انهار
انهار
مطالب خواندنی

آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

1- ضامن بودن کسی که در نگهداری چیزی که به او سپرده شده کوتاهی کند

سؤال: شخصی موتورش را بنگهبان آپارتمان سپرده که مواظب آن باشد لکن بسرقت رفته آیا میتواند قیمت آنرا از نگهبان مطالبه نماید؟

پاسخ: در صورتی که نگهبان در حفظ آن کوتاهی کرده حق مطالبه دارد.

2- حکم آسیب رساندن به فیلمهای امانتی

سؤال: بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام من یک فیلم آموزشی از مدرسه خودمان کرایه کردم اما هنگام در آوردن این فیلم از دستگاه ویدیوی خودمان این فیلم پاره شد متاسفانه این کار را برای چند فیلم کرایه ای دیگر نیز انجام دادم اکنون من باید چه کنم؟ ضمنا قسمت انتهایی این فیلم ها پاره شده اند به طوری که به محتوای فیلمها آسیبی نرسیده است و پس ازاینکه من قسمت پاره شده این فیلم ها را چسب زدم این فیلمها دوباره قابل استفاده شدند؟

پاسخ: باید جریان را به صاحبان اصلی فیلمها بگویید و از آنها حلیت بطلبید.

3- ضامن بودن کارگر در صورتی که در قرارداد ضمان شرط شده باشد

سؤال: در یک موسسه دولتی ( یا شرکت خصوصی ) قرار است وسیله نقلیه مثل اتوبوس و مینی بوس جهت انجام ماموریتهای موسسه یا شرکت به رانندگانی که کارگر یا کارمند موسسه یا شرکت هستند تحویل گردد . وسیله نقلیه طی یک صورتجلسه با تبیین تمام مشخصات و وضعیت ظاهری تحویل میشود . آیا میتوان در صورتجلسه تحویل و تحول بر عهده تحویل گیرنده، شرط ضمان نمود که در هر صورت ولو بدون تعدی و تفریط راننده و تحویل گیرنده وسیله نقلیه مسول کلیه خسارات وارده باشد؟

پاسخ: این شرط اشکالی ندارد.

4- کوتاهی در نگهداری امانت

سؤال: بنده، خانه اى در دست تعمیر داشتم که چندى پیش جهت سرکشى به آن جا رفته بودم، پاکتى به همراه داشتم که محتوى مقدار زیادى پول، ارز و چک بود. در همین اثنا دوستم(که از بستگان نیز مى باشد) وارد خانه شد. با ورود دوستم به خانه، من که نگران این پاکت بودم و مى ترسیدم بر اثر اشتغال زیاد به محتواى پاکت آسیبى برسد، آن را به دوستم سپردم البتّه به دو علّت موقع سپردن پاکت به دوستم نگفتم که این پاکت محتوى پول است: اوّل به خاطر این که پیمانکار و کارگران در محل حضور داشتند، دوّم به خاطر این که در آن منطقه معمول است که پول را در پاکت معمولى کاغذى قرار مى دهند. بنابراین ایشان مى دانستند که این پاکت محتوى پول است، متأسفانه موقع رفتن از آن جا غافل شدم و یادم رفت که آن پاکت را از او پس بگیرم. بعد از آن که چند دقیقه اى گذشت به خاطر آوردم که پاکت را به ایشان سپرده بودم. بعد از مراجعه به ایشان، به من گفتند که آن پاکت را در همان محل جا گذاشته ام، فوراً به آن محل مراجعه کردم و هر قدر گشتم آن را نیافتم، فهمیدم که آن را ربوده اند، آیا ایشان در این رابطه ضامن هستند؟

پاسخ: اگر مى دانسته و یا احتمال قوى مى داده که در آن پاکت پول وجود دارد و در عین حال کوتاهى کرده ضامن است و اگر طرفین در این مسأله اختلاف دارند، باید به حاکم شرع مراجعه کنند.

5- اختلاف امانت دار و صاحب مال در بازگرداندن امانت

سؤال: اگر امانت دار ادّعا کند که امانت را بازگردانده، و صاحب مال منکر باشد، قول کدام یک پذیرفته مى شود؟

پاسخ: در صورتى که شخص امانتدار آدم متهّمى نباشد، ادّعاى او درباره ردّ امانت پذیرفته مى شود، ولى اگر متّهم باشد پذیرفته نیست، و در این صورت با توجّه به این که صاحب مال منکر است، امانتدار مى تواند از او تقاضاى قسم کند، و اگر منکر قسم بخورد، امانتدار باید مال را برگرداند.

6- وثیقه ای که به عنوان حق عضویت کتابخانه گرفته می شود

سؤال: در حقّ عضویّت کتابخانه ها مرسوم است که فرد پولى را به وجه ضمانت ملکِ جهت مى کند، که بعد از انصرافِ از عضویّت به او پس دهند.

الف) آیا این کار مشروع است؟

ب) بعضى براى اصلاح آن فرموده اند: «پول را امانت و گرو بگذارید» که در جواب مى گوییم: «چون پول مصرف مى شود، به پولى که در حال گردش و تبدیل و تصرّف است، صدق امانت شرعى نمى کند» اگر گویند: «اباحه است» مى گوییم: «اباحه از نظر شرعى موجب ضمانت نمى شود»! نظر مبارک حضرت عالى چه مى باشد؟

پاسخ: این در واقع از قبیل نوعى وثیقه کلّى است با اجازه تصرّف; و اشکالى ندارد.

7- امانی بودن ید تعمیرگاه

سؤال: آیا ید تعمیرگاه (مدیر تعمیرگاه خودرو) ید امانی است؟

پاسخ: اگر در حفظ و تعمیر کوتاهی و کار خلافی نکرده باشد، ید امانی است.

8- استفاده فرزند از پول امانتی پدر

سؤال: اگر پدر مبلغی را به فرزند برای نگهداری بدهد آیا فرزند می تواند از آن پول استفاده کند و در صورت طلب پدر بلافاصله آن را به پدر برگرداند؟

پاسخ: در صورتیکه به عنوان امانت برای نگهداری سپرده حق تصرف در آن را ندارد.

9- خیانت امین در امانت

سؤال: چنانچه خروج از امانت در خصوص امری که به امین سپرده شده محرز شود تکلیف شرعی چیست؟

پاسخ: هرگاه امین خیانت کند محکوم به جبران خسارت می باشد و عدالت او ساقط می گردد.

10- اثبات امانت بودن مال با شهادت شهود

سؤال: آیا اثبات خیانت در امانت، بدون وجود رسید امانی بودن مال در ید متهم، با وجود شهادت شهودی که امانی بودن مال را گواهی کرده و شهود دیگری که امانی نبودن مال را گواهی کرده اند، شرعاً صحیح است؟

پاسخ: در صورتیکه تعارض شهود شود شهادت هر دو طرف ساقط خواهد شد بنابراین امانی بودن مال باید به دلیل معتبر ثابت شود و اگر شخص غیر متهمی اعتراف کند که فلان مال نزد من امانت فلان کس است پذیرفته می شود.

11- تصرف در امانت به عنوان قرض

سؤال: تصرّف در وجوه صدقه، کفّاره، زکات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟ پولهایى که به عنوان امانت در نزد انسان است چطور؟

پاسخ: در صورتى که صاحب پول، آنها را به عنوان صدقه یا خمس جدا کرده، مى تواند در آنها تصرّف کند; ولى اگر کسى به عنوان امانت به آنها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.

12- آسیب رسیدن جزئی به شیء امانتی

سؤال: چنانچه سهوا به کتابی که از کتابخانه به امانت گرفته ایم آسیب جزئی برسد یا مثلا خطی با خودکار بر روی آن ایجاد شود تکلیف چیست؟

پاسخ: آسیب های جزئی مثل آنچه نوشته اید برای شما ضمان ایجاد نمی کند هرچند باید مراقب بود این آسیب ها حاصل نشود.

13- تصرف در وجوهات به عنوان قرض

سؤال: تصرّف در وجوه صدقه، کفّاره، زکات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟ پولهایى که به عنوان امانت در نزد انسان است چطور؟

پاسخ: در صورتى که صاحب پول، آنها را به عنوان صدقه یا خمس جدا کرده، مى تواند در آنها تصرّف کند; ولى اگر کسى به عنوان امانت به آنها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.

14- تصرف در امانت به عنوان قرض

سؤال: تصرّف در وجوه صدقه، کفّاره، زکات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟ پولهایى که به عنوان امانت در نزد انسان است چطور؟

پاسخ: در صورتى که صاحب پول، آنها را به عنوان صدقه یا خمس جدا کرده، مى تواند در آنها تصرّف کند; ولى اگر کسى به عنوان امانت به آنها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.

15- خیانت در امانت

سؤال: آیا خیانت در امانت حقّ الناس و قابل گذشت است؟ یا حقّ اللله است، و غیر قابل گذشت؟

پاسخ: در صورتى که خیانت در امانت سبب اتلاف عین، یا منفعت شده حق الناس است، و باید خسارت را به صاحب آن بدهد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -