انهار
انهار
مطالب خواندنی

آیت الله العظمــی بهجت(قدس سره)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 

اسباب واجب شدن نماز آیات

سؤال975. چه چیزهایى باعث مى‏شود که نماز آیات واجب شود؟

پاسخ: 1 و 2) گرفتن خورشید و ماه، اگرچه مقدار کمى از آن‏ها گرفته شود و کسى هم از آن نترسد؛ 3) زلزله، اگرچه کسى هم نترسد؛ 4) رعد و برق، بادهاى سیاه و سرخ و صیحه‏ى ترسناک و مانند این‏ها که از آیات آسمانى و زمینى بوده و موجب ترس بیشتر مردم مى‏شود، بنابر اظهر.

فوریّت نماز آیات براى وقوع زلزله

سؤال976. آیا نماز آیات براى وقوع زلزله فوریّت دارد؟ در صورتى که "پاسخ" مثبت باشد، اگر به تأخیر بیاندازند حکم آن چیست؟

پاسخ: فوریّت دارد و هر وقت بخواند ادا است و اگر از روى نافرمانى به تأخیر بیندازد، باز هم اداى آن واجب فورى است. 

اطلاع از وقوع زلزله توسط دیگران

سؤال977. اگر زلزله‏اى واقع شود، اما انسان وقوع آن را احساس نکند، خواه بیدار باشد یا در خواب، سپس از منبع موثّق و معتبرى مانند سازمان زلزله نگارى کسب اطلاع کند که در محل سکونت او زلزله‏اى رخ داده است، آیا در این صورت باید نماز آیات بخواند؟

پاسخ: اگر سبب حصول علم یا اطمینان شود، نماز آیات واجب مى‏شود. 

اطلاع پیدا کردن از وقوع زلزله چند روز قبل

سؤال978. اگر زلزله‏اى چندین روز قبل اتفاق افتاده باشد و بنده امروز مطلع شده باشم، آیا باز هم نماز آیات بر من واجب است؟

پاسخ: اگر علم یا اطمینان به وقوع زلزله پیدا کرده‏اید، نماز آیات بر شما واجب است، هر چند مدتى از آن گذشته باشد.

کسى که هنگام وقوع زلزله بیهوش بوده است

سؤال979. اگر کسى هنگام وقوع زلزله بیهوش باشد، آیا خواندن نماز آیات بر او واجب است؟

پاسخ: ظاهرا واجب نیست.

پس لرزه‏ها

سؤال980. آیا پس‏لرزه‏هاى زیادى که بعد از زلزله‏ى اصلى رخ مى‏دهند، سبب واجب شدن نماز آیات مى‏شوند؟

پاسخ: اگر محسوس باشند، سبب وجوب مى‏شوند.

وجوب نماز آیات در مناطقى که در جوار مناطق زلزله‏زده هستند

سؤال981. اگر در منطقه‏اى زلزله رخ دهد آیا نماز آیات بر افراد منطقه دیگر که زلزله در منطقه آن‏ها رخ نداده است هم واجب است؟

پاسخ: چیزهایى که نماز آیات براى آن‏ها واجب است، در هر جایى اتفاق بیفتد، فقط مردم همان جا باید نماز آیات بخوانند، بر مردم جاهاى دیگر واجب نیست، اگرچه از توابع یکدیگر و به یک اسم معروف باشند.

بیدار ماندن براى خواندن نماز آیات

سؤال982. کسى که به حسب قراین و اخبار منجّمین یقین دارد که مثلاً امشب تمام قرص ماه مى‏گیرد، آیا واجب است بیدار بماند تا نماز آیات از او قضا نشود یا مى‏تواند بخوابد؟

پاسخ: اگر احتمال مى‏دهد که بیدار مى‏شود، مى‏تواند بخوابد.

زمان خواندن نماز آیات در خسوف و کسوف

سؤال983. آیا باید در همان لحظه خسوف و کسوف نماز آیات را خواند و یا مى‏شود کمى تأخیر انداخت؟

پاسخ: از وقتى که خورشید یا ماه شروع به گرفتن مى‏کند، انسان باید نماز آیات را بخواند و باید به تأخیر نیندازد که شروع به بازشدن بکند.

کسوف و خسوف ناقص

سؤال984. آیا کسوف و خسوف ناقص موجب واجب شدن نماز آیات مى‏شود؟

پاسخ: بله، موجب واجب شدن نماز آیات مى‏شود.

ابرها و دود فراوانى که مانع دیدن کسوف و خسوف مى‏شود

سؤال985. اگر به علت ابرهاى فراوان و دودهاى غلیظ، کسوف و خسوف مشاهده نشود، آیا نماز آیات واجب مى‏شود؟

پاسخ: بله، اگر ثابت شود، واجب مى‏شود.

وجوب نماز آیات بر مردم مناطقى که شاهد کسوف یا خسوف نیستند

سؤال986. اگر در کشورى کسوف و خسوف رخ دهد، آیا بر مردم کشورهاى دیگر ـ که کسوف و خسوف را نمى‏بینند ـ نماز آیات واجب مى‏شود؟

پاسخ: بر مردم جاهاى دیگر واجب نیست. 

بادهاى واجب کننده‏ى نماز آیات

سؤال987. چه بادهایى باعث واجب شدن نماز آیات مى‏شود؟

پاسخ: بادهاى سیاه و سرخ که موجب ترس بیشتر مردم شود (مسأله‏ى 1213)

بادهایى که بیشتر مردم نمى‏ترسند

سؤال988. آیا بادهاى ترساننده، مثل بادهاى سیاه و سرخ و زرد ـ که بیشتر مردم نترسند ـ باعث واجب شدن نماز آیات مى‏شود؟

پاسخ: خیر.

رعد و برق

سؤال989. آیا رعد و برق مى‏تواند باعث واجب شدن نماز آیات شود؟

پاسخ: اگر موجب ترس بیشتر مردم شود، بنابر اظهر واجب مى‏شود.

باران شدید

سؤال990. آیا باران شدیدى که موجب خوف و ترس بیشتر مردم مى‏شود، نماز آیات دارد یا نه؟

پاسخ: اگر مصداق آیات آسمانى ترسناک براى بیشتر مردم باشد، نماز آیات واجب مى‏شود.

انفجار شدیدى که باعث ترس مردم مى‏شود

سؤال991. اگر انفجار مهیبى در یک شهر اتفاق بیفتد، به گونه‏اى که اکثر مردم بترسند، آیا نماز آیات بر مردم آن شهر واجب مى‏شود یا خیر؟

پاسخ: اگر به سبب گذاشتن موادّ منفجره باشد، نماز آیات واجب نمى‏شود.

وقوع چندین حادثه در یک لحظه

سؤال992. اگر در یک لحظه چندین حادثه که هر کدام به تنهایى موجب واجب شدن نماز آیات مى‏شود، رخ دهد آیا تک تک آن‏ها نیاز به نماز آیات دارد یا یک نماز براى همه‏ى آن‏ها کافى است؟

پاسخ: براى هر یک، نماز آیات واجب مى‏شود.

نحوه‏ى خواندن نماز آیات

سؤال993.نماز آیات چگونه خوانده مى‏شود؟

پاسخ: نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و انسان بعد از نیت، باید تکبیر گفته و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند باز به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اوّل به جا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد. (جهت توضیح بیشتر در این رابطه به مسأله‏ى 1226 رساله و بعد از آن رجوع شود.

صورت بهتر اقامه‏ى نماز آیات

سؤال994. بین صورت‏هاى مختلفى که براى نماز آیات هست، کدام یک رجحان و برترى دارد؟

پاسخ: صورت‏هاى مختلف نماز آیات و مستحبات آن در مسأله‏هاى 1225 تا 1230 رساله ذکر شده، مراجعه شود.

گفتن اذان و اقامه براى نماز آیات

سؤال995. آیا براى نماز آیات مى‏توان اذان و اقامه گفت؟

پاسخ: خیر، نمى‏توان.

کم یا زیاد شدن رکوع نماز آیات

سؤال996. آیا کم و زیاد کردن رکوع نماز آیات باعث بطلان آن مى‏شود؟

پاسخ: هر یک از رکوع‏هاى نماز آیات رکن است که اگر عمدا یا اشتباها کم یا زیاد شود، نماز باطل است.

شک در تعداد رکوع نماز آیات

سؤال997. اگر کسى در تعداد رکوع نماز آیات شک کند، چه باید بکند؟

پاسخ: اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت اوّل است یا در رکوع اوّل رکعت دوم و فکرش به جایى نرسد، نماز باطل است، ولى اگر مثلاً شک کند که چهار رکوع انجام داده یا پنج رکوع، چنان چه هنوز به سجده نرفته، باید رکوعى را که شک دارد به جا آورده یا نه، به جا آورد و اگر به سجده رفته، به شک خود اعتنا نکند.

زمان قضا شدن نماز آیات

سؤال998. از چه زمانى نماز آیات قضا مى‏شود؟ آیا زمان قضا شدن براى اسباب وجوب مختلف، متفاوت است؟

پاسخ: اگر خواندن نماز آیات را به قدرى به تأخیر بیاندازد که خورشید یا ماه شروع به بازشدن کند، بنابر احتیاط واجب باید نیّت ادا و قضا نکند ولى اگر بعد از بازشدن تمام آن، نماز بخواند، باید نیّت قضا نماید، و موقعى که زلزله و رعد و برق و مانند این‏ها اتفاق مى‏افتد، انسان باید فورا نماز آیات را بخواند و اگر نخواند، معصیت کرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا است.

شخصى که وقت نماز یومیّه و نماز آیات او کم است

سؤال999. اگر شخصى، براى خواندن نماز یومیّه، وقتش تنگ باشد و از طرفى در همان لحظه نماز آیات بر او واجب شده باشد، اولویت با کدام یک از نمازها است؟

پاسخ: باید اوّل نماز یومیّه را بخواند

بلند یا آهسته خواندن نماز آیات

سؤال1000. نماز آیات را باید بلند خواند یا آهسته؟ و آیا در این جهت فرقى بین فرادا و جماعت وجود دارد؟

پاسخ: مستحب است قرائت آن را مطلقا بلند بخواند.

خواندن حمد پس از اتمام هر سوره در نماز آیات

سؤال1001. آیا در خواندن نماز آیات، پس از تمام شدن هر سوره، باید حمد را دوباره خواند؟

پاسخ: بله.

قیام متّصل به رکوع در رکوع‏هاى نماز آیات

سؤال1002. آیا مسأله قیام متصل به رکوع، در تمام رکوع‏هاى نماز آیات مطرح است یا فقط در مورد رکوع آخر صدق مى‏کند؟

پاسخ: در تمام رکوع‏ها لازم است.

وقوع اسباب وجوب نماز آیات در حال حیض یا نفاس زن

سؤال1003. اگر در حال حیض یا نفاس زن یکى از اسباب وجوب نماز آیات اتفاق بیفتد، او در این حالت چه وظیفه‏اى دارد؟

پاسخ: باید نماز آیات را در غیر کسوف و خسوف قضا کند؛ ولى در این دو قضا ندارد.

ثواب نماز آیات به جماعت

سؤال1004. آیا ثواب خواندن نماز آیات به جماعت همانند ثواب نماز جماعت یومیّه مى‏باشد؟

پاسخ: بله.

نحوه‏ى اقتدا به رکعت دوم نماز جماعت

سؤال1005. اگر شخصى به رکعت دوم نماز آیاتى که به جماعت خوانده مى‏شود برسد، مى‏تواند اقتدا کند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا باید رکعت بعدى‏اش را فرادى بخواند؟

پاسخ: بله، مى‏تواند اقتدا کند و رکعت دوم را فرادا بخواند.

نحوه اقتدا به امام جماعت نماز آیات در وسط رکوع‏ها

سؤال1006. اگر شخصى به اوّل نماز آیاتى که به جماعت خوانده مى‏شود، نرسد؛ آیا مى‏تواند در هنگام رکوع امام در یکى از رکوع‏ها اقتدا کند؟

پاسخ: احوط این است که در رکوع اوّل از رکعت اوّل یا رکعت دوم یا قبل از آن رکوع اقتدا کند.

تکرار نماز آیات توسط امام با مأمومین دیگر

سؤال1007. آیا امام جماعت مى‏تواند نماز آیات را براى بار دوم براى مأمومین دیگر اقامه کند؟

پاسخ: ظاهرا مى‏تواند.

شخصى که تا کنون نماز آیات نخوانده است

سؤال1008. اگر شخصى تاکنون نماز آیات نخوانده، چگونه مى‏تواند آن‏ها را جبران نماید؟

پاسخ: هر چه یقین دارد که بر او واجب بوده را باید قضا کند و به جا آورد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -