انهار
انهار
مطالب خواندنی

مسائل متفرقه

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سؤال1: در حین تکبیرة الاحرام دستها چگونه باید باشد؟
پاسخ: بلند کردن دستها به هر کیفیت که باشد کفایت مى کند و افضل آنست که دو دست را از گوش بالاتر نبرد و همچنین انگشتها را به هم بچسباند و کف دست را به طرف قبله بگرداند.
سؤال2: دلیل و علت اینکه ما در آخر نماز دستان خود را بلند مى کنیم وسه مرتبه الله اکبر مى گوئیم چیست؟
پاسخ: تعبد است.
سؤال3: استفاده از ادکلن هائى که درکشورهاى غربى ساخته مى شود و معلوم نیست چه ترکیباتى دارد در نماز چه حکمى دارد؟
پاسخ: مانعى ندارد.
سؤال4: آیا با خون حجامت مى توان نماز خواند و امام جماعت شد؟ (اطراف محل حجامت نجس شده است وآب کشیدن آن سخت است)
پاسخ: اگرآب کشیدن آن سخت باشد واجب نیست.
سؤال5: چگونه مى توان در نماز حضور قلب داشت ؟
پاسخ: رعایت آداب نماز مُوثر در حضور قلب است.
سؤال6: شبها تا چه ساعتى نماز مغرب و عشا قضا نمى شود؟
پاسخ: براى غیر معذور تا نصف شب ( یعنى تا نصف زمانى که بین غروب خورشید و طلوع فجر فاصله مى شود )
سؤال7: آیا بستن چشم به هنگام نماز مکروه است ؟ ولى اگر نیت از بستن چشم فقط پرت نشدن حواس باشد حکم آن چیست ؟
پاسخ: بستن چشم به هنگام نماز مکروه است و فرق نمى کند که غرض چه باشد .
سؤال8: اگر رکنى در نماز سهوا خوانده نشود حکم چیست ؟
پاسخ: آن نماز باطل است .
سؤال9: آیا ترک عمدى نماز بخاطر جنب بودن مشکل دارد؟
پاسخ: حرام است وباید غسل کند و نماز بخواند و اگر میسور نیست تیمم نماید.

سؤال10: اگر کسى تسبیحات اربعه را 2 بار بگوید، نمازش چه حکمى دارد؟ اگر در نماز جماعت براى جا نماندن از امام 2 تا بگوید چطور؟
پاسخ: نماز صحیح است
سؤال11: حکم نماز دانشجویان در محل آموزش خارج از وطن چیست؟
پاسخ: اگر در محل درس سه یا چهار یا پنج روز مى ماند و قصد استمرار براى مدت 2 سال داشته باشند محل درس آنها در حکم وطن است و اگر روزانه رفت و آمد مى کنند یا حداقل در ماه 10 بار سفر مى کنند کثیر السفر و در همه جا نمازشان تمام است.
سؤال12: نیمه شب شرعى چه ساعتى است؟ یعنى نماز مغرب و عشاء کى قضاء مى شود؟
پاسخ: نصف میان غروب و طلوع فجر است.
سؤال13: در ایام ماه مبارک اگر شخصى بعد از اذان صبح بیدار شود در حالى که احتیاج به غسل جنابت داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا آن روز را نمى شود روزه گرفت؟
پاسخ: روزه درست است و براى نماز غسل کنید.
سؤال:14 کسى که در قطبین (شش ماه شب و شش ماه روز ) زندگى مى کند حکم نماز و روزه آن چطور است ؟
پاسخ: در مورد نماز به احتیاط واجب باید ملاحظه نزدیکترین مکانى کند که هر 24 ساعت یک شبانه و روز دارد و به نیت قربت مطلق نمازهاى پنجگانه را طبق اوقات آنجا بجاى آورد و در مورد روزه نیز واجب است که در ماه رمضان به شهرى برود که بتواند در آن روزه بگیرد یا بعد از آن برود و قضا کند و اگر نمى تواند به جاى روزه باید فدیه بدهد .
سؤال15: در محل زندگیمان مسجد نداریم دسترسى به منبع اطلاع رسانى نداریم وقت نماز را چطورى بدانیم ؟
پاسخ: مى توانید مقدارى صبر کنید تا اطمینان کنید که وقت داخل شده است .
سؤال16: اگر در بین نماز آروق زده شود بنحوى که چیزى از حلق به داخل دهان بیاید چه باید کرد؟
پاسخ: نماز باطل نمى شود و مى توانید آنرا از دهان خارج کنید .
سؤال 17: آیا پوشاندن روى پا براى زن در نماز واجب است ؟
پاسخ: واجب نیست ولى از نامحرم باید پوشاند .
سؤال18: من مسافر هستم در هنگام مسافرت حدودا 35 نفر سوار ماشین مى شویم ولى هیچکدام نماز نمى خوانند و به همین خاطر اتوبوس نمى ایستد من باید چه کنم و لازم به ذکر است که اگر من نماز بخوانم مزاحم اوقات آنها مى شوم تکلیف چیست ؟
پاسخ: خواندن نماز لازم است حتى اگر با وقت دیگران مزاحم باشد .
سؤال19: دخترى 11 ساله دارم که نسبت به نماز سهل انگارى مى کند هر چه با او صحبت مى کنم بیشتر از یک وعده طول نمى کشد چطور مى توانم او را راهنمایى کنم که نسبت به اداى نماز مقید باشد . بعضى وقتها هم به دروغ مى گوید نماز خوانده ام . نسبت به واجبات دیگر روزه و حجاب خیلى مفید مى باشد ؟
پاسخ: با زبان خوش و محبت ، او را به خودش اشنا کنید .
سؤال20: خواهشمند است بفرمائید نماز عشاء در چه ساعتى قضا به حساب مى آید لطفاً ساعت را قید بفرمائید ؟
پاسخ: وقت نماز مغرب و عشاء براى شخص مختار تا نیمه شب امتداد دارد ، و اما براى شخص مضطر _که یا از روى فراموشى یا به سبب خواب یا حیض و مانند اینها نماز را پیش از نیمه شب نخوانده وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر ادامه دارد ، ولى در هر صورت در حال التفات ، ترتیب بین آن دو معتبر است ، بعنى نماز عشا در صورتى که با التفات ، قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است مگر اینکه از وقت بیش از مقدار اداء نماز عشا نمانده باشد که در این صورت لازم است نماز عشا راقبل از نماز مغرب بخواند .
سؤال21: در ذکر رکوع و سجده ، بحمده دقیقا به چه معنى است ؟
پاسخ: یعنى من مشغول ستایش او هستم .
سؤال22: چون گرفتار نزول مى باشم و طبق نص قرآن کریم اعلام جنگ با خدا نموده ام آیا نماز و روزه اینجانب صحیح مى باشد و اگر صحیح است قول خداوند نسبت به اعلام جنگ چه مفهومى دارد.
پاسخ: اگر نماز و روزه واجد شرائط معتبر باشد صحیح است و منافاتى با اعلام جنگ از سوى خدا ندارد و نتیجه این است که اگر توبه کنید قضاى این اعمال لازم نیست و البته همین جنگ با کسى است که نزول بخورد نه آنکه مى دهد.
سؤال23: من شخصى دانشجو هستم که در شهرى دیگر تحصیل مى کنم. شهر من قزوین و محل تحصیلم تهران مى باشد من ممکن است هر هفته یا هر دو هفته یک بار به وطنم برگردم (پنج شنبه ها و جمعه ها در شهر خود مى باشم) و دوباره به محل تحصیلم تهران برمىگردم حال سؤالم این است که آیا نمازم در محل تحصیلم تهران تمام است یا شکسته و اینکه روزه ام شکسته است یا تمام و سؤال دیگرم ایکه آیا حضرت آیت الله محل تحصیل را وطن مى دانند یا خیر؟
پاسخ: اگر مدت تحصیل به دو سال یا بیشتر طول مى کشد تهران در حکم وطن خواهد بود.
سؤال24: اگر اتفاق بیفتد که یک روز نمازهاى فرضاً ظهر و عصر را فرادا بخوانید، آیا آنها را پشت سر هم در اول ظهر مى خوانید یا از هم جدا؟
پاسخ: بهتر این است که هرکدام را در وقت فضیلت خود بخوانید و تفصیل اوقات شرعى در رساله آمده است.
سؤال25: در هنگام سلام نماز آیا مى توان سر را به طرفین چرخاند ؟
پاسخ: مستحب است که چشم را به سمت راست و چپ حرکت دهید .
سؤال26: آیا براى اداى نماز ظهر روز جمعه (در منزل) مى شود بلافاصله بعد از اذان شروع به نماز کرد ؟
پاسخ: مانعى ندارد .
سؤال27: تا چه حد مى توان به فرزندان در مورد نماز و حجاب اجبار کرد ؟
پاسخ: نسبت به بالغین باید امر به معروف و نهى از منکر کند و بدون اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط واجب زدن و مانند آن جایز نیست ولى مى تواند از روشهایى مانند منع بعضى کمکها استفاده نماید .
سؤال28: دقیقاً هنگام قضا شدن نماز عشا چه ساعتى است ؟
پاسخ: براى غیر معذور نیمه وقت بین غروب آفتاب و طلوع فجر که بعد از آن باید به نیت قربت مطلقه بخواند .
سؤال29: اشکالى ندارد در هنگام ایستادن به نماز وزن بدن را بر روى یک پا انداخت ؟
پاسخ: مانعى ندارد.
سؤال30: در نماز خواندن من در برابر با شیطان ضعیف هستم چه باید کرد؟
پاسخ: آداب و سنتهاى نماز را مراعات کنید در حضور قلب مؤثر است.
سؤال31: اگر پدرى جهت انجام فریضه نماز صبح فرزند بالغ خود را از خواب بیدار کند و این نوع بیدار کردن نوع بدى باشد که باعث ناراحت شدن فرزند شود آیا فرد بیدار کننده معصیت کرده است یا خیر؟
پاسخ: اگر مقتضاى تربیت دینى باشد و بیدار نشدن فرزند بر اثر اهمال باشد بیدار کردن ضرورى مى شود.
سؤال32: آیا مى توانم سوره هایى از قرآن را به دست بگیریم و در نماز بخوانم؟ مثلا سوره واقعه را که از بر نیستم در نافله عشا بخوانم؟ در ضمن مثلا نماز غفیله را مى شود اذکارش را به دست گرفت و از رو خواند؟
پاسخ: در هر دو مورد مانعى ندارد.

سؤال33: آیا در نماز گریه برای ائمه هم نماز را باطل می کند ؟ گریه برای مسأله ای مربوط به آخرت چطور ؟
پاسخ: اشکال ندارد .
سؤال34: نظر حضرتعالی در باره اینکه نماز در وقت مخصوص به خود بخوانند ثواب بیشتری دارد چیست ؟ لطفا وقت مخصوص نماز عصر و عشا را بیان کنید ؟
پاسخ: خواندن فریضه در وقت فضیلت آن بلکه در اول وقت فضیلت بهتر است .
سؤال35: در نماز4 رکعتی سوم تشهد را خواندم بعد از صل(قبل از سلام) متوجه اشتباه خود شدم , تکلیف چیست؟
پاسخ: نمازتان صحیح است.
سؤال36: در هنگام نماز اگر سر خود را بالا بگیرم و به بالا نگاه کنم بیشتر متوجه نمازم میشوم وگویی دارم با خدا صحبت می کنم آیا این کار از خشوع در نماز که ارزش زیادی دارد کم می کند یا خیر؟
پاسخ: اشکال ندارد.
سؤال37: اگر کسی از دوران کودکی نماز و روزه قرضی داشته باشد و شخص دختر باشد و در سن 9 تا 12 سالگی باشد و نداند که چقدر است باید چقدر حساب کند و آیا برای او روزه کفاره قرار میگیرد و باید قضای آن را بجا آورد؟
پاسخ: آن مقدار که یقین دارد نمازها و روزه هایش فوت شده را قضا کند و آنچه عمدا از روزه هایش را خورده است کفاره بدهد کافیست.
سؤال38: آیا نیت نماز یا غسل به زبان فارسی صحیح است؟
پاسخ: صحیح است و کافی است.
سؤال39: اگر در بین نماز خواندن در مکان عمومی ناگهان یک زن در جلو مرد در حال نماز مشغول به نماز خواندن شود آیا نماز آن مرد باطل می شود ؟
پاسخ: اگر فاصله آنها ده ذراع یا کمتر باشد بنابر احتیاط واجب نماز باطل است . و فرقی بین نماز زن و مرد نیست و ده ذراع حدود 5 متر است .
سؤال40: اگر بدلیل دردشدید نتوانیم شرط سکون نماز را رعایت کنیم حکم ما چیست؟
پاسخ: به همان کیفیت که میتوانید نماز بخوانید
سؤال41: در هنگام رکوع باید به مهر نگاه کرد؟
پاسخ: لازم نیست
سؤال42: من در سن 11 علامت روییدن موی خشن نزدیک عورت در خودم دیدم اما نمیدانستم که این نشانه بلوغ است و اعمالم را انجام نداده ام بعد از 1 سال متوجه این موضوع شدم آیا من قضای نماز و روزه هایم را که در زمان نادانی قضا شده اند را به جا آورم
پاسخ: نمازها وروزه هایی که بعد از بلوغ انجام نداده اید قضا کنید .
سؤال43: آیا همرا ه داشتن طلا ( مثلا در جیب ) برای مرد باعث بطلان نماز می شود ؟
پاسخ: موجب بطلان نمی شود .
سؤال44: اگرفردی از کفشهای چرمی ساخت اروپا استفاده کرد آیا پاهایش پاک است ؟
پاسخ: با استفاده ازآن کفشها که وضعیت چرم آن معلوم نیست پا نجس میشود .
سؤال45: اگر در رکعت سوم بجای تسبیحات اربعه حمد وسوره خوانده شود و یا در رکعت دوم تسبیحات اربعه خوانده شود آیا نماز درست است ؟ در غیر این صورت چکار باید انجام داد ؟
پاسخ: در رکعت اول ودوم باحمد وسوره نخواند و اگر تسبیحات خوانده غفلة یا جهلا و در جهل خود معذور بوده نمازش درست است و در رکعت سوم و چهارم مخیر است که تسبیحات را بگوید یا حمد را بخواند .
سؤال46: اگر امام جماعت در نماز عشا متوجه شود که نماز مغربش حتما باطل بوده چه کند ؟
پاسخ: اگر قبل از رکوع رکعت چهارم متوجه شود عدول کند به مغرب و سه رکعتی تمام کند و مؤمنین نماز خود را ادامه دهند و اگر بعد از ورود به رکوع رکعت چهارم متوجه شود نماز عشاء را تمام کند و صحیح است و سپس نماز عشاء را تمام کند.
سؤال47: آیا میتوان وقتی که آدامس در دهان داریم نماز بخوانیم این سئوال در هنگام وضو چطور؟
پاسخ: اشکال ندارد ولی باید طوری باشد که مانع تلفظ صحیح نشود.
سؤال48: لطفا بفرمایید اینکه فرد در 4 جا میتواند نمازش را تمام بخواند آیا مثالا اگر هتلی در کربلا و یا مکه و یا مدینه و یا کوفه باشد نیز میتواند نمازش را نمام بخواند و روزه اش را بگیرد با تنها اختصاص حائر دارد اگر صحن و سرای جدید اضافه شود چطور؟
پاسخ: درمکه و مدینه جایز است ولی در شهر کربلا و کوفه جایز نیست بلکه تنها در حرم یا مسجد کوفه است .
سؤال49: نماز خواندن روی فرشهای ابریشمی برای مردان چه حکمی دارد ؟
پاسخ: مانعی ندارد.
سؤال50: آیا استفاده از رکعت شمار مجاز است؟
پاسخ: جایز است
سؤال51: من وقتی نماز می خوانم صورتم را با چادر می پوشانم آیا در نماز صورت باید بیرون باشد؟
پاسخ: مخیر هستید.
سؤال52: من خوابم خیلى زیاد است و این باعث شده نماز صبح را آخر وقت بخوانم راه حل چیست؟
پاسخ: سعى کنید براى نماز بیدار شوید و حتى اگر شده به دیگران بگویید که شما را براى نماز بیدار کنند.
سؤال53: نماز خواندن با انگشتری که عکس ائمه روی ان حکاکی شده باشد اشکال دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
سؤال53: در صورتی که زن در محیطی امن و مطمئن بخواهد نماز بخواند که هیچ نا محرمی وجود ندارد ایا برای نماز نیاز به حجاب دارد؟
پاسخ: پوشش در هنگام نماز –ولو نامحرمی نباشد- لازم است.
سؤال54: آیا در نماز گریه برای ائمه هم نماز را باطل می کند ؟ گریه برای مسأله ای مربوط به آخرت چطور ؟
پاسخ: اشکال ندارد .
سؤال55: دندانهای اینجانب روکش طلا دارند . برای نماز اشکال دارد یا خیر ؟
پاسخ: نماز صحیح است .
سؤال56: سفر من با هواپیما به صورتی است برای نماز صبح کاملا در هواپیما هستم . چون هواپیما خارجی است مکان نماز ندارد چه باید بکنم؟
پاسخ: اگر ممکن است در راهرونماز بخوانید واگر نشد ایستاده روبه قبله تکبیر بگوئید وقراءت را بخوانید وبرای رکوع وسجود در جای خود بنشینید وخم شوید ومهر را بر میز جلوبگذارید وهمچنین کف دستها را.
سؤال57: اگر مجبور شویم در حالیکه موسیقی شنیده می شود نماز بخواینم نماز ما چه حکمی دارد
پاسخ: نماز صحیح است .
سؤال58: در برخى کشورها چیدین روز آفتاب طلوع و یا غروب نمى کند نماز و روزه در این کشورها چگونه است؟
پاسخ: احتیاط واجب آن است که نماز را با اوقات نزدیکترین کشور و یا شهرى که در بیست چهار ساعت داراى شب و روز مى باشد تطبیق دهد و نمارهاى پنجگانه را برابر اوقات شرعى آنجا بخواند هر چند با قصد قربت مطلقه.  و اما روزه را باید به کشوری برود که بتواند روزه ماه رمضان را بگیرد که فضیلت بسیار دارد و اگر ممکن نشد در غیر ماه رمضان چنان کند و قضا به جا آورد.
جهر و اخفات در نماز
سؤال1: جهر به قرائت در رکعات اول و دوم نمازهاى مغرب و عشاء براى زنان چه حکمى دارد؟
پاسخ: جایز است.
سؤال2: جهر در نمازهاى غیر از ظهر و عصر تا چقدر باید بلند خواند ؟
پاسخ: باید عرفاً جهر صدق کند و بگویند بلند مى خواند .
سؤال3: بنده خواهری دارم که نمازشان را با صدای بلند میخوانند و به طوری که صدایش از اتاقی دیگر نیز شنیده می شود و نیز کلیه متن نماز را چندین بار تکرار می کنند و هر با نمازشا ن مدتی بسیار طولانی میشود آیا نماز خواندن بدینگونه برای بانوان صحیح است یا خیر؟
پاسخ: بانوان نماز ظهر و عصر را به احتیاط واجب باید آهسته بخوانند و در بقیه مخیرند و می توانند بلند بخوانند.
سؤال4: چه قسمتهای از نماز ظهر را باید با صدای بلند خواند ؟
پاسخ: می توانید تکبیرات و سبحانیات را با صدا خواند .
سؤال4: مرد کدام نمازها را باید با صدای بلند و کدام را آهسته بخواند و ایا این حکم فقط برای قرائت حمد و سوره است یا دیگر واجبات نماز را هم شامل میشود ؟ در مورد الله اکبر – تکبیر- بسم الله اول حمد و سوره و تسبیحات اربعه چطور؟
پاسخ: بر مرد به احتیاط واجب لازم است که حمد وسوره و همچنین بسم الله آنرا در نماز صبح و مغرب و عشاء بلند بخواند و بقیه لازم نیست.
سؤال5: چه قسمتهای از نماز ظهر را باید با صدای بلند و چه قسمتهای را بدون جهر صدا زد ؟
پاسخ: می توانید تکبیرات و سبحانیات را با صدا خواند .
جمع بین صلاتین
سؤال1: ایا فاصله انداختن بین دونماز واجب مثلا بین ظهر و عصر یا بین نماز مغرب و عشاء مستحب است؟
پاسخ: مستحب است.
سجده سهو
سؤال1: آیا بین نماز احتیاط یا سجده سهو و نمازی که برایش احتیاط یا سجده را میخوانیم میتوان کاری که نماز را باطل میکند انجام داد؟
پاسخ: قبل از نماز احتیاط منافی باید ترک شود و همچنین نسبت به سجده سهوی بنابر احتیاط واجب.
نوافل
سؤال1: الف ـ درست نمى دانم (یقین ندارم) چه قدر نماز قضا دارم من 17 شهریور سال 1362 به دنیا آمده ام و تقریباً یک سال است که نمازهایم را مى خوانم؟
ب ـ چگونه و با چه کیفیتى این نمازها را قضا کنم با توجه به اینکه فعلاً به درس دانشگاه مشغولم (به چند وعده تقسیم کنم)؟
ج ـ و آیا امکان به عقب انداختن قضاى نمازها به بعد از فارغ التحصیلى هست (آیا با این کار معصیتى مرتکب مى شوم)؟

د ـ آیا این درست است که قضاى نمازها در وقت نافله ثواب نماز نافله را هم دارد؟
هـ ـ وقت نافله ها (قبل از اذان) است یا (قبل از اداى نماز و بعد از داخل شدن در وقت نماز)؟
پاسخ: الف ـ کافى است که نمازهائى را که یقیناً بعد از سن بلوغ نخوانده اید قضا کنید.
ب ـ هر مقدار که مى توانید به صورت تدریج آنها را قضا کنید.
ج ـ اشکال ندارد
د ـ مى توانید در وقت نافله نمازهاى قضا را انجام بدهید.
هـ ـ نافله صبح، ظهر و عصر قبل از نمازهاى یاد شده و در مغرب و عشاء بعد از خواندن آنها است.
سؤال2: کسیکه نماز فرادی می خوانده وبعد متوجه میشود جماعت برپاشد در رساله فرموده میتواند عدول بنافله نماید برای ملحق شدن به جماعت حال سؤال اینست که بعد از عدول آیا میتواند نافله را تمام نکند وآنرا بشکند تا زودتر به جماعت برسد؟
پاسخ: جواز عدول از فریضه به نافله ، درمواردی که بنا بر قطع آن را دارد ، اشکال ندارد.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -