انهار
انهار
مطالب خواندنی

نجاسات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

نجاسات (آیت الله العظمی سیستانی)

سؤال: آیا بخارى که از آب نجس بلند شده است در برخورد با یک شىء خیس آیا اجزاى خیس انسان آنها را نجس مى کند؟

پاسخ: نجس نمى کند مگر یقین حاصل شود که آن بخار تبدیل به آب شده است.

سؤال: آیا نجاست سگ خشک با نجاست سگ خیس برابر است؟

پاسخ: اگر خشک باشد منجس نیست مگر اینکه ملاقى آن خیس باشد.

سؤال: آیا دستهاى یهود و نصارى پاک است؟

پاسخ: پاک است مگر اینکه با چیز نجس ملاقات کرده و نجس شده است.

سؤال: حکم کفش چرم که روى آن نوشته (ساخت ایتالیا ) و آن را از کشور اسلامى شهر مدینه خریده ایم حکم آن چیست؟ آیا نجس است؟

پاسخ: در صورت احتمال تذکیه ( ذبح شرعى ) حکم به طهارت آن مى شود.

سؤال: اگر مسیحیان معتقد باشند که حضرت عیسى (ع) فرزند خدااست در این صورت ایشان پاکند یا نجس؟ در مورد یهودیان نیز همین سوال مطرح مى شود.

پاسخ: پاک هستند.

سؤال: اگر یک مسیحى یا یهودى به چیزى که خیس است دست بزنند آیا آن چیز نجس است؟

پاسخ: کافر کتابى به نظر آیت الله پاک است.

سؤال: حکم خون پشه اى که تازه خون مکیده چیست؟ یعنى اگر پشه اى را کشتیم و خون زیاد و غلیظى از آن خارج شد، حکم آن خون چیست؟

پاسخ: پاک است.

سؤال: آیا هر رطوبتى که شبیه منى باشد از شخص خارج شود منى است؟

پاسخ: خیر.

سؤال: آیا انسان اگر نداند که منى از او خارج شده یا نه آیا باید غسل کند؟

پاسخ: لازم نیست.

سؤال: برخى از شبها وقتى از خواب بیدار مى شوم لباس زیر خود را خیس مى بینم با توجه به اینکه نه خوابى دیده ام که محتلم شده باشم نه خروج این اب همراه با علائم سه گانه منى است و فقط پس از بیدار شدن از خواب لباس زیر خود را خیس مى بینم آیا این اب منى است یا اب پاکى مى باشد ؟ آیا براى نماز خواندن باید غسل کنم ؟

پاسخ: طاهر است و غسل واجب نمى شود مگر اینکه یقین کنید که آن آب منى است .

سؤال: ترشحاتى که هنگام تحریک از زن خارج مى شود چه حکمى دارد ؟

پاسخ: اگر براثر شدت تهیج جنسى باشد نجس و موجب غسل است و بنا بر احتیاط واجب اگر به شدت تهیج نرسیده باشد ولى اب خارج شده زیاد باشد .

سؤال: در رساله هاى عملیه آمده است که اب قلیل در تماس با نجاست نجس مى شود هرچند رنگ و بوى آن تغییر نکند . حال فرض کنید که تعداد زیادى مثلاً آفتابه داریم که در هر کدام یک قطره نجاست داخل شده باشد ( که در این صورت تمام آنها نجس هستند هر چند رنگ و بوى آن تغییر نکند ) و تمام آنها را در یک حوض خالى کنیم در این صورت این آب که به حد کر رسیده مطهر است در حالى که جمع نجاسات است و قاعدتا باید نجس باشد؟

پاسخ: بعد از یکى شدن هم نجس است و اینکه گفته مى شود که اگر کر در اوصافش تغییر پیدا نشود با ملاقات نجس متنجس نمى شود مربوط به صورتى است که در حال کر بودن با نجس ملاقات کند .

سؤال: موى گراز یا خوک به صورت قلم مو با مصرف صنعتى مثل استفاده در صنعت فایبر گلاس چگونه مى باشد زیرا مقدار زیادى از این کالا ساخت خارج را خریدارى کردیم ؟

پاسخ: موی خوک و گراز نجس است.

سؤال: آیا سگهاى شکارى که براى گرفتن حیوانات یا آوردن آنها استفاده مى شوند ، نجس هستند ؟ آیا دست زدن به سگ باعث نجس شدن مى شود ؟

پاسخ: بله نجس است و دست زدن به آنها با رطوبت مسرى موجب تنجس دست است .

سؤال: آیا چرک و یا آبى که پس از ترکیدن جوش از آن خارج مى شود نجس است یا خیر ؟

پاسخ: نجس نیست مگر اینکه با خون به شکل ظاهر مخلوط باشد .

سؤال: بنده مدتی است که از یک مشکل رنج مى برم. و آن آبى است که گاهى بعد از بیدار شدن در لباس زیر خود مى بینم، با آنکه مقدار خیلى کم است ولى بنده تمامى لباسهایم را آب مى کشم و غسل جنابت مى گیرم و شبیه آن را هنگامى که با همسرم ملاعبه مى کنم دیده مى شود. لطفاً مرا راهنمایى فرمایید این دو آب چى هستند؟ حکم آنها را به تفصیل بیان کنید.

پاسخ: پاک است و غسل ندارد تا اینکه علم پیدا کنید به اینکه آن آب منى است.

سؤال: آیا الکل طبى (نه الکل صنعتى) که براى تزریقات استفاده مى شود پاک است؟

پاسخ: پاک است.

سؤال: ترشح از محل بواسیر که زرد رنگ است و همیشگى است چه حکمى از پاکى یا نجسى دارد؟

پاسخ: تا یقین نکنید که از اجزاء نجاست است محکوم به طهارت مى باشد.

سؤال: آیا چربى ها مثل واکس چوب نجاست را منتقل مى کند؟

پاسخ: منتقل مى کند.

سؤال: ـ صاحب خانه ما مسلمان و نماز خوان است ولى متأسفانه شراب نیز مى خورد. با او ارتباط نزدیک دارم. گاهى اوقات مرا سر سفره خود دعوت مى کند و گاهى نیز غذایى به خانه ما مى دهد. آیا این غذاها که همه آنها از نظر اسلام حلال و طیب است، تنها به صرف اینکه متعلق به چنین فردى است پاک و خوردن آن بلا اشکال است؟ و آیا از چنین شخصى در خصوص مسایل نجاست و طهارت باید احتیاط کرد؟ یعنى لوازم و وسایلى که در خانه این شخص و یا در اختیار او بوده پاک است؟

پاسخ: استفاده از آن غذا مانعى ندارد و احتیاط از وسایل شخص وى لازم نیست.

سؤال: اگر در ظرف غذایى بعد از پخت شدن متوجه فضله موش گردیم آیا پارچه اى که براى دم کردن روى ظرف استفاده شده است نجس است؟

پاسخ: نجس نیست.

سؤال: کسى که جنب نشده اما آب شهوت را دیده همان آب لزج مانند آیا این آب غسل دارد یا خیر و آیا پاک است؟

پاسخ: اگر منى نیست غسل ندارد.

سؤال: مایعى که (به غیر از ادرار و منى) از انسان خارج مى شود نجس است ؟

پاسخ: پاک است .

سؤال: خونى که بعد از ذبح کردن جانور در گوشت موجود است آیا آن خون پاک است یا نجس ؟

پاسخ: خونى که بعد از تمام شدن تذکیه شرعى در حیوان باقى مى ماند پاک است .

سؤال: آیا فضله طوطى و خرگوش و سنجاب پاک است ؟

پاسخ: فضله طوطى پاک است و مدفوع خرگوش و سنجاب نجس است .

سؤال: موکتى که به وسیله چسب به زمین اتاق چسیبده شده است اگر نجس شود چطور باید تطهیر کرد آن را در صورتى که اتاق جایى براى جارى شدن آب نداشته باشد ؟

پاسخ: بعد از برطرف کردن عین نجس شلنگ آب را با فشار ضعیف براى یک لحظه روى موضع نجس بگیرید کافى است .

سؤال: حکم استفاده از کفشهاى چرمى که در کشورهاى غیر اسلامى تولید شده چیست ؟ و آیا براى خواندن نماز باید پاهاى خود را آب بکشیم ؟

پاسخ: چنانچه احتمال عقلائى مى دهید که از حیوان مذکى درست شده است طاهر است .

سؤال: آیا اگر لباسى را که نجس است و آن را زیر آب جارى قرار دهیم ولى لکه اى از نجاست باقى بماند آن لباس تمیز است؟

پاسخ: اگر جرم نجس زائل شده باشد باقى ماندن رنگ ضررى ندارد.

سؤال: اگر خون را تجزبه کنیم آیا اجزای آن محکوم به نجاست است و مصداق استحاله محسوب می شود یا نه سایر نجاسات چطور؟

پاسخ: اگر حقیقت خون و خواص آن باقی نمی ماند طاهر می شود.

سؤال: چیزی که نجس شده است تا چند بار نجس کننده است ؟

پاسخ: متنجس سوم نجس کنند نیست.

سؤال: آیا فضله ی کلاغ نجس است؟

پاسخ: پاک است.

سؤال: اگر جایی نجاست زیاد گسترش پیدا کرده باشدو قسمتهای از بدن هم شامل باشد باید چه کار کرد باید همیشه بدن را طاهر کرد هنگام نماز؟ مثلا کفشی که با او به مسجد میرویم و میدانیم پای ما داخل کفش عرق کرده چاره چیست؟

پاسخ: اصولا نجاسات به این صورت که شما فکر میکنید گسترش نمی یابد و واسطه سوم نجاست را منتقل می کند و همین که شک باشد برای حکم به طهارت کافی است.

سؤال: نظر جنابعالی در مورد دادن لباس به خشکشویی از نظر نجاست چگونه است ؟

پاسخ: پاک است .

سؤال: حکم بخار آب نجسی که مجددا بر دیوار تقطیر میشود چیست؟

پاسخ: نجس است.

سؤال: سه با ر آب در مخزن میریزد و سه بار آب می کشد آیا می تواند لباس نجس را در این نوع لبا سشویی ریخت ؟

پاسخ: بله پاک است .

سؤال: زمین خوردن روی زمین های پر برفی که در اثر راه رفتن یخ زده اند در اروپا با توجه به وجود فراوان سگ چه حکمی در نجاست لباس دارد ؟

پاسخ: تا علم به نجاست ندارید پاک است .

سؤال: اگر ابی نجس باشد و بخار گردد بخار آن پاک است ؟

پاسخ: پاک است .

سؤال: آیا شستن با ماشین لباسشویی اتوماتیک جهت آبکشی لباس نجس کفایت می کند ؟

پاسخ: اگر عین نجس زائل شود کفایت می کند .

سؤال: اگر چیزی به بول نجس شود و بعدا با رطوبت جدیدی با شیئ دومی تماس یابد آیا اگر شیئ دوم را یک بار زیر آب بکشد پاک میشود؟

پاسخ: پاک است.

سؤال: موی سگ در لباس وفضای منزل چه حکمی دارد؟

پاسخ: موی سگ نجس است ولی نماز صحیح است .

سؤال: آیا موهایی که از بدن انسان کنده می شود وهمراه سفیدیه ته مواست که اصطلاحاً پیاز موگفته می شود نجس است یا نه؟

پاسخ: پاک است.

سؤال: آیا ادرار بچه شیرخوار نجس است؟ اگر نجس است با چند بار شستن پاک می شود؟

پاسخ: کافی است که آب بر آن ریخته شود وفشار دادن وامثال آن لازم نیست وآب قلیل هم کفایت می کند.

سؤال: اینجانب تعدادى از دندانهایم را به علت خرابى پر کرده ام اگر دهانم خود به خود خونى شود آیا به حکم بعیت فضاى و دندانهاى پر شده ام پاک نمى شود؟

پاسخ: در صورتى که خون زائل شود پاک مى شود اگرچه با دندانهاى مصنوعى ملاقات کرده باشد.

سؤال: لباسهائى که اثر خون رویش است اگر در ماشین لباسشوئى بیندازیم و رنگش باقى بماند طاهر است یا نه؟ و آیا خون حیض با خونهاى دیگر فرق مى کند؟

پاسخ: اگر خون برطرف شود پاک است ولو رنگ آن باقى مانده باشد.

سؤال: آب خون مانندى که پس از خشک شدن و تطهیر زخم پس از چند روز دیده مى شود پاک است؟

پاسخ: خونابه نجس است.

سؤال: کندن پوست لب و بدن اگر کوچک یا بزرگ باشد یا اگر با درد یا بدون درد باشد آیا نجس است؟

پاسخ: اجزاء صغاری که حیات ندارند و به آسانی از بدن منفصل می شوند پاکند.

سؤال: آب جاری ترشح شده از غیر نجس العین چه حکمی دارد ؟

پاسخ: پاک است .

سؤال: من و خانواده ام در کانادا زندگی میکنیم در ضمن من ادمی هستم وسواس که نمیدانم چطور این مشکل را حل کنم چند سئوال دارم لطفا من را به طور ساده راهنمایی کنید؟

1.ابی که در موقع کشیدن سیفون توالت به بیرون تراوش میکند پاک است یا خیر ؟

2. در مورد ماشین لباسشویی که در آن از بالا باز میشود آیا آبی که در موقع شستشو به در آن تراوش میکند پاک است یا نه همانطور که میدانید در کانادا کف اشپزخانه و دستشویی و قسمتی که برای لباس شویی مهیا شده است فاضلاب ندارد اگر کف این ها نجس شود چطور میشود انرا تطهیر کرد؟

3. أیا برطرف کردن عین نجاست کافی است؟

4. اگر در موقع شستن لباس نجس در ماشین لباسشویی آبی به بیرون بریزد و جاری شود آیا پاک است ؟

پاسخ: 1.پاک نیست مگر این که شلنگ متصل به کر بر ان باز باشد.

2.اگر لباس نجس باشد وبه آب کر متصل نباشد نجس است .

3.برطرف کردن عین نجاست کافی نیست و باید آب ریخته شود پس اگر آب کر باشد به محض رسیدن آب به موضع نجس پاک میشود .

4.نجس است .

سؤال: فضولات پرندگان ( حرام گوشت – یا حلال گوشت – گوشت خوار یا غیر گوشت خوار – دارای چنگال یا بدون چنگال ) پاک است یا نجس؟

پاسخ: فضولات همه انها پاک است.

سؤال: ایا جفت نجس است یا متنجس ؟

پاسخ: اگر خون نداشته باشد پاک است.

سؤال: حوله یا لباسی که قبل از غسل در موقع حیض استفاده شد بعد از غسل پاکی ایا برای استفاده نجس است؟

پاسخ: پاک است و میتواننداستفاده کنند.

سؤال: آیا زردی بجا مانده از لکه بینی خانمها بر روی لباسها که بعد از شستشو باقی مانده است نجس است یا خیر لکه های بعد از حیض که بعد از شستشو بر روی لباس می ماند چطور ؟

پاسخ: در صورتیکه فقط رنگ باشد و جرمیت نداشته باشد آن لکه خون نیست و لباس طاهر میشود .

سؤال: ایا لباس نجس شده با بول با یک بار شستشو در ماشین لباسشویی پاک میشود یا باید دو بار شست ؟ اگر باید دو بار شست ایا بین دو شستشو لباس فشار داده شود تا اب خارج شود؟

پاسخ: شستن ان در لباسشویی اتوماتیک مطهر است.

سؤال: چه طور می شود جایی را که نجس شده بدون آب تمیز کرد ؟

پاسخ: با تابیدن آفتاب هم پاک می شود البته با شرایطی که در رساله ی عملیه مذکور است .

سؤال: آیا منی نجس است یا خیر ؟

پاسخ: منی نجس است .

سؤال: اگر جایی آن قدر نجاست گسترش پیدا کرده باشد که نشود آن را طاهر کرده چاره چیست ؟

پاسخ: لازم نیست همه جا را تطهیر کنید فقط کافی است که موضع سجده در هنگام نماز پاک باشد .

سؤال: قاعده ید به ید در نجاست به حکم معظم له چیست؟

پاسخ: در بحث طهارت ونجاست گفته می شود اگر شئ ای در اختیار مسلمانان باشد واز اواستفاده کند که طها رت اولازم است حکم می شود به پاک بودن آن شئ.

سؤال: اگر دست خیس با چرم کفش ایتالیایی تماس پیدا کند ، آیاآن دست نجس می شود یا خیر ؟

پاسخ: اگر احتمال عقلائی بدهید که از حیوان تذکیه شده گرفته شده است محکوم به طهارت است و در غیر این صورت دستتان نجس می شود .

سؤال: اگر سگ به بدن و یا جامه ما دهان زد چگونه آن را پاک کنیم؟

پاسخ: با یک بار شستن با آب، پاک می شود البته اگر با آب قلیل تطهیر شود غساله آن باید جدا شود و به همین جهت در مورد جامگان، فشار و خارج کردن غساله لازم است.

سؤال: آیا خون موجود در زرده و یا سفیده تخم مرغ، آن را نجس می کند؟ خوردن آن چطور است و راه حل، کدام است؟

پاسخ: خون موجود در درون تخم مرغ، پاک است و اما خوردن آن حرام می باشد پس می توان خون را جدا کرد و از بقیه تخم مرغ استفاده نمود مگر آن که به اندازه ای کم باشد که در کل، مستهلک شده که در این صورت تمام تخم مرغ پاک و حلال است.

سؤال: عرق حاصل از جنابت نجس هست یا خیر؟

پاسخ: پاک است.

سؤال: آیا الکل سفیدی که از داروخانه ها جهت ضد عفونی و پاک کنندگی تهیه می شود نجس می باشد؟

پاسخ: پاک است.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -