آب انگور به واسطه پختن جوش بیاید پاک ولی خوردن آن حرام است و اگر به غیر آتش جوش بیاید خوردن آن حرام و بنابراحتیاط نجس است.

مكارم: مسأله- هرگاه آب انگور به خودي خود جوش آيد (جوش آمدني كه معمولاً مقدّمهٔ شراب شدن است) خوردن آن حرام و بنابراحتیاط واجب نجس  است، ولي اگر با حرارت آتش يا غير آن به جوش آيد نجس نيست، اما خوردنش حرام است همچنين آب خرما و مويز و كشمش بنابراحتياط واجب. 

نوري: مسأله- اگر آب انگور به خودي خود جوش بيايد نجس است و اگر بواسطه پختن جوش بيايد، خوردنش حرام است، ولي نجس نيست. و اگر بواسطهٔ جوشاندن به آتش، دو سوّم آن كم شود حرام بودن آن نيز برطرف مي شود.

بهجت: مسأله- اگر انگور و آب انگور به واسطهٔ پختن يا غير آن، جوش بيايد، بنابرأقوي و احوط، نجس و خوردنش حرام است و بايد از آن اجتناب نمود.

سيستاني: مسأله- اگر آب انگور به خودي خود يا به واسطهٔ پختن جوش بيايد، پاك، ولي خوردن آن حرام است و همچنين انگور جوشيده، بنابر احتياط واجب حرام است ولي نجس نيست.

سبحانی: مسأله – اگر آب انگور یا خود انگورخود به خود جوش آید نجس و حرام است و اگر با حرارت آتش به جوش آید نجس نیست ولی خوردن آن حرام است، مگر اینکه دو ثلث آن تبخیر شود؛ و همچنین است خرما و مویز و کشمش و آب آنها .

(مسأله 114) خرما و مويز و كشمش و آب آنها اگر جوش بيايند، پاك و خوردن آنها حلال است1.

1- گلپايگاني، صافي: اگر چه احتياط غير لازم آن است كه از آنها اجتناب كنند.

نوري، زنجاني: اگر چه احتياط مستحب آن است كه از آنها اجتناب كنند.

سبحانی: هرگاه خرما و مويز و كشمش {را} در غذا بريزند و بجوشد پاک و حلال است.

*****

سیستاني: مسأله - خرما و مویز و کشمش و آب آنها هرچند جوش بيايند، پاك و خوردن آنها حلال است ولی اگر آب خرما، مویز و کشمش، بجوش آید و معلوم شود که مست کننده است، خوردن آنها حرام است اما نجس نمی باشد.

اراكي: مسأله- خرما و آب آن اگر جوش بيايد پاك و خوردن آن حلال است. و امّا كشمش و آب آن، حكم انگور و آب آن را دارد.

بهجت: مسأله- خرما، مویز، کشمش و آب آنها اگر خود به خود يا با پختن جوش بيايند، پاك بودن و خوردن آن محلّ اشكال است.

مكارم: مسأله- هرگاه مويز و كشمش را در غذا بريزند و بجوشد، به طوری که آب به داخل آن نفوذ کند و آب داخلش نیز بجوشد حرام می شود امّا نجس نیست و می توان آنها را جدا کرد و غذا را خورد. ولی در حال سرخ کردن و دم کردن در برنج و امثال آن مانعی ندارد. و در مورد خرما نیز اگر آب آن در غذا وارد شود و بجوشد و مستهلک شود مانعی ندارد. ولی اگر مقدار آن بقدری باشد که بجوشد ولی مستهلک نشود نمی توان آن را خورد.

مکارم: مسکر مایع


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -