انهار
انهار
مطالب خواندنی

دیدن فیلم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال:نظرتان درباره تماشاى فیلم هاى خارجى جهت آموزش زبان از روى اجبار چیست؟

پاسخ:اگر فیلم مبتذل نباشد و بدون شهوت اشکال ندارد.

سؤال:تماشاى فیلمهاى هندى که همراه با موسیقى صحنه هاى عشقى خشونت وفساد است چه حکمى دارد؟

پاسخ:گوش دادن به موسیقى مناسب مجالس لهو وهم چنین نگاه به فیلمهائى که سبب افتادن در حرام مى شود جایز نیست.

سؤال:آیا دیدن فیلمهاى مستهجن که از بلاد کفار است اشکال دارد ؟

پاسخ:اگر باشهوت نگاه کند حرام است و همچنین بدون شهوت هم بنا بر احتیاط واجب حرام است .

سؤال:حکم شرعى براى تماشاى فیلمهایى که داراى قطعات مبتذل میباشد چیست ؟

پاسخ:نگاه کردن به شهوت و خوف وقوع در حرام ، حرام است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد.

سؤال:آیا بازى کردن در فیلم هاى با شرایط این که کارگردان یا نقش روبرو زن باشد اشکال دارد؟

پاسخ:اگر مستلزم فعل حرام باشد هر چند مانند خلوت با اجنبى و خوف وقوع در حرام یا لمس اجنبى حرام است .

سؤال:آیا دیدن شبکه هاى تلویزیونى و فیلمهاى سینمائى جایز است؟

پاسخ:اگر مشتمل بر مقاطع لخت و کارهاى منکر یا مشتمل بر مفسده باشد حرام است.

سؤال:آیا رفتن به سینما با توجه به وجود صحنه ها یا صداهاى غیر شرعى جایز است ؟

پاسخ:نگاه کردن به فیملهاى فاسد و عریان با شهوت حرام است و همچنین نگاه بدون شهوت و همچنین شنیدن موسیقى مناسب مجالس لهو و لعب و خوشگذرانى است حرام است و همچنین شنیدن غنا .

سؤال:آیا نوشتن فیلمنامه حرام است ؟

پاسخ:جایز است مگر اینکه موجب فساد و افساد باشد .

سؤال:حرمت فیلمها و نمایشها و سریالهائى که در تلوزیون و سینما بنمایش در مى آید چه معیارى دارد ؟

پاسخ:دیدن فیلمهاى مبتذل و فیلمهایى که گمراه کننده و سوق دهنده به گناه و تبهکارى است مطلقا جائز نیست و در غیر آنها نگاه باشهوت یا با خوف وقوع در حرام جائز نیست و همچنین به احتیاط واجب نگاه زن به فیلم برهنه مرد بیش از مقدار معمول و نگاه کردن مرد به فیلم برهنه زن بیش از مقدار معمول نزد بى حجابان حتى اگر باشهوت نباشد جائز نیست .

سؤال:بازیگرانى که نقش همسر و مادر و پدر را بازى مى کنند اگر به نامحرم خود کلمات محبت آمیز و شوخى صورت بگیرد چه حکمى دارد و اگر اثر منفى براى بیننده داشته باشد چطور ؟ و اگر این کلمات بعدا روى فیلم صداگذارى شود چطور ؟

پاسخ:اگر تحریک کننده باشد یا تلذذ و شهوت در آن باشد یا خوف کشیده شدن به گناه داشته باشد جائز نیست ، و اگر در بیننده آثار منفى داشته باشد جائز نیست و اگر بعدا روى فیلم صداگذارى شود اشکال از جهت اول ندارد ولى از جهت بعدى اشکال باقى است .

سؤال:نظرتان درباره تماشاى فیلم هاى خارجى جهت آموزش زبان از روى اجبار چیست؟

پاسخ:اگر فیلم مبتذل نباشد و بدون شهوت اشکال ندارد.

سؤال:تماشاى فیلمهاى هندى که همراه با موسیقى صحنه هاى عشقى خشونت وفساد است چه حکمى دارد؟

پاسخ:گوش دادن به موسیقى مناسب مجالس لهو وهم چنین نگاه به فیلمهائى که سبب افتادن در حرام مى شود جایز نیست.

سؤال:آیا دیدن فیلمهاى مستهجن که از بلاد کفار است اشکال دارد ؟

پاسخ:اگر باشهوت نگاه کند حرام است و همچنین بدون شهوت هم بنا بر احتیاط واجب حرام است .

سؤال:حکم شرعى براى تماشاى فیلمهایى که داراى قطعات مبتذل میباشد چیست ؟

پاسخ:نگاه کردن به شهوت و خوف وقوع در حرام ، حرام است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد.

سؤال:آیا بازى کردن در فیلم هاى با شرایط این که کارگردان یا نقش روبرو زن باشد اشکال دارد؟

پاسخ:اگر مستلزم فعل حرام باشد هر چند مانند خلوت با اجنبى و خوف وقوع در حرام یا لمس اجنبى حرام است .

سؤال:آیا دیدن شبکه هاى تلویزیونى و فیلمهاى سینمائى جایز است؟

پاسخ:اگر مشتمل بر مقاطع لخت و کارهاى منکر یا مشتمل بر مفسده باشد حرام است.

سؤال:آیا رفتن به سینما با توجه به وجود صحنه ها یا صداهاى غیر شرعى جایز است ؟

پاسخ:نگاه کردن به فیملهاى فاسد و عریان با شهوت حرام است و همچنین نگاه بدون شهوت و همچنین شنیدن موسیقى مناسب مجالس لهو و لعب و خوشگذرانى است حرام است و همچنین شنیدن غنا .

سؤال:آیا نوشتن فیلمنامه حرام است ؟

پاسخ:جایز است مگر اینکه موجب فساد و افساد باشد .

سؤال:حرمت فیلمها و نمایشها و سریالهائى که در تلوزیون و سینما بنمایش در مى آید چه معیارى دارد ؟

پاسخ:دیدن فیلمهاى مبتذل و فیلمهایى که گمراه کننده و سوق دهنده به گناه و تبهکارى است مطلقا جائز نیست و در غیر آنها نگاه باشهوت یا با خوف وقوع در حرام جائز نیست و همچنین به احتیاط واجب نگاه زن به فیلم برهنه مرد بیش از مقدار معمول و نگاه کردن مرد به فیلم برهنه زن بیش از مقدار معمول نزد بى حجابان حتى اگر باشهوت نباشد جائز نیست .

سؤال:بازیگرانى که نقش همسر و مادر و پدر را بازى مى کنند اگر به نامحرم خود کلمات محبت آمیز و شوخى صورت بگیرد چه حکمى دارد و اگر اثر منفى براى بیننده داشته باشد چطور ؟ و اگر این کلمات بعدا روى فیلم صداگذارى شود چطور ؟

پاسخ:اگر تحریک کننده باشد یا تلذذ و شهوت در آن باشد یا خوف کشیده شدن به گناه داشته باشد جائز نیست ، و اگر در بیننده آثار منفى داشته باشد جائز نیست و اگر بعدا روى فیلم صداگذارى شود اشکال از جهت اول ندارد ولى از جهت بعدى اشکال باقى است .

سؤال:آیا ایفاى نقش معصومین (ع) توسط شخص یا اشخاص یهودى و مسیحى یا غیر اهل کتاب یا سایر فرق اسلامى جائز است یا خیر ؟

پاسخ:در انتخاب افراد براى ایفاى نقش آن بزرگواران نیز باید رعایت عدم هتک بشود و انتخاب افراد یاد شده معمولا مستلزم هتک و خدشه دار نمودن چهره آن بزرگواران در اذهان عموم است و جائز نیست .

سؤال:فیلمهائى که در خارج رواج یافته که در آن نقش رسول اکرم (ص) یا امامان معصوم (ع) یا غیره ایفا مى شود و چنانچه احتمال اغراض ناشایسته اى در آن بکار رفته باشد چه دستور العملى را بیان مى فرمائید ؟

پاسخ:اگر مستلزم هتک هر چند در آینده و هر چند به لحاظ شخص ایفا کننده نقش باشد ،باید در صورت امکان از تولید و پخش آن جلوگیرى شود .

سؤال:اساسا براى ارائه زندگى معصومان (ع) از طریق فیلم ونمایش و سریال با حفظ حدود فقهى چه راه حلّى را ارائه مى دهید ؟

پاسخ:علاوه بر رعایت احترام آن ذوات مقدس باید سعى شود از واقعیات تاریخ آنان استفاده شود و چیزى به دروغ به آنها نسبت داده نشود .

سؤال:آیا نگاه کردن به سایتهای آموزش سکس جهت لذت بردن در عمل زنا شوی برای متاهلین اشکال دارد ؟

پاسخ:جایز نیست وحرام است متاهل یا مجرد بودن ملاک نیست.

سؤال:آیا به فیلم های جنسی بدون لذت جنسی می توان نگریست؟

پاسخ:به طور مطلق جایز نیست


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -