انهار
انهار
مطالب خواندنی

چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است

بزرگ نمایی کوچک نمایی
(مسأله 2051) يادگرفتن احكام معاملات به قدري كه مورد احتياج است1 لازم است، و مستحبّ است2 فروشنده بين مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد3 و در قيمت جنس سخت گيري نكند، و كسي كه با او معامله كرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند بپذيرد.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.
1- نوري: كه اگر ياد نگيرد ممكن است به حرام بيفتد و معامله باطلي انجام بدهد...
2- اراكي: بهتر است...
3- اراكي: و مستحبّ است فروشنده و مشتري در قيمت جنس سختگيري نكنند و اگر يكي از آنان پشيمان شود و از ديگري تقاضا كند كه معامله را به هم بزند بپذيرد.
نوري: مگر به لحاظ علم و تقوي...
*****
گلپايگاني، صافي: مسأله 2059- پنج چيز در خريد و فروش مستحبّ است:
اوّل: يادگرفتن احكام آن، بلكه اگر بداند در ميان معاملاتي كه مي كند هم معامله حرام و باطل و هم حلال و صحيح است و نتواند تشخيص دهد، واجب است يادگرفتن احكام آنها يا ترك آن معاملات. حضرت صادق عليه السلام فرمودند: «كسي كه مي خواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از يادگرفتن احكام آن، خريد و فروش كند، بواسطه معامله هاي باطل و شبهه ناك به هلاكت مي افتد».
دوم: آنكه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوي.
سوم: آنكه در قيمت جنس سختگيري نكند.
چهارم: آنكه چيزي را كه مي فروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مي خرد كمتر بگيرد.
پنجم: آنكه كسي كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، براي به هم زدن معامله حاضر شود.
خوئي، تبریزی: 2059، سیستانی: مسأله 2059- شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محلّ ابتلا را ياد بگيرد. چنانچه از حضرت صادق عليه السلام روايت شده: * كسي كه مي خواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از يادگرفتن احكام آن خريد و فروش كند، بواسطه معامله هاي باطل و شبهه ناك به هلاكت مي افتد. چهار چيز  در خريد و فروش مستحبّ است:
اوّل آن كه در قيمت جنس بين مشتريهاي مسلمان فرق نگذارد.
دوم: آن كه در قيمت جنس سختگيري نكند..
 سوم: آن كه چيزي را كه مي فروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مي خرد كمتر بگيرد.
چهارم: آن كه كسي كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، براي به هم زدن معامله حاضر شود.
. سيستاني: بلكه چنانچه به واسطه يادنگرفتن در معرض ارتكاب حرام يا ترك واجبي باشد، يادگرفتن لازم است...
* تبريزي: حضرت صادق عليه السلام فرمودند:...
. سيستاني: چند چيز در خريد و فروش مستحبّ شمرده شده است: اوّل: آن كه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد مگر به لحاظ فقر و مانند آن دوم: آن كه در ابتداي نشستن براي تجارت، شهادتين را بگويد و هنگام معامله تكبير بگويد...
زنجاني: مسأله 2059- بر كاسب لازم است احكام خريد و فروش را در موارد محلّ ابتلاء ياد بگيرد، تا در اثر ندانستن احكام، به حرام گرفتار نشود. از حضرت صادق علیه السلام روایت شده : کسی که می خواهد خرید و فروش کند باید احکام آن را یاد بگیرد  و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند بواسطه گرفتار شدن معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد.
کارهایی در خرید و فروش مستحب است از جمله آنکه:
1- چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد  و آنچه را که می خرد کمتر بدهد.
2- کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند برای بهم زدن معامله حاضر شود. در روایت شریف آمده است: «کسی که  تقاضای بهم زدن خرید و فروش را از برادر مسلمانش بپذیرد خداوند متعال روز قیامت از لغزش او می گذرد».
وحید: مسأله 2079- شخص كاسب سزاوار است احكام خرید و فروش را یاد بگیرد ، بلكه در مواردى كه یقین یا اطمینان دارد ـ تفصیلا یا اجمالا ـ كه در اثر ندانستن مسأله به ترك واجب یا ارتكاب حرامى مبتلا مى شود ، یاد گرفتن مسائلى كه مورد ابتلاى او است لازم است ، و از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده (كسى كه مى خواهد تجارت كند باید در دین خود دانا باشد ، تا بداند چه براى او حلال و چه بر او حرام است ، و كسى كه در دین خود دانا نباشد بعد تجارت كند ، به معاملات شبهه ناك گرفتار مى شود).
در خرید و فروش امورى مستحبّ است كه از آن جمله است:
(اوّل) آن كه در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد ، مگر به لحاظ ایمان و فقر و مانند آن از امورى كه موجب ترجیح است.
(دوم) آن كه در قیمت جنس سختگیرى نكند ، مگر در موردى كه اگر سختگیرى نكند مغبون مى شود.
(سوم) آن كه چیزى را كه مى فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را كه مى خرد كمتر بگیرد.
(چهارم) آن كه كسى كه با او معامله كرده ، اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند ، تقاضاى او را بپذیرد.
مكارم: مسأله 1747- بر هر مسلماني واجب است احكام معاملات را به مقداري كه معمولاً مورد احتياج اوست ياد بگيرد و بر علما واجب است اين احكام را به مردم بياموزند.
مستحبّ است فروشنده ميان مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سختگيري نكند، قسم نخورد و اگر مشتري پشيمان شده و از او تقاضا فسخ معامله را كند، بپذيرد.
مظاهری: مسأله 1618- كار (زراعت، صنعت، تجارت و مانند آن) براى تأمين احتياجات جامعه اسلامى واجب كفايى است، و هر كسى در فراخور حالش بايد احتياجات جامعه اسلامى را تأمين كند.
بر هر كسى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه مورد احتياج اوست ياد بگيرد، و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن، كسب و كار كند به هلاكت مى‏افتد چنانكه از امام صادق‏عليه السلام به اين مضمون روايت شده است.
در كسب و كار ده مورد مستحب است:
 1 - براى تقرب به خدا باشد، زيرا كار و كوشش در اسلام از بهترين عبادات است.
 2 - داعى و محرّك او در كار رفاه جامعه خصوصاً عيالات خود و فقرا باشد.
 3 - به اندازه متعارف سود كند و گرانفروشى نكند.
 4 - وقتى به اندازه مخارج روزانه‏اش منفعت برد، جنس را به همان قيمتى كه خريده است بفروشد.
 5 - با اخلاق اسلامى و خوشرويى با مشترى برخورد كند و در قيمت جنس سختگيرى نكند.
 6 - بيش از متعارف بازار، در بازار نماند.
 7 - در وقت نماز كسب و كار را تعطيل كند.
 8 - در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد، مگر اينكه مشترى اهل صلاح يا اهل علم يا مستضعف و مانند اينها باشد كه مراعات آنها افضل اعمال است.
 9 - چيزى را كه مى‏فروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مى‏خرد كمتر بگيرد.
 10 - كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، براى به هم زدن معامله حاضر شود.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۴۹. بر هر بالغ و عاقل، لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقیهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معاملۀ باطلی انجام ندهد.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۵۰. مستحب است فروشنده چند چیز را رعایت کند: ۱. بین خریداران در نرخ‌گذاری فرق نگذارد؛ ۲. در قیمت کالا سختگیری نکند؛ ۳. پشیمانی خریدار و پس‌دادن کالا را بپذیرد؛ ۴. سوگند یاد نکند.
(مسأله 2052) اگر انسان نداند معامله اي كه كرده صحيح است يا باطل، نمي تواند در مالي كه گرفته تصرّف نمايد1 ولي چنانچه در موقع معامله، احكام آن را مي دانسته و بعد از معامله شك كند، تصرّف او اشكال ندارد و معامله صحيح است.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.
1- اراكي: مگر آن كه طرفين معامله، قطع نظر از معامله، راضي به تصرّف يكديگر در مال هم باشند...
مكارم: ولي مي تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولي اگر در موقع معامله احكام آن را مي دانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه؟ معامله او صحيح است.
*****
خوئي، گلپايگاني، تبريزي، صافي، سیستانی: مسأله 2060- اگر انسان براي ندانستن مسأله نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل  نمی تواند  در مالی که گرفته تصرف نماید..
.سيستاني: نه در مالي كه گرفته است مي تواند تصرف نمايد و نه در مالي كه تحويل داده است، بلكه بايد مسأله را ياد بگيرد يا احتياط كند هرچند با مصالحه باشد، ولي اگر بداند طرف راضي به تصرّف در آن است، هرچند معامله باطل باشد، تصرّف جايز است.
وحید: مسأله 2080- اگر انسان به واسطه ندانستن مسأله نداند معامله اى كه كرده صحیح است یا باطل ، نمى تواند بر آن معامله ترتیب اثر دهد ، و در مالى كه به جهت آن معامله گرفته تصرّف نماید.
زنجاني: مسأله 2060- اگر انسان نداند معامله اي كه پيشتر انجام داده،صحيح است يا باطل، حكم به صحّت معامله مي شود و مي تواند در مالي كه گرفته تصرّف نمايد.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۵۱. هرگاه شخصی در صحیح یا باطل بودن معامله‌ای شک کند نمی‌تواند آن را انجام دهد و در آن تصرف نماید، اگر حکم شرعی معامله‌ای را می‌دانست و بعد از انجام دادنش در صحیح بودن آن شک کرد، معامله صحیح است و تصرّف در کالا یا بهای آن جایز است. اگر حکم شرعی معامله‌ای را نمی‌دانست و پس از انجام دادن آن، در صحیح بودنش شک کرد، نمی‌تواند بدون رضایت طرف داد و ستد، در کالا یا بهای آن تصرف کند.
 (مسأله 2053) كسي كه مال ندارد و مخارجي بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند 1و براي كارهاي مستحبّ مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيري از فقرا، كسب كردن مستحبّ است2.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.
1- سبحانی: باید کار و یا کسب کند...
2- گلپایگانی: صافی: [و] کسب کردن به قدر مایحتاج خود  و عیال واجب النفقه در صورت تمکن واجب است بلکه به جهت ادای دین  هم بنابراحتیاط واجب می باشد.(*)
(*) این توضیح در پایان رساله بخش «مسائل متفرقه  » به شماره 2857 آمده است.
*****
مكارم: مسأله 1748- كسب و كار و تلاش براي زندگي از طريق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن براي كساني كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارد واجب است، همچنين براي حفظ نظام و تأمين احتياجات جامعه اسلامي؛ و در غير اين صورت، مستحبّ مؤكّد است، مخصوصاً براي كمك به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگي خانواده.
مظاهری: مسأله 1619- كسب و كار براى تأمين مخارج خود و همسر و فرزند و پدر و مادر واجب عينى است و هر كسى بايد به واسطه كار در فراخور حالش، اينگونه احتياجات را تأمين نمايد.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۵۲. کسب حلال جهت هزینه خود و عیال در صورت نداشتن مال دیگر، واجب است و در صورت داشتن مال دیگر، جهت انجام دادن کارهای خیر؛ نیز تأمین رفاه بیشتر افراد خانواده و جامعه، مستحب است.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -