انهار
انهار
مطالب خواندنی

طهارت و نجاست

بزرگ نمایی کوچک نمایی

احکام طهارت و نجاست (آیت الله العظمی نوری)

جلد1:

سؤال 20 : آیا آب دوشی که معلوم نیست متّصل به کرّ بوده یا خیر ،چیز نجس را تطهیر می‏نماید یا خیر؟ وضوء و غسل با آن چگونه است؟

پاسخ: آب مطلقاً چیز نجس قابل طهارت را پاک می‏کند ووضو وغسل با آن صحیح است. تفاوت کرّ و جاری با آب قلیل در موارد دیگر - غیرآنچه که در فوق ذکر شد - می‏باشد مثلاً قلیل به ملاقات نجس یا متجّنس، نجس می‏شود ولی کر یا جاری، تا رنگ یا بوی و یا طعم آن تغییر نکند پاک است و نیز در آب قلیل، تطهیر گاهی احتیاج به تعدّددارد ولی در کرّ و جاری تعدّد لازم نیست و همچنین .

سؤال 21 :بعدازنیم‏پخت شدن برنج (حین آبکش کردن) فضله موش در داخل برنج پیدا شد آیا با آب کشیدن پاک می‏شود؟

 پاسخ: پاک می‏شود.

سؤال 22 : گوشتی که از دهان سگ گرفته می‏شود با آب کشیدن پاک می‏شود یا خیر، در صورتی که از دندان سگ باقی بماند چه حکمی دارد و اگر اثرش باقی نماند چه حکمی دارد؟

 پاسخ: باآب کشیدن پاک میشود چه اینکه اثر دندان باقی بماند یا باقی نماند.

سؤال 23 : اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود با فرو بردن در آب کر و جاری پاک می‏گردد، و اگر باطن آن نجس شود چطور؟

 پاسخ: اگر به اندازاه‏ی در آب بماندکه آب کر یا جاری به باطن آن نیز نفوذ کند باطن نیز پاک می‏شود.

سؤال24 : اگر چیز نجس را که باید دوبار بشوید یک بار بشوید ولی مقدار آبی که یک بار می‏شوید بیشتر از مقدار آبی است که دوبار میشوید،آیا ان چیز پاک می‏شود؟

 پاسخ: زیادی آب میزان نیست و در موارد لزوم تعدّد باید مراعات شود.

سؤال 25 : قسمتی از منزل که نجس می‏شود و امکان این که آب جاری یا آب قلیل به سوی آن ریخته و از محلی خارج شود نمی‏باشد برای پاک شدن آن جاها به چه ترتیب باید عمل شود؟

 پاسخ: اگر به وسیله آب کر تمام محل نجس شسته شود و غُساله از محل نجس حرکت کرده و رَدّ شود پاک می‏شود و یکی از راههایی که ممکن است این است که نقطه‏ای را بِکَنَندو حفره‏ای ایجاد کنندکه غُساله به آنجا سرازیر شود و بعداًروی آن را بپوشانند.

سؤال 26 : اگر دهان خونی شود، و در دهان، دندان مصنوعی طوری باشد که به دندان‏های طبیعی چسبیده باشد و به هیچ طریق نشود آن را برای تطهیر از دهان بیرون آورد، نحوه تطهیرش چگونه است؟

 پاسخ: بنابر احتیاط واجب حکم دندان طبیعی را ندارد که به زوال نجاست پاک شود و باید آب را در دهان بگیرد و تطهیرش کند.

سؤال 27: آیا تابیدن آفتاب از پشت شیشه بر جسم نجس پاک کننده است؟

 پاسخ: اگر از شیشه، مستقیم بر جسم نجس بتابد پاک کننده است.

سؤال 28 : فاصله چاه آب آشامیدنی و چاه آب توالت چند متر باید باشد و آیا زمین نسفت با زمین نرم فرق دارد و یا اگر زمینی که همه‏اش سنگ است و چند متر از چاهی که همه‏اش نرم است پائین‏تر کنده شود به نحوی که رطوبت چاه توالت به چاه آب آشامیدنی سرایت نماید و مزه آب چاه تغییر کند نجس می‏شود یا خیر؟

 پاسخ: نقاط زمین از جهت سِفت بودن و سفت نبودن و نیز از جهت پستی و بلندی متفاوت است و باید طوری باشد که سرایت نکند. آب چاه تا رنگ و یا بو و یا مزه‏اش به واسطه نجاست تغییر نکند نجس نمی‏شودولی مسئله تنها نجس شدن نیست و آب آشامیدنی باید پاکیزه باشد.

سؤال 29 : اگر حیوان حرام گوشتی مانندگربه و غیره به چاه ببفتد و متلاشی شود آیا کشیدن آب چاه لازم است، واگر لازم است لطفاًمقدار آن را مشخص کنید، و اگر موی حیوان در چاه بماند وظیفه چیست؟

 پاسخ: اگر مزه آب و یا رنگ و یا بوی آن تغییر نکرده است کشیدن آب از جاه لازم نیست و در صورتی که تغییر در صفاتی که ذکر شد به وجود آمده باشد باید آنقدر آب از چاه بکشید تا تغییر زائل شود و آب چاه صفا و رنگ طبیعی خود را باز یابد .

سؤال 30 : ایا دست انسان به کافر و یا سگ و خوک خشک بخورد، بازهم نجس می‏شود یا باید مرطوب باشد تا دست نجس شود؟

 پاسخ: اگر مرطوب باشد نجس می‏شود.

سؤال 31 : آیا ملاقی سوم، از متنجس دوم نجس می‏گردد یا خیر پاک می‏باشد؟

 پاسخ: نجس می‏شود هر قدر واسطه زیاد هم باشد.

سؤال32 : اگر دست و صورت و لباس شخصی نجس باشد و یا بچه‏ای که همراه او می‏باشد نجس باشد آیا به صاحب خانه بگوید و آیا مسئول نیست؟

پاسخ: مسئول نیست و لازم نیست به او بگوید در صورتی که با او معاشرت نداشته باشد.

سؤال33 : آیا متنجس منجِّس است یا خیر؟ و آیا فرقی بین جامد ومایع نیست؟

 پاسخ: متنجّس اگر با رطوبت مسریِّه با چیز دیگر ملاقات کند منجس است.

سؤال34 : خواهشمندم در مورد یقین توضیح دهید،آیا یقین فقط دیدن است؟ و کسی که نابینا است چطور می‏تواند در مورد نجس وپاکی چیزی یقین کند؟

 پاسخ: به غیر دیدن هم ممکن است یقین حاصل شود و تا یقین نکرده اجتناب لازم نیست و در این موارد اطمینان مثل یقین است.

سؤال35 : آیا حیوانی که وطی می‏شود، یعنی انسان با آن آمیزش کند نسل آن حیوان هم نجس می‏شود یا خیر؟

 پاسخ: نسل آن حیوان هم حرام است ولی نجس نمی‏شود و مدفوع آن حیوان نجس است.

سؤال 36: خون لخته شده در داخل جگر و رگ گوسفند و مرغ و غیره در صورتی که بتوان آنرا جدا کرد آیا نجس می‏باشد یا خیر؟

 پاسخ: در صورتی که موقع زبح خون به اندازه متعارف خارج شده است پاک است ولی اگر لخته خون است نباید آنرا خورد.

سؤال37 : اگر قرآن نجس شود می‏توان آن را شست؟

 پاسخ: باید شست.

سؤال38 : نظر حضرتعالی درباره طهارت یا عدم طهارت اهل کتاب چیست و بفرمایید معاشرت و دوستی و هم سفره شدن مسلمین با ایشان جایز است یا خیر؟

 پاسخ: اهل کتاب یعنی یهودی و نصاری محکوم به طهارت می‏باشند و معاشرت با آنها اگر شخص تحت تأثیر فرهنگ آنها قرار نگیرد اشکال ندارد.

سؤال39 : متأسفانه با رشد زیاد فرقه ضالّه بهائیت، مسلمین ضعیف الایمان مبتلا به معاشرت با ایشان شده‏اند لطفاً بفرمائید رفت و آمد و شرکت در مراسم ایشان و دعوت آنها به مراسم خود مخصوصاً مراسم ترحیم که غالباًدر مساجد بر پا می‏گردد چه حکمی دارد؟

 پاسخ: بهائیت محکوم به نجاست می‏باشند معاشرت با آنها جائز نیست و دعوت آنهابه مساجد نیز جائز نیست.

جلد2: 

سؤال 15 -  فضله لاک پشت حکمش چیست؟

 پاسخ: لاک پشت اگر دارای خون جهنده است یعنی اگر رگ آنرا ببرند خون از آن جستن می‏کند فضله آن نجس است.

سؤال 16 - مسلمانی برای مسلمان دیگری از آلمان کفشی بعنوان هدیه می‏فرستد که آن کفش چرمی بوده و از مغازه غیر مسلمان خریداری شده، با توجّه به اینکه واردات چرم به کشور آلمان از ممالک اسلامی و غیر اسلامی صورت می‏گیرد و ما هم اطلاعاتی از پاک بودن یا نجس بودن چرم نداریم، حکم آنرا بیان فرمائید؟

 پاسخ: چنین کفشی محکوم به نجاست است.

سؤال 17 - پوستهای لب و جاهای دیگر بدن که وقت جدا شدن آنها رسیده یا نرسیده است، اگر جدا شوند نجس هستند یا خیر؟ اجزای کوچکی که از بدن جدا می‏شود، مثل زیگیل، دانه‏های ریز، آبله و چیزهایی که هنگام خاراندن از بدن جدا می‏شوند چه حکمی دارند؟

 پاسخ: در صورتی که موقع افتادنشان رسیده باشد، پاک می‏باشند، ولی بنا بر احتیاط واجب باید از چیزهائی که وقت افتادنشان نرسیده و آن را کنده‏اند، اجتناب نمایند.

سؤال 18 - سرمی که از فرآورده‏های خونی باشد و یا خونی که بر اثر ریختن دارو در آن رنگش تغییر یافته است نجس است یا خیر؟

 پاسخ: سرم مذکور اگر استحاله شده باشد، طاهر است ولی خون مزبور نجس است.

سؤال 19 - اگر از روی تصادف موش داخل منبعِ بزرگ نفت بیفتد و بمیرد که مسلّماً موجب نجس شدن منبع می‏گردد حال بدلیل پر و خالی شدن این ظرف از نفت و رسیدن نفت آن به دیگر ظروف که از پیت‏های نفت گرفته تا تهِ سماور و چراغ نفتی و منبع‏های بزرگ مانند بشکه‏ها و تانک‏ها، آیا تمامی آنها نجس می‏شود؟ در این صورت وظیفه چیست؟ آیا باید نفت داخل منبع بزرگ را دور ریخت؟

 پاسخ: ظرفهائی که نفت نجس به آنها می‏رسد نجس می‏شوند ولی دور ریختن نفت نجس لازم نیست بلکه می‏توان از آن برای روشنائی و... استفاده نمود.

سؤال 20 - اگر انسان در مورد نجس شدن چیزی کوچکترین شکّی کند آیا آنچه قبلاً پاک بوده نجس است؟

 پاسخ: چیزی که پاک بوده و در نجس شدن آن شک شود پاک است.

سؤال 21 - اگر انسان شک کند که چیزی نجس شده یا نه ولی با فکر کردن و تجسّس فیزیکی و مشاهده می‏تواند بفهمد که نجس شده، یا خیر؛ آیا لازم است که وارسی کند و فکرِ خود را مشغول سازد که آن چیز در آن لحظه نجس شد یا خیر مثلاً به عین نجاست خورد یا خیر یا تر بود یا خیر و...؟

 پاسخ: لازم نیست وارسی کند.

سؤال 22 - چرا شراب نجس و حرام است؟

 پاسخ: با ادلّه شرعیه نجاست و حرمت آن ثابت شده است و در همه شرایع ممنوع بوده است.

سؤال 23 - نجاست و حرمت استفاده از الکل اتیلیک (اعم از منابع تخمیری، شیمیایی و صناعی) در طب و داروسازی به صورت موضعی (زداینده، خشک کننده، ضد عفونی کننده) و خوراکی اعم از اینکه خوردن آن جنبه دارویی داشته باشد مثل سم زدایی متانول و یا به صورت جزئی فرعی در یک فرآورده دارویی مایع به عنوان حلال یا محافظ وارد شده باشد را تعیین فرمایید.

 پاسخ: در صورتی که مایع و مست کننده باشد، نجس است و خوردن آن هم حرام است مگر اینکه به عنوان دارو مورد استفاده قرار گیرد و راه درمان منحصر به آن باشد. و اگر شک داشته باشید که آیا مست کننده هست یا خیر، طاهر است و خوردن آن هم اشکال ندارد. 

 عرق جنب از حرام‏

سؤال 24 - فرموده‏اید که «عرق جنب از حرام، نجس نیست ولی بنابر احتیاط باید با بدن و لباسی که به آن آلوده شده نماز نخوانند» پس در این صورت فرقِ آن با نجاست چیست؟

 پاسخ: اجتناب از عرق جنب از حرام به احتیاط واجب در نماز لازم است ولی نجس نیست و اشیاء دیگر مانند لباس و ظرف و گوشی تلفن و... را نجس نمی‏کند.

سؤال 25 - اگر عرق جنب از حرام چنین حکمی داشته باشد که دارد، پس تکلیف و وظیفه کسانی که از این حکم بی خبرند یا مدّتی بی خبر بوده‏اند و بعداً با خبر شده‏اند (اعم از انسانهای مکلّفی که بعد از چند سال از این آگاهی یافته‏اند) چیست؟

 پاسخ: در صورتی که یقین دارد با عرق جنب از حرام نماز بجای آورده باید نمازها را قضا کند و هر اندازه شک دارد قضای آنها لازم نیست و همانطور که اشاره شد عرق جنب از حرام وسائل زندگی مانند کیف و دفتر و دستگیره در.... را نجس نمی‏کند و بطور کلّی وقتی آثار عرق در بدن با لباس از بین برود شستن آنها لازم نیست بلکه می‏توان با آنها نماز نیز بجای آورد.

سؤال 26 - آیا منظور از عرقِ جنب از حرام، عرق خود شخص در بدن و لباسِ خویش می‏باشد و یا عرق هر شخص دیگری هم در بدن و لباس شخصِ دیگری مورد نظر است.

 پاسخ: فرقی بین آن دو نمی‏باشد.

سؤال 27 - آیا عرق جنب از حرام عرقی است که فقط هنگام جنب شدن از انسان ترشح می‏شود و یا عرقهائی که بعدها هم از بدن انسانِ جنب از حرامِ غسل نکرده ترشح می‏شود نیز عرق جنب از حرام محسوب می‏شوند؟

 پاسخ: فرقی بین آن دو نیست.

سؤال 28 - آیا عرق جنب از حرامِ فردی که مکلّف نشده نیز حکمِ عرق جنب از حرامِ شخص مکلّف را دارد و باید از آن در نماز و کارهایی که نیاز به وضو دارد اجتناب نمود؟

پاسخ: فرقی بین آنها نیست در صورتی که انسان جنب شود به حدّ تکلیف رسیده گرچه سنّ وی کمتر از حدّ بلوغ باشد. 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -