انهار
انهار
مطالب خواندنی

تخلّی

بزرگ نمایی کوچک نمایی

احکام تخلّی- آیت الله العظمی مکارم مدظله

رو به قبله  و پشت به قبله بودن

عدم رعایت احکام قبله در کشورهای غیر مسلمان

سؤال: در کشورهاى غیر مسلمان که احکام اسلام را در ساخت دستشویى ها رعایت نمى کنند و توالت رو به قبله است، وظیفه مسلمانان چیست؟

پاسخ: باید طورى بنشینند که رو به قبله و پشت به قبله نباشند، و وظیفه شرعى آنها ساقط نمى شود.

حداقل زاویه قرار گرفتن دستشویی با قبله

سؤال: حداقل زاویه دستشویی با قبله چقدر باشد تا گفته شود رو به قبله نیست؟

پاسخ: سزاوار است حداقل 45درجه از قبله انحراف داشته باشد.

انحراف بیست تا سی درجه ای کاسه توالت با قبله

سؤال: در خانه ای که امسال آمده ایم متوجه شده ایم کاسه توالت با کمی زاویه حدود بیست تا سی درجه انحراف نسبت به قبله است (یعنی قبله کمی متمایل به راست است ولی جهت کاسه توالت کمی متمایل به چپ است) با توجه به اینکه قرارداد بسته شده و ما ساکن شده ایم تکلیف چیست؟

پاسخ: سزاوار است حداقل چهل و پنج درجه از قبله انحراف داشته باشد در غیر اینصورت باید طوری بنشیند که رو به قبله یا پشت به قبله نباشید.

روش های تطهیر مخرج بول و ادرار

تطهیر مخرج بول

سؤال: آبى که بعد از بول بیرون مى آید گاه چسبندگى دارد، آیا در وقت تطهیر باید دست کشید؟ یا ریختن آب روى آلت کفایت مى کند و دست کشیدن لازم نیست؟

پاسخ: هرگاه بدون دست کشیدن برطرف نمى شود، دست بکشید.

طهارت به وسیله دستمال توالت

سؤال: آیا استفاده از دستمال توالت در کشورهای غربی باعث طهارت می شود و می توان بعد از آن وضو گرفت و نماز خواند؟

پاسخ: نسبت به مدفوع هر گاه با سه قطعه دستمال جداگانه محل مدفوع را پاک کند پاک می شود ولی نسبت به محل خروج بول فقط با آب پاک می شود.

تطهیر مخرج بول با پارچه

سؤال: فرد مریضى که بنا به عللى نتواند بعد از بول خود را با آب بشوید اگر با پارچه اى خود را تمیز نماید مى تواند نماز بخواند؟

پاسخ: در فرض مسأله که محلّ ضرورت است اشکالى ندارد.

تطهیر مخرج بول با محلول آب و سرکه

سؤال: باسلام چنانچه خانمی به توصیه پزشک جهت طهارت خود در دستشویی از محلول آب و کمی سرکه استفاده کند آیا محل شسته شده پاک است یا آن آب مضاف محسوب شده و پاک کننده نیست؟

پاسخ: در صورتی که آب بوی سرکه دهد مضاف شده و باعث تطهیر نیست می تواند قبلا خود را با آب معمولی تطهیر کند و بعد با آن محلول بشوید.

طهارت با آب قلیل

سؤال: اینجانب مدتها با آب قلیل یک بار طهارت میگرفتم و کسی به من این نکته را نیاموخته بود . آیا نماز هاو اعمال من در آن مدت درست بوده؟

پاسخ: اشکالی ندارد.

کافی بودن یک بار شستن با آب قلیل

سؤال: آیا مخرج بول و غائط با یک بار آب قلیل پاک می شود؟

پاسخ: پس از برطرف کردن عین نجاست یک مرتبه بشوئید پاک می شود.

یکبار شستن مخرج بول با آب قلیل

سؤال: اگر مخرج بول را بعد از تخلی یکبار بشوئیم کافی است؟

پاسخ: در تطهیر بول با آب قلیل، یک مرتبه کافی است ولی دو مرتبه شستن مستحب است.

ترشحات آب هنگام تطهیر مخرج

سؤال: من در مورد تطهیر با آفتابه مشکل دارم و می خواستم بدانم اگر در مرتبه ی اول با آفتابه یا آب قلیل دیگر، آب را روی مخرج بول و غائط بریزم، آیا غساله ی این آب که پس از برخورد با زمین به طرف لباس یا بدن پاشیده می شود نجس است؟ اگر نجس است کار خیلی مشکل می شود چون معمولاً به ناچار مقداری قطرات آب به لباس آدم پاشیده می شود.

پاسخ: لباس نجس نمی شود مگر اینکه یقین داشته باشید ذرات نجاست همراه آب برگشته است.

مستحبات و مکروهات تخلی

سخن گفتن در حال تخلی

سؤال: یکی از دوستان من می گفت که هنگامی که درون توالت هستیم نمی توانیم با دیگران حرف بزنیم آیا این مطلب صحیح است؟ گاهی از اوقات بعضی از اعضای خانواده ما را صدا می زنند آیا می توانیم در حین قضای حاجت جواب آنها را بدهیم؟ یا باید ساکت باشیم و بعد از اتمام کار به آنها پاسخ بگوئیم؟

پاسخ: سخن گفتن در آن هنگام کراهت دارد ولی در مواقع ضروری اشکال ندارد.

مکان هایی که تخلّی حرام است

افتادن اسماء متبرکه در توالتی که با توالتهای دیگر چاه مشترک دارد

سؤال: در خانه ای سه مستراح وجود دارد که هر سه به یک چاه می ریزد، اگر انگشتر پنج تن درون یک مستراح بیفتد، آیا استفاده از هر سه مستراح ممنوع است؟

پاسخ: استفاده از هر سه ممنوع است مگر این که احتمال مید هد در گونه ای از چاه اول که انگشتر افتاده گیر کرده باشد در این صورت استفاده از دو توالت دیگر اشکالی ندارد.

افتادن نوشته با عبارت عبداله در چاه توالت

سؤال: اگر مهرى با نام «عبداله ...» داخل چاه توالت (که در حال حاضر مورد استفاده قرار مى گیرد) افتاده باشد، حکم آن چه مى باشد؟

پاسخ: اگر مهر به همان صورت که در بالا نوشته اید «عبداله» بوده، مشکلى ندارید. ولى اگر به صورت «عبدالله» بوده، مادام که نقش مُهر باقى است، باید آن محلّ را تخلیه یا تعطیل کنید، و اگر دیگران خبر ندارند، لازم نیست اعلام کنید. امّا آنان که مى دانند، باید رعایت کنند. و اگر چاه متّصل به لوله کشى فاضلاب است، هنگامى که اطمینان حاصل شود آن مهر همراه فاضلاب به نقطه دورى منتقل شده، مشکلى ندارد.

اضمحلال تربت در چاه با حل شدن درآب

سؤال: فرموده اند در مستراحی که تربت افتاده نروند تا مضمحل شود.

1 ـ آیا این اضمحلال عرفی با حل شدن در آب محقق می شود

2 ـ آیا چاه آشپزخانه هم حکم مستراح را دارد؟

پاسخ: 1- آری، محقق می شود.

2- حکم مستراح را ندارد.

وجوب پوشانیدن عورت

حدود پوشاندن عورت هنگام تخلی

سؤال: 1ـ در بحث تخلى که پوشاندن عورت لازم است، مراد از عورت چه قسمتى از بدن مى باشد؟ و آیا ران و باسن، زیر شکم و بالاى آلت و ... نیز جزو آلت به حساب می آید؟

2ـ آیا نگاه کردن به عورت کودکانی که خود قادر نیستند به تنهایی قضای حاجت کنند و همیشه با بزرگترها به توالت می روند جایز است یا اشکال دارد؟ البته نگاه نکردن به عورت کودک تقریبا امری است اجتناب ناپذیر نهایتا هر قدر هم که مراقبت کنیم باز هم هنگام تطهیر او ناگزیر از نگاه هستیم؟ لطفا در این باره نظر خود را بیان نمائید؟

پاسخ: 1ـ منظور این است که انسان هنگامی که به دستشویی می رود درب آنجا را ببندد و یا پرده ای که از دید محفوظ باشد برافرازد.

2ـ در فرض سوال، مانعی ندارد.

متفرقه تخلی

قضاء حاجت با لباس کار

سؤال: بنده در یکی از دکل های شرکت ملی حفاری ایران مسئول یکی از بخشهای حساس با فشار کار بسیار زیاد میباشم. لباس کار ما طوری طراحی شده که برای قضاء حاجت بسیار مشکل داریم و نمیتوان طبق دستورات اسلام این کار را انجام داد و یا سخت انجام میشود همین امر باعث شده که خیلی از افراد خواسته یا به اجبار به شیوه غربی ها دفع بول کنند . با توجه به فشار زیاد کار وقت آن نیست که بتوان لباس را کامل درآورد و بعد پوشید. به نظر شما چه باید کرد.

پاسخ: در صورتیکه واقعاً راهی جز آن نداشته باشید به همان صورت عمل کنید بعداً خود را آب بکشید.

تخلی در حمام

سؤال: احتراماً حکم تخلی در حمام را بفرمایید. آیا فرقی در حمام ها امروزی که بعضاً حمام و توالت مشترک هستند وجود دارد؟

پاسخ: با توجه به ضرورت هایی که در زمان ما به وجود آمده اشکالی ندارد


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -