انهار
انهار
مطالب خواندنی

احکام طهارت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال  16. آيا حكم آب لوله كشى شهرى مثل آب كرّ يا جارى است يا مثل آب قليل؟

جواب:  آب لوله كشى شهرى حكم آب جارى را دارد. (منهاج 2 قبل م 38 تعلیقه 32 و م52)

 

سؤال  17. آيا آب لوله كشى در صورتی كه مخزن آن در پشت بام بوده و كمتر از كرّ باشد در برخورد با نجاست مثل آب قليل نجس مى شود؟

جواب:  بله، مثل آب قليل بوده و در برخورد با نجاست، آبى كه ملاقات با نجاست نموده نجس شده ولى نجاست به مخزن روى پشت بام سرايت نمى كند. (منهاج 2/م38 با تعلیقه 32 و قبل از م 38)

 

سؤال  18. آيا آب چشمه ها و چاهها در صورتى كه كمتر از كرّ بوده و آب منبع طبيعى آن در زيرزمين نيز كمتر از كرّ باشد در برخورد با نجاست نجس مى شود؟

جواب:  در آب جارى (مثل آب چشمه ها و قنوات) و در آب چاه که اتصال به منبع طبیعی داشته باشند، برخورد با نجاست موجب نجس شدن آن نمى شود مگر اين‌كه بو يا رنگ يا مزه نجاست را بگيرد و كرّ بودن آن آب يا منبع طبيعى آن شرط نشده است. (منهاج 2 قبل م38) (م 38 تعلیقه 32)

 

سؤال  19. آب باران در چه صورتى فرش و لباس را پاك مى كند؟

جواب:  بايد جريان آب به طورى باشد كه عرفاً بگويند باران مى بارد و باريدن دو يا سه قطره كفايت نمى كند و بنابر احتياط واجب بايد به اندازه اى باشد كه اگر در زمين سخت ببارد جريان داشته باشد و فرش و لباس نجس در صورتى كه آب باران به آن رسيده و در آن نفوذ كند و عين نجاست در آن نباشد پاك مى شود و فشار دادن لازم نيست (و همچنین اگر لباس و فرش متنجس به بول شده باشد يك بار باريدن بر آن با شرط مذكور كفايت مى كند) (منهاج 2/م 45 و 46) (رساله/م37)

 

سؤال  20. در آب كشيدن مخرج بول و غائط آيا يك بار شستن كفايت مى كند؟

جواب:  در شستن مخرج بول با آب قليل بنابر احتياط واجب دو بار بايد آب كشيد، اما در شستن آن با آب غير قليل يك مرتبه كفايت مى كند، همچنين در شستن مخرج غائط در صورتى كه طورى شسته شود كه ذره‌اى از نجاست در آن نماند، يك بار شستن كفايت مى كند. (منهاج 2/ قبل م 59) (رساله/م67)

 

سؤال  21. بنده دو ماه است در اروپا زندگي مي كنم. سرويسهاي بهداشتي اين‌جا فاقد آب است و من براي رفع نجاست بول به دستمال كاغذي بسنده مي كردم. با توجه به اینكه تطهير با آب اگرچه دشوار است اما نشدني نيست وظيفه من چيست؟ ثانيا اگر با دستمال رفع نجاست نشده است آيا بايد نمازهايي كه اين دو ماه با همين شيوه تطهير مخرج بول خوانده ام را مجدداً بخوانم؟

جواب:  مخرج بول با غير آب پاك نمي شود و چون مي توانيد مخرج بول را با آب پاك نمائيد واجب است براي نماز مخرج بول را با آب تطهير نمائيد و نمازهايي را كه به اين نحوه خوانده ايد بايد قضا نمائيد. (استفتاء/15030) (منهاج 2/ قبل م 716 و قبل م 59) رساله/67)

 

سؤال  22. شخصى استبراء كرده و بعد آب مشكوكى از او خارج شده آيا اين آب محكوم به طهارت است يا نجاست؟

جواب:  بعد از استبراء رطوبت مشکوک مردد بین پاک و نجس، محکوم به طهارت است. (منهاج 2/قبل م 65) (استفتاء شماره 275/جواب 3 الف)

 

سؤال  23. به لحاظ ابتلاء به مرض دیابت بعد از استبراء قطرات بول مشاهده می‌گردد واستبراء مجدد سبب زحمت می‌گردد آیا درصورت بی اعتنایی قطرات مذکور محکوم به طهارت می‌باشد.

جواب:  بعد از استبراء اگر رطوبتى از مجرا خارج گردد كه مشكوك باشد محكوم است به اينكه بول نمى باشد ولى اگر يقين داريد كه رطوبت خارج شده بول است محكوم به نجاست است و بى اعتنايى در اين حكم اثرى ندارد و اگر بول قطره قطره بعد از استبراء هم از شما بيرون مى آيد و قطع نمى شود بايد براى نماز به وسيله كيسه اى كه در آن پنبه يا چيز ديگرى است كه از رسيدن بول به جاهاى ديگر جلوگيرى مى كند خود را حفظ نمايد و احتياط واجب آن است كه پيش از هر نماز مخرج بول را كه نجس شده آب بكشد مگر در صورتى كه موجب حرج باشد و در صورتى كه جمع مابين ظهر و عصر يا مغرب و عشاء مى كند، شستن بين دو نماز لازم نيست. (استفتاء/13297) (منهاج 2/ قبل م 65) (رساله/73 و 318)

 

سؤال  24. آيا شستن صورت در وضو با دست چپ اشكال دارد؟

جواب:  مانعى ندارد. (استفتاء/22)

 

سؤال  25. آيا مى شود صورت و دستها را دو يا سه مرتبه شست؟

جواب:  شستن صورت و دستها در وضو، مرتبه اول واجب و مرتبه دوم مستحب و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام مى باشد، و اينكه كدام شستن اول يا دوم يا سوم است مربوط به اين است كه شستن عضو به قصد وضو باشد، مثلاً اگر سه مرتبه آب به صورت بريزد و به مرتبه سوم قصد شستن براى وضو نمايد، اشكال ندارد و مرتبه سوم شستن اول شمرده مى شود، ولى اگر سه مرتبه آب به صورت بريزد و به هر يك قصد شستن براى وضو نمايد مرتبه سوم حرام است، ولی اگر دست چپ را سه مرتبه بشوید علاوه بر حرمت، مسح سر و پایش باطل شده و در نتیجه وضویش باطل می‌شود. (رساله/254)

 

سؤال  26. اگر به بدن انسان چيزى چسبيده باشد و شك داريم كه مانع رسيدن آب به بدن باشد آيا وضو يا غسل صحيح است؟

جواب:  براى صحت وضوء و غسل بايد يقين به از بین رفتن آن مانع نموده يا حجت شرعيه اى بر برطرف شدن آن داشته باشد. (منهاج 2/م74)

 

سؤال  27. اگر شك داريم كه در اعضاء بدن مانعى براى وضوء يا غسل باشد آيا جستجو لازم است؟

جواب:  در صورتى كه احتمال وجود مانع در اعضاء بدن عقلائى باشد یعنی در نظر مردم به جا باشد، جستجو واجب است و بايد به نبودن مانع اطمينان پيدا كرده يا حجت شرعيه اى بر نبودن آن داشته باشد. منهاج 2/م74

 

سؤال  28. اثر خودكار بر روى دست تا چه حدّى باعث بطلان وضو است؟

جواب:  اگر به گونه اى باشد كه مانع از رسيدن آب به بشره (پوست بدن) شود باعث بطلان وضو است و در صورتى كه شك در رسيدن آب به بشره پيدا شود بايد آن را برطرف كند. (استفتاء/832 جواب 1) (منهاج 2/م74)

 

سؤال  29. شخصى از ژل براى موى سرش استفاده مى كرده و به تازگى به او گفته شده كه ژل زدن به موى سر مانع رسيدن آب به سر در هنگام وضو گرفتن مى شود، تكليف نمازهايى كه خوانده است چيست؟

جواب:  تحقيق كنيد اگر مانع از رسيدن آب به موى سر (محل مسح) يا به پوست آن باشد، وضو باطل بوده و بايد نمازهايى كه در اين صورت خوانده شده قضاء گردد. (استفتاء/628)

 

سؤال  30. آيا مى شود خانمى با لاك وضو بگيرد؟

جواب:  خير وضو با لاك و با هرچه كه مانع رسيدن آب به اعضاى وضوء است صحيح نمى باشد. (استفتاء/215)

 

سؤال  31. آيا چركى كه زير ناخنهاى دست است مانع وضو مى باشد؟

جواب:  اگر زير ناخنى كه به اندازه معمول بلند است چرك باشد، وضو اشكال ندارد، ولى اگر ناخن را بگيرند بايد براى وضو آن چرك را برطرف كنند و اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر است برطرف كنند. (منهاج 2/م82) (رساله/م297)

 

سؤال  32. اگر بعد از وضو چيزى را در اعضاء بدن ببيند كه شك در مانعيتش داشته باشد يا اينكه مى داند مانع وضو است، ولى نمى داند هنگام وضو بوده يا بعداً پيدا شده، آيا وضوئش صحيح است؟

جواب:  در صورتى كه بداند در حال وضو از آن مانع غافل بوده بايد دوباره وضو بگيرد وگرنه وضوى او صحيح است. (منهاج 2/م155) (رساله/م303)

 

سؤال  33. شستن دست از بالا به پائین چگونه است؟ آیا اول باید بالای دست را شست بعد پائین را یا اینکه باید از بالا شروع کنیم تا سر انگشتان و دوباره طرف دیگر دست را از بالا تا پائین بشوئیم؟

جواب:  شستن دست باید از بالا به پایین بوده و به هریک از دو نحو مذکور صحیح است با رعایت صدق عرفی. (استفتاء/22) (منهاج 2/قبل از م 76)

 

سؤال  34. اينجانب براى ترميم مو از كلاه گيس (كلاه موئى) استفاده كرده و آن را با چسب به روى سر نصب كرده ام و اينكه روزى سه مرتبه آن را از سر جدا كنم برايم سخت است آيا مى توانم روى آن مسح بكشم؟

جواب:  نمى توانيد بدون برداشتن كلاه مويى بر روى آن مسح بكشيد و يا غسل نماييد. بلكه براى مسح و يا غسل بايد آن را برداريد. (استفتاء/1911) (منهاج 2/ م 74 و104 و قبل از م88)

 

سؤال  35. آيا مى توانيم مسح سر را از پايين به بالا بكشيم؟

جواب:  مانعى ندارد ولى احتياط مستحب آن است كه از بالا به پايين باشد. (منهاج 2/ قبل از م88)

سؤال  36. آيا مسح سر با دست چپ كفايت مى كند؟

 

جواب:  مسح سر بنابر احتياط واجب بايد با ترى باطن كف دست راست باشد. (منهاج 2/قبل از م88) (رساله/م255)

 

سؤال  37. مسح سر بايد به چه مقدار باشد؟

جواب:  يك قسمت از چهار قسمت سر، كه مقابل پيشانى است جاى مسح مى باشد، و هر جايى از اين قسمت را به هر اندازه مسح كند كافى است و مستحب است كه اندازه مسح از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته باشد، و بهتر است از درازا به اندازه درازاى يك انگشت باشد. (منهاج 2/ قبل از م/88) (رساله/م256)

 

سؤال  38. آيا مسح بر روى موى سر جايز است؟

جواب:  لازم نيست مسح سر بر پوست آن باشد، بلكه بر موى جلوى سر هم صحيح است، ولى كسى كه موى جلوى سر او به اندازه اى بلند است كه اگر مثلاً شانه كند به صورتش مى ريزد يا به جاهاى ديگر سر مى رسد، بايد بيخ موها را مسح كند، يا فرق سر را باز كرده و پوست سر را مسح نمايد. (منهاج 2/م88) (رساله/257)

 

سؤال  39. اگر محل مسح مقدار کمی رطوبت داشته باشد می توانیم روی آن مسح بکشیم؟

جواب:  جای مسح باید خشک باشد و اگر به قدری تر باشد که رطوبت کف دست به آن اثر نکند مسح باطل است اگر تری آن به قدری کم باشد که رطوبتی که بعد از مسح در آن دیده می شود عرفاً بگویند فقط از تری کف دست است اشکال ندارد. (منهاج 2/91) (رساله/26)

 

سؤال  40. آيا مسح سر و پا بايد با رطوبت كف دست باشد يا مى تواند از ترى ساير اعضاء بدن رطوبت گرفته و با آن مسح كند؟

جواب:  مسح سر و مسح پاها بايد به باقى مانده رطوبت آب وضوى دستها و بنابر احتياط واجب از رطوبت كف دستها باشد و در صورتى كه كف دست خشك شود، بايد از ريش خود كه داخل در حدّ صورت است رطوبت بگيرد و با آن مسح نمايد و گرفتن رطوبت از غير ريش و مسح نمودن با آن محل اشكال است. (استفتاء/174 سوال2) (منهاج 2/م92 و93) (رساله/م 255 و 263 و 264)

 

سؤال  41. آيا جايز است با دست راست پاى چپ و يا با دست چپ پاى راست را مسح نمايد؟

جواب:  بنابر احتياط واجب پاى راست را با دست راست و بعد از آن پاى چپ را با دست چپ مسح نمايد. (منهاج 2/قبل م96) (رساله/م258)

 

سؤال  42. آيا در صورتى كه در يكى از انگشتان پا روى ناخن لاك نباشد و در مسح پا از همان انگشت پا مسح را بكشد مسح صحيح است؟

جواب:  در صورتى كه از سر انگشتان تا برآمدگى پا مانعى از رسيدن آب به پوست نباشد و از سر آن انگشت تا برآمدگى پا مسح شده باشد وضويش صحيح است. (استفتاء/899) (منهاج 2/ قبل م 96) (رساله/م 258)

 

سؤال  43. آیا می شود برای انجام مسح پا تمام کف دست را روی محل پا گذاشته و حرکت مختصری بدهیم؟

جواب:  در مسح پا باید دست را روی سر انگشتها گذاشته و تا برآمدگی روی پا یا مفصل بکشیم یا آن که دست را بر بر آمدگی روی پا یا مفصل گذاشته و تا سر انگشتها بکشیم و اگر تمام دست را روی محل مسح پا گذاشته و مقدار مختصری حرکت دهیم بنابر احتیاط واجب صحیح نمی باشد. (منهاج 2/102) (رساله/206)

 

سؤال  44. آیا در وضوی جبیره ای می شود به جای اینکه روی جبیره را مسح نمائیم آن را در حین وضوء بشوئیم؟

جواب:  شستن محل جبیره کفایت از مسح آن نمی نماید. (منهاج 2/ م قبل م 103)

 

سؤال  45. آیا باید در وضوء جبیره ای تمام سطح جبیره را مسح بنمائیم؟

جواب:  در وضوء جبیره ای باید تمام سطح جبیره را مسح نمود مگر در آنچه که عادتاً مسح آن دشوار است مثل خللی که در بین نخها قرار دارد. (منهاج 2/ قبل م 103)

 

سؤال  46. اگر روی یکی از اعضای وضوء شکستگی یا زخمی باشد که روی آن باز است و ریختن آب روی آن ضرر دارد باید فقط وضوی جبیره ای بگیریم یا تیمم هم بنمائیم؟

جواب:  اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد باید در شکستگی دست تر برآن بکشید و همچنین در زخم بنابر احتیاط واجب دست تر روی آن بکشید و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم و شکستگی نجس است و نمی شود آب کشید در مورد زخم باید اطراف آن را به طوری که در وضو گذشت از بالا به پایین بشویید و تیمم لازم نیست و احتیاط مستحب در آن است که پارچه‌ی پاکی روی زخم بگذارید و دست تر روی آن بکشید و تیمم هم بنمایید و اما در شکستگی باید تیمم نماید و بنابر احتیاط واجب وضو نیز گرفته و پارچه‌ی پاکی روی آن بگذارید و روی پارچه را با دست تر مسح نمایید. (منهاج 2/103) (رساله/331)

 

سؤال  47. وضو گرفتن در صورتی‌که زخم روی عضو وضو مثل صورت یا مسح باشد و باز کزدن آن مشقّت شدید داشته و میسّر نباشد و همچنین شکستگی که آن را گچ گرفته‌اند، به چه صورتی باید انجام شود؟

جواب:  در فرض مذکور باید مقداری را که ضرر و مشقّت ندارد از اطراف شسته و روی جبیره را مسح نماید. (رساله/م 334)

 

سؤال  48. چسب هایی در بازار وجود دارد که فاقد رنگ بوده و وقتی خشک می‌شوند فاقد اثر و هرگونه بو می باشند و اگر به دست یا بدن بچسبند امکان تمیز کردن آن ها وجود ندارد مگر این که پوست تراشیده شود. اگر چنین وضعیتی بوجود آید حکم چیست؟

جواب:  در فرض سؤال  بنابر احتیاط واجب باید هم وضوء جبیره‌ای بگیرد و هم تیمّم نمائید. (استفتاء/18634) (منهاج 2/م 104)

 

سؤال  49. اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد گرفتن وضوء جبیره ای کفایت می کند؟

جواب:  اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد، بنابر احتیاط واجب جمع کند بین وضوی جبیره و تیمّم. (منهاج 2/ م 105) (رساله/م 337)

 

سؤال  50. اگر زخم را بیش از حدّ معمول و متعارف پانسمان نموده باشند و برداشتن آن حرجی بوده و مشقت داشته باشد، وضوء جبیره ای کفایت می کند؟

جواب:  در فرض مذکور بنابر احتیاط واجب هم وضوی جبیره ای گرفته و هم تیمّم بنماید. (منهاج 2/م قبل م111) (رساله/341)

 

سؤال  51. آیا کسی که نمی داند تا آخر وقت عذر او برطرف خواهد شد یانه، می تواند با وضوی جبیره ای در اول وقت نماز بخواند؟

جواب:  در فرض مذکور می‌تواند اول وقت نماز را بخواند ولی بهتر است که صبر کند و چنانچه عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره‌ای به جا آورد و در صورتی که اول وقت نماز خواند و تا آخر وقت عذرش بر طرف شد باید وضو گرفته یا غسل کرده و نماز را اعاده نماید. (منهاج 2/م 126) (رساله/م 347)

 

سؤال  52. من قبل ازغسل جنابت باتیغ پای خود را بریدم و هنگام شست و شو برای غسل پایم خونریزی می کرد آیا غسل من صحیح است؟

جواب:  طهارت وپاكي هر عضوي از اعضاء در هنگام شستن همان عضو كافي است و لازم نيست قبل از غسل همه اعضاء پاك باشد بنابراين اگر با شستن همان عضو ، خونريزي بند بيايد و محل پاك شود غسل صحيح است مگر اينكه خونريزي ادامه داشته باشد و به اندازه شستن آن عضو خون بند نيايد كه در اين صورت اگر وقت نماز باقي است و اميد بند آمدن خون را دارد بهتر است تا آخر وقت صبر كند و بعد از بند آمدن خون زخم غسل كند و چنانچه عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو و غسل جبيره اي به جا آورد و در صورتي كه اول وقت با وضو يا غسل جبيره اي به جا آورد و آخر وقت عذرش برطرف شد بايد وضو گرفته يا غسل كرده ونماز را اعاده نمايد. منهاج 2/م 129 و بعد 185) (رساله/م 347) (استفتاء/2665)

 

سؤال  53. شخصى از روى جهل يا فراموشى با آب نجس وضو گرفته آيا وضوى او صحيح است؟

جواب:  در صورتى كه با آب نجس وضو گرفته باشد وضوى او باطل است و فرقى بين صورت علم وعمد و جهل و نسيان نيست. (منهاج 2/ م132)

 

سؤال  54. در وضو گرفتن ضمن نیّت گفتن قربه الی الله واجب است یا خیر؟

جواب:  در صحّت وضو قصد قربت شرط است ولي گفتن قربة الي الله لازم نيست. (استفتاء/2696) (منهاج 2/بعد م 138)

 

سؤال  55. بنابر فرض اينكه سالم بوده و مضطرّ هم نمى‌باشيم اگر شخص ديگرى براى عمل وضو براى ما از پارچ آب بريزد آيا وضو صحيح است؟

جواب:  اگر به خود اين آب ريختن شستن وضوئى قصد شود، باطل است، ولى اگر ديگرى آب را به دست انسان بريزد و شستشوى وضوئى را خود شخص انجام دهد، مانعى ندارد. (استفتاء/839) (منهاج 2/قبل م142)

سؤال  56. كسى كه يقين دارد حدث از او سر زده ولى شك دارد كه طهارت ـ وضو یا غسل ـ گرفته يا نه، آيا بايد طهارت بگيرد؟

جواب:  در اين فرض براى انجام نماز و اعمالى كه مشروط به طهارت است بايد طهارت بگيرد. (منهاج 2/قبل م 143)

 

سؤال  57. اگر كسى يقين به طهارت دارد و شك دارد كه حدث از او سر زده مى تواند نماز بخواند؟

جواب:  در فرض مذكور بايد بناء را بر طهارت بگذارد، مگر اينكه اين شخص استبراء نكرده و وضو گرفته و بعد رطوبتى از او خارج شده كه بول بودن يا مذى بودن آن مشكوك است، كه در اين صورت رطوبت مذكور در حكم بول بوده و وضوى او باطل مى شود و همچنين اگر بعد خروج منى بدون اينكه استبراء به بول كند غسل كرده و بعد رطوبت مشكوكى از او خارج شود در اين صورت در حكم منى بوده و براى نماز بايد غسل بنماید. (منهاج 2/ م 143)

 

سؤال  58. شخصى يقين دارد كه طهارت ـ وضو یا غسل ـ گرفته و همچنين يقين دارد كه حدثى از او سرزده و نمى داند كداميك زودتر صورت گرفته آيا بايد طهارت بگيرد؟

جواب:  در فرض مذكور بايد طهارت بگيرد و فرقى ندارد كه زمان تحقق يكى از آنها را بداند يا تاريخ هيچكدام براى او معلوم نباشد. (منهاج 2/ م144)

 

سؤال  59. اگر کسی عضوى از اعضاى وضوئش نجس باشد و وضو گرفته و بعد شك نمايد كه قبل از وضو آن عضو را آب كشيده يا نه حكمش چيست؟

جواب:  در فرض مذكور بايد بنا بگذارد بر نجس بودن آن عضو و لذا واجب است براى اعمال عبادى خود آن عضو را آب كشيده و تطهير نمايد ، ولى وضوئى كه گرفته در صورتى كه در هنگام وضو علم به غفلت از طهارت اعضای وضو نداشته باشد، صحيح مى باشد. (منهاج 2/ م156)

 

سؤال  60. آنچه وضوء را باطل می کند، چه چیزهایی هستند اجمالاً بیان بفرمائید؟

جواب:  هفت چیز وضوء را باطل می نماید، بول و غائط و باد روده و خواب و چیزهایی که عقل را از بین می برد و استحاضه و جنابت و برای بعضی از اینها تفصیلاتی است که در رساله توضیح المسائل (مسأله/329) ذکر شده است. (منهاج 2/ قبل م 157) (رساله/ م 329)

 

سؤال  61. حكم مايعي كه گاهي اوقات هنگام شوخي و بازي با زوجه بدون شهوت از انسان خارج مي شود چيست؟

جواب:  آبی که گاهی بعد از شوخی و بازی کردن از انسان خارج می شود پاک است و وضوء را هم باطل نمی‌کند. (استفتاء/13315) (منهاج 2/م159) (رساله/74)

 

سؤال  62. اینجانب در طول روز به تعداد زياد و مكرر مبتلا به اخراج ریح هستم، به طوريكه براي خواندن يك نماز دو ركعتي بعضي مواقع ميبايست چند بار قبل از خواندن نماز وضو بگيرم حکم من چیست؟ البته در برخي موارد مي توانم خود را تا پايان يك نماز با كمي جا به جايي پا درصورتي كه از قبله منحرف نشوم نگه دارم، آيا اين جابه جايي پا ايراد دارد؟ و اگر شک در خروج ریح نمودم حکم چیست؟

جواب:  اگر مي دانيد كه در طول زمان وقت نماز فرصتي براي وضو و نماز پيدا مي شود ، نماز را در همان وقت بخوانيد و اگرلازم شد به همان واجبات وضو ونماز اكتفا كنيد و جا به جايي اگر به اندازه اي نباشد كه باعث به هم خوردن حالت نماز شود، اشكال ندارد ولي در حال حركت چيزي از واجبات نماز را نخوانيد، و اگر شك داريد وضو باطل شده يا نه ، بنا بگذاريد بر اين كه وضوي شما باقيست و نماز اول صحيح است و نماز دوم را هم با همان وضو مي توانيد بخوانيد. (استفتاء/3745) (منهاج 2/ بعد م 159)

 

سؤال  63. آیا مسّ نمودن ترجمه قرآن و اسماء متبرکه بدون اینکه قصد بی احترامی داشته باشیم جایز است؟

جواب:  مسّ نمودن ترجمه قران به زبان فارسی یا به زبان دیگر مانعی ندارد مگر در اسم جلاله (الله) و سایر اسماء و صفات خداوند تعالی که مسّ نمودن خود این اسماء یا ترجمه آنها بنابر احتیاط واجب جایز نمی باشد، و احتیاط مستحب آن است که اسماء مبارکه چهارده معصوم علیهم السلام را هم بدون وضو مسّ ننماید. (منهاج 2/ م 162) (رساله /م 323 و 325)

 

سؤال  64. روزنامه هایی که در خانه جمع می شود مملو از اسمائ متبرکه است ما نه رودخانه داریم نه جایی که دفن کنیم چکار کنیم؟

جواب:  باید به نحوی عمل شود که هتک اسماء مبارکه نباشد. (استفتاء/12463) (منهاج 2/ملحق به 162)

 

سؤال  65. اگر انگشتر حامل اسمای متبرکه در فاضلاب خانه بیفتد و با دست نتوانیم در آوریم چه کنیم؟

جواب:  باید به هر نحوی شده آن را درآورد و در غیر این صورت باید چاه بسته شود. (استفتاء/12463) (منهاج 2/ملحق به م 162)

 

سؤال  66. اگر انگشتری داریم که اسم متبرکه روی آن است و می دانیم قطعا گاهی اوقات ناخواسته دست بی وضوی ما یا دیگران به آن می خورد آیا اشکال دارد آنرا دست کنیم؟

جواب:  از این کار اجتناب کنید. (استفتاء/12463) (منهاج 2/ملحق به م 162)

 

سؤال  67. گر سهوا بدون وضو به اسمای متبرکه دست بزنیم اشکال دارد؟

جواب:  خیر (استفتاء/12463) (منهاج 2/ملحق به م 162)

 

سؤال  68. آیا وضوء به خودی خود اگر برای انجام کار دیگری نباشد مستحب می باشد و می توانیم با آن نماز بخوانیم؟

جواب:  وضوء به خودی خود مستحب بوده و صحیح است و می توانیم با آن نماز بخوانیم و لازم نیست به قصد انجام کاری باشد که باید با وضو انجام شود. (منهاج 2/ م 163) (رساله/م 326)

 

سؤال  69. خواهشمند است توضيح دهيد منظور از «استحباب نفسي در وضو ثابت نيست» چيست ؟

جواب:  مقصود از جمله مذکور آن است که اگر وضوء برای یکی از غایات مأمور بها آورده نشود، مشروعیت ندارد و مراد از غایات مأمور بها مثل نماز خواندن یا قرآن خواندن یا مسّ کتابت قرآن یا دخول مساجد یا طواف کعبه مشرفه و غیر آن و این نظر عدّه‌ای از فقهاست. ولی بنا به نظر معظم له وضوء استحباب نفسی دارد یعنی اگر هیچیک از آن غایات مذکوره و نظایر آن مقصود نباشد و فقط به قصد قربت آورده شود وضوء مستحب و صحیح است. (استفتاء/12408) (منهاج 2/163)

 

سؤال  70. آیا وضو گرفتن به قصد خواندن نماز واجب قبل از رسیدن وقت نماز صحیح است؟

 

جواب:  در فرض مذکور اگر نزدیک وقت نماز به قصد مهیّا بودن برای نماز وضو بگیرد، اشکال ندارد بلکه مستحب است. (منهاج 2/م 167)

 

سؤال  71. شيردادن مادر در حال جنابت چه حكمي دارد؟

جواب:  شیر دادن در حال جنابت اشکالی ندارد. (استفتاء/18896) (منهاج 2 بعد از م 178 الفصل الثانی و الفصل الثالث)

 

سؤال  72. اگر از انسان آبی خارج شود که شک دارد منی است یا خیر، آیا در این صورت غسل جنابت بر او واجب می شود؟

جواب:  رطوبتی که از مرد خارج می شود و نمی داند منی است یا خیر اگر با شهوت و جهش همراه باشد و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شود آن رطوبت حکم منی را دارد و اگر یکی از این سه علامت را نداشته باشد حکم منی را ندارد مگر در مریض که اگر رطوبتی با شهوت بیرون بیاید حکم منی را دارد و لو با جهش و سستی بدن بیرون نیامده باشد و در زن اگر از شهوت انزال کند غسل جنابت بر او واجب است ؛ وآنچه حکم منی ندارد غسل هم ندارد، و غیر از منی و بول بقیه آب هائی که از مجرای بول خارج می شود پاک است. (استفتاء/177 سؤال  2) (منهاج 2/ م169)

 

سؤال  73. هر از چند مدت بعد از ادرار از من مقداري مني خارج ميشود آيا براي خواندن نماز نياز به غسل جنابت است و همان احكام جنابت بر من واجب مي شود؟

جواب:  اگر يقين داريد كه منى است احكام جنابت را دارد ولى اگر شك داريد در اينكه منى است در صورتى حكم منى را دارد كه اگر شما سالم هستيد اين آب همراه با شهوت خارج شود و جهش داشته باشد و بعد از خروج آن بدن سست شود و اگر اين سه علامت با هم جمع نباشد حكم منى را ندارد. و اگر مريض باشيد و آبى از شما خارج شود كه شك داشته باشيد كه آيا منى است يا خير؟ در صورتى حكم منى را دارد كه با شهوت خارج شود. (استفتاء/13169) (منهاج 2/م169) (رساله/352)

 

سؤال  74. آیا ترشّحات از واژن که بر اثر تحریک (دیدن تصویر یا .... ) بیرون می‌آید در صورتب که هیچگونه دخولی انجام نشود - از اندام تناسلی زن بدون جهش خارج میشود - غسل دارد؟

جواب:  اگر رطوبتی همراه با اوج لذّت جنسی خارج گردد حکم منی را دارد و در غیر این صورت حکم منی را ندارد و پاک است و غسل ندارد. (استفتاء/18356) (منهاج 2/م 169)

 

سؤال  75. اگر بعد از خروج منی رطوبتی از شخص خارج شود که احتمال منی بودن آن می رود آیا این رطوبت حکم منی دارد؟

جواب:  نسبت به مرد در صورتی که بعد از استبراء به بول باشد در حکم منی نیست و در صورتی که قبل از استبراء به بول باشد حکم منی را دارد. (منهاج 2/ م 172)

سؤال  76. خانمها در چه صورتی جنب می شوند؟

جواب:  در دو صورت غسل بر خانمها واجب می شود: 1) اگر انسان با زنی جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود چه در قُبل و چه در دُبر او هر دو جنب می شوند اگر چه منی بیرون نیاید. 2) بیرون آمدن منی در خواب باشد یا در بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت یا بدون شهوت ، بی اختیار یا با اختیار؛ و اگر رطوبتی خارج شود که نداند منی است یا غیر آن اگر این رطوبت در اثر شهوت انزال شده و خارج شود غسل جنابت واجب می شود، و اگر بدون انزال از شهوت خارج شده غسل بر او واجب نیست. (استفتاء/878) (منهاج 2/ م 169و 173 و قبل م 173) (رساله/355)

 

سؤال  77. زن و مرد پس از ازدواج و نزدیکی کردن غسل بر آنها واجب میشود حالا اگر به هر دلیلی نتواستند غسل کنند، وظیفه ی آنها نسبت به نماز و روزه چیست؟

جواب:  جماع و نزدیکی سبب جنابت می‌گردد و برای نماز و روزه واجب است غسل نمایند و در صورتی که نتوانستند غسل نمایند باید تیمّم کنند. و تفصیل مسئله تیمم و موارد آن در مسأله ی 645 تا 690 توضیح المسائل آمده است. (استفتاء/19032) (منهاج 2/ قبل م 173)

 

سؤال  78. آیا کسی که نمی تواند غسل کند، بعد از اینکه وقت نماز داخل شده، جایز است با همسرش نزدیکی کند؟

جواب:  در صورتی که تیمّم برایش ممکن باشد مانعی ندارد، ولی اگر متمکّن از انجام تیمّم نباشد جایز نیست. (منهاج 2/م 176) (رساله/م 359)

 

سؤال  79. شخصی مبتلا به استمناء بوده و نمی دانسته که این عمل حرام است و موجب غسل می باشد، لذا بدون غسل نماز می خوانده و روزه می گرفته، تکلیف این نمازها و روزه هایی که خوانده چیست ؟

جواب:  شخص مذکور باید نمازهایش را قضا کند امّا روزه هایی را که گرفته در مفروض سؤال  که جاهل قاصر بوده صحیح است. (استفتاء/10597) (منهاج 2/ بعد م 178)

 

سؤال  80. آیا شخص جنب و حائض می تواند داخل مساجد شود؟

جواب:  توقف در مسجد الحرام و مسجد النبی (صلی الله علیه و آله وسلّم) و همچنین داخل شدن در آنها اگرچه از یک در داخل شده و از در دیگر خارج شود جایز نیست، اما در سایر مساجد توقف در آنها حرام است ولی عبور کردن به اینکه از یک در وارد و از در دیگر خارج شود مانعی ندارد. (منهاج 2/ص 56 قبل م 179) (رساله/م 361)

 

سؤال  81. آیا شخص جنب یا حائض می تواند برای زیارت به حرم ائمه مشرف شود؟

جواب:  توقف در حرم امامان (علیهم السلام) حرام است، واحتیاط واجب آن است که از رفتن در حرم ائمه (علیهم السلام) خودداری کند اگرچه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود. (منهاج 2/ص 56 قبل م 179 ) (رساله/م 361)

 

سؤال  82. شخصی که در غسل کل بدن را دو قسمت کرده (سمت راست و سمت چپ) و سمت راست سر را با سمت راست بدن و سمت چپ سر را با سمت چپ بدن غسل می داده است. البته می داند که موقع شستن سمت راست سر، آب به سمت چپ هم رسیده است. آیا غسلی که بدین نحو انجام داده صحیح است؟

جواب:  در مفروض سؤال  غسل باطل است (استفتاء/13684) (منهاج 2/ قبل م 184 اولاهما الترتیب..)

 

سؤال  83. آیا برای شخص جنب خوردن و آشامیدن و همچنین خوابیدن جایز است؟

 

جواب:  بنابر مشهور خوردن و آشامیدن برای شخص جنب مکروه است مگر بعد از اینکه وضو بگیرد یا اینکه دست ها را بشوید، یا آب را مضمضه و استنشاق نماید، و همچنین خوابیدن برای شخص جنب کراهت دارد مگر اینکه وضو گرفته یا در صورت نبودن آب تیمم بدل از غسل نماید. (منهاج 2/قبل م 184) (رساله/م 362)

 

سؤال  84. آیا شستن موهای سر و سائر اعضای بدن در حین غسل واجب است؟

جواب:  در غسل باید موهای کوتاه را که جزء بدن و از توابع بدن حساب می شود شسته شود و شستن موهای بلند واجب نیست. (منهاج 2/ قبل م 184) (رساله/م 385)

 

سؤال  85. من در اوایل سن بلوغ اشتباهاً تصور می کردم که غسل واجب بدین صورت است که بعد از شستن سر باید طرف چپ بدن را غسل داد و بعد از آن طرف راست بدن، آیا نمازهایی که در طی این مدت خوانده ام را باید دوباره بخوانم یا لازم نیست؟

جواب:  بنابر احتیاط واجب غسل باطل است و قضاء نمازها واجب می‌باشد، ولی شما می توانید در این مسئله به اعلم بعد از ایشان رجوع کنید و در صورتی که ایشان ترتیب را واجب نداند نماز هایتان صحیح است. (استفتاء/838) (منهاج 2/ قبل م184)

 

سؤال  86. آیا می شود هنگام غسل اول قسمت پائین عضو را شسته و بعد قسمت بالا را بشوئیم و همچنین هنگام دست کشیدن از پائین به طرف بالا دست بکشیم؟

جواب:  مانعی ندارد و می توانید اول قسمت پائین عضو و بعد قسمت بالای آن را بشوئید. (منهاج 2/قبل م 184) (رساله/م )

 

سؤال  87. آیا در صورتی که در حوض ایستاده ایم می توانیم بقیه ی اعضای بدن را داخل آب کرده و غسل ارتماسی نمائیم؟

جواب:  غسل ارتماسی بنابر احتیاط واجب باید به گونه ای باشد که عرفاً صدق کند که بدن را یک دفعه در آب فرو برده است و تحقق غسل ارتماسی در صورتی که قسمتی از بدن در آب باشد، به فرو بردن باقی بدن مورد اشکال است، و بنابر احتیاط واجب باید همة بدن خارج آب باشد و بعد به نیّت غسل داخل آب شود و در هنگام غسل ارتماسی باید کف پا را از روی کف حوض بردارد. (منهاج 2/قبل م 184) (رساله/م 373)

 

سؤال  88. من ابتدا فکرمی کردم غسل حیض به این صورت است که ابتدا طرف راست بدن، بعد طرف چپ بدن را می‌شوییم، تکلیف من الآن چیست، آیا باید تمام نماز و روزه‌هایم را قضا کنم؟

جواب: نمازهایی که به این کیفیت خوانده اید باید قضاء نمائید و در مورد روزه اگر جاهل مقصّر بوده اید یعنی در یادگیری حکم مسأله کوتاهی کرده اید بنابراحتیاط واجب باید قضاء روزه هایی که به این کیفیت بجا آورده اید انجام دهید ولی اگر جاهل قاصر بوده اید یعنی فکر می کرده اید حکم مسأله همین است و احتمال خلاف آن‌را نمی‌داده‌اید، قضاء لازم نیست. (استفتاء/14224) (منهاج 2/قبل م 184)

 

سؤال  89. اگر بعد از اینکه در میان آب استخر قرار گرفتیم، نیّت غسل ارتماسی کرده و بدن را در آب حرکت دهیم غسل صحیح می باشد؟

جواب:  در فرض مذکور بنابر احتیاط واجب غسل صحیح نمی باشد و در نیّت غسل ارتماسی بنابر احتیاط واجب از هنگامی که اول جزء بدن را در آب داخل می نمائید تا فرو بردن آخر جزء بدن، باید نیّت غسل داشته باشید. (منهاج 2/م 184 و 185) (رساله/م 374)

 

سؤال  90. آیا در هنگام غسل ترتیبی می بایست به بدن خود دست بکشم؟

جواب:  دست كشيدن در هنگام غسل ترتيبي به بدن لازم نيست، آنچه لازم است رساندن آب به تمام بدن است . (منهاج 2/ قبل م 198) (رساله/م 367 و 369)

 

سؤال  91. اینجانب برای وضو و غسل آب زیادی مصرف می‌کنم، لطفا بفرمائید برای وضو و غسل چه مقدار آب لازم است؟

جواب:  از رسول مكرم اسلام6 نقل شده است كه حضرت با يك صاع، تقريبا سه كيلو آب غسل ميكردند و با 750 گرم آب وضو ميگرفتند و مواظب باشيد وسوسه شيطان در شما نفوذ نكند و خلاف عمل اولياء خدا يعني چهارده معصوم:عمل نفرماييد . (استفتاء/11007)

 

سؤال  92. اینجانب سالیانی در بین غسل، محدث به حدث اصغر می شدم و غسل را ادامه می داده و بعد وضو میگرفتم و به همین نحوه نماز و روزه ام را انجام میدادم، تکلیف نماز و روزه هایم چیست؟

جواب:  به نظر معظم له به وظیفه عمل نکردید، چون نظر ایشان این است که بنابر احتیاط واجب غسل را به نیت اعم از تمام و اتمام از سر گرفته و بعد از آن وضو بگیرید، و یا اینکه آن غسل را تمام کنید و اعاده کنید و وضو هم بگیرید، و بنابر احتیاط واجب به مقداری که می دانید با آن غسل نماز خوانده اید قضا کنید و روزه ها اگر مقصّر نبوده‌اید (یعنی در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده‌اید) قضا ندارد و اگر نمی‌دانید اقتصار به اقلّ کافی است. ولی چون معظم له در این مسأله احتیاط واجب دارند، شما می توانید به اعلم بعد از ایشان مراجعه نمایید. (استفتاء/316) (منهاج 2/ قبل م 204 و 205 تعلیقه 240)

 

سؤال  93. اگر چند غسل بر ما واجب باشد (مثلا حیض و جنابت) و حتی اگر تعداد آنها را ندانیم آیا میتوان به نیت همه یک غسل انجام داد؟ و چه نیتی باید کرد؟

جواب:  کسی که چند غسل بر او واجب است، می تواند آنها را جدا جدا انجام دهد، ولی بعد از غسل اول برای بقیه نیت وجوب نکند، و همچنین می تواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد، بلکه اگر یک غسل معین از آنها را ولو غیر غسل جنابت باشد قصد کند، از بقیه کفایت می کند. (استفتاء/45) (منهاج 2/ م 141 و 211) (رساله/م 395)

 

سؤال  94. آیا بر چند جنابت پی در پی، که غسل هیچ یک انجام نشده، یک غسل لازم است یا چند غسل، و اگر شخص از تعداد آن مطمئنّ نباشد حکمش چیست؟

جواب:  یک غسل از همه آنها کفایت می کند. (استفتاء/14173) (منهاج 2/م 210)

 

سؤال  95. خانمي هستم 52 ساله در سن 49سالگي يائسه شدم ولي با قرصهاي هورموني هنوز پريود ميشوم.نميدانم تكليفم براي خوني كه ماهيانه ميبينم چيست بايد غسل حيض كنم يا استحاضه در اين دو يا سه سال بعد از يائسگي من غسل حيض را انجام داده ام.درحال حاضر هر ماه خون بسيار كمي مي‌بينم كه به صورت لك مي‌باشد؟

 

جواب:  اگر بعد از تمام شدن پنجاه سال قمری تا تمام شدن شصت قمری با نشانه های حیض یا در روزهای عادت ، خون می‌بیند بنابر احتیاط واجب جمع کنید بین تروک حائض و افعال مستحاضه یعنی آن چه را بر حائض حرام است ترک کنید که در ذیل ذکر شده و آنچه بر زن مستحاضه لازم است انجام و پس از آن نماز بخوانید و روزه بگیرید و نیز در زمان پاکی قضای آن را نیز بجا آورید خطوط قرآن را مس ننمایید اگر مطلّقه شدید عدّه نگه دارید داخل حرم ائمه علیهم السلام نشوید، طلاق در این ایام واقع نشود سوره هایی که سجده واجب دارد نخوانید به مسجد الحرام و مسجد النبی نروید ، در مساجد دیگر توقف ننمایید ، چیزی در مسجد نگذارید و برای برداشتن چیزی از مسجد هم ، داخل مسجد نشوید واگر خونی که می‌بیند نه نشانه های حیض را دارد و نه در روزهای عادت ماهانه شماست در این صورت استحاضه است و باید بر طبق احکام مستحاضه که در رساله آمده عمل نمائید و اگر خونی در ایام عادت ماهانه می‌بیند که سه روز مستمرّ نیست محکوم به استحاضه است. (استفتاء/13319) (منهاج 2/قبل م 214) (رساله/441 و 361 و 456 و 468)

سؤال  96. خانمی که صاحب عادت وقتیه است اگر در زمان عادتش خون مستمرّ بدین شکل می بیند که: چهار روز اول به صفت استحاضه و بعد از آن چهار روز با صفت حیض و شش روز مجدداً با صفت استحاضه، با توجّه به این که در عدد صاحب عادت نیست، چند روز را باید حیض حساب کند؟ و آیا شروع حیض را از وقتش حساب نماید با این که دارای صفت حیض نیست؟

جواب:  در مفروض سؤال  كه صاحب عادت وقتيه است به مجرد آمدن خون محكوم است به حيض و در صورتي كه از ده روز تجاوز نمايد بايد خوني را كه صفات حيض دارد حيض قرار دهد و خوني را كه صفات حيض ندارد استحاضه قرار دهد و عبادات آن روزها را قضا نمايد و براي توضيح بيشتر به مسأله 494و495 رساله مراجعه نمائيد. (استفتاء/13684) (منهاج 2/م 215 و 217 و قبل م 219 اول فصل الخامس)

 

سؤال  97. اگر خانمی در طول یک هفته حائض باشد و بعد غسل حیض کند اما طی دو روز بعد به مقدار خیلی کم لک ببیند آیا هنوز پاک نشده و باید باز هم غسل کند یا نه؟

جواب:  در صورتی که در ایام عادت نباشد و فاقد صفات حیض باشد بنابر احتیاط واجب بین تروک حائض و احکام مستحاضه جمع کند و احتیاطاً دوباره غسل حیض انجام دهد ولی اگر لک دارای بعضی صفات حیض ( مثل قرمز یا قهوه‌ای یا سیاه بودن لک ) باشد، محکوم به حیض است. (استفتاء/18662) (منهاج 2/ بعد م 218) (رساله/م 512)

 

سؤال  98. چه چیز هایی بر حائض حرام است؟ و آیا آنچه بر جنب حرام است بر حائض هم حرام می باشد؟

جواب:  هر عبادتی که طهارت در آن شرط است ، مثل نماز و روزه و طواف و اعتکاف بر حائض حرام می باشد و همچنین هر آنچه که بر جنب حرام شده بر حائض هم حرام است و همچنین وطی در قبل و بنابر احتیاط واجب وطی در دبر بر حائض حرام است. (منهاج 2/ م 227)

 

سؤال  99. استفاده از پلاک طلای مزیّن به لفظ جلاله به عنوان گردنبند در ایام عادت ماهیانه جایز است؟

جواب:  باید به گونه ای باشد که بدن حائض با لفظ جلاله تماس پیدا نکند، مثلا داخل پلاستیک یا مانندآن قرار دهد. (استفتاء/355) (منهاج 2/ م 227) (رساله/م 361)

 

سؤال  100. آیا در زمان حیض می‌شود قرآن یا تفسیر قرآن خواند؟

جواب:  خواندن قرآن و تفسیر آن برای زن حائض مانعی ندارد ، ولی خواندن هر یک از آیات سجده واجب بر زن حائض حرام است و بنابر احتیاط واجب از خواندن بقیه این چهار سوره ، حتی از خواندن ( بسم الله الرحمن الرحیم ) بلکه بعض آن به قصد این سوره ها نیز خودداری کند. واین چهار سوره عبارت است از : 1- الم تنزیل (سجده) که سوره 32 قران کریم است. 2- حم (فصلت) که سوره 41 قرآن است. 3- (نجم) که سوره 53 قرآن است. 4- (علق) اقرأ که سوره 96 قرآن است. (استفتاء/13398) (منهاج 2/ م 227 و قبل 179) (رساله/361 و 456 و 483)

 

سؤال  101. کسی که غسل جنابت به عهده‌ی او است آیا می‌تواند وضو بگیرد و قرآن بخواند؟

جواب:  خواندن آیات سجده از سوره عزائم بر جنب حرام است و خواند کل سوره بنابر احتیاط واجب جایز نیست چه با وضوء و چه بدون آن اما اگر معذور است شرعا از غسل و قادر بر غسل نیست می‌تواند تیمم کند و قرآن را تماما بخواند اما قرآن خواندن غیر از سوره هایی که آیه سجده دارند احتیاط مستحب در ترک آن است. (استفتاء/17314) (منهاج 2 قبل از م 179 و بعد از م 183)

 

سؤال  103. آیا می شود با غسل نماز خواند یا خیر؟

جواب:  با غسل جنابت و حيض و إستحاضه كثيره و غسل مس ميت و با غسلهاي مستحبي كه در مسأله 650 رساله آمده است بدون وضو ميتوانيد نماز بخوانيد اگر چه در غير غسل جنابت ، إحتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد. (استفتاء/13714) (منهاج 2/م 237 و 231) (رساله/م 397 و 402)

 

سؤال  104. اگر زنی در دوران قاعدگی جنب شود می تواند غسل جنابت کند؟

جواب ) بله می تواند غسل جنابت کند و غسلش صحیح است و از حدث جنابت پاک می شود ولی بعد از تمام شدن حیض غسل حیض لازم است. البته نزدیکی در زمان حیض جایز نیست. (استفتاء/1039) (منهاج 2/ م 233)

 

سؤال  105. آیا حکم همبستر شدن با زن مستحاضه همانند حکم زن حائض است؟ اگرنه حکمش چیست؟

جواب:  همبستر شدن با زن مستحاضه جائز است، و در استحاضه کثیره و متوسطه، مستحبّ است قبل از همبستر شدن غسل استحاضه صورت گیرد. (استفتاء/1446) (منهاج 2/ م 252)

 

سؤال  106. زنی حامله که در هفته هفتم حاملگی سقط جنین نموده است، به علت بی اطلاعی به جای روز دهم در روز دوازدهم غسل نفاس نموده است، آیا این تأخیر دو روزه که سهوی بوده است از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا پس از انجام غسل او پاک گردیده است؟

جواب:  پس از انجام غسل نفاس پاك مي شود و غسلش صحيح است و بايد واجباتي را كه در اثر تأخير در بجا آوردن غسل نفاس به جا نياورده ، قضا نمايد يعني در صورتي كه قبل از روز دهم از خون پاك شده عبادتهاي بعد از آن را قضا نمايد و در صورتيكه بعد از روز دهم از خون پاك شده در مازاد بر ايّام عادت حيض عبادتها را قضا نمايد و اگر در حيض عادت ندارد 10 روز را نفاس قرار دهد و عبادتهاي بعد از آن را بجا آورد. (منهاج 2/م 253) (استفتاء/2609)

 

سؤال  107. آیا مرد می تواند مادر زن خود را که مرده غسل دهد؟

جواب:  در مفروض سؤال  بنابر احتیاط واجب باید زن را زنی دیگر غسل دهد. (استفتاء/12463) (منهاج 2/م 275)

 

سؤال  108. پدر بزرگ اینجانب حدود 80 سال پیش فوت نموده اند و ایشان را در مقبره خانوادگی (که ملک آن شخصی است) دفن کردند این مقبره در جوار امامزاده ای است که از اجداد ما میباشد حدود 6 ماه پیش میتی را در این مقبره و دقیقاً در مکانی که پدر بزرگم مدفون شده بود، بدون اجازه دفن کرده‌اند. از طرفی پدر اینجانب وصیت نموده اند که پس از فوت، ایشان را در مدفن پدرشان دفن نماییم، در حال حاضر پدر اینجانب رضایت نمی دهند که میت در قبر پدرشان باشد، تکلیف چیست؟

جواب:  در صورتي كه واقعاً ملك شخصي باشد، بدون اجازه مالك يا مالكين، دفن شخص دیگر جايز نيست، و بايد میت بیرون آورده شود. (استفتاء/3910) (منهاج 2/م 325)

 

سؤال  109. وقت غسل جمعه از چه زمانی شروع شده و تا چه زمانی ادامه می یابد؟

جواب:  وقت غسل جمعه از طلوع فجر دوم (اذان صبح) روز جمعه تا هنگام زوال (اذان ظهر) می باشد، و بهتر آن است که نزدیک به ظهر بجا آورده شود، واگر تا ظهر انجام ندهد احتیاط آن است که تا غروب (به قصد قربت مطلقه) بدون نیّت اداء و قضاء بجا آورد، و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضای آن را بجا آورد، و کسی که می داند در روز جمعه آب پیدا نخواهد کرد، می تواند روز پنج شنبه غسل را رجاءً انجام دهد ولی این غسل مجزی از وضو نیست. (منهاج 2/ قبل م 337) (رساله/م 650)

 

سؤال  110. آیا شخص جنب و حائض می توانند غسل جمعه بجا آورند؟

جواب:  در صورتی که شخص جنب یا حائض غسل جمعه انجام دهند صحیح است و غسل جمعه کفایت از غسل جنابت می نماید، و همچنین در صورتی که زن از حیض پاک شده باشد، غسل جمعه کفایت از غسل حیض می نماید. (منهاج 2/م 337) (رساله/م )

 

سؤال  111. آیا غسل جمعه مجزی از وضو است؟

جواب:  بله مجزی از وضو می باشد، اگر در وقتش آورده شود. (استفتاء/1721) (منهاج 2/ بعد م 337 و م 341)

 

سؤال  112. اگر غسل مستحبی نموده باشیم آیا می توانیم بدون وضو گرفتن نماز بخوانیم؟

جواب:  غسلهایی که استحباب آنها با دلیل معتبر ثابت شده کفایت از وضو می نماید مثل غسل جمعه و غسل یوم الترویة ( هشتم ذی حجه) و روز عرفه و عید قربان و شب و روز عید فطر و غسل احرام و داخل شدن به حرم خدا و شهر مکه و خانه کعبه و داخل شدن به مدینه منوره و حرم پیامبر و غسل زیارت خانه کعبه و غسل زیارت حضرت سید الشهداء از قریب، برای تفصیل موارد آن به توضیح المسائل مسأله 650 رجوع نمائید. (منهاج 2/م 341) (رساله/م 650)

 

سؤال  113. اگر دست ما نجس باشد و آب هم نداشته باشیم آیا تیمم کافی است؟

جواب:  وظیفه اش در مفروض سؤال  که آب ندارد تیمم است. (استفتاء/12463) (منهاج 2/قبل م 342 و بعد م 353)

 

سؤال  114. اگر کسی احتمال بدهد و بترسد که غسل کردن یا وضو گرفتن برای او ضرر داشته باشد ولی به وجود ضرر یقین ندارد، آیا باید غسل یا تیمّم کند یا وضو بگیرد؟

 

جواب:  اگر بترسد که از استعمال آب، مرض یا عیبی در او پیدا شود و یا مرضش طول کشیده، یا شدّت پیدا کرده، یا به سختی معالجه شود باید تیمّم نماید، و لازم نیست یقین پیدا کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه همین اندازه که بترسد آب برای او ضرر داشته و آن ترس در نظر مردم به جا باشد باید تیمّم کند. (منهاج 2/ص 110 الثالث، قبل م 354) (رساله/م 676 و 677)

 

سؤال  115. اگر کسی برای نماز صبح دیر بیدار شده به طوری که احتمال می دهد تا بخواهد وضوء بگیرد، نمازش قضاء می‌شود، آیا وظیفه او تیمّم است یا وضو؟

جواب:  اگر وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند، تمام نماز یا مقداری از آن در خارج از وقت انجام می شود باید تیمّم کند، مگر اینکه وقت وضو یا غسل به اندازه تیمّم باشد که در این صورت باید وضو بگیرد یا غسل کند، البته اگر به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحب مثل قنوت و حتی بدون سوره بخواند، باید وضو گرفته یا غسل کند. (منهاج 2/قبل م354) (رساله/م 685 و 690)

 

سؤال  116. چیزهایی را که می توانیم بر آنها تیمّم نمائیم بیان بفرمائید؟

جواب:  تیمّم نمودن بر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ (حتی سنگ گچ و آهک) و هرچه در عرف آن را از اجزای زمین می دانند، صحیح است و در صورتی که هیچ یک از اینها پیدا نشود باید به گرد و غباری که در فرش و لباس و مانند اینهاست تیمّم نماید، و چنانچه گرد هم پیدا نشود باید با گل تیمّم کند، و اگر گل هم پیدا نشود احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون تیمّم بخواند، ولی واجب است بعد قضای آن را به جا آورد. (منهاج 2/قبل م 357 وم 360 و 361 و 362) (رساله/م 691 و 692 و 693)

سؤال  117. کسی‌که به آب دسترسی ندارد و سنگ و ریگ و کلوخ و خاک و حتی گرد و غبار و گِل هم در دسترس او نیست، آیا باید بدون طهارت نماز بخواند یا نماز از او ساقط است؟

جواب:  بنابر احتیاط مستحبّ در داخل وقت بدون طهارت نماز بخواند و بعد از وقت واجب است قضای آن را به جا آورد. (منهاج 2/م 362) (رساله/م 693)

 

سؤال  118. آیا تیمّم بر گچ و آهک و آجر پخته صحیح است؟

جواب:  تیمّم بر گچ پخته و آهک پخته و آجر پخته صحیح است، اگر چه احتیاط مستحب آن است که در حال اختیار بر آنها تیمّم ننماید. (منهاج 2/م 357) (رساله/م 692)

 

سؤال  119. آیا لازم است چیزی که برآن تیمّم می کنیم گرد داشته باشد؟

جواب:  بنابر احتیاط واجب چیزی که بر آن تیمّم می کند، در صورت امکان باید گردی داشته باشد که به دست بماند و بعد از زدن دست بر آن، مستحب است دست را بتکاند. (منهاج 2/قبل م 357) (رساله/م 705)

 

سؤال  120. در لندن کفش فروشی وجود دارد که داخل و بیرون کفش هایش از چرم ساخته شده است .می خواستم بدانم موقع بارندگی یا در مواقعی که پایمان عرق می کند آیا پای ما نجس است یا نه ؟ و آیا می شود از این کفش ها در ایران هم استفاده کرد یا نه ؟

 

جواب:  اگر صاحب كفش فروشى مسلمان باشد و تصرفى در آن مى نمايد كه با تذكيه مناسب است مثل اينكه آنرا مى فروشد يا مى پوشد و ندانيد كه بدون تحقيق از كافر خريده است (یعنی احتمال بدهید که فروشنده‌ی مسلمان احراز تزکیه‌ی شرعی آن‌را نموده است) در اين صورت پاك بوده و محكوم به طهارت است. و همچنين اگر صاحب كفش فروشى كافر است ولى مى دانيد كفشها را از مسلمان خريده يا سازنده آن مسلمان است كه آن مسلمان تصرفى در آن مى كرده كه دلالت بر تذكيه دارد كه در اين صورت اگر با رطوبت به پا ملاقات كند يا به دست محكوم به پاكى است. و در غير اين دو صورت نجس است و هرچه با رطوبت به آن ملاقات كند محكوم به نجاست است. (استفتاء/2697) (منهاج 2/م 397 و 3/م 1672 و 1673) (رساله/م 96)

 

سؤال  121. آیا خوردن مرغی که در کشتارگاه‌ها یا دستگاه‌های اتوماتیک کشته می‌شوند جایز است؟

جواب:  گوشتی که از بازار مسلمین گرفته می شود پاک است و خوردن آن جایز میباشد و همچنین اگر در دست مسلمانی باشد که با آن گوشت معامله مذکی کند مگر اینکه آن مسلمان از کافر گرفته و تحقیق نکرده باشد که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه. (استفتاء/13303) (منهاج 2/م 397) (رساله/96)

 

سؤال  122. اگر نداند خون زير پوست مرده است يا گوشت آن كوبيده شده است، چنانچه سوراخ شود پاك است يا نجس؟ و خوني كه به واسطه كوبيده شدن زير ناخن مي ميرد و بيرون آمدن آن ممكن نیست هنگام وضو چه حکمی دارد؟

جواب:  1- اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده یا گوشت به واسطه کوبیده شدن به آن حالت درآمده ، پاک است . 2- اگر طوری باشد که دیگر به آن خون نگویند پاک است و برای وضوء اشکالی درست نمی کند .واگر به آن خون بگویند نجس است و چنانچه پوست پاره شود و چیزی با آن ملاقات کند آن چیز نجس می شود و در این صورت اگر بیرون آوردن خون و تطهیر محلّ ، جهت وضوء یا غسل حرجی باشد باید تیمّم نماید. (استفتاء/14312) (منهاج 2/ملحق به قبل م 401) (رساله/م 103 و 102)

 

سؤال  123. آیا خونی که در درون تخم مرغ است ، نجس بوده و نمی توانیم آن را بخوریم ؟

جواب:  خونی که در زرده تخم مرغ پیدا می شود خوردن آن حرام و بنابر احتیاط واجب، محکوم به نجاست است. (استفتاء/941) (منهاج 2/ م 402) (رساله/99)

 

سؤال  124. تخم مرغ‌هایی که من اینجا می خرم تماما دارای قطرات ریز خون درون سفیده و روی غشاء زردۀ تخم مرغ می باشد. حکم خون داخل سفیده و روی غشاء زرده چه می باشد؟ آیا با جدا کردن خون می توان بقیۀ تخم مرغ را خورد؟

جواب:  خون در هر جای تخم مرغ باشد بنابر احتیاط واجب نجس است و خوردن آن حرام است اگر خون داخل سفیده باشد خوردن سفیده حرام است و اگر خون روی پوسته زرده باشد چنانچه بتوان آن را برداشت بدون اینکه خون وارد زرده شود خوردن زرده جایز است ولی آنچه با این خون ملاقات کند مثل پوسته یا غیر آن بنابر احتیاط نجس است. (استفتاء/1193) (منهاج 2/ملحق به م 402)

 

سؤال  125. دله‌ای که روی زخم می بندد وخونریزی ندارد (که گاه به آن سله یا دلمه گفته می شود) چه حکمی دارد؟ آیا به هنگام غسل باید آن را برداشت؟

جواب:  اگر پوششی است مشابه پوست که از جنس خون نمی باشد پاک است و برداشتن آن لازم نیست و اگر از جنس خون باشد باید شست و شو داده شود تا زائل گردد. (منهاج 2/م 404) (استفتاء/18777)

 

سؤال  126. آیا پوسته ای که روی زخم ها به وجود می آید و معمولاًمتشکل ازخون وترشحات زخم می باشد، نجس است؟

جواب:  اگر متشکل از خون است نجس است. (منهاج 2/م 404) (استفتاء/18777)

 

سؤال  127. استفاده از عطر یا ادکلن هایی که الکل دارند چه حکمی دارد؟

جواب:  اگر الکل مصرف شده در آنها صنعتی باشد پاک است ، و همچنین الکل طبّی در صورتی که از چوب یا چیز دیگری [ غیر از شراب و نبیذ مسکر و فقّاع و سائر نجاسات] ساخته شده باشد پاک است ، لذا در این صورت عطر و أدکلن اگردارای الکل طبی هم باشد ، پاک است (استفتاء/646) (منهاج 2/ بعد م 405)

 

سؤال  128. آیا سگ نجس است و لمس پوست و یا پشم و یا ترشحات آن باعث نجس شدن می گردد ؟ و در فرض نجاست راه تطهیر آن چگونه است؟

جواب:  سگ از نجاسات است و در مفروض سؤال  هر گونه رطوبتی که از بدن یا مو یا دهان یا هر جای دیگر سگ به لباس یا بدن انسان سرایت کند لباس و بدن را نجس می‌کند و با آب کشیدن آن بدن یا لباس پاک می‌گردد. و راه تطهیر آن این است که اگر با آب قلیل می‌شویید یک بار آب بریزید و وقتی به همه جاهای نجس لباس رسید لباس را فشار دهید تا آب آن خارج شود و اگر با آب کر یا جاری مثل آب لوله کشی شهر می‌شوید یک بار که آب بر آن بریزید و به همه جاهای نجس آن برسد لباس را فشار داده پاک می‌شود همه آنچه گفته شد در مورد غیر ظروف است ولی اگر لعاب دهان سگ به ظرف برسد پاک کردن آن طریقه‌ی خاصی دارد که در مسأله 151 توضیح المسائل آمده است. و لمس پوست و پشم آن اگر رطوبت مسریه ای در کار نباشد نجس نمی‌کند. (استفتاء/17854) (منهاج 2/ بعد م 405 و م 452)

 

سؤال  129. دختر خواهر شوهر من به تازگی در خانه از یک سگ نگه داری می کند و حتما اطلاع دارید که سگ های فانتزی همه جای خانه آزادانه حرکت می کنند از تخت خواب تا آشپزخانه. من در منزل خواهر شوهرم که مادر این خانم است یا در منزل مادر شوهرم چه گونه می توانم غذا بخورم یا نماز بخوانم با توجه به اینکه آنها زیاد به طهارت و نجاست اهمیت نمی دهند؟

جواب:  هرجا شک در طهارت و نجاست دارید محکوم به طهارت است و افراد مذکور هم محکوم به طهارتند مگر اینکه جائی را علم داشته باشید که سگ با رطوبتی که سرایت می کند با آن ملاقات نموده که در اینصورت محکوم به نجاست است. (استفتاء/19024)

 

سؤال  130. اگر در عدس پلو و یا در کیک و نان از کشمش استفاده کنیم آیا کشمش در این صورت پاک است یا نجس؟

جواب:  خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر چه جوش بیایند پاک و خوردن آنها حلال است. (استفتاء/769) (منهاج 2/407)

 

سؤال  131. آیا اهل کتاب پاک هستند؟

جواب:  اهل کتاب یعنی یهود و نصاری پاک می باشند هرچند احتیاط مستحب اجتناب از آنهاست. (استفتاء/176) (منهاج 2/ قبل م 408) (رساله/107)

 

سؤال  132. اگر چنانچه یکی از اهل سنت برای انسان هدیه‌ای آورد، اعمّ از خوردنی یا پوشیدنی حکم آن چیست و آیا در صورت استفاده بر روی انسان تأثیر گذار می باشد؟

 

جواب:  اگر علم یا حجّت شرعیه ای بر نجاست یا حرمت آن نداشته باشید پاک یا حلال است و استفاده از آن اشکالی ندارد. (استفتاء/13742) (منهاج 2/ قبل م 408)

 

سؤال  133. آیا اهل تسنّن نجس هستند و اگر نجس هستند اگر با آنها دست بدهیم باید دست خود را طاهر نمود؟

جواب:  اگر با پیامبر صلی الله علیه وآله یا حضرت زهرا سلام الله علیها و یا یکی از ائمه علیهم السلام دشمنی نداشته باشند پاکند. (استفتاء/13742) (رساله/م 107) (منهاج 2/قبل م 408)

 

سؤال  134. آيا مثلا وقتي دست كسي تر باشد و به قسمتي از دست نجاست برخورد كند تمام دست كه خيس است نجس مي شود يا اينكه فقط قسمتي كه به نجاست برخورد كرده نجس شده؟

جواب:  اگر آب از قسمتی که با نجاست برخورده کرده جاری شود به قسمتهای دیگر، آن قسمتها هم نجس می شود ولی سایر قسمتهایی که آب به آنها جریان پیدا نکرده پاک است. (استفتاء/19967)

 

سؤال  135. اگر در یک بسته شکر بسته بندی شده که در بازار فروخته شده فضله موش دیده شود آیا کل بسته نجس است و باید دور ریخته شود؟ آیا بسته‌های دیگر که همراه آن خریداری شده و در یک شرکت بسته بندی شده‌اند همین شرایط را دارند یا خیر؟

جواب:  شکر جامد است و فضله موش اگر خشک باشد شکر هم خشک باشد شکر نجس نمی شود و اگر یکی از ایندو رطوبت سرایت کننده داشته باشد موضعی که رطوبت فضله موش به شکر سرایت کرده نجس است و بقیّه پاک است، و در صورت جهل به داشتن رطوبت مسریه نیز شکر پاک است. (استفتاء/13532) (منهاج 2/م 413)

 

سؤال  136. آيا پيروان مذهب هندو كافر و نجس محسوب ميشوند يا خير؟ آيا مي‌توان از غذا يا وسايل ايشان استفاده نمود يا خير ؟

جواب:  پيرو مذهب هندو نجس و كافر است، آنچه از دست كافر از نان و روغن و عسل و مانند اينها از مائعات و جامدات گرفتيد پاك است مگر بدانيد كه بدن آنها با رطوبت مُسريه، با آن غذا يا وسيله ملاقات داشته است و گمان به نجاست معتبر نيست. (منهاج 2/م 417) (استفتاء/2942)

سؤال  137. حکم بهائیان از جهت نجاست و پاکی چیست؟ و معامله و کسب و کار با آنها از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

جواب:  بهائیان کافر و نجس هستند و باید با آنها معامله نجاست نمود، و اگر کسب و کار با آنها موجب تقویت کفر گردد جایز نمی‌باشد. (استفتاء/18013)

 

سؤال  138. فضله خشک موش که بطور گسترده در سطح خانه بعد یک مسافرت طولانی ریخته شده است، آیا موضع بعد از ازاله پاک است؟و در غیر اینصورت به چه نحوی تطهیر باید کرد؟

جواب:  در مفروض سؤال  که نمی دانید فضله یا زمین رطوبت مسریه به دیگری را داشته یا نه سطح خانه پاک خواهد بود. (استفتاء/13292) (منهاج 2/ قبل م 452)

 

سؤال  139. آیا نشستن با لباس خیس روی فرش نجس، انسان را نجس می‌کند و یا راه رفتن با پای خیس روی فرش نجس انسان را نجس می‌کند؟

 

جواب:  اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هردو یا یکی از آنها به رطوبتی تر باشد، که تری یکی به دیگری برسد، چیز پاک نیز نجس می شود، اما اگر به قدری تری کم باشد که به دیگری نرسد چیزی که پاک بوده نجس نمی شود. (استفتاء/815) (منهاج 2/ ملحق به م 452)

 

سؤال  140. خواهشمند است بفرمائید آیا شستن لباسی که نجس است ولی عین نجاست در آن نیست با ماشین های لباس شوئی جدید که آب کشی هم می کنند صحیح است یا خیر؟

جواب:  در صورتی که با شرائط مقرر شرعی آب بکشد اشکال ندارد و کار ماشینهای مختلف، متفاوت است. (استفتاء/815) (منهاج 2/ ملحق به 452)

 

سؤال  141. لباس نجسی پس از چندین بار شستن و آب کشیدن همچنان بو و یا رنگ نجاست دارد، آیا نجس است و برای تطهیر آن چه باید کرد؟

جواب:  با زوال عین نجاست محکوم به طهارت است، هرچند رنگ و یا بو باقی باشد. (استفتاء/184) (منهاج 2/ م 466)

 

سؤال  142. خواندن نماز با لباسی که به قطره خون آلوده شده و پس از شستن نیز رنگ خون باقی بماند چه حکمی دارد؟

جواب:  اگر خون را از لباس بر طرف کرده اید و آن را آب کشیده اید اگرچه رنگ خون در آن مانده پاک می باشد، اما چنانچه به واسطه رنگ احتمال دهید که ذره های نجاست در آن چیز مانده نجس است. (استفتاء/795) (منهاج 2/ م 466)

 

سؤال  143. آیا با راه رفتن روی آسفالت کف پا و یا ته کفش پاک می شود؟

جواب:  پاک شدن کف پا و ته کفش نجس به واسطه راه رفتن روی آسفالت محل اشکال است. (استفتاء/526) (منهاج 2/ ملحق به م 478 و قبل م 478) (رساله/ م 158)

 

سؤال  144. اگر کسی پوستهای مختصر لب خود را بکند، آیا نجس است؟

جواب:  اگر پوستهای مختصر لب وجاهای دیگر بدن را (اگرچه وقت کندن آن نرسیده و با درد کنده شود) بکنند ، پاک است. (منهاج 2/ م 392) (رساله/م92)

 

سؤال  145. آیا آبجوی بدون الکلی که درکشورهای خارجی می‌فروشند حلال و پاک می‌باشد؟ با توجه به اینکه روی شیشه این آبجوها عبارت «بدون الکل» نوشته شده است و درصد الکل بیش از نیم درصد نمی‌باشد؟

جواب:  اگر آب شعير از نوعى باشد كه به دستور طبيب از جو مى‌گيرند و خالى از الكل باشد اشكال ندارد و اگر در آن الكل مست كننده باشد ولو درصد كمى خوردن آن حرام است ولى پاك است، مگر الکل از خرما يا انگور يا جو گرفته شده باشد كه در اين صورت علاوه بر حرمت شرب، نجاست هم دارد. (استفتاء/3480) (منهاج 2/بعد م 407 و قبل آن)

 

سؤال  146. برخی ازداروها نظیرمحلولهای جلوگیری ازریزش مو یابرطرف کننده جوش های جلدی حاوی الکل می باشند، آیا استفاده ازاین محلولها موجب نجاست پوست وموی بدن می شود؟

جواب:  الکل اگر از شراب یا نبیذ مسکر یا فقّاع گرفته نشده باشد و در فرایند تولیدشان از این مواد و سایر نجاسات استفاده نشده باشد، پاک است، و الکل صنعتی هم به تمام اقسامش پاک است، ولی خوردن یا نوشیدن الکل طبی و صنعتی جایز نیست و اگر در دارو در‌صد کمی الکل باشد، بنابر احتیاط واجب نباید آن را خورد. بنابراین داروهائی که مشتمل بر الکل هست تا مادامی که علم به نجاست محتویات آنها نیست پاک است و چیزی را نجس نمی کند. (استفتاء/18777)

 

سؤال  147. آیا خرید و فروش آنچه عین نجاست باشد جایز است؟

جواب:  خرید و فروش بعضی از اعیان نجسه، مانند مشروبات مسکر و خوک، باطل و حرام است، و همچنین خرید و فروش مردار نجس و سگ غیر شکاری، باطل و بنابر احتیاط حرام است. ودر غیر اینها در صورتی که منفعت عقلائی حلالی که قابل اعتناء است داشته باشد (مثل اینکه غائط را کود کنند یا خون را به مریض تزریق نمایند) خرید و فروش آن صحیح و حلال است، ولی احتیاط مستحب ترک آن است. (منهاج 2/ م 432 و 3/م 1) (رساله/م 2083)

 

سؤال  148. آیا می توان برای کشورهایی که از مشروبات الکلی استفاده میکنند، شراب تولید کرد؟بدون اینکه به مسلمانان یا خود تولید کنندگان داده شود.

جواب:  توليد مشروبات الكلي حرام است حتي براي كشورهاي غير مسلمان اگر چه مستقيم به مصرف كننده داده نشود. (استفتاء/18183)

 

سؤال  149. اگر گوشي موبايل نجس شده باشد و آن را بدون اطلاع خريدار، به او بفروشند ،اشكالي دارد يا خير؟

جواب:  جائز است. (استفتاء/19025) (رساله/م 2084 و 2085)

 

سؤال  150. کفش و لباسهای چرمی که از کشورهای غیر مسلمان و از کفّار گرفته شده آیا پاک می باشند یا نجس؟

جواب:  چرمی که از غیر مسلمان گرفته شود هرچند احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، نجس است و خرید و فروش آن باطل می باشد، مگر اینکه بدانیم از بازار مسلمین یا از دست مسلمان گرفته است و مسلمان در آن تصرفی می کرده که دلالت بر تذکیه دارد. (منهاج 2/ م 398 - تعلیقه 284 - و 432 و 3/ م 1673) (رساله/م 2089)

 

سؤال  151. لباس چرمی را از بازار مسلمین خریده‌ایم ولی می‌دانیم که از کشورهای غیر مسلمان وارد شده ولی احتمال می‌دهیم مسلمانی که آن‌را وارد کرده احراز تذکیه‌ی آن‌را به نحو شرعی نموده باشدّ آیا این چرم نجس می‌باشد یا خیر؟

جواب:  در مفروض سؤال  که احتمال می‌دهیم مسلمان احراز تذکیه‌ی آن چرم را به نحو شرعی نموده باشد پاک است. (منهاج 2/م 397)

 

سؤال  152. ساعتى با بند چرم از بلاد اسلامي(کيش)برايم هديه آورده اند،از آنجا که نمى دانم که اين چرم حيوانى است که ذبح شرعى شده است يا خير و از طرفى ساعت ساخت فرانسه است و امکان تحقيق نيز موجود نيست و بعيد به نظر مى رسد که ذبح شرعى شده باشد آیا نماز خواندن با آن و استعمال آن جایز می باشد؟

جواب:  چرمي كه از بازار مسلمين گرفته شود پاك است، مگر اينكه آن مسلمان از كافر گرفته و تحقيق نكرده باشد كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه و نمازي كه با آن لباس خوانده باطل است وبنابر احتياط واجب در صورتي كه همراه با او باشد نماز او باطل است و همچنين بنابر احتياط واجب در صورتي كه حيواني كه چرم از آن گرفته شده خون جهنده نداشته باشد و آن را در نماز بپوشد، نمازش باطل است، ولی اگر احتمال بدهیم مسلمانی‌که آن‌را از کافر گرفته احراز تذکیه‌ی آن‌را به نحو شرعی نموده باشید پاک است (استفتاء/10627) (منهاج 2/م 398 و 3/م 1673)

 

سؤال  153. عرق جنب از حرام چه حكمي دارد و آيا با غسل آن می‌شود نماز خواند؟ (بدون وضوگرفتن)

جواب:  عرق جنب از حرام ( مثل زنا و لواط و استمناء نعوذ بالله یا اوقاتی که نزدیکی با همسر حرام است مثلا در روز ماه رمضان یا در حال حیض) پاک است ولی بنابر احتیاط واجب نماز با آن، نخوانند و با غسل بعد از جنابت چه به حرام جنب شود و چه به حلال می‌شود نماز خواند به شرطی که در بین غسل یا بعد از آن، حدث اصغر یا اکبر از انسان سر نزند. (استفتاء/13268) (منهاج 2/م 408) (رساله/117 و 118)

 

سؤال  154. آیا چیزی که با نجاست برخورد کند چه با واسطه ، چه بی واسطه نجس شده و اشیاء دیگر راهم نجس می کنند؟

جواب:  متنجس اول در برخورد با اشیاء دیگر موجب نجاست آنها می شود به شرط اینکه رطوبت سرایت کننده داشته باشد، اما متنجس دوم وسوم در صورتی که با آب قلیل و مایعات دیگر برخورد کند آنها را نجس می کند و در بر خورد با چیزهای دیگر بنابر احتیاط واجب آنها را نجس می نماید و ملاقی نجس در واسطه چهارم به بعد پاک است. (منهاج 2/ 415) (رساله/م 126)

 

سؤال  155. كسي نمي دانسته كه قسمتي از لباس یا بدنش نجس بوده و بعد از چند روز فهمیده آيا بايد نمازهاي گذشته را دوباره بخواند؟

جواب:  خير لازم نيست. (استفتاء/3860) (منهاج 2/م 423)

 

سؤال  156. خادم مسجدی که بزرگ است می داند یکی از فرشهای مسجد نجس شده ولی بدلیل جابجایی فرشها نمی داند کدام فرش است حال آیا باید تمام فرشهای این مسجد بزرگ را شست؟

جواب:  باید شسته شود. (استفتاء/12463) (منهاج 2/ م 433 و 434)

سؤال  157. اگر بخواهیم چیزی را که نجس شده با آب کرّ یا آب جاری (مثل آب لوله کشی شهری) آب بکشیم، آیا یکبار شستن کافی است؟

جواب:  اگر یکبار آن چیز نجس را در آب کرّ یا جاری فرو برده یا زیر آب لوله کشی شهری بگیرید به گونه ای که آب به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود، و در فرش و لباس ومانند اینها فشار دادن یا مالیدن یا با پا لگد کردن، لازم است و فرقی ندارد که آن چیز متنجس به بول باشد یا به غیر آن. (منهاج 2/م 460 و 461) (رساله/م 160)

 

سؤال  158. اگر بخواهیم چیزهایی را که در اثر برخورد با بول نجس شده است با آب قلیل آب بکشیم، آیا یک بار آب ریختن کفایت می کند یا نه؟

جواب:  چیزهایی که به بول نجس شده اگر یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد، باید یک مرتبه دیگر آب روی آن بریزند تا پاک شود ودر لباس و فرش و مانند اینها باید بعد از هر دفعه به فشار و مانند آن، غساله آن بیرون آید. (غساله آبی است که معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می شود خود به خود یا به وسیله فشار و مانند آن می ریزد) و اگر آن چیز به بول پسر شیر خواری که غذاخور نشده نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست. (منهاج 2/ م 461 و463) (رساله/161 و 162)

 

سؤال  159. راه پاک نمودن چیزهایی که در برخورد با غیر بول نجس شده اند چیست؟

جواب:  راه تطهیر آنها با آب قلیل این است که با ازاله عین نجاست یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود و احتیاط واجب آن است که آب ریختن بعد از ازاله عین نجاست باشد و در مثل لباس غساله آن را با فشار دادن و مانند آن باید بیرون آورد. (منهاج 2/ م 452) (رساله/163)

 

سؤال  160. آیا آفتاب می تواند البسه و پتو یا فرش را هم پاک کند؟

جواب:  خیر (استفتاء/12463) (منهاج 2/م قبل م 482) (رساله/م 2501)

 

سؤال  161. در اغلب اوقات هنگامی که قسمتی از دست یا انگشت شخص در حین کاری بریده شده یا خراش بر میدارد ناخوداگاه انگشت به دهان برده می‌شود، حکم خونی که از این طریق به دهان می‌رسد و یا بلعیده می‌شود چیست ؟

جواب:  اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود اجتناب از آب دهان لازم نيست و اگر با مخلوط شدن از بين نرود اگر آب از دهان بيرون بيايد بنابر احتیاط واجب اجتناب از آن لازم است و همانطور بلعيدن در صورت دوم حرام است و در صورتي كه چيز خارجي به آن خون برسد بنابر احتياط واجب نجس مي شود هر چند دندان مصنوعي باشد. (استفتاء/10837) (منهاج 2/م 492)


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -