انهار
انهار
مطالب خواندنی

آبها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مطهرات (آیت الله العظمی مکارم)

آب

1- تطهیر اشیائی که آب بداخلشان نفوذ می کند

سؤال: آیا اشیائی مثل چوب که آب به خوردش می رود اگر نجس شود راه پاک شدنش چیست یا اینکه اگر سیمان خشک بوده و نجس شده و بعد از سیمان در جائی استفاده کردند آیا سیمان پاک می باشد یا خیر

پاسخ:در صورتی که آنها را آب بکشند ظاهرشان پاک می شود.

2- تطهیر موکتی که به زمین چسبیده

سؤال: کیفیت تطیهر موکتى را که به زمین چسبیده بیان فرمایید؟

پاسخ:به وسیله آب لوله کشى پاک مىشود و مقدارى فشار باید داده شود و بهتر این است که غساله آن را با چیزى جمع کنند.

3- طهارت دست هنگام شستن گوشت

سؤال: آیا دست نجس همراه آب کشیدن گوشت و دنبه پاک مى شود؟

پاسخ:پاک مى شود مگر این که جرم چربى روى آن را گرفته باشد ولى چربى مختصر اشکال ندارد.

4- تطهیر ظرفی که سگ لیسیده با مواد شوینده

سؤال: در احکام داریم که اگرسگ به ظرفى زبان بزند باید آن را خاک مال کرد، حال با وجود موادّى مانند الکل، مایعات ظرفشویى و غیره آیا خاک مال کردن لازم است؟

پاسخ:آرى لازم است.

5- تطهیر ظرفی که خوک از آن چیزی خورده

سؤال: حکم ظرفى که خوک از آن چیزى خورده است و همچنین ظرفى که موش صحرایى در آن افتاده چیست؟

پاسخ:ظرفى را که خوک از آن چیز مایعى خورده باید هفت مرتبه با آب شست و لازم نیست آن را خاک مال کنند و در لیسیدن خوک و مردن موش صحرایى نیز بنابراحتیاط واجب باید هفت مرتبه شست.

6- نحوه شستن زخم صورت

سؤال: اگر صورت زخم شود و ان جا را با دست بشوییو چون زیر اب جاری نبوده است ایا باید بر روی زخم ۳ بار اب بریزیم

پاسخ:: ابتدا عین خون را برطرف می کند و بعد یکبار آب به صورت بریزد کافی است .

7- تطهیر شیر آب

سؤال: اگر انسان با مشت روی شیر آب و غیره آنقدر آب بریزد که آب پائین ریخته و از سوراخی خارج بشود آیا شیر آب وغیره پاک می شود.؟

پاسخ:آری پاک می شود

8- تطهیر فرشی که نجاست آن به زمین سرایت کرده است

سؤال: فرشی را که نجاست از آن به زمین سرایت کرده است بدون جابجا کردن و بدون شستن زمین با آب کر می شوییم و غساله آنرا جمع میکنیم آیا به این ترتیب فرش پاک می شود در حالیکه زمین نجس است و فرش خیس با آن در تماس است؟ آیا جمع کردن غساله موجب بالا آمدن نجاست نمی شود؟

پاسخ:اگر زمین شسته نشده باشد با برخورد فرش با زمین، فرش مجددا نجس می شود و اگر شسته شده اشکال ندارد.

9- تطهیر موبایل نجس

سؤال: می خواستم ببینم اگر سگی گوشی تلفن همراه را لیس بزند برای پاک کردن آن چه روشی وجود دارد تا هم رفع نجاست شود و هم به گوشی آسیبی نرسد؟

پاسخ:یا قاب آن را باز کرده و تطهیر کنید و یا برای آن جلد تهیه نمایید.

10- آب کشیدن جایی که با رنگ نجس رنگ شده

سؤال: اگر مقداری رنگ نجس شود، سپس با آن جایی رنگ زده شود، آیا اگر بعد از خشک شدن رنگ، آن جا را آب بکشیم پاک می شود؟

پاسخ:آری، پاک می شود.

11- طهارت دهان که با نجاست خارجی نجس شده

سؤال: اگر داخل دهان نجس شود و منشاء نجاست بیرون دهان باشد، برای آب کشیدن چند بار باید داخل دهان از آب پر و خالی شود؟

پاسخ:داخل دهان بعد از زوال نجاست خود به خود پاک می شود.

12- روش تطهیر دیوارخانه

سؤال: دیوار داخلی خانه ما نجس شده و من نیاز دارم که نجاست را از بین ببرم و دیوار را پاک نمایم. از آنجایی که یک حوله خیس که نجس بوده به آن برخورد کرده، چگونه باید عین نجاست را برطرف کنم؟

پاسخ:در فرض سوال، اگر آب لوله کشی یک لحظه به دیوار برسد ظاهر دیوار پاک می شود.

13- پمپ های آب خانگی

سؤال: در شرایط حاضر در اغلب ساختمان ها از نوعی پمپ استفاده می شود که نحوه ی کار آن ها به این صورت است که در زمان کمبود فشار آب شهر به داخل یک مخزن کوچک تحت فشار رانده می شود و سپس ورودی قطع و همین آب جریان می یابد. با عنایت به این که در هر لحظه نمی دانیم که آیا پمپ در حال آب گیری و طبعاً آب جاری است و یا قطع شده و آب قلیل می باشد، حکم چیست؟

پاسخ:آب این گونه پمپ ها در حکم آب جاری است.

14- تطهیر مقوای آغشته به خون

سؤال: کاغذ یا مقوای آغشته به خون را چگونه تطهیر می کنند؟

پاسخ:در صورتی که آن ها را آب بکشند و عین نجاست برطرف شود پاک می شود.

غساله شی نجس

1- غساله لباس نجس داخل طشت

سؤال: برای تطهیرلباس آنراداخل طشت میگذارم وشیررابازمی کنم.وقتی ارتفاع آب ازلباس بالاترآمدلباس رابیرون میاورم وسپس شیررامیبندم.آیاآب داخل طشت نجس است؟

پاسخ:آب داخل طشت در فرض سئوال نجس نیست ولی مراقب باشید قبلاً از بیرون آوردن لباس مقداری آن را فشار دهید.

2- تطهیر آینه نصب شده به دیوار با آب قلیل

سؤال: در رساله توضیح المسائل قید شده است که اگر چیزی به غیر بول نجس شود برای تطهیر آن یک مرتبه آب قلیل کافی است حال اگر آیینه ای که روی دیوار نصب شده وامکان جدا کردن آن از روی دیوار وجود نداردخونی شودوبخواهیم با آب قلیل (مثلا یک پارچ آب) آب بکشیم اگر خون روی آن را پاک کنیم وبعد با پارچ آب روی قسمت نجس آب بریزیم اگر این آب از روی آیینه حرکت کرده و پایین بیاید واز روی دیوار نیز عبور کرده به زمین بریزد پاک است یا نجس اگر با فرض اینکه اگر با آب قلیل پاک چیزى را که نجس شده بشویند پاک مى شود امّا آبى که از آن جدا مى شود و آن را «غساله» گویند، نجس است در نظر بگیریم آیینه دوباره نجس می شودودیوار وزمین را هم نجس می کند در اینصورت هیچ چیزی را با آب قلیل به یکمرتبه نمی توان آب کشید چون این آب قلیل قبل از جدا شدن از هر چیزی حداقل کمی روی آن حرکت می کند .

پاسخ:باید چیزی مانند حوله زیر آن بگیرند که غساله روی آن بریزد و بعد حوله را بشویند.

3- غساله شستن شیء نجس با آب قلیل

سؤال: اگر بر روی دستمان که نجس شده در دستشویی یکبار آب قلیل بریزیم و آب از سوراخ دستشویی خارج شود ، کف دستشویی پاک است یا نجس؟

پاسخ:نجس است.

4- تطهیر واسطه دوم و سوم با آب قلیل

سؤال: اگر با آب قلیل شیء نجس را بشوییم، غساله و ترشات آن نجس است. اگر شیء نجس، واسطه دوم و سوم باشد و عین نجاست در آن نباشد حکم آن چگونه است؟

پاسخ:واسطه سوم باعث نجاست نمی شود و حتی اگر آن شیء واسطه دوم باشد چون غساله واسطه سوم می شود، غساله باعث نجاست نمی شود.

5- ترشحات آب هنگام تطهیر مخرج

سؤال: من در مورد تطهیر با آفتابه مشکل دارم و می خواستم بدانم اگر در مرتبه ی اول با آفتابه یا آب قلیل دیگر، آب را روی مخرج بول و غائط بریزم، آیا غساله ی این آب که پس از برخورد با زمین به طرف لباس یا بدن پاشیده می شود نجس است؟ اگر نجس است کار خیلی مشکل می شود چون معمولاً به ناچار مقداری قطرات آب به لباس آدم پاشیده می شود.

پاسخ:لباس نجس نمی شود مگر اینکه یقین داشته باشید ذرات نجاست همراه آب برگشته است.

6- غساله ی تطهیر نجاست با آب کر

سؤال: اگر دستمان به ادرار نجس شده باشد و با آب کر تطهیر کنیم آیا آبی که از تطهیر در جایی جمع شود نجس است؟

پاسخ:آن آب پاک است.

7- آب قلیلی که با آن متنجس دوم شسته می شود

سؤال: آیا آب قلیلی که با آن متنجس دوم را می شوییم، متنجس سوم حساب می شود؟ یا در حکم همان متنجس دوم است؟ (آب را با پارچ از بالا بر روی شیء نجس متنجس دوم گرفته ایم)

پاسخ:متنجس سوم محسوب می شود.

8- غساله لباس نجسی که رنگ می دهد

سؤال: لباسی داریم که رنگ می دهد و نجس شده است. در ظرف آب متصل به آب لوله کشی فرو می بریم و آب قبل از مضاف شدن به همه جای آن می رسد. آیا آب مضافی که بعد از خارج کردن از ظرف و فشار دادن لباس از آن می ریزد پاک است؟ آب داخل ظرف (که اکنون مضاف شده است) پاک است؟

پاسخ:در فرض سوال پاک است.

9- غساله لباس یا فرشی که با آب کر شسته شود

سؤال: آیا غساله لباس و فرشی که با آب کر آبکشی شده نجس است یعنی اگر لباسی را زیر آب کر بشوییم و بعد در حالی که از زیر شیر درآوردیم آن را فشار دهیم آیا آب خارج شده از آن نجس است؟

پاسخ:در صورتیکه لباس یا فرش زیر شیر آب به طوری قرار داده شود که آب از آن عبور کند غساله ای که بعداً از آن خارج می شود پاک است.

ماشین لباسشویی

 شستشوی لباس با ماشین لباس شویی اتوماتیک

سؤال: آیا لباس به وسیله ماشین لباسشویی اتوماتیکی که خود چند بار لباس را میشوید و آب آن را میکشد پاک میشود؟

پاسخ:پاک است، خواه در حال شستن لباسها اتصال با آب لوله کشی داشته باشد یا بعد از قطع شدن شروع به شستشو کند.

2- شستن لباسهای نجس با ماشین لباسشویی

سؤال: اینجانب دچار وسواس می باشم درباره شستن لباس هایی که لکه خون یا ادرار بچه در آن باشد آیا با شستن در ماشین لباسشوئی اتوماتیک پاک میشود یانه متشکرم

پاسخ:شستن لباس در ماشین لباسشوئی که متصل به آب لوله کشی شهر است لباس نجس را پاک می کند و اگر جرم خون برود رنگ آن ضرر ندارد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -