انهار
انهار
مطالب خواندنی

ازدواج دائم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال:آیا زن و مردى مى توانند از راه دور از پشت تلفن صیغه عقد را خوانده و به عقد دائم هم در آیند؟

پاسخ:مانعى ندارد.

سؤال:با توجه به اینکه نکاح با دو خواهر به صورت جمعاً ممنوع است، حکم ازدواج دو قلوهاى به هم چسبیده چگونه است؟

پاسخ:نمى توانند با هیچ کس ازدواج نمایند.

سؤال:ضمن عقد شرطى با این مضمون وجود دارد که، هر گاه زن ومرد بخواهند از هم جدا شوند مرد متعهّد است که نصف دارایى حاصله در دوران زندگى مشترک را بلا عوض به زن انتقال دهد حکم شرعى قرار دادن این شرط چیست؟

پاسخ:مانعى ندارد .

سؤال:اگر پدر دختر وجد پدرى او مرده باشند اجازه گرفتن از عمو براى ازدواج لازم است ؟

پاسخ:اجازه عمو لازم نسیت .

سؤال:حکم ازدواج اینجانب با دخترى نجیب و پاکدامن که هر دو همدیگر را مىخواهیم با علم به اینکه او مى داند همسرى با سه فرزند دارم و او راضى به ازدواج با من مى باشد در ضمن با همسرم موضوع را در میان گذاشته ام اما او راضى به این ازدواج نیست با اینکه در زندگى هیچ کم و کسرى درحق او نکرده ام و او این موضوع را خوب مى داند چیست؟

پاسخ:ازدواج شما اشکال ندارد و رضایت همسر شرط نیست مگر در ضمن عقد ازدواج شرط کرده ازدواج مجدّد نکنید که باید به شرط وفا نمائید ولى به هر حال ازدواج شما صحیح است و در صورتیکه دختر باکره باشد (یعنى اولین ازدواج او است) رضایت پدر یا جد پدرى شرط است.

سؤال:شخصى با خانمى ازدواج کرده است که قبلاً آن خانم مرتکب زنا شده مرد قبل از ازدواج از ارتکاب زنا توسط آن خانم مطلع بوده على رغم آن با او ازدواج کرده زن بشدّت پشیمان است در این صورت تکلیف شوهر نسبت به مردى که با زنش مرتکب زنا شده است چیست ؟

پاسخ:تکلیفى بر ایشان نیست.

سؤال:در صورتى که میّت بطور طبیعى زنده شود (مثلا با دعا یا تصرف ولایى یا رجعت) یا در مواردى که زن باید در عده وفات باشد مانند مرتد شدن زوج یا طلاق حاکم در زوج مفقود الاثر بعد از رفع مانع (توبه، رجوع از ارتداد، عودت زوج مفقود الاثر) حکم رجوع زوج به زوجه را شرعاً بیان نمایید ؟

پاسخ:رجوع جایز نیست بجز در مورد مفقود الاثرى که در ایام عده پیدا شود و مرتد ملى اگر قبل از انقضاء عده توبه کند زوجیّت بحالِ خود باقى است ودر فطرى اگر مرتدّ در اثناء عده توبه کرد ورجوع کرد احتیاط ترک نشود .

سؤال:مقصود از باکره چیست؟

پاسخ:مقصود از باکره کسى است که از روى عقد شرعى دخول به او قبُلا یا دُبُرا نشده باشد .

سؤال:مى دانیم که نکاح خواهر زن در صورتى که خود زن در عده طلاق باشد باطل است و بعد از پایان عدّه عقد با خواهر زن جایز است. حال مى خواهم بپرسم در صورتیکه دو خواهر از دو مادر باشد یعنى مادر هر کدام غیر از مادر دیگرى باشد در اینصورت چه حکمى دارد؟

پاسخ:فرقى نمى کند وحکم به بطلان ازدواج با خواهر زن در عده طلاق رجعى ونیز در عده متعه از باب احتیاط واجب مى باشد.

سؤال:آیا ازدواج در اسلام یک امر لازم و واجب است؟ آیا یک مسلمان مى تواند تجرّد را انتخاب کند وازدواج نکند (بشرط اینکه مرتکب گناه نشود)؟

پاسخ:واجب نیست مگر این که انسان بداند بدون آن در گناه مى افتد .

سؤال:در صورتى که مطابق نظر شریف حضرتعالى عدم بکارت (ثیبوبت) عیب محسوب مى شود بفرمائید:آیا صرف عدم بکارت (ولو بکارت به صورت شرط یا وصف در نکاح نیامده باشد) موجب حق فسخ یا تقلیل مهرّیه به نفع زوج مى شود؟

پاسخ:صرف عدم بکارت (که عقد مبنىّ بر آن واقع نشده است) موجب حق فسخ نمى شود وشوهر مى تواند تفاوت بین مهر باکره وثیّب را بالنسبه کم کند .

سؤال:آیا زن در حال عادت ماهانه (حیض) مى تواند نکاح یا عقد کند ؟

پاسخ:اشکال ندارد .

سؤال:1ـ مرد صیغه عقد را به چه صورتى مى تواند بخواند؟

2ـ آیا حتما باید عربى خوانده شود؟

3ـ آیا حتما باید بدانیم که عدّه گرفته است؟

4ـ اگر مشهور به زنا باشد مى توان با او ازدواج کرد؟

پاسخ:1ـ می تواند زن بگوید:( بعد از تعیین مدّت ومَهر) مَتعتک نفسی فی المدة المعلومة على المهر المعلوم و مرد هم بگوید : قبلتُ.
2ـ بنابر احتیاط واجب با فرض تمکن از عقد عربى عقد فارسى خوانده نشود.

3ـ لازم نیست مگر اینکه سابقاً در عده بوده و احتمال بدهد هنوز عده اش ادامه دارد که در این صورت اگر زن متهم باشد به احتیاط واجب تحقیق نماید .

4ـ به احتیاط واجب جایز نیست مگر اینکه توبه کند .

سؤال:من جوانى هستم 24 ساله وقصد دارم با دخترى ازدواج نمایم که در اروپا زندگى مى نماید واز نظر حجاب کمى سهل‌انگار است ، مثلا با موى برهنه رفت وآمد مى کند. حال اگر بخواهم با این قبیل اشخاص ازدواج نمایم ، آیا از نظر احکام خداوند در این دنیا ودر دنیاى آخرت مسئولیت وبازخواستى براى من وجود دارد؟

پاسخ:قبل از ازدواج مسئولیتى ندارید ولى بعد از آن مسؤول حفظ حجاب او هستید وباید اورا از بیرون رفتن بدون حجاب منع کنید پس باید از هم اکنون محاسبه کنید که آیا مى توانید با چنین زنى اینطور برخورد نمایید و وظیفه تان را انجام دهید.

سؤال:خواهرزنم زنى مطلقه بوده وداراى دو فرزند مى باشد ومجبور به زندگى با ما مى باشد ، به علت این که هر دو جوان هستیم براى اجتناب از گناه آیا مى توانم ایشان را صیغه نموده به شرطى که فقط با هم محرم شویم ودر نهایت در حد لمس کردن دست ویا کارهایى از این قبیل که بعضى اوقات اتفاق مى افتد حرام نباشد؟ در ضمن ایشان راضى به ازدواج با کسى نیست ، در صورت منفى بودن مرا راهنمایى فرمایید؟

پاسخ:هر عقدى که میان شماصورت بگیرد باطل است و بهتر است او را به ازدواج با شخصى مناسب راضى نمایید واین، راه حل مشکل شما است.

سؤال:اگر یک مرد متأهل بنا به مسائل پزشکى با زن خود که حامله است. بمدت یکسال نزدیکى نکند آیا بعد از زایمان زنش مى بایست صیغه را مجدد بخوانند؟ یا خیر و در طول مدت یکسال خواهر همین زن را که خود مطلقه مى باشند را مى توان صیغه کرد؟

پاسخ:احتیاجى به تجدید عقد نکاح نیست، و در مدت مزبور نمى تواند خواهر وى را صیغه کند.

سؤال:آیا خواندن صیغه محرمیت در موقع خواستگارى لازم است یا اختیارى؟

پاسخ:اختیارى است البته با رعایت بقیه شرائط.

سؤال:عقد سید با غیر سید چه حکم دارد؟ بعضى ها مى گویند این عقد حرام است؟ چون موجب اهانت سادات مى باشد، آیا این گفتار با موازین شرعى تطبیق مى کند؟

پاسخ:اشکال ندارد.

سؤال:مردى با خانمى ازدواج کرده است که از شوهر قبلى خود دخترى دارد بعد از مدتى شوهر دوم با دختر همسر خود زنا مىکند آیا با این زنا به همسر خود که مادر این دختر هست حرام مىشود یا خیر؟

پاسخ:حرام نمى شود.

سؤال:پس از ازدواج دائم با دختر سیده آیا ازدواج با دیگرى جایز است یا خیر؟

پاسخ:مانعى ندارد.

سؤال:اگر دختر و پسرى بخواهند با هم ازدواج کنند ولى براى شناخت و آشنایی بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتى داشته باشند ولى پدر دختر اجازه ندهد آیا دختر و پسر مى توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت یکدیگر درآیند؟

پاسخ:جایز نیست و عقد باطل است .

سؤال:عاشق دخترى شده ام که به هیچ عنوان نمى توانم دست از او بکشم ولى او سنى است در صورتى که از ازدواج با سنى بدم مى آید چه کنم؟

پاسخ:ازدواج با وى مانعى ندارد و انشاء الله بعد از ازدواج هدایت مى شود .

سؤال:آیا به حرف یک مرد که صادقانه با ما صحبت مى کند و مى خواهد با ما ازدواج کند باور کنیم یا نه؟

پاسخ:باید خیلى مراقب باشید .

سؤال:آیا ازداواج با خواهر زن به اجازه زن احتیاج دارد؟ اصولا مى توان با خواهر زن ازدواج کرد یا نه؟

پاسخ:جمع بین دو خواهر در ازدواج جایز نیست ولى پس از فوت زن اول یا طلاق دادن و انقضاء عده رجعیه مى تواند با خواهر او ازدواج کند .

سؤال:اگر دخترى را فقط براى محرمیت و بدون ازاله بکارت صیغه کنند در فرض انکه دختر به سنى رسیده باشد که صلاح و مصلحت خویش را تشخیص بدهد و آیا باز هم اجازه پدر او لازم است؟ اگر ترس وقوع در حرام باشد چطور؟

پاسخ:اجازه پدر یا جد پدری در این صورت هم شرط است البته اگر دختر در شئون زندگی خود مستقل است - به احتیاط واجب - اجازه لازم است .

سؤال:شوهر من موقع عقد با کارم که معلمى است موافق بود ولى الان مى گوید راضى نیستم که سر کار بروى تکلیف من چیست؟

پاسخ:در این فرض نمى تواند شما را منع کند .

سؤال:آیا براى ازدواج دختر رضایت پدر شرط است؟

پاسخ:اذن پدر یا جدَ پدری شرط است و همچنین است به احتیاط واجب اگر دختر در شئون زندگی خود مستقل باشد .

سؤال:آیا مطلقه ثلاثه به وسیله وطى محرم محلل (مانند وطى در حال احرام یا روزه واجب یا حیض و نفاس یا تنگى وقت نماز واجب یا بالغ نبودن زوجه یا وطى منتهى به افضاى غیر بالغه یا …)، بر زوج اول حلال مى شود؟

پاسخ:حلال می شود .

سؤال:بهترین سن براى ازدواج چه سنى است؟

پاسخ:سنى که بتواند زندگى را اداره کند .

سؤال:شرایط ازدواج دایم با اهل کتاب چیست؟

پاسخ:ازدواج دائم با اهل کتاب به احتیاط واجب جایز نیست .

سؤال:چرا یک زن مسلمان نمى تواند با مردى غیر مسلمان ازدواج نماید؟

پاسخ:طبق راوایات معتبره ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان صحیح نیست .

سؤال:چرا مرد نمى تواند دو خواهر را بطور همزمان به نکاح خویش درآورد؟

پاسخ:خداوند در قرآن مجید نسبت به حرمت جمع بین دو خواهر مى فرماید (حرمت علیکم امهاتکم … و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف) سوره نساء آیه 23 .

سؤال:اگر دخترى که شاغل و استقلال مالى دارد و فقط در منزل پدرى زندگى مى کند و عاقل و بالغ مى باشد (34 ساله) نیاز به اذن پدر دارد؟

پاسخ:بله به احتیاط واجب اذن لازم است .

سؤال:چنانچه زنى در کودکى (5 سالگى) مورد آزار قرار گیرد و بکارتش را از دست بدهد؛

1 ـ آیا کلیه مسائلى که در باب دختر باکره وجود دارد را از دست مى دهد و به جرم گناه نکرده غیر باکره فرض مى گردد؟
2 ـ اجازه پدر را در موقع ازدواج نیاز دارد یا خیر؟

3 ـ چنانچه خودش به این مطلب تا زمان ازدواج مطلع نباشد حکمش چیست؟

پاسخ:1 ـ اگر منظور کم شدن مهر در صورت معلوم شدن پس از ازدواج است بدون شک این حکم جارى است و اگر حکمى دیگر است بیان کنید.

2 ـ نیاز دارد.

3 ـ فرقى نمى کند.

سؤال:اگر مسلمانى زن مسیحى را به همسرى انتخاب کند و او اسلام را قبول دارد ولى چون خارجى است نمى تواند شهادتین را بگوید آیا مى شود با او ازدواج کرد ؟

پاسخ:کافى است که ترجمه شهادتین را به زبان خود بگوید ولى تا آن را نگفته است ازدواج دائم با او اشکال دارد .

سؤال:رابطه با یک دختر نامحرم اگر یک رابطه سالم و بدون سوء ظن باشد و تصمیم به ازدواج داشته باشند آیا اذن پدر لازم است؟

پاسخ:چنانچه بیم وقوع در حرام باشد جایز نیست و برای ازدواج اذن پدر یا جد پدری دختر لازم است .

سؤال:متن خطبه چیست و به چه نحو باید خوانده شود؟

پاسخ:اگر عقد منقطع باشد کافى است با تعیین مهر و مدت به وکالت از زن بگوئید (انکحت موکلتى نفسى فى المدة المعلومة على الصداق المعلوم) سپس از طرف خود بگویید (قبلت النکاح لنفسى فى المدة المعلومة على الصداق المعلوم) البته در هر دو طرف باید با قصد انشاء عقد موقت باشد و قصد قبول آن.و اگر عقد دائم باشد کافى است به وکالت از زن بگوئید (انکحت موکلتى نفسى على الصداق المعلوم) سپس از طرف خود بگوئید (قبلت النکاح لنفسى على الصداق المعلوم) البته در هر دو مورد بعد از گفتن موکلتى اسم خانم را ذکر کنید.

سؤال:در همه خانواده ها رسم بر این است که در دوران عقد هیچگونه دخولى به منظور جلوگیرى از حاملگى انجام نشود. سؤال این است که در این دوران زوجین چگونه باید با هم روابط جنسى داشته باشند که هم مسائل شرعى رعایت شود و هم مشکلى از لحاظ مسائل عرفى پیش نیاید؟

پاسخ:دختر و پسر در دوران عقد زن و شوهر هستند و در رابطه بین خودشان با سایر زن و شوهرها فرقى ندارند البته در محیط ما به حسب متعارف شرط ضمنى این است که بر زن لازم نسیت خواسته شوهرش در رابطه با دخول را قبول کند.

سؤال:در اسلام مدت صیغه چگونه است؟

پاسخ:به هر مقدار که توافق طرفین است ولى نباید از محتمل عمر یکى از زوجین بیشتر باشد.

سؤال:براى عقد دائم آیا لازم است صیغه محرمیت خوانده شود ؟

پاسخ:مى توانند ابتدا عقد موقت بخوانند و اگر مدت أن نگذرد و یا شوهر أن را نبخشد عقد دوم صحیح نخواهد بود .

سؤال:ازدواج مرد غیر سید با زن سید اشکال دارد ؟

پاسخ:اشکال ندارد .

سؤال:ازدواج با زن فاحشه چه حکمى دارد ؟

پاسخ:بنابر احتیاط واجب قبل از توبه با وى ازدواج نکند .

سؤال:بین زن و مردى عقد واقع شده که زن ادعا دارد دائمى است و مرد ادعا دارد موقت است با توجه به اینکه شاهد و سندى نیست قول کدامیک مقبول است ؟

پاسخ:اگر ظاهر حال در کار نباشد در بعضى فروض مرد مدعى است و در بعضى فروض زن و احیاناً هر دو مدعى مى باشند خصوصیات مورد را ذکر نمائید تا جواب مناسب داده شود .

سؤال:آیا دو نفر مى توانند خودشان صیغه عقد را بدون شاهد بخوانند ؟

پاسخ:در عقد نکاح حضور شاهد شرط نیست .

سؤال:در صورت ثبوت مهر آیا مهر المثل نکاح دائم را ضامن است یا منقطع ؟

پاسخ:نکاح دائم .

سؤال:آیا اذن پدر در ازدواج دختر شرط است یا خیر ؟

پاسخ:اگر باکره باشد و در شؤون زندگى مستقل نباشد اجازه شرط است ,و اگر مستقل باشد نیز بنا بر احتیاط واجب شرط است .

سؤال:آیا کسى مى تواند با خواهر زن خود به صورت موقت یا دائم ازدواج کند ؟

پاسخ:بعد از طلاق همسر خود و گذشت عدّه وى در طلاق رجعى مى تواند با خواهر او ازدواج دائم یا موقت بکند و قبل از آن جایز نیست و عقد باطل است .

سؤال:آیا بیمارى ایدز باعث فسخ عقد نکاح مى شود؟

پاسخ:باعث فسخ نیست ولى اگر مرد مبتلا باشد و به این دلیل ناچار به ترک مقاربت با زوجه اش باشد به احتیاط واجب باید او را در صورت در خواست طلاق دهد و اگر زنش را بطور کلى رها کند و او را بلا تکلیف بگذارد مى تواند به حاکم شرع شکایت ببرد و حاکم شرع مرد را ملزم به ترک هجر یا طلاق مى کند و اگر امتناع ورزید طلاق مى دهد.

سؤال:خواهرى به برادر کوچک خودش شیر پستان داده آیا پسر خواهر با دختر برادر مى توانند با هم ازدواج کنند؟

پاسخ:نمى توانند با هم ازدواج کنند.

سؤال:دختریکه از طریق زنا بکارت او زایل شده است آیا میتواند بدون اذن ولی ازدواج کند ؟

پاسخ:نمی تواند .

سؤال:شخصی با کسی لواط نموده آیا می تواند با خواهر او ازدواج کند ؟

پاسخ:اگر دخول صورت گرفته باشد و هنگام دخول فرد بالغ و ملوط غیر بالغ باشد در این صورت خواهر ملوط بر او حرام است و اگر فاعل نابالغ باشد حکم باد شده مبنی بر احتیاط وجوبی است .

سؤال:ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟

پاسخ:عقد دائم به احتیاط واجب جایز نیست وعقد موقت اشکال ندارد.

سؤال:اگر مردى با زنى صیغه عقد موقت جارى ساخته باشند و مجامعت نیز واقع شده باشد چنانچه به منظور تبدیل عقد مؤقت به دائم (میان همان مرد و زن) صیغه موقت را فسخ نمایند آیا قبل از جارى ساختن عقد دائم زن مى بایستى عده نگه دارد؟ به بیان دیگر آیا براى تبدیل عقد موقت به دائم میان یک زن و مرد واحد نیز مى بایستى توسط زن مدت عده رعایت شود؟

پاسخ:عده لازم نیست ولى عقد را نمى توان فسخ کرد بلکه اگر وقت باقى است باید مرد باقیمانده را ببخشد.

سؤال:زنی با مردی ازدواج میکند و در ضمن عقد شرط میتواند که مرد حق ازدواج مجدد را نخواهد داشت ایا این شرط مشروع و لازم الاجرا است ؟

پاسخ:چنانچه شرط شود که ازدواج مجدد نکند بر زوج لازم است که به این شرط عمل کند.

سؤال:من برادری دارم که الان 26 ساله هست او با فرزند خاله ام یک هفته در کودکی بصورت دائم از مادر من شیر خورده است، حالا میخواهم بدانم فرزند خاله من به چه کسانی محرم هست ؟ ایا اگر بخواهد با فرزند خواهر من ازدواج کند ایا میتواند یا خیر؟

پاسخ:فرزند خاله شما به همه فرزندان مادرشما محرم است و ازدواج او با فرزند خواهر شما حرام است چون دائی رضاعی او میشود.

سؤال:دختر از چه سنی می تواند بدون رضایت پدر ازدواج کند و چگونه و تحت چه شرایطی ؟

پاسخ:در هیچ سن و در هیچ شرائطی که حتی اگر مستقل در شؤون زندگی باشد به احتیاط واجب ازدواجش باید با إذن پدر یا جدّ پدری باشد .

سؤال:آیا اگر در عده طلاق بائن زن رجوع در مهرش نکند زوج می تواند با دادن یک مهری که رضایت زوجه را جلب کند اورا به عقد موقت یا دائم خود در آورد ؟

پاسخ:می تواند .

سؤال:بازنی که در ازدواج موقت دیگری بوده ازدواج کرده ودخول صورت گرفته بدون آنکه از همسر داشتن اوخبر داشته باشم آیا بعدا ً می توانم با اوازدواج کنم؟

پاسخ:بنابر احتیاط واجب بر شما حرام ابدی شده است.

سؤال:من قصد ازدواج با مردی را دارم که مسلمان است ولی نماز نمی خواند . از نظر شرعی اشکال ندارد ؟

پاسخ:اگر ترس انحراف و گمراهی باشد جایز نیست .

سؤال:آیا خواندن صیغه ازدواج با زبان عربى توسط غیر عرب کافى است؟ بدون آن که معانى آن کلمات را بداند باعلم به این که در حقیقت، مقصود اجراى عقد ازدواج است؟ وآنگهى صیغه ازدواج را با لغت و زبان غیرعربى نمى توان خواند؟

پاسخ:توجه اجمالى به مفاد معناى صیغه، کافى است و بنابر احتیاط، اجراى آن با لغت و زبان دیگرجایز نمى باشد.

سؤال:آیا ازدواج زن در دوران عدّه درست است؟

پاسخ:ازدواج در دوران عدّه باطل است.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -