انهار
انهار
مطالب خواندنی

فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

١ – عرف در موسیقی

سؤال:عرف به چه معنی است آیا با استناد به اینکه اکثر جوانها موسیقی های شاد گوش می کنند(ترانه) حلال می شود؟

جواب: عرف یعنی افراد فهمیده و متدین از توده های مردم و گوش دادن به موسیقی حرام باعث حلال شدن آن نخواهد شد.

٢ – پخش موسیقی های حماسی از مسجد

سؤال:پخش موسیقی های حماسی و شور آفرین بمناسبت هفته ی بسیج از بلند گوی مسجد و فضای آن چه حکمی دارد؟

جواب: کلیّه صداها و آهنگ هایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن حلال است. و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، یعنى افراد فهمیده متدیّن، خواهد بود. ولی پخش مناسبتی حتی از نوع حلال در شان و منزلت مسجد نیست.

٣ – استفاده از موسیقی هایی که از رسانه ها ضبط می شود

سؤال:آیا استفاده از موسیقی هایی که از تلویزیون پخش می شوند و ما از طریق دانلود یا ضبط کردن و بدون خرید، آنرا در اختیار داریم (باتوجه به اینکه صدا و سیما حق پخش آنها را خریداری کرده است) جایز می باشد؟

جواب: در صورتیکه از موسیقی هایی باشد که مناسب مجالس لهو و فساد نباشد اشکالی ندارد.

٤ – دف زدن

سؤال:با توجه به مولودی هایی که در این ایام برگزار میشود، حکم دف زدن در این مجالس چیست؟ همچنین آیا دف زدن در مجلس عروسی اشکال دارد؟

جواب: دف زدن اشکال دارد.

٥ – گوش دادن به تقلید صدای زن

سؤال:گوش دادن به کسانی که صدای زن را تقلید می کنند اشکال دارد؟

جواب: در صورتی که منشا فسادی باشد اشکال دارد.

٦ – نواختن آهنگ توسط زن در حضور نامحرم

سؤال:آهنگ نواختن زن پیش مرد نامحرم چه حکمی دارد؟

جواب: اگر آهنگ حرام بوده باشد به هر صورت حرام است و اگر از نوع حلال باشد و منشا مفسده ای گردد آن نیز حرام است.

٧ – آوازخوانی و موسیقی بانوان

سؤال:نظر به ابهامات و پرسشهایى که در خصوص چگونگى مواجه افکار عمومى با موسیقى و آواز زنان مطرح است، سؤالات ذیل تقدیم حضور مى گردد.

1ـ اجراى آواز بانوان به صورت تک خوانى و هم آوایى چه حکمى دارد؟

2ـ پرداختن زنان به موسیقى و آواز تا چه حد مجاز مى باشد؟

3ـ آواز بانوان به چه نحوى و در چه مکانهایى مجاز مى باشد؟

4ـ آیا پخش و انتشار موسیقى و آواز بانوان مجاز است؟

جواب: جواب 1 تا آخر: کلیّه آهنگها و صداهایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن جایز است، و فرقى در این قسمت میان مرد و زن نیست، ولى خوانندگى نوع مباح براى زنان در صورتى جایز است که مجلس مخصوص به جنس خودشان باشد. خواه دسته جمعى بخوانند، یا به تنهایى. جوانان عزیز باید توجّه داشته باشند که سیل تهاجم فرهنگى غرب نباید ما را مرعوب سازد، و تصوّر کنیم ما باید خود و احکام دین خود را بر فرهنگ آنها تطبیق دهیم; زیرا فرهنگ غرب گام به گام جوانان را به سوى ابتذال کامل پیش مى برد، و آنها را از درون تهى مى سازد، و به این ترتیب هر گونه مانع را که بر سر راه مطامع آنهاست بر مى دارد.

٨ – موسیقیهای حلال و حرام

سؤال:1– اگر خواننده غربی ملایم بخواند و غنا در آن دیده نشود گوش دادن به آن موسیقی چه حکمی دارد؟ 2 – هلهله کشیدن در مراسمات مذهبی از قبیل اعیاد اسلامی چه حکمی دارد؟ 3- گوش دادن نوارهای خواننده های غربی مرد چه حکمی دارد؟

جواب: 1 و 2 و 3- کلیه صداها و آهنگ هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

٩ – موسیقی حلال و حرام

سؤال:با توجّه به گسترش موسیقى در جامعه، خصوصاً در بین جوانان، حکم موارد ذیل را از نظر شرعى بیان فرمایید:

الف) با توجّه به این که اکثر آلات موسیقى کاربردهاى مشترک بین حلال و حرام دارند، حکم خرید، فروش، نگهدارى، آموزش، یادگیرى و استفاده از آنها چیست؟

ب) آیا تعریف غنا از نظر شرعى بر آوازه خوانى هاى رایج، که یک فرد متن شعر یا نثر را با آواز خوش مى خواند قابل تطبیق است؟ آیا محتواى متن هم دخالتى در حکم شرعى دارد؟

ج) مجلس حرام به چه مجلسى گفته مى شود؟ آیا هدف و انگیزه برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در تعیین مصداق دخالت دارد؟ یا صِرف وقوع عمل حرام در مجلسى، آن را تبدیل به مجلس حرام مى کند؟

د) با توجّه به حکم مسأله فوق، منظور از مناسبت آهنگ یا غنا با مجلس حرام، آیا اختصاص آن صرفاً به مجلس حرام است (یعنى این آهنگ فقط در این گونه مجالس نواخته مى شود) یا به صرف نواختن آهنگ در مجلس حرام، مناسبت با مجلس حرام تحقق پیدا مى کند؟

جواب الف تا د: کلیّه صداها و آهنگهایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن حلال است، و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود. منظور از مناسبت با مجلس لهو و فساد آن است که این گونه آهنگ ها، صرف نظر از محتوا، غالباً در آن گونه مجالس نواخته مى شود و نیّت تشکیل دهندگان در آن تأثیر ندارد، و منظور از آلات مشترکه آلاتى است که به طور گسترده هم در مجالس حرام و هم در مجالس حلال از آن استفاده مى شود.

١٠ – کلاس موسیقی با تدریس نامحرم

سؤال:شرکت در کلاس موسیقی که استاد آن مرد نامحرم است چه حکمی دارد؟

جواب: جایز نیست.

١١ – یادگیری موسیقی سنتی و استفاده فرهنگی از آن

سؤال:یادگیری موسیقی سنتی و استفاده فرهنگی از آن به دور از مجالس مهمانی و غیره چه حکمی دارد؟

جواب: کلیه صداها و آهنگ هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود. و یادگیری قسم حرام موسیقی به هر غرض و نیتی باشد حرام است ولی قسم دیگر آن اشکالی ندارد.

١٢ – خواندن سرود توسط زنان به همراه مردان

سؤال:خواندن سرود توسط زنان به صورت دستجمعى همراه با مردان اگر موجب مفسده نباشد چه حکمى دارد؟

جواب: اشکال دارد.

١٣ – گوش دادن مرد به موسیقیهایی که توسط زنان خوانده شده است

سؤال:آیا گوش دادن به موسیقیهایی که زنان می خوانند ولی آرام هستند و مناسب مجالس فساد نیستند هم اشکال دارد؟

جواب: حرام است.

١٤ – گوش دادن به موسیقی هایی که در خارج از کشور تولید می شود

سؤال:آیا گوش کردن به موسیقی هایی که در غرب پر می شود (مانند خواننده های ایرانی که در خارج کشور کاست پر می کنند) اشکالی دارد؟

جواب: کلیه صداها و آهنگ هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

١٥ – گوش دادن به موسیقی زن

سؤال:آیا گوش دادن به صدای زن خارجی با موسیقی ملایم اشکال دارد؟

جواب: در صورتی که به صورت آواز بخواند جایز نیست.

١٦ – دعوت از مطرب برای مجالس عروسی

سؤال:متأسّفانه در یکى دو سال اخیر، عدّه اى براى عروسى فرزندان خود از افرادى به نام «مُطرِب» که داراى ابزار و آلات موسیقى بوده، و در عروسى ها ضمن آواز خواندن به رقص و پایکوبى نیز مى پردازند، دعوت به عمل مى آورند! با توجّه به آثار منفى حضور مطربان، دعوت از چنین افرادى و پول دادن به آنها شرعاً چه حکمى دارد؟

جواب: دعوت کردن از مطرب حرام است، و پول دادن به آنها گناه دیگرى است. علاقه مندان به اسلام و شیعیان اهل بیت اطهار(علیهم السلام) بایستى از این اعمال پرهیز کنند.

١٧ – ملاک و معیار حرمت موسیقی

سؤال:مدّتى است پیرامون موسیقى تحقیقاتى را آغاز نموده، لکن به مشکلى برخوردم، که تاکنون برایم حلّ نشده است. بنده به لحاظ عقلى نتوانستم خود را قانع کنم، که اسلام مطلق موسیقى را حرام کرده باشد. و اگر چنین است، باید ملاک و معیارى داشته باشد. این بود که به کتب فقهى و فتاواى بعضى از علماى بزرگوار مراجعه نمودم. متوجّه شدم که در مورد حرمت موسیقى، اختلاف نظر وجود دارد. از ظاهر عبارت شیخ در مکاسب به دست مى آید، که ایشان موضوع حرمت را لهو مى داند; امّا بعضى از بزرگواران، خصوصاً امام راحل(قدس سره) طرب را معیار آن ذکر مى کنند. با توجّه به مطالب بالا، خواهشمند است بیان فرمایید: آیا حرمت موسیقى به خاطر مطرب بودن است، که بر اثر مرور زمان (مثل شطرنج) تغییر پیدا کرده و تبدیل به لهو شده است؟ یا از همان ابتدا موضوع و عنوان حرمت موسیقى، لهو بوده و هست؟ در این صورت نظر علماى بزرگوار مبنى بر مطرب بودن را چطور توجیه مى کنید؟

جواب: بعید نیست آنچه فقها و مراجع در این زمینه مى گویند، غالباً به یک ریشه باز گردد، هر چند اختلافى در الفاظ آنها وجود دارد. و آن همان است که ما قبلا گفته ایم: آهنگهایى وجود دارد که در مجالس فساد نواخته مى شود، و در کنار آن غالباً هرزگى هاى دیگر وجود دارد. آهنگهایى که گاهى از آن به موسیقى مبتذل، و گاه فسادانگیز، و گاه مطرب، تعبیر مى شود. این آهنگها هر جا، و با هر محتوایى باشد، حرام است; ولى آهنگهاى دیگرى هست که چنین نیست. مانند آهنگهاى معروفى که اشعار مختلف مذهبى، مرثیه ها و موزیکهاى نظامى و ورزشى با آن نواخته مى شود، اینها حرام نیست; چرا که در تعریف قسم اوّل نمى گنجد. البتّه مصادیق مشکوکى هم وجود دارد که به درستى شناخته نمى شود، که آیا از قسم اوّل است، یا از قسم دوّم؟ و نظر به این که در شبهات تحریمیّه مصداقیّه اصل بر برائت مى باشد، در مصادیق مشکوک برائت جارى مى شود.

١٨ – حرکات دختر و پسرهای کر ولال در گروه سرود

سؤال:نظر آقا در مورد این حرکاتی که دختر و پسرهای کر و لال در گروه های سرود با هماهنگی با مربی انجام می دهند چیست؟

جواب: در صورتی که شکل رقصیدن داشته باشد جایز نیست.

١٩ – خرید و فروش آلات موسیقی

سؤال:آیا خرید و فروش آلات موسیقی مخصوصا ارگ حرام است؟ در صورتی که حلال باشد آن را برای من بفرمائید.

جواب: آلاتی که بیشتر از آن برای موسیقی های حرام استفاده می شود خرید و فروش آن حرام است.

٢٠ – استفاده از موسیقی هایی که از رسانه ها ضبط می شود

سؤال:آیا استفاده از موسیقی هایی که از تلویزیون پخش می شوند و ما از طریق دانلود یا ضبط کردن و بدون خرید، آنرا در اختیار داریم (باتوجه به اینکه صدا و سیما حق پخش آنها را خریداری کرده است) جایز می باشد؟

جواب: در صورتیکه از موسیقی هایی باشد که مناسب مجالس لهو و فساد نباشد اشکالی ندارد.

٢١ – حرمت گوش دادن به موسیقی هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است

سؤال:آیا این حدیث پیامبر(ص) صحیح است: موسیقی در دل نفاق ایجاد می کند؟ آیا منظور همه نوع موسیقی است، و این حدیث به طور غیر مستقیم گوش کردن موسیقی را ممنوع می کند؟

جواب: منظور موسیقی هایی است که مناسب مجالس لهو و فساد است و به طور غیر مستقیم استفاده حرمت از آن می شود.

٢٢ – آواز خواندن زن برای زن

سؤال:آواز خواندن زن براى زنان و براى شوهرش چه به صورت غنا و چه بدون غنا چه حکمى دارد؟

جواب: براى شوهرش و براى سایر زنان بدون غنا و بدون آهنگهاى مناسب لهو و فساد اشکال ندارد.

٢٣ – حکم غنا در مراسم مختلف عروسی

سؤال:آیا حکم جواز غنا در مجلس زفاف و عروسى، در مجلس شب عقد نیز جارى است؟

جواب: تفاوتى بین شب عقد و عروسى و سایر شبها نیست، و آهنگها و موسیقى هاى مناسب مجالس لهو و فساد، در هر حال حرام است.

٢٤ – شنیدن آواز زن توسط مرد نامحرم

سؤال:شنیدن صدای آواز زن برای مرد نامحرم چه حکمی دارد؟

جواب: حرام است.

٢٥ – شنیدن صدای زن در گروههای کُر

سؤال:بسمه تعالی می خواستم بپرسم که در گروههای کُر که صدای زن و مرد با هم مخلوط است آیا شنیدن آن حرام است؟

جواب: هر گاه صدا مناسب مجالس لهو و فساد نباشد مانعی ندارد.

٢٦ – گوش دادن آواز زن برای بانوان

سؤال:گفته مى شود: «گوش دادن به دو نوع از موسیقى شرعاً اشکال دارد; صداى زن، و دیگرى آهنگ مطرب; یعنى آهنگى که انسان را از حالت طبیعى خارج مى سازد.

الف) در خصوص مورد اوّل; یعنى گوش دادن مرد به آواز زن مشکلى نیست، ولى آیا گوش دادن آواز زن براى زن هم حرام است؟

ب) در مورد دوّم باید بگویم که هیچ گونه آهنگى نمى تواند مرا از حالت طبیعى خارج سازد. گوش دادن به نوار موسیقى، چه با کلام و چه بى کلام، چه غمگین و چه غیر غمگین، براى من چه حکمى دارد؟

جواب الف: چنانچه آهنگ و صدا مناسب مجالس لهو و فساد باشد، براى زنان هم جایز نیست.

جواب ب: معیار، افراد و اشخاص نیستند، بلکه کلیّه آهنگهاى متناسب با مجالس لهو و فساد براى همه حرام است، خواه انسان را از حالت طبیعى بیرون ببرد یا نبرد.

٢٧ – غنا در مراسم عروسی و غیر آن

سؤال:بنابر قول بعضى از فقها غنا در مجالس عروسى استثنا شده است، نظر مبارک حضرت عالى چیست؟

جواب: فرقى میان مجالس عروسى و غیر عروسى (بنابر احتیاط) نیست.

٢٨ – گوش دادن به صدای خواننده زن

سؤال:به نام خدا و با عرض سلام آیا گوش کردن به ترانه خوانده شده توسط خواننده زن چنانچه آن خواننده پیر باشد جایز است و همچنین آیا مصافحه کردن با آنان ایرادی دارد؟

جواب: هر دو مورد حرام است.

٢٩ – آهنگ های رژه نظامی

سؤال:چه نوع آلات موسیقى حرام است، آیا آهنگهایى که همراه با رژه نظامى نواخته مى شود حرام است؟

جواب: منظور آلاتى است که غالباً از آن براى حرام استفاده مى شود، امّا آهنگهاى رژه نظامى حرام نیست.

٣٠ – حرمت گوش دادن به موسیقی هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است

سؤال:آیا این حدیث پیامبر(ص) صحیح است: موسیقی در دل نفاق ایجاد می کند؟ آیا منظور همه نوع موسیقی است، و این حدیث به طور غیر مستقیم گوش کردن موسیقی را ممنوع می کند؟

جواب: منظور موسیقی هایی است که مناسب مجالس لهو و فساد است و به طور غیر مستقیم استفاده حرمت از آن می شود.

٣١ – تجویز موسیقی برای بیماران افسرده

سؤال:تجویز موسیقى براى بیمارانى که مبتلا به افسردگى هستند چه حکمى دارد؟

جواب: اگر راه درمان آنها منحصر به شنیدن موسیقى باشد، به مقدار ضرورت مانعى ندارد

٣١ – دایره زدن در مراسم عروسی

سؤال:دایره زدن در مجالس عروسى و غیر عروسى چه حکمى دارد؟

جواب: حکم دایره زدن حکم سایر آلات موسیقى است و فرقى میان مجالس عروسى و غیر آن نمى باشد (بنابر احتیاط واجب).

٣٢ – منظور از هم تراز بودن موسیقی با مواد مخدر

سؤال:منظورتان از این که موسیقی را باید هم تراز مواد مخدر دانست چیست؟ آیا منظورتان این است که موسیقی هم مانند مواد مخدر که هم کاربرد خوب دارد و هم بد، کاربرد آن مهم است یا منظورتان چیز دیگری است؟

جواب: منظور این است که موسیقی های لهوی روی اعصاب اثر منفی می گذارد و تدریجاً سبب اعتیاد می شود.

٣٣ – تلاوت قرآن با آهنگ

سؤال:آیا تلاوت قرآن به صورت سرود و همراه با آهنگ جایز است؟

جواب: جایز نیست.

٣٤ – موسیقی سنتی و غیر سنتی

سؤال:حکم موسیقى سنّتى و غیر سنّتى چیست؟

جواب: آهنگهایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام است و غیر آن اشکالى ندارد.

٣٥ – نواختن نی

سؤال:نى زدن اگر موجب فساد نباشد چه حکمى دارد؟

جواب: اگر از قبیل آهنگهایى باشد که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام است.

٣٦ – ابزار و وسائل موسیقی

سؤال:حکم شرعى وسایل موسیقى از قبیل سه تار و سنتور و... که در مجالس لهو و لعب مانند مجالس عروسى از آنها استفاده نمى شود چیست؟

جواب: ساختن و خرید و فروش هرگونه وسیله اى که غالباً براى حرام از آن استفاده مى شود حرام است و اگر وسیله مشترک باشد جایز است.

٣٧ – گوش دادن به صدای خواننده زن

سؤال:به نام خدا و با عرض سلام آیا گوش کردن به ترانه خوانده شده توسط خواننده زن چنانچه آن خواننده پیر باشد جایز است و همچنین آیا مصافحه کردن با آنان ایرادی دارد؟

جواب: هر دو مورد حرام است.

٣٨ – یادگیری آواز سنتی

سؤال:آیا یادگیری آواز سنتی حلال است؟

جواب: کلیه صداها و آهنگ هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

٣٩ – موسیقی هایی که از صدا و سیما پخش می شود

سؤال:بعضى از موسیقى هاى تلویزیون همان موسیقى غربى است که تنها آوازش برداشته شده است پخش و گوش دادن به آن چه صورت دارد؟

جواب: اگر در محیط ما نیز جزء موسیقى مناسب مجالس لهو و فساد حساب شود حرام است.

٤٠ – تجویز موسیقی برای بیماران افسرده

سؤال:تجویز موسیقى براى بیمارانى که مبتلا به افسردگى هستند چه حکمى دارد؟

جواب: اگر راه درمان آنها منحصر به شنیدن موسیقى باشد، به مقدار ضرورت مانعى ندارد.

٤١ – عرفی که مطرب بودن یک موسیقی را تشخیص می دهد

سؤال:منظور از عرفی که مطرب بودن یا نبودن یک موسیقی را تشخیص میدهند چیست؟ آیا عرف مردم عادی جامعه مورد نظر است یا عرف دیگری؟

جواب: منظور مردم متدین عادی و آگاه جامعه است.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -