انهار
انهار
مطالب خواندنی

احکام جماعت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

1- آهسته خواندن حمد برای مأموم در نماز جماعت

سؤال:امام جماعت در حال خواندن تسبیحات اربعه نمازهای جهریه است و ماموم یک رکعت عقب است و میخواهد سوره حمد را بخواند حمد باید اهسته بخواند یا بلند؟

پاسخ:باید آهسته بخواند.

2- اقتدا به امام در صورتی که هنوز صفهای جلویی اقتدا نکرده اند

سؤال:سلام علیکم مشاهده می شود که در صف اول جماعت در حالیکه هنوز کسانی که نزدیکتر به امام جماعت هستند،به امام اقتدا نکرده اند؛کسانی که دورتر در صف اول ایستاده اند به امام اقتدا می کنند.حکم نماز آنان که اقتدا می کنند ولی هنوز به امام متصل نیستند،چیست؟ متشکرم،التماس دعا

 پاسخ:هنگامی که برخاستند و آماده نماز شدند هر کس در هر جا باشد می تواند اقتدا کند.

3- خواندن نماز فرادا در صورت عدم عدالت امام

سؤال:درجایی که نماز جماعت خوانده می شود بنده به دلیل اینکه امام را شخصی عادل نمی دانم خواندن نماز به صورت فرادا و حتی ظاهر سازی به جماعت چه حکمی دارد و آیا می توان نماز را خواند یا صبر کنیم تا نماز تمام شود و بعداً در آن مکان نماز بگذاریم

 پاسخ:احتیاط آن است که نماز را به تأخیر بیاندازید.

4- اقامه جماعت در جایی که نماز جماعت در حال برگزاری است

 سؤال:حکم اینکه در محلی که عده ای مشغول نماز جماعت هستند، عده‌ای دیگر نماز ِ جماعت ِ مستقلی تشکیل دهند چیست؟

پاسخ:در صورتیکه سبب توهین به جماعت اوّل یا امام جماعت شود نمازشان باطل است.

5- رکوع و سجود قبل از امام جماعت

 سؤال:آیا در نماز جماعت درست است که زودتر از امام جماعت به رکوع، سجده ویا اینکه زود تر از امام نماز را تمام کنیم

 پاسخ:رکوع و سجده قبل از امام جایز نیست ولی سلام اشکال ندارد. هرچند بهتر آن است که بعد از امام باشد.

6- جدا شدن از جماعت هنگام قنوت

سؤال:با سلام آیا می شود در هنگام نماز جماعت از قنوت جدا شد و بصورت فرادا ادامه داد. با تشکر.

 پاسخ:جائز نیست.

7- اقتدا به دو نفر در یک نماز

 سؤال:آیا در یک نماز مى توان به دو نفر اقتدا کرد؟

 پاسخ:در یک نماز به دو نفر در غیر موارد ضرورت نمى توان اقتدا کرد.

8- اقتدای مأمومین که در طبقه سوم مسجد هستند

سؤال:نماز کسانى که در طبقه سوّم مسجد به جماعت اقتدا کرده اند چه حکمى دارد؟

 پاسخ:در صورتى که با جماعتى که در پایین منعقد است یک جماعت حساب شود اشکال ندارد.

9- اقتدا به امام جماعتی که مقلد مرجع دیگری است

سؤال:لطفاً براى این جانب که امام جماعت مسجدى هستم اجازه اى صادر فرمایید.

 پاسخ:اگر منظور اقامه جماعت در مسجد است اجازه لازم ندارد و اگر چیز دیگرى است مرقوم بدارید تا جواب داده شود.

10- امام جماعت راتب

سؤال:آیا امام راتب صاحب اختیار مسجد یا محراب است؟ به گونه اى که نماز خواندن غیر او در آن جا اشکال داشته باشد یا این که اولویت امام راتب به نحو افضلیّت است؟ لطفاً توضیح دهید.

 پاسخ:رعایت حقّ امام راتب، واجب نیست بلکه مستحب است; ولى براى این که مفاسدى به وجود نیاید سزاوار است این گونه مسائل رعایت گردد.

11- اقتدا به گمان این که تشهد آخر است

 سؤال:شخصى امام جماعت را در حال تشهّد دید، ظنّ یا علم پیدا کرد که تشهد آخر است. از جهت دریافت ثواب اقتدا کرد و نشست، بعد معلوم شد که تشهد اوّل بوده، تکلیف او چیست؟

پاسخ:احتیاط آن است که نمازش را همراه امام تمام کرده وبعداً اعاده نماید.

12- اقتدا به یک امام در دو محل

 سؤال:امام جماعتى در دو محل نماز مى خواند. آیا شخصى که همیشه ملازم اوست مى تواند به همین امام در هر دو محل اقتدا کند؟

پاسخ:نماز دوّم مأموم اشکال دارد مگر این که احتمال دهد در نماز اوّلش خللى بوده یا قصد نماز قضا براى خودش یا شخص میّتى نماید.

13- حق اولویت در صف نماز جماعت

 سؤال:شخصى در مسجد جهت نماز جماعت جانمازى گذاشته و بیرون رفتهوجماعت برپا شده وصاحب آن مراجعت نکرده است، در این صورت به محض منعقد شدن نماز جماعت حقّ او از آن مکان ساقط شده و دیگرى مى تواند جاى او را تصرف کند؟

پاسخ:احتیاط آن است که تا رکوع رکعت اوّل مهلت دهد اگر نیاید حق دارد.

14- خواندن نماز فرادا هنگام برپایی نماز جماعت

سؤال:نماز کسانى که به هنگام انعقاد نماز جماعت در محلّ اقامه جماعت به صورت فرادى مى خوانند چه حکمى دارد؟

 پاسخ:هرگاه هتک امام جماعت مسجد شود اشکال دارد.

15- امام جماعتی که نمازش باطل بوده

سؤال:اگر امام جماعت بعد از نماز بفهمد که به علّتى نمازش باطل بوده آیا لازم است که به مأمومین اطّلاع بدهد تا آنان نماز خود را اعاده کنند؟

پاسخ:لازم نیست.

16- شک در صحت قرائت امام

سؤال:اگر انسان شک کند که قرائت امام جماعت مطابق فتواى مرجع او مى باشد آیا مى تواند اقتدا کند؟ و در صورت جواز اقتدا; آیا اعاده نماز به عنوان احتیاط لازم است؟

پاسخ:تا زمانى که یقین به خلاف ندارید اقتدا جایز است و اعاده نماز احتیاطاً لازم نیست.

17- خواندن نماز فرادا بقصد تضعیف جماعت

سؤال:اگر در مسجد جامع شهرى نماز جماعت برگزار گردد و عدّه قلیلى در هنگام اقامه نماز جماعت به قصد تضعیف، تشکیل نماز فرادى بدهند نمازشان چه حکمى دارد؟

پاسخ:نمازشان اشکال دارد.

18- نجاست لباس مأمومین

سؤال:در صف اوّل نماز سه نفر که لباسشان نجس است، نماز مى خوانند آیا اتصال سمت راست خود را به هم مى زنند؟

 پاسخ:هرگاه شخصى نداند لباس یا بدن او نجس است و نماز بخواند نماز او صحیح است و اتّصال برقرار مى باشد.

19- فاصله در صف اول نماز جماعت

سؤال:بنده یکروز در مسجد در صف اول جماعت ایستادم در حالی که کنار من به اندازه ی ۲ نفر خالی بود.به دلیل اینکه کنارم ستون بود و عده ای ساک و کفش خود را آنجا گذاشته بودند.آیا نماز من درست بوده؟ چون نباید بین مامومین حایل باشد.

 پاسخ:نماز شما اشکالی نداشته مشروط بر اینکه امام را می دیده اید .

20- اقتدا به امام جماعت توسط شخصی که غیبت همان امام را کرده

سؤال:آیا کسى که پشت سر امام جماعتى غیبت کرده، مى تواند به آن امام اقتدا کند؟

 پاسخ:در صورتى که امام جماعت را عادل مى داند اقتدا به او اشکالى ندارد; ولى در هر حال باید از گناه خود توبه کند، و اگر مشکل خاصّى ایجاد نمى شود از او حلالیّت بطلبد.

21- وجود دیوار بین نمازگزاران زن و مرد

سؤال:در مسجد جامع شهر ما بین قسمت نماز خواهران (طبقه بالا) و قسمت برادران (طبقه پایین) دیوارى به ارتفاع حدود هفتاد و عرض چهل سانتى متر حائل است. آیا این مقدار مانع اتّصال صفوف خواهران و برادران مى شود؟

پاسخ:چنانچه خواهران هنگام ایستادن مقدارى از صفوف جماعت را مشاهده کنند، و هر دو محل یکى حساب شود، مانعى ندارد.

22- برگزاری نماز جماعت درظهر جمعه

سؤال:طبق معمول مراسم ترحیم در مساجد برگزار مى گردد، که بعضاً در روز جمعه واقع مى شود; مسجد تا مصلاّى شهر حدّاقل یک کیلومتر فاصله دارد. با توجّه به تحقیقاتى که از حاضرین شده، کسى قصد شرکت در نماز جمعه ندارد، همان گونه که قصد تحقیر نماز جمعه هم در کار نیست. آیا مى شود اوّل وقت نماز را به جماعت خواند؟

 پاسخ:خواندن نماز جماعت در شرایط مزبور اشکالى ندارد; ولى بهتر است براى احترام نماز جمعه، جماعت را در وقت نماز جمعه ترک کنند.

23- رضایت امام جماعت برای امامت دیگری

سؤال:لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1ـ اگر امام جماعتى به عنوان اعتراض نماز جماعت را ترک کند، و با مراجعه مکرّر هیأت أمنا و مؤمنین، حاضر نشود به مسجد بیاید، و مسجد، خصوصاً در ایّام تبلیغى محرّم و صفر، تعطیل گردد. آیا هیأت امنا مى توانند از امام جماعت دیگرى، که جامع الشرایط باشد، جهت اقامه نماز جماعت در مسجد دعوت کنند؟

2ـ اگر امام جماعت قبلى بگوید: «راضى نیستم کسى در این مسجد نماز جماعت بخواند.» آیا این سخن مسموع است؟

3ـ آیا امام جماعت مى تواند از هیأت امناى مسجد حقوق ماهانه مطالبه کند؟

 پاسخ:هرگاه امام جماعتى به هر دلیلى مسجد را ترک کند، و حاضر به اقامه جماعت در آن نگردد، رضایت او براى اقامه جماعت توسّط امام جماعت دیگر ـ که جامع الشرایط باشد ـ شرط نیست. و امام جماعت نمى تواند براى نماز جماعت مطالبه وجه کند، ولى سزاوار است مؤمنین او را تأمین کنند. و در هر حال، شایسته است اختلافات را به طور مسالمت آمیز حل کنید.

24- گفتن تکبیر نماز جماعت با بلندگو

 سؤال:چندى است که مکبّر نماز جماعت مسجد روستایمان، تکبیرات نماز را به وسیله بلندگو مى گوید. شخصى به عدّه قلیلى از مأمومین القا کرده که نماز جماعتى که تکبیر آن با بلندگو گفته شود باطل، و قضاى آن واجب است! بدین جهت، آن عدّه قلیل همزمان با نماز جماعت، نماز خود را به صورت فُرادى مى خوانند. در حالى که زمانى که نماز جماعت با بلند گو برگزار مى گردد، به تعداد مأمومین افزوده شده، و در استفاده از بلندگو انگیزه اى جز تبلیغ در امر نماز و تشویق سایرین نمى باشد. لطفاً نظر خود رادر رابطه با امور زیر مرقوم فرمایید:

1ـ جماعتى که تکبیراتش با بلندگو گفته شود چه حکمى دارد؟

2ـ نماز کسانى که نماز خود را همزمان با جماعت به صورت فرادى مى خوانند چگونه است؟

3ـ شخصى که با القاى نظریّه مذکور باعث تفرقه و جدایى در جماعت شده، چه حکمى دارد؟

پاسخ:1ـ در صورتى که تکبیر را بلند بگویند هیچ گونه ضررى به نماز جماعت نمى رساند، ولى باید صداى بلندگو طورى تنظیم شود که مزاحمتى براى مردم ایجاد نشود. مخصوصاً در نماز صبح اوّل وقت; و در هر حال اگر گوینده تکبیر از این دستور تخلّف کند، لطمه اى به جماعت نمى زند.

پاسخ:کسانى که به هنگام اقامه جماعت نماز فرادى مى خوانند اگر نماز آنها اهانت به جماعت، یا هتک امام جماعت باشد نمازشان اشکال دارد.

پاسخ:3ـ افراد نباید بدون اطّلاع از مسأله پیش خود اظهار نظرى کنند که باعث تفرقه بین مؤمنین گردد.

25- نظر واقف نسبت به تعیین امام جماعت

 سؤال: واقف خواهان اعلمیّت و اهل محل بودن پیش نماز مى باشد، ولى هم اکنون پیش نماز امام جمعه محترم شهر است، که اهل این شهر نمى باشد. اقامه نماز به امامت فرد مذکور چه حکمى دارد؟

پاسخ:نظر واقف نسبت به تعیین امام جماعت شرط نیست.

26- خواندن تسبیحات اربعه در رکعت دوم توسط امام

سؤال:اگر امام جماعت سهوا در رکعت دوم نماز تسبیحات اربعه بخواند، آیا نماز ماموم صحیح است ؟

 پاسخ:مامومین باید به وسیله ای به او آگاهی دهند تا برگردد و اصلاح کند.

27- ناقص خواندن سوره توسط امام جماعت

سؤال:اگر امام جماعت سوره نماز را ناقص بخواند‌، آیا نماز خودش و ماموم باطل است؟ فرق بین نماز ماموم که متوجه اشتباه شده با آن که متوجه نشده، چیست؟

 پاسخ:آنها که متوجه نشده اند و همچنین امام جماعت که اشتباه کرده نمازشان صحیح است ولی آنها که متوجه می شوند لازم است به نحوی امام را متوجه کنند و یا سوره را خودشان بخوانند.

28- زود تر انجام دادن افعال نماز توسط مامومین

سؤال:در مسجد محله ما مامومین در نماز افعال نماز را زودتر از امام جماعت انجام میدهند بطوریکه مثلا هنوز امام به رکوع نرفته مامومین به رکوع میروند یا در سجده و دیگر جاهای نماز .امام جماعت هم چندین با تذکر داده ولی آنها عمل نمیکنند و به گفته او اگر در رکعت اول و دوم این عمل انجام بشه نماز باطل هست واگر در رکعتهای بعدی بشه نماز خودبخود فرادا میشودو اگر صف اول نمازشان باطل بشود خود بخود در صفهای دیگر هم نماز باطل میشود چون اتصال بهم میخورد حالا میخواستم بپرسم تکلیف من چیست آیا میتوان در این مسجد نماز خواند در حالیکه میدانم و میبینم صف اول همه زودتر به رکوع و سجده میروند آیا نماز باطل هست یا نه؟

پاسخ:اگر متوجه هستند و این کار را انجام می دهند نمازهای آنها خواه در رکعات اول و دوم باشد یا غیره باطل است وباید به آنها به طور جدی تذکر دهید.

29- گفتن ذکر قبل از امام جماعت

 سؤال:لطفا بفرمایید آیا ماموم میتواند ذکر رکوع و سجود را قبل از امام بگوید؟

پاسخ:گفتن ذکر قبل از امام اشکالی ندارد.

30- اطلاع از وضو نداشتن امام بعد از جماعت

سؤال:اگر نماز جماعت ظهر به امامت فردی برگزار شد و نماز جماعت عصر به امامت فرد دیگری برگزار گردید و پس از نماز عصر، امام جماعت اول ( نماز ظهر) بیان کند که من برای نماز وضو نداشته ام، وظیفه مامومین در این باره چیست ؟

پاسخ:آیا دوباره باید نماز ظهر و عصر را به جا آورند؟ و یا اینکه فقط نماز ظهر کافی است؟ و یا نماز مامومین صحیح است؟

 نماز مامومین صحیح است.

31- بجا آوردن یک سجده در نماز به تبعیت از امام

سؤال:اگر در نماز جماعت امام در رکعت آخر 1 سجده بجا آورده و مامومین - با وجود اطلاع و برخی بدون اطلاع - به تبعیت از امام 1 سجده بجا آورند تکلیف چیست؟

پاسخ:آنهایی که توجه نداشته اند نمازشان صحیح است و باید قضای آن سجده را بلافاصله بعد از نماز بجا آورده باشند و دو سجده سهو نیز بجا آورند و الا نماز را باید اعاده کنند و آنها که آگاهانه یک سجده را ترک کرده اند باید نماز را اعاده کنند.

32- مصافحه بعد از نماز جماعت

 سؤال:اینکه رایج است بعد از نماز مومنین با یکدیگر دست می دهند و میگویند: قبول باشد،آیا در اسلام سفارش به این امر را داریم؟

 پاسخ:برای مصافحه بعد از نماز روایتی نداریم.

33- فاصله محل سجده با صف جلویی در نماز جماعت

سؤال:فاصله جای مهر ما با صف جلویی در نماز جماعت چقدر می تواند باشد؟

 پاسخ:به اندازه یک شخص که در سجده است.

34- گفتن تشهد و سلام قبل از امام جماعت

سؤال:آیا ماموم میتواند قبل ازامام تشهد و سلام را بگوید؟

پاسخ:اشکالی ندارد هر چند بهتر این است که مقدم نشود.

35- اتصال نماز در صورت اشتباه بودن نماز یک ماموم

سؤال:اگر شخصی در صف جماعت باشد ولی مشغول به نماز نباشد یا نمازش را اشتباه بخواند و خودش متوجه نباشد یا وسط نماز ، نمازش باطل شود ولی صف را ترک نکند (ادامه نماز دهد یا کار دیگری انجام دهد) یا نماز اشتباه بخواند و بعدا بفهمد ؛ به اتصال افرادی که از طریق او وصل هستند لطمه می زند؟

پاسخ:بطلان نماز یکی دو نفر ضرری به اتصال نماز نمی زند.

36- حکم اتصال نماز در صورت عدم تبعیت مامومین از امام در رکوع و سجود

سؤال:اگر در نماز جماعت بعضی از مامومین اعمال نماز جماعت مثل رکوع و سجود را با وجود تذکر امام جماعت قبل از او انجام دهند نماز کسی که در صف اول ایستاده چه حکمی دارد دارد و در صفهای دیگر چطور؟

پاسخ:فاصله شدن دو سه نفر ضرری به اتصال نمی زند و اگر یقین نداشته باشید که آنها عمدا این کار را کرده اند یا از روی اشتباه بوده حمل بر صحت کنید.

37- اشتباه گفتن ذکر رکوع توسط امام جماعت

 سؤال:اگر امام جماعت ذکر رکوع را اشتباه بگوید نماز مامومین چه حکمی دارد؟

پاسخ:در صورتیکه بتوانید او را متوجه سازید این کار را انجام دهید در غیر اینصورت نمازتان صحیح است.

38- کفش هایی که در ورودی مساجد زیر پا می ماند

سؤال:در بعضی از مساجد بعضی کفش های خود را در مسیر راه قرار می دهند و با تمام احتیاطی که می کنیم گاهی پایمان به کفش دیگران می خورد یا سهوا پا روی آن می گذاریم، آیا باید از صاحب کفش حلالیت بطلبیم؟

 پاسخ:حلیت طلبیدن لزومی ندارد ولی نباید کاری کرد که کفش های مردم خراب و کثیف شود.

39- انجام سهوی افعال نماز قبل از امام

سؤال:اگر سهوا فعل را زودتر از امام انجام دهد وعمدا باز نگردد آیا نماز فرادی می شود؟

پاسخ:در صورتیکه مثل رکوع و سجود باشد باید برگردد و اگر برنگردد نماز او اشکال دارد.

40- گفتن سهوی کلمات در نماز جماعت

سؤال:آیا با گفتن کلمات سهوی در نماز جماعت می بایست سجده سهو به جا آورده شود؟

پاسخ:فرقی بین نماز جماعت و فرادی در این زمینه نیست.

41- اقتدا در قتوت نماز جماعت

سؤال:آیا می توان در قنوت نماز جماعت اقتدا کرد؟

پاسخ:اشکالی ندارد.

42- نحوه خواندن اذکار در نماز جماعت

سؤال:اگر ماموم در رکعت دوم و امام در رکعت سوم نماز مغرب یا عشاء باشد، ماموم باید حمد و سوره ی خود را بلند بخواند یا آهسته؟

پاسخ:در جماعت همه اذکار را آهسته می خواند.

43- بلند بودن صدای مأموم از امام جماعت

سؤال:منظور از "بلند بودن صدای مأموم از امام جماعت اشکال دارد" چیست؟ آیا به این معنی است که انسان مرتکب گناه می شود ولی نمازش باطل نیست؟

پاسخ:نماز درست است ولی مرتکب مکروه شده است.

44- کسی که پیش از امام جماعت تکبیرة الاحرام بگوید

سؤال:وظیفه کسی که پیش از امام تکبیرة الاحرام می گوید چیست؟

پاسخ:نماز او فرادا است و به صورت فرادا ادامه می دهد.

45- تکرار سر برداشتن از سجده قبل از امام جماعت

سؤال:اگر فردی در نماز جماعت چند مرتبه سر از سجده بردارد، و چون امام جماعت در سجده است متابعت کند و به سجده رود چه حکمی دارد؟

پاسخ:قدر متیقن متابعت، در مرتبه اوّل است و اگر بیشتر از آن بوده، بعد از اتمام نماز آن را اعاده کند.

46- وظیفه کسی که در نماز جماعت به رکوع امام نرسیده

سؤال:اگر نمازگزار زمانی به نماز جماعت برسد که امام در رکوع است و تکبیرة الاحرام بگوید ولی به رکوع امام نرسد، وظیفه اش چیست؟

 پاسخ:اگر به رکوع نرود نیت فرادی می کند و نمازش صحیح است و اعاده ندارد.

47- دلیل گفتن «الحمدالله رب العالمین» بعد از حمد

سؤال:چرا در نماز جماعت مستحب است بعد از خواندن سوره حمد امام جماعت «الحمدالله رب العالمین» گفته شود؟

 پاسخ:زیرا این مطلب در روایت وارد شده؛ و این حمد و سپاس به خاطر توفیقی است که برای نمازگزاران در خواندن سوره ی حمد و سخن گفتن با خداوند حاصل شده است.

48- نیّت خودِ امام در نماز جماعت

سؤال:نیّت امام جماعت باید چگونه باشد ، منظور نیّت فرادی کند یا جماعت ؟

 پاسخ: بهتر است نیّت جماعت کند تا از ثواب نماز جماعت بهره مند شود .

49- محاذی بودن مردان و زنان برای نماز جماعت در اماکن پر ازدحام

سؤال:در جماعت مردان و زنان حضرت آقا فرموده اند احتیاط واجب اگر محاذی اند نصب پرده شود. آیا اماکن پر ازدحام مثل حرم حضرت امام رضا (علیه السلام) در حکم مسجد الحرام است و استثناء شده است؟

 پاسخ:در اماکن پر ازدحام، رعایت جلو بودن مردان نسبت به زنان ضرورتی ندارد.

50- طولانی شدن سجده آخر مأموم در نماز جماعت

سؤال:شنیده ام که: در نماز جماعت، سجده ماموم نباید طولانی تر از سجده امام جماعت باشد و حتی نباید سجده آخر را طولانی کرد تا جایی که امام جماعت در حال خواندن تشهد باشد ولی ماموم همچنان در سجده و مشغول ذکر باشد.حکم این مورد چیست؟

پاسخ:در صورتیکه فاصله زیادی بشود جماعت او اشکال دارد.

51- گفتن تکبیرة الاحرام به خیال اینکه امام تکبیر گفته است

سؤال:گاهی اوقات امام جماعت ، قبل از تکبیره الاحرام دعایی را می خواند . اگر ماموم به خیال اینکه امام تکبیر گفته است ، تکبیرالاحرام بگوید ( یعنی قبل از تکبیره الاحرام امام ، تکبیره الاحرام بگوید ) وظیفه اش چیست ؟ و نمازش چه حکمی دارد  

 پاسخ:وظیفه اش آن است که نماز را به طور فردای تمام کند.

52- کسی که به رکوع یا سجده ها نرسد

سؤال:کسی که در بین نماز جماعت مثلا رکعت سوم به رکوع نماز جماعت نرسد چه تکلیفی دارد؟ اگر به رکوع برسد ولی به یکی از سجده ها یا به هر دوسجده نرسدچه حکمی دارد؟

پاسخ:احتیاط آن است که نماز را بعد از اتمام اعاده کنید.

53- اگر ماموم به هیچ یک از رکوع و سجده نرسد

سؤال:اگر به علت تند خواندن امام جماعت , ماموم به سجده یا رکوع (و یا هر دو) امام جماعت نرسد , تکلیفش چیست؟

پاسخ:در صورتی که به رکوع امام نرسد نماز را با امام تمام می کند و احتیاطا آن را اعاده می کند.

54- اتصال در نماز جماعت از طریق افرادی که قرائت صحیح ندارند

 سؤال:اگر مامومین دیگر مخارج حروف را رعایت نکنند و فرد از طریق آنها وصل باشد آیا نماز فرد متصل و صحیح است؟

پاسخ:هرگاه توانایی بر ادای بیش از آن ندارند یا دو سه نفر بیشتر نیستند مانعی ندارد در غیر اینصورت اشکال دارد.

55- نرسیدن به رکوع امام در رکعت های دیگر

سؤال:در مساله 1252 رساله آیت الله مکارم شیرازی آمده است که در رکعت های دیگر نماز غیر از رکعت اول نیز باید ماموم خود را به رکوع امام برساند وگرنه جماعت او اشکال دارد. سوال من این است که اگر ماموم به اندازه یک رکوع عقب افتاد (مثلا او در رکعت دوم بود و مشغول خواندن حمد و امام در رکوع رکعت سوم و قبل از آنکه ماموم به رکوع رود امام سر از رکوع برداشت) آیا جماعت ماموم خود به خود به فرادا تبدیل می شود یا کلاً نماز او باطل است و باید آن را قضا نماید؟

 پاسخ:در فرض سوال، نماز را با جماعت تمام می کند و بنابراحتیاط واجب اعاده می نماید.

56- سر برداشتن زودتر از امام در سجده بعلت برگشت غذا از معده

سؤال:به علت اینکه در سجده محتویات معده وارد دهان می شود می توان از امام جماعت زودتر سر از سجده برداشت؟

پاسخ:احتیاط آن است که اینگونه افراد نماز فرادی بخوانند و یا این که بعد از جماعت نماز را اعاده کنند.

57- اتصال از طریق مامومی که نماز قضای احتیاطی می خواند

 سؤال:آیا مامومی که نماز قضای احتیاطی می خواند می تواند سبب اتصال در نماز جماعت باشد؟ (در صورتی که سبب های احتیاط مامومین با هم فرق می کند)

پاسخ:نمازهای احتیاطی کافی برای اتصال نیست.

58- کسی که زودتر از امام به رکوع برود

سؤال:در نماز جماعت اگر هنگامی که حمد و سوره امام تمام شده و ما سهواً جلوتر از امام به رکوع رفتیم آیا باید برگردیم و دوباره همراه امام به رکوع برویم و دوباره نماز را احتیاطاً اعاده کنیم؟ اگر هنگامی که امام مشغول گفتن الله اکبر قبل از رکوع است سهواً قبل از امام به رکوع برویم وظیفه ما چیست؟ در هنگامی که امام جماعت مشغول قنوت است اگر سهواً به رکوع برویم وظیفه ما چیست؟

پاسخ:در صورتی که فوراً امام به رکوع برود تکلیفی ندارید؛ ولی اگر فاصله می شود باید برگردید و همراه امام به رکوع بروید و برای نماز اشکالی ندارد


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -