انهار
انهار
مطالب خواندنی

مطهرات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مطهرات(آیت الله العظمی فاضل)

جامع المسائل ج1

سؤال 38 :آبهاى لوله کشى شهر و روستا گاهى به واسطه آنکه کُلُر به آن مى زنند به رنگ سفید درمى آید، آیا در آن حال مضاف است یا نه و تطهیر و وضو با آن چگونه است؟

پاسخ: اگر در آن حال به آن آبِ تنها گفته مى شود احکام مضاف را ندارد و تطهیر و وضو با آن صحیح است و نیز اگر شک کنند که مضاف شده یا نه، محکوم به مطلق بودن است، امّا اگر کلر به قدرى زیاد باشد که به آن آبِ تنها گفته نشود مضاف شده و باید براى تطهیر و وضو صبر کنند تا صاف شود.

سؤال 39 :اگر آفتاب از پشت شیشه بر چیز متجنس بتابد، آیا پاک مى شود یا نه؟ و اگر پشت خود شیشه نجس باشد، چطور؟

پاسخ: اگر شیشه صاف باشد ظاهراً حائل و مانع تابش نور خورشید نمى شود و با رعایت شرایطى که در توضیح المسائل بیان شده مطلقاً پاک کننده مى باشد.

سؤال 40 :آیا شیشه هاى معمولى درب و پنجره مانع از مطهریّت آفتاب است؟

پاسخ: مانع مطهریّت نیست ولى شرایط معتبره باید در آن رعایت شود.

سؤال 41 :آیا کف پا و ته کفش با راه رفتن روى زمینى که با موزاییک فرش شده یا آسفالت شده پاک مى شوند؟

پاسخ: بلى، ظاهراً با راه رفتن روى زمینى که با موزاییک فرش شده پاک مى شوند ولى روى آسفالت مشکل است مگر اینکه خاک، روىِ آسفالت را گرفته باشد.

سؤال 42 :آیا تینر پاک کننده است؟

پاسخ: تینر و امثال آن پاک کننده نیستند و مطهرات همانها است که در توضیح المسائل بیان شده است.

روش تطهیر چیزهاى نجس

سؤال 43 :لباس نجس را بعد از ازاله نجاست در ظرف آبى که مقدار کمى آب دارد ولى از طریق شیر آب متصل به کرّ است، آیا مى توان پاک کرد؟

پاسخ: پاک مى شود ولى احتیاط آن است که آن را طورى فشار دهند که آب داخل آن خارج شود.

سؤال 44 :زمین سنگفرش یا آجر فرش به بول و غیره نجس شده، آیا پس از آنکه آب شلنگ را به آن وصل کردیم و عین نجاست از بین رفت پاک مى شود یا لازم است غساله آن را جمع کنیم؟

پاسخ: اگر آب شلنگ متصل به آب کر یا جارى باشد وقتى آب تمام محل نجس را احاطه کرد پاک مى شود و جمع کردن غساله شرط نیست.

سؤال 45 :آیا در اتصال آب کر یا آب باران، براى تطهیر آب نجس، مخلوط شدن شرط است؟

پاسخ: بلى، بنابر احتیاط واجب امتزاج شرط است.

سؤال 46 :کیفیت تطهیر موکت نجسى که به زمین چسبیده چگونه است؟

پاسخ: بعد از زوال عین نجاست اگر توسط شلنگ به آب کر یا جارى متصل شود و آب آن را احاطه کند و در آن فرو برود پاک مى شود و احتیاط واجب آن است که آن را طورى فشار دهند که آب داخل آن خارج شود.

سؤال 47 :ماشینهاى لباسشویى که لباس را شسته و خشک تحویل مى دهند، با توجه به قطع و وصل شدن آب آیا لباس را پاک مى کنند؟

پاسخ: به طورى که مطلعین مى گویند آب در حال اتصال به کر لباس نجس را احاطه مى کند و همه اجزاى لباس را فرا مى گیرد و در صورت قطع شدن چنانچه سه مرتبه آب لباس ها را فرابگیرد و آبها را گرفته تخلیه کند، اگر عین نجاست در لباس باقى نمانده باشد، پاک مى شود.

سؤال 48 :آیا آرد، خمیر و شیر نجس قابل پاک شدن هستند؟

پاسخ: هیچکدام قابل پاک شدن نیستند.

سؤال 49 :آیا فرش یا ظرف نجس زیر باران پاک مى گردد؟

پاسخ: در صورتى که عین نجاست در آن باقى نماند پاک مى شود و در فرش فشار هم لازم نیست.

سؤال 50 :پوست گوسفندى را در آب نمک گذارده اند موشى در آن مرده، کیفیت پاک کردن آن چگونه است؟

پاسخ: چنانچه احراز شود که آب نجس در باطن پوست گرچه بصورت رطوبت نفوذ کرده امکان تطهیر براى چنین پوستى وجود ندارد، و در غیر این صورت مثل سایر اشیاء قابل تطهیر است.

سؤال 51 :اگر آب شیر به قدر شیر سماور معمولى باشد اتصال صدق مى کند یا نه؟

پاسخ: بلى، صدق مى کند.

سؤال 52 :اگر نفت، گازوئیل، بنزین نجس باشد و بعد از سوختن بصورت دوده درآید، پاک مى شود یا نه؟

پاسخ: پاک است.

سؤال 53 :آیا شیره یا شربت نجس قابل پاک شدن مى باشند یا نه؟

پاسخ: خیر، قابل پاک شدن نیستند، مگر آنکه آنها را در آب کر بریزند یا به آب شیر متصل کنند و آنقدر آب در آنها داخل شود که مستهلک شوند به طورى که به آنها آب مطلق بگویند که در این صورت پاک و خوردن آنها بى اشکال است.

سؤال 54 :آیا برنج و ماش و گندم و صابون نجس قابل تطهیر هستند؟

پاسخ: اگر ظاهر آنها نجس شده مثل چیزهاى دیگر تطهیر مى شوند، ولى اگر باطن آنها نجس شده قابل پاک شدن نیستند.

سؤال 55 :لباس نجس بعد از ازاله نجاست، در ظرف آب قلیل که از طریق شیر متصل به آب کرّ است زده مى شود، آیا پاک مى گردد؟

پاسخ: پاک مى شود.

سؤال 56 :اینجانب دندان مصنوعى دارم و دهانم خونى شد و عین خون زائل گشت، آیا دندان مصنوعى با دهانم پاک مى شود؟

پاسخ: دندان مصنوعى اگر در داخل دهن نجس شده است، با زوال عین نجاست پاک مى شود.

سؤال 57 :دندانم را پر کرده ام و دهانم به خون لثه نجس شده، آیا پس از زایل شدن خون این دندان هم پاک مى شود؟

پاسخ: بلى، در فرض سؤال پاک مى شود. چون جزء دندان محسوب مى شود.

سؤال 58 :کسى که نمى تواند با آب تطهیر کند چه وظیفه اى دارد؟

پاسخ: براى نماز باید محل غائط را با سنگ و دستمال تمییز کند ولى اگر اعضاى دیگر او نجس باشد بهمان صورت نماز بخواند.

سؤال 59 :بیمارى که امکان تطهیر را ندارد (قطع نخاع شدگان) براى نماز چه وظیفه اى دارد؟

پاسخ: در صورت امکان واجب است ازدواج کند و همسر او متکفل تطهیر او شود و اگر امکان ندارد تطهیر از او ساقط است.

جامع المسائل ج2

سؤال 41 ـ بند لباس نجس شده است آیا آفتاب آن را پاک مى کند؟

پاسخ:ـ آفتاب آن را پاک نمى کند.

سؤال 42 ـ آفتاب اگر به وسیله آئینه به جاى نجس بتابد و منعکس شود، آیا پاک کننده است؟

پاسخ: خیر، پاک کننده نیست.

سؤال 43 ـ آیا تغییر بو یا رنگ یا طعم آب، موجب مضاف شدن آب مى شود؟

پاسخ: خیر، تغییر از جهت امور مذکوره موجب مضاف شدن آب نمى شود، بلى اگر چیزى که با آب مخلوط مى شود بقدرى باشد که عرفاً به آن آب گفته نشود مضاف مى شود، مانند شربت و دوغ و چاى و امثال اینها.

سؤال 44 ـ اگر رنگ و بو و طعم آب کرى که نجس بوده است، به وسیله مواد شیمیایى، از بین برود، آیا پاک مى شود؟

پاسخ: خیر، پاک نمى شود.

سؤال 45 ـ شرکتى در نظر دارد فاضلابهاى ناشى از خط تولید نوشابه (شامل آبهاى شستشو و آبکشى کف سالنها و دستگاهها) را به همراه فاضلابهاى بهداشتى (ناشى از حمامها و دستشویى ها) را تصفیه کند، در تصفیه خانه جریان مخلوط فاضلاب صنعتى و انسانى مراحل مختلف را طى مى کند و در مرحله اصلى تبدیل به حالتى خواهد شد که با حالت اولیه فاضلاب تصفیه نشده کاملاً متفاوت است و مایعى ایجاد مى شود که حالت آب مضاف را دارد. در ادامه خط تصفیه با جداسازى مایع مذکور دو فاز ایجاد مى شود که یک فاز آن کاملاً زلال و شبیه آب معمولى بدون رنگ و بو و بدون آثار آلودگى است و فاز دیگر آن تغلیظ شده به اول تصفیه خانه برگشت داده مى شود، چنانچه آب خروجى از تصفیه خانه داراى مشخصات ظاهرى آب معمولى باشد آیا پاک است یا خیر؟ و در صورت منفى بودن پاسخ آیا اتصال آن با آب جارى یا کر و باران مى تواند حکم بر پاکى کل آن بدهد؟

پاسخ: در فرض سؤال که آب تصفیه شده عرفاً آب معمولى محسوب مى شود با توجه به اینکه قبلاً مضاف و ظاهراً نجس بوده است اگر به کر یا جارى متصل شود یا باران بر آن ببارد پاک مى شود ولى بنابر احتیاط واجب باید آب باران یا کر یا جارى با آن مخلوط گردد، همانگونه که در مسأله 56 توضیح المسائل بیان شده است.

سؤال 46 ـ استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب، جهت فضاى سبز و زراعت وامثال آن چگونه است؟ از جهت طهارت وظیفه چیست؟

پاسخ: استفاده از آب مزبور براى فضاى سبز و غیره مانعى ندارد و اگر یقین به نجاست آن دارند، چنانچه آب جارى یا لوله به آن متصل کنند و با آن مخلوط کنند، پاک مى شود و همینطور است اگر باران به آن ببارد.

سؤال 47 ـ آبهایى که در جوى کوچه و خیابان روان است و معمولاً از فاضلاب منازل و لباسشویى خانه ها جارى است، پاک است یا خیر؟

پاسخ: چنانچه یقین به نجاست آنها نباشد، محکوم به طهارت و پاک است.

سؤال 48 ـ حوض سیمانى و موزاییکى که آب آن از کر کمتر بوده و سگ از آن آب خورده است آیا جهت تطهیر، خاک مال کردن لازم است؟

پاسخ: خیر، خاک مال کردن لازم نیست و مثل چیزهاى نجس دیگر تطهیر مى شود.

سؤال 49 ـ اگر سگ پشت ظرف را لیسیده باشد آیا خاک مال کردن لازم است؟

پاسخ: لازم نیست.

سؤال 50 ـ اگر آب دهان سگ روى فرش و لباس ریخته و یا چنانچه به گوشت ودنبه زبان زده است و مقدارى از آنها را خورده است، آیا جهت تطهیر مثل ظرف، خاک مال کردن آنها لازم است؟

پاسخ: در غیر ظروف، خاک مال کردن لازم نیست و غیرظرف، هر چه باشد، مثل چیزهاى نجس دیگر با آب پاک مى شود.

سؤال 51 ـ در تطهیر لباس و امثال آن، فرموده اید: باید غساله آن با فشار دادن خارج شود، سؤال این است که اگر غساله خودبخود و بدون فشار خارج شود، (مثل اینکه آن را از آب درآورند و روى بند بیندازند، تا کم کم غساله خارج شود) آیاکفایت مى کند؟

پاسخ: خروج خودبخود، کفایت نمى کند.

سؤال 52 ـ اینکه فرموده اید: لباس و فرش و امثال آن را که نجس شده، باید فشار دهند تا غساله آن خارج شود، آیا باید خارج از آب فشار داد؟ یا اگر داخل آب فشار دهند، یا پامال کنند کفایت مى کند؟

پاسخ: داخل آب هم به هر نحوى فشار دهند، یا طورى حرکت دهند که غساله آن خارج شود کفایت مى کند.

سؤال 53 ـ فرموده اید: احتیاط واجب آن است که فرش و لباس و مانند اینها را جهت تطهیر، طورى فشار یا حرکت دهند که آب داخل آنها خارج شود، آیا اگر آب لوله با فشار روى آنها گرفته شود، بطورى که آب داخل آنها خارج شود یا ماشین لباسشویى آنها را با سرعت گردش و دوران، فشار دهد کافى است؟

پاسخ: بلى در هر دو مورد کفایت مى کند و فشار جداگانه لازم نیست.

سؤال 54 ـ لباس و فرشى که به بول نجس شده، آیا اگر در آب کر یا جارى یا با آب لوله شهرى، یک دفعه آن را بشویند و داخل آب یا در حال اتصال آب لوله آن را فشار دهند پاک مى شود، یا باید دو دفعه بشویند؟

پاسخ: در فرض سؤال یک دفعه کفایت مى کند.

سؤال 55 ـ در لباسشویى هاى عمومى، لباس افراد بى مبالات که طهارت و نجاست را رعایت نمى کنند شسته مى شود، آیا لباسهایى که دراین لباسشوییها شسته مى شود پاکند؟

پاسخ: چنانچه لباس را پاک تحویل داده اند و شک داشته باشند که نجس شده یا نه، پاک است و اگر نجس بوده و متصدى شستن آن بگوید تطهیر کرده است، محکوم به طهارت است.

سؤال 56 ـ چنانچه بچه روى فرش بول کرده باشد و کف اتاق هم نجس باشد، آیا اگر فرش را به وسیله آب لوله کشى تطهیر کنیم، پشت فرش و کف اتاق هم پاک مى شود؟

پاسخ: چنانچه با آب لوله روى فرش بریزند و از پشت آن عبور کند و خارج شود، رو و پشت فرش پاک مى شود، و چنانچه آب لوله متصل به کف اتاق بشود آن هم پاک مى شود.

سؤال 57 ـ اگر زمین سنگ فرش، نجس شده باشد و عین نجاست آن برطرف شده، اگر آنجا را با شلنگ متصل به آب لوله شهرى آب بکشیم، آیا باید غُساله آن را جمع و خارج کنیم تا پاک شود؟

پاسخ: در فرض سؤال، خارج کردن غساله[1] لازم نیست و پاک مى شود.

سؤال 58 ـ لباس آلوده به خون یا منى را شسته ام ولى پس از تطهیر، رنگ و اثر آن باقى است آیا باید دومرتبه بشویم؟

پاسخ: چنانچه عین خون یا منى از بین رفته و شسته شده، لباس پاک است، هر چند رنگ آن باقى باشد.

سؤال 59 ـ چنانچه چیز نجس را که باید دومرتبه شست (مثل ظروف متنجس به بول) یک مرتبه بشویند ولى مقدار آبى که یک مرتبه مى ریزند بیشتر از مقدار آبى باشد که دومرتبه مى ریزند، آیا آن چیز پاک مى شود؟

پاسخ: در موارد لزوم تعدّد، باید دومرتبه بریزند، بلى چنانچه بعد از ازاله عین نجاست، ریختن آب را ادامه دهند، در این صورت آن چیز پاک مى شود و تعدد لازم نیست.

سؤال 60 ـ گاهى آب لوله هاى شهرى از منبع قطع مى شود ولى به مقدارى ـ مثلاً به اندازه شیر سماور ـ آب از لوله با داخل طشت لباس که نجس است، متصل مى شود، آیا پاک کننده است؟

پاسخ: چنانچه آب موجود داخل لوله ها به مقدار کر باشد و متصل به طشت باشد پاک کننده است، یعنى احکام آب کر را دارد.

سؤال 61 ـ لباس نجس را زیر شیر متصل به لوله تطهیر کردم، آیا آبى که از آن مى ریزد یا ترشح مى کند پاک است؟

پاسخ: بلى، چنانچه غساله آن در زیر شیر خارج شده، ترشّح و آبى که پس از آن مى ریزد پاک است و نیز ترشّح در حال شستن و اتصال به آب شیر، پاک است.

سؤال 62 ـ اگر چیز نجسى به گونه اى باشد که به علل گوناگون آب کشیدن آن مشکل باشد آیا براى پاک کردن آن مى توان سه بار با دست و یا شیء خیس، روى آن چیز نجس کشید؟

پاسخ: در فرض سؤال آن شئ به این صورت تطهیر نمى شود، چون در تطهیر، جریان آب لازم است و مجرّد تر شدن کفایت نمى کند بلکه باعث سرایت نجاست نیز مى شود.

سؤال 63 ـ چنانچه کسى ببیند کاغذى که روى آن آیه قرآن یا اسماء مقدّسه نوشته شده، در جاى نجس افتاده و نجس شده است، چه وظیفه اى دارد؟

پاسخ: واجب است آن را بردارد و پس از تطهیر در جاى مناسبى که هتک نشود، قرار دهد.

سؤال 64 ـ منزلى اجاره کرده ام که چاه آشپزخانه آن با چاه توالت یکى است و معمولاً وقت شستن ظرفها مقدارى مواد غذایى در چاه مى رود، با این وضع تکلیف این جانب چیست؟

پاسخ: متعارف آن است که خورده هاى ته ظرف قابل خوردن نیست و به آنها غذا صدق نمى کند، لذا اشکال ندارد، بلى چنانچه به باقى مانده ته ظرف، صدق غذا کند، احتیاط آن است که آنها را جدا کنید و به چاه نریزید یا چاه را جدا کنید.

سؤال 65 ـ آیا شربت و دوغ نجس قابل تطهیرند؟

پاسخ: خیر، به صورت موجود قابل تطهیر نیست.

سؤال 66 ـ مقدارى برنج در آب خیس کردم و بلافاصله دیدم فضله موش روى آب است، آن را گرفتم، برنج و ظرف آن چگونه تطهیر مى شود؟

پاسخ: در فرض سؤال که آب نجس به باطن برنجها نرفته است، فوراً آب لوله را به ظرف برنج وصل کنید، ظرف و برنجها پاک مى شوند، ولى بنابر احتیاط باید در حال اتصال آبِ لوله، برنجها و آب ظرف را طورى حرکت دهید که آب شیر با آنها مخلوط شود.

سؤال 67 ـ مقدارى گوشت با آب نجس پخته شده، آیا قابل تطهیر است؟

پاسخ: بلى، اگر گوشت را در آب کر یا جارى بگذارند و به مقدارى که آب نجس در آن نفوذ کرده است آب پاک که طلاق آن محفوظ بماند، در آن نفوذ کند و غساله آن را خارج کنند پاک مى شود.

سؤال 68 ـ چنانچه درب وپنجره و دیوارمنزل را با رنگ مایع نجس، رنگ کرده باشند آیا قابل تطهیر است؟

پاسخ: بلى، پس از خشک شدن، ظاهر آن قابل تطهیر است.

سؤال 69 ـ اگر خونى از لاى دندان بیرون آید و در آب دهان از بین برود، آیا آب کشیدن داخل دهان لازم است؟

پاسخ: لازم نیست.

سؤال 70 ـ در هنگام مسواک کردن از لثه ها خون خارج مى شود، آیامسواکى که در داخل دهان با خون لثه ملاقات مى کند ولى بعد از بیرون آوردن خونى نیست; نجس مى باشد؟ و همین طور آبى که مضمضه مى کنند در حالى که دهان خونى است، ولى در آن آب خون نیست، آیا نجس مى باشد؟

پاسخ: آب و مسواک که در داخل دهان با خون ملاقات مى کند، اگر بعد از خارج شدن از دهان به خون آلوده نباشد، نجس نشده وتطهیر لازم ندارد.

سؤال 71 ـ گاهى دندان مصنوعى یا غذا یا آب آشامیدنى در دهان با خونى که از لثه خارج شده ملاقات مى کند، آیا نجس مى شود و فرو دادن غذا و آب چه صورت دارد؟

پاسخ: بطور کلى خونى که از لاى دندان خارج مى شود، موجب نجس شدن دهان و آنچه در دهان است نمى شود، بنابراین غذا و آب و دندان مصنوعى نجس نمى شوند و فرو دادن آب و غذا مانعى ندارد و نیز تطهیر دندان مصنوعى لازم نیست.

سؤال 72 ـ اگر به هنگام پرکردن دندان یا کشیدن آن، دهان انسان خونى شود، وظیفه چیست؟

پاسخ: به مجرد زوال عین خون، دهان پاک مى شود و تطهیر لازم نیست.

سؤال 73 ـ آیا بعد از خوردن یا آشامیدن چیز نجس (مانند خون) یا متنجس (مثل غذایى که نجس شده) آب کشیدن دهان واجب است؟

پاسخ: دهان به مجرد بلعیدن چیز نجس پاک مى گردد و آب کشیدن آن واجب نیست.

سؤال 74 ـ جنازه اى را به جهت عذرى، بدل از غسل، تیمم داده اند، آیا چیز تر به آن برسد نجس مى شود؟

پاسخ: پاک شدن میّت با تیمّم بدل از غسل، مشکل است، لذا اگر چیزى با رطوبت مُسریه باآن تماس پیدا کند، احتیاطاً آب بکشند.

سؤال 75 ـ آیا نجاست مرده کافر، با غسل میت، برطرف مى شود یا قابل تطهیر نیست؟

پاسخ: نجاست جنازه غیرمسلم، با استحاله، از قبیل خاک شدن یا سوزاندن به طورى که خاکستر شود پاک مى شود.

سؤال 76 ـ آیا یهودیها و مسیحیان و زرتشتیانى که فعلاً هستند اهل کتاب و پاک مى باشند؟

پاسخ: بلى کسانى که معتقد به یگانگى خداوند متعال و معتقد به نبوت حضرت موسى(علیه السلام) و حضرت مسیح(علیه السلام) و زرتشت باشند و تورات و انجیل و اوستا را کتاب خود بدانند اهل کتاب محسوب مى شوند و پاک هستند.

سؤال 77 ـ در فرض بالا چنانچه یقین به معتقدات آنها به نحو مذکور نداشته باشیم و همین قدر مى دانیم که آنان به عنوان اهل کتاب معروف و شناخته شده اند، وظیفه چیست؟

پاسخ: در این فرض نیز محکوم به طهارت هستند مگر اینکه یقین به خلاف حاصل شود.

سؤال 78 ـ شخصى نزد شخص یهودى، دندان مصنوعى گذاشته است آیا پاک است؟ و نماز با آن چه حکمى دارد؟

پاسخ: اهل کتاب اگر مشرک نباشند پاک هستند و اگر دندان را شخص مشرک و کافر بسازد ظاهر آن پاک مى شود و نماز با آن اشکال ندارد.

سؤال 79 ـ در رساله توضیح المسائل مسأله 114 مى فرمایید: یهود و نصارا اهل کتاب هستند و نجس نیستند، از طرف دیگر مى فرمایید: کسى که به دوازده امام دشنام دهد یا دشمنى داشته باشد نجس است، با توجه به اینکه اینها دشمن اسلامند حکم چیست؟

پاسخ: تفصیل بحث مربوط به کتب فقهى است و بطور کلى اهل کتاب اگر مشرک نباشند پاک هستند و از طرف دیگر هر کس که نسبت به ائمه اطهار(علیهم السلام) دشمنى داشته باشد و نعوذبالله نسبت به آنها توهین کند نجس مى باشد. و بسیارى از اهل کتاب نسبت به ائمه اطهار(علیهم السلام) ساکت هستند و حب و بغضى نسبت به ائمه اطهار(علیهم السلام) ندارند، بلى اگر اهل کتاب هم به ائمه اطهار(علیهم السلام) توهین کنند آنها نیز نجس مى باشند.

سؤال 80 ـ دست دادن مرد با مرد غیرمسلمان چه صورت دارد؟

پاسخ: مانعى ندارد اما اگر مشرک باشند و دست تر باشد، دست نجس مى شود.

سؤال 81 ـ مقدارى انگور در مقابل آفتاب گذاشته اند تا خشک شده مویز شود، اکنون دانه هاى آن بادکرده نه مویز به آن گفته مى شود و نه انگور، آیا خوردن آن جایز است؟

پاسخ: اگر شک دارید که جوش آمده، خوردن آن بى اشکال است.

سؤال 82 ـ کشمش و خرما را اگر در آب بجوشانند، یا آنها را سرخ کنند، آیا نجس مى شوند؟ و خوردن آنها چه حکمى دارد؟

پاسخ: نجس نمى شوند و خوردن آنها اشکال ندارد.

سؤال 83 ـ تا چه زمان مى شود انگور روى انگور یا خرما روى خرما یا امثال اینها جهت سرکه شدن بریزند؟

پاسخ: هر وقت بریزند و سرکه شود اشکال ندارد و قبل و بعد از سرکه شدن فرقى ندارد.

سؤال 84 ـ اگر براى درست کردن سرکه هر روز یک من انگور در ظرف بریزند، به طورى که هر دفعه انگور روز

قبل به جوش آمده باشد، این سرکه چه حکمى دارد؟

پاسخ: اشکالى ندارد.

سؤال 85 ـ مقدارى انگور جهت سرکه شدن در ظرف ریخته ایم به اندازه اى که پرشده آیا مى توانیم انگورى که براى سرکه شدن در ظرف مذکور ریخته شده و جوش آمده و در حال جوش و کف مى باشد، در ظرف بزرگترى بریزیم و در قسمت خالى ظرف دوم مجدداً انگور بریزیم تا پر شود؟

پاسخ: تبدیل ظرف انگور جوش آمده به ظرف بزرگتر و ریختن انگور در آن، تا پرشود مانع ندارد و بعد از سرکه شدن تماماً پاک و حلال است.

سؤال 86 ـ شخصى مقدارى کشمش جهت سرکه ریخته، و در ضمن چند دانه نخود هم داخل آن کرده، پس از ترش شدن آیا پاک است؟

پاسخ: چنانچه نخود را براى علاج ریخته باشد پاک است.

سؤال 87 ـ الکل صنعتى و الکل طبى، شامل ماده اصلى سکرآور شراب یعنى الکل مى باشد، و اگر کسى اینها را بخورد حالت مستى پیدا مى کند، در فرض سؤال که الکل، مایع مى باشد آیا نجس است؟

پاسخ: اوّلاً از قرار معلوم الکل مُسکر بالفعل نیست و بدون امتزاج با آب و تنزل درجه غلظت آن مُسکر نمى شود، لذا این گونه مسکریت سبب حکم به نجاست آن نمى شود و مى توان گفت ادله مربوطه به خمر ومسکر اختصاص دارد به مُسکراتى که بطور طبیعى و متعارف قابل شرب و موجب سکر مى شود و از الکل که از مستحدثات است انصراف دارد و شامل آن نمى شود.ثانیاً بطورى که افراد مطلع که مصرف کنندگان خمر و الکل را دیده اند مى گویند، سکر حاصل از خمر، سکر به خصوصى است و هرگز آن نوع سکر با مصرف الکل حاصل نمى شود، بلکه مصرف آن، تنها موجب نوعى اغماء و مسمومیت و تخدیر مى شود، بنابراین بین آنها اختلاف ماهوى و ذاتى وجود دارد اگر چه از لحاظ شیمیایى عنصر مشترکى داشته باشند، لذا الکل محکوم به طهارت است و بر فرض شک هم، اصالة الطهارة جارى است.

سؤال 88 ـ اگر پیه را از کشورهاى غیراسلامى وارد کنند، و با آن صابون بسازند، چه حکمى دارد؟

پاسخ: محکوم به طهارت است و محتمل است که کشور غیراسلامى از کشور اسلامى وارد و پس از آن صادر کرده باشد و در هر صورت مصرف آن اشکال ندارد، بلى اگر بدانند از حیوانى است که ذبح اسلامى نشده یا بدانند پیه خوک یا سایر حیوانات حرام گوشت است، نجس است.

سؤال 89 ـ آیا دارویى که از مواد نجس تهیه مى شود نجس است؟ ملاقى آن چطور؟

پاسخ: بلى نجس است و ملاقى آن نیز نجس مى شود.

سؤال 90 ـ اینجانب مى دانم نان بعض نانواییها پاک نیست، وظیفه ام چیست؟

پاسخ: اگر نان تمام نانواییهایى که شما علم به نجس بودن بعضى از آنها دارید مورد ابتلاى شما باشد، یعنى ممکن است از نان یکایک آنها، ولو به تناوب، مصرف کنید، در این صورت باید از همه آنها اجتناب کنید، اما اگر یکایک آنها مورد ابتلاى شما نیست و عادتاً ممکن نیست از نان همه آنها استفاده کنید، در این صورت اجتناب لازم نیست.

سؤال 91 ـ خون کمى در لباس اینجانب وجود دارد و نمى دانم چه خونى است، آیا محکوم به نجاست است؟

پاسخ: با فرض اینکه نمى دانید چه خونى است و احتمال مى دهید خون حیوانى باشد که خون جهنده ندارد، یا مثلاً خون پشه و امثال آن باشد، محکوم به طهارت است.

سؤال 92 ـ گاهى رطوباتى از محل غائط خارج مى شود، آیا پاک است؟

پاسخ: پاک است مگر اینکه همراه با ذرّات نجاست باشد.

سؤال 93 ـ تطهیر مخرج بول چگونه است؟

پاسخ: شلنگ که به آب لوله کشى متصل است، یک مرتبه شستن کفایت مى کند ولى با آب قلیل باید دومرتبه شسته شود، بلى اگر مجراى بول آلوده به بول نباشد، با آب قلیل هم یک مرتبه پاک مى شود ولى بهتر است دومرتبه بشویند.

سؤال 94 ـ شخصى در حال تخلّى، رو به قبله یا پشت به قبله نشسته است، آیا واجب است به او تذکر دهیم؟

پاسخ: چنانچه عالم به حکم وموضوع است (یعنى مى داند که این عمل حرام است و قبله را هم مى داند) در این فرض، از باب امر به معروف و نهى از منکر، واجب است به او تذکر دهید و اگر جاهل به حکم است (یعنى نمى داند که تخلى، رو به قبله و پشت به قبله حرام است) در این فرض، از باب وجوب ارشاد جاهل، واجب است

مسأله را به او تذکر دهید، و اگر جاهل به موضوع است (یعنى مسأله رامى داند ولى نمى داند که سمت قبله نشسته) در این صورت تذکر واجب نیست.

سؤال 95 ـ توالت ساختمان حدود 7 الى 10 درجه از قبله انحراف دارد، آیا این مقدار تمایل و انحراف اشکال دارد؟

پاسخ: بطور کلى چنانچه انحراف و تمایل به مقدارى باشد که در حال تخلى عرفاً رو به قبله یا پشت به قبله صدق نکند، اشکال ندارد.

سؤال 96 ـ شخصى با دست نجس مرطوبى با کسى مصاحفه مى کند، آیا لازم است به او اطلاع دهد؟

پاسخ: بلى، اگر بهوسیله دستِ نجس، دست او رانجس کرده و اوبا آن دست غذا مى خورد، یابدون تطهیر براى نماز وضومى گیرد، لازم است به اواطلاع دهد.

سؤال 97 ـ اگر انسان اشیاء دیگران را نجس کند، آیا باید به آنها بگوید؟

پاسخ: اگر آن چیز را، صاحبش در کارى که شرط آن طهارت واقعى است استعمال مى کند، مثل خوردن وآشامیدن و آب وضو و غسل، واجب است نجس بودن آن را به صاحبش بگوید، اما اگر شرط استعمال آن طهارت واقعى نیست، مثل نجس بودن لباس یا فرش، لازم نیست بگوید، اگر چه بداند صاحبش در آن یا روى آن نماز مى خواند.

سؤال 98 ـ چیزى است که احتمال نجس بودن آن را مى دهم و شاید با تجسّس و سؤال، نجس بودن آن معلوم

شود، آیا تجسّس و سؤال لازم است؟

پاسخ: اگر حالتِ سابق آن را از جهت پاکى و نجسى نمى دانید و طهارت یا نجاست آن مشکوک است، تجسّس وسؤال لازم نیست و محکوم به طهارت است.

_________________

[1] - غساله آبى است که معمولاً در وقت شستن و بعد از آن از چیزى که شسته مى شود خودبخود یا به وسیله فشار خارج مى شود

 

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -