انهار
انهار
مطالب خواندنی

1و 2- بول و غائط

بزرگ نمایی کوچک نمایی

نجاسات

(مسأله83) نجاسات يازده چيز1است: اول: بول، دوم: غائط، سوم: مني، چهارم: مردار، پنجم: خون، ششم وهفتم: سگ و خوك، هشتم: كافر2، نهم: شراب3، دهم: فقّاع4،يازدهم:عرق شتر نجا ستخوار5.

1- خوئي، بهجت، سيستاني، تبريزي، وحید: ده چيز..

مكارم: بنابر احتياط واجب یازده چیز...

2- تبريزي: كافر كه از طائفه يهود و نصاري و مجوس نباشد...

فاضل: هشتم: مشرك...

3- زنجاني: نهم: شراب و مايعهاي مست كنندهٔ ديگر...

مكارم: نهم: مايعات مست كننده...

4- خوئي، تبريزي، وحید: [پایان مسأله].

مکارم: دهم: آب جو...

سيستاني: دهم: عرق حيوان نجاستخوار.

بهجت: و مسائل مربوط به عرق جنب از حرام و عرق شتر نجاستخوار نيز در ادامهٔ همين مسائل خواهد آمد.

5- گلپايگاني، صافي: يازدهم: عرق حيوان نجاستخوار كه بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كرد.

زنجاني: يازدهم: بول و غائط و عرق حيوان نجاستخوار.

مکارم، سبحانی: یازدهم عرق حیوان نجاستخوار.

*****

مظاهری: مسأله – نجاسات: 1و2- بول و غائط، 3- منی، 4- مردار، 5- خون، 6و7- سگ و خوک، 8- کافر، 9- مایعات مست کننده. 10و 11- حیوان نجاستخوار و حیوانی که انسان با آن نزدیکی نموده.

1-2 بول و غائط

(مسأله 84) بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد كه اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن مي كند1، نجس است2، ولي فضلهٔ حيوانات كوچك3 مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است.

1- سبحانی: خون به سرعت از ان جاری می شود...

2- فاضل: [پایان مسأله].

گلپايگاني، زنجانی: و بنابراحتياط واجب (زنجاني: و بنابر احتياط) بايد از بول و غائط حيوان حرام گوشتي كه خون آن جستن نمي كند (زنجاني: مثل ماهي حرام گوشت) اجتناب كرد...

خوئي، تبريزي: و بول و غائط حيوان حرام گوشتي كه خون آن جستن نمي كند، مثل ماهي حرام گوشت و همچنين فضلهٔ حيوانات كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است.

بهجت: و بنابر احتياط از بول و غائط حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده ندارد، در صورتي كه عسر و حرج لازم نمي آيد، اجتناب نمايند...

وحید، سیستانی: و غائط حیوان حرام گوشتی که خون آن جستن نمی کند، مثل ماهی حرام گوشت و همچنین فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است، و(وحید:  بنابراحتیاط مستحبّ -سیستانی: بنابراحتیاط لازم باید)از بول حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد اجتناب شود.

مكارم: و احتياط واجب آن است از بول حيوان حرام گوشت كه خون جهنده ندارد نيز اجتناب كند، ولي فضلهٔ حيوانات كوچك -مثل پشه و مگس و مانند آنها- پاك است؛ بنابراين از فضلهٔ موش و گربه و حيوانات درنده و مانند آنها بايد اجتناب كرد.

صافي: و بنابر احتياط واجب بايد از بول حيوان حرام گوشتي كه خون آن جستن نمي كند اجتناب كرد، ولي فضلهٔ آنها خواه بزرگ باشند يا كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است.

3- سبحانی: فضلۀ ماهی حرام گوشت و همچنین فضلۀ حیوانات کوچک ...

(مسأله 85) فضلهٔ پرندگان حرام گوشت، نجس است1.

1- بهجت: و فضلهٔ خفّاش بنابر احتياط نجس است.

*****

اراكي: مسأله- فضلهٔ پرندگان حرام گوشت بنابر أقويٰ نجس نمي باشد، اگر چه احتياط مستحبّ است كه از آن اجتناب شود.

گلپايگاني، صافي، فاضل، مظاهری: مسأله- فضلهٔ پرندگان حرام گوشت پاك است (گلپايگاني، صافي: ولي خوب است احتياطاً از آن اجتناب شود، خصوصاً در خفّاش و مخصوصاً نسبت به بول آن).

خوئي، تبريزي، سيستاني: مسأله- بول و فضلهٔ پرندگان حرام گوشت، پاك ؛و بهتر، اجتناب از آنها است .

وحید: مسأله – بول وفضله پرندگان حرام گوشت پاک است، ولی احوط اجتناب است.

زنجاني: مسأله- فضلهٔ پرندگان پاک است اگر چه احتیاط مستحبّ در آن است که از فضلۀ پرندگان حرام گوشت اجتناب کرد.

مكارم: مسأله- فضله و بول پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت نجس نيست، ولي احتياط مستحبّ پرهيز از حرام گوشت است مخصوصاً از بول خفّاش.

(مسأله 86) بول و غائط حيوان نجاستخوار، نجس است1 و همچنين است بول و غائط حيواني كه انسان آن را وطي كرده، يعني با آن نزديكي نموده2 و گوسفندي كه استخوان آن3 از خوردن شير خوك، محكم شده است4.

1- مكارم: بنا براحتياط واجب...

2- مكارم: و از بول و مدفوع گوسفندي كه شير خوك خورده بايد اجتناب كرد.

3- فاضل، نوري، مظاهری، سبحانی: گوسفندي كه گوشت آن...

4- اراكي، خویی: گوسفندي كه شير خوك خورده است.(خویی: به تفصیلی که خواهد آمد)

گلپايگاني، صافي: گوسفند، بلكه بنابراحتياط لازم هر حيوان حلال گوشتي كه گوشت آن از خوردن شير خوك، محكم شده است.

*****

وحید: مسأله – بول و غائط حیوان نجاستخوار و حیوان چهارپایی که انسان با او نزدیکی نموده و بول و غائط بزغاله ای که شیر خوک خورده نجس است – به تفصیلی که خواهد آمد- و همچنین بنابراحتیاط واجب بچه گوسفندی که شیرخوک خورده است.

زنجاني: مسأله – بول و غائط حیوان نجاستخوار ، نجس است و همچنين است بول و غائط حیوانی  كه از خوك، شير خورده و گوشت در بدنش روييده و استخوانش از آن سخت شده است ( چنانچه در مسأله اختصاصی 2641 [پس از مسأله 2632 متن اصلی] خواهد آمد) و نيز بول و غائط حيواني كه انسان با آن نزديكي كرده است و نیز بول و غائط حیوانی که بعد از نزدیکی انسان با مادر آن حیوان به دنیا آمده است.

تبريزي: مسأله - بول و غائط حیوان نجاستخوار, نجس است؛ و همچنین است بول و غائط گوسفندي كه شير خوک خورده، که از آن شیر، گوشت آورده و استخوانش محکم شود یا حیوانی که انسان آن را وطی کرده یعنی با آن نزدیکی نموده است.

سيستاني: مسأله - ادرار و مدفوع حیوان نجاستخوار، نجس است؛ و همچنين است ادرار و مدفوع بچه بزي كه شير خوك خورده به تفصيلي كه در احكام خوردنيها و آشاميدنيها خواهد آمد يا حيوانی كه انسان با آن نزديكي نموده است.

بهجت: مسأله – بول و غائط حیوان نجاستخوار که عادت به خوردن فقط نجاست انسان، بدون اختلاط به چیز دیگری پیدا کرده  تا زمانی که استبراء نشده است ، نجس است و نيز حيواني كه انسان آن را وطي كرده، يعني با آن نزديكي نموده، و گوسفندي كه گوشت آن از خوردن شير خوك، روييده شده است ممكن است ملحق به نجاستخوار باشد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -