انهار
انهار
مطالب خواندنی

آیت الله العظمی وحید خراسانی (مدظله)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 صیغة اجاره

سوال 307 : آیا در احکام مربوط به عقد اجاره حتماً باید صیغة اجاره خوانده شود؟

پاسخ: در صحت عقد اجاره و مترتب شدن احکام مربوط به آن، خواندن صیغة عربی یا فارسی لازم نیست، بلکه اگر مالک به قصد اینکه ملک خود را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند، و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح است، و همچنین اگر انسان بدون خواندن صیغه بخواهد برای انجام عملی اجیر شود همین که مشغول آن عمل شد، اجاره صحیح است.

اجیر شدن بچة صغیر

سوال 308 : بچة یتیمی در کارگاه کار می کند، آیا اجیر نمودن او اشکال دارد؟

پاسخ: اگر بچة صغیر ولیّ داشته باشد اجیر کردن او با اجازة ولی مانعی ندارد، اما بچة صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازة فقیه عادل نمی‌شود اجیرکرد، و کسی که به فقیه عادل دسترسی ندارد می‌تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید، و در صورت نبودن چند نفر از یک نفر هم کفایت می کند.

اجازة چیزی که معین نشده

سوال 309 : اگر در هنگام قرار اجاره منزل، یکی از دو طبقه را به مبلغی معین اجاره دهند و معین نکرده باشند که طبقة اول را اجاره می‌دهند یا طبقة دوم را، آیا انتخاب مورد اجاره با شخص اجاره دهنده است (موجر) یا با مستأجر؟

پاسخ: در فرض مذکور که طبقة مورد اجاره را معین نکرده اند، اجارة مذکور باطل است.

اجاره به جهت کار حرام

سوال 310 : اگر منزل یا مغازه را به جهت کار حرامی مثل خرید و فروش آلات مختص به لهو مثل گیتار و پیانو و مانند اینها اجاره بدهد آیا صحیح می‌باشد؟

پاسخ: اگر برای کارهای حرام اجاره بدهد عقد اجاره باطل می‌باشد، اما اگر شخص اجاره دهنده خانه یا مغازه را برای این کارهای حرام اجاره نداده، و با شخص مستأجر در این موارد توافق نکرده‌ باشد در این صورت حتی اگر بداند که مستأجر در خانه یا مغازة او این کارهای حرام را انجام می‌دهد، عقد اجاره صحیح می‌باشد.

اجاره به مدت دلخواه

سوال 311 : در قرارداد اجارة مغازه یا منزل، شخص اجاره دهنده (موجر) و مستأجر باهم قرار گذاشته‌اند که تا هر وقت مستأجر خواست آن را در هر ماه یا در هر سال به مقدار معینی اجاره نماید، آیا این اجاره صحیح است؟

پاسخ: اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید تا هروقت در خانه نشستی اجارة آن، ماهی یا سالی فلان مقدار است، اجاره صحیح نیست. و اگر در اجاره قرار بگذارند که مثلا شبی پنج هزار تومان بدهند (چنانکه در مورد مسافرین و زوّار متعارف است) چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست و صاحب‌خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد می تواند آنها را بیرون کند، ولی بعد از شب اوّل با رضایت صاحب‌خانه استفاده از منزل اشکال ندارد.

عمل اجیر بر خلاف قرار با اجاره دهنده

سوال 312 : اگر شخص اجاره دهنده با اجیر قرار ببندد که عمل مخصوصی را با وصف معینی و یا در زمان و مکان مشخصی یا با وسیلة معینی انجام دهد، ولی شخص اجیر عمل مذکور را به این صورت انجام ندهد آیا اجاره صحیح است؟

پاسخ: در صورتی‌که شخص اجیر بر خلاف این قیود ذکر شده عمل نماید مستحقّ هیچ اجرتی نخواهد بود، مثلاً اگر رنگرز قرار بگذارد که پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با چیز دیگری رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

اجاره

سوال 313 : آیا عمل به عقد اجاره لازم بوده یا اینکه هریک از طرفین می‌توانند یک‌طرفه آن را باطل کنند؟

پاسخ: عقد اجاره از عقود لازمه بوده، به این معنی که هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر اینکه فسخ با رضایت هردو صورت بگیرد، یا اینکه شخص فسخ کننده خیار فسخ داشته باشد و این حکم در مورد اجارة معاطاتی (که بدون خواندن صیغة اجاره برای انجام عمل اجیر شده و مشغول به کار شود یا بدون خواندن صیغة اجاره به قصد اجاره منزل را به مستأجر واگذار نموده و او هم به قصد اجاره، منزل را تحویل بگیرد) هم جاری است.

فروختن منزل قبل از تمام شدن وقت اجاره

سوال 314 : اگر مالک منزل، خانه‌اش را اجاره داده باشد آیا قبل از اینکه زمان اجاره تمام شود، می‌تواند خانه‌‌اش را بفروشد؟ و در صورت فروختن منزل آیا اجاره به هم می‌خورد؟

پاسخ: مالک خانه می‌تواند قبل از تمام شدن مدت اجاره آن خانه را بفروشد و در این صورت عقد اجاره به هم نمی‌خورد بلکه خانه ملک خریدار شده ولی تا پایان مدت اجاره، خریدار منزل نسبت به منافع منزل حقی ندارد.

مرگ مستأجر یا اجاره دهنده و باقی ماندن اجاره

سوال 315 : اگر مستأجر یا شخص اجاره دهنده (موجر) از دنیا برود آیا اجاره هنوز به قوّت خود باقی است؟

پاسخ: اجاره با مرگ مستأجر یا موجر (شخص اجاره دهنده) باطل نمی‌شود حتی اگر مستأجر خانه‌ای را اجاره نماید تا خودش در آن زندگی کند و بمیرد بازهم باطل نمی‌شود.

استفاده نکردن مستأجر از مورد اجاره

سوال 316 : اگر مستأجر منزل یا ماشین را اجاره کند ولی از آن استفاده نکند بازهم باید اجاره‌اش را بدهد؟

پاسخ: اگر مستأجر چیزی را از موجر (اجاره دهنده) اجاره کرد چه آن را قبض کرده و گرفته باشد و چه آن را قبض نکرده باشد به هرحال باید اجارة آن را بدهد.

اجرت کارگر هنگام استفاده نکردن صاحب کار از او

سوال 317 : اگر شخص صاحب کار کسی را برای انجام کاری در مدت معینی اجیر کند و شخص کارگر هم در زمان معین شده برای انجام کار آمده ولی صاحب کار در آن موقع از انجام شدن کار امتناع کند یا اینکه مصالح و ابزار کار را در آن موقع مهیّا نکرده باشد آیا باید اجرت را به شخص کارگر بپردازد یا خیر؟

پاسخ: در فرض مذکور صاحب کار باید اجرت را بر طبق قرارداد به شخص کارگر بپردازد.

ضامن بودن مستأجر نسبت به عین مستأجره

سوال 318 : اگر چیزی را که اجاره داده‌اند (مثل ماشین یا منزل) به مستأجر داده شده و در دست او تلف شود، آیا مستأجر ضامن قیمت آن چیز می‌باشد؟

پاسخ: عین مستأجره (چیزی را که اجاره کرده‌اند) امانتی در دست مستأجر می‌باشد، لذا اگر از بین برود یا معیوب شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی نکرده باشد ضامن نمی‌باشد. مثلا اگر پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود در صورتی‌که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست. اما اگر در نگهداری از آن کوتاهی کند یا در استفاده از آن زیاده روی کرده باشد ضامن است و همچنین اگر شخص صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است. و همچنین اگر قصاب سرحیوانی را ببرد و آن را حرام کند (چه مزد گرفته باشد یا مجانی سر بریده باشد) باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

 گرفتن اجرت در مسائل دینی

سوال 319 : آیا انسان می‌تواند برای مسائل دینی مثل روضه‌خوانی یا تعلیم واجبات شرعی یا انجام تکالیف دینی اجرت بگیرد؟

 پاسخ: گرفتن اجرت بر روضه‌خوانی اهل بیت (ع) یا بیان فضائل ایشان یا مجالس وعظ که فائده‌های دینی و دنیایی دارد جایز است، و همچنین گرفتن اجرت برای عباداتی که نائب گرفتن در آنها شرعی می‌باشد جایز است، اما گرفتن اجرت در قبال عباداتی که نمی‌توان برای آنها نایب گرفت مثل نماز و روزه برای کسی که زنده است جایز نمی‌باشد بلکه بنابر احتیاط واجب بر تعلیم حلال و حرام و واجباتی که مثل نماز وروزه محل ابتلا مردم می‌باشند جایز نمی‌باشد ولی اگر مورد ابتلا مردم نباشد گرفتن اجرت در قبال تعلیم آنها جایز است.

 شرط ضمان در عقد اجاره

سوال 455 : آيا اشتراط ضمان در اجاره صحيح است؟

پاسخ: اشتراط ضمان به معناى اداء قيمت عين مستأجره يا اداء ارش عيب عين مستأجره صحيح است.(استفتاء/10561) (منهاج 3/ م 418)

 اجاره دادن سکة طلا

سوال 506 : حکم اجاره دادن سکة طلا (مثل سکة بهار آزادي) و گرفتن مبلغ ماهيانه بابت اجارة آنها چيست؟

پاسخ: اجاره معاوضه اي است بر منفعت مال( نه بر خود مال) بنابراين اجاره دادن سكّه طلا، به طلا ساز و طلا فروش به اين معني كه بعد از يك سال سكه هاي ديگري غير از سكّه هاي اجاره داده شده تحويل دهد باطل است .(استفتاء/10646) (منهاج 3/ قبل م 371)

 کار کردن در کارخانه آبجوسازي

سوال 530 : من در کشور کانادا در يک کارخانه آبجوسازي کار ميکنم، پولي را که ميگيرم آيا از ديدگاه اسلام اشکال دارد؟

پاسخ: عمل و پولى كه در مقابل اين عمل اخذ مى شود حرام مى باشد.(منهاج 3/ قبل م 375 الخامس) (استفتاء/1781)


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -