انهار
انهار
مطالب خواندنی

زکات فطره

بزرگ نمایی کوچک نمایی
فطریۀ جنین
سؤال: آیا برای جنین در شکم مادر هم باید فطریه پرداخت شود؟ آیا تفاوتی می‌کند که جنین چند ماهه باشد؟
پاسخ:لازم نیست، ولی برای محافظت او مطلوب است
فطریۀ نوزاد
سؤال: آیا برای نوزادی که در ماه مبارک رمضان به دنیا آمده است هم باید زکات فطره پرداخت شود؟ حتی اگر یکی دو روز مانده به عید فطر یا روز عید به دنیا بیاید؟
پاسخ:باید زکات فطره برای او داد
تقدّم زکات فطره بر خمس
سؤال: پرداخت زکات فطره مقدّم است یا خمس؟
پاسخ:هر دو واجب است ولی اگر قبل از سال خمسی زکات فطره واجب شود، باید اول آن را پرداخت کرد و وقت رسیدن سال خمسی اگر زائد بر مخارج چیزی داشت، باید خمس آن زائد را بدهد.
پرداخت زکات فطره از پول غیر مخمّس
سؤال: آیا از مالی که خمس آن داده نشده می‌توان زکات فطره را پرداخت کرد؟ یا باید اول خمس را داد و سپس زکات فطره را از آن پرداخت نمود؟
پاسخ:باید اول خمس داد، سپس از پول خمس داده زکات داد.
فطریۀ میهمان
سؤال: کسى که در افطار شب عید فطر، میهمان دیگرى باشد، فطریه‌اش به عهدۀ کیست؟خودش یا صاحب‌خانه؟ آیا فرقی می‌کند که قبل از اذان مغرب به میهمانی رفته باشد یا بعد از آن؟
پاسخ:مطلقاً به گردن خود اوست، نه میزبان.
فطریۀ میهمانان شب عید فطر
سؤال: کسی که بدون اطلاع از اینکه امشب شب عید فطر است، میهمانی داده باشد، حکم فطریه را در موارد ذیل بیان فرمایید:
الف: اگر برخی میهمانان قبل از اذان مغرب به منزل او رفته باشند؟
ب: میهمانان بعد از غروب آفتاب و اذان مغرب بر صاحب‌خانه وارد شوند؟
پاسخ:فطریۀ میهمان بر میزبان نیست و خود او باید بپردازد. مگر میزبان از طرف او پرداخت کند.
عدم تأثیر مکان غدا خوردن مهمان بر فطریه
سؤال: برای زکات فطرۀ میهمان، آیا فرقی بین غذا خوردن در منزل او یا در جای دیگری مثل سالن، هتل و رستوران هست یا خیر؟
پاسخ:فرقی نیست و فطره را خود مهمان باید بدهد، ولو در منزل میزبان غذا بخورد.
زکات فطرۀ میمانی که چند روز در خانه صاحب‌خانه بوده است
سؤال: کسی که ماه رمضان را یا چند روز آخر آن را در شهر دیگری میهمان کسی بوده، آیا زکات فطره‌اش بر عهدۀ خودش است یا میزبان؟
پاسخ:بر عهدۀ خود اوست
عدم وجوب پرداخت فطریۀ میهمان در هیچ صورت
سؤال: در چه صورتی زکات فطرۀ میهمان بر میزبان واجب می‌شود؟
پاسخ:در هیچ صورتی. بلی، فطریۀ نان‌خور دائمی نظیر مستخدم بر دیگری واجب است
فطریۀ سرباز
سؤال: فطریۀ سربازانی که در سربازخانه‌ها زندگی می‌کنند و نان‌خور دولت هستند، بر عهدۀ چه کسی است: خانواده یا دولت یا خود سرباز؟
پاسخ:خود آنها باید بدهند.
فطریۀ دختر در دوران عقد
سؤال: دختری که در دوران عقد به سر می‌برد و در بسیاری از اوقات با نامزد خود رفت و آمد می‌کند، زکات فطره‌اش به عهدۀ کیست؟ خانواده یا داماد؟
پاسخ:بر عهدۀ خانواده است.
کار اقتصای با مبالغ زکات فطره
سؤال: مؤسسۀ خیریه‌اى که تعدادی از خانواده‌های فقیر و مستضعف را تحت پوشش خود دارد و از کمک‌های مردمی، آنها را تأمین می‌کند، آیا می‌تواند در مواقعی که زکات فطره را دریافت می‌کند و مبلغ زیادی هم می‌شود، با آن کارهای اقتصادی مفید مثل تأسیس داروخانه، شرکت‌های تولیدی، کارگاه و ... راه بیندازد و از سود آن هزینه‌های خانواده‌های تحت تکفل خود را بپردازد؟
پاسخ:جائز نیست و همچنین است زکات و خمس و کفارات.
مصرف زکات فطره
سؤال: این جانب ماه مبارک رمضان را به طور کامل در ژاپن هستم و کلیۀ هزینه‌های من اعم از خوراک و مسکن و ... بر عهدۀ دولت ژاپن است. آیا باید زکات فطره را در همان جا به مصرف برسانم یا برای مردم ایران بفرستم؟
پاسخ:باید به ایران بفرستید.
ارسال زکات فطره برای نیازمندان ایران
سؤال: من به‌ مدت سه سال در آمریکا مشغول تحصیل هستم. می‌خواستم بدانم آیا می‌توانم زکات فطرۀ خود را در این سه سال نگه دارم و بعد از مراجعت به ایران، به افراد نیازمند بدهم؟
پاسخ:اگر بتوانید بفرستید، باید بفرستید.
ارسال زکات فطره به شهر دیگر
سؤال: آیا می‌توان زکات فطره را به شهر دیگری که فقرای زیادی در آن زندگی می‌کنند، فرستاد؟
پاسخ:اشکال ندارد
ارسال زکات فطره از کشورهای دیگر
سؤال: کسی که در بحرین زندگی می‌کند و خویشان او در ایران فقیر هستند، می‌تواند زکات فطرۀ خود و برخی از دوستانش را که نسبتی با خویشان او ندارند، برای خویشاوندان در ایران بفرستد؟
پاسخ:اشکال ندارد.
پرداخت خوراکی دیگر برای زکات فطره
سؤال: آیا غذایی را که قوت غالب مردم نباشد و غیر از موارد مذکور در رساله است، می‌توان به عنوان زکات فطره به فقیر داد و آیا کفایت می‌کند؟
پاسخ:اگر برای فقیر بهتر باشد، می‌تواند
گم شدن یا خرج شدن مبلغ زکات فطره
سؤال: آگر شخصی در شب عید فطر، فطریۀ خود و خانواده‌اش را جدا کند، ولی اتفاقاً آن مبلغ گم شود و یا سهواً خرج گردد، تکلیف چیست؟
پاسخ:اگر گم شود، مسئول نیست و اگر خرج کند، مسئول است، ولی در هر حال دو دفعه بپردازد، خوب است.
پرداخت زکات فطره به سید
سؤال: در چه صورت می‌توان زکات فطره را به سید پرداخت کرد؟
پاسخ:سید به سید و سید به غیر سید می‌تواند بپردازد و اگر ضرورتی باشد، غیر سید به سید هم می‌تواند پرداخت کند
تحقیق در مورد صلاحیت فقیر
سؤال: آیا لازم است در مورد اینکه فقیر، شخص صالحی است یا نه تحقیق کرد تا بتوان زکات فطره را به او داد یا صرف فقیر بودن برای پرداخت فطریه به او کافی است؟
پاسخ:کفایت می‌کند و تفحّص لازم نیست، بلکه حرام است.
پرداخت زکات فطره به نرخ روز
سؤال: کسی که چند سال به علت لاابالی‌گری زکات فطره را پرداخت نکرده و اکنون می‌خواهد زکات‌ فطره را پرداخت نماید، آیا باید همۀ آن چند سال را پرداخت کند؟ و آیا مبلغ را باید به روز پرداخت نماید یا به نرخ زمان گذشته؟
پاسخ:باید به نرخ روز، آنچه را پرداخت نکرده است، پرداخت کند
بهترین مصرف زکات فطره
سؤال: زکات فطره را به چه کسی باید پرداخت کرد؟
پاسخ:در هر کار خیری می‌توان مصرف کرد، ولی پرداخت به فقرا بهتر است.
زمان پرداخت زکات فطره
سؤال: آگر شخصی به هر علتی زکات مال خود را تا قبل از ظهر روز عید جدا نکند و پرداخت ننماید، چه تکلیفی دارد؟
پاسخ:باید پرداخت کند و اگر پرداخت نکرد تا روز تمام شد، باید به عنوان قضا پرداخت کند.
زمان مصرف زکات فطره
سؤال: آیا زکات فطره را می‌توان قبل از ظهر روز عید جدا کرد و چند روز بعد به مصرف رساند؟
پاسخ:اشکال ندارد.
مصرف زکات فطره در امور خیریه
سوال :آیا فطریه را می‌توان صرف امور خیر مثل ساختن مساجد و معابر عمومی یا جشن‌ها و عزاداری‌های مذهبی کرد؟
پاسخ: اشکال ندارد، ولی پرداخت به فقیر بهتر است.
مصارف دیگر زکات فطره
سؤال: موارد مصرف زکات فطره به جز برای فقیر، چیست؟
پاسخ:در هر کار خیری می‌توان مصرف کرد.
جمع‌آوری مبالغ زکات فطره و پرداخت وام با آن
سوال :آیا زکات فطرۀ عده‌ای را می‌توان گرفت و به وسیلۀ آن یک حساب پس‌انداز غیر قابل برداشت برای دادن وام به افراد نیازمند باز کرد. در صورتی که اصل پول ثابت باشد و مزایای آن را به فقرا بدهند. و هر وقت مدت آن تمام شد اصل پول را بین فقرا تقسیم کنند؟
پاسخ: جایز نیست و همچنین است زکات و خمس و کفارات.
میهمان کردن کسی که در زکات فطره
سوال :آیا کسی می‌تواند زکات فطرۀ دیگری را به وکالت از او پرداخت کند؟ در حقیقت می‌تواند او را برای پرداخت زکات فطره میهمان کند؟
پاسخ: اشکال ندارد.
مصرف زکات فطره توسط مکلّف
سوال :آیا مصرف زکات فطره باید از طریق مرجع تقلید یا با اجازه ایشان باشد یا هرکسی خودش می‌تواند به مصرف برساند؟
پاسخ: خودش می‌تواند به فقیر بپردازد
تعویض پول فطریه
سؤال: پولی که جهت فطریه کنار گذاشته می‌شود، اگر به خاطر ضرورت پیش از پرداخت خرج گردد و پول دیگری جای آن گذاشته شود، اشکال دارد؟
پاسخشکال ندارد.
پرداخت فطریه به فقیر اهل گناه
سؤال: پرداخت فطریه به فقیری که اهل گناه است، ایا اشکال دارد؟
پاسخ:اگر گناهان نظیر فحشا باشد، جائز نیست چنانچه اگر آن را صرف گناه کند جائز نیست.
پرداخت فطریه به دانش‌آموزان مستمند
سوال :آیا می‌توان تمام یا قسمتی از وجوه نقدی فطریۀ خانواده دانش‌آموزان و همکاران را دریافت و در جهت کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت هزینه نمود و یا نقداً وجوه را تحویل خانوادۀ این گونه دانش‌آموزان داد؟
پاسخ: اشکال ندارد؛ بلکه کار خوبی است

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -