انهار
انهار
مطالب خواندنی

حجاب

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال:آیا بیرون گذاشتن قسمتى از روسرى از زیر چادر براى زنان اشکال دارد؟

پاسخ:مانعى ندارد ولى موهایش را باید بپوشاند.

سؤال:شغل اینجانب پرستارى است و در بیمارستان کار مى کنم آیا معاینه و لمس بدن نامحرم اشکال شرعى دارد؟

پاسخ:بدون پوشش مانند دستکش جایز نیست مگر این که نشود کار را انجام داد و بیمار مضطر به معالجه متوقف بر لمس باشد و مردى که این کار را بتواند انجام دهد نباشد.

سؤال:من دخترى 17 ساله هستم که مادرم با مردى داراى یک پسر 1 ساله ازدواج کرده. خواهشمند است حکم حجاب مرا در برابر این پدر و پسر بیان فرمائی؟

پاسخ:پدر بر شما محرم است ولى پسر نامحرم است.

سؤال:آیا پوشاندن روى پا براى زن در نماز واجب است ؟

پاسخ:واجب نیست ولى از نامحرم باید پوشاند .

سؤال:آیا منظور از حجاب پاکى و عفت زن و جلوگیرى از انحراف جامعه و عدم نگاه آمیخته با گناه به زن نیست ؟ در این صورت اگر زنى بتواند با پوشیدن لباسهاى ساده اى که ابدا جلب توجه نمى کند عفت را رعایت و از نگاه شهوت آمیز مردان جلوگیرى کند آیا لازم است رورى سر کند و اگر بله چرا ؟

پاسخ:حجاب یعنى مستور کردن تمام بدن و زینتها و مواضع فتنه انگیز زن با پوششى که خود زینت یا موجب تحقیر و استهجان نباشد واجب است و علل احکام از راه شرع معلوم مى شود و علتى براى این حکم بیان نشده است .

سؤال:چرا حجاب زن غیر مسلمان در یک کشور اسلامى واجب است ولى کشف حجاب زن مسلمان در یک کشور غیر اسلامى ممنوع مى باشد؟

پاسخ:بر زن حجاب واجب است مسلمان باشد یا غیر مسلمان، در کشور اسلامى باشد یا غیر اسلامى.

سؤال:آیا مرد اجازه دارد که حجاب را به همسر خود تحمیل کند؟

پاسخ:مرد نمی تواند همسر خود را مجبور کند به رعایت کردن حجاب ولى می تواند او را از بیرون رفتن منع کند حتى با حجاب. پس می تواند شرط کند که اگر حجاب کامل پوشید حق دارد خارج شود.

سؤال:من جوانى هستم 24ساله وقصد دارم با دخترى ازدواج نمایم که در اروپا زندگى مىنماید واز نظر حجاب کمى سهل‌انگار است ، مثلا با موى برهنه رفت وآمد مى کند. حال اگر بخواهم با این قبیل اشخاص ازدواج نمایم ، آیا از نظر احکام خداوند در این دنیا ودر دنیاى آخرت مسئولیت وبازخواستى براى من وجود دارد؟

پاسخ:قبل از ازدواج مسئولیتى ندارید ولى بعد از آن مسؤول حفظ حجاب او هستید وباید اورا از بیرون رفتن بدون حجاب منع کنید پس باید از هم اکنون محاسبه کنید که آیا مى توانید با چنین زنى اینطور برخورد نمایید ووظیفه ‌تان انجام دهید.

سؤال:نقاب براى زن جوان چه حکمى دارد ؟

پاسخ:واجب نیست .

سؤال:نحوه پوشش با چادر و یا مانتو چگونه باید باشد؟

پاسخ:زن باید لباسى بپوشد که زینت نباشد و گرنه مانند هر زینتى دیگر باید پوشانده شود و همچنین لباس نباید موجب فریفته شدن مردان و جلب توجه آنان شود .

سؤال:آیا پوشیدن حجاب براى زن دراسلام فرض است ؟ حتى درکشورهاى خارجى ؟ ومقصودم از حجاب روسرى است ؟

پاسخ:واجب است که زن تمام بدن خود را به استثناء صورت ودستهاى تا مچ از چشم نامحرم با حجابهاى که خود زینت نباشد مستور کند .

سؤال:پوشاندن پا براى خانمها با جوراب تا چه حدى باید باشد ؟

پاسخ:اگر پا و ظاهر آن مرئى نباشد اشکال ندارد و لو اینکه حجم آن را نشان بدهد .

سؤال:تا چه حد مى توان به فرزندان در مورد نماز و حجاب اجبار کرد ؟

پاسخ:نسبت به بالغین باید امر به معروف و نهى از منکر کند و بدون اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط واجب زدن و مانند آن جایز نیست ولى مى تواند از روشهایى مانند منع بعضى کمکها استفاده نماید .

سؤال:آیا پوشیدن پوشیه بر خانمها واجب است؟

پاسخ:پوشاندن صورت بر خانمها واجب نیست.

سؤال:آیا در جایى که نداشتن حجاب مستوجب به گناه انداختن کسى نمیشود پوشاندن سر براى خانمها واجب هست (مشروط بر اینکه بقیه نقاط بدن کاملا پوشیده باشد). مثلا در اروپا که مردم اهمیتى براى حجاب قائل نیستند دیده شدن موى سر یک خانم چه مشکلى مى تواند ایجاد کند. کما اینکه در قرآن آمده است خودتان را بپوشانید تا مانع از تحریک مردان نشوید. البته همینطور گفته شده است که با حجاب شما از غیر مسلمان میشوید. یعنى ارزش براى زن مسلمان قائل شده است.

پاسخ:حجاب بر بانوان واجب است ولو اینکه بى حجابى وى موجب به گناه افتادن دیگرى نشود.

سؤال:آیا ابروى اصلاح شده براى زن حکم زینت را دارد؟ تا چه حد باید پوشانده شود؟ آیا ابرو به طور کامل باید پوشانده شود؟

پاسخ:پوشاندن ابروى اصلاح شده لازم نیست.

سؤال:نپوشانیدن وجه و کفین و کعبین چه حکمی دارد ؟

پاسخ:پوشاندن کعبین در خانم ها از نامحرم لازم است.

سؤال:حکم نگاه کردن و صحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمی کند چیست ؟

پاسخ:اگر نگاه شهوی ، یا خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست .

سؤال:آیا دیدن موی زن کافر حرام است؟

پاسخ:بدون شهوت اشکال ندارد.

سؤال:آیا برای حجاب می توان از مانتو و روسری استفاده کرد؟

پاسخ:مانعی ندارد.

سؤال:آیا زینت کردن (در حد معمول) دستها تا مچ و یا آرایش ساده صورت محل اشکال است؟(برای غیر همسر در جامعه)؟

پاسخ:چهره آرایش کرده لازم است پوشانده شود.

سؤال:آیا حجاب اسلامی برای خانواده های مذهبی و روحانی متفاوت از دیگران می باشد ؟

پاسخ:شرعا تفاوت نمی کند ولی باید شؤونات خانواده حفظ شود .

سؤال:آیا پدر ومادر شوهر اجازه اجباری نمودن چادر را برای عروس بعد یا قبل از ازدواج دارند ؟

پاسخ:نمیتوانند اجبار کند ولی شوهر میتواند اجازه ی خارج شدن از منزل را بدون چادر به همسر خود ندهد.

سؤال:آیا رعایت حجاب کامل در مقابل پسر ممیزی که هنوز به سن تکلیف نرسیده واجب است یا خیر ؟

پاسخ:واجب است .

سؤال:آیا رانندگی برای خانم ها جایز است ؟ با چه شرایطی؟

پاسخ:رانندگی برای زن با حفظ حجاب اسلامی و سایر شئون جایز است.

سؤال:ایا من باید خودم را از پسرهای 13 –14 ساله فامیل بپوشانم؟

پاسخ:زن باید موی سر و بدن غیر از صورت و دستهای خود را از مرد نا محرم بپوشاند و احتیاط لازم ان است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را میفهمد و احتمال میرود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود بپوشاند ولی زن میتواند صورت و دستهایش را تا مچ از مرد نا محرم نپوشاند مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام که پوشانیدن در این صورت واجب است.

سؤال:ایا نشستن یک دختر در کنار یک پسر در یک کلاس دانشگاه چه حکمی دارد؟

پاسخ:با رعایت حدود شرعی اشکال ندارد.

سؤال:آیا یک زن مسلمان دارو ساز میتواند در داروخانه کار کند ؟

پاسخ:با رعایت حجاب و حدود شرعی اشکال ندارد.

سؤال:زن از چه سن می تواند حجاب نداشته باشد ؟

پاسخ:قبل از سن بلوغ که نه سال قمری کامل .

سؤال:آیا می توانیم عکس خودمان را( بدون حجاب ) به دوستان بدیم ؟

پاسخ:جایز نیست .

سؤال:1- آیا عکس انداختن بدون روسری و حجاب کامل حرام است یا نه ؟

2- و برای ظاهر کننده نگاتیو چه حکمی دارد ؟

پاسخ:1- فی نفسه مانعی ندارد .

2- اگر صاحب عکس را نشناسد و نگاه با شهوت نداشته باشد اشکال ندارد .

سؤال:اگر چادر نماز از پشت آن سایه بدن پیدا باشد اشکال دارد یا نه؟ میزان ضخامت چادرهای معمولی به گونه ای است که کمی سایه می اندازد؟

پاسخ:اشکال دارد.

سؤال:ایا زن میتواند موهای مصنوعی خود را ( چه پوستیک و چه چسبیده) به نا محرم نشان دهد؟

پاسخ:اگرزینت باشد باید پوشانده شود.

سؤال:در صورتی که زن در محیطی امن و مطمئن بخواهد نماز بخواند که هیچ نا محرمی وجود ندارد ایا برای نماز نیاز به حجاب دارد؟

پاسخ:پوشش در هنگام نماز –ولو نامحرمی نباشد- لازم است.

سؤال:گردی صورت تا چه حد جایز است ؟ اگر ابروها برداشته شده باشد حکم چیست ؟ایا با مقنعه مشکی که زیر چانه را بپوشاند و کنار صورت وتا بالای ابروان بیاید و مانتو کاملا گشاد مشکی بلند وشلوار، حجاب رعایت شده یا نه ؟ اگر مقنعه یا مانتو رنگی باشد اشکال دارد؟

پاسخ:حجاب کافی ان است که موها و بدن را بپوشانده و خود زینت شمرده نشود و برجستگیهای زن را نمایان نسازد و صورت و دستها تا مچ لازم نیست پوشانده شود و چانه و مقداری از زیر چانه که معمولا مقنعه ان را نمیپوشاند لازم نیست پوشانده شود و چهره پیرایش کرده از قبیل ابرو برداشتن لازم نیست پوشانده شود ولی باید که با ارایش زینت نشده باشد .

سؤال:ایا یک زن مسلمان دارو ساز میتواند در داروخانه کار کند ؟

پاسخ:با رعایت حجاب و حدود شرعی اشکال ندارد.

سؤال:نپوشانیدن وجه وکفین وکعبین چه حکمی دارد ؟

پاسخ:پوشاندن کعبین در خانم ها از نامحرم لازم است .

سؤال:اگر زنی چادر نمی پوشیده وقبل از عقد هم شرط کرده که نمی تواند چادر سر کند ، در صورتی که از حد شرعی حجاب تخطی نمی کند آیا مرد مأذون است اورا به چادر مجبور نماید ؟

پاسخ:چنین حقی برای اونیست .

سؤال:اگر زن به رعایت حجاب مصمم است ولی در اثر بی احتیاطی وحواس پرتی گاهی اوقات موی از پوشش بیرون می زند ، آیا شوهر وظیفه تذکر دارد ؟ اگر آری آیا حق دارد در صورت تکرار همراه تذکر دادن با عصبانیت برخورد کند ؟

پاسخ:می تواند تذکر بدهد وموردی برای عصبانیت نیست .

سؤال:حکم نگاه کردن وصحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمی کند چیست ؟

پاسخ:اگر نگاه شهوی ، یا خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست .

سؤال:درس دادن یا سخنرانی کردن یک مرد در مقابل زنهائی که حجاب اسلامی دارند چه حکمی دارد ؟

پاسخ:مانعی ندارد .

سؤال:آیا والدین حق دارند که حجاب را به فرزندان بالغ تحمیل نمایند؟

پاسخ:حق دارند ولی نه با کتک ومانند آن.

سؤال:به نظر شما درکشور ما به دبستان ودانشگاهها به خانمهای با حجاب اجازه نمیدهند که بروند میشود که از روی روسری موی مصنوعی پوشید؟

پاسخ:استفاده از روسری برای حجاب کا فی است .

سؤال:آیا گرفتن صورت برای حفظ حجاب واجب است ؟

پاسخ:پوشاندن صورت لازم نیست .

سؤال:آیا عکس گرفتن بی حجاب و بدون روسری در مجلس دوستانه اشکال دارد و اگر دوستان قول بدهند که عکس فرد را به نامحرم نشان ندهند اما بعداً نشان دهند گناه آن به عهده کیست با توجه به این که شخص به گفته دوستان خود اعتماد کند تکلیف این شخص چیست ؟

پاسخ:گرفتن عکس در چنین مواردی فی حد نفسه اشکال ندارد . مسؤولیت به عهده کسی است که عکس را نشان داده است .

سؤال:عده ای از زنان با حجاب مسلمان، عادت کرده اند که چانه و قسمتی از زیر چانه را باز می گذارند امّا گردن را می پوشانند. آیا چنین کاری جایز است؟ و چه اندازه ای از صورت را می توان باز گذاشت و آیا گوشها را هم می توان بیرون گذاشت؟

پاسخ:صورت شامل دو گوش نمی شود، پس پوشاندن آنها واجب است امّا چانه و مقدار اندکی از زیر چانه، در حکم صورت می باشد.

سؤال:اگر پوشیه و نقاب زدن بر چهره در یک شهری مایه شگفتی و پرس و جو شود و لباس شهرت تلقی گردد واجب است آن را کنار گذاشت؟

پاسخ:واجب نمی شود مگر زمانی که پوشیه زدن بر صورت توجّه بیشتری را جلب کند و یا مردم شهر آن را زشت و غیر عادی بشمارند و لباس شهرت به حساب آید که کنار گذاشتن آن واجب است.

سؤال:آیا زن با حجاب تنها می تواند از مرد نامحرم رانندگی یاد بگیرد در صورتی که هنگام آموزش، بیم وقوع در حرام هم نباشد؟

پاسخ:با وجود ایمنی از فساد، جایز است.

سؤال:برخی آرایشگاههای زنانه به کارگر زن، احتیاج دارند آیا یک زن مسلمان می تواند در چنین آرایشگاهی مشغول کار شود و زنان بی حجاب را اعم از مسلمان و غیر مسلمان که در برابر مردان نامحرم، آرایش کرده ظاهر می شوند، آرایش کند؟

پاسخ:اگر آرایش کردن آنان، نوعی ترویج فساد و اشاعه گناه، محسوب گردد او چنان حقی را ندارد امّا تحقّق این عنوان، بعید به نظر می رسد.

سؤال:زنی که روی خود را نمی گیرد می تواند موهای صورت و ابروان را بردارد و پودر طبیعی و سبک بر صورت بزند؟

پاسخ:برداشتن موی صورت، و باریک کردن ابروان، مانع از بازگذاشتن رو نمی شود به شرط آنکه از وقوع در حرام، ایمن باشد و بازگذاشتن صورت به انگیزه نگاه نامحرمان، نباشد امّا پس از به کار بردن پودر و وسایل آرایشی، پوشاندن صورت واجب است.

سؤال:آیا یک زن جوان می تواند جوراب به رنگ پا که ساق پا را زیباتر نشان می دهد به عنوان حجاب بپوشد؟

پاسخ:پوشیدن چنان جورابی اشکالی ندارد امّا اگر آن، زینت به حساب آید باید آن را از دید نامحرمان بپوشاند.

سؤال:آیا پوشیدن جورابی که ساتر است امّا پا را مجسّم می کند، جایز است؟

پاسخ:پوشیدن چنان جورابی فی حد ذاته جایز است.

سؤال:بر سر گذاشتن کلاه گیس به نیت خوشگل تر شدن ومورد توجه بانوان قرار گرفتن در مجالس ویژه خانمها جهت پیدا شدن خواستگار، جایز است؟ و آیا چنان کارى عیب پوشى به حساب مى آید؟

پاسخ:اگر تنها به نیت آرایش باشد و نه فریبکارى و عیب پوشى از چشم خواستگاران، چنان کارى اشکال ندارد.

سؤال:آیا زن مؤمنه می تواند از روی باز و مستقیم و با خنده با نامحرم حرف بزند؟

پاسخ:چنانچه مهیج نباشد اشکال ندارد

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -