انهار
انهار
مطالب خواندنی

نجاسات و پاک کننده ها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

نجاسات و پاک کننده ها(آیت الله العظمی وحید)

خوردن زرده تخم مرغ

سوال 92 : آیا خونی که در درون تخم مرغ است ، نجس بوده و نمی توانیم آن را بخوریم ؟

پاسخ:خونی که در زرده تخم مرغ پیدا می شود خوردن آن حرام و بنابر احتیاط، محکوم به نجاست است..

الکل موجود در ادکلن و عطر

سوال 93 : استفاده از عطر یا ادکلن هایی که الکل دارند چه حکمی دارد؟

پاسخ:اگر الکل مصرف شده در آنها صنعتی باشد پاک است ، و همچنین الکل طبّی در صورتی که از چوب یا چیز دیگری [ غیر از شراب و نبیذ و فقّاع] ساخته شده باشد پاک است ، لذا در این صورت عطر و أدکلن اگردارای الکل طبی هم باشد ، پاک است

استفاده از کشمش در غذاهای پختنی

سوال 94 : اگر در عدس پلو و یا در کیک و نان از کشمش استفاده کنیم آیا کشمش در این صورت پاک است یا نجس؟

پاسخ:خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر چه جوش بیایند پاک و خوردن آنها حلال است.

طهارت اهل کتاب

سوال 95 : آیا اهل کتاب پاک هستند؟

پاسخ:اهل کتاب یعنی یهود و نصاری پاک می باشند هرچند احتیاط مستحب اجتناب از آنهاست.

نشستن با لباس مرطوب روی فرش نجس

سوال 96 : آیا نشستن با لباس خیس روی فرش نجس، انسان را نجس می کند و یا راه رفتن با پای خیس روی فرش نجس انسان را نجس می کند؟

پاسخ:اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هردو یا یکی از آنها به رطوبتی تر باشد، که تری یکی به دیگری برسد، چیز پاک نیز نجس می شود، اما اگر به قدری تری کم باشد که به دیگری نرسد چیزی که پاک بوده نجس نمی شود.

ماشین های لباس شوئی

سوال 97 : خواهشمند است بفرمائید آیا شستن لباسی که نجس است ولی عین نجاست در آن نیست با ماشین های لباس شوئی جدید که آب کشی هم می کنند صحیح است یا خیر؟

پاسخ:در صورتی که با شرائط مقرر شرعی آب بکشد اشکال ندارد و کار ماشینهای مختلف، متفاوت است.

باقی ماندن رنگ و بوی نجاست در لباس

سوال 98 : لباس نجسی پس از چندین بار شستن و آب کشیدن همچنان بو و یا رنگ نجاست دارد، آیا نجس است و برای تطهیر آن چه باید کرد؟

پاسخ:با زوال عین نجاست محکوم به طهارت است، هرچند رنگ و یا بو باقی باشد

نماز خواندن در لباسی که خون آن شسته شده ولی رنگش باقی است

سوال 99 : خواندن نماز با لباسی که به قطره خون آلوده شده و پس از شستن نیز رنگ خون باقی بماند چه حکمی دارد؟

پاسخ:اگر خون را از لباس بر طرف کرده اید و آن را آب کشیده اید اگرچه رنگ خون در آن مانده پاک می باشد، اما چنانچه به واسطه رنگ احتمال دهید که ذره های نجاست در آن چیز مانده نجس است.

پاک شدن ته کفش و کف پا با راه رفتن روی آسفالت

سوال 100 : آیا با راه رفتن روی آسفالت کف پا و یا ته کفش پاک می شود؟

پاسخ:پاک شدن کف پا و ته کفش نجس به واسطه راه رفتن روی آسفالت محل اشکال است.

طهارت پوستهای مختصر بدن

سوال 101 : اگر کسی پوستهای مختصر لب خود را بکند، آیا نجس است؟

پاسخ:اگر پوستهای مختصر لب وجاهای دیگر بدن را ( که وقت کندن آن رسیده ) بکنند ، پاک است

خرید و فروش اعیان نجسه

سوال 102 : آیا خرید و فروش آنچه عین نجاست باشد جایز است؟

پاسخ:خرید و فروش بعضی از اعیان نجسه، مانند مشروبات مسکر و خوک، باطل و حرام است، و همچنین خرید و فروش مردار نجس و سگ غیر شکاری، باطل و بنابر احتیاط حرام است. ودر غیر اینها در صورتی که منفعت عقلائی حلالی که قابل اعتناء است داشته باشد (مثل اینکه غائط را کود کنند یا خون را به مریض تزریق نمایند) خرید و فروش آن صحیح و حلال است، ولی احتیاط مستحب ترک آن است.

چرمهایی که از کشورهای غیر مسلمان می آید

سوال 103 : کفش و لباسهای چرمی که از کشورهای غیر مسلمان و از کفّار گرفته شده آیا پاک می باشند یا نجس؟

پاسخ:چرمی که از غیر مسلمان گرفته شود هرچند احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، نجس است و خرید و فروش آن باطل می باشد، مگر اینکه بدانیم از بازار مسلمین یا از دست مسلمان گرفته است و مسلمان در آن تصرفی می کرده که دلالت بر تذکیه دارد.

نجاست چیزی که با واسطه تماس با عین نجس داشته باشد

سوال 104 : آیا چیزی که با نجاست برخورد کند چه با واسطه ، چه بی واسطه نجس شده و اشیاء دیگر راهم نجس می کنند؟

پاسخ:متنجس اول در برخورد با اشیاء دیگر موجب نجاست آنها می شود به شرط اینکه رطوبت سرایت کننده داشته باشد، اما متنجس دوم وسوم در صورتی که با آب قلیل و مایعات دیگر برخورد کند آنها را نجس می کند و در بر خورد با چیزهای دیگر بنابر احتیاط واجب آنها را نجس می نماید و ملاقی نجس در واسطه چهارم به بعد پاک است.

پاک نمودن شئ نجس با آب کر یا جاری

سوال 105 : اگر بخواهیم چیزی را که نجس شده با آب کرّ یا آب جاری (مثل آب لوله کشی شهری) آب بکشیم، آیا یکبار شستن کافی است؟

پاسخ:اگر یکبار آن چیز نجس را در آب کرّ یا جاری فرو برده یا زیر آب لوله کشی شهری بگیرید به گونه ای که آب به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود، و در فرش و لباس ومانند اینها فشار دادن یا مالیدن یا با پا لگد کردن، لازم است و فرقی ندارد که آن چیز متنجس به بول باشد یا به غیر آن.

پاک نمودن چیزی که به بول نجس شده با آب قلیل

سوال 106 : اگر بخواهیم چیزهایی را که در اثر برخورد با بول نجس شده است با آب قلیل آب بکشیم، آیا یک بار آب ریختن کفایت می کند یا نه؟

پاسخ:چیزهایی که به بول نجس شده اگر یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد، باید یک مرتبه دیگر آب روی آن بریزند تا پاک شود ودر لباس و فرش و مانند اینها باید بعد از هر دفعه به فشار و مانند آن، غساله آن بیرون آید.(غساله آبی است که معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می شود خود به خود یا به وسیله فشار و مانند آن می ریزد)و اگر آن چیز به بول پسر شیر خواری که غذاخور نشده نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.

پاک نمودن چیزی که به غیر بول نجس شده، با آب قلیل

سوال 107 : راه پاک نمودن چیزهایی که در برخورد با غیر بول نجس شده اند چیست؟

پاسخ:راه تطهیر آنها با آب قلیل این است که با ازاله عین نجاست یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود و احتیاط واجب آن است که آب ریختن بعد از ازاله عین نجاست باشد و در مثل لباس غساله آن را با فشار دادن و مانند آن باید بیرون آورد.

آبجوی بدون الکل در کشورهای خارجی

سوال 441 : آیا آبجوی بدون الکلی که درکشورهای خارجی می‌فروشند حلال و پاک می‌باشد؟ با توجه به اینکه روی شیشه این آبجوها عبارت «بدون الکل» نوشته شده است و درصد الکل بیش از نیم درصد نمی‌باشد؟

پاسخ:اگر آب شعیر از نوعى باشد که به دستور طبیب از جو مى‌گیرند و خالى از الکل باشد اشکال ندارد و اگر در آن الکل مست کننده باشد ولو درصد کمى خوردن آن حرام است ولى پاک است، مگر الکل از خرما یا انگور یا جو گرفته شده باشد که در این صورت علاوه بر حرمت شرب، نجاست هم دارد. (استفتاء/3480) (منهاج 2/بعد م 407 و قبل آن)

کفش چرمی در بازار کشورهای غیر اسلامی

سوال 458 : در لندن کفش فروشی وجود دارد که داخل و بیرون کفش هایش از چرم ساخته شده است .می خواستم بدانم موقع بارندگی یا در مواقعی که پایمان عرق می کند آیا پای ما نجس است یا نه ؟ و آیا می شود از این کفش ها در ایران هم استفاده کرد یا نه ؟

پاسخ:در لندن کفش فروشی وجود دارد که داخل و بیرون کفش هایش از چرم ساخته شده است .می خواستم بدانم موقع بارندگی یا در مواقعی که پایمان عرق می کند آیا پای ما نجس است یا نه ؟ و آیا می شود از این کفش ها در ایران هم استفاده کرد یا نه ؟ جواب) اگر صاحب کفش فروشى مسلمان باشد و تصرفى در آن مى نماید که با تذکیه مناسب است مثل اینکه آنرا مى فروشد یا مى پوشد و ندانید که بدون تحقیق از کافر خریده است (یعنی احتمال بدهید که فروشنده‌ی مسلمان احراز تزکیه‌ی شرعی آن‌را نموده است) در این صورت پاک بوده و محکوم به طهارت است. و همچنین اگر صاحب کفش فروشى کافر است ولى مى دانید کفشها را از مسلمان خریده یا سازنده آن مسلمان است که آن مسلمان تصرفى در آن مى کرده که دلالت بر تذکیه دارد که در این صورت اگر با رطوبت به پا ملاقات کند یا به دست محکوم به پاکى است. و در غیر این دو صورت نجس است و هرچه با رطوبت به آن ملاقات کند محکوم به نجاست است. (استفتاء/2697) (منهاج 2/م 397 و 3/م 1672 و 1673) (رساله/م 96)

چرم ساعت خارجی و نماز خواندن

سوال 459 : ساعتى با بند چرم از بلاد اسلامی(کیش)برایم هدیه آورده اند،از آنجا که نمى دانم که این چرم حیوانى است که ذبح شرعى شده است یا خیر و از طرفى ساعت ساخت فرانسه است و امکان تحقیق نیز موجود نیست و بعید به نظر مى رسد که ذبح شرعى شده باشد آیا نماز خواندن با آن و استعمال آن جایز می باشد؟

پاسخ:چرمی که از بازار مسلمین گرفته شود پاک است، مگر اینکه آن مسلمان از کافر گرفته و تحقیق نکرده باشد که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه و نمازی که با آن لباس خوانده باطل است وبنابر احتیاط واجب در صورتی که همراه با او باشد نماز او باطل است و همچنین بنابر احتیاط واجب در صورتی که حیوانی که چرم از آن گرفته شده خون جهنده نداشته باشد و آن را در نماز بپوشد، نمازش باطل است، ولی اگر احتمال بدهیم مسلمانی‌که آن‌را از کافر گرفته احراز تذکیه‌ی آن‌را به نحو شرعی نموده باشید پاک است (استفتاء/10627) (منهاج 2/م 398 و 3/م 1673)

خون مردگی، زیر پوست

سوال 475 : اگر نداند خون زیر پوست مرده است یا گوشت آن کوبیده شده است، چنانچه سوراخ شود پاک است یا نجس؟ و خونی که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخن می میرد و بیرون آمدن آن ممکن نیست هنگام وضو چه حکمی دارد؟

پاسخ:1- اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده یا گوشت به واسطه کوبیده شدن به آن حالت درآمده ، پاک است . 2- اگر طوری باشد که دیگر به آن خون نگویند پاک است و برای وضوء اشکالی درست نمی کند .واگر به آن خون بگویند نجس است و چنانچه پوست پاره شود و چیزی با آن ملاقات کند آن چیز نجس می شود و در این صورت اگر بیرون آوردن خون و تطهیر محلّ ، جهت وضوء یا غسل حرجی باشد باید تیمّم نماید. (استفتاء/14312) (منهاج 2/ملحق به قبل م 401) (رساله/م 103 و 102)

نماز کسی که جاهل به نجاست لباس یا بدنش بوده

سوال 476 : کسی نمی دانسته که قسمتی از لباس یا بدنش نجس بوده و بعد از چند روز فهمیده آیا باید نمازهای گذشته را دوباره بخواند؟

پاسخ:خیر لازم نیست. (استفتاء/3860) (منهاج 2/م 423)

نجاست پیروان مذهب هندو

سوال 492 : آیا پیروان مذهب هندو کافر و نجس محسوب میشوند یا خیر؟ آیا می‌توان از غذا یا وسایل ایشان استفاده نمود یا خیر ؟

پاسخ:پیرو مذهب هندو نجس و کافر است، آنچه از دست کافر از نان و روغن و عسل و مانند اینها از مائعات و جامدات گرفتید پاک است مگر بدانید که با آن غذا یا وسیله بواسطه رطوبت مُسریه ملاقات داشته است و گمان به نجاست معتبر نیست. (منهاج 2/م 417) (استفتاء/2942)

خونی که به آب دهن برسد در صورت مخلوط شدن و عدم اختلاط

سوال 493 : در اغلب اوقات هنگامی که قسمتی از دست یا انگشت شخص در حین کاری بریده شده یا خراش بر میدارد ناخوداگاه انگشت به دهان برده می‌شود، حکم خونی که از این طریق به دهان می‌رسد و یا بلعیده می‌شود چیست ؟

پاسخ:اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود اجتناب از آب دهان لازم نیست و اگر با مخلوط شدن از بین نرود اگر آب از دهان بیرون بیاید اجتناب از آن لازم است و همانطور بلعیدن در صورت دوم حرام است و در صورتی که چیز خارجی به آن خون برسد بنابر احتیاط واجب نجس می شود هر چند دندان مصنوعی باشد. (استفتاء/10837) (منهاج 2/م 492)

تطهیر موضع متنجّس به فضله‌ی موش با آب

سوال 509 : فضله خشک موش که بطور گسترده در سطح خانه بعد یک مسافرت طولانی ریخته شده است، آیا موضع بعد از ازاله پاک است؟و در غیر اینصورت به چه نحوی تطهیر باید کرد؟

پاسخ:در مفروض سؤال که نمی دانید فضله یا زمین رطوبت مسریه به دیگری را داشته یا نه سطح خانه پاک خواهد بود. (استفتاء/13292) (منهاج 2/ قبل م 452)


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -