انهار
انهار
مطالب خواندنی

احکام اموات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

احکام میّت (آیت الله العظمی نوری همدانی)

سؤال67 : آیا میّت نجس است یا خیر و غسل دادن میّت به خاطر نجاست وی می‏باشد یا به خاطر چیزهای دیگر؟

پاسخ: میّت عادی قبل از غسل نجس است و غسل دادن او یک حکم شرعی الزامی است وبعد از غسل پاک می‏شود.

سؤال68 : آیا خشک وتر بودن بدن میّت در حکم مسّ آن فرق دارد یا خیر؟

پاسخ: برای غسل مسّ میّت خشک و تر بودن فرق ندارد.

سؤال69 : قطره آبی که در اثنای غسل دادن میّت به لباس فردی که کنار ایستاده است اصابت کرده، آیا می‏تواند با آن لباس نماز بخواند یا خیر؟

پاسخ: بلی می‏تواند.

سؤال70 : میّت را دفن کرده‏اند ولی در غسل، حنوط کلاً فراموش شده است در چنین مواردی چه باید کرد؟

پاسخ:: در صورتی که جسد نپوسیده است و بیرون آوردن آن مستلزم هتک حرمت او نمی شود، و یا موجب آزار و اذیّت دیگران نمی‏گردد باید نبش قبر کرده و با ضوابط شرعی حنوط کرده و دوباره دفن کنند.

سؤال71 : غسّالی که با معاونش مشغول تطهیر و تغسیل میّت می‏باشد در حال تطهیر و تغسیل چنانچه از قطرات آب ترشح بکند به لباس ایشان بعد از اتمام سه غسل، لباس آنها پاک می‏باشد یا خیر؟

پاسخ: اگر،با آب قلیل غسل می‏دهند بعد از اتمام، لباس مذکور را تطهیر نمایند.

سؤال72: شخصی از دنیا رفت و در طبقه بالای قبر دفن گردیده است، بعد از گذشت سه روز غسّال آمد و خبر داده است که یکی از اغسال ثلاثه فراموش گشته، آیا می‏شود در چنین مواردی با توجه به اینکه فرد دیگری نیز در طبقه زیرین دفن شده نبش قبر نمود؟

پاسخ: در صورتی که با گذشت زمان جسد متعفن نشده که موجب هتک احترام میّت یا اذیّت دیگران باشد لازم است که نبش شود و غسلها با ترتیب صحیح انجام گیرد.

سؤال73: نماز خواندن بر جنازه شخصی که اقدام به خودکشی کرده چه صورتی دارد؟

پاسخ: اقدام به خودکشی کردن مسلمان موجب سقوط نماز میّت بر جنازه‏اش نمی‏شود.

سؤال74: خانمی از دنیا رحلت کرده که جنین در شکم او نیز از دنیا رفته است ولی جنین کامل الخلقه و بعد از 4 و 5 ماهگی است، تکلیف در مورد فن این زن و بچّه واقع در شکم او چیست؟

پاسخ: در فرض مذکور ماد را رو به قبله به طور متعارف دفن نمایند.

سؤال75: در صورت اتمام دفن میّت با کفن نجس وظیفه چیست؟

پاسخ: در صورتی که بر بدن میّت، بو نیفتاده که موجب هتک احترام میّت شود، قبر را نبش کنند و اگر ممکن است کفن را عوض کنند و الاّ آن مقدار را قطع کنند و بردارند.

سؤال76: شخصی وصیّت کرده بعد از فوتش او را در عتبات عالیات دفن کنند، لکن به علّت وضعیت موجود چنین کاری ممکن نیست، آیا می‏شود او را موقتاً دفن کرده و بعد با نبش قبر جنازه را منتقل نمایند؟

پاسخ: در فرض مذکور جائز نیست.

مسّ میّت

سؤال 82 - برای چه غسل مس میّت واجب است؟

پاسخ: شاید حکمت آن این باشد که اگر غسل واجب نشده بود بعد از رحلت متوفّی‏ بستگان و دوستان وی او را در آغوش می‏گرفتند و می‏بوسیدند و خود را به او نزدیک می‏کردند بطوریکه در مواردی به سختی می‏شد آنها را از بدن میّت جدا کرد که این عمل خود مشکلاتی ایجاد می‏کرد، بعلاوه از نظر بهداشتی نیز ممکن بود عوارضی بوجود آورد.

سؤال 83 - آیا برای مسِّ جنین مرده یا سقط شده (قبل از 4 ماه تمام) توسّط مادر یا فرد ثالث غسل مَسِّ میّت واجب می‏شود؟

پاسخ: درفرض سؤال غسل مسِّ میت واجب نیست گرچه بهتر است.

سؤال 84 - آیا در مَسِّ موارد زیر، غسل مسِّ میّت واجب می‏شود؟

الف: قطعه جدا شده از بدن مرده؟

پاسخ: اگر همراه با استخوان باشد و غسل داده نشده باید غسل مسِّ میت نماید.

ب: قطعه جدا شده از بدن اعم از دارا بودن یا نبودن استخوان، گوشت و...

پاسخ: اگر قطعه جدا شده همراه استخوان باشد برای مس آن غسل واجب می‏شود، اما اگر استخوان تنها باشد و گوشت نداشته باشد، مس آن موجب غسل نمی‏شود.

سؤال 85 - فرد روحانی که دست به میّت زده و با تیمّم بدل از غسل مسِّ میّت می‏خواهد نماز بخواند، آیا مردم می‏توانند به او اقتدا نمایند؟

پاسخ: در صورتی که از انجام غسل معذور باشد مانعی ندارد.

غسل میّت

سؤال 86 - غسل دادن میت مسلمان توسط اهل کتاب چه حکمی دارد؟

پاسخ: در صورتیکه مماثل مسلمان یا غیر مماثل محرم پیدا نشود و منحصر باشد مماثل در آنان جایز است.

سؤال 87 - به چه دلیل میت را غسل می‏دهند؟

پاسخ: غسل دادن میّت مسلمان یک نوع احترام به میّت است و در ضمن مُسْعِر به این است که انسان با مردن از بین نمی‏رود بلکه از جهانی به جهان دیگر منتقل می‏شود لذا جسم او باید با احترام و تشریفات خاصّی دفن شود بعلاوه چون بنا است او را وارد جهان دیگر نمایند که در حقیقت یک نوع لقاء پروردگار است مناسب است با بدن پاک و مطهر و در حالی که غسل داده شده است وارد آن جهان گردد و البته باید توجه داشت که به فلسفه و حکمت احکام و دستورات الهی هر چند بطور دقیق نمی‏توانیم پی ببریم ولی بطور قطع تمام دستورات الهی دارای مصالح و آثار و فوائد مهمی است که بر اساس آنها انجام آن احکام لازم می‏شود.

سؤال 88 - در توضیح المسائل نوشته شده اگر زن پیدا نشد تا میّت را غسل دهد، کسانیکه نسبت دارند و محرمند می‏توانند از زیر لباس غسل دهند لطفاً شرح فرمائید از زیر لباس یا از روی لباس یعنی پارچه نازک باشد؟

پاسخ: در فرض سؤال واجب است که عورت میّت با پارچه غیر نازک پوشیده باشد.

سؤال 89 - آیا غسل میت طبق ضوابط و شرایط مقرره با دستگاه اتوماتیک جایز است؟

پاسخ: اگر غسل دهنده نیّت کند مانعی ندارد بشرط اینکه مطابق دستور شرع انجام بگیرد.

حنوط میّت

سؤال 90 - در حنوط که واجب است کافور در کف دست هم گذاشته شود (علاوه بر دیگر اعضای سجود) آیا مقدار مسّمی کفایت می‏کند یا خیر؟ (یعنی باید همه کفِ دست را کشید یا خیر)؟

پاسخ: واجب است کافور به کف دست نیز گذاشته شود و مقدار مسّمی کفایت می‏کند.

نماز میّت‏

سؤال 91 - اگر بخواهیم نماز میّت بر متوفّای اهل سنّت بخوانیم پنج تکبیر بگوئیم یا چهار تکبیر؟ و گفتن ذکر «اللهم اغفر للمؤمنین» و «اللّهم اغفر لهذا المیّت» و «ما نعلم منه الاّ خیرا» بر او کفایت می‏کند یا اذکار خاصّی دارد؟

پاسخ: در وجوب پنج تکبیر در صلاة میّت فرقی بین شیعه و سنی نیست. 

دفن میّت

سؤال 92 - مجوّز نقل میّت به  اماکن مقدّسه و مشاهده مشرّفه آیا اختصاص به این نیّت دارد که دفن در حرم مطّهر صورت گیرد یا اعمّ از اینکه در حرم دفن شود یا در مقبره‏های شهری که حرم در آن واقع است؟

پاسخ: منظور از دفن در حرم اعمّ است. 

نبش قبر

سؤال 93 - شخصی که در حال احرام فوت کند و به نیّت غسل کافور زده‏اند و همچنین حنوط هم کرده‏اند و بعد از دفنِ میّت متوجّه مسئله شده‏اند، حالا وظیفه شرعی چیست؟ آیا نبش قبر کنند؟

پاسخ: در صورت امکان اگر توهین به میّت نباشد و بدن هم پوسیده نشده باشد بنابر احتیاط واجب نبش قبر نموده بدن را بیرون آورده میّت را با آب خالص دو مرتبه غسل بدهند و بدون کافور او را دفن نمایند.

سؤال 94 - بچه‏ای در سن پنج و یا شش سالگی از دنیا رفته و پدر و مادر بدون اطّلاع از مسئله بچه را بدون غسل و نماز دفن کرده ‏اند و از این موضوع دو سال می‏گذرد تکلیف پدر و مادر اکنون چه می‏باشد آیا جایز است نبش قبر نمایند؟

پاسخ: در فرض سؤال چون دو سال از جریان می‏گذرد و بدن تغییر کرده است، نبش قبر مستلزم بی احترامی به بدن میّت و اذیّت و ناراحتی مردم است و لذا جائز نیست، ولی نماز را بر قبر میّت بخوانند


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -