انهار
انهار
مطالب خواندنی

حجاب و پوشش

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الزام به حجاب
سؤال: اگر همسر حجاب را رعایت نکند آیا باید شوهر، او را با دعوا و درگیرى به رعایت حجاب وادار کند؟
پاسخ: در رعایت حجاب واجب و انجام سایر تکالیف شرعیه، شوهر حق دعوى و درگیرى و کتک کارى ندارد، و فقط مجاز است با ملایمت، امر به معروف و نهى از منکر زبانى نماید.
مقدار حجاب زنان
سؤال: زنان زیادى را دیده‌ام که حجاب‌هاى متفاوتى دارند حال مى‌خواهم بدانم پوشش زنان چگونه باید باشد؟
پاسخ: زنان بجز صورت به مقدارى که شستن آن در وضو واجب است و دست‌ها از سر انگشتان تا مچ، بقیّه اعضاى بدن خود را باید از نامحرم بپوشانند.
حجاب پیران
سؤال: آیا زنان پیر باید رعایت حجاب کنند؟
پاسخ: بلى واجب است.
حجاب و نگاه و آرایش خانم‌هاى مجرد
سؤال: دختران باکره قبل از ازدواج تا چه میزان مى‌توانند آرایش کنند؟ مثلاً آیا مجاز به گرفتن موهاى صورت و یا گرفتن ابرو هستند؟
پاسخ: فى نفسه مانع ندارد ولى اگر بر این کار مفسده‌اى مترتب شود و یا در معرض دید نامحرم باشند، جایز نیست.
نگهدارى از شخص مکلّف فلج
سؤال: نوجوانى 15 ساله که داراى عقل و شعور مى‌باشد و نفع و نقصان و خوبى و بدى را درک مى‌کند، از نظر جسمى صددرصد فلج است و هیچ‌گونه فعالیت جسمى را نمى‌تواند انجام دهد. از غذا خوردن گرفته تا رفتن به دستشویى و طهارت و... همه کارهایش را تا کنون مادرش انجام مى‌داده است. در حال حاضر او به حدّ بلوغ رسیده است. تکالیف شرعى او چگونه خواهد شد؟ نگاه مادر به اعضاى مخصوصه بدن او در حال نظافت چه حکمى دارد؟ در صورت مکلف بودن، او چگونه نماز، طهارت و وضو را انجام دهد؟
پاسخ: در فرض سؤال باید تکالیف شرعى همچون وضو و نماز را در حدّ توان ولو با کمک گرفتن از دیگران انجام دهد ولى براى تخلى با وجود فرد هم‌جنس (مانند پدر)، هم‌جنس باید به او کمک کند و حتى‌الامکان با استفاده از آینه و دستکش از نگاه مستقیم به عورت و لمس آن خوددارى نماید.
پوشاندن بینى بعد از عمل زیبایى
سؤال: آیا کسى که عمل انحراف بینى همراه با عمل زیبایى انجام مى‌دهد موظف به پوشانیدن بینى خود مى‌شود؟
پاسخ:در فرض سؤال پوشاندن بینى واجب نیست مگر آنکه عمل زیبایى، عرفاً زینت محسوب شود.
تاتو کردن ابرو
سؤال: حکم حضرتعالى درباره تاتو کردن ابرو براى زنان چیست؟
پاسخ: مانع ندارد، و اگر در نظر عرف زینت محسوب مى‌شود باید از نامحرم بپوشانند.
پوشاندن زینت و آرایش بانوان
سؤال: آن مقدار از زیور زنان که ظاهر است مثل حلقه نامزدى، آرایش معمولى ابروان و ... آیا واجب است پوشانده شود؟
پاسخ: هر آنچه عرفاً زینت محسوب مى‌شود باید از نگاه نامحرم پوشانیده شود.
پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مردان
سؤال: پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مرد چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر مستلزم مفسده باشد، جایز نیست.
محدوده حجاب صورت براى زن
سؤال: آیا چانه جزو محدوده حجاب زنان به حساب مى‌آید؟ اگر به حساب مى‌آید لطفاً محدوده آن را مشخص کنید.
پاسخ: چانه نیز جزو صورت محسوب شده و مقدارى از آن که در ظاهر صورت قرار گرفته پوشش لازم نیست ولى زیر چانه باید پوشانده شود.
استفاده از سرمه براى خانم‌ها
سؤال: آیا براى خانم‌ها استفاده از سرمه‌ى چشم در صورت رؤیت آن توسط نامحرم اشکال دارد؟
پاسخ: اگر زینت باشد و موجب جلب توجه نامحرم گردد، اشکال دارد.
استفاده مردان از سنگ‌هاى تزئینى
سؤال: استفاده مردان از سنگهایى از قبیل زمرد، فلوریت و... به عنوان دستبند یا مدال چه حکمى دارد؟
پاسخ: فى نفسه اشکال ندارد.
عینک دودى براى زنان
سؤال: آیا زدن عینک دودى در فصل تابستان براى یک خانم چادرى اشکال دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد مگر آنکه بگونه‌اى باشد که جلب توجه نامحرم نماید.
استفاده از کرمهاى ضد آفتاب و عطر
سؤال: زدن کرمهاى ضد آفتاب در فصل گرما با توجه به بوى آنها چه حکمى دارد؟ و زدن عطر در این فصل براى جلوگیرى از بوى عرق بدن چه حکمى دارد؟
پاسخ: فى نفسه مانع ندارد ولى اگر جلب توجه نامحرم مى‌کند باید از کنار نامحرم عبور نکند.
کاشت ناخن مصنوعى
سؤال: کاشت ناخن مصنوعى براى بانوان چه حکمى دارد؟
پاسخ: کاشت ناخن فى نفسه اشکال ندارد و با فرض صدق زینت، باید از نامحرم پوشانده شود.
شرکت در مجالس عروسى
سؤال1: شرکت در مجالس عروسى که مى‌دانم در آن از موسیقى‌هاى غیرمجاز استفاده مى‌شود و رقص نیز در این‌طور مجالس مرسوم است، چه حکمى دارد؟
سؤال2: شرکت در مجالس عروسى مختلط، در حالى که بعضى زنان لباس مبتذل به تن دارند، با رعایت حجاب کامل خودم چگونه است؟
سؤال3: اگر عدم شرکت اینجانب در مجلس عروسى بى‌احترامى به دعوت کننده محسوب شود، آیا لازم است با تقیّد، در مجلس آنها شرکت کنم؟
سؤال4: پوشیدن لباس نیمه‌لخت زن در مقابل زن و آرایش زن در بین زنان به‌طورى که تا حدى مورد توجه دیگر زنان شود، آیا جایز است؟
ج1) در فرض مرقوم شرکت در آن جایز نیست.
ج2) در صورتى که حضور شما تأیید گناه محسوب شود، نباید شرکت کنید.
ج3) امر مذکور مجوز انجام گناه نمى‌شود.
ج4) اگر مفسده نداشته باشد، مانعى ندارد.
سؤال: با توجه به ممنوعیت حجاب شرعى در برخى از کشورهاى غیراسلامى، ادامه‌ى اشتغال و تحصیل براى بسیارى از خواهران ره‌یافته با اشکال روبرو شده است؛ و از سوى دیگر نهى آنان از ادامه تحصیل و کار، سواى این که براى آنها خسارت معنوى و مادى در پى دارد موجب وهن مذهب نیز مى‌گردد. تکلیف شرعى مؤمنات در این‌گونه جوامع را بیان فرمایید.
پاسخ: اگر ترک تحصیل، غیرقابل تحمل و یا حرجى باشد، ادامه‌ى تحصیل مانع ندارد ولکن باید در حفظ حجاب به مقدارى که میسّر است کوشش نماید
سرمه کشیدن براى مردان
سؤال: به نظر جنابعالى کشیدن سرمه براى مرد چه حکمى دارد آیا مى‌تواند بکشد؟
پاسخ: فى نفسه اشکالى ندارد.
پوشیدن لباس سیاه در عزادارى ‌ها
سؤال: آیا پوشیدن لباس مشکى جهت عزادارى امام حسین (علیه السلام) و سایر امامان استحباب دارد؟
پاسخ: بطور کلى پوشیدن لباس مشکى اگر براى تعظیم شعائر باشد، داراى اجر و ثواب خواهد بود.
آرایش زنى که خود را در معرض دید نامحرم قرار مى‌دهد
سؤال: آیا خانمى که شغل آرایشگرى دارد، مى‌تواند خانم‌هایى را آرایش کند که مى‌داند به نامحرم نشان مى‌دهند؟ و همچنین کاشت ناخن توسط او جایز است؟ (با توجه به اینکه با انجام آن، سبب مى‌شود که مدتى وضو و غسل شخص به صورت جبیره شود.)
پاسخ: اگر آرایشگر مى‌داند که کار او در جهت حرام بهره‌بردارى مى‌شود، جایز نیست چنین آرایشى را انجام دهد، حکم کاشتن ناخن که احیاناً موجب وضو و غسل جبیره‌اى مى‌شود، در بالا گذشت.
تشبّه زن به مرد در آرایش مو و لباس
سؤال: آیا کوتاه کردن موى سر در خانم‌ها شبیه آقایان یا لباس پوشیدن شبیه آقایان و یا امورى از این قبیل بدون قصد تشبه به آقایان براى خانم‌ها اشکال دارد؟
پاسخ: بدون قصد تشبه و بدون آن که شبیه مردان شوند، مانعى ندارد.
بلند کردن مو براى مرد
سؤال. بلند کردن مو براى آقایان چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر بخواهد خود را شبیه به زنان کند، جایز نیست

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -