انهار
انهار
مطالب خواندنی

۵ - رساندن غبار غليظ به حلق

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسأله 1603- رساندن غبار غليظ1 به حلق روزه را باطل مي كند2 چه غبار چيزي باشد كه خوردن آن حلال است مثل آرد، يا غبار چيزي باشد كه خوردن آن حرام است3.
1- خوئي، سيستاني: بنابراحتياط واجب رساندن غبار غليظ (خوئي: يا غير غليظ)...
جوادی آملی: به احتیاط واجب،.
زنجاني: بنابراحتياط مستحب رساندن غبار غليظ يا غير غليظ...
وحید: بنابراحتیاط رساندن غبار...
2- اراكي، سبحانی: رساندن غبار(سبحانی: غبار غلیظ) به حلق بنابراحتياط واجب روزه را باطل مي كند...
بهجت: رساندن غبار يا دود غليظ به حلق بنابرأظهر روزه را باطل مي كند...
3- گلپايگاني، صافي: مثل خاك. و بنابراحتياط واجب بايد غباري را هم كه غليظ نيست به حلق نرساند.
خوئي، فاضل، تبريزي، وحید، زنجاني: مثل خاك. (زنجانی: ولي اگر غبار را فرو برد و به قدري غليظ باشد كه فرو بردن آن عرفاً خوردن گفته مي شود، بنابراحتياط روزه باطل مي گردد).
سيستاني: مثل خاك. رساندن غبار غير غليظ به حلق روزه را باطل نمي كند.
نوري: و بنابراحتياط واجب غباري را هم كه غليظ نيست، به حلق نرساند.
*****
مكارم: مسأله 1360- رساندن غبار غليظ به حلق هرگاه در حلق تبديل به گِل شود و فرو رود روزه را باطل مي كند، در غير اين صورت روزه صحيح است خواه غبار چيزي باشد كه خوردن  آن حلال است مانند آرد، يا غبار چيزي كه خوردن آن حرام است. اما اسپری هایی که برای افراد مبتلا به آسم استفاده می شود با توجه به اینکه معمولا گاز رقیقی بیش  نیست روزه را باطل نمی کند.
امام خامنه ای: مسأله ۸۶۲- بنابر احتیاط واجب روزه دار باید غبار غلیظ؛ مانند غباری که از جارو کردنِ زمین خاکی بر می خیزد، همچنین دود سیگار و دیگر دخانیات را فرو ندهد و اگر چنین کند بنابر احتیاط روزه اش باطل است.
مظاهری: مسأله 1229- اگر بواسطه باد یا جارو کردن و مانند این ها غبار برخیزد و بر اثر عدم مواظبت به حلق برسد روزه اش باطل می شود و همچنین اگر دود یا بخار در اثر عدم مواظبت به حلق برسد روزه را باطل می کند و اما اگر سهوا یا جهلا یا بی اختیار  غبار و دود و مانند آن به حلق برسد مانعی ندارد .
مسائل اختصاصی
امام خامنه ای: مسأله ۸۶۳- استعمال اسپری که حاوی داروی رفع تنگی نفس است برای روزه دار اشکال ندارد و موجب بطلان روزه نمیشود.
مسأله ۸۶۴- داخل شدن غبار و دود به دهان و بینی بدون اینکه به حلق برسد، روزه را باطل نمی کند.
مسأله 1604- اگر بواسطه باد غبار غليظي پيدا شود 1و انسان با اين كه متوجّه است، مواظبت نكند2 و به حلق برسد، روزه اش باطل مي شود3.
اين مسأله در رساله آيات عظام: فاضل، جوادی آملی و بهجت نيست.
1- اراكي، خوئي، زنجاني: غباري پیدا شود...
2- سيستاني: مي تواند مواظبت كند ولي مواظبت نكند...
3- خوئي، اراكي، تبريزي،سبحانی: بنابر احتياط واجب.
زنجاني: بنابراحتياط مستحب.
وحید: بنابراحتیاط .
مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 1603.
*****
امام خامنه ای: مسأله ۸۶۵- هرگاه به سبب باد، غبار غلیظی برخیزد و فرد با اینکه توجه دارد که روزه است، مواظبت نکند و غبار به حلق او برسد، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل می شود.
مكارم: مسأله 1361- هرگاه بواسطه باد يا جارو كردن زمين، غبار غليظي برخيزد و براثرعدم مواظبت، به حلق برسد، روزه اش باطل مي شود (همانطور كه در مسأله قبل آمد).
سیستانی: مسأله 1584- اگر غباری غلیظ پیدا شود و انسان با اینکه متوجه است و می‌تواند مواظبت کند ولی مواظبت نکند و به حلق برسد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ روزه‌اش باطل می‌شود. امّا از گرد و غباری که در اثر وزش باد یا طوفان و مانند آن پدید می‌آید و پرهیز از آن معمولاً سختی بسیار زیاد دارد، لازم نیست پرهیز شود.
مسأله 1605- احتياط واجب آن است كه روزه دار دود سيگار1 و تنباكو و مانند اينها را هم به حلق نرساند2. ولي بخار غليظ ، روزه را باطل نمي كند، مگر اين كه در دهان به صورت آب درآيد و فرو دهد.
1- وحید: بخار غليظ و دود سيگار...
2- سيستاني، صافي: [پایان مسأله]
*****
اراكي، گلپايگاني، خوئي، فاضل، تبريزی: مسأله : احتياط واجب آن است كه روزه دار بخار غلیظ و دود سيگار و تنباكو و مانند اينها را هم به حلق نرساند.
سيستاني، صافي: مسأله : احتياط واجب آن است كه روزه دار دود سيگار و تنباكو و مانند اينها را هم به حلق نرساند
امام خامنه ای: مسأله ۸۲۴- احتیاط واجب آن است که روزه دار از دود انواع دخانیات و مواد مخدری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می شود خودداری کند.
مكارم: مسأله 1362- لازم است تمام افراد از كشيدن سيگار و استعمال هرگونه دخانيات در هر حال پرهيز كنند بعلاوه سبب باطل شدن روزه مي شود بنابراحتياط واجب و نيز احتياط واجب آن است كه روزه دار بخار غليظ را نيز به حلق نرساند، ولي رفتن به حمام اشكال ندارد هرچند فضاي حمام را بخار گرفته باشد.
بهجت: مسأله 1298- عدم افساد روزه به وسيله غبار يا دود غير غليظ و غير جايگزين غذا و غير مقوّي خالي از وجه نيست ولي أحوط اجتناب است.
نوري: مسأله 1602- روزه دار بايد بخار غليظي كه در دهان مبدّل به آب مي شود و نيز بنابراحتياط واجب دود سيگار و تنباكو و مانند اينها را به حلق نرساند.
زنجاني: مسأله 1614- در ماه مبارك رمضان سيگار كشيدن و استعمال ساير دخانيات بصورت آشكار به گونه اي كه بي احترامي به روزه به شمار آيد جايز نيست بلكه بنابراحتياط در غير اين صورت نيز استفاده نشود، و چنانچه روزه دار در ماه رمضان از دخانيات استفاده كند، بنابراحتياط در بقيه روز از كارهايي كه روزه را باطل مي كند خودداري نماید،و روزه آن روز را نيز قضا كند.
سبحانی: مسأله 1278- احتیاط  واجب آن است که روزه دار بخار و دود غلیظ به حلق نرساند و از استعمال دخانیات مطلقا  خودداری کند.
 مظاهری:مسأله 1230-  استعمال سیگار و تریاک و هروئین و سایر دخانیات روزه را باطل می کند.
جوادی آملی: مسأله 1691- به احتیاط واجب، استعمال تتن و سیگار روزه را باطل میکند. معیار در باطل کردن آن، صدق عنوان شرب (نوشیدن) بر آن است و عرب امروز، كشیدن سیگار و دخانیات را از مصادیق شرب میداند. {و} بخار غلیظ روزه را باطل نمیكند، مگر اینکه در فضای دهان به نم یا قطره آبی تبدیل شود و به حلق فرو رود..
مسأله 1606- اگر مواظبت نكند و غبار يا دود و مانند اينها داخل حلق شود، چنانچه يقين 1 داشته كه به حلق نمي رسد روزه اش صحيح است2.
اين مسأله دررساله آيات عظام: بهجت، امام خامنه ای، جوادی آملی و مظاهری نيست
1- گلپايگاني، فاضل، صافي، زنجاني، نوري: چنانچه اطمينان...
خوئي، تبريزي، سيستاني: چنانچه يقين يا اطمينان...
2- اراكي: ولي اگر اطمينان ندارد احتياط واجب است كه مواظبت كند.
خوئي، سيستاني: و اگر گمان مي كرده كه به حلق نمي رسد، بهتر آن است كه آن روزه را قضا كند.
تبريزي: و همچنين اگر گمان مي كرده كه به حلق نمي رسد.
زنجاني: و اگر احتمال عقلايي مي داده كه به حلق مي رسد، بنابراحتياط مستحب آن روزه باطل مي باشد و اگر غبار و مانند آن به نحوي باشد که فرو بردن آن  خوردن گفته شود و آن را هم احتمال مي داده، چنانچه تمام كردن روزه و قضای آن در صورت بطلان لازم باشد، بنابراحتياط آن را تمام کند و قضاي آن را هم بجا آورد.
*****
وحید: مسأله 1614- اگر مواظبت نکند و غبار یا دود یا بخار غلیظ و مانند این ها داخل حلق شود چنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمی رسد روزه اش اشکال ندارد و اگر گمان می کرد که به حلق نمی رسد بنابراحتیاط مستحب آن روزه را قضا کند.
مكارم: مسأله 1364- در جايي كه احتمال مي دهد غبار يا دود به حلق برسد بايد احتياط كند، ولي اگر يقين يا گمان داشته باشد به حلق نمي رسد، روزه اش صحيح است.
مسأله 1607- اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند، يا بي اختيار غبار و مانند آن به حلق او برسد1 روزه اش باطل نمي شود2 و چنانچه ممكن است بايد آن را بيرون آورد.
1- فاضل: اشكال ندارد. [پايان مسأله]
2- خوئي، تبريزي، سيستاني، مكارم، بهجت، وحید: [پايان مسأله]
مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۶۰۳.
*****
اراكي: ۱۶۴۲، زنجاني: مسأله ۱۶۱۶- اگر فراموش كند كه روزه است و (زنجاني: عمداً يا در اثر عدم مواظبت یا) بي اختيار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه اش باطل نمي شود.
امام خامنه ای: مسأله ۸۶۶- اگر فراموش کند که روزه است و غبار و مانند آن به حلقش برسد، روزه اش باطل نمیشود. همچنین اگر بی اختیار غبار به حلق برسد، روزه صحیح است.
جوادی آملی: مسأله ۱۶۹۰- اگر غبار غلیظ به غفلت یا از روی فراموشی به حلق برسد، روزه را باطل نمیكند.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -