مطالب خواندنی

قرائت رکعت اول و دوم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

١ – خواندن سوره حمد به نیت دعا در نماز

سؤال: در هنگام خواندن سوره حمد در نمازهای یومیه با توجه به اینکه معنی سوره حمد یک مقدار حالت دعایی دارد و این را می دانم که اگر کسی سوره حمد را با نیت دعا بخواند نمازش باطل است حال سوال اینجانب این است که چگونه می توان به معنی توجه کرد و حالت دعا برای انسان پیش نیاید؟

جواب: خواندن سوره حمد به نیت دعا بوسیله قرآن نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه موافق احتیاط است.

٢ – عدم اجبار قرائت سوره توحید در نماز

سؤال: آیا سوره توحید (قل هو الله)در یکی از دو رکعت به صورت اجبار به عنوان سوره دوم باید تلاوت گردد؟

جواب: خیر، اجباری نیست.

٣ – کسی که به جای حمد سوره ی دیگری می خوانده

سؤال: چند سالی است که در خواندن نماز به علت این که فکر می کردم خواندن سوره ی حمد در نماز مستحب است به جای حمد، سوره ای دیگر می خواندم و اخیراً متوجه شده ام که واجب است. آیا نمازم باطل است؟ وظیفه ی من چیست؟

جواب: چنانچه در یادگیری مسئله کوتاهی کرده اید باید به مرور به طوری که دچار مشقت نشوید، نمازها را قضا کنید.

٤ – تغییر سوره بعد از قرائت «بسم الله الرحمن الرحیم»

سؤال: با توجه به اینکه در نمازها می توان در بین خواندن سوره (البته تا جایی که می دانم به غیر از سوره های حمد و قدر) آن را عوض کرد. آیا می توان مثلاً اگر ما نیت سوره «کافرون» را کرده ایم و فقط «بسم الله الرحمن الرحیم» را گفته ایم نیت را عوض کرده و با همان بسم الله سوره ی دیگری را خواند و یا باید بسم الله را هم برای سوره ی دوم از اول خواند؟

جواب: با همان «بسم الله الرحمن الرحیم» می تواند سوره ی دیگری را بخواند.

٥ – تکرار قرائت حمد اگر مقداری از آن را بی توجه خوانده

سؤال: کسی مقداری از حمد را بدون توجه خوانده است، آیا تکرار آن جایز است؟

جواب: جایز نیست، سعی کند بقیه نماز را با حضور قلب انجام دهد.

٦ – دلیل گفتن «الحمدالله رب العالمین» بعد از حمد

سؤال: چرا در نماز جماعت مستحب است بعد از خواندن سوره حمد امام جماعت «الحمدالله رب العالمین» گفته شود؟

جواب: زیرا این مطلب در روایت وارد شده؛ و این حمد و سپاس به خاطر توفیقی است که برای نمازگزاران در خواندن سوره ی حمد و سخن گفتن با خداوند حاصل شده است.

٧ – حکم قرائت سوره و دعا از روی نوشته

سؤال: آیا در نماز فریضه و نافله جائز است قرائت سوره یا دعا را از روی قرآن و مفاتیحی که در دست گرفته یا در تابلوی مقابل ما و در منظر و مرآی ما ست یا روی زمین است و در حال قیام بآن نظر میکنیم انجام دهیم یا حتما باید حفظ داشته باشیم تا بتوانیم بخوانیم؟ لطفا راهنمائی فرمائید. والسلام

جواب: اشکالی ندارد.

٨ – خواندن سوره توحید با کلمه «قل» در نماز

سؤال: چرا موقع خواندن نماز در سوره توحید کلمه قل را بکار میبریم در صورتیکه مستقیم با خدا صحبت میکنیم و شخص ثالثی در کار نیست؟

جواب: سوره توحید بر خلاف سوره حمد صحبت مستقیم با خداوند نیست بلکه حکایت خطابی است که بر پیامبر(ص) نازل شده و باید به همان صورت که جبرئیل نازل کرده خوانده شود.

٩ – گفتن «أعوذ بالله» در رکعت دوم

سؤال: آیا گفتن «أعوذ بالله» در رکعت دوم قبل از حمد اشکال دارد؟

جواب: به قصد قربت مطلقه مانعی ندارد.

١٠ – توجه به معنی ذکر هنگام قرائت

سؤال: در نماز اول ذکر را خوانده و بعد به معنی آن فکر کنیم یا در حین خواندن ذکر معنی آن را در ذهن مرور کنیم؟

جواب: در حین خواندن ذکر معنی آن را در ذهن مرور دهید.

١١ – علم به اشتباه در انتخاب سوره در نماز نافله

سؤال: چنانچه در حین نماز نافله مغرب پس از حمد، سوره توحید خوانده شود و شخص در حین خواندن سوره توحید (و یا پس از اتمام آن) متوجه اشتباه خود در انتخاب سوره گردد، چه باید بکند؟

جواب: آن سوره را رها می کند و سوره مورد نظر را شروع می کند.

١٢ – گفتن «بسم الله» به نیت یک سوره و خواندن سوره دیگر

سؤال: اگر در نمازی به قصد شروع سوره «بسم الله» بگوییم و پس از گفتن آن سوره مد نظر برای خواندن را عوض کنیم، آیا باید «بسم الله» دیگر بگوییم یا با همان، سوره دیگر را می توانیم بخوانیم؟

جواب: نیازی به تکرار «بسم الله الرحمن الرحیم» نیست.

١٣ – خواندن سوره قبل از حمد در نماز

سؤال: شخصى طىّ سالیان متمادى، بر اثر ندانستن مسأله، سوره را قبل از حمد خوانده است. آیا نمازهایى که به شکل فوق خوانده قضا دارد؟

جواب: در صورتى که جاهل مقصّر باشد باید قضا کند; ولى اگر دسترسى به فراگرفتن مسأله نداشته، یا اصلا احتمال بطلان نمى داده، قضا ندارد.

١٤ – عدم اجبار قرائت سوره توحید در نماز

سؤال: آیا سوره توحید (قل هو الله)در یکی از دو رکعت به صورت اجبار به عنوان سوره دوم باید تلاوت گردد؟

جواب: خیر، اجباری نیست.

١٥ – خواندن سوره حمد به نیت دعا در نماز

سؤال: در هنگام خواندن سوره حمد در نمازهای یومیه با توجه به اینکه معنی سوره حمد یک مقدار حالت دعایی دارد و این را می دانم که اگر کسی سوره حمد را با نیت دعا بخواند نمازش باطل است حال سوال اینجانب این است که چگونه می توان به معنی توجه کرد و حالت دعا برای انسان پیش نیاید؟

جواب: خواندن سوره حمد به نیت دعا بوسیله قرآن نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه موافق احتیاط است.

١٦ – گفتن «أعوذ بالله» در رکعت دوم

سؤال: آیا گفتن «أعوذ بالله» در رکعت دوم قبل از حمد اشکال دارد؟

جواب: به قصد قربت مطلقه مانعی ندارد.

١٧ – قرائت سوره های مختلف در نمازها

سؤال: در تحریرالوسیله‌ی امام خمینی آمده است که «یستحب قراءة عم یتسائلون أو هل أتى أو الغاشیة أو القیامة و أشباهها فى صلاة الصبح ، و قراءة سبح اسم أو الشمس فى الظهر و إذا جاء نصر الله و ألهکم التکاثر فى العصر و المغرب ،...، کما أنه یستحب فى کل صلاة قراءة سورة القدر فى الاولى و التوحید فى الثانیة»

سؤال این است که:

۱- نظر شما هم همین است؟ سوره‌های مستحب در نمازهای مختلف همین‌هاست؟

۲- این سوره‌ها برای رکعت اول نمازهاست، و رکعت دوم سوره توحید مستحب است؟ یا در هر دو رکعت این سوره‌ها مستحب است؟ مثلا در نماز ظهر مستحب است در رکعت اول یکی از سوره‌های اعلی و شمس و در رکعت دوم سوره توحید خوانده شود؛ یا در هر دو رکعت مستحب است یکی از سوره‌های اعلی و شمس خوانده شود؟

۳- برای نماز صبح گفته شده خواندن سوره‌های نبأ، انسان، غاشیه، قیامت یا اشباه (نظایر) آن مستحب است. منظور از سوره‌های شبیه به آن‌ها (اشباه) چیست؟

جواب: بر طبق فتوای ما، خواندن این سوره ها به قصد رجاء در این نمازها اجر و پاداش دارد و می تواند بعضی را در رکعت اول و بعضی را در رکعت دوم به جا آورد و اشباه و نظایر آن سوره هایی است که از نظر مقدار هم اندازه آنها باشند.

١٨ – حکم قرائت سوره و دعا از روی نوشته

سؤال: آیا در نماز فریضه و نافله جائز است قرائت سوره یا دعا را از روی قرآن و مفاتیحی که در دست گرفته یا در تابلوی مقابل ما و در منظر و مرآی ما ست یا روی زمین است و در حال قیام بآن نظر میکنیم انجام دهیم یا حتما باید حفظ داشته باشیم تا بتوانیم بخوانیم؟ لطفا راهنمائی فرمائید. والسلام

جواب: اشکالی ندارد.

١٩ – خواندن نماز به غیر از قرائت عاصم

سؤال: آیا مى توان نماز را به غیر از قرائت عاصم، به سایر قرائات نیز خواند؟ در فرض مذکور، مثلا کلمه «مالک» تنها در قرائت عاصم و کسائى «مَالِکِ» خوانده شده است. سایر قرّاء سبعه، آن را «مَلِکِ یوم الدّین» خوانده اند. اگر نمازگزار بخواهد «مَلِکِ» بخواند، آیا لازم است قبل از شروع نماز، نوع قرائت خود را در نماز معلوم کند؟

جواب: خواندن غیر قرائت حفص از عاصم در شرایطى که فقط این قرائت مشهور است اشکال دارد.

٢٠ – توجه به معنی ذکر هنگام قرائت

سؤال: در نماز اول ذکر را خوانده و بعد به معنی آن فکر کنیم یا در حین خواندن ذکر معنی آن را در ذهن مرور کنیم؟

جواب: در حین خواندن ذکر معنی آن را در ذهن مرور دهید.

٢١ – خواندن نماز با قرائت غیر مشهور

سؤال: آیا مطابق همه قرائات مى توان قرائت نماز را انجام داد؟

جواب: اگر قرائت مشهور در میان مسلمین باشد مانعى ندارد، ولى از آن جا که در زمان ما، مشهور همان قرائت عاصم مطابق روایت حفص است که در قرآنهاى معمولى موجود است گرفتن از قرائات دیگران خالى از اشکال نیست.

٢٢ – اگر بدون قصد سوره ای غیر از توحید بخواند

سؤال: اگر کسی بدون قصد در نماز واجب متوجه شود که سوره ای غیر از توحید را تا پایان خوانده است:

1ـ آیا باید برگردد و با نیت مجدد سوره ای را بخواند؟ آیا باید بعد از نماز سجده سهو نیز بجا آورد؟

2ـ اگر وظیفه خواندن سوره ای مجدد بوده ولی این کار را انجام نداده باشیم تکلیف نمازهایی که بدین صورت خواده ایم چیست؟

3ـ و اگر وظیفه ادامه نماز بوده و نیاز به خواندن سوره ای مجدد نبوده ولی این کار را انجام داده باشیم تکلیف نمازهای خوانده شده چیست؟

جواب: 1و2ـ در صورتی که نظر او فقط سوره توحید بوده و سهوا غیر آن را خوانده است باید اعاده کند و سجده سهو ندارد.

جواب: 3ـ نماز صحیح است.

٢٣ – قرائت نماز با لحن آهنگین

سؤال: خواندن نماز با لحن آهنگین (و نه غنا) چه حکمی دارد؟

جواب: با ترتیل بخواند اشکالی ندارد.


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -