انهار
انهار
مطالب خواندنی

طهارت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

استفتائات طهارت

آیت الله فاضل u

ج1

سوال 1 :آبهاى لوله کشى شهر و روستا گاهى به واسطه آنکه کُلُر به آن مى زنند به رنگ سفید درمى آید، آیا در آن حال مضاف است یا نه و تطهیر و وضو با آن چگونه است؟

پاسخ:اگر در آن حال به آن آبِ تنها گفته مى شود احکام مضاف را ندارد و تطهیر و وضو با آن صحیح است و نیز اگر شک کنند که مضاف شده یا نه، محکوم به مطلق بودن است، امّا اگر کلر به قدرى زیاد باشد که به آن آبِ تنها گفته نشود مضاف شده و باید براى تطهیر و وضو صبر کنند تا صاف شود.

سوال 2 :اگر آفتاب از پشت شیشه بر چیز متجنس بتابد، آیا پاک مى شود یا نه؟ و اگر پشت خود شیشه نجس باشد، چطور؟

پاسخ:اگر شیشه صاف باشد ظاهراً حائل و مانع تابش نور خورشید نمى شود و با رعایت شرایطى که در توضیح المسائل بیان شده مطلقاً پاک کننده مى باشد.

سوال 3 :آیا شیشه هاى معمولى درب و پنجره مانع از مطهریّت آفتاب است؟

پاسخ:مانع مطهریّت نیست ولى شرایط معتبره باید در آن رعایت شود.

سوال 4 :آیا کف پا و ته کفش با راه رفتن روى زمینى که با موزاییک فرش شده یا آسفالت شده پاک مى شوند؟

پاسخ:بلى، ظاهراً با راه رفتن روى زمینى که با موزاییک فرش شده پاک مى شوند ولى روى آسفالت مشکل است مگر اینکه خاک، روىِ آسفالت را گرفته باشد.

سوال 5 :آیا تینر پاک کننده است؟

پاسخ:تینر و امثال آن پاک کننده نیستند و مطهرات همانها است که در توضیح المسائل بیان شده است.

روش تطهیر چیزهاى نجس

سوال 6 :لباس نجس را بعد از ازاله نجاست در ظرف آبى که مقدار کمى آب دارد ولى از طریق شیر آب متصل به کرّ است، آیا مى توان پاک کرد؟

پاسخ:پاک مى شود ولى احتیاط آن است که آن را طورى فشار دهند که آب داخل آن خارج شود.

سوال 7 :زمین سنگفرش یا آجر فرش به بول و غیره نجس شده، آیا پس از آنکه آب شلنگ را به آن وصل کردیم و عین نجاست از بین رفت پاک مى شود یا لازم است غساله آن را جمع کنیم؟

پاسخ:اگر آب شلنگ متصل به آب کر یا جارى باشد وقتى آب تمام محل نجس را احاطه کرد پاک مى شود و جمع کردن غساله شرط نیست.

سوال 8 :آیا در اتصال آب کر یا آب باران، براى تطهیر آب نجس، مخلوط شدن شرط است؟

پاسخ:بلى، بنابر احتیاط واجب امتزاج شرط است.

سوال 9 :کیفیت تطهیر موکت نجسى که به زمین چسبیده چگونه است؟

پاسخ:بعد از زوال عین نجاست اگر توسط شلنگ به آب کر یا جارى متصل شود و آب آن را احاطه کند و در آن فرو برود پاک مى شود و احتیاط واجب آن است که آن را طورى فشار دهند که آب داخل آن خارج شود.

سوال 10 :ماشینهاى لباسشویى که لباس را شسته و خشک تحویل مى دهند، با توجه به قطع و وصل شدن آب آیا لباس را پاک مى کنند؟

پاسخ:به طورى که مطلعین مى گویند آب در حال اتصال به کر لباس نجس را احاطه مى کند و همه اجزاى لباس را فرا مى گیرد و در صورت قطع شدن چنانچه سه مرتبه آب لباس ها را فرابگیرد و آبها را گرفته تخلیه کند، اگر عین نجاست در لباس باقى نمانده باشد، پاک مى شود.

سوال 11 :آیا آرد، خمیر و شیر نجس قابل پاک شدن هستند؟

پاسخ:هیچکدام قابل پاک شدن نیستند.

سوال 12 :آیا فرش یا ظرف نجس زیر باران پاک مى گردد؟

پاسخ:در صورتى که عین نجاست در آن باقى نماند پاک مى شود و در فرش فشار هم لازم نیست.

سوال 13 :پوست گوسفندى را در آب نمک گذارده اند موشى در آن مرده، کیفیت پاک کردن آن چگونه است؟

پاسخ:چنانچه احراز شود که آب نجس در باطن پوست گرچه بصورت رطوبت نفوذ کرده امکان تطهیر براى چنین پوستى وجود ندارد، و در غیر این صورت مثل سایر اشیاء قابل تطهیر است.

سوال 14 :اگر آب شیر به قدر شیر سماور معمولى باشد اتصال صدق مى کند یا نه؟

پاسخ:بلى، صدق مى کند.

سوال 15 :اگر نفت، گازوئیل، بنزین نجس باشد و بعد از سوختن بصورت دوده درآید، پاک مى شود یا نه؟

پاسخ:پاک است.

سوال 16 :آیا شیره یا شربت نجس قابل پاک شدن مى باشند یا نه؟

پاسخ:خیر، قابل پاک شدن نیستند، مگر آنکه آنها را در آب کر بریزند یا به آب شیر متصل کنند و آنقدر آب در آنها داخل شود که مستهلک شوند به طورى که به آنها آب مطلق بگویند که در این صورت پاک و خوردن آنها بى اشکال است.

سوال 17 :آیا برنج و ماش و گندم و صابون نجس قابل تطهیر هستند؟

پاسخ:اگر ظاهر آنها نجس شده مثل چیزهاى دیگر تطهیر مى شوند، ولى اگر باطن آنها نجس شده قابل پاک شدن نیستند.

سوال 18 :لباس نجس بعد از ازاله نجاست، در ظرف آب قلیل که از طریق شیر متصل به آب کرّ است زده مى شود، آیا پاک مى گردد؟

پاسخ:پاک مى شود.

سوال 19 :اینجانب دندان مصنوعى دارم و دهانم خونى شد و عین خون زائل گشت، آیا دندان مصنوعى با دهانم پاک مى شود؟

پاسخ:دندان مصنوعى اگر در داخل دهن نجس شده است، با زوال عین نجاست پاک مى شود.

سوال 20 :دندانم را پر کرده ام و دهانم به خون لثه نجس شده، آیا پس از زایل شدن خون این دندان هم پاک مى شود؟

پاسخ:بلى، در فرض سوال پاک مى شود. چون جزء دندان محسوب مى شود.

سوال 21 :کسى که نمى تواند با آب تطهیر کند چه وظیفه اى دارد؟

پاسخ:براى نماز باید محل غائط را با سنگ و دستمال تمییز کند ولى اگر اعضاى دیگر او نجس باشد بهمان صورت نماز بخواند.

سوال 22 :بیمارى که امکان تطهیر را ندارد (قطع نخاع شدگان) براى نماز چه وظیفه اى دارد؟

پاسخ:در صورت امکان واجب است ازدواج کند و همسر او متکفل تطهیر او شود و اگر امکان ندارد تطهیر از او ساقط است.

ج2

سوال 23 ـ بند لباس نجس شده است آیا آفتاب آن را پاک مى کند؟

پاسخ:آفتاب آن را پاک نمى کند.

سوال 24 ـ آفتاب اگر به وسیله آئینه به جاى نجس بتابد و منعکس شود، آیا پاک کننده است؟

پاسخ:خیر، پاک کننده نیست.

سوال 25 ـ آیا تغییر بو یا رنگ یا طعم آب، موجب مضاف شدن آب مى شود؟

پاسخ:خیر، تغییر از جهت امور مذکوره موجب مضاف شدن آب نمى شود، بلى اگر چیزى که با آب مخلوط مى شود بقدرى باشد که عرفاً به آن آب گفته نشود مضاف مى شود، مانند شربت و دوغ و چاى و امثال اینها.

سوال 26 ـ اگر رنگ و بو و طعم آب کرى که نجس بوده است، به وسیله مواد شیمیایى، از بین برود، آیا پاک مى شود؟

پاسخ:خیر، پاک نمى شود.

سوال 27 ـ شرکتى در نظر دارد فاضلابهاى ناشى از خط تولید نوشابه (شامل آبهاى شستشو و آبکشى کف سالنها و دستگاهها) را به همراه فاضلابهاى بهداشتى (ناشى از حمامها و دستشویى ها) را تصفیه کند، در تصفیه خانه جریان مخلوط فاضلاب صنعتى و انسانى مراحل مختلف را طى مى کند و در مرحله اصلى تبدیل به حالتى خواهد شد که با حالت اولیه فاضلاب تصفیه نشده کاملاً متفاوت است و مایعى ایجاد مى شود که حالت آب مضاف را دارد. در ادامه خط تصفیه با جداسازى مایع مذکور دو فاز ایجاد مى شود که یک فاز آن کاملاً زلال و شبیه آب معمولى بدون رنگ و بو و بدون آثار آلودگى است و فاز دیگر آن تغلیظ شده به اول تصفیه خانه برگشت داده مى شود، چنانچه آب خروجى از تصفیه خانه داراى مشخصات ظاهرى آب معمولى باشد آیا پاک است یا خیر؟ و در صورت منفى بودن پاسخ آیا اتصال آن با آب جارى یا کر و باران مى تواند حکم بر پاکى کل آن بدهد؟

پاسخ:در فرض سوال که آب تصفیه شده عرفاً آب معمولى محسوب مى شود با توجه به اینکه قبلاً مضاف و ظاهراً نجس بوده است اگر به کر یا جارى متصل شود یا باران بر آن ببارد پاک مى شود ولى بنابر احتیاط واجب باید آب باران یا کر یا جارى با آن مخلوط گردد، همانگونه که در مسأله 56 توضیح المسائل بیان شده است.

سوال 28 ـ استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب، جهت فضاى سبز و زراعت وامثال آن چگونه است؟ از جهت طهارت وظیفه چیست؟

پاسخ:استفاده از آب مزبور براى فضاى سبز و غیره مانعى ندارد و اگر یقین به نجاست آن دارند، چنانچه آب جارى یا لوله به آن متصل کنند و با آن مخلوط کنند، پاک مى شود و همینطور است اگر باران به آن ببارد.

سوال 29 ـ آبهایى که در جوى کوچه و خیابان روان است و معمولاً از فاضلاب منازل و لباسشویى خانه ها جارى است، پاک است یا خیر؟

پاسخ:چنانچه یقین به نجاست آنها نباشد، محکوم به طهارت و پاک است.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -