انهار
انهار
مطالب خواندنی

احرام و محرمات حج

بزرگ نمایی کوچک نمایی

محل احرام زن حائض 

سؤال:زن حائض که زمان عزیمت او به مکّه فرا رسیده  است، در کجا باید محرم شود؟

جواب:  در هر کجا از میقاتها غیر از خود مسجد، می تواند محرم شود.

 آيا ترتيب در اجزاء احرام واجب است؟ 

سؤال: آيا لازم‌ است‌ پوشيدن‌ لباس‌ احرام‌ قبل‌ از نيّت‌ و تلبيه‌ باشد يا ترتيب‌ بين‌ اجزاء احرام‌ شرط‌ نيست‌؟

جواب: (پوشيدن‌ لباس‌ احرام‌)ــ بايد (قبلاً) ــ(قبل‌ از نيّت‌ و تلبيه‌)ــ باشد.

  زمان شروع محرمات احرام 

سؤال:از چه زمانی محرّمات احرام، حرام می شود؟

جواب:  به مجردی که با لبّیک لباس احرام می پوشد.

 ورود بدون احرام به مکه 

سؤال:چه کسانی می توانند بدون احرام وارد مکّه شوند؟

جواب:  افرادی که زیاد رفت و آمد داشته باشند. نظیر افراد دائم السّفر، راننده ها و تهیه کننده آذوقه برای حاجیان  و افرادی که کارشان خارج مکّه است.

 رفتن به مکه از ميفات با وسيله مسقف 

سؤال:آیا در شب می توان از میقات تا مکّه مکرّمه را با وسیله مسقف طی طریق کرد؟

جواب:  جایز است.

 کفاره قبل از تلبيه 

سؤال:اگر کسی بعد از نیّت و پوشیدن لباس احرام ولی قبل از تلبیه یکی از محرّمات احرام را انجام داد، آیا باید کفّاره بپردازد؟

جواب:  لازم نیست.

حنا بستن در حال احرام 

سؤال:آیا حنا بستن در حال احرام زینت محسوب می شود و حرام است؟

جواب:  اگر به قصد زینت باشد جایز نیست.

 طواف با لباس نجس 

سؤال:اگر قسمتی از لباس محرم در هنگام طواف نجس شود یا محرم متوجه شود که نجس بوده است، در این صورت می تواندآن قسمت از لباس را در دست بگیرد و طواف را ادامه دهد؟ به عبارت دیگر ایا همراه بودن لباس نجس نیز باعث بطلان طواف میشود؟

جواب:  نمی تواند باآن طواف کند چه پوشیده باشد یا نه.

 پاک کردن رنگ موها قبل از احرام 

سؤال:اگر محرم قبل از احرام موهای خود را به قصد زینت ولی نه به قصد زینت احرام، رنگ کرده باشد یا دست یا پا یا صورت یا موی خود را حنا بسته باشد، لازم است برای احرام رنگ یا حنا را پاک کند؟

جواب:  لازم نیست.

 پوشيده شدن جلوي صورت 

سؤال:انوان محرم هنگامی که می خواهند لباس یا مقنعه خود را تعویض نمایند مقداری جلوی صورت آن ها پوشیده می شود، آیا این امر اشکال دارد؟

جواب:  اشکال ندارد و همچنین برای مردها.

 انداختن پتو روي صورت در هنگام محرم بودن 

سؤال:آیا بانوان محرم می توانند به هنگام خواب، پتو یا روانداز را روی صورت خود بکشند؟

جواب:  اشکال ندارد و همچنین برای مردها.

 پاک کردن صورت با حوله 

سؤال:آیا زنان محرم می توانند صورت خود را با حوله یا دستمال پاک کنند؟

جواب:  زن و مرد هر دو می توانند.

 پوشيده شدن روي پا به هنگام خواب 

سؤال:اگر در هنگام خواب، روی پای مردان توسط پتو و روانداز و ... پوشیده شود، اشکال دارد؟

جواب:  اشکال ندارد.

 پوشيده شدن روي پا به هنگام احرام 

سؤال:اگر لنگ احرام مردان بلند باشد و بعضی اوقات روی پای آنان را بپوشاند اشکال دارد؟

اشکال ندارد.

جواب:      

 کشتن مگس و حشرات 

سؤال:کشتن یا انداختن مگس یا پشه یا سایر حشراتی که روی بدن و لباس محرم می نشینند، چه حکمی دارد؟

جواب:  اشکال ندارد.

 کشتن پشه و کک و ... 

سؤال:اگر پشه و کک و کنه و نظائر آن که در لباس یا بدن محرم، ساکن هستند موجب آزار او باشند یا ضرری داشته باشند، باز هم کشتن یا جدا کردن آنها از بدن، حرام است؟

جواب:  در صورت ضرورت رفع آن اشکال ندارد و کفّاره هم ندارد.

 ملاک کشتن حشرات مزاحم 

سؤال:ملاک در حرمت کشتن و جدا کردن حشرات، این است که مثل کنه و شپش، ساکن بدن باشند یا مثل پشه و مگس روی لباس یا بدن بنشینند و بروند؟

جواب:  کشتن حشراتی که در بدن ساکن هستند، بدون ضرورت جایز نیست و کفّاره دارد. ولی کشتن و جدا کردن حشراتی مثل مگس و پشه و نظایر آن اشکال  ندارد و کفّاره هم ندارد.

 پوشيده شدن روي سر مردان 

سؤال:اگر در حالت احرام، مردی عبای احرام خود را جهت استحمام یا تعویض یا ... سهواً از سر بیرون آورد و لحظاتی روی سر او پوشیده شود، اشکال دارد؟

جواب:  عمداً هم اشکال ندارد.

 پاک کردن سر مرد در هنگام احرام 

سؤال:آیا مرد محرم می تواند سر خود را با حوله خشک کند یا با دستمال پاک نماید؟

جواب:  اشکال ندارد.

 کشيدن پتو روي سر به هنگام خواب 

سؤال:آیا مرد محرم می تواند هنگام خوابیدن پتو یا رو انداز را روی سر خود بکشد؟

جواب:  اشکال ندارد.

استفاده کلاه گيس در ايام حج و احرام 

سؤال:مردی که معمولاً کلاه گیس یا موی مصنوعی دارد، در هنگام احرام باید بردارد یا می تواند طبق معمول آن را بر سر داشته باشد؟

جواب:  باقی باشد اشکال ندارد.

 فرو برن سر به زير آب 

سؤال:آیا مرد مُحرم می تواند سر خود را در آب فرو برد؟ آیا می تواند زیر دوش برود؟

جواب:  اشکال ندارد.

 پوشيدن سهوي لباس دوخته شده 

سؤال:اگر مردی سهواً یا جهلاً در حالت احرام لباس دوخته بپوشد و پس از اینکه علم به حرمت این کار پیدا کرد، فوراً لباس را از تن خارج کند، آیا باز هم باید کفّاره بپردازد؟ اگر لباس را از  سر در آورد باید کفّاره بپردازد؟

جواب:  کفّاره لازم نیست.

 تعدد کفاره و وجوب آن 

سؤال:اگر مردی در حالت احرام عمداً و با علم و با اختیار چند بار لباس دوخته بپوشد یا چند لباس دوخته همزمان بپوشد یا یک لباس را چند بار بپوشد و از تن درآورد، در این صورت یک کفّاره بر او واجب می شود یا به تعداد دفعات پوشیدن لباس ها یا به تعداد لباس هایی که همزمان پوشیده است، باید کفّاره بپردازد؟

جواب:  صورت اول و سوم، تعدّد کفّاره لازم است ولی در صورت دوم(چند لباس دوخته همزمان) کفّاره متعدّد ندارد.

 خواب در کيسه خواب 

سؤال:خوابیدن درون کیسه خواب در حالت احرام برای مردان چه حکمی دارد؟

 جواب:  اشکال ندارد.

 انداختن پتو به هنگام خواب 

سؤال:به رو انداختن پتو در حالت احرام برای مردان چه حکمی دارد؟ آیا فرقی می کند آن پتو روی سر کشیده شود یا خیر؟

جواب:  مطلقاً اشکال ندارد.

 استفاده از صابون، خمير دندان و ... معطر 

سؤال:استفاده از شامپو و صابون و خمیر دندان معطّر در حالت احرام برای محرم چه حکمی دارد؟

جواب:  اشکال ندارد.

نگاه زن و مرد در حال احرام 

سؤال:آیا زن و مرد محرم می توانند بدون لذت، به همدیگر نگاه کنند یا در کنار یکدیگر بنشینند و یا دست همدیگر را بگیرند؟

جواب:  اشکال ندارد.

حمل بار روي سر بهنگام احرام 

سؤال:آیا مرد محرم می تواند بار یا محموله ای را روی سر خود بگذارد و حمل نماید؟

جواب:  اشکال ندارد

پوشاندن گوش 

سؤال:پوشانیدن گوش برای مرد محرم چه حکمی دارد؟ آیا گوش حکم قسمتی از سر را دارد و نباید آن را پوشاند؟

جواب:  گوش جز و سر نیست و مثل  صورت است و پوشانیدن آن اشکال ندارد.

خوابين زير پشه بند و ... 

سؤال:خوابیدن زیر پشه بند یا خیمه در شب و روز برای مرد محرم چه حکمی دارد؟

جواب:  اشکال ندارد.

 دو کفاره همزمان 

سؤال:اگر مرد محرم سر خود را با لباس دوخته بپوشاند، با توجه به اینکه طبق فتوای حضرتعالی پوشانیدن سر کفّاره ندارد، پرداخت کفّاره لباس دوخته کفایت می کند؟

جواب:  کفایت می کند.

  گره زدن لنگ به گردن 

سؤال:در لباس احرام، لنگ را نباید به گردن گره زد یا به کمر یا هردو؟

جواب:  اشکال ندارد ولی اگر گره نزند بهتر است.

 گره زدن لنگ به گردن 

سؤال:در لباس احرام، لنگ را نباید به گردن گره زد یا به کمر یا هردو؟

جواب:  اشکال ندارد ولی اگر گره نزند بهتر است.

استفاده از موي مصنوعي 

سؤال:آیا زن محرم می تواند از کلاه گیس و موی مصنوعی که قبلاً داشته است استفاده کند؟

جواب:  اشکال ندارد.

کفاره قَسم در حال احرام 

سؤال:قسم هایی که محرم بر حسب عادت و به طور روزمره می خورد، اگر در حال احرام تکرار کند چه حکمی دارد؟

جواب:  حرام نیست ولی خوب است از آن پرهیز شود.

 گرفتن چتر روي سر 

سؤال:آیا مرد محرم می تواند چتر روی سر خود بگیرد؟

جواب:  در روز جایز نیست. البته در بین راه، ولی در مکّه و یا در منزل ولو در بین راه، زیر سقف رفتن و یا از چتر استفاده کردن اشکال ندارد.

رفتن زير سايه 

سؤال:اگر مرد محرم سهواً یا جهلاً هنگام سفر و در روز به زیر سایه برود، در این صورت باید کفّاره بپردازد؟ آیا واجب است فوراً سایه را ترک کند و مثلاً در راه از ماشین پیاده شود یا خیر؟

جواب:  کفّاره ندارد ولی باید به طور متعارف از آنجا خارج شود.

عبور از کنار ديوار و سايه انداختن روي سر 

سؤال:اگر مرد محرم در روز در کنار دیواری بایستد یا از کنار آن عبور کند که سایه دیوار روی سر او باشد، چه حکمی دارد؟

جواب:  اشکال ندارد.

حدود شهر مکه براي زير سقف رفتن 

سؤال:اگر مرد محرم در روز به شهر جدید مکّه برسد، هرچند فاصله زیادی از مسجد الحرام داشته باشد ولی آن مکان عرفاً شهر مکّه محسوب شود، در این صورت می تواند در ماشین سقف دار بنشیند یا زیر سایه برود؟

جواب:  می تواند.

تزريق آمپول 

سؤال:آیا محرم می تواند آمپول تزریق نماید؟ خواهشمند است در مورد اینکه خون از بدن او خارج شود یا خیر و کفّاره هر کدام جداگانه بیان فرمایید؟

جواب:  اگر مجبور باشد جایز است و در صورتی که مجبور نباشد، اگر خون بیرون بیاید، جایز نیست.

 خون دادن و حجامت ضروري در ايام حج 

سؤال:اگر در حال احرام خون دادن محرم برای حفظ جان کسی لازم باشد، یا حجامت کردن و خون دادن یا رگ زدن و امثال این امور، برای سلامتی محرم لازم باشد،وظیفه او چیست و اگر خون داد، حکم احرام و کفّاره او چه می شود؟

جواب:  اشکال ندارد.

خون آمدن به هنگام تقصير 

سؤال:اگر هنگامی که مرد محرم در هنگام حلق یا تقصیر، سرش خون بیاید، صدمه ای به صحت حج یا عمره یا احرام او وارد می شود؟ آیا این کار برای او کفّاره دارد؟

جواب:  اشکال ندارد.

مسلح بودن به سلاح گرم و سرد 

سؤال:آیا جایز است محرم، مسلّح به سلاح گرم یا سرد شود؟ اگر قبل از احرام مسلّح باشد چه باید کند؟

جواب:  اگر ضرورت داشته باشد اشکال ندارد.

خوردن غذاهاي چرب 

سؤال:اگر محرم در حال احرام غذاهای چرب بخورد، به صورتی که دست و دهان او چرب شود اشکال دارد؟

جواب:  گرچه بو هم داشته باشد، اشکال ندارد.

 خون گيري از ديگري در وقت احرام 

سؤال:آیا محرم می تواند از بدن دیگری خون بگیرد؟ آیا فرقی می کند که دیگری محرم باشد یا نباشد؟

جواب:  می تواند و اگر دیگری محرم است، او باید مواظب باشد خون نیاید و در صورت ضرورت برای هر دو اشکال ندارد گرچه خون هم بیرون بیاید.

کشيدن دندان 

سؤال:آیا محرم می تواند دندان دیگری را بکشد؟ در این صورت آیا فرقی می کند که دیگری محرم باشد یا نباشد؟

جواب:  اگر ضرورت باشد برای هر دو مطلقاً اشکال ندارد.

 کفاره محرمات احرام 

سؤال:به فتوای حضرتعالی وجوب کفّاره ارتکاب محرّمات احرام در کدامیک از موارد ذیل است؟ از روی علم و عمد، از روی جهل به مسئله، از روی سهو یا از روی نسیان و غفلت؟

جواب:  البته موارد تفاوت دارد ولی قاعده کلی کفّاره، مربوط به عمد است.

 گرفتن ناخن 

سؤال:اگر محرم در دست یا پای خود انگشت اضافی داشته باشد، گرفتن ناخن آن انگشت هم حرام است؟

جواب:  اگر ضرورت باشد، اشکال ندارد.

 بيرون آوردن خون از بدن محرم توسط ديگري 

سؤال:در مورد بیرون آوردن خون از بدن، کندن دندان و ناخن گرفتن، اگر همه این امور توسط دیگری برای محرم انجام شود، باز هم حرام است؟

 جواب:  برای دیگری - خواه محرم باشد یا نباشد- حرام نیست. ولی برای خود محرم حرام است مگر اینکه مجبور یا مضطرّ باشد.

کندن دندان بالاجبار 

سؤال:اگر بیرون آوردن خون از بدن، کندن دندان و ناخن گرفتن، توسط دیگری برای محرم انجام شود ولی یا به اجبار باشد یا مثلاً در خواب باشد که محرم متوجه نشود، در این صورت این کارها برای محرم چه حکمی دارد و او چه وظیفه ای خواهد داشت؟

جواب:  برای هر دو اشکال ندارد.

 خارج کردن خون در حال احرام بطور سهوي 

سؤال:اگر کسی در حال احرام از روی فراموشی یا ندانستن مسئله،  خون  از بدن خود  خارج کند، دندان  خود را  بکشد یا  ناخن بگیرد، چه حکمی دارد؟

جواب:  اشکال ندارد.

گرفتن ناخني که موجب ضرر است 

سؤال:اگر ناخن کسی در حال احرام بشکند و یا بگونه ای در انگشت او فرو رود و مایه آزار او شود یا ماندن آن ناخن موجب ضرر شود، آیا جایز است آن را بگیرد؟ آیا این کار کفّاره دارد؟

جواب:  جایز است و کفّاره ندارد.

ريختن مو در حال استحمام 

سؤال:اگر هنگام غسل و وضو هرچند مستحب باشد، مو از سر و صورت و بدن محرم ریخته شود چه حکمی دارد؟

جواب:  اشکال ندارد.

آگاهي بر کنده شدن مو در حالت وضو و غسل به نيت استحباب 

سؤال:اگر کسی می داند بطور معمول هنگام وضو یا غسل، از بدنش یا از سرش مو  ریزش 

می کند، در این صورت جایز است در حال احرام غسل مستحب کند یا برای استحباب وضو بگیرد؟

جواب:  اشکال ندارد.

 ريختن مو بواسطه خاراندن 

سؤال:اگر موی سر یا صورت یا بدن محرم بواسطه شانه کردن مو یا خاراندن بدن، ریزش کند چه حکمی دارد؟

جواب:  اشکال ندارد.

 مو کندن از بدن ديگري 

سؤال:آیا محرم می تواند از بدن دیگری مو بگیرد و آیا فرقی می کند که دیگری محرم باشد یا نباشد؟

جواب:  جایز است ولی نکند بهتر است.

 تراشيدن سر ديگري و کفاره ان 

سؤال:اگر محرم سر محرم دیگری را با اجازه او بتراشد، کدامیک باید کفّاره بدهند؟

جواب:  کسی که سر او تراشیده شده است.

 کفاره کندن يا تراشيدن قسمتي از موها 

سؤال:اگر محرم، قسمتی از موی سر خود را بتراشد یا تعدادی از موی سر یا صورت یا بدن خود را بگیرد، کفّاره دارد؟

جواب:  کفّاره دارد.

تراشيدن سر در وقت ضرورت 

سؤال:اگر تراشیدن سر در حال احرام به جهت ضرورتی تراشیدباشد، دراین صورت کفّاره آن با کفّاره تراشیدن سر در غیر ضرورت تفاوتی دارد؟

جواب:  در صورت ضرورت کفّاره ندارد.

ازاله موئي که باعث بيماري است 

سؤال:اگر داشتن مو موجب آزار یا بیماری محرم گردد، آیا  می تواند موی خود را زائل کند یا خیر؟ در این صورت باید کفّاره بپردازد؟

جواب:  می تواند و کفّاره هم ندارد.

کفاره ازاله موي زير بغل 

سؤال:ازاله موی زیر هر دو بغل کفّاره را واجب می کند یا یکی؟ به عبارت دیگر اگر کسی فقط موی زیر یک بغل را ازاله کند باید کفّاره بپردازد؟

جواب:  کفّاره دارد و اگر زیر هر دو بغل را زائل کند، یک کفّاره کفایت می کند.

 محل احرام براي حج تمتع 

سؤال:به فتوای حضرتعالی محل احرام  برای حج تمتّع کجاست؟ آیا در هر کجای مکّه باشد کفایت می کند یا موضع احرام محدوده خانه خداست؟

 جواب:  از هر کجا از مکّه مکرّمه محرم شود، کفایت می کند  و بهترین جا خانه خداست.

 زمان پرداخت کفارات محرمات احرام 

سؤال:آیا کفّارات محرّمات احرام باید پس از انجام عمل حرام پرداخت شود یا پس از انجام اعمال حج یا عمره و در مکّه یا اینکه حاجی می تواند هنگام بازگشت در شهر خودش کفّاره را بپردازد؟ در صورتی که مخیّر است، کدامیک افضل می باشد؟

جواب:  می تواند هنگام بازگشت کفّاره را بپردازد.

 کندن درختچه بواسطه عبور وسيله نقليه 

سؤال:اگر محرم با وسیله نقلیه در حال حرکت باشد و گیاهی یا درختچه ای توسط آن وسیله نقلیه در محدوده حرم کنده شود، چه حکمی دارد؟

جواب:  اشکال ندارد.

محدوده روابط زناشوئي درحال احرام 

سؤال:محدوده روابط‌ زن‌ و شوهر در حال‌ احرام‌ در موارد زير چگونه‌ است‌؟

الف) آيا روابط‌ زن‌ و مرد نسبت‌ به‌ همديگر مثل‌ اجنبي‌ و اجنبيه‌ هستند يا اين‌ كه‌ صرفاً روابط‌ جنسي‌ و استمتاع‌ ممنوع‌ است‌؟

ب‌) آيا در حال‌ احرام‌ جنس‌ زن‌ به‌ جنس‌ مرد حرام‌ مي‌شود يا اين‌ كه‌ مخصوص‌ روابط‌ زن‌ و شوهري‌ است‌؟ يعني‌ ارتباط‌ مادر و پسر، خواهر و برادر، پدر و دختر، دایي‌ و عمو و ساير محارم‌ با محرم‌هاي‌ خودشان‌ چه‌ حكمي‌ دارند؟

جواب:  آنچه‌ در حال‌ احرام‌ حرام‌ است،‌ روابط‌ جنسي‌ و استمتاعات‌ جنسي‌ است.‌ ولي‌ روابط‌ معمولي‌ در زن‌ و شوهر، چه‌ رسد در محارم،‌ حتّي‌ در نامحرم،‌ آن‌ حرمت‌ را ندارد.

 پوشش زن و مرد در حال احرام 

سؤال:آيا پوشيدن‌ لباس‌ مخصوص‌ زينت‌ در حال‌ احرام‌ از نظر جنس‌، يا از نظر دوخت‌ و شكل‌، يا انگشتر و دست‌ بند و گردن‌ بند كه‌ نوعاً زن‌ همراه‌ دارد و يا لباس‌هايي‌ كه‌ زن‌ هميشه‌ مي‌پوشد ولي‌ زيبا و شيك‌ است‌، يا داشتن‌ ريش‌ و زلف‌، يا گيس‌ را شانه‌ زدن‌ و مرتّب‌ كردن‌ و استفاده‌ از انگشتر پلاتين‌ سفيد و فيروزه‌ و امثال‌ آن‌ براي‌ مردان‌، استفاده‌ از عينك‌هاي‌ طلايي‌ و شيك‌ و مانند اينها براي‌ مردان‌ و زنان‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

جواب:  آنچه‌ حرام‌ است‌ زينت‌ كردن‌ در حال‌ احرام‌ است.‌ بنابراين‌ اگر زن‌ زينت‌ داشته‌ است‌، مثلاً النگو در دست‌ او بوده‌ است‌ و يا مرد عينك‌ طلايي‌ هميشه‌ استعمال‌ مي‌كرده‌ است‌، لازم‌ نيست‌ در حال‌ احرام‌ استعمال‌ نكند و شانه‌ زدن‌ سر و ريش‌ جزء زينت‌هاي‌ حرام‌ نيست‌.

 نوع پوشش زن و مرد در حال احرام 

سؤال:آيا پوشيدن‌ لباس‌ مخصوص‌ زينت‌ در حال‌ احرام‌ از نظر جنس‌، يا از نظر دوخت‌ و شكل‌، يا انگشتر و دست‌ بند و گردن‌ بند كه‌ نوعاً زن‌ همراه‌ دارد و يا لباس‌هايي‌ كه‌ زن‌ هميشه‌ مي‌پوشد ولي‌ زيبا و شيك‌ است‌، يا داشتن‌ ريش‌ و زلف‌، يا گيس‌ را شانه‌ زدن‌ و مرتّب‌ كردن‌ و استفاده‌ از انگشتر پلاتين‌ سفيد و فيروزه‌ و امثال‌ آن‌ براي‌ مردان‌، استفاده‌ از عينك‌هاي‌ طلايي‌ و شيك‌ و مانند اينها براي‌ مردان‌ و زنان‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

جواب:  آنچه‌ حرام‌ است‌ زينت‌ كردن‌ در حال‌ احرام‌ است.‌ بنابراين‌ اگر زن‌ زينت‌ داشته‌ است‌، مثلاً النگو در دست‌ او بوده‌ است‌ و يا مرد عينك‌ طلايي‌ هميشه‌ استعمال‌ مي‌كرده‌ است‌، لازم‌ نيست‌ در حال‌ احرام‌ استعمال‌ نكند و شانه‌ زدن‌ سر و ريش‌ جزء زينت‌هاي‌ حرام‌ نيست‌.

 ورود به استراحتگاه در حال احرام 

سؤال:آیا مرد محرم در روز می تواند داخل مساجد یا قهوه خانه ها و یا سایر مکان های مسقف بین راهی بشود؟ آیا تفاوت می کند هوا ابری آفتابی یا بارانی باشد؟

جواب:  مطلقاً نمی تواند.

 اقامت در غير ميقات 

سؤال:اگر مرد محرم در محلی بین میقات و مکّه و یا اصلاً در محلی خارج از مکّه که ربطی هم به میقات نداشته باشد، به دلایلی منزل کند و چند ساعت یا چند روز در آنجا بماند، در این صورت می تواند زیر سقف برود؟

جواب:  جایز است.

 زير سقف رفتن به جهت آزار نور آفتاب 

سؤال:مرد محرمی که از حرارت نور آفتاب شدیداً ناراحت می شود یا تابش آفتاب و یا بارش باران به او زیان می رساند، می تواند در روز از ماشین سقف دار برای سفر خود استفاده کند؟ در این صورت باید کفّاره بدهد؟

جواب:  اشکال ندارد ولی کفّاره دارد.

 روغن ماليدن 

سؤال:آیا به فتوای حضرتعالی روغن مالیدن به بدن جزء محرّمات احرام می باشد یا خیر؟

جواب:  جزو محرّمات نیست گرچه بودار هم باشد.

بو داشتن يا نداشتن روغن 

سؤال:آیا بو داشتن یا بدون بو بودن روغن یا ماده چرب، تفاوتی در حرمت آن برای محرم می کند؟

جواب:  تفاوت ندارد.

پاک کردن روغني که به بدن ماليده است 

سؤال:اگر محرم، قبل از احرام بدن خود را چرب کرده باشد، باید چربی را برای احرام پاک کند یا صبر کند تا از بین برود یا لازم نیست این کار را بکند؟ در این خصوص آیا فرقی می کند که روغن استفاده شده بو داشته باشد یا خیر؟

جواب:  مطلقاً لازم نیست.

 ماليدن پماد براي درمان درد 

سؤال:مالیدن پماد یا ماده چرب طبّی برای درمان محرم چه حکمی دارد؟ آیا فرقی می کند بودار باشد یا بدون بو؟

جواب:  مطلقاً اشکال ندارد.

 کفاره چرب کردن بدن 

سؤال:چنانچه محرم عمداً و با علم و از روی اختیار و بدون عذر، بدن خود را چرب کند، آیا باید کفّاره بپردازد؟ در صورت وجوب پرداخت، کفّاره آن چیست؟ آیا بودار بودن یا بدون بو بودن و یا خوشبو بودن و بدبو بودن روغن یا ماده چرب که به بدن محرم مالیده می شود، تفاوتی در کفّاره آن دارد؟

جواب:  آنچه و مانند آن نوشته اید اشکال ندارد گرچه بو دار هم باشد.

 اضطرار در ماليدن روغن به بدن در حال احرام 

سؤال:اگر محرم سهواً یا جهلاً به بدن خود روغن بمالد یا برای درمان این کار را بکند یا اضطرار دیگری داشته باشد، در این صورت باید کفّاره بپردازد؟

جواب:  اشکال ندارد گرچه اضطرار هم در کار نباشد.

 خوردن مواد خوراکي چرب و بودار 

سؤال:خوردن روغن و مواد چرب، چه بو داشته باشد و چه نداشته باشد برای محرم چه حکمی دارد؟

جواب:  اشکال ندارد و همچنین خوردن و آشامیدن هر خوراکی و آشامیدنی گرچه بو هم داشته باشد، اشکال ندارد


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -