انهار
انهار
مطالب خواندنی

وضوی بیماران و معلولین

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات وضو ( آیت الله العظمی مکارم مدظله )
وضوی معلولین و بیماران
وظیفه کسی که دارای دست و پای اضافی است
سؤال1: شخصى داراى دست و پاى اضافى است، چگونه وضو بگیرد؟
پاسخ: در صورتى که دست اضافى بالاى مرفق باشد و یکى اصلى و دیگرى فرعى باشد، اصلى را بشوید کافى است و اگر هر دو مانند یکدیگر هستند، هردو را بشوید ولى مسح با یکى کافى است و اگر پائین مرفق باشد احتیاطاً هر دو را بشوید و با هر دو مسح کند.
وظیفه کسی که از یک یا دو پا محروم است
سؤال2:کسى که از یک پا و یا از هر دو پا محروم است، چگونه وضو بگیرد؟
پاسخ: افعال وضو را بجا مى آورد و مسح پا از او ساقط است.
وظیفه کسی که دست او از مرفق قطع شده
سؤال3: کسى که یک دست یا هر دو دست او از مرفق قطع شده و وضو و تیمّم برایش ممکن نیست، تکلیفش چیست؟
پاسخ: احتیاط آن است که اگر ممکن است صورت خود را زیر شیر یا مانند آن بشوید و پیشانى خود را آهسته بر چیزى که تیمّم بر آن جایز است بمالد و نماز بخواند، این در صورتى است که فاقد هر دو دست باشد; امّا اگر یک دست دارد از آن براى شسن صورت و سپس شستن دست و مسح سر و پا استفاده مى کند و تیمّم لازم نیست، و در همه این صورتها نماز و عبادات او صحیح و مقبول درگاه خداوند است.
مبتلایان به سینوزیت
سؤال4: این جانب مبتلا به سینوزیت هستم و استعمال آب برایم ضرر دارد، البتّه یک بار هم عمل جرّاحى کردم ولى موثّر واقع نشد که هیچ، بلکه مضرّ هم واقع شده است. هر وقت که براى وضو آب استعمال مى کنم سر دردم بیشتر مى شود و گاه خون از مجراى بینى ام ترشح مى کند و فعلا هم با تیمم نمازهایم را ادا مى کنم، با توجّه به مطالب بالا آیا باید تیمّم کنم و یا وضو بگیرم (ضمناً بعضى معتقدند وضو با آب گرم ضررى ندارد)؟
پاسخ: اگر وضو با آب گرم ضررى ندارد تهیّه آن ممکن است باید وضو بگیرید، درغیراین صورت تیمّم کنید هر چند مدّت طول بکشد جاى نگرانى نیست.
طریقه وضو گرفتن کسی که یک دست ندارد
سؤال5: دست چپ من نرسیده به آرنج قطع مى باشد. این موضوع هنگام وضو مرا آزار مى دهد، و همواره در صحّت وضویم شک و تردید دارم. لطفاً نحوه وضو گرفتن را با نداشتن دست چپ براى بنده توضیح دهید.
پاسخ: وضو گرفتن براى شما کار مشکلى نیست; صورت را با دست راست مى شویید، سپس دست راست را زیر شیر آب مى گیرید، به طورى که آب همه آن را فرا گیرد، و با دست راست باقیمانده دست چپ را مى شویید، سپس سر و هر دو پا را با آن مسح مى کنید. و اگر شیر آب وجود نداشته باشد، و بخواهید با آب قلیل وضو بگیرد، کافى است یک نفر کف دست شما آب بریزد، و شما صورت خود را بشویید، و بعد یک لیوان آب بر روى دست شما از بالا به پایین بریزد، و شما نیّت وضو مى کنید، و سپس سر و پاها را مسح مى کنید.
وضو گرفتن کسی که دارای لرزه شدید دست است
سؤال6: فردى که دستهایش دچار لرزه و رعشه مداوم است، و بى اختیار تکان مى خورد، تکلیف او براى وضو چیست؟
پاسخ: در صورتى که مى تواند دستش را حرکت بدهد، وضو گرفتن اشکال ندارد. منتها نیّتش این باشد که حرکاتى که از بالا به پایین است جزء وضو باشد، و عکس آن جزء وضو نباشد.
وضوی کسی که هر دو دستش فاقد حس و حرکت است
سؤال7: شخصى که هر دو دست او فاقد حسّ و حرکت است، به طورى که نمى تواند هنگام وضو دستها و صورت را آب بکشد، و قادر بر مسح سر و پاها نیز نمى باشد، براى وضو چگونه باید عمل کند؟
پاسخ: از کسى کمک مى گیرد که او را وضو دهد. و اگر وضو گرفتن براى او شاقّ است، با کمک کسى تیمّم مى کند. و اگر دسترسى به کسى نبود، با همان حال نماز مى خواند.
وضوی معلولین قطع نخاعی
سؤال8: فردى که از کمر قطع نخاع شده، فقط بعضى از اعمال را شخصاً مى تواند انجام دهد. آیا براى قسمتى از اعمال که انجام دادنش مشقّت دارد، مى تواند از کسى کمک بگیرد؟
پاسخ:آرى، مانعى ندارد.
وضو گرفتن جانبازی که دستهایش حرکت نمی کند
سؤال9: جانبازى هستم که بر اثر جراحت وارده، دستانم هیچ گونه حسّ و حرکتى ندارد، تکلیف این جانب براى وضو چه مى باشد؟
پاسخ: صورت را زیر شیر آب مى گیرید، و همچنین اگر مى توانید دست ها را زیر شیر آب مى گیرید، و اگر این کار هم مشکل است، نائب بگیرید. و اگر نائب گرفتن هم میسّر نیست یا مشکل است، همان مقدار که مى توانید کافى است.
وضوی کسی که هر دو دستش مصنوعی است
سؤال10: فردى هستم که دو دستم قطع شده، و بجاى آن دست مصنوعى مى بندم، و به هنگام وضو در آوردن دستهاى مصنوعى برایم مشکل است. چه کنم؟
پاسخ: در صورتى که واقعاً در آوردن دست مصنوعى براى شما موجب عسر و حرج مى شود، شستن صورت زیر شیر آب و در صورت امکان مسح سر و پاها با دست مصنوعى از باقیمانده آب صورت کافى است.
شستن صورت برای جانبازی که هر دو دستش قطع شده
سؤال11: آیا براى جانبازى که دو دستش از آرنج قطع شده، شستن صورت لازم است؟
پاسخ: آرى لازم است. و چنانچه بتواند، با باقیمانده دست (و اگر میسّر نشد با دست مصنوعى) سر و پاها را با آب صورت مسح مى کشد.
شستن باقیمانده دست کسی که دو دستش از آرنج قطع شده
سؤال12:آیا شستن باقیمانده دستها براى جانبازى که دو دستش از آرنج قطع شده در وقت وضو لازم است؟
پاسخ: لازم نیست.
وضوی جانبازی که دو دستش از کتف قطع شده
سؤال13: جانبازى هستم که بر اثر انفجار مین دو دستم از کتف قطع شده است. تکلیف من براى وضو چیست؟
پاسخ: اگر مى توانید باید صورتتان را به قصد وضو زیر شیر آب بگیرید، و از کسى کمک بگیرید تا با آب صورت، سر و پاى شما را مسح کند. و اگر گرفتن کمک مشکل باشد، به همان شستن صورت قناعت کنید.
مقدار شستن صورت توسط نائب
سؤال14: نایب هنگام وضو دادن فرد قطع نخاع، که دستهایش بى حس است و حرکتى ندارد، از دستهاى خود کمک مى گیرد. آیا براى شستن صورت فرد قطع نخاع کافى است که نایب به اندازه فاصله انگشت شصت و انگشت وسط دست خود، صورت آن فرد را وضو دهد؟ یا باید مقدار بیشترى از صورت او را بشوید؟
پاسخ: احتیاط آن است که مقدار فاصله دست او را در نظر بگیرد.
خیس شدن مجدد دست نابینایان
سؤال15: فردى نابینا هستم، گاهى از اوقات براى وضو در هنگام شستن دست یا صورت ناخود آگاه دوباره دستانم به زیر شیر آب مى رود، و خیس مى شود. آیا این کار هم یک بار شستن به حساب مى آید؟
پاسخ: این، شستن جداگانه اى محسوب نمى شود. قصد کنید همه به نیّت یک بار شستن باشد.
مقدار شستن صورت جانبازی که دستش از مچ قطع شده
سؤال16: دو دستم در جنگ تحمیلى از مچ قطع شده است. هنگام شستن پهناى صورت، که باید مقدار بین انگشت وسط و شصت شسته شود، وظیفه من چیست؟ چه مقدارى از صورت را باید بشویم؟
پاسخ: به همان مقدار که دیگران مى شویند، یا قبلا خودتان مى شسته اید، بشویید.
شستن صورت با بازوی هر دو دست
سؤال17: برادر جانبازى است که در جنگ تحمیلى دستانش از آرنج قطع شده، و نمى تواند با باقیمانده دستها هر دو طرف صورت را بشوید. آیا مجاز است طرف چپ صورت را با بازوى دست چپ، و طرف راست صورت را با بازوى دست راست بشوید؟
پاسخ: شستن صورت به هر طریق جایز است.
مسح با دست مصنوعی
سؤال18: آیا فردى که دستش از مچ قطع شده، مى تواند با دست مصنوعى مسح کند؟
پاسخ: احتیاط آن است که با ذراع خود مسح بکشد.
مضر بودن اب برای اعضای مسح
سؤال19: وظیفه شخصى که زخم یا دمل یا شکستگى، در سر یا پاهایش دارد، و روى آن باز است، و آب ریختن روى آن ضرر دارد، چیست؟
پاسخ: هرگاه چیزى از پشتِ پا، یا پیشِ سر، براى مسح کردن ـ ولو به اندازه یک انگشت ـ سالم باشد، بر آن مسح مى کند. و اگر نباشد، جبیره اى بر آن مى گذارد، و وضوى جبیره اى مى گیرد.
مسح برای بیمارانی که لرزش شدید دست دارند
سؤال20: فردى هستم قطع نخاع، که دستهایم بى اراده تکان مى خورد. هنگام مسح سر، یا پا، قبل از آن که بخواهم مسح کنم دستم بى اختیار به سر، یا پایم کشیده مى شود; آیا مى توانم روى همان خیسى سر یا پا مسح نمایم، یا باید محلّ مسح را خشک کنم؟
پاسخ: اگر خشک کردن محلّ مسح مشکل زیادى ندارد خشک کنید. والاّ، مى توانید به همان صورت مسح کنید.
کافی نبودن رطوبت دست برای مسح پا
سؤال21: جانبازى هستم که دو دستم قطع شده، و با باقیمانده دستهایم سر و پایم را مسح مى کنم، ولى به دلیل کوتاهى دست، آب وضویى که بر روى دستها مانده به قدرى نیست که بتوان مسح سر و پا را کاملا انجام داد، تکلیف چیست؟
پاسخ: مى توانید از بقیّه اعضاى وضو آب بگیرید.
مسح کسی که دو دستش قطع شده
سؤال22: آیا براى کسى که دو دستش قطع شده، و به هیچ وجه نمى تواند مسح بکشد، مسح سر لازم است؟ مسح پا چطور؟
پاسخ: اگر بتواند بدون مشقّت نائب بگیرد، سر را مسح مى کند. و الاّ از او ساقط است.
مسح بر روی پای مصنوعی
سؤال23: فردى هستم که پایم قطع شده، و لذا از پاى مصنوعى استفاده مى کنم. آیا به هنگام مسح پا پاسخ: لازم است روى پاى مصنوعى را مسح بکنم، یا نیازى نیست؟
لازم نیست.
مسح برای کسی که پا ندارد
سؤال24: در دوران دفاع مقدّس پایم قطع شده است، چگونه مسح بکشم؟
پاسخ: اگر از مچ پا قطع شده مسح ساقط است، ولى احتیاط آن است که روى ساق پا را مسح کنید. و اگر از بالاتر است، مسح از شما ساقط است.
مسح پا با دست قطع شده
سؤال25: آیا براى فردى که دو دستش قطع شده، جایز است که با باقیمانده دست، روى قسمت باریکى از پا مسح بکشد؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
مسح پا از روی جوراب
سؤال26: از آن جا که دستهایم قطع شده، در آوردن و سپس پوشیدن جوراب برایم سخت است. آیا مى توانم بر روى جوراب مسح بکشم؟
پاسخ: در صورتى که گرفتار زحمت مى شوید، مسح بر جوراب مانعى ندارد.
مسح پای کسی که یک دست دارد
سؤال27: اگر دست راست کسى از کتف قطع شده باشد، آیا مسح پاى راست، از او ساقط مى گردد؟
پاسخ: با دست چپ مسح مى کند.
مسح برای کسی که هر دو دستش قطع شده
سؤال28:کسى که قادر بر وضو نیست، نایب گرفته، و خودش نیّت وضو نموده، و با دست خود مسح مى کند، و اگر قادر بر مسح نباشد نایب دست وى را گرفته و با آن مسح مى کند، و اگر از آن هم ناتوان باشد نایب با گرفتن رطوبت از دست او عمل مسح را انجام مى دهد. اگر این شخص دست نداشته باشد، چه حکمى دارد؟
پاسخ: نائب با دست خود از آب وضوى او گرفته و مسح مى کند. و اگر پیدا کردن نائب مشکل باشد، مسح از او ساقط است.
مسح با پشت انگشتان دست
سؤال29: فردى هستم قطع نخاع که براى مسح پا تنها مى توانم با پشت انگشتان دستم مسح بکشم. آیا این کار صحیح است؟
پاسخ: همین مقدار براى شما کافى است.
 مسح پا از بالا به پائین
سؤال30: فردى هستم قطع نخاع که اگر بخواهم خودم مسح کنم، از بالا به پایین و به طرف نوک انگشتان مسح کشیده مى شود. آیا کافى است، یا باید نایب بگیرم؟
پاسخ: خودتان مسح بکشید مقدّم است.
خشک شدن اعضای شسته شده افراد در قطع نخاعی
سؤال31: فردى هستم قطع نخاع از گردن که بناچار نایب مرا وضو مى دهد. بعضى از اوقات وضو دادن من طول مى کشد، و به همین خاطر بعضى از اعضاى وضو مانند دست یا صورت خشک مى شود. آیا در وضو خللى وارد مى شود؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
طول کشیدن زمان وضو
سؤال32: با توجّه به این که دو دستم قطع مى باشد، زمان زیادى طول مى کشد تا تک تک اعضا را وضو بدهم. آیا وضویم باطل است؟
پاسخ: براى شما اشکالى ندارد.
حرکات غیر ارادی اعضای وضو
سؤال33:آیا حرکات غیر ارادى اعضاى وضو در افرادى که معلولیّت جسمى دارند، به هنگام وضو یا مسح کشیدن، وضو را دچار اشکال مى کند؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
راه رفتن جانبازان بین اجزای وضو
سؤال34: از جانبازان جنگ تحمیلى هستم. آیا جایز است که در هنگام وضو بعضى از اعضا را وضو دهم، و براى بعضى دیگر (مثلا مسح پا یا سر) مسافتى را طى نموده، آن گاه وضو را ادامه دهم؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
رجحان بلوغ در نائب وضو
سؤال35: بعضى از افراد قطع نخاع باید براى وضو گرفتن کمک بگیرند. آیا نایب مى تواند غیر بالغ باشد؟ بچّه غیر ممیّز چطور؟ در هر دو صورت نیّت وضو بر عهده کیست؟
پاسخ: بهتر این است از افراد بالغ، در صورتى که میّسر باشد، استفاده کنند. و در هر حال باید شخص وضو گیرنده نیّت کند.
مقدم بودن گرفتن نائب برای وضو
سؤال36: فردى هستم قطع نخاع که اگر براى وضو نایب بگیرم، وضو به شکل صحیح انجام مى شود; امّا اگر خودم وضو بگیرم، در بعضى از اعضا به جاى آن که آب از بالا به پایین ریخته شود، عضو از پایین به بالا شسته مى شود. نایب بگیرم بهتر است، یا خودم انجام دهم؟
پاسخ: در صورتى که گرفتن نایب بدون مشقّت ممکن باشد مقدّم است، والاّ خودتان وضو بگیرید
نیابت زن نامحرم در وضوی معلولین
سؤال37: فردى هستم قطع نخاع از گردن، که براى وضو نایب مى گیرم. نایبِ مرد در دسترس نیست، ولى زن نامحرم حاضر است. تکلیف من چیست؟
پاسخ: در صورتى که زن نامحرم آب به روى صورت و دست هاى شما بریزد مانعى ندارد، ولى واضح است دست کشیدن جایز نیست. و اگر بدون دست کشیدن میسّر نباشد، به مقدارى که میسّر است عمل کنید.
رضایت نائب برای وضو دادن معلول
سؤال38: آیا لازم است مکلّف براى وضو، نایب را راضى کند؟ این در حالى است که او حقوق خود را جهت پرستارى از جانباز دریافت مى کند، ولى براى وضو دادن اکراه دارد، و دستمزد بیشترى مى طلبد.
پاسخ: در صورتى که وضو دادن جزء وظایف او در برابر حقوقش باشد، رضایت او شرط نیست.
پرداخت دستمزد به نائب وضو
سؤال39: جانباز قطع نخاع از گردن، خودش نمى تواند وضو بگیرد، و باید نایب داشته باشد. آیا مى تواند براى راضى کردن نایب به او دستمزد بدهد؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
خواندن نماز بدون وضو برای کسی که می تواند نائب بگیرد
سؤال40: آیا فردى که از گردن قطع نخاع است، و خود قادر بر انجام وضو نیست، ولى مى تواند نایب بگیرد، جایز است بدون وضو نماز بخواند؟
پاسخ: در صورتى که خودش قادر به وضو نیست، و گرفتن نایب براى او عسر و حرج ندارد، باید نایب بگیرد. در غیر این صورت، بدون وضو نماز مى خواند.
عدم دسترسی به نائب برای وضو
سؤال41: فردى هستم قطع نخاع از گردن که همیشه نایب مرا وضو مى دهد. اگر نایب از منزل بیرون رود، و تا پایان وقت برنگردد، تکلیفم چیست؟ آیا وضو از من ساقط مى شود؟
پاسخ: آرى در این صورت بدون وضو نماز بخوانید.
وضو گرفتن با دستهای چرب توسط بیماران
سؤال42: دو دست یکى از برادران جانباز بر اثر انفجار از مچ قطع شده، و باقیمانده دستهادائماً دچار حسّاسیّت پوستى مى شود، تا آن جا که مجبور است بسیارى از اوقات دستها را به وسیله پماد یا کرم چرب نماید، و مصلحت نیست که براى وضو چربى را پاک کند. تکلیف ایشان براى اداى فریضه وضو چیست؟
پاسخ: مى تواند صورت خود را زیر شیر آب بشوید، و دست ها را بدون برطرف کردن چربى نیز بشوید. و اگر مى تواند با آن مسح کند.
وضوی افرادی که مرض پوستی دارند
سؤال43: به مرض پوستى ـ بى خطرى ـ مبتلا گردیده ام، به گونه اى که هر وقت غسل مى کنم خشکى روى پوستم ظاهر مى شود، چه بسا این خشکى حتّى با شستن دست و صورت هم پیدا شود. به این جهت مجبورم به پوست بدنم پماد بمالم، از این رو در وقت وضو با مشکلاتى مواجه مى شوم; خصوصاً در وضو براى نماز صبح. آیا مى توانم بجاى وضو در نمازهاى صبح تیمّم کنم؟
پاسخ: در صورتى که چربى زیاد نباشد مانع از وضو نیست. و اگر چربى زیاد است، مى توانید با همان حال وضو بگیرید و بعد تیمّم کنید.
وضو گرفتن بدون پاک کردن ترشحات چشم
سؤال44: چشم هایم مدام ترشح می کند،اگر بخواهم به هنگام وضو ترشح چشمانم را پاک کنم با تکرار این کار ترشح آن به مرور بیشتر می شود، اما اگر بدون پاک کردن آن ترشحات وضو بگیرم مشکلی پیش نمی آید. آیا می توانم به همین شکل وضو بگیرم؟
پاسخ: مانعى ندارد.
معلولینی که متوجه خروج بول یا باد معده نمی شوند
سؤال45: آیا افراد قطع نخاع که قادر بر کنترل و حفظ وضوى خود نیستند، و متوجّه باطل شدن وضو نمى شوند، براى هر نماز باید وضوى جداگانه اى بگیرند، یا مثلا براى نماز ظهر و عصر یک وضو کفایت مى کند؟
پاسخ: براى نماز ظهر و عصر یک وضو کفایت مى کند.
وضوی جبیره برای کسی که نمی تواند مانع را رفع کند
سؤال46: مى شود را جدا نموده، سپس وضو بگیرم. تکلیف من چیست؟
پاسخ: اگر مى توانید، چیزى روى آنها بگذارید، و وضوى جبیره بگیرید.
خونریزی مداوم در اعضای وضو
سؤال47: شخصى در یکى از اعضاى وضو، زخمى دارد که خونریزى آن حتّى با گذاشتن جبیره قطع نمى گردد. چگونه باید وضو بگیرد؟
پاسخ: بقیّه اعضا را مى شوید، و مسح سر و پا را انجام مى دهد، و احتیاطاً تیمّم هم مى کند.
رها کردن تحصیل به علت عدم توانایی بر وضو در خارج منزل
سؤال48: فردى هستم قطع نخاع که اگر در منزل بمانم با وسائلى که دارم یا با کمک نائب مى توانم به راحتى وضو بگیرم، امّا مجبورم براى کار یا تحصیل از خانه خارج شده، و به هنگام نماز نمى توانم در خارج از منزل وضو بگیرم، یا وضویى که مى گیرم ناقص است. آیا لازم است دائم در خانه بمانم، و کار و تحصیل را رها سازم؟
پاسخ: شما مى توانید کار و تحصیل را ادامه دهید، و به مقدارى که در خارج از منزل میسّر است وضو بگیرید، و نماز را بخوانید.
اکراه در نیابت برای وضو
سؤال49: اگر شخصی با کراهت انسان را وضو یا غسل یا تیمم دهد یا برای رو به قبله کردن او را کمک کند ، آیا این نیابت صحیح است ؟ آیا می توان با این طهارت نیابتی نماز خواند؟
پاسخ: اگر راضی نباشد اشکال دارد و شخص بیمار می تواند خودش به مقدار توان انجام دهد.
تکرار ادرار و مدفوع
وظیفه کسی که مبتلا به تکرر ادرار است
سؤال1: شخصى چند سال پیش به علّت غدّه پروستات تحت عمل جرّاحى قرار گرفت، تا یک سال و نیم پیش هیچ گونه ناراحتى نداشته و فرایض دینى خود را انجام مى داد، اکنون مکرّر از وى ادرار خارج مى شود، به شکلى که حتّى امکان رسیدن به دستشوئى نیست، وظیفه او چیست؟
پاسخ: هرگاه توانائى داشته باشد که خود را به اندازه وضو و نماز حفظ کند و بدن و لباس را پاک نگهدارد باید اینگونه نماز بخواند و اگر این حالت در وسط نماز دست مى دهد و مى تواند ظرف آبى در کنار خود بگذارد و وضو بگیرد باید چنین کند و اگر این کار طبق آنچه قبلاً گفته شد مشقّت شدید داردمى تواند یک وضو براى نماز بگیرد و به همان حال نماز بخواند و بعداً نیز قضا لازم نیست.
آلوده بودن کیسه ادرار
سؤال2: شخصى است که ادرار یا مدفوع بى اختیار از او خارج مى شود و با کیسه از سرایت آن به سایر بدن جلوگیرى مى کند، حال قبل از نماز اگر کیسه آلوده باشد آیا تعویض آن واجب است؟ اگر کیسه پاک باشد و در حال نماز مدفوع و یا بول بدون اختیار خارج گردد، تکلیف چیست؟
پاسخ: کسى که بول یا غایط پى در پى از او خارج مى شود باید بعد از هر وضو فوراً مشغول نماز شود و براى بجا آوردن نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده، وضو گرفتن دیگر لازم نیست به شرط این که میان نماز و این کارها فاصله اى نیندازد و در حال نماز حمل کیسه آلوده با خود ، نماز را باطل نمى کند.
خواندن چند نماز با یک وضو
سؤال3: کسى که بول یا غائط پى در پى از او خارج مى شود، اگر نتواند هیچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، آیا مى تواند چند نماز را با یک وضو بخواند؟
پاسخ: دو نماز پشت سر هم را مى تواند با یک وضو بخواند. یا مثلا تمام نماز شب را با یک وضو بخواند.
شرکت مبتلایان به سلس در نماز جمعه با یک وضو
سؤال4: آیا مجروحین جنگ و کسانى که قطع نخاع شده، و قدرت برنگهدارى بول ندارند، مى توانند با یک وضو در نماز جمعه شرکت کرده، و به استماع خطبه و اداى نماز جمعه و عصر بپردازند؟
پاسخ: آنها باید مقارن شروع خطبه ها وضو بگیرند، و بلافاصله در نماز جمعه شرکت کنند. در این صورت، نمازشان (حتّى نماز عصر) با همان وضو صحیح است.
وضوی جدید برای نماز احتیاط یا سجده سهو
سؤال5: جانباز قطع نخاع هستم، بدین جهت بول و غائط بى اختیار از من خارج مى شود. آیا براى هر نماز باید وضو بگیرم؟ براى سجده سهو و نماز احتیاط چطور؟
پاسخ: مى توانید یک وضو براى دو نماز بگیرید. و نماز احتیاط و سجده و وضوى دیگرى لازم ندارد.
وضوی جدید برای نماز احتیاط یا سجده سهو
سؤال6: جانباز قطع نخاع هستم، بدین جهت بول و غائط بى اختیار از من خارج مى شود. آیا براى هر نماز باید وضو بگیرم؟ براى سجده سهو و نماز احتیاط چطور؟
پاسخ: مى توانید یک وضو براى دو نماز بگیرید. و نماز احتیاط و سجده و وضوى دیگرى لازم ندارد.
انجام مستحبات برای کسی که مبتلا به خروج بول و غائط است
سؤال7: فردى هستم قطع نخاع که بول و غائط بى اختیار از من خارج مى شود. و هنگامى که وضو مى گیرم باید سریعاً نماز بخوانم تا وضویم باطل نشود، اگر احتمال بدهم که با طولانى شدن نماز وضویم باطل مى شود، آیا جایز است مستحبّات نماز، مانند اذان و اقامه را بجا آورم؟
پاسخ: بهتر است تا مطمئن نباشید مستحبّات را بجا نیاورید.
فاصله انداختن بین وضو و نماز جهت شرکت در جماعت
سؤال8: آیا براى مجروحین جنگى، که قطع نخاع هستند، و قادر بر جلوگیرى از خروج بول نمى باشند، جایز است که بین وضو و نمازشان فاصله بیندازند، تا بتوانند در نماز جماعت شرکت کنند؟
پاسخ: در صورتى که فاصله به مقدارى باشد که مثلا از خانه به مسجد برسند اشکالى ندارد.
خارج شدن پی در پی بول در نماز
سؤال9: کسى که بول او پى در پى خارج مى شود، اگر در وسط نماز اوّل بول خارج شود، ولى بین دو نماز بولى خارج نشود، آیا مى تواند با یک وضو هر دو نماز را بخواند؟
پاسخ: اشکالى ندارد
مبتلا به خروج ریح
وظیفه کسی که مبتلا به خروج بی اختیار باد معده است
سؤال1: من فکر می کنم که یک بیماری معده ای دارم بارها شده است وقتی وضو گرفتم وضویم باطل می شود اما پی در پی نیست . هر وقت می خواهم نماز بخوانم وضویم باطل می شود و می بایست برای خواندن یک نماز حتی 4 بار وضو بگیرم آیا این مشکل از نظر شرعی راه حلی دارد ؟
پاسخ: در فرض سؤال وظیفه شما این است که یک وضو بگیرید و فوراًبه نماز بایستید هر چند قبل از شروع نماز یا در اثناء آن وضوء باطل شود.
 عدم اختیار در خروج ریح
سؤال2: بنده بسیاری از اوقات باد معده ام بی اختیار خارج می شود وبرای نماز خواندن مشکل دارم دارو هم فقط موقعی اثر می کند که می خورم و همیشه که نمی توان دارو خورد راه شرعی آن چیست؟
پاسخ: در صورتیکه تجدید وضو منجر به مشقت و عسر و حرج شود می توانید برای هر نماز یک وضو بگیرید و دیگر اعتنا نکنید.
وضوی کسی که دائما ریح از او خارج می شود
سؤال3: وظیفه کسى که دائماً به اندازه ناچیزى باد از او خارج مى شود چیست؟
پاسخ: یک وضو براى هر نماز کافى است; بلکه مى تواند دو نماز را هم با همان یک وضو بخواند.
شرایط وضو
نابینایی که نمی داند وقت کافی برای وضو دارد یا نه
سؤال1: یکى از شرایط وضو آن است که مکلّف وقت کافى براى گرفتن وضو و خواندن نماز داشته باشد. حال اگر فردى نابینا باشد، و نداند که وقت کافى براى کارهاى مذکور دارد یا نه، تکلیف او چیست؟
پاسخ: چنین کسى باید وضو بگیرد; مگر این که خوف این داشته باشد که وقت تنگ است و به نماز نمى رسد، در این صورت تیمّم مى کند.
آگاهی از وجود نجاست پس از وضو
سؤال2:فردى نابینا هستم. پس از وضو متوجّه شدم که در قسمتى از بدنم، غیر از اعضاى وضو، خون یا نجاستى وجود دارد، که به هنگام وضو متوجّه آن نبودم. وضو و نمازهایى که با آن خوانده ام چه حکمى دارد؟
پاسخ: ضررى به وضوى شما نمى زند. و نمازهایى که با آن خوانده اید اشکالى ندارد.
وضو و غسل با وجود خون خشک شده در پوست
سؤال3: جوابی کامل در خصوص خون خشک شده روی زخمها و یا زیر ناخن و چگونگی غسل و وضو در این مسئله مرقوم فرمایید:
اگر خونی روی زخم خشک شود و کندن آن موجب خونریزی مجدد شود و یا احتمال دهیم در صورت کندن آن خون ریزی می کند حکم آن خون چیست و غسل و وضو با آن چگونه است؟
پاسخ: در صورتیکه امکان پاک کردن آن نیست، روی آن را با چسب ببندید و غسل و وضوی جبیره ای بگیرید.
ترتیب و موالات
خشک شدن اعضای شسته شده افراد در قطع نخاعی
سؤال1: فردى هستم قطع نخاع از گردن که بناچار نایب مرا وضو مى دهد. بعضى از اوقات وضو دادن من طول مى کشد، و به همین خاطر بعضى از اعضاى وضو مانند دست یا صورت خشک مى شود. آیا در وضو خللى وارد مى شود؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
راه رفتن جانبازان بین اجزای وضو
سؤال2: از جانبازان جنگ تحمیلى هستم. آیا جایز است که در هنگام وضو بعضى از اعضا را وضو دهم، و براى بعضى دیگر (مثلا مسح پا یا سر) مسافتى را طى نموده، آن گاه وضو را ادامه دهم؟
پاسخ: اشکالى ندارد.  

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -