انهار
انهار
مطالب خواندنی

مبطلات روزه- خوردن و آشامیدن

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استعمال کپسول و آمپولهای رفع تشنگی و گرسنگی 
سؤال: استفاده‌ از قرص‌ یا کپسول‌ یا آمپولهائی‌ که‌ برای‌ رفع‌ تشنگی‌ یا گرسنگی‌ در طول‌ روز بکار می‌رود برای‌ کسی‌ که‌ قصد روزه‌ دارد، چه‌ حکمی‌ دارد؟
پاسخ: اگر در شب‌ بخورد اشکال‌ ندارد و استعمال‌ آمپول‌ در روز بلامانع‌ است‌
اسفاده از پماد برای تَرک لب
سؤال: پماد ویتامینه‌ای که شخص برای ترک نخوردن لب‌ها در حال روزه استفاده می‌کند، آیا برای روزه اشکال دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
قرار دادن غیر خوراکی در دهان
سؤال:اگر شخصی چیزی غیر خوراکی را دهان قرار دهد و احساس شوری (یا هر نوع مزۀ دیگر) کند، روزۀ او چگونه است؟
پاسخ: اشکال ندارد.
استفاده از اسپریِ تنگی نفس
سؤال: من یک جانباز شیمیایی هستم. آیا استفاده از اسپری مخصوص برای رفع تنگی نفس در طول مدت روزه، روزه را باطل می‌کند یا نه؟
پاسخ: اشکال ندارد.
فروبردن غذای بین دندانها در طول روز
سؤال: اگر موقع‌ سحری‌ خوردن‌، غذا بین‌ دندانها برود و در طول‌ روز پائین‌ برود روزه‌اش‌ چه‌ صورتی‌ دارد؟
پاسخ: اگر عمداً فرو نداده‌ باشد مانعی‌ ندارد
جویدن آدامس و ....
سؤال:آیا جویدن‌ آدامس‌، بردن‌ وسائل‌ دندان‌ پزشکی‌ داخل‌ دهان‌، آندسکوپی‌ معده‌، مبطل‌ روزه‌ است؟
پاسخ: کلیه اینها و نظیر آن‌ اشکال‌ ندارد مگر ذرّاتی‌ به‌ واسطه آن‌ داخل‌ حلق‌ شود. ولی‌ آدامس‌ جویدن‌ گر چه‌ ذرّات‌ آن‌ داخل‌ در حلق‌ نشود بسیار بد است‌ چون‌ شبیه‌ به‌ افطار است‌.
سؤال:آیا روزه‌دار می‌تواند آدامس بجود؟
پاسخ: جایز نیست.
چکاندن قطره در بینى
سؤال: قطره ریختن در بینى با توجه به اینکه به حلق راه دارد و ممکن است به حلق وارد شود، روزه را باطل مى‌کند یا خیر؟
پاسخ: اشکال ندارد.
احساس کردن مزۀ طعام سحری در طول روز
سؤال: احساس کردن مزۀ طعامی که در حین سحری خورده شده، برای روزه دار اشکالی دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
چشیدن غذا توسط روزه‌دار
سؤال:چشیدن شوری و یا شیرینی غذا برای روزه چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر فرو نرود، اشکال ندارد.
سنگ تمیز زیر زبان
سؤال:برخی در ماه رمضان برای رفع تشنگی و اینکه آب در دهانشان جمع شود، سنگ تمیز زیر زبان خود قرار می‌دهند. آیا این کار اشکال دارد و مبطل روزه است یا خیر؟
پاسخ: اشکال ندارد.
استنشاق آب در دهان و بینی
سؤال:استنشاق (آب در بینی کردن) در حال روزه، آیا روزه را باطل می‌کند؟
پاسخ: اشکال ندارد؛ همچنین در دهان
غرغره کردن آب توسط روزه‌دار
سؤال: آیا غرغره کردن آب برای روزه‌دار اشکال دارد و موجب بطلان روزه است یا خیر؟
پاسخ: موجب بطلان نیست، ولی اگر فرو رفت، باید آن روز را روزه باشد و بعد از ماه مبارک رمضان، قضای آن روزه را بگیرد
خوردن آب برای کارکنان هواپیما
سؤال: اگر هواپیما در ارتفاع بالا و مسیر طولانى در حال پرواز باشد و پرواز حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت طول بکشد، مهمان‌دار و خلبان هواپیما براى حفظ تعادل خود هر بیست دقیقه احتیاج به نوشیدن آب دارند. در این صورت، آیا در ماه مبارک رمضان، کفاره و قضاى روزه بر آنها واجب مى‌شود؟
پاسخ: در فرض مذکور، اگر بتواند مسافرت نکند، و اگر نتواند باید آب را بخورد، ولی روزۀ او قضا دارد
باقی ماندن سحری بین دندان‌ها
سؤال:غذایی که از سحری زیر دندان می‌ماند، در موارد زیر چه حکمی دارد:
الف: اگر به صورت عمدی فرو داده شود؟
ب: اگر غیر عمدی و خودبه‌خود فرو رود؟
پاسخ: الف- روزه باطل است.
ب- اشکال ندارد
خورن سحری تا پایان اذان صبح
سؤال:آیا شخص می‌تواند در هنگام سحری خوردن تا آخر اذان صبح غذا بخورد و بعد هم در مغرب از بعد از تمام شدن اذان مغرب افطار کند؟
پاسخ: اول اذان، بلکه یک مقدار قبل از اذان خودداری کند.
خوردن عمدی غذا
سؤال:روزه‌داری که سهواً چیزی در حالت روزه بخورد و بعد به خیال اینکه روزه‌اش باطل شده، دوباره غذا بخورد، حکم روزه‌اش از نظر قضا و کفاره چگونه است؟
پاسخ: باید قضای آن روزه را بگیرد
خوردن خون ناشی از کشیدن دندان
سؤال:شخصی که در ماه رمضان مبادرت به کشیدن دندان خود کند و خون دندان خود را در حال روزه فرو برد، حکم روزۀ او چگونه است؟ و از نظر قضا وکفاره چه وظیفه‌ای دارد؟
پاسخ: قضا و کفاره ندارد.
خون ریزی از دهان
سؤال:آیا خون آمدن از دهان روزه‌دار موجب بطلان روزه می‌شود یا خیر؟
پاسخ: نمی‌شود.
فرو بردن آب دهان مخلوط با خون
سؤال: اگر مقدار کمی خون از لثۀ روزه‌دار خارج شود و  با آب دهان او مخلوط گردد، فرو بردن آن، روزه را باطل می‌کند یا نه؟
پاسخ: روزه باطل نیست
خون‌ریزی از لثه‌ها
سؤال:به علت خون‌ریزی از لثه‌هایم اکثر مواقع مقداری خون با آب دهانم مخلوط می‌شود. آیا فرو بردن آب دهان برای صحت روزه اشکالی دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
استفاده از مادۀ ناس
سؤال: استفاده از مادۀ «ناس» که از توتون و تنباکو و آهک و ... به دست می‌آید و آن را زیر زبان می‌گذارند و سپس از دهان بیرون می‌اندازند، آیا مبطل روزه است؟
پاسخ: مبطل است.
روزه‌داری افراد معتاد
سؤال: فردی که معتاد به تریاک است و نمی‌تواند آن را در روز ترک کند، تکلیف روزه‌اش چیست؟ آیا می‌تواند فقط به مقدار لازم تریاک استفاده کند و مابقی روز را روزه باشد؟
پاسخ: باید روزه بگیرد و بسیاری از تریاکی‌ها بوده اند که روزه می‌گرفته‌اند، ولی واقعاً اگر نمی‌تواند، اشکال ندارد، اما روزۀ او باطل است. و اگر تا ماه رمضان بعدی نتوانست قضا کند، قضا هم ندارد و در صورت توان مالی باید برای هر روز معادل 750گرم گندم به فقرا بدهد.
استفاده از مواد دارویی برای بیماران مبتلا به آسم و تنگی نفس
سؤال: براى بیماران مبتلا به تنگى نفس و آسم، نوعى داروى طبى وجود دارد که به‌صورت پودر گاز و از طریق دهانوارد ریه می‌شود. گاهى بیمار دریک روز چندین مرتبه از آن استفاده می‌نماید. آیا روزه گرفتن برای این شخصجایز است یا خیر؟ و با توجه به اینکه بدون استفاده از آن، روزه گرفتن غیر ممکن و یا بسیار سختخواهد بود، می‌تواند هم‌زمان با استفاده از این دارو، روزه هم باشد؟
پاسخ: چون جرم ندارد، روزه را باطل نمی‌کند
حکم کثیرالعطش برا ی مبتلایان به مرض قند
سؤال:این جانب به مرض قند مبتلا هستم و در روزۀ ماه مبارک رمضان طبق دستور پزشک داروها را می‌شود قبل از سحر و بعد از افطار استفاده کرد، لکن به این سفارش می‌کنند که تا قبل از ظهر یا در طول روز دو لیوان آب مصرف شود، آیا می‌توان در چنین صورتی روزه‌دار بود یا خیر؟ همچنین می‌شود این موقعیت دیابت را با کثیرالعطش مطابق نمود، همانطور که می‌توان به اندازۀ رفع خطر آب مصرف کرد، بنابر دستور پزشک حاذق متدیّن دو لیوان آب مصرف نمود و روزه‌دار بود؟
پاسخ: روزه باطل می‌شود ولی چون معذور است اشکال ندارد و راجع به کثیرالعطش نیز همین است، روزه صحیح نیست. ولی‌ چون معذور است اشکال ندارد و کسی از بزرگان راجع به ذوالعطاش نگفته است با خوردن آب روزه باطل نمی‌شود. ولی اگر مرض تا ماه مبارک رمضان بعدی ادامه داشت، روزه‌هایی که افطار کرده است قضا هم ندارد.
خوردن قرص در طول روز برای بیماران
سؤال: کسی که فشار خون دارد و باید حتماً قرص مصرف کند، می‌تواند فقط یک یا دو عدد قرص بیماری خود را بخورد و بدون اینکه آبی بخورد، روزه باشد؟ در غیر این صورت، چه تکلیفی دارد؟
پاسخ: روزۀ او باطل است، ولی اگر همیشه باید قرص را بخورد، قضا ندارد، ولی خوب است از غیر قرص اجتناب کند
فرو بردن اخلاط سینه
سؤال:آیا فرو بردن قهری و ناخواستۀ اخلاط سینه که به فضای دهان رسیده است، روزه را باطل می‌کند؟
پاسخ: باطل نمی‌کند
سؤال:شخص روزه‌داری که سر کلاس درس به خاطر احترام استاد نمی‌تواند از کلاس خارج شود و اخلاط سینه که وارد فضای دهان شده را فرو می‌دهد، چه حکمی دارد؟ آیا کفارۀ جمع بر او لازم می‌شود، چون عمداً فرو داده است؟
پاسخ: اشکال ندارد.
فرو بردن مخاط سینه و بینی 
سؤال: اگر انسان‌ در هنگام‌ روزه ماه‌ رمضان‌ خلط‌ سینه‌ و بینی‌ داشته‌ باشد و نتواند آن‌ را بیرون‌ بیاورد و مجبور باشد آن‌ را فرو ببرد، آیا روزه‌اش‌ اشکال‌ پیدا می‌کند؟ و بطور کلی‌ آیا فرو بردن‌ خلط‌ و مخاط‌ سینه‌ و بینی‌ جایز است‌؟
پاسخ: تا زمانی‌ که‌ در فضای‌ دهان‌ نیامده‌ است‌ فرو بردن‌ آن‌ جایز است‌.
فروبردن چرک گلوی ناشی از بیماری
سؤال:کسی که در ماه رمضان سرما خورده و مرتباً گلویش چرک می‌کند، آیا فرو دادن چرک گلو برای او مبطل روزه است؟ در حالی که اگر مدام بخواهد آب دهان خود را خارج کند، مشکل است.
پاسخ: اشکال ندارد.
فرو بردن اخلاط سینه در نماز
سؤال:اگر در حین خواندن نماز، اخلاط سینه به دهان روزه‌دار بیاید، چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید نماز را باطل کند و یا اینکه می‌تواند آن را فرو برد؟
پاسخ: می‌تواند آن ‌را فرو برد.
شستن و مسوال زدن در طول روز
سؤال: آیا شستن دهان در روزۀ ماه رمضان برای اینکه بوی بد آن از بین برود، اشکالی دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد، بلکه مسواک کردن نیز اشکال ندارد
شستن دهان با آب نمک، دهان‌شویه یا مسواک زدن با خمیر دندان
سؤال: آیا مسواک کردن با خمیر دندان یا بدون آن در حال روزه اشکالی دارد؟ دهان شویه و استفاده از آب نمک چطور؟
پاسخ: اشکال ندارد.
استفاده از نخ دندان
سؤال: استفاده از نخ دندان که حاوی فلوراید و طعم نعناع است، آیا برای روزه ضرری دارد؟
پاسخ: ضرر ندارد.
وارد کردن دستگاه‌های پزشکی به معده
سؤال:آیا وارد کردندستگاه آندوسکوپی به معده برای عکس‌برداری بدون اینکه چیزی که مبطل روزه است،همراه آن داخل معده شود، روزه را باطل می‌کند؟
پاسخ: اشکال ندارد.
وارد کردن اشیاء پزشکی مثل دماسنج به دهان
سؤال:واردکردن شیء خارجی مثل دماسنج، در دهان برای روزه‌دار اشکالی‌ دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
خروج جسم خیس شده از دهان و ورود مجدد آن به دهان
سؤال: زدن موزیک در ماه مبارک که سازهای آن زیر زبان قرار می‌گیرد و پس از خروج از دهان بدون اینکه آن را خشک کنیم، در دهان خود قرار می‌دهیم، آیا روزه را باطل می‌کند؟
پاسخ: باطل نمی‌کند.
زدن زبان به لب‌ها و کندن پوست لب
سؤال: آیا زبان زدن به لب‌ها روزه را باطل می‌کند؟ کندن پوست لب چطور؟
پاسخ: اشکال ندارد.
استفاده از کرم‌های ویتامینه
سؤال: آیا استفاده از کرم‌های ویتامینه که توسط پوست، جذب پوست بدن می‌شود، به صحت روزه شکالی وارد می‌کند و آن را باطل می‌نماید؟
پاسخ: باطل نمی‌کند.
استفاده از پماد برای ترک لب‌ها
سؤال: پماد ویتامینه‌ای که شخص برای ترک نخوردن لب‌ها در حال روزه استفاده می‌کند، آیا برای روزه اشکال دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -