انهار
انهار
مطالب خواندنی

8- کافر

بزرگ نمایی کوچک نمایی

8- كافر[1]

(مسأله106) كافر يعني كسي كه منكر خدا است، يا براي خدا شريك قرار مي دهد، يا پيغمبري حضرت خاتم الانبياء محمّد بن عبدالله (صلّي الله عليه و آله و سلّم) را قبول ندارد، نجس است1، و همچنين است اگر در يكي از اينها شك داشته باشد. و نيز كسي كه ضروري دين يعني چيزي را كه مثل نماز و روزه مسلمانان2 جزء دين اسلام مي دانند منكر شود چنانچه بداند آن چيز ضروري دين است و انكار آن چيز برگردد به انكار خدا يا توحيد يا نبوّت، نجس مي باشد3 و اگر نداند احتياطاً بايد از او اجتناب كرد، گرچه لازم نيست.

1- اراكي: و نيز بنابر احتياط واجب از كسي كه ضروري دين يعني چيزي را كه مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دين اسلام مي دانند منكر شود بايد اجتناب كرد.[پايان مسأله]

گلپايگاني، صافي: و نيز كسي كه يكي از ضروريّات دين مبين اسلام را منكر شود، چنانچه بداند آن چيز ضروري دين است، نجس مي باشد، و اگر نداند احتياطاً بايد از او اجتناب كرد (صافي: و نيز كافر كتابي بنابر قول مشهور نجس است و احتياط واجب رعايت اين قول است).

نوري: مگر اهل كتاب، كه در آخر مسأله ذكر مي شود...

زنجاني: و انكار چه به قلب باشد و چه به زبان، سبب كفر مي گردد و همچنين غُلاة (يعني كساني كه يكي از معصومين عليهم السلام را خدا خوانده يا بگويند خدا در او حلول كرده است) و خوارج و نواصب (يعني كساني که دشمنی اهل بیت علیهم السلام را دین خود قرار دهند) نجس اند؛ ولكن اهل كتاب (يعني يهوديان و مسيحيان) و زردشتيان بنابراحتياط نجس می باشند. و كسي كه يكي از ضروريات دين مانند نماز و روزه را كه تمام مسلمانان آنها را جزء دين اسلام مي دانند انكار كند، شرعاً کافر به شمارمی آید مگر در دو صورت: اول: بدانیم که انکار وی از روی شبهه است، مثلاً تازه مسلمانی که ازاحکام اسلامی آگاهی چندانی ندارد؛ دوم : بدانیم که انکارکننده به خدا و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلّم ایمان قلبی دارد، در این دو صورت اگر انکار کننده شهادتین را بر زبان جاری ساخته مسلمان می باشد.

2- نوري: يعني چيزي را كه مسلمانان...

3- نوري: و اگر ضروري دين بودن آن را نداند، بطوري كه انكار آن به انکار خدا يا توحيد يا نبوّت برنگردد، بهتر آن است كه از او اجتناب كنند. كفاري كه مانند يهود و نصاري اهل كتاب مي باشند، ذاتاً پاك مي باشند و تا هنگامي كه علم به ملاقات بدن آنها با يكي از نجاسات -كه ذكر شد و مي شود- حاصل نشده است، اجتناب لازم نيست.

*****

خوئي: مسأله- كافر يعني كسي كه: منكر خدا يا معاد است، يا براي خدا شريك قرار مي دهد. و همچنين غلاة (يعني آنهايي كه يكي از ائمّه عليهم السلام را خدا خوانده يا بگويند خدا در او حلول كرده است) و خوارج و نواصب (يعني آنهايي كه به ائمّه عليهم السلام اظهار دشمني  مي نمايند) نجسند. و همچنين است كسي كه نبوّت يا يكي از ضروريات دين يعني چيزي را كه مثل نماز و روزه، مسلمانان جزء دين اسلام مي دانند چنانچه بداند آن چيز ضروري دين است منكر شود. و امّا اهل كتاب (يعني يهود و نصاريٰ) كه پيغمبري حضرت خاتم الانبياء محمد بن عبدالله صلّي الله عليه و آله را قبول ندارند نيز بنا برمشهور نجس مي باشند و اين قول، موافق احتياط است پس اجتناب از آنها نيز لازم است.

فاضل: مسأله- مشرك، يعني  افرادي كه خدايي غير از خداي يگانه را بپرستند (بت پرست)،  يا براي خدا شريك قائل باشند و دو يا چند خدا را بپرستند، نجس مي باشند؛ ولي كساني كه وحدت خداي سبحان را قبول دارند و يكي از پيامبران الهي را قبول داشته باشند (يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان، صابئيان) پاك مي باشند. و اهل كتاب اگر بواسطه تحريف در دين خود مشرك شده باشند حكم ساير مشركين را دارند و نجس مي باشند، و همچنين كساني كه بي دين بوده و هيچ خدايي را قبول ندارند نجس مي باشند. ناصبي ها نيز كه دشمن ائمه اطهار عليهم السلام هستند نجس مي باشند. خوارج و نيز مسلماناني كه مشرك شده باشند و حضرت علي عليه السلام را خدا بدانند يا يكي از ضروريات دين را انكار كنند به نحوي كه به انكار خدا و رسول خدا برگردد نجس مي باشند.

بهجت: مسأله- كسي كه منكر خدا، يا براي خدا شريك قائل است يا پيامبري حضرت خاتم الانبياء محمد بن عبدالله صلّي الله عليه و آله و سلّم را قبول ندارد و همينطور كسي كه ايمان به خدا و پيامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نداشته باشد كافر و نجس مي باشد. همچنين  كسي كه يكي از ضروريّات دين اسلام مثل نماز يا روزه را با علم به اينكه ضروري دين است انكار نمايد، نجس مي باشد و اگر از روي تقصير نداند و انكار نمايد، احتياطاً بايد از او اجتناب كرد.

تبريزي: مسأله- كافر يعني كسي كه منكر خدا يا نبوّت است و يا معترف به آن نيست و يا براي خدا شريك قرار مي دهد، و همچنين غلاة (یعنی آنهایی که یکی از ائمه علیهم السلام را خدا خوانده یا بگویند خدا در او حلول کرده است) و خوارج و نواصب (يعني آنهايي كه با ائمهٔ اطهار عليهم السلام دشمني مي نمايند) نجسند؛ و امّا اهل كتاب (يعني يهود و نصاريٰ و مجوس) كه پيغمبري حضرت خاتم الانبياء محمّد بن عبدالله صلّي الله عليه و آله و سلّم را قبول ندارند، نيز بنابر مشهور نجس مي باشند و اين قول موافق احتياط است، ولكن بنابر اظهر اين طوايف پاكند. و نيز كسي كه ضروري دين يعني چيزي را كه مثل نماز و روزه ، مسلمانان جزء دين اسلام مي دانند منكر شود، چنانچه بداند آن چيز ضروري دين است نجس مي باشد.

سيستاني: مسأله- كسي كه معترف به خدا يا به يگانگي او نباشد و همچنين غُلاة (آنهايي كه يكي از ائمه عليهم السلام را خدا خوانده يا بگويند خدا در او حلول كرده است) و خوارج و نواصب (يعني آنهايي كه به ائمه عليهم السلام اظهار دشمني مي نمايند) بنابراحتیاط واجب نجسند، و همچنين است كسي كه نبوت يا يكي از ضروريات دين مانند نماز و روزه را منكر شود اگر به نحوي باشد كه مستلزم تكذيب پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بشود هرچند في الجمله. و اما اهل كتاب (يهود و نصاريٰ و مجوس) محكوم به طهارتند.

وحید: مسأله – کافر -یعنی کسی که منکر خدا یا رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله یا معاد است یا شاکّ  در خدا و رسول است، یا برای خدا شریک قرار می دهد، یا در وحدانیت خدا شک دارد-  نجس است؛ و همچنین است خوارج -یعنی کسانی که بر امام معصوم علیه السلام خروج کنند – و غلاة – یعنی آنهایی که قائل به خدایی یکی از ائمه علیهم السلام می باشند یا بگویند خدا در او حلول کرده است – و نواصب – یعنی کسانی که دشمن یکی از ائمه علیهم السلام یا حضرت فاطمه زهرا علیها السلام باشند -  وکسی که یکی از ضروریات دین را – مثل نماز و روزه – با علم به اینکه ضروری دین است منکر شود ،و اما اهل کتاب – یعنی یهود ونصاری- اقوی طهارت آنها است، هرچند احوط اجتناب است.

مكارم: مسأله- كافر يعني كسي كه خدا يا پيامبر اسلام صلّي الله عليه و آله را قبول ندارد يا براي خدا شريكي قرار ميدهد بنابر احتياط نجس است، هر چند به يكي از اديان آسمان، مانند آئين يهود و نصاريٰ ايمان داشته باشد.

كسي كه ضروري دين اسلام يعني چيزي كه همهٔ مسلمانان جزء دين مي دانند (مانند: اعتقاد به معاد و واجب بودن نماز و روزه و امثال آن) را منكر شود، چنانچه ضروري بودن آن را بداند، كافر است و اگر در ضروري بودن آن شكّ دارد كافر نيست ولي احتياط مستحبّ آن است كه از او اجتناب شود.

مظاهری: مسأله – کافر (کسی که منکر خدا یا معاد است یا برای خدا شریک قرار می دهد یا پیامبری حضرت خاتم الانبیاء محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله را قبول ندارد ، یا دریکی از اینها شک داشته باشد، یا ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نمازو روزه، مسلمانان جزو دین اسلام می دانند منکر شود، در صورتی که بداند انکار آن چیز به انکارخدا یا توحید یا نبوت بر می گردد) احکام مسلمانان را ندارد، مثلاً نمی تواند زن مسلمان بگیرد، و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود.[و]اهل کتاب پاک می باشند.

سبحانی: مسأله – فردی که به حدّ تکلیف رسیده ولی معترف به وجود خدا و یا وحدانیت، و یا نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یا معاد (روز قیامت) نباشد بنابراحتیاط واجب نجس است و همچنین اگر کسی یکی از احکام ضروری اسلام (مانند وجوب نماز و روزه و حج) را انکار کند و در نظر او ملازم با انکار یکی از امور یاد شده باشد نیز نجس می باشد.

مسأله اختصاصي

مكارم: مسأله 114- كساني كه به خدا و پيامبر اسلام صلّي الله عليه و آله و سلّم ايمان دارند، ولي وسوسه هايي براي آنها پيدا مي شود و به مطالعه و تحقيق مي پردازند پاكند و اين وسوسه ها ضرري ندارد.

(مسأله 107) تمام بدن كافر1 حتي مو و ناخن و رطوبتهاي او نجس است.

این مسأله دررساله آیت الله مظاهری نیست.

1- نوري: غير اهل كتاب...      فاضل: تمام بدن مشرك...

*****

سیستانی: مسأله - تمام بدن کافر غیر اهل کتاب، حتی مو و ناخن و رطوبت های او - بنابر احتیاط واجب - نجس است. لازم به ذکر است که حکم پاک یا نجس بودن مرتد (یعنی کسی که از اسلام خارج شده) حکم همان دینی است که مرتد به آن وارد شده پس اگر فرد مرتد، کافر کتابی گردد، پاک است و چنانچه کافر غیر کتابی شود، بنابر احتیاط واجب نجس می گردد.

مكارم: مسأله- آنچه دربارهٔ نجس بودن كافر گفته شد تمام اجزاي بدن او حتّي مو و ناخن را شامل شود.

زنجاني: مسأله- آنچه در مورد نجاست كافر گفته شد تمام اندام كافر، حتّي مو و ناخن و رطوبتهاي او را شامل مي شود.

(مسأله 108) اگر پدر و مادر و جدّ1 بچّهٔ نابالغ كافر باشند2 آن بچه هم نجس است3 و اگر يكي از اينها مسلمان باشد بچه پاك است4.

1- اراكي، گلپايگاني، خوئي، تبريزي، فاضل، بهجت، صافي،وحید: جدّ و جدّه...

2- نوري: اگر پدر و مادر و جدّ و جدّهٔ بچهٔ نابالغ، كافر غير اهل كتاب باشند...

فاضل: مشرك باشند...

3- خوئي، تبريزي، وحید: مگر در صورتي كه مميّز و مُظهِر اسلام باشد...

4- وحید: مگر در صورتی که ممیّز و مظهر کفر باشد.

*****

سيستاني: مسأله- اگر پدر و مادر و جدّ و جدّه بچّه نابالغ کافر غیر کتابی باشند، آن بچه هم بنابراحتیاط واجب نجس است، مگر در صورتي كه مميّز باشد و اظهار اسلام کند، که در اين صورت پاك است. و اگر از پدر و مادر خود روگردان و به مسلمانها تمايل داشته باشد، و يا در حال تحقيق و بررسي باشد، حكم به نجاستش مشكل است. و اگر پدر و مادر و جدّ و جدّه، يكي از اينها مسلمان باشد - به تفصيلي كه در مسأله [اختصاصي210، قبل از مسأله 212 متن اصلی] خواهد آمد - بچه پاك است.

زنجاني: مسأله- طفل مميّز اگر اظهار كفر كند، كافر و اگر اظهار اسلام كند، مسلمان است.  و طفل غير مميّز و طفل ممیّزي كه نه اظهار كفر كرده و نه اظهار اسلام، چنانچه پدر و مادر و نيز جدّ و جدّهٔ نزديك وي كافر باشند، آن بچه هم نجس است و اگر يكي از آنان مسلمان باشد، بچّه پاك است.

مكارم: مسأله- بچه هاي كفّار به حكم آنها هستند، و بچّه هاي مسلمانان حتي بچه اي كه فقط پدرش مسلمان است، پاك است ولی اگر فقط مادرش مسلمان است احتیاط آن است که از او اجتناب کنند.

مظاهری: مسأله – اگر پدر و مادر و جد و جدّۀ بچه نابالغ کافر باشند آن بچه در حکم کافر، و اگریکی از اینها مسلمان باشد در حکم مسلمان است.

سبحانی: مسأله – فرزندان کافر بسان خود او محکوم به نجاست هستند مگر فرزند ممیزی که به اسلام اعتراف کند و فرزندان مسلمان هرچند تنها پدرش مسلمان باشد پاک هستند، ولی اگر تنها مادر مسلمان باشد احتیاط اجتناب است.

(مسأله 109) كسي كه معلوم نيست مسلمان است يا نه1 پاك مي باشد2 ولي احكام ديگر مسلمانان را ندارد، مثلاً نمي تواند زن مسلمان بگيرد3 و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود4.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- فاضل: اگر چنانچه مسلمان يا كافر بودن آن در گذشته نيز معلوم نباشد...

سيستاني: و نشانه اي هم بر اسلامش نباشد...

2- وحید: محکوم به طهارت است ...

تبريزي: و جايز است در قبرستان مسلمانان دفن شود و واجب است مثل ساير مسلمانها غسل داد و نماز خواند و دفن كرد.

3- گلپايگاني، صافي: اگر اماره اي بر اسلام او نباشد و در بلاد اسلام هم نباشد، احكام ديگر مسلمانان را ندارد، مثلاً زن مسلمان نمي تواند با او ازدواج كند...

4- سبحانی: مگر اینکه در بلاد اسلامی بمیرد، در این صورت درقبرستان مسلمانان دفن می شود.

*****

زنجاني: مسأله- كسي كه معلوم نيست مسلمان است يا نه، چنانچه سابقاً كافر بوده، نجس است و چنانچه سابقاً مسلمان بوده پاک است و ساير احكام مسلمان را داراست و چنانچه حالت سابقهٔ او معلوم نباشد، پاك مي باشد ولي احكام ديگر مسلمان را ندارد، مثلاً نمي تواند زن مسلمان بگيرد و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود، مگر آن كه در سرزمين اسلام باشد كه ظاهراً تمام احكام مسلمان شامل او نیز مي شود.

مكارم: مسأله- كسي كه در جامعهٔ اسلامي زندگي مي كند و از اعتقادات او خبر نداريم، پاك است و جستجو و تفتيش لازم نيست، و نيز در جوامع غير اسلامي چنانچه افرادي باشند كه معلوم نباشد مسلمان هستند يا كافر، پاكند.

(مسأله 110) اگر مسلماني1 به يكي از دوازده امام عليهم السلام دشنام دهد، يا با آنان دشمني داشته باشد، نجس است2.

1- بهجت: اگر كسي اعمّ از مسلمان و غير مسلمان...

2- نوري: و همچنين است غلاة، يعني كساني كه يكي از ائمه عليهم السلام را خدا مي خوانند يا مي گويند خدا در او حلول كرده است.

*****

خوئي، تبريزي، سيستاني: مسأله- شخصي كه به يكي از دوازده امام عليهم السلام از روي دشمني دشنام دهد، (سيستاني: بنابراحتیاط واجب) نجس است.

زنجاني: مسأله- کسی كه به يكي از معصومين عليهم السلام دشنام دهد (خواه از روی دشمنی باشد یا نباشد) بنابراحتیاط نجس است.

وحید: مسأله – شخصی که به یکی از چهارده معصوم علیهم السلام از روی دشمنی دشنام دهد نجس است.

مكارم: مسأله- هر گاه كسي -پناه بر خدا- به خدا يا پيامبر صلّي الله عليه و آله وسلّم يا يكي از ائمّهٔ معصومين عليهم السلام يا فاطمه زهرا عليها السلام دشنام و ناسزا گويد يا عداوت داشته باشد كافر است.

مظاهری: مسأله – هرگاه کسی به خدا یا پیامبر یا یکی از ائمه معصومین علیهم السلام یا فاطمه زهرا  علیها السلام ناسزا گوید یا با یکی از اینها دشمنی داشته باشد و یا یکی از ائمه علیهم السلام یا غیر آنها را خدا بداند کافر است.

سبحانی: مسأله – اگر مسلمانی یکی از دوازده امام علیهم السلام یا صدیقه طاهره علیها السلام را دشمن بدارد و یا به آنان دشنام دهد که حاکی از دشمنی باطن باشد ، نجس است.

مسائل اختصاصي

فاضل: مسأله 115- اهل كتاب (يهود و نصاريٰ و مجوس) پاك مي باشند.

فاضل: مسأله 116- مرتدّ از لحاظ نجس و پاكي حكم گروهي را دارد كه به دين آنها درآمده است؛ بنابراين اگر مشرك شده باشد نجس، و اگر به دين يهودي و نصراني گرويده باشد محكوم به طهارت است.

مكارم: مسأله120- كساني كه در حقّ علي عليه السلام و ساير امامان عليهم السلام غلوّ كنند يعني آن بزرگواران را خدا بدانند يا صفات مخصوص خدايي براي آنها قائل باشند كافرند.

مكارم: مسأله 121- كساني كه عقيده به وحدت وجود دارند يعني مي گويند در عالم هستي يك وجود بيش نيست و آن خداست و همهٔ موجودات عين خدا هستند، و كساني كه معتقدند خدا در انسان يا موجود ديگري حلول كرده، و با آن يكي شده، يا خدا را جسم بدانند احتياط واجب اجتناب از آنهاست.

مكارم: مسأله 122- تمام فرقه هاي اسلامي پاكند، مگر آنها كه با ائمّهٔ معصومين عليهم السلام عداوت و دشمني دارند و خوارج و غلاة  يعني غلوّ كنندگان در حقّ ائمّه عليهم السلام.

مظاهری: مسأله 94 – اگر مسلمانی کافر شود (زن باشد یا مرد) همسرش بر او حرام و مالش به ورثه مسلمان او منتقل می شود و اگر توبه کند توبه اش قبول است و عبادتش صحیح می باشد و می تواند همسر مسلمان بگیردو یا همسر سابق را به عقد جدید اختیارکند ولی مالش به او بر نمی گردد، و در این مسأله فرقی نیست بین کسی که مسلمان زاده باشد (مرتد فطری) یا نباشد (مرتدّ ملّی) و مرتدّ ،احکام دیگری دارد که در احکام حدود می آید.

 

[1] مکارم: 8 – کافر و کسانی که در حکم کافرند.             فاضل: 8 - مشرک


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -