انهار
انهار
مطالب خواندنی

آیت الله العظمــی سیستانی(مدظله)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سؤال1: اقتداء کردن به کسى که موى صورتش را با ماشین شماره صفر مى تراشد چه حکمى دارد؟
پاسخ: در جماعت باید عدالت امام را احراز نمود.
سؤال2: آیا مى توان در نماز جماعت در قنوت اقتداء کرد؟
پاسخ: مانعى ندارد.
سؤال3: امام جماعت مسجد به خاطر لهجه داشتن مِن بابِ مثال کلمه یوم را یووم مى خوانند آیا من که لهجه عربى و قرائت صحیح دارم مى توانم پشت سر ایشان نماز بخوانم؟
پاسخ: عدالت و صحت قرائت امام باید احراز شود.
سؤال4: آیا نماز جماعت پشت سر کسى که قضاى نماز خود یا قضاى نماز دیگرى ویا نماز اجاره مى خواند جایز است؟
پاسخ: اگر قضاى نمازى که یقینا فوت شده باشد جایز است.
سؤال5: براى اینکه بتوانیم پشت سر کسى نماز بخوانیم آیا شناختن آن فرد لازم است و اگر جوابتان مثبت است بفرمایید تا چه حد باید او را شناخت؟
پاسخ: در جماعت احراز عدالت و صحت قرائت امام لازم است.
سؤال6: 1 ـ در مورد عدالت امام جماعت اگر انسان شک داشته باشد حکم نماز خواندن پشت سر آن امام جماعت چیست؟
2 ـ کلاً عدالت در این مورد به چه معنا است؟
پاسخ: 1 ـ صحیح نیست.
2 ـ استقامت در جاده شرع مقدس به معناى انجام دادن واجبات و ترک محرمات و نشانه آن حسن ظاهر است.
سؤال7: دقیقاً معیار تعیین عدالت امام جماعت چیست؟ آیا حتماً باید دو عادل پیدا کنیم؟ که شهادت به عدالت امام بدهند؟
پاسخ: از هر راهى اطمینان به عدالت پیدا شود کافى است.
سؤال8: اگر کسى تسبیحات اربعه را 2 بار بگوید، نمازش چه حکمى دارد؟ اگر در نماز جماعت براى جا نماندن از امام 2 تا بگوید چطور؟
پاسخ: نماز صحیح است.
سؤال9: آیا اقتدا کردن به شخص غیر روحانى در نماز (در مسجد یا غیر مسجد) اشکال دارد؟
پاسخ: اگر موجب توهین به روحانى در محل نباشد اشکال ندارد.
سؤال10: آیا امام جماعت باید در مسجد معمم باشد ؟
پاسخ: لازم نیست مگر این که مستلزم هتک روحانى در محل باشد .
سوال11: لطفاً بفرمایید آیا تا از کسى گناهى (چه صغیره و چه کبیره) ندیده ایم و در حالى که اولین بار است که آن شخص را مى بینیم آیا مى شود آن شخص را عادل نامید و پشت سرش نماز خواند؟
پاسخ: این امر کافى نیست.
سؤال12: آیا با وضوى جبیره اى (مسح پا جبیره اى) مى توان به عنوان امام جماعت اقامه نماز جماعت کرد؟
پاسخ: بلى مى شود و اشکالى ندارد.
سؤال13: اگر امام جماعت ایستاده نماز بخواند اما به واسطه عذرى نتواند نشسته سجده کند و براى سجده روى صندلى بنشیند، حکم نماز نشسته را دارد؟ آیا شخصى که چنین عذرى ندارد و ایستاده نماز مى خواند مى تواند به او اقتدا کند؟
پاسخ: نمى تواند.
سؤال14: اگر امام جماعت (سمع الله و بحمده) را در حال حرکت بخواند وظیفه مأموم چیست ؟
پاسخ: نماز او صحیح و جماعت نیز صحیح است .
سؤال15: آیا در هر نماز جماعتى مى توانیم شرکت کنیم ؟
پاسخ: هر گاه امام جماعت عدالت و صحت قرائتش محرز باشد مى توان به او اقتدا کرد و راه احراز عدالت او شهادت در نزد عادل و با حسن ظاهر که از طریق معاشرت با او بدست مى آید مى باشد .
سؤال16: در جائى که انسان مجبور است نماز جماعت بخواند ولى امام جماعت را نمى شناسد تکلیف چیست ؟
پاسخ: اگر اطمینان به عدالت و صحت قرائت امام نداشته باشد باید نمازش را اعاده نماید .
سؤال17: اگر فردى در عدالت امام جمعه یا جماعتى شک و یا یقین داشته باشد شرکت وى در نماز جمعه یا جماعت چه حکمى دارد؟
پاسخ: نمى تواند به آن نمازى که اقتداء کرده است اکتفاء کند و باید اعاده کند.
سؤال18: برقرارى نماز جماعت در ساعات ادارى در محیطى مثل دانشگاه که باعث تعطیلى کار و به تأخیر افتادن کار دانشجویان مى شود چه حکمى دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
سؤال19: آیا در ابتدای نماز و در نیت کردن می توان نیت نمود که در رکعت دوم یا سوم نماز را به فرادی تبدیل کرد؟
پاسخ: صحت جماعت به این گونه اشکال دارد و احتیاط واجب ترک آن است .
سؤال20: آیا واجب است امام جماعت تمام قواعد لسان عرب ( تجوید ، صوت ، لحن و ... ) را رعایت کند ؟
پاسخ: واجب نیست بلکه فقط باید صحیح بخواند .
سؤال21: در نماز جماعت در صف اول دو نفر که نمازشان شکسته هست بنشینند و بعد در رکعت سوم شریک جماعت بشوند افرادی که بعد از ایشان ایستاده هستند نمازش چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر بلافاصله به جماعت ملحق شوند اشکال ندارند .
سؤال22: آیا در نمازها ی جماعت و مساجد صرف اینکه ببینیم افرادی با ظاهر اسلامی و مؤمن پشت امام جماعت اقتدا می کنند , و پیش نماز را نشناسیم میتوانیم به او اقتدا کنیم؟
پاسخ: این مقدار کافی نیست و باید صحت قرائت و عدالت امام را احراز کرد.
سؤال23: 1ـ اگر ماموم پس از نیت و گفتن الله و اکبر به رکوع رفت اما شک کرد که رکوع امام را در کرد ه است یا نه (ولی یقین دارد که ذکر امام را درک نکرده است ) نماز او چه حکمی دارد؟
2ـ اگر ماموم نیت کرد و به رکوع رفت ولی در را ه رفتن به رکوع امام سر از رکوع برداشت (نه رکوع و نه ذکر رکوع امام را درک کرد) نماز او چه حکمی دارد؟
3ـ آیا ماموم می تواند در رکعت دوم نماز جماعت سه یا چهار رکعتی نیت خود را به نماز دو رکعتی قضا بدل نموده و نماز خود را تمام کند؟
پاسخ: 1ـ منفردا نماز را تمام کند البته الله واکبر صحیح نیست و بین الله و اکبر «واو» وجود ندارد.
2ـ اگر به حد رکوع نرسیده برخیزد و حمد و سوره بخواند و نماز را منفردا ً تمام کند و اگر جماعت هنوز بر قرار است می تواند بشکند و به جماعت ملحق شود.
3ـ اگر بداند نماز دورکعتی از او فوت شده عدول جایز است.
سؤال24: تحت چه شرایطی میتوان در میان نماز – نماز را فرادی کرد ؟
پاسخ: از شرایط صحت جماعت این است که در میان نماز جماعت بدون عذری منفرد نشود والا صحت جماعتش محل اشکال است چه از اول نماز نیت عدول را داشته یا اینکه در میان نماز این نیت عارض شد
سؤال25: در نماز مغرب و عشاء اقتدا به جماعت (سنی) در مکه و مدینه چه حکمی دارد ( با توجه به اینکه قبل از غروب آفتاب نماز برپامی شود )؟
پاسخ: نماز قبل از وقت صحیح نیست و در وقت نماز خواندن با آنها صحیح است و باید حمد و سوره را بخواند هر چند آهسته.
سؤال26: آیا نمازی که در مسجد الحرام به جماعت می خوانیم باید دوباره آنرا به جای بیاوریم و اعاده کنیم ؟
پاسخ: اعاده لازم نیست ولی در هنگامی که با ایشان نماز می خوانید حمد و سوره را خودتان بخوانید.
سؤال27: نیت در نماز جماعت برای مسافرت چگونه است ؟
پاسخ: همان نماز شکسته را به صورت اقتدا نیت کند .
سؤال28: اینکه امام جماعت باید عادل باشد را از کجا می شود فهمید ؟ آیا همین قدر ظاهر مومنی داشته باشد و یا طلبه باشد میتوان اقتدا کرد ؟
پاسخ: اگر با او معاشر باشی و در ظاهر او را مقید به احکام شرع ببینی کافی است .
سؤال29: آیا زنی که استحاضه می باشد میتواند در صف اول نماز جماعت بایستد ؟
پاسخ: اشکا ل ندارد.
سؤال30: اگر فرضاً در نماز جماعت ظهر در رکعت دوم شخص حواسش نباشد و سوره حمد را بخواند چه حکمی دارد؟
پاسخ: نمازش صحیح است.
سؤال31: دادن سلام زودتر از امام جماعت چه حکمی دارد زودتر انجام دادن ارکان نماز چه ؟
پاسخ: اشکال ندارد.
سؤال32: من در سفر در مکه و مدینه نماز را با انها به جماعت میخواندم اما حالا متوجه شدم اقا اجازه چنین کاری را نمیدهد تکلیف من چیست؟
پاسخ: قضای نمازهایی که خوانده اید لازم نیست و نماز خواندن با انها مانعی ندارد ولکن اگر ما یصح السجود در ان مکان وجود دارد باید بران سجده و قرائت خود را هر چند اهسته خودش بخواند.
سؤال33: در بحث جماعت آیا باید نماز قضای امام قضای حتمی باشد یا نه ؟
در صورت مثبت بودن جواب مساله فوق آیا انسان باید از امام جماعت سئوال کند؟یا خیر ؟
آیا مامومی که نماز قضای احتیاطی میخواند میتواند سبب اتصال در نماز جماعت باشد ؟ در صورتی که سبب های احتیاط مامومین با هم فرق میکند در صورت منفی بودن جواب مساله فوق آیا لازم است ماموم تا از صحت اتصالش اگاه باشد؟
پاسخ: 1.باید مطمئن بشود که قرائت امام صحیح است.
2.اگر اطمینان او منشا عقلانی داشته جاهل قاصر حساب میشود.
3.رجاءً بجا اورد .
4.باید قضای حتمی باشد.
5.باید احراز کند که نماز قضاء حتمی است.
6.برای اتصال کفایت میکند.
سؤال34: آیا نماز گزار میتواند جهت اطلاع سایر نماز گزار ان در نماز جماعت تکبیرات را بلند بگویند ؟
پاسخ: مانعی ندارد .
سؤال35: ایا در صف اول نماز جماعت بچه ای 3تا4 ساله که خوب و بد را نمیفهمند با پدر در ردیف اول باستند صف جماعت بر هم میرند ؟
پاسخ: مانع از اتصال است .
سؤال36: آیا در صف اول نماز جماعت کسی که روی صندلی نشسته با ایستاده نماز می خواند اشکال دارد ؟
پاسخ: اشکال ندارد .
سؤال37: اگر ماموم هنگامی امام جماعت در رکوع است نیت جماعت کند و در هنگام رکوع رفتن امام جماعت از رکوع بلند شود آیا نماز جماعت باطل است یا بایستی نیت فرادی کرد و نماز را ادامه داد ؟
پاسخ: نماز جماعت منعقد نمیشود و میتواند فرادی ادامه بدهد .
سؤال38: به حالت تجافی نشستن مامومی که در رکعت دوم یا چهارم به امام اقتدا کرده است در هنگامی که امام جماعت مشغول خواندن تشهد و سلام می باشد واجب است ؟
پاسخ: به احتیاط واجب لازم است .
سؤال39: خواندن اذان و اقامه در مسجد وقتی نماز جماعت بر قرار است برای ماموم یا کسی که می خواهد نماز خود را فرادی بخواند به عنوان یک عمل مستحبی لازم است ؟
پاسخ: اذان و اقامه در چنین مواردی ساقط است .
سؤال40: آیا انجام دو نماز شیعی با فاصله کمتر از 6 کیلومتر مجاز میباشد؟ اگر دو نماز هم زمان انجام نشود مثلا یک نماز بعد از نماز دیگر انجام شود حکم به چه صورت است؟
پاسخ: باید فاصله کمتر از یک فرسخ ( 5/5 کیلومتر) نباشد. نماز سابق صحیح است
سؤال41: آیا نماز خواندن پشت سر زن (محرم یا نامحرم) اشکال دارد؟ وظیفه ما نسبت به نمازهای خوانده شده چیست؟
پاسخ: اگر فاصله زیاد باشد مثلا 5 متر یا بیشتر اشکال ندارد واگر کمتر باشد به احتیاط واجب جایز نیست ونسبت به نمازهای قبلی قضای آن لازم نیست.
سؤال42: آیا شرط عدالت امام جماعت یک امر نسبی است؟ یعنی هنگامی که در میان دوستان هستیم کسی که دارای عدالت بیشتری است می تواند امام جماعت قرار بگیرد؟
پاسخ: نسبی نیست بلکه باید عادل باشد.
سؤال43: اگر مأموم در برخی ارکان نماز از امام جماعت عقب بماند نماز او چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر حالت تبعیت به هم بخورد نماز فرادی می شود.
سؤال44: آیا اگر امام جماعت در خواندن غیر حمد وسوره ی خود دچار اشکال باشد، اقتدا به اوجایز است؟
پاسخ: اگر معذور است اشکال ندارد.
سؤال45: گاهی در دبیرستان من را به عنوان امام جماعت قرار می دهند، با توجه به شرایط امام جماعت، بفرمایید که آیا نماز بنده ومامومین چه حکمی دارد؟
پاسخ: چنانچه مأمومین احراز عدالت وصحّت قرائت امام جماعت را کرده اند اشکال ندارد.
سؤال46: اگر یکى از شرایط بطلان نماز براى امام پیش بیاید نماز امام و نمازگزاران چه حکمى دارد؟
پاسخ: مأمومین نماز را به صورت جماعت با یکى از مأمومین یا به صورت فرادى ادامه بدهند.
سؤال47: آیا مى توان با تیمم امام جماعت شد؟
پاسخ: اگر امام جماعت بواسطه عذرى با تیمم نماز بخواند مى شود به او اقتداء کرد.
سؤال48: ایا ذکر تشهد در نماز جماعت وقت تجافی واجب است؟
پاسخ: واجب نیست.
سؤال49: به حالت تجافی نشستن مامومی که در رکعت دوم یا چهارم به امام اقتدا کرده است در هنگامی که امام جماعت مشغول خواندن تشهد و سلام می باشد واجب است ؟
پاسخ: به احتیاط واجب لازم است .
سؤال50: کسیکه نماز فرادی می خوانده وبعد متوجه میشود جماعت برپاشد در رساله فرموده میتواند عدول بنافله نماید برای ملحق شدن به جماعت حال سؤال اینست که بعد از عدول آیا میتواند نافله را تمام نکند وآنرا بشکند تا زودتر به جماعت برسد؟
پاسخ: جواز عدول از فریضه به نافله ، درمواردی که بنا بر قطع آن را دارد ، اشکال ندارد.
سؤال51: آیا گفتن (الحمد الله) بعد از خواندن سوره حمد در نماز جماعت مستحب است یا نه ؟
پاسخ: بله مستحب است.
سؤال52: در هنگام خواندن نماز جماعت خواندن نماز فردی چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر مستلزم هتک امام جماعتی که مستحق هتک نیست جایز نیست

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -