انهار
انهار
مطالب خواندنی

آیت الله العظمــی سیستانی(مدظله)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سؤال1: آیا در نمازهاى قضا هم مثل نمازهاى یومیه (ادا) اعمال شکیات نماز از احتیاط باید انجام شود؟
پاسخ: فرقى نمى کند.
سؤال2: کسى که نماز شب مى خواند و نماز قضاء بر ذمه اش است آیا جایز است که در نماز شب نیت قضا کند؟
پاسخ: اگر نیت قضا کند نماز شب محسوب نمى شود.
سؤال3: آیا کسى که نماز قضا بر عهده دارد مى تواند به دعا و اعمال مستحبى بپردازد؟
پاسخ: مانعى ندارد ولى نسبت به انجام قضاء نباید سهل انگارى بکند.
سؤال4: من در خانواده اى بدنیا آمده ام که هیچ آشنایى با مسایل مذهبى نداشتم و حتى پدرم مخالف مذهب است ولى به لطف خدا به مرور زمان با مسایل مذهبى آشنا شدم و پله پله معارف دینى را آموختم ولى این مسیر طولانى بود و مسایلى چون ولایت امامان، نیاز به مرجع و... را تا مدتى خیلى توجه نمى کردم.
1 ـ من نمازهایى را که در آن زمان خوانده ام بدلیل اینکه مثلاً مقید به قرائت از مخارج درست نبوده ام و... را که چند سال مىشود دوباره بخوانم آیا واجب است؟ در مورد روزه هایم با توجه به درست نبودن غسلهایم در اوایل و روزه هایى که اجازه روزه به من نمىدادند چه؟
پاسخ: 1 ـ اگر مطمئن بودید که قرائت به آن نحو صحیح است قضا لازم نیست و اگر غسل صحیح نبوده نماز باطل است ولى روزه صحیح است البته بهتر است وجه بطلان غسل را بنویسید و روزه هایى که با اجبار خورده اید قضاء لازم است و کفاره ندارد.
سؤال5: نمازهایى که قضا شده مى خواستم بخوانم ولى تعدادش را نمى دانم، چکنم؟
پاسخ: به مقدارى که یقین دارید از شما قضا شده اکتفا کنید.
سؤال6: در نمازهاى قضا تسبیحات اربعه را یکبار بگوئیم ؟
پاسخ: در قضا و غیر قضا یکبار کافى است .
سؤال7: براى گرفتن روزه و نماز قضا براى میت (مثلا ده سال) آیا چند نفر در یک زمان مى توانند این تکلیف را انجام دهند . ( براى مثال 5 نفر و هرکدام دو سال نماز و روزه بگیرند )؟
پاسخ: مى توانند و ترتیب معتبر نیست .
سؤال8: آیا مى شود در حین خطبه هاى نماز جمعه، نماز قضا خواند؟
پاسخ: اگر با گوش دادن منافات داشته باشد بنابر احتیاط واجب نباید خواند.
سؤال9: من حدود یک سال و نیم است که بالغ شده ام. حدود سه ماه هم هست که مرجع تقلید دارم. در مدت این یکسال و نیم یکى از معلمان مدرسه مان مىگفت: اگر نماز را با تلفظ صحیح عربى نخوانید اشکال ندارد (البته من نظر برخى مراجع که باید نماز را با تلفظ صحیح خواند مىدانستم اما نظر شما را نمىدانستم) و من به گفته معلم قرآنمان استناد کردم و حدود شش یا هفت ماه را با تلفظ معمولى خواندم. شش هفت ماه قبلى اش هم اصلاً نمىدانستم تلفظ صحیح مهم است یا نه. حال مىخواستم بدانم تکلیف من چیست؟ لطفاً پاسخ خود را با ذکر منابع بگویید تا من به عده اى از دوستانم که همین مشکل را دارند بگویم.
پاسخ: قرائت باید صحیح باشد و اگر به گفته معلم اعتماد پیدا کردید نمازهاى گذشته را لازم نیست قضا کنید.
سؤال10: در جائى که نماز قضا داریم خواندن نماز مستحب جایز است ؟
پاسخ: جایز است .
سؤال11: اگر هنگام نماز صبح ندانیم که نماز قضاست چگونه عمل کنیم ؟
پاسخ: مى توانید نماز را به نیّت اداء بخوانید .
سؤال12: نماز قضاى پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب است حال اگر آنها تارک الصلاة باشند وظیفه پدر بزرگتر چیست ؟
پاسخ: قضاى نمازهاى مادر بر فرزند واجب نیست و نمازهائى که از پدر به جهت عذر فوت مى شود و پدر با تمکین از قضاى آن ، آنرا اقضا نمى کند ، در این صورت ـ بنابر احتیاط ـ بر پسر بزرگ قضاى آن واجب است و این احتیاط در موردى است که پسر بزرگ در هنگام فوت پدر صغیر یا مجنون نباشد و همچنین از ارث هم ممنوع نباشد والا قضاى آن واجب نیست .
سؤال13: اگر شخصى بعد از اقامه نماز مغرب بخواب رود و نماز عشاء او قضا گردد تکلیف چیست؟ آیا کفاره دارد؟
پاسخ: فقط قضا واجب است.
سؤال14: اگر بعد از اذان ظهر عادت شوم و نماز خوانده باشیم آیا باید قضاى آن را بجا بیاوریم؟
پاسخ: اگر بمقدارى بوده که فرصت براى نماز بوده باید آنرا هم قضا کنید.
سؤال15: آیا زن مى تواند نماز قضاى میت را بجا آورد؟
پاسخ: مى تواند.
سؤال16: آیا بنده که نماز قضا به گردنم مى باشد مى توانم همزمان هم نماز قضا را بجا آورم و هم مستحبى مثل نماز تهجد؟
پاسخ: جایز است ولى اداء واجب مهمتراست.
سؤال17: اگر نماز صبح قضا شود و هنگام ادای قضا مثلا هنگام نماز ظهر آیا باید اول نماز صبح را بجا آورد یا میشود بعد از نماز ظهر ویا عصر قضای نماز صبح را بجا آورد و اینکه ایا میشود موقعی که نیت نماز ظهر کرده ای ومشغول هستی در حین یادت بیاید که نماز صبح را نخوانده ای ایا میشود در نماز تغییر نیت کرد و آنرا نماز صبح تبدیل نمود؟
پاسخ: مخیر است اگر چه بهتر است که قبل از نماز نماز ظهر قضای نماز صبح را انجام بدهد و اگر در اثناءنماز یادش افتاد که نماز صبح نخوانده می تواند نیت خود را به آن برگرداند.
سؤال18: برای ادای نمازهای قضا شده به تعداد زیاد چه باید کرد؟
پاسخ: به مقداری که یقین دارید که فوت شده است تدریجا قضا کنید.
سؤال19: در مورد نمازی که نمیدانیم وقتش گذشته یا نه فرصت تحقیق هم نیست باید چه نیتی نماز بخوانیم (مافی الذمه) یا نیت دیگر؟
پاسخ: به نیت مافی الذمه کافی است.
سؤال20: در صورت در شرف قضا بودن نماز چه اختصاراتی در نمازجایز است ؟
پاسخ: میتواند تمام مستحبات را ترک کند.
سؤال21: آیا می توان قضای نماز مغرب را بعد نماز ظهر و عصر خواند و قضای نماز عشارا شب با نماز مغرب و عشا خواند ؟
پاسخ: بهتر است نماز اول وقت اول بخوانید و بعد آن نماز قضا را بجا آورید .
سؤال22: آیا می شود به جای نافله نماز شب قضای نماز ظهر و عصر را بخوانیم ؟
پاسخ: می توانید .
سؤال23: من تعداد زیادی نماز قضا دارم که ترتیب انها را هم نمیدانم لطفا راهنمایی کنید؟
پاسخ: بمقداری که یقین دارید که نخوانده اید قضا کنید و ترتیب بین انها لازم نیست مگر بین نماز ظهر و عصرو بین مغرب و عشاء از هر روز.
سؤال24: وقت قضا شدن نماز عشا چه موقع است؟
پاسخ: اگر عذر وحرجی نیست تا نیمه شب ولی اگر عذر وبیماری هست تا قبل از اذان صبح.
سؤال25: نمازهاى قضا را اگر بیمار باشیم آیا مى توانیم نشسته بخوانیم؟
پاسخ: مى توانید.
سؤال26: الف ـ درست نمى دانم (یقین ندارم) چه قدر نماز قضا دارم من 17 شهریور سال 1362 به دنیا آمده ام و تقریباً یک سال است که نمازهایم را مى خوانم.
ب ـ چگونه و با چه کیفیتى این نمازها را قضا کنم با توجه به اینکه فعلاً به درس دانشگاه مشغولم (به چند وعده تقسیم کنم).
ج ـ و آیا امکان به عقب انداختن قضاى نمازها به بعد از فارغ التحصیلى هست (آیا با این کار معصیتى مرتکب مى شوم؟).
د ـ آیا این درست است که قضاى نمازها در وقت نافله ثواب نماز نافله را هم دارد.
هـ ـ وقت نافله ها (قبل از اذان) است یا (قبل از اداى نماز و بعد از داخل شدن در وقت نماز).
پاسخ: الف ـ کافى است که نمازهائى را که یقیناً بعد از سن بلوغ نخوانده اید قضا کنید.
ب ـ هر مقدار که مى توانید به صورت تدریج آنها را قضا کنید.
ج ـ اشکال ندارد.
د ـ مى توانید در وقت نافله نمازهاى قضا را انجام بدهید.
هـ ـ نافله صبح، ظهر و عصر قبل از نمازهاى یاد شده و در مغرب و عشاء بعد از خواندن آنها است.
سؤال27: آیا مى توان به جاى پرداخت پول به افرادى که نماز قضاى شخص متوفى را به جا مى آورند، مى توان این مبلغ را به افراد مستحق و نیازمند و با همان نیت نماز و روزه قضا شده متوفى داد؟
پاسخ: اشکال ندارد ولى نماز قضا حساب نمى شود.
سؤال28: اگر شخصی جنب باشد و نماز و روزه بگیرد ولی نداند که جنب است وبعد از چند مدت متوجه شود و بداند که جنب بوده تکلیف چه میباشد؟
پاسخ: روزه های وی صحیح است و نمازهایی که قبل بجا آورده است قضا کند.
سؤال29: ایا مردها باید نماز قضای صبح یا مغرب را هم صدای بلند بخوانند؟
پاسخ: به احتیاط واجب باید بلند خوانده شود.
سؤال30: اگر نماز صبح قضا شود وهنگام ادای قضا مثلا هنگام نماز ظهر آیا باید اول نماز صبح را بجا آورد یا میشود بعد از نماز ظهر ویا عصر قضای نماز صبح را بجا آورد واینکه ایا میشود موقعی که نیت نماز ظهر کرده ای ومشغول هستی در حین یادت بیاید که نماز صبح را نخوانده ای ایا میشود در نماز تغییر نیت کرد وآنرا نماز صبح تبدیل نمود؟
پاسخ: مخیر است اگر چه بهتر است که قبل از نماز نماز ظهر قضای نماز صبح را انجام بدهد واگر در اثناءنماز یادش افتاد که نماز صبح نخوانده می تواند نیت خود را به آن برگرداند.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -