انهار
انهار
مطالب خواندنی

آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 1- شرایط صحت تعیین سود در مضاربه

سؤال: کسى مبلغى پول را در اختیار دیگرى قرار مى دهد تا آن را به گردش درآورده و سود حاصله را به طور مساوى تقسیم کنند از آن جایى که کسى که پول مى گیرد به علّت داشتن شریک نمى تواند به طور دقیق سود حاصله را حساب کند اظهار مى دارد این پول یعنى مثلا هر صد هزارتومان به طور تقریبى مى تواند ماهانه سه هزار تومان براى هر کدام سود حاصل کند، آیا این مضاربه صحیح است.

پاسخ: این مضاربه با سه شرط صحیح است:

الف) این که قرار داد طبق مضاربه با تعیین سود در صد هر یک، تنظیم شود یعنى معلوم شود از سود حاصل چند درصد مربوط به سرمایه گذار و چند درصد مربوط به شخص کارکننده است (در ضمن اگر ضررى حاصل شد باید آن را بپذیرد).

ب) باید صاحب مال به طرف وکالت دهد که بعد از حاصل شدن منفعت سهم او را به مبلغ مورد نظر صلح کند.

ج) زمانى که منفعتى حاصل نشده پول ماهانه اى که مى پردازد باید به عنوان على الحساب باشد.

2- صلح سود مضاربه

سؤال:در عقد مضاربه و مانند آن آیا مى توان درصد سودى که براى عامل یا صاحب سرمایه مشخص شده است را به مقدار معیّنى از پول مصالحه کرد؟

پاسخ:در صورتى که سود حاصل شده و مقدار آن مبهم است، صلح کردن اشکالى ندارد ولى قبل از ظاهر شدن سود، صلح جایز نیست.

3- سرمایه گذاری درشرکت giig

سؤال: شرکتی(خارجی) معروف به giigکه از شرکت های کشور های عربی (۶کشور) می باشد. این شرکت به ازای هر یک میلیون تا ۱۵ماه هر ماه دویست هزار تومان پرداخت میکند(۳برابرپول) ولی دیگر اصل پول را برگشت نمی دهند و نوع عقد رانیز مشارکتی بیان می کنند و می گویند ضرر وزیان را نیز با هم مصالحه میکنیم. لطفا حکم این نوع شرکت ها را بیان کنید؟

پاسخ:در صورتیکه شرایط شرعیه را در آن رعایت کنند مانعی ندارد ولی معمولا سود های کلان توام با کلاه گذاری است.

4- شرط جبران خسارت توسط عامل

سؤال: متن مادّه 17 قراردادهاى مضاربه این تعاونى به شرح ذیل مى باشد: «پس از انجام قرارداد، یا فسخ آن، در صورتى که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص شعبه زیانى متوجّه تعاونى شده باشد، عامل ضمن عقد صلح مذکور در مادّه این قرار داد، ملتزم و متعهّد گردید معادل زیان مزبور را مجّاناً از مال خود به تعاونى تملیک نماید، و در صورت تأخیر، علاوه بر التزام به انجام تعهّد، روزانه مبلغ یک ریال براى هر سه هزار ریال بر ذمّه عامل خواهد بود، و صرف اظهار نظر شعبه در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده، و عامل، ضمن عقد صلح مذکور حقّ هرگونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود».

 با توجّه به شرایط شرعى عقد مضاربه، آیا این مادّه صحیح و خالى از اشکال مى باشد؟

پاسخ:این گونه شرایط در عقد خارج لازم اشکالى ندارد.

5- تعیین قطعی سود در مضاربه

سؤال:اخیراً این تعاونى با یک مؤسّسه تولیدى تجارى قراردادى منعقد نموده، که بر اساس آن مبلغى وام در اختیار مؤسّسه مذکور قرار دهد، و مؤسّسه فوق نیز با اطمینان از سوددهى سالیانه حدّاقلّ 40% حاصل از به کار اندازى طرح تولیدى خود، 30% این سود را به تعاونى اعتبار تخصیص مى دهد. از طرفى تعاونى نیز حساب ویژه اى را براى همین منظور افتتاح نموده، و مبلغ مورد نیاز را از سپرده گذارانى جمع آورى مى کند که در این حساب ویژه اقدام به سرمایه گذارى مى کنند. بدیهى است براى جذب سپرده نیز این تعاونى از همان ابتدا مسأله را با سپرده گذاران خود این گونه مطرح مى نماید که استفاده از این سپرده ها براى تعاونى 30% سود تضمینى در بر داشته که تعاونى 8% آن را به عنوان حقّ الزحمه بر مى دارد و 22% الباقى را به سپرده گذاران پرداخت مى نماید. با توجّه به این که این موضوع به طور قطعى تعیین مى گردد، آیا اشکالى ندارد؟

پاسخ:در صورتى که سود آن مؤسّسه بیش از این مقدار باشد، اشکالى ندارد.

6- تضمین پرداخت سود و اصل سرمایه در مضاربه

سؤال:شرکتى جهت تأمین بودجه مورد نیاز خود نیاز به مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى دارد. این اشخاص جهت همکارى در تأمین مشارکت، تضمین هایى معادل پرداخت سود، همانند بانکها و مشارکتهاى دولتى را طلب مى نمایند. همچنین در خواست دارند که استرداد اصل سرمایه آنها نیز تضمین شود. نظر حضرت عالى در مورد تضمین هاى مذکور چیست؟

پاسخ:تنها راهى که براى این کار وجود دارد این است که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله دیگرى مثلا خرید و فروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر از بیست درصد یا بیشتر از آن بود، جبران گردد. همچنین در مورد خسارت سرمایه.

7- قرعه کشی سهامداران برای پرداخت سود به یک نفر

سؤال:چند نفر مقدارى پول روى هم مى گذارند، و به شخص مى دهند تا با آن کار کند. شخصى که کار مى کند، هر ماه سود پول را مى دهد، و سهام داران قرعه مى کشند، و هرماه سودِ پول به یکى از سهام داران داده مى شود. بعد از این که دوره تمام شد، و به همه سهام داران سود رسید، سهام داران پول خود را پس مى گیرند. این کار از نظر شرعى چه حکمى دارد؟

پاسخ:چنانچه سود از طریق مضاربه به دست آمده، و با رضایت افراد به این صورت تقسیم شده، اشکالى ندارد.

8- سرمایه گذاری با پول دیگران و پرداخت سود علی الحساب

سؤال:اگر پولی را از کسی برای کار اقتصادی بگیریم و برای آن سود علی الحساب همانند سرمایه گذاری در پروژه های بانکی (سودی که در ابتدای کار مقدار مشخصی داشته و در پایان کار با احتساب ضرر و زیان کلی نرخ قطعی آن مشخص و کم یا زیاد شود) برای اطمینان سرمایه گذار مشخص کنیم حکم آن چیست؟

پاسخ:در صورتیکه با آن سرمایه کار کنند و سودی بیش از آن سود علی الحساب داشته باشند مانعی ندارد.

9- پرداخت پیشاپیش سود مضاربه به صورت چک

سؤال:یک شرکت تولید کننده لوله بصورت مضاربه سرمایه افراد را می پذیرد و طبق قرارداد وجوه مضاربه را به هر نحوی که صلاح بداند بطور مشاع در سرمایه گذاری های خود بکار می برد. در متن قرارداد قید می گردد که اولاً سرمایه گذار سهم سود حاصل از مضاربه را به شرکت مصالحه می نماید و ثانیاً شرکت ضرر و زیان احتمالی سهم سرمایه گذار را با وی مصالحه می نماید، با این شرایط مبلغی بطور ماهیانه به سرمایه گذار مصالحه می نماید و بسته به مدت قرارداد پیشاپیش تعدادی چک به مبلغ سود ماهیانه به سرمایه گذار تسلیم می نماید.آیا این نوع قرارداد شرعی می باشد یا خیر؟

پاسخ:در صورتی که آنچه را نوشته اید به طور جدّی عمل کنند اشکالی ندارد.

10- عدم علم یا شک به نوع سرمایه گذاری در مضاربه

سؤال:در مضاربه اگر مشخص نباشد طرف مقابل با سرمایه چه کاری انجام می دهد یا اینکه طرف مقابل مشخص کند ولی ما شک داشته باشیم یا اینکه طرف مقابل خارجی باشد، قرارداد چه حکمی دارد؟

پاسخ:اگر وکالت مطلقه داده شود برای انتخاب هر نوع معامله و واقعاً معامله ای صورت گیرد، مانعی ندارد.

11- انجام مضاربه با کفار حربی

سؤال:آیا با کفار حربی می توان مضاربه و دیگر معاملات را انجام داد؟

پاسخ:در صورتیکه باعث تقویت آنها نشود و شرایط معامله کاملا حاصل باشد مانعی ندارد.

12- عدم اطلاع سرمایه گذار از نوع معامله

سؤال:شخصی پولی را گرفته تا با آن معاملات شرعی انجام دهد اما صاحب پول از نوع معامله اطلاعی ندارد. آیا لازم است صاحب پول در مورد صحت معاملات تحقیق کند یا می تواند به گفته طرف قرارداد مبنی بر شرعی بودن معاملات اعتماد کند؟

پاسخ:می تواند به قول او اعتماد کند مگر خلاف آن ثابت شود.

13- مضاربه با پول رایج

سؤال:آیا در شرایط فعلى که سکّه هاى رایج طلا و نقره در ایران نیست با پول رایج مضاربه را تجویز مى فرمایید؟

پاسخ:اشکالى ندارد.

14- دریافت سود ماهیانه در قبال سرمایه گذاری با شخص دیگر

سؤال:اگر مقداری پول به شخصی بدهیم تا با آن کار کند و آن شخص با اطمینان کامل از سود حاصله، مبالغ سود ماهیانه مربوط به ما را به صورت چک از همان ابتدا به همراه چک اصل سرمایه به ما تحویل دهد و در قرارداد نیز نوع معامله، مصالحه ذکر گردد، آیا این کار اشکال دارد یا درست است؟

پاسخ:چنانچه یقین داشته باشید سود او بیشتر از مبلغی است که به شما می دهد و سود را به عنوان علی الحساب بدهد، اشکال ندارد.

15- دادن پول به کسی و گرفتن سود با عدم علم به نوع فعالیت

سؤال:آیا ما می توانیم پولی را به یک مسلمان یا غیر مسلمان بدهیم و نمی دانیم که او با این پول چه فعالیتی انجام می دهد و به طور علی الحساب سودی دریافت کنیم؟

پاسخ:چنانچه متعهد شود که با آن کار کند و از سود کار بخشی را به شما بدهد مانعی ندارد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -