مطالب خواندنی

اولاد

بزرگ نمایی کوچک نمایی

1- استفاده از غذای حلال برای داشتن فرزند صالح

سؤال:برای داشتن یک فرزند صالح قبل از تولدفرزندچه کارهایی بایستی انسان انجام دهد.وزمانی که می خواهیم بچه دارشویم چه اعمالی مستحب می باشد؟
پاسخ:لازم است هم خودتان و هم آنها از غذای حلال تغذیه کنند و از مجالس آلوده اجتناب ورزند و فیلم ها و برنامه های بدآموز در اختیارشان نباشد.
2- علت درد زایمان
سؤال:من یک زن هستم و می خواستم فلسفه دردی که زنان هنگام زایمان متحمل می شوند را بدانم ودراین زمینه اگر آیه و یا آیاتی موجود می باشد ویا حدیثی ازفلسفه این درد ناشی از زایمان می باشد را بیان بفرمایید .
لازم به ذکر است که خود از این درد وحشت دارم و با راهنماییهای مذهبی حضرتعالی تسکین می یابم
پاسخ:این درد علاوه بر این که آزمایشی برای زنان است به گفته دانشمندان سبب تکامل فرزند آنها می شود و طبق روایات با تولد فرزند گناهان آنها پاک می شود.
3- استفاده از خوردنی های خانه پدری بدون إذن
سؤال:آیا طبق آیه ... سوره نور فرزند در خانه پدر و مادر خود میتواند از هر چه بخواهد بخورد؟آیا همسر آن فرزند هم که در آن خانه زندگی می کند چنین اجازه ای دارد؟
پاسخ:فرزند می تواند از آن چه در خانه پدر است بخورد مشروط به این که علم یا گمان بعدم رضایت او نداشته باشد، ولی همسرش بدون اجازه یا علم به رضایت نمی تواند چنین کند.
4- قیم شدن مادر صغیر
سؤال:اگر صغیر، جدّ پدرى نداشته باشد آیا مادر مى تواند بااجازه حاکم شرع قیّم او بشود؟
پاسخ:با اجازه حاکم شرع مانعى ندارد.
5- زن نامحرمی که بدون دخول باردار شده
سؤال:اگر مردى با زن نامحرمى تفخیذ کند و انزال شود و فرزندى منعقد گردد بى آن که دخول صورت گرفته باشد حکم فرزند و زوال بکارت که بر اثر تولد فرزند حاصل مى شود چیست؟
پاسخ:هرگاه یقین داشته باشد که انزال نمى شود، بعید نیست فرزند آنها همچون فرزند شبهه باشد و اگر احتمال مى داده است، خالى از اشکال نیست و در مورد مهرالمثل اگر زن با میل و رضایت خود حاضر شده و احتمال این امر را مى داده مهرالمثل ندارد و اگر احتمال نمى داده و رضایت به غیر تفخیذ نداشته، احتیاط واجب دادن مهرالمثل است.
6- ولد الزنا
سؤال:آیا طفل متولّد از زنا، حکم فرزند شرعى را دارد؟
پاسخ:طفل متولّد از زنا، از نظر حضانت و وجوب انفاق و مانند آنها (جز در مواردى که دلیل قائم بر استثنا آن شده است مانند مسأله ارث) حکم فرزند شرعى را دارد، بنابراین ولدالزّنا تمام احکام محرمیّت و وجوب نگهدارى و تربیت را دارد فقط ارث نمى برد.
7- کتک زدن پدر به فرزند
سؤال:آیا پدر مى تواند فرزند خود را به خاطر سرپیچى در یادگیرى قرآن، تأدیب نماید؟
پاسخ:بهتر است از طریق تشویق این کار را انجام دهد.
8- بیرون کردن فرزند از خانه توسط پدر
سؤال:آیا پدر می تواند فرزند مجرد و بیکار خود را که از سن بلوغ گذشته باشد از خانه طرد کند به دلیل وجود نامادری در آن منزل که به عقیده خودش به هم نامحرم هستند یا بنا به دلایل دیگر؟
در صورت امر پدر به ترک منزل چه وظیفه ای بر عهده فرزند است؟
پاسخ:پسر به زن پدر خود نامحرم نیست و پدر بدون دلیل شرعی نمی تواند فرزندش را از خانه اش بیرون کند.
9- فروختن فرزندان بی سرپرست
سؤال:آیا مى توان به خانواده هایى که فرزند ندارند، فرزندى بدون سرپرست (مانند کودکان سر راهى) تحویل داد، و در مقابل پولى از آنها گرفت؟ اگر مبلغ اخذ شده بر اساس جنس طفل، یا ویژگیهاى ظاهرى او، متفاوت باشد، چه حکمى دارد؟
پاسخ:فروختن فرزند به هیچ عنوان جایز نیست.
10- ضرب و جرح کودکان توسط والدین
سؤال:بعضى از کودکان توسّط پدر و مادر شدیداً مورد ضرب و جرح قرار مى گیرند، و گاه آثار این شکنجه ها در بیمارستان دیده مى شود، و متأسّفانه قانونى جهت منع آن موارد وجود ندارد. حکم آن چیست؟
پاسخ:این گونه شکنجه ها محکوم به دیه و ارش است; و فرقى با جنایات دیگران ندارد.
11- تهیه جهیزیه دختر توسط پدر
سؤال:آیا تهییه جهیزیه بر عهده پدرمی باشدوجزو رزق وکسوت واجبی محسوب می شود که بر عهده او نسبت به فرزنداست؟ ودر صورتی که این گونه است اگر دختر ،خود کار کند وتمام یا بخشی از جهیزیه خود را تامین نماید آیا این جزو امور تبرعی محسوب می شود که تکلیف را از پدر ساقط می کند یا مثل مورد استقلال وغنی بودن زن محسوب می شود که تکلیف نفقه را از شوهر ساقط نمی کند ؟ اگر صورت دوم صحیح است در صورتی که بعدا دختر ،پولی را از پدر خود قرض نماید وپدر هم از دنیا برود آیا می تواند عوض آنکه جهیزیه را خودش تامین نموده است آن پول را تقاص نماید؟
پاسخ:تهیه جهیزیه بر عهده پدر نیست ولی سزاوار است در این راه به فرزند خود کمک نماید.
12- وظیفه والدین در قبال فرزندی که پایبند احکام شرعی نیست
سؤال:پسرم پایبند به احکام شرع نیست، به گونه اى که تمام اعضاى خانواده از کارهاى او به ستوه آمده اند! عربده کشى هاى او باعث ناراحتى خانواده، و حتّى همسایه هاست! در خانه نوارها و فیلم هاى مبتذل نگاه مى کند، و سایر فرزندانم نیز گاهى به آن فیلمها نگاه مى کنند! از هر طریقى با او برخورد کردم، به شکست انجامید. وظیفه من نسبت به ایشان چیست؟ آیا مى توانم او را از خانه بیرون نموده، و از زمره فرزندانم خارج نمایم؟
پاسخ:باز هم از تأثیر سخن مأیوس نشوید. سعى کنید از طریق تشویق و محبّت و وعده و مانند آن در او نفوذ نمایید. یا بعضى افراد را سفارش کنید با او دوست شوند، و ببینند درد اصلى او کجاست؟ اى بسا مشکلى دارد که صریحاً نمى گوید، و از این طریق حل مى شود. اگر همه این امور را انجام دادید، و به نتیجه نرسیدید، و پیوسته منشأ فساد بود، اخراج او از خانه مانعى ندارد.
13 تأدیب فرزند به خاطر سرپیچی در یادگیری قرآن
سؤال:آیا پدر مى تواند فرزند خود را به خاطر سرپیچى در یادگیرى قرآن، تأدیب نماید؟
پاسخ:بهتر است از طریق تشویق این کار را انجام دهد.
14- تنبیه بدنی کودک
سؤال:اگر پدر یا مادرى فرزند خود را براى تربیت یا از روى غضب بزند و جاى آن سیاه یا کبود و یا قرمز بشود، آیا دیه دارد؟
پاسخ:دیه دارد.
15- مصرف اموال کودک در هزینه های او
سؤال:آیا می توان هدیه کودک را صرف مخارج خود او نمود؟
پاسخ:اشکالی ندارد.
16- دفن کردن بند ناف نوزاد
سؤال:آیا ناف نوزاد را در جای مقدسی مثل مدرسه و ... باید انداخت و یا اینکه باید آن را باید دفن نمود؟
پاسخ:می توانید آن را دفن کنید و دنبال خرافات نباشید.
17- انتخاب القاب خداوند برای نامگذاری فرزند
سؤال:آیا انتخاب القاب خداوند برای نامگذاری فرزندان مثل "معید" و مانند آن بر کودکان اشکال دارد؟ آیا شرط نام نیکو داشتن فقط آن است که نام مذهبی باشد یا آنکه نامهایی هم که معانی خوبی دارند را هم شامل می شود؟
پاسخ:گذاردن اینگونه نام ها بر کودکان خالی از اشکال نیست مگر اینکه کلمه «عبد» به آن اضافه شود مانند «عبد المعید» و گذاردن نام های مذهبی واجب نیست هر چند بهتر است.
18- بیدار کردن فرزندان برای نماز صبح
سؤال:آیا بر پدر و مادر واجب است که فرزند دختر یا پسر خود را که به سن تکلیف رسیده اند برای ادای نماز صبح از خواب بیدار کنند؟
پاسخ:واجب نیست مگر اینکه آنها عادت به ترک نماز صبح کنند و آن را سبک بشمارند، در این صورت واجب است به نحو مطلوبی آنها را بیدار کنند.
19- تصرف در ملک فرزند بدون رعایت غبطه
سؤال:اگر پدری ملک دختر یازده و نیم ساله خود را که توسط مادرش به او واگذار شده است بدون اجازه و اطلاع دختر و همسرش (مادر دختر) با حق ولایت پدری اش بدون رعایت غبطه مال فرزندش به نام خود منتقل کرده و پس از گذشت دو سال کلیه حقوق آن ملک و مالکیت آن را مجدداً بدون رعایت غبطه و اطلاع فرزند و همسرش به شخص ثالثی صلح کند، آیا این عمل و معامله او از نظر شرع مقدس اسلام صحیح است؟
پاسخ:تصرّف در ملک فرزند بدون رعایت غبطه او شرعاً جایز نیست و اگر معامله ای انجام گیرد در فرض سوال باطل است.
20- انتخاب نام «فاطمه زهرا» برای فرزند
سؤال:بنده به تازگی صاحب دختری شده ام، نام او را «فاطمه زهرا» گذاشته ام. آیا اسم صحیحی است و بی حرمتی نسبت به حضرت فاطمه (سلام الله علیها) محسوب می شود یا خیر؟ وظیفه من در قبال این کودک چگونه است؟
پاسخ:بهتر این است که او را خطاب به «فاطمه» یا خطاب به «زهرا» کنید و شناسنامه او را هم به یکی از این دو بازگردانید

  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -