انهار
انهار
مطالب خواندنی

موجبات غسل جنابت

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات غسل (آیت الله العظمی بهجت قدس سره)
موجبات غسل جنابت در«آمیزش جنسی، احتلام، استمناء»
راه اثبات منى
سؤال705. آیا اثبات منى از راه بوییدن و استشمام امکان دارد؟
پاسخ: تا یقین به منى بودن نکند، حکم منى را ندارد؛ مگر در صورت صدق علایم منى که در مسأله ى 350 رساله آمده است.
ندانستن حکم غسل جنابت
سؤال706. کسى که نمى داند غسل جنابت واجب است، نمازهایى که با حال جنابت خوانده، چه حکمى دارد؟
پاسخ: باطل است.
اثبات منى از روى رنگ
سؤال708. آیا مى توان منى را با اثر آن، مثلاً این که این مایع سفید است اثبات کرد؟
پاسخ: خیر، نمى توان اثبات نمود، بلکه باید علایم منى را دارا باشد.
راه هاى اثبات منى
سؤال709. اگر دکتر در ادرار کسى تشخیص اسپرم بدهد و خود او هم بعد از ادرار آبى با لزوجت و چسبندگى ببیند و احتمال قوى دهد که منى است، آیا آن آب حکم منى را دارد؟
پاسخ: اگر با شهوت و جستن بیرون نیامده و بدن پس از آن سست نشده، حکم منى را ندارد، مگر علم یا اطمینان حاصل شود.
خروج رطوبت بدون اثر سه گانه
سؤال710. اگر فردى از خواب بیدار شود و ببیند رطوبتى از او خارج شده است و هیچ یک از سه نشانه اى که در توضیح المسائل آمده، درک نکرده باشد آیا غسل براى او واجب است؟
پاسخ: واجب نیست.
خواب دیدنِ خروج منى
سؤال711. اگر در خواب ببیند که از او منى خارج مى شود، آیا باید غسل کند؟
پاسخ: اگر پس از بیدار شدن از خواب منى از او خارج نشده باشد، لازم نیست غسل کند.
آب خارج شده بعد از تحریکات جنسى
سؤال712. آبى که بعد از تحریکات جنسى از مردان خارج مى شود و بدون بو و رنگ و کمى چسبنده است، پاک است یا نجس؟
پاسخ: اگر علایم سه گانه یعنى خروج با شهوت و جستن و سستى بدن را نداشته باشد، پاک است.
سستى پس از خواب
سؤال713. اگر انسان از خواب بیدار شود و در خود احساس سستى بکند، آیا غسل بر او واجب است؟
پاسخ: در فرض مذکور غسل واجب نیست.
جلوگیرى از خروج منى
سؤال714. اگر انسان از خروج منى جلوگیرى کرد و پس از مدتى بول کند، غسل جنابت بر او واجب مى شود؟
پاسخ: اگر همراه بول منى خارج نشود، غسل بر او واجب نمى شود.
خود ارضایى بدون خروج منى
سؤال715. آیا بر کسى که خود ارضایى مى کند ولى نمى گذارد منى خارج شود، غسل واجب است؟
پاسخ: غسل واجب نیست، ولى کار حرام کرده است.
احساس احتلام در خواب
سؤال716. اگر انسان در خواب احساس کند که جنب شده است، آیا این مورد از انواع جنابت حرام است؟ و آیا نیاز به غسل جنابت دارد؟
پاسخ: هر نوع جنابت اعم از حرام و حلال نیاز به غسل دارد، لکن جنابت تا وقتى که همراه علایم سه گانه خروج منى نباشد، اثبات نمى شود، چه در خواب باشد یا بیدارى و احتلام در خواب حرام نیست.
حکم مایع بعد از مشاهده ى فیلم هاى محرک
سؤال717. آیا خواندن و دیدن کتاب یا فیلم هایى که موجب تحریک مى شود، جایز است؟ اگر آبى بعد از این بیرون بیاید، آیا حکم منى را دارد؟
پاسخ: حرام است، ولى براى اثبات منى باید علایم منى را دارا باشد.
غسل پس از احتلام
سؤال744. اگر کسى در خواب محتلم شد، چه غسلى باید انجام دهد و آیا با غسل مى شود بدون وضو نماز خواند؟
پاسخ: این غسل همان غسل جنابت است و تمام احکام آن را دارد، از جمله این که مى شود با آن نماز خواند.
استمناء جهت درمان
سؤال844. اگر به جهت امراض تناسلى، پزشک براى درمان و تشخیص نوع مرض براى آزمایش تجویز استمنا کند، آیا ارتکاب آن جایز است؟
پاسخ: اگر ضرورت باشد و راه حلال میسّر نباشد، جایز است.
گرفتن منى براى تشخیص بچه دار شدن
سؤال845. در بعضى از بیمارستان ها براى این که بفهمند انسان بچه دار مى شود، از مرد مى خواهند که با عمل استمنا، منى خودش را در اختیار آزمایشگاه قرار دهد. آیا جایز است؟
پاسخ: جایز نیست.
سستى بدن همراه با خروج ادرار
سؤال734. شخصى که هنگام ادرار بدنش سست مى شود گاهى هم ادرارش با شهوت بیرون مى آید، آیا باید پس از هر ادرار غسل کند و آیا مى شود به نحوى با یک غسل 17 رکعت نماز خواند؟
پاسخ: خروج ادرار با شهوت، موجب غسل نمى شود و جواب از قسمت دوم سؤال، در جواب سؤال قبلى گذشت.
مقدار خروج منى براى لزوم غسل
سؤال741. اگر منى خیلى کم خارج شود و یا از خروج منى جلوگیرى شود، غسل واجب مى شود؟
پاسخ: اگر منى از انسان خارج شود، غسل واجب است و کم و زیاد آن فرقى نمى کند، اما اگر منى از جاى خود حرکت کند و انسان از خروج آن جلوگیرى نماید، تا وقتى که خارج نشده است غسل بر او واجب نمى شود
منى همراه ادرار
سؤال743. آیا آمدن منى همراه ادرار نیاز به غسل جنابت دارد؟
پاسخ: اگر به منى بودن آن علم دارد، فرقى نمى کند لذا اگر پس از غسل باشد، باید دوباره غسل نماید.
غسل جنابت احتیاطى
سؤال761. کسى که از روى احتیاط غسل جنابت انجام مى دهد، آیا براى نماز باید وضو بگیرد؟
پاسخ: بله.
عدم یقین به جنابت
سؤال762. آیا کسى که یقین ندارد جنب شده، باید غسل کند؟
پاسخ: غسل لازم نیست.
خروج منى بدون شرایط سه گانه
سؤال778. عادت خود ارضایى را ترک کرده ام اما با یک مختصر شهوت بدون داشتن شرایط سه گانه، منى از من خارج مى شود. آیا در این شرایط غسل بر من واجب است؟
پاسخ: اگر یقین به خروج منى باشد، غسل واجب مى شود.
فورى بودن وجوب غسل جنابت
سؤال783. آیا غسل جنابت فورا بر انسان واجب مى شود؟ و آیا براى چند مرتبه آمیزش یک غسل کافى است؟
پاسخ: غسل جنابت به خودى خود مستحب است و پس از وارد شدن به وقت نماز و یا براى انجام کارهایى که طهارت در آن شرط است واجب مى شود؛ و براى چند آمیزش، یک غسل کافى است.
فرق منى و مذى در زن
سؤال800. جهش و سستى بدن را در جنابت زن شرط نمى دانید و فقط حصول شهوت را در خروج رطوبت منى شرط جنابت فرموده اید؛ پس چنین رطوبتى با رطوبتى که به نام مذى که آن هم در موقع شهوت از مرد و زن خارج مى شود چه تفاوتى دارد؟
پاسخ: مذى قبل از منى خارج مى شود و منى فقط در اوج شهوت خارج مى شود نه هر شهوتى، که مجرّد خروج با شهوت خاصّه (اوج شهوت) در زن ـ بدون سستى بدن ـ موجب احتیاط است، گرچه جریان حکم مرد سالم در زن سالم و حکم مرد مریض در زن مریض خالى از وجه نیست؛ به مسأله ى 350 رساله مراجعه شود.
تلقیح نطفه ى مرد دیگر
سؤال803. آیا تلقیح کردن نطفه ى مرد در رحم زن براى بچه دار شدن، موجب غسل جنابت براى زن مى شود؟
پاسخ: خیر، موجب غسل نمى شود.
خروج منى شوهر از زن
سؤال805. آیا زن پس از نزدیکى شوهر با او باید مدتى قبل از غسل صبر کند تا منى شوهر از او خارج شود یا خیر؟ و اگر فورا غسل کند و آبى یا رطوبتى مشکوک از او خارج شود، تکلیفش چیست؟
پاسخ: لازم نیست صبر کند و خارج شدن منى مرد از زن موجب جنابت زن نیست و اگر خارج شد، فقط همان موضع تطهیر شود.
خارج شدن رطوبتى مانند منى از رحم
سؤال806. اگر در طى ماه رطوبتى از رحم خارج شود که بعضى از خصوصیات منى را داشته باشد، آیا حکم منى دارد؟ نماز و روزه هایى که گرفته چه حکمى دارد؟
پاسخ: منى داراى علایمى است که در مسأله ى 350 رساله ذکر گردیده است و اگر احراز کرد که آن رطوبت منى بوده و نمازهایش را بدون غسل خوانده است، لازم است آن ها را قضا کند.
غسل پس از استفاده از وسایل ضد باردارى
سؤال808. براى جلوگیرى از حاملگى از کاندوم استفاده مى کنیم، بر شوهرم به جهت انزال غسل واجب مى شود با توجه به این که منى داخل رحم ریخته نمى شود، آیا من هم باید غسل کنم؟
پاسخ: یکى از عوامل جنابت داخل شدن آلت تناسلى مرد در آلت تناسلى زن است که در این صورت فرقى بین استفاده از کاندوم و یا انزال شدن و نشدن منى نیست.
غسل جنابت دیوانه بعد از عاقل شدن
سؤال809. کسى که دیوانگى اش برطرف شده، آیا جنب شدن هاى او در زمان دیوانگى سبب غسل جنابت در زمان عاقل شدنش مى شود؟
پاسخ: بله، باید غسل کند.
زنى که جنب بوده و حیض شده
سؤال810. زنى جنب بوده و حیض شده است، آیا مى تواند در حال حیض غسل جنابت نماید و چنان چه در حال حیض غسل نماید، از جنابت کفایت مى کند، یا بعد از پاک شدن باید دوباره غسل کند؟
پاسخ: بعد از پاکى از حیض یک غسل به نیّت هر دو انجام دهد و هم چنین صحیح است قبل از پاک شدن از حیض غسل کند به جهت کمتر شدن پلیدى باطنى، و هم چنین غسل هاى دیگر هم از او صحیح است.
احتلام در زنان
سؤال812. آیا دوشیزگان و بانوان هم در خواب محتلم مى شوند؟ و تکلیف بانوانى که به مسأله ى احتلام جاهل بوده و بدون غسل مدّت ها اعمال عبادى خود را انجام داده اند چیست؟
پاسخ: بلى، ممکن است مثل مردان باشند، اگرچه بعید است، و بر فرض انزال، در احتلام و وجوب غسل همانند مردان هستند و اگر محتلم شده به طورى که منى خارج شده است، نمازهاى بدون غسل را باید قضا کند؛ ولى روزه هایى که جاهل به جنابت خود بوده، قضا ندارد.
جنابت فرد بیمار
سؤال817. اینجانب در مواقعى در خود احساس شهوت مى کنم ولى چون بدنم حسّ ندارد تشخیص نمى دهم که جنب شده ام یا نه، آیا حکم شخص جنب را دارم یا خیر؟
پاسخ: اگر یقین ندارید که چیزى از شما خارج شده، حکم به جنابت نمى شود. بله، در شخص مریض، شهوت خاصّه (اوج شهوت) در حال خروج کافى است که حکم به جنابت شود.
خارج شدن منى به صورت پى در پى
سؤال819. وظیفه ى شخصى که پى در پى منى از او خارج مى شود چیست؟
پاسخ: در تحصیل طهارت اختیاریه و اضطراریه و شرایط لزوم آن فى الجمله با سلس البول شریک است که در رساله مذکور است.
خروج ماده اى از انسان که یقین به منى بودن آن ندارد
سؤال823. بعضى از اوقات پس از بیدار شدن از خواب در کیسه ى مخصوص ادرار خود مادّه اى مى بینم که نمى دانم منى است یا چیز دیگر و چون بدنم حسّ ندارد و با قراین ذکر شده در مسأله ى 350 رساله براى من قابل تشخیص نیست، آیا باید غسل کنم؟
پاسخ: حکم منى ندارد، مگر از روى شهوت خاصّى خارج شده باشد. و اگر نمى دانید، حکم به جنابت نمى شود؛ مگر این که بر تقدیر متعارف بودن، احراز جنابت بشود و این معنا بر شما قابل احراز مى باشد.
خروج منى بدون اراده
سؤال824. بر اثر مرضى که به آن مبتلا هستم، گاه بدون اراده از من منى خارج مى شود، آیا موجب جنابت مى گردد و با توجّه به این که در یک روز چند بار اتّفاق مى افتد، تکلیف شرعى من چیست؟
پاسخ: اگر یقین به منى بودن آن دارید، موجب جنابت است و براى نماز باید غسل کنید و اگر نمى توانید تیمّم نمایید.
فرج مصنوعى
سؤال825. دستگاه تناسلى خانمى اشکال داشته و بنابر آزمایشات و اظهار چندین دکتر متخصّص لوله ى واژن و رحم ندارد [البته قابل ذکر است که رحم در ابعاد بسیار کوچک وجود دارد ولى به هیچ وجه به جایى وصل نیست و تنها با ماهیچه هایى به شکم وصل مى باشد و راه خروجى ندارد و به عبارت دیگر کالعدم مى باشد [بعد از مدّتى از ازدواج، به علّت نبودن راهى براى جماع با یک عمل جرّاحى [واژن [گوشت را بریده و راهى لوله مانند را که مسدود است باز کردند و بنابر اظهار خود خانم و دکتر متخصّص، هیچ لذّتى در موقع جماع براى خود خانم نیست. لطفا بیان بفرمایید:
1) آیا صرف ادخال و جماع با چنین زنى باعث وجوب غسل جنابت براى خانم مى شود؟
پاسخ: غسل واجب مى شود و معیار همان جماع بر موضع مخصوص است؛ هر چند بدون شهوت باشد. مگر آن که مدخل، مصنوعى باشد به نحوى که صدق فرج نکند.
2) براى مرد چه طور؟ در صورتى که منى بیرون نیاید.
پاسخ: اگر دخول کند هر چند منى بیرون نیاید، غسل واجب مى شود با فرض این که صدق کند دخول در فرج زن کرده است.
خروج مجدّد منى پس از غسل
سؤال851. اگر شخصى غسل جنابت کرده و چون استبراء به بول نکرده بوده بعد از ساعتى مقدارى از منى که در مجرى باقى مانده بیرون مى آید؛ آیا جنابت جدید است تا نمازهایى که با آن غسل خوانده صحیح باشد یا جنابت سابق است و نمازهاى خوانده شده باید اعاده شود؟
پاسخ: پس از غسل اوّل، طهارت حاصل است و خروج منى موجب جنابت جدید است.
آب خارج شده پس از غسل
سؤال852. آیا آبى که گاهى از انسان بعد از انجام غسل یا حین آن بیرون مى آید، حکم منى را دارد؟ با توجّه به این که به صورت طبیعى و بدون جستن و شهوت خارج مى شود.
پاسخ: اگر قبل از غسل بول و یا استبرا کرده، در صورت شکّ، حکم منى را ندارد. توضیح بیشتر در مسأله ى 351 رساله آمده است

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -